Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 3 septembrie 2020  pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 3 septembrie 2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 817 din 4 septembrie 2020
    Pentru a stimula asigurarea de resurse financiare suplimentare contribuabililor plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit specific unor activităţi, prin reducerea sarcinii fiscale,
    având în vedere necesitatea stimulării şi dezvoltării capitalului românesc şi a competitivităţii operatorilor economici pentru tranziţia la o economie durabilă, se propune acordarea unei reduceri la determinarea impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi impozitului specific unor activităţi în funcţie de menţinerea/creşterea capitalurilor proprii.
    Ţinând cont de faptul că îndeplinirea cerinţelor de creştere a capitalurilor proprii presupune o perioadă îndelungată pentru identificarea surselor de finanţare în corelaţie cu perioada de aplicare a măsurii, respectiv 2021-2025, este necesară reglementarea acesteia cu suficient timp anterior aplicării acesteia, astfel încât aceasta să poată genera efectele aşteptate începând cu anul 2021.
    În vederea aplicării unor măsuri fiscale benefice pentru mediul de afaceri în contextul în care măsurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultăţi de natură financiară pentru majoritatea operatorilor economici, aceştia confruntânduse în această perioadă cu o lipsă severă de lichiditate,
    având în vedere impactul major asupra mediului economic generat deja pe durata stării de urgenţă, respectiv de alertă, în considerarea faptului că măsurile instituite de autorităţile publice competente, în contextul pandemiei de COVID-19, au restrâns, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgenţă, respectiv de alertă, unele drepturi şi libertăţi fundamentale, între care se regăsesc şi dreptul la liberă circulaţie şi libertatea economică,
    pentru continuarea susţinerii realizării obiectivelor urmărite prin acordarea bonificaţiei la plată, respectiv de a stimula achitarea obligaţiilor fiscale la termenele scadente, specifice fiecărei categorii de contribuabili, sunt necesare clarificări legate de definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal 2020, dar şi reglementarea unor cazuri specifice contribuabililor plătitori de impozit pe profit cu anul fiscal modificat.
    Ţinând cont de faptul că, în contextul declarării stării de alertă, o parte din operatorii economici fie emit un număr redus de bonuri fiscale, întrucât se confruntă cu o scădere a cererii, fie nu emit bonuri fiscale, întrucât activitatea le este restricţionată, ca măsură de combatere a răspândirii SARS-CoV-2, astfel că, în continuare, Loteria bonurilor fiscale nu mai poate produce efectele scontate.
    Având în vedere faptul că evoluţia epidemiei de coronavirus este imprevizibilă, context în care măsurile care vor fi luate de autorităţi, în viitor, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, nu pot fi anticipate,
    ţinând cont de faptul că este necesară stabilirea modalităţii de colaborare dintre autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, precum şi alte persoane, respectiv prin mijloace electronice, pentru realizarea atribuţiilor stabilite de normele juridice care reglementează activitatea autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative, în sensul că:
    - ar conduce la menţinerea sau chiar agravarea situaţiei operatorilor subcapitalizaţi, instabili financiar, în pragul ieşirii din circuitul economic, precum şi la posibile reduceri de locuri de muncă create de aceştia;
    – o lipsă bruscă de lichiditate poate genera chiar insolvabilitatea unor operatori economici, cu efecte grave asupra mediului de afaceri şi, implicit, asupra veniturilor statului, dar şi faptul că acest lucru, pe termen scurt şi mediu, poate afecta grav situaţia economică a operatorilor şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung;
    – ar conduce la cheltuirea nejustificată a resurselor bugetare, tocmai într-o conjunctură în care criza generată de pandemia de COVID-19 are consecinţe pe plan economic şi reclamă mai mult ca oricând gestionarea prudentă a resurselor bugetare, în vederea relansării economiei afectate de pandemia de COVID-19;
    – ar creşte riscul ca informaţiile şi documentele necesare pentru soluţionarea unor cereri ale cetăţenilor să fie solicitate de la cetăţean, ceea ce conduce la creşterea birocraţiei,

    având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“ din Codul fiscal, precum şi contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activităţi, astfel:
    a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situaţiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent şi condiţia de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris;
    b) dacă înregistrează o creştere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent şi îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Procentul de │Intervalele de creştere│
│reducere a │anuală a capitalului │
│impozitului │propriu ajustat │
├──────────────┼───────────────────────┤
│5% │până la 5% inclusiv │
├──────────────┼───────────────────────┤
│6% │peste 5% şi până la 10%│
│ │inclusiv │
├──────────────┼───────────────────────┤
│7% │peste 10% şi până la │
│ │15% inclusiv │
├──────────────┼───────────────────────┤
│8% │peste 15% şi până la │
│ │20% inclusiv │
├──────────────┼───────────────────────┤
│9% │peste 20% şi până la │
│ │25% inclusiv │
├──────────────┼───────────────────────┤
│10% │peste 25% │
└──────────────┴───────────────────────┘    c) 3%, dacă înregistrează o creştere peste nivelul prevăzut la alin. (4) a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 şi dacă îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a). Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

    (2) În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute la alin. (1), pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.
    (3) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului articol contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c), procentul de creştere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 are următoarele valori:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Anul pentru │Procentul minim de │
│care datorează│creştere a capitalului │
│impozitul │propriu ajustat │
├──────────────┼───────────────────────┤
│2022 │5% │
├──────────────┼───────────────────────┤
│2023 │10% │
├──────────────┼───────────────────────┤
│2024 │15% │
├──────────────┼───────────────────────┤
│2025 │20% │
└──────────────┴───────────────────────┘    (5) În sensul prezentului articol, capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente:
    a) capital subscris vărsat/capital de dotare;
    b) patrimoniul regiei;
    c) patrimoniul public;
    d) patrimoniul privat;
    e) patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;
    f) prime de capital;
    g) rezerva legală, statutară sau contractuală şi alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acţionarilor/asociaţilor sau potrivit prevederilor legale;
    h) rezultatul net reportat - sold creditor, reprezentând diferenţa pozitivă dintre soldurile creditoare şi debitoare.

    (6) Elementele luate în calcul potrivit alin. (5) pentru determinarea capitalului propriu ajustat sunt cele prezentate în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale.
    (7) Pentru determinarea capitalului propriu ajustat potrivit alin. (5) lit. a) de către sediile permanente, capitalul subscris vărsat se înlocuieşte cu capitalul de dotare pus la dispoziţie de persoana juridică străină pentru desfăşurarea activităţii în România.
    (8) În cazul în care în anul pentru care datorează impozitul se efectuează următoarele operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, care produc efecte în anul respectiv, contribuabilii stabilesc capitalul propriu ajustat al anului precedent, respectiv al anului 2020, potrivit următoarelor reguli:
    a) contribuabilii care, în cazul fuziunii, absorb una sau mai multe persoane juridice, însumează capitalul propriu ajustat înregistrat de aceştia în anul precedent, respectiv anul 2020, cu capitalul propriu ajustat pentru aceiaşi ani înregistrat de celelalte societăţi cedente;
    b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice însumează capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, respectiv anul 2020, de societăţile cedente;
    c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea sub orice formă a unei persoane juridice împart capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, respectiv în anul 2020, de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;
    d) contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare sub orice formă a unei persoane juridice însumează capitalul propriu ajustat înregistrat de aceştia în anul precedent, respectiv anul 2020, cu capitalul propriu ajustat înregistrat de societatea cedentă în aceiaşi ani, recalculat proporţional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;
    e) contribuabilii care transferă, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare recalculează capitalul propriu ajustat pentru anul precedent, respectiv anul 2020, proporţional cu valoarea activelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii.

    (9) În cazul contribuabililor care în anul pentru care datorează impozitul devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. 33 din Codul fiscal, capitalul propriu ajustat al anului precedent, respectiv al anului 2020, se stabileşte potrivit următoarelor reguli:
    a) în cazul fuziunii prin absorbţie, capitalul propriu ajustat al sediului permanent pentru anul precedent, respectiv anul 2020, este cel înregistrat de către societatea cedentă;
    b) în cazul divizării totale, divizării parţiale şi transferului de active, sediile permanente determină capitalul propriu ajustat pentru anul precedent, respectiv anul 2020, în baza celui înregistrat de societatea cedentă, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proporţional cu valoarea activelor, potrivit legii. Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni stabilesc capitalul propriu ajustat potrivit regulilor prevăzute la alin. (8) lit. e).

    (10) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) şi c), creşterea capitalului propriu ajustat se determină astfel:
    a) creşterea anuală a capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, prevăzută la alin. (1) lit. b), se determină potrivit următoarei formule:
    CPA al anului pentru care datorează impozitul - CPA înregistrat în anul precedent
    CCPA_an/an prec = ……………………………………….. x 100,
                                              CPA înregistrat în anul precedent
    unde:
    CCPA - creşterea anuală a capitalului propriu ajustat;
    CPA - capitalul propriu ajustat;


    b) creşterea capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, prevăzută la alin. (1) lit. c), se determină potrivit următoarei formule:
    CPA al anului pentru care datorează impozitul - CPA înregistrat în anul 2020
    CCPA_an/2020 = ………………………………………….. x 100,
                                               CPA înregistrat în anul 2020
    unde:
    CCPA - creşterea capitalului propriu ajustat;
    CPA - capitalul propriu ajustat.    (11) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (4), contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal au în vedere următoarele:
    a) anul de bază care se substituie anului 2020 pentru aplicarea alin. (1) lit. c) este anul fiscal modificat încheiat în anul 2021;
    b) procentul de creştere care se aplică este cel corespunzător anului fiscal modificat care începe în anii prevăzuţi la alin. (4);
    c) ultimul an fiscal modificat pentru care se aplică reducerile este anul care se încheie în anul 2026.

    (12) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol se au în vedere următoarele:
    a) pentru plătitorii de impozit pe profit procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul pe profit anual al anului în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), iar valoarea reducerii rezultate se scade din acesta. În sensul prezentei litere, impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum şi a costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale;
    b) pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent trimestrului IV, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul aferent trimestrului IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declaraţii rectificative;
    c) în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea, procentul aferent reducerii de impozit se aplică asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit, potrivit prevederilor lit. a). În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declaraţii rectificative;
    d) pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declaraţii rectificative;
    e) plătitorii de impozit specific unor activităţi care datorează şi impozit pe profit aplică reducerea atât pentru impozitul specific potrivit lit. d), cât şi pentru impozitul pe profit potrivit lit. a).

    (13) Pe perioada aplicării prevederilor prezentului articol, termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele:
    a) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;
    b) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
    c) pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

    (14) În aplicarea prevederilor prezentului articol, pentru contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (8) şi (9), anul înfiinţării reprezintă anul de bază care se substituie anului 2020 pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c).
    (15) Pentru contribuabilii care intră sub incidenţa art. 16 alin. (5) din Codul fiscal prevederile prezentului articol se aplică cu anul fiscal modificat care începe în anul 2021.

    ART. II
    După alineatul (6) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020, cu modificările ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:
    "(7) Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal prin declaraţia anuală privind impozitul pe profit, bonificaţia aplicată potrivit prevederilor prezentului articol se scade din valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, iar în cazul în care bonificaţia depăşeşte valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, suma aferentă bonificaţiei care se ia în calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv. În sensul prezentului alineat, valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, reducerii conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale.
(8) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), în cazul contribuabililor cu anul fiscal modificat care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, precum şi în cazul celor cu anul fiscal modificat care intră sub incidenţa prevederilor art. 41 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal se consideră impozit pe profit datorat aferent ultimului trimestru. Acestor contribuabili li se aplică prevederile alin. (1)-(3) pentru diferenţa de impozit pe profit datorat, determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal. Prevederile prezentului alineat se aplică şi pentru diferenţa de impozit pe profit datorat, determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, dacă aceasta este plătită până la termenul scadent cuprins în perioada 26 decembrie 2020-25 februarie 2021 inclusiv.
(9) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (8) care au depus declaraţia privind impozitul pe profit fără aplicarea bonificaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) pot beneficia de acestea, pentru diferenţa de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv, prin depunerea unei declaraţii rectificative, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul acestor alineate.
(10) În sensul prevederilor prezentului articol, bonificaţia se acordă şi pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială, care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenţi. Aceste prevederi se aplică şi pentru stingerile efectuate pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I şi II ale anului 2020, respectiv pentru cele aferente perioadelor scadente prevăzute la alin. (2) pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenţi. De aceste prevederi pot beneficia şi contribuabilii care au depus declaraţia privind impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferentă trimestrelor I şi/sau II ale anului 2020, respectiv pentru perioadele scadente prevăzute la alin. (2) pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, fără aplicarea bonificaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), prin depunerea unei declaraţii rectificative şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul acestor alineate."


    ART. III
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.
    (2) Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de alertă/urgenţă, după caz.

    ART. IV
    După articolul 70 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 70^1
    Modalitatea de colaborare
    (1) Furnizarea de informaţii şi documente între Ministerul Finanţelor Publice/A.N.A.F şi autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, precum şi alte persoane juridice de drept privat, în temeiul prezentului cod sau al altor acte normative, se realizează, în formă dematerializată, prin mijloace electronice utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor Publice/A.N.A.F, denumit PatrimVen.
    (2) PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate şi agregate date obţinute de Ministerul Finanţelor Publice/A.N.A.F, în condiţiile legii, de la autorităţile/instituţiile publice şi de interes public, din administraţia publică centrală şi locală ori de la contribuabili/plătitori şi care sunt puse la dispoziţia autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, precum şi altor persoane juridice de drept privat, în beneficiul cetăţenilor şi în scopul realizării atribuţiilor stabilite de normele juridice care reglementează activitatea instituţiilor, autorităţilor ori persoanelor juridice de drept privat care primesc respectivele informaţii şi/sau documente.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea autorităţilor judiciare ori în situaţia în care, din motive tehnice, informaţiile sau documentele nu pot fi furnizate prin PatrimVen, acestea se pot transmite în format letric sau pe dispozitive/suporturi de stocare a datelor.
    (4) Procedura de înrolare, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice."


    ART. V
    Sumele prevăzute la art. 24 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare se repartizează pe judeţe şi unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, astfel cum au fost acestea fundamentate.

    ART. VI
    Prevederile art. I intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi se aplică pentru perioada 2021-2025.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu

    Bucureşti, 3 septembrie 2020.
    Nr. 153.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016