Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 27 august 2020  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 27 august 2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 808 din 2 septembrie 2020
    În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice şi un şoc major atât pentru economiile globale, cât şi pentru economia naţională, motiv pentru care statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să adopte măsuri de natură economică pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.
    Prin circumstanţele excepţionale create de pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil atât pe termen scurt, cât şi mediu şi poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând supravieţuirea acestora.
    Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii întreprinderilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19, astfel încât acestea să se redreseze odată ce situaţia actuală este depăşită.
    Prin Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID19 sunt menţionate principalele măsuri pe care statele membre le pot adopta în vederea susţinerii activităţii economice.
    Sectorul de creştere a animalelor a întâmpinat dificultăţi prin imposibilitatea de a comercializa produsele de origine animală obţinute, înregistrând astfel pierderi economice însemnate.
    În această perioadă excepţională, sectorul bovin se confruntă cu mari probleme, respectiv scăderea preţului la achiziţie, restricţii în transportul animalelor către procesare/vânzare directă pe piaţă, HoReCa, scăderea exportului de animale vii.
    De asemenea, din cauza restricţiilor de mişcare impuse de situaţia creată de COVID-19, sectorul creşterii bovinelor din România a suferit pierderi substanţiale care au condus la diminuarea numărului de animale, precum şi la perturbarea lanţurilor de aprovizionare.
    Ţinând cont de dificultăţile din sectorul creşterii animalelor, sunt necesare susţinerea activităţii de creştere a bovinelor prin măsuri economice adecvate, în vederea asigurării hranei, a materiilor prime pentru industria alimentară, şi menţinerea locurilor de muncă.
    În lipsa acordării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat, crescătorii din sectorul bovin sunt în imposibilitatea de a-şi asigura continuarea activităţii.
    Consecinţele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piaţă a unui număr semnificativ de crescători din sectorul bovin din România şi apariţia unor efecte sociale deosebit de importante.
    Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activităţii economice şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, valabilă până la data de 31 decembrie 2020, denumită în continuare schemă, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în perioada 1 martie - 1 iulie 2020.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene (CE) - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (UE) din 20 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    (5) Schema nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis cu aceleaşi costuri eligibile identificabile.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
    a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi;
    b) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, potrivit art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) RNE sau Registrul naţional al exploataţiilor - conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) femelă adultă - femela din specia bovină cu vârsta de minimum 24 de luni la data de 1 iulie 2020;
    e) bovine – animale din speciile taurine şi bubaline.


    ART. 3
    Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (2) se acordă crescătorilor care deţin animale din speciile bovine, respectiv întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi persoanelor juridice, denumiţi în continuare beneficiari.

    ART. 4
    (1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să deţină femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE, în exploataţii cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020;
    b) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
    c) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019, sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

    (2) Beneficiarii care accesează ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) nu pot accesa şi Măsura 21 - Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020.

    ART. 5
    (1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor care deţin minimum 91 de capete femele adulte bovine înregistrate în RNE la data de 1 iulie 2020.
    (2) Cuantumul ajutorului de stat reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/cap femelă bovină adultă.
    (3) Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, aşa cum este definită la art. 2 lit. b), care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro.
    (4) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19 (2020/C91I/01), fără a depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.
    (5) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 35.700 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020.
    (6) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel al Băncii Naţionale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 6
    (1) Beneficiarii depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, respectiv al municipiului Bucureşti cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
    b) registrul exploataţiei emis de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, din care rezultă efectivul de bovine deţinut la data 1 iulie 2020, pentru exploataţia/exploataţiile cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, înscrisă/e în cerere;
    c) coordonate bancare/trezorerie.

    (2) Cererea de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative prevăzute la alin. (1) pot fi depuse la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti sau transmise prin fax, poştă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.
    (3) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la art. 3 deţin mai multe exploataţii de creştere a bovinelor cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul, după caz.

    ART. 7
    (1) Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative prevăzute la art. 6 alin. (1) este de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

    ART. 8
    (1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică şi aprobă sumele şi transmit la structura centrală a APIA situaţiile centralizatoare cu sumele aprobate, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Structura centrală a APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) În situaţia în care sumele depăşesc prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, valoarea ajutorului de stat se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii.

    ART. 9
    În baza situaţiei centralizatoare a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, transmisă de structura centrală a APIA, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 10
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare la structura centrală a APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.
    (2) Centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Structura centrală a APIA publică pe site-ul instituţiei informaţiile relevante cuprinse în anexa nr. III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se păstrează la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.
    (2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.

    ART. 12
    Beneficiarul are obligaţia să anunţe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.

    ART. 13
    (1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor prevăzute la art. 4, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmite de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în acesta.
    (4) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către structura centrală a APIA de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.
    (7) Obligaţiile fiscale accesorii calculate de către structura centrală a APIA vor fi individualizate într-un titlu de creanţă, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.
    (8) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către structura centrală a APIA.
    (9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se constituie venit la bugetul de stat şi se virează într-un cont de venituri distinct.

    ART. 14
    Începând cu data primirii deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabileşte eligibilitatea beneficiarului şi se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor de stat.

    ART. 15
    În situaţia în care, anterior emiterii deciziei Comisiei Europene, Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă de ajutor de stat, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică în mod corespunzător.

    ART. 16
    Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la adresa www.madr.ro

    ART. 17
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Iulia Raluca Matei,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 27 august 2020.
    Nr. 149.
    ANEXA 1


┌──────────────────────────┬───────────┐
│Centrul judeţean al │ │
│Agenţiei de Plăţi şi │ │
│Intervenţie pentru │Modalitatea│
│Agricultură - APIA │de depunere│
│…………………. Numărul şi data │ │
│cererii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Numele, prenumele şi │Personal │
│semnătura funcţionarului │Fax Poştă │
│APIA care primeşte cererea│Format │
│^1 │electronic │
│ │□ □ □ □ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Nr. unic de identificare solicitant ID│
│(RUI) RO ………………………………. │
└──────────────────────────────────────┘


    CERERE DE SOLICITARE A AJUTORULUI DE STAT
    pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice
    generate de pandemia de COVID-19
    I. Date de identificare a solicitantului
    PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE şi PFA/ÎI/ ÎF:

┌─────────────────────────────────────┐
│01. Denumirea PJ/PFA/ÎÎ/ÎF │
├─────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤
│02. Codul unic de │││││││││││
│identificare (CUI)/Codul │││││││││││
│fiscal (CF) │││││││││││
└───────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘


    ^1 Se va bifa căsuţa corespunzătoare metodei de depunere. Funcţionarul care primeşte cererea de solicitare a ajutorului de stat va semna numai în cazul depunerii „personal“.

┌─────────────────┬───────────────────┐
│03. Numele │04. Prenumele │
│solicitantului/ │solicitantului/ │
│administratorului│administratorului/ │
│/ │reprezentantului │
│reprezentantului │ │
├─────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├─────────────────┼┬┬┬┬┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│05. CNP │││││││ │ │ │ │ │ │ │
│solicitant/ │││││││ │ │ │ │ │ │ │
│administrator/ │││││││ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentant │││││││ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼┼┼┼┼┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│06. Codul ţării │││││││ │ │ │ │ │ │ │
│şi numărul │││││││ │ │ │ │ │ │ │
│actului de │││││││ │ │ │ │ │ │ │
│identitate │││││││ │ │ │ │ │ │ │
│(pentru altă │││││││ │ │ │ │ │ │ │
│cetăţenie) │││││││ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴┴┴┴┴┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───────────────────┬┬┬─────────────┬┬┬┬┐
│07. Tipul de │││08. Codul │││││
│organizare │││CAEN │││││
└───────────────────┴┴┴─────────────┴┴┴┴┘    DOMICILIUL PF/SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF:

┌──────────┬────────────────────────────┐
│09. │ │
│Judeţul/ │10. Localitatea │
│Sectorul │ │
├──────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────┼────┬────────┬────┬────┬────┤
│11. Satul/│12. │13. │14. │15. │16. │
│Strada │Nr. │Codul │Bl. │Sc. │Ap. │
│ │ │poştal │ │ │ │
├──────────┼────┼────────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┴────────┼────┴────┴────┤
│17. │18. Telefon/ │ │
│Telefonul │Fax │19. E-mail │
│mobil │ │ │
└──────────┴─────────────┴──────────────┘    COORDONATE BANCARE:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│20. Banca/ │21. Sucursala sau │
│Trezoreria │agenţia băncii/ │
│ │trezoreriei │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │ │
├──────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┼┬┬┬┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│22. │││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
│cont │││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
│IBAN │││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

┌────────────────────────┬────────────┐
│23. Numele │24. │
│ │Prenumele │
├────────────────────────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤
│25. CNP ││││││││││││││
├────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
│26. Numărul şi data împuternicirii/ │
│procurii notariale │
└─────────────────────────────────────┘    DATE GENERALE

┌─────────────────────────────────────┬┐
│27. Numărul total de exploataţii cu ││
│cod ANSVSA deţinute ││
└─────────────────────────────────────┴┘
    II. Exploataţii cu cod ANSVSA deţinute:
    1.

┌────────────────┬─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│29. Codul ANSVSA│R│0││ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─┴─┴┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│30. Judeţul │31. Localitatea │
├─────────────────────┴─────────────────┤
│32. Strada, nr. │
├───────────────────────────────────────┤
│Efectiv deţinut conform RNE anexat │
└───────────────────────────────────────┘    2.

┌────────────────┬─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│29. Codul ANSVSA│R│0││ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─┴─┴┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│30. Judeţul │31. Localitatea │
├─────────────────────┴─────────────────┤
│32. Strada, nr. │
├───────────────────────────────────────┤
│Efectiv deţinut conform extras RNE │
│anexat │
└───────────────────────────────────────┘    Solicit ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 pentru un număr de …………… capete femele adulte din specia bovine în valoare totală de ………………………………….lei, după cum urmează:
    CENTRALIZATOR capete şi SUME SOLICITATE

┌────┬───────────┬────────┬────────────┐
│ │Exploataţii│Nr. de │Ajutor de │
│Nr. │cu cod │capete │stat bovine │
│crt.│ANSVSA │bovine │solicitat* │
│ │ │ │(lei) │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│1 │RO…………. │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│2 │RO…………. │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│3 │RO…………. │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│….. │RO…………. │ │ │
├────┴───────────┼────────┼────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└────────────────┴────────┴────────────┘    *Cuantumul ajutorului de stat reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/cap bovină.


    III. Declaraţii
    Subsemnatul, ......................................................, legitimat cu BI/CI nr. ............../seria ........................., eliberat de ...................................... la data de ...................................., şi CNP ......................................, titular/administrator/reprezentant legal al (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) ................................................., declar că:
    1. Am fost informat asupra condiţiilor de solicitare şi acordare a ajutorului de stat şi mă oblig:
    a) să respect condiţiile de acordare prevăzute la art. 4;
    b) să depun o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru toate exploataţiile de creştere a bovinelor cu coduri ANSVSA deţinute, pe raza căruia am sediul social sau am domiciliul, după caz, indiferent de unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt situate şi înregistrate acestea;
    c) să aduc la cunoştinţă că:
    - deţin animale identificate şi înregistrate în RNE din specia bovine;
    – nu am solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
    – nu figurez în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, respectiv site-ul oficial, la data de 31.12.2019, ca fiind în una dintre următoarele situaţii: reorganizare/lichidare/faliment sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului;

    d) pentru stabilirea eligibilităţii cererii de solicitare a ajutorului de stat, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment;
    e) structurile abilitate au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de plată, precum şi documentele aflate în legătură cu aceasta.

    2. Drept care mă angajez să respect următoarele:
    a) să notific în scris centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 5 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită), orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;
    b) să prezint documente suplimentare solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în legătură cu cererea de ajutor de stat, în termenele stabilite de aceasta;
    c) mă oblig să respect prevederile art. 13 din ordonanţa de urgenţă;
    d) sunt de acord ca datele din cerere şi documentele anexate să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    e) cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, datele înscrise în Formularul de cerere de plată şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

┌─────────────────┬──────┬──────────────────┐
│Semnătura │ │ │
│titularului/ │ │ │
│administratorului│(dacă │Data: │
│/ │este │..................│
│reprezentantului │cazul)│/…… │
│legal/ │ │ │
│împuternicitului │ │ │
└─────────────────┴──────┴──────────────────┘

    IV. Lista documentelor ataşate cererii de solicitare a ajutorului de stat

┌────┬─────────────────┬──┬──┬──────┬──────────┐
│ │Documentele │ │ │ │Control │
│Nr. │ataşate cererii │DA│NU│Nu e │vizual │
│crt.│de ajutor: │ │ │cazul.│funcţionar│
│ │ │ │ │ │APIA │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│1. │Copie CUI/CIF, │□ │□ │□ │ │
│ │după caz │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│ │Copie de pe │ │ │ │ │
│ │buletin/carte de │ │ │ │ │
│ │identitate al/a │ │ │ │ │
│ │beneficiarului/ │ │ │ │ │
│2. │titularului/ │□ │□ │ │ │
│ │administratorului│ │ │ │ │
│ │/ │ │ │ │ │
│ │reprezentantului │ │ │ │ │
│ │legal/ │ │ │ │ │
│ │împuternicitului │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│ │Registrul │ │ │ │ │
│ │exploataţiei emis│ │ │ │ │
│ │de operatorul │ │ │ │ │
│ │Sistemului │ │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │ │
│ │identificare din │ │ │ │ │
│ │care rezultă │ │ │ │ │
│3. │efectivul de │□ │□ │ │ │
│ │femele adulte din│ │ │ │ │
│ │specia bovină │ │ │ │ │
│ │deţinut la data │ │ │ │ │
│ │de 1 iulie 2020, │ │ │ │ │
│ │în exploataţia/ │ │ │ │ │
│ │iile cu cod │ │ │ │ │
│ │ANSVSA înscrisă/e│ │ │ │ │
│ │în cerere │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│ │Document │ │ │ │ │
│4. │coordonate │□ │□ │ │ │
│ │bancare/ │ │ │ │ │
│ │trezorerie │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──┴──┴──────┴──────────┘


    Câmpurile „[]“ se completează prin bifare.

    Semnătură beneficiar ................................. Data .....................

    ANEXA 2

    APIA
    CJ ...................................
    Operator date cu caracter personal: 9596
    Bun de plată
    .................
    lei
    Director executiv CJ,
    .................................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    cu sumele aprobate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru susţinerea crescătorilor din sectorul bovin
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

┌────┬──────────────┬───────┬───────┬───┬────────────┬────────┬──────────┐
│ │ │Numărul│ │CUI│ │Nr. de │Valoarea │
│Nr. │Denumirea │şi data│ID │/ │Codul │animale │ajutorului│
│crt.│beneficiarului│cererii│fermier│CNP│exploataţiei│aprobate│de stat │
│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────────────┼───────┼───────┼───┼────────────┼────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────────┼───────┼───────┼───┼────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼───────┼───┼────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼───────┼───┼────────────┼────────┼──────────┤
│ │TOTAL: │x │x │x │x │ │ │
└────┴──────────────┴───────┴───────┴───┴────────────┴────────┴──────────┘


    Certificat din punctul de vedere al realităţii, regularităţii datelor
    Director executiv adjunct,
    .............................
    semnătura
    Verificat,
    Şef serviciu,
    .................
    Întocmit
    .................

    ANEXA 3

    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    cu sumele solicitate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru susţinerea crescătorilor din sectorul bovin
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

┌────┬───────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Ajutorul │
│Nr. │Judeţul│Nr. de │Efectiv │de stat │
│crt.│ │beneficiari│(capete)│solicitat│
│ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴────────┴─────────┘


    Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    …………………….................................................................…………….

    ANEXA 4

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Se aprobă.
    Ordonator principal de credite,
    ..................................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    cu sumele solicitate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru susţinerea crescătorilor din sectorul bovin
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

┌────────┬───────┬─────────────────────┐
│Nr. crt.│Judeţul│Suma solicitată (lei)│
├────────┼───────┼─────────────────────┤
│(0) │(1) │(2) │
├────────┼───────┼─────────────────────┤
│1. │ │ │
├────────┼───────┼─────────────────────┤
│2. │ │ │
├────────┼───────┼─────────────────────┤
│3. │ │ │
├────────┼───────┼─────────────────────┤
│..... │ │ │
├────────┼───────┼─────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└────────┴───────┴─────────────────────┘


    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
    Director general,
    ...................................................
    (semnătura şi ştampila)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016