Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 3 septembrie 2020  pentru aprobarea Programului de finanţare Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea Programului de finanţare "Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 823 din 8 septembrie 2020
    Având în vedere necesitatea stringentă de identificare a resurselor pentru dezvoltarea durabilă a colectivităţilor locale, care prezintă o importanţă deosebită din punct de vedere economic, social şi cultural,
    luând în considerare că se impune necesitatea asigurării unui climat investiţional pentru localităţile din regiunile dezavantajate/subdezvoltate ale României, care să ducă la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin investiţii în infrastructură care să asigure conservarea resurselor primare, protecţia mediului prin reducerea emisiilor de CO_2, fără a afecta echilibrul ecosferei,
    în situaţia neadoptării prevederilor referitoare la investiţiile în proiecte privind dezvoltarea durabilă a localităţilor sărace/dezavantajate, consecinţele negative care ar putea fi produse constau în imposibilitatea desfăşurării unui program investiţional concret şi coerent, care ar conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieţii, precum şi la neconformarea la legislaţia europeană în domeniul protecţiei mediului şi neîndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor.
    În lipsa adoptării prevederilor privind continuarea proiectelor de investiţii demarate în anul 2018, în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, dar nefinalizate, consecinţele negative care s-ar putea produce constau în imposibilitatea implementării acestora, întrucât beneficiarii sunt unităţi administrativ-teritoriale sărace, cu bugete mici şi grad de îndatorare mare, care face imposibilă contractarea de împrumuturi pentru finalizarea proiectelor începute.
    Consecinţele negative ale neadoptării pe calea ordonanţei de urgenţă constau în întârzierea cheltuirii sumelor rămase, respectiv a implementării proiectelor, având în vedere priorităţile investiţionale din strategiile de dezvoltare locală, dar şi deficitele bugetelor locale, afectate în contextul cheltuielilor generate de măsurile impuse pentru protejarea populaţiei împotriva pandemiei SARS-CoV-2.
    În acest context, aprobarea în regim de urgenţă a implementării programului de finanţare reprezintă o situaţie extraordinară, întrucât orice întârziere suplimentară determină modificarea valorii devizelor de investiţii şi implicit a indicatorilor asumaţi.
    Totodată, situaţia extraordinară este determinată de interesul statului român de a demonstra buna-credinţă, prin îndeplinirea condiţionalităţilor asumate în raport cu partenerii elveţieni, în condiţiile actualelor negocieri pentru viitoarea perioadă de programare.
    Având în vedere transferul de către Confederaţia Elveţiană către Guvernul României a sumei de 3.750.919,79 CHF reprezentând fonduri rămase neutilizate în cadrul proiectului „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“, finanţat în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, la care se adaugă sumele neutilizate din transferurile anterioare rămase în conturile Ministerului Fondurilor Europene,
    ţinând cont de împrejurarea potrivit căreia o serie de proiecte de investiţii în infrastructura unor localităţi sărace/subdezvoltate au fost demarate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse începând cu anul 2018, dar nu au putut fi finalizate în termen, din cauza dificultăţilor întâmpinate în procesul de achiziţie publică,
    luând în considerare acordul partenerilor elveţieni, precum şi cerinţele impuse prin decizia de transfer al sumei de 3.750.919,79 CHF,
    în vederea atingerii ţintelor stabilite prin Programul de guvernare privind dezvoltarea producţiei de energie cu emisii reduse de gaze ce produc efect de seră, precum şi pentru definitivarea programului de investiţii cu finanţare din fonduri publice, concentrând fondurile disponibile pentru finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în curs de derulare,
    ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se aprobă „Programul de finanţare Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“ - FAED, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Ministerul Fondurilor Europene, denumit în continuare Program.
    (2) Programul are ca obiectiv general contribuţia la susţinerea managementului energiei durabile la nivelul localităţilor sărace/subdezvoltate din România, prin îmbunătăţirea infrastructurii municipale, sporirea capacităţii şi gradului de conştientizare cu privire la eficienţa energetică şi energia regenerabilă, pentru creşterea accesibilităţii la resurse şi a calităţii vieţii, pentru a promova dezvoltarea economică şi a oferi un răspuns la schimbările climatice.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate de plată - unitatea stabilită în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, prin Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile, care asigură controlul financiar corespunzător al Programului;
    b) avansul acordat beneficiarului - sumă transferată în tranşe de către autoritatea de plată către beneficiarii FAED, în vederea asigurării prefinanţării cheltuielilor eligibile aferente proiectelor, conform clauzelor contractelor de finanţare;
    c) beneficiar FAED - unitatea administrativ-teritorială care încheie contract de finanţare pentru implementarea de proiecte în cadrul Programului;
    d) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiari care pot fi finanţate atât din fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), cât şi din fonduri proprii, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile în cadrul Programului;
    e) cererea de plată - documentul depus de către beneficiar prin care solicită acordarea avansului sau, după caz, rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, potrivit contractului de finanţare;
    f) cofinanţare - orice contribuţie a beneficiarului la finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor;
    g) contribuţie proprie - totalul fondurilor cheltuite de beneficiari pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului, reprezentând sumele aferente cofinanţării, precum şi sumele aferente altor cheltuieli decât cele eligibile;
    h) contract de finanţare în cadrul FAED - documentul încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi beneficiarul FAED, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare cu privire la implementarea proiectelor finanţate din FAED;
    i) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuţiei din fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) şi contribuţia proprie;
    j) Fond elveţian de contrapartidă - FEC - fondul implementat conform Hotărârii Guvernului nr. 532/1996 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, precum şi a schimbului de scrisori pentru prelungirea valabilităţii acordului pentru perioada 1995-1996, cu modificările ulterioare;
    k) sold FEC - sume neutilizate din FEC, precum şi dobânda aferentă, rămase, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la finalul implementării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;
    l) managementul FAED - echipa constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei responsabilă cu managementul FAED.


    ART. 3
    Programul se implementează în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la finele anului 2025.

    ART. 4
    Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul Programului trebuie să se încadreze în cel puţin unul din următoarele domenii specifice: reabilitarea termică a clădirilor publice, termoficare, furnizarea de energie, inclusiv regenerabilă, iluminat public, transport public şi planificare urbană.

    ART. 5
    (1) Finanţarea Programului se realizează din următoarele surse:
    a) sumele gestionate de autoritatea de plată, rămase neutilizate în cadrul proiectului „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“, finanţat în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010;
    b) sume rămase neutilizate, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din soldul FEC;
    c) sume din bugetele locale.

    (2) Cheltuielile eligibile ale proiectelor implementate în cadrul Programului sunt finanţate în cuantum de maximum 85% din fonduri provenite din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare.

    ART. 6
    (1) Prin Program sunt finanţate:
    a) proiectele aprobate pentru finanţare şi nefinalizate în cadrul proiectului „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“, finanţat prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;
    b) proiectele selectate prin apel realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, adresat comunelor, oraşelor şi municipiilor din regiuni sărace/subdezvoltate ale României.

    (2) Comunele, oraşele şi municipiile din regiunile cărora le este adresat apelul de proiecte sunt stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei pe baza datelor statistice privind rata sărăciei relative, pe regiuni de dezvoltare, potrivit datelor deţinute de Institutul Naţional de Statistică şi a impozitului pe venit pe cap de locuitor, potrivit Ghidului de finanţare, ce va conţine criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor.
    (3) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, rata sărăciei relative este definită ca fiind ponderea persoanelor sărace, care au un venit disponibil pe adult-echivalent mai mic decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile, în totalul populaţiei.

    ART. 7
    Sumele alocate din fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) se utilizează de către unităţile administrativ-teritoriale beneficiare pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază:
    a) pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază;
    b) pentru amenajarea terenului privind protecţia mediului: lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură;
    c) pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei;
    d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului;
    e) pentru documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
    f) pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente;
    g) pentru certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;
    h) pentru proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general, documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, proiect tehnic şi detalii de execuţie;
    i) pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie şi dirigenţie de şantier;
    j) cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii: execuţie de clădiri, consolidări, modernizări, reparaţii ale clădirilor, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, reţele de comunicaţii electronice şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei, precum şi pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;
    k) pentru achiziţia de utilaje şi echipamente: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;
    l) pentru probe tehnologice şi teste;
    m) taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;
    n) pentru achiziţia de active fixe necorporale: aplicaţii informatice, licenţe, brevete şi know-how.


    ART. 8
    (1) Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
    a) cheltuielile angajate înainte de data semnării contractului de finanţare, cu excepţia cheltuielilor angajate de beneficiari pentru proiectele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), care se finalizează cu finanţare din cadrul prezentului program;
    b) dobânda aferentă creditelor;
    c) achiziţionarea de terenuri şi clădiri;
    d) taxa pe valoarea adăugată care poate fi recuperată prin orice mijloace, potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă nu este recuperată efectiv de beneficiar;
    e) alte comisioane, impozite şi taxe aferente cheltuielilor eligibile sau legate de cheltuielile eligibile, în special impozitele directe şi contribuţiile de securitate socială aferente salariilor şi remuneraţiilor eligibile, dacă nu sunt suportate efectiv şi definitiv de către beneficiar.

    (2) Asigurarea sumelor necesare plăţii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finanţate în cadrul Programului.

    ART. 9
    (1) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, coordonează managementul financiar al fondurilor acordate prin Program, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) şi b).
    (2) În cazul în care Ministerul Fondurilor Europene constată că beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, acesta notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării, a sumelor transferate necuvenit.
    (3) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele transferate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Fondurilor Europene solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
    (4) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Fondurilor Europene comunică în scris acest lucru direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (3).
    (5) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele transferate necuvenit prevăzute la alin. (2) şi în care se menţionează Ministerul Fondurilor Europene ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea sumelor transferate necuvenit.
    (6) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele transferate necuvenit, prevăzute la alin. (2), potrivit celor menţionate în cerere.
    (7) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (6) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (5), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.
    (8) Sumele recuperate astfel de Ministerul Fondurilor Europene se virează în contul de venituri bugetare prevăzut la art. 10 alin. (1).

    ART. 10
    (1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să vireze într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis la capitolul „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Fondurilor Europene, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, sumele existente în soldul contului „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, reprezentând fonduri rămase neutilizate în cadrul proiectului „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile“, finanţat în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
    (2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să vireze sumele determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate şi totalul plăţilor efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă din soldul FEC, potrivit prevederilor art. 6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în contul prevăzut la alin. (1).
    (3) Sumele virate in contul distinct de venituri bugetare prevăzut la alin. (1) se utilizează numai pentru finanţarea proiectelor implementate potrivit art. 6, prin transfer către beneficiari, conform contractelor de finanţare.
    (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, să majoreze veniturile bugetului de stat, precum şi creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu sumele prevăzute la alin. (1) şi (2).
    (5) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (4) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetul acestuia cu suma necesară contractării proiectelor, fără a depăşi sumele aferente finanţării Programului prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b).
    (6) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (4) şi (5) în bugetul propriu şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare.
    (7) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, potrivit prevederilor alin. (4) şi (5), vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli corespunzătoare.
    (8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite al autorităţii de plată virează în contul de disponibil 50.01.62 „Disponibil din sume transferate pentru utilizarea în anul următor aferente Programului FAED“, deschis pe seama acestuia la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, sumele determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (3) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea corespunzătoare de cheltuieli bugetare.
    (9) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite al autorităţii de plată va efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate. Până la aceeaşi dată, acesta va solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (8).
    (10) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (8) se transferă, în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor, de către ordonatorul principal de credite al autorităţii de plată în contul de venituri ale bugetului de stat, urmând procedura prevăzută la alin. (3)-(9), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 11
    (1) Sumele cuvenite a fi transferate beneficiarilor de proiecte conform contractelor de finanţare se virează de către autoritatea de plată într-un cont distinct de venituri ale bugetelor locale, după cum urmează:
    a) sumele aferente primei tranşe reprezentând avansul acordat beneficiarului, pe baza cererii acestuia;
    b) sumele aferente următoarelor tranşe reprezentând avansul acordat beneficiarului, după certificarea cheltuielilor eligibile efectuate, pe baza documentelor justificative aferente cheltuielilor eligibile aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
    c) sumele aferente tranşei finale se rambursează pe baza prezentării şi acceptării raportului final al proiectului, după certificarea cheltuielilor eligibile şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale.

    (2) Beneficiarii cărora li se acordă avansuri, potrivit art. 16, au obligaţia de a restitui voluntar sumele care au rămas neutilizate la sfârşitul implementării proiectelor, în baza notificării autorităţii de plată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării de la autoritatea de plată.

    ART. 12
    (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor se stabilesc de către beneficiari pe baza contractelor de finanţare încheiate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi se includ la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare“, articolul „Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“, alineatul „Finanţarea naţională“.
    (2) Fondurile cuprinse în bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 10, şi fondurile cuprinse în bugetele locale, potrivit prevederilor alin. (1), sunt exclusiv destinate proiectelor finanţate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea unor cheltuieli de altă natură prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare şi/sau prin virări de credite ori prin transferul la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.
    (3) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 13
    Sumele primite ca avans potrivit prevederilor art. 16 rămase neutilizate la sfârşitul anului se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 14
    (1) Proiectele implementate în cadrul Programului FAED sunt considerate acţiuni multianuale.
    (2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate în cadrul Programului FAED, pot fi anuale sau multianuale.
    (3) Ministerul Fondurilor Europene, prin autoritatea de plată, efectuează angajarea cheltuielilor aferente Programului în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 10 alin. (5), precum şi o parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare şi efectuează înregistrarea în contabilitate - operaţiune specifică fazei de lichidare, precum şi ordonanţarea şi plata acestora în baza creditului bugetar, prevăzute la art. 10 alin. (4).
    (4) În cadrul fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operaţiuni:
    a) autoritatea de plată iniţiază formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, anexa nr. 1a) la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi completează cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament aprobate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, conform art. 10 alin. (5). Autoritatea de plată semnează la rubricile „Compartiment de specialitate“ şi „Compartiment de contabilitate“ din cadrul formularului „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, care este supus vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite;
    b) ordonatorul principal de credite semnează contractele de finanţare, acestea fiind supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, împreună cu formularele, iniţiate de autoritatea de plată, „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ şi „Angajament bugetar individual“, anexele nr. 1a) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezentate împreună cu lista de verificare aferentă;
    c) angajamentele bugetare aprobate (contul 8066000), angajamentele legale (contul 8067000), creditele bugetare aprobate (contul 8060000), creditele de angajament aprobate (contul 8071000) şi creditele de angajament angajate (contul 8072000) se înregistrează în contabilitatea autorităţii de plată, în baza bugetului aprobat şi a contractului de finanţare.

    (5) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) şi ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul operaţiunilor specifice fazei de lichidare, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de management FAED, efectuează următoarele operaţiuni:
    a) verifică şi aprobă rapoartele intermediare, respectiv finale ale proiectelor, verifică existenţa documentelor justificative anexate, primite de la beneficiarii finanţării;
    b) verifică existenţa menţiunii „Bun de plată pentru suma de ...“ sau „Se refuză la plată suma de ...“, respectiv a menţiunii „Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii“ acordate de beneficiarii de proiecte pe facturile sau documentele cu valoare echivalentă, existenţa documentelor justificative, inclusiv a documentelor din care rezultă efectuarea plăţilor de către beneficiarii de proiecte, precum şi eligibilitatea costurilor cuprinse în cererile de plată;
    c) se asigură că beneficiarii nu au solicitat rambursarea cheltuielilor din alte surse de finanţare;
    d) se asigură că beneficiarii nu au recuperat şi nu pot recupera TVA din altă parte, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    e) se asigură că beneficiarii au îndeplinit prevederile contractelor de finanţare cu privire la procentul de cofinanţare;
    f) în urma verificărilor efectuate, aprobă cererile de plată, primite de la beneficiarii de proiecte, prin emiterea notei de aprobare la plată;
    g) transmite autorităţii de plată cererile de plată, împreună cu rapoartele intermediare, respectiv finale aprobate, nota de aprobare la plată, copii certificate „Conform cu originalul“ de către beneficiarii proiectelor sau măsurilor, ale facturilor şi documentelor justificative aferente, inclusiv ale documentelor din care rezultă efectuarea plăţilor de către beneficiarii de proiecte sau măsuri.

    (6) În cadrul operaţiunilor specifice fazei de lichidare Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, efectuează următoarele operaţiuni:
    a) verifică conformitatea şi legalitatea cererii de plată cu prevederile contractului de finanţare;
    b) verifică existenţa rapoartelor intermediare, respectiv finale aprobate de managementul FAED, a notei de aprobare la plată întocmite de managementul FAED, a copiilor certificate „Conform cu originalul“ ale facturilor cu menţiunea „Bun de plată pentru suma de ....“ sau „Se refuză la plată suma de ...“, respectiv cu menţiunea „Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii“, acordată de beneficiarii de proiecte şi a documentelor justificative aferente, inclusiv a documentelor din care rezultă efectuarea plăţilor de către beneficiari;
    c) confirmă dacă partea de cofinanţare a fost plătită conform contractului de finanţare;
    d) autoritatea de plată certifică sumele solicitate prin cererile de plată în urma verificărilor enumerate mai sus cu menţiunea „Se certifică suma de ...“.

    (7) Ordonanţarea cheltuielilor se face la nivelul autorităţii de plată, folosind formularul „Ordonanţare de plată“. La înscrierea informaţiilor în coloana 1 „Disponibil înaintea efectuării plăţii“ din formularul „Ordonanţare de plată“ se va ţine cont de angajamentele bugetare evidenţiate în contul 8066000 „Angajamente bugetare“, precum şi de plăţile efectuate anterior, dar şi de cheltuielile care au fost angajate, lichidate şi ordonanţate anterior şi care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul întocmirii formularului „Ordonanţare de plată“.

    ART. 15
    (1) Contractele de finanţare sunt semnate la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, şi beneficiari.
    (2) Contractele stabilesc termenele şi condiţiile privind implementarea proiectelor, derularea operaţiunilor financiare, inclusiv:
    a) termenul maxim de efectuare a plăţilor către beneficiarii de proiecte, aferente rambursării cheltuielilor eligibile sau acordării avansurilor, după caz;
    b) documentele justificative necesare rambursării cotei-părţi din cheltuielile eligibile efectuate sau justificării avansului, după caz;
    c) obligaţia ca fiecare raport intermediar sau final de proiect, transmis de beneficiarii de proiecte, să aibă anexată o situaţie care să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate de aceştia;
    d) sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin contractele de finanţare;
    e) modalităţile şi termenele de recuperare a sumelor plătite necuvenit, conform legislaţiei aplicabile şi procedurilor specifice.

    (3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, să dezangajeze în cadrul proiectelor fondurile neutilizate/economiile rezultate din implementarea acestora. Sumele rezultate pot fi angajate pe parcursul întregului exerciţiu bugetar pentru proiecte noi sau proiecte aflate în derulare.
    (4) Autoritatea de plată are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile cu beneficiarii de proiecte privind sumele plătite acestora/restituite de aceştia pentru operaţiunile gestionate în cadrul Programului FAED, cel puţin o dată pe an.

    ART. 16
    (1) Beneficiarii FAED pot solicita plăţi în avans în vederea asigurării prefinanţării cheltuielilor eligibile.
    (2) Plăţile în avans pentru beneficiarii FAED se acordă după cum urmează:
    a) valoarea unei tranşe de avans nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor finanţate din fondurile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), conform contractului de finanţare;
    b) acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce:
    (i) avansul acordat anterior a fost justificat integral prin rapoarte intermediare şi documente justificative;
    (ii) avansul acordat anterior a fost justificat parţial prin rapoarte intermediare şi documente justificative, proporţional cu sumele solicitate pentru reîntregirea avansului;

    c) prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tranşele se aprobă până la atingerea a 80% din valoarea totală a cheltuielilor finanţate potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), urmând ca ultima plată să se realizeze pe baza prezentării şi acceptării raportului final.

    (3) Cheltuielile eligibile efectuate ce depăşesc valoarea avansului acordat se includ în cererea de plată şi vor fi plătite de către autoritatea de plată, după caz, împreună cu următoarea tranşă de avans.
    (4) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare au obligaţia de a cuprinde în bugetele locale sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor, care se aprobă conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ori cu ocazia rectificărilor bugetare.
    (5) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare prevăzute la alin. (4), autorităţile administraţiei publice locale pot aproba contractarea de finanţări rambursabile, potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local, potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente proiectelor finanţate în cadrul Programului FAED, beneficiarii au obligaţia de a deschide conturi distincte de venituri şi cheltuieli bugetare la unităţile Trezoreriei Statului.

    ART. 18
    Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, şi beneficiari, pe o perioadă care nu va depăşi durata de implementare a Programului, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie.

    ART. 19
    (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de management FAED, are următoarele atribuţii:
    a) elaborează Ghidul de finanţare şi lansează apelul de proiecte;
    b) realizează selecţia şi evaluarea proiectelor propuse pentru finanţare;
    c) transmite Ministerului Fondurilor Europene propunerile în baza cărora vor fi încheiate contractele de finanţare;
    d) monitorizează implementarea proiectelor, prin urmărirea stadiului derulării acestora, realizată prin rapoarte de progres trimestriale şi final;
    e) verifică cererile de avans şi plată înaintate de beneficiari şi le transmite Ministerului Fondurilor Europene, în condiţiile art. 14 alin. (5) lit. f) şi g);
    f) raportează Biroului Contribuţiei Elveţiene la Bucureşti modul de împlinire a rezultatelor proiectelor.

    (2) Ghidul de finanţare prevăzut la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.

    ART. 20
    (1) Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi cu obligaţiile din contractele de finanţare, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate prin Program, potrivit destinaţiei stabilite prin proiecte.
    (2) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor derulate în cadrul Programului se exercită la nivelul beneficiarilor de proiecte şi al autorităţii de plată.
    (3) Beneficiarii au obligaţia asigurării îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectelor finanţate prin FAED.
    (4) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin Program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
    (5) Beneficiarii au obligaţia de a asigura accesul echipei de management FAED sau a reprezentanţilor autorităţii de plată la orice documente şi informaţii aferente proiectului necesare realizării auditului/controlului/monitorizării proiectului la sediul beneficiarului.

    ART. 21
    Pe numele Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite din structura căruia face parte autoritatea de plată, se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti conturi de venituri şi cheltuieli bugetare pentru derularea operaţiunilor financiare aferente Programului de finanţare „Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile - FAED“, precum şi contul de disponibil prevăzut la art. 10 alin. (8).                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Augustin-Cătălin Iapă,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul fondurilor europene,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 3 septembrie 2020.
    Nr. 158.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016