Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 159 din 3 septembrie 2020  privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 159 din 3 septembrie 2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare "ELECTRIC UP"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 824 din 8 septembrie 2020
    Luând în considerare consecinţele economice predictibile, generate de măsurile restrictive aplicate în contextul pandemiei internaţionale de COVID-19, necesitatea adoptării unor măsuri de natură economico-financiară reprezentând acţiuni esenţiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei şi asupra cetăţenilor, necesitatea şi oportunitatea dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, este imperios necesară acordarea unui sprijin întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA prin finanţarea proiectelor de investiţii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
    Având în vedere Planul naţional de investiţii şi relansare economică în care sunt prevăzute granturi şi programe de sprijin cu finanţare din fonduri de la bugetul de stat, care au ca obiectiv finanţarea nevoilor de investiţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA,
    în vederea:
    - asigurării necesităţii şi oportunităţii de adoptare a unor măsuri de natură economico-financiară, reprezentând acţiuni esenţiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei şi asupra categoriilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA, prin facilitarea instrumentelor de finanţare disponibile la nivel naţional;
    – faptului că situaţia neadoptării măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă şi pierderi, precum şi afectarea în continuare a unei mari părţi a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanţare, reduceri de personal;
    – faptului că situaţia economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, pentru compensarea unor pierderi de capital financiar şi de resurse umane înregistrate în urma situaţiei sanitare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA;
    – atingerii obiectivelor asumate de România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea capacităţii de producere de energie electrică din surse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice,

    în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se aprobă Programul „ELECTRIC UP“ privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.
    (2) Programul se implementează printr-un ghid de finanţare, respectiv Ghidul de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, care cuprinde:
    a) obiectul, scopul şi obiectivul programului;
    b) procedura de depunere a solicitărilor şi criteriile de validare a dosarelor aplicanţilor;
    c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus;
    d) implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat;
    e) anexa nr. 1 privind indicatorul de performanţă, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici şi cuantumul finanţării, care se adresează proiectelor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi cel puţin a unei staţii de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare.


    ART. 2
    (1) Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri ca autoritate competentă responsabilă pentru finanţarea proiectelor de investiţii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, pentru perioada 2020-2027.
    (2) Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia eficienţă energetică, structură organizatorică competentă pentru implementarea proiectelor de investiţii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, în colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul MEEMA, pentru perioada 2020-2027.

    ART. 3
    (1) Prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP“ se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici şi mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, una dintre activităţile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/ beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.
    (2) Proiectul de investiţii supus cererii de finanţare trebuie să conţină o putere instalată minimă de 27 kWp şi minimum o staţie de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
    (3) În cadrul Programului de finanţare „ELECTRIC UP“, solicitantul depune o cerere de finanţare pentru un singur proiect, în fiecare ciclu de finanţare, conform art. 1 alin. (2).
    (4) Solicitanţii pot beneficia de finanţare nerambursabilă obţinută în cadrul Programului de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (5) Sumele necesare implementării Programului „ELECTRIC UP“ privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Suma necesară implementării Programului „ELECTRIC UP“ prevăzută la alin. (5) este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu de finanţare.
    (7) Stabilirea sumei necesare implementării Programului „ELECTRIC UP“ într-un nou ciclu de finanţare se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în limita diferenţei dintre suma încasată potrivit art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi suma aferentă primului ciclu de finanţare.
    (8) În procesul de implementare a Programului „ELECTRIC UP“ privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in se utilizează mecanismul decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis.
    (9) În cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condiţiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.
    (10) Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghidul de finanţare; acordarea avansului va fi prevăzută în schema de acordare a ajutorului de minimis, ce va fi supusă avizării Ministerului Finanţelor Publice şi Consiliului Concurenţei.

    ART. 4
    (1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene şi de legislaţia naţională în domeniu privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi a cumulului ajutoarelor de stat.
    (2) Ajutorul acordat în vederea susţinerii cheltuielilor eligibile sunt menţionate în schema de ajutor de minimis.
    (3) Monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se face în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
    (4) În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat criteriile de eligibilitate şi angajamentele prevăzute în ghidurile de finanţare care constituie Programul „ELECTRIC UP“ privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, au făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau au schimbat destinaţia acestuia ori se constată că nu au respectat obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, se recuperează, potrivit dreptului comun în materie, ajutorul de minimis acordat, cu respectarea normelor naţionale şi
    europene în materia ajutorului de stat de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în calitate de furnizor.


    ART. 5
    Ghidul de finanţare a Programului „ELECTRIC UP“ pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi montarea staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, adresat întreprinderilor mici şi mijlocii şi operatorilor economici din domeniul HORECA, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică pe pagina electronică a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

    ART. 6
    (1) În scopul implementării Programului de finanţare „ELECTRIC UP“ pentru perioada 2020-2027 se constituie comisiile de implementare şi monitorizare, prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Fiecare comisie se constituie în număr de 7 membri, salariaţi în cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, conform atribuţiilor specifice prevăzute în ghidurile de finanţare ale Programului „ELECTRIC UP“.
    (3) Atribuţiile specifice şi activităţile desfăşurate de către comisii se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 3 septembrie 2020.
    Nr. 159.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Elena-Silvia Hanc
10 Noiembrie 2020
Multumim!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016