Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 27 august 2020  pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 27 august 2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 806 din 2 septembrie 2020
    Având în vedere că anul agricol 2019-2020 a debutat cu o lipsă semnificativă de precipitaţii în raport cu media multianuală care a indus o secetă pedologică accentuată în aproape toate regiunile ţării, ceea ce a provocat fie întârzieri ale semănatului culturilor de toamnă în unele zone, fie diminuarea răsăririi plantelor în alte zone,
    analizând informaţiile agrometeorologice privind manifestarea fenomenului de secetă în perioada septembrie 2019-aprilie 2020, furnizate de către Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru regiunile agricole Banat, Crişana, Maramureş, Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia şi Transilvania, din care au rezultat următoarele concluzii privind cantităţile lunare de precipitaţii:
    - cantităţile de precipitaţii din luna septembrie 2019 au reprezentat 50% din cantităţile de precipitaţii ale lunii septembrie 2017 şi au depăşit precipitaţiile lunii septembrie 2018;
    – cantităţile de precipitaţii din luna octombrie 2019 au reprezentat 40% din cantităţile de precipitaţii ale lunii octombrie 2017 şi au depăşit precipitaţiile lunii octombrie 2018;
    – cantităţile de precipitaţii din luna noiembrie 2019 au reprezentat 80% din cantităţile de precipitaţii ale lunii noiembrie 2017 şi 90% din cantităţile de precipitaţii ale lunii noiembrie 2018;
    – cantităţile de precipitaţii din luna decembrie 2019 au reprezentat 50% din cantităţile de precipitaţii ale lunii decembrie 2017 şi 50% din cantităţile de precipitaţii ale lunii decembrie 2018;
    – cantităţile de precipitaţii din luna ianuarie 2020 au reprezentat 20% din cantităţile de precipitaţii ale lunii ianuarie 2018 şi 20% din cantităţile de precipitaţii ale lunii ianuarie 2019;
    – cantităţile de precipitaţii din luna februarie 2020 au reprezentat 70% din cantităţile de precipitaţii ale lunii februarie 2018 şi au depăşit cantităţile de precipitaţii ale lunii februarie 2019;
    – cantităţile de precipitaţii din luna martie 2020 au reprezentat 20% din cantităţile de precipitaţii ale lunii martie 2018 şi au fost în limita cantităţilor de precipitaţii ale lunii martie 2019;
    – cantităţile de precipitaţii din luna aprilie 2020 au reprezentat 70% din cantităţile de precipitaţii ale lunii aprilie 2018 şi 20% din cantităţile de precipitaţii ale lunii aprilie 2019,

    având în vedere că, drept urmare a analizei cantităţilor de precipitaţii lunare prezentate şi a rezervei de umiditate din sol, se constată manifestarea fenomenului de secetă pedologică extremă/puternică/moderată la nivelul tuturor regiunilor agricole analizate,
    ţinând cont de faptul că manifestarea fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale afectează grav atât producţia obţinută, cât şi veniturile producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cu implicaţii în asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi în reluarea ciclului de producţie de către producătorii agricoli,
    raportat la prevederile Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice,
    luând în considerare rezultatele centralizării la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a informaţiilor cuprinse în rapoartele-sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, întocmite de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă pe baza proceselor-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturi, prin care un număr de aproximativ 34.647 de fermieri au fost afectaţi de seceta pedologică şi aproximativ 1.168.064,79 ha cu culturi înfiinţate în toamna anului 2019 au fost calamitate în grade diferite de afectare pe areale agricole importante la nivel naţional, după cum urmează: grâu - 833.213,53 ha, secară - 314,5 ha, triticale - 5.112,51 ha, orz - 175.680,44 ha, orzoaică - 16.613,71 ha, ovăz - 628,69 ha şi rapiţă - 136.501,41 ha,
    având în vedere prevederile din cadrul secţiunii 1.2.1.2 cap. 1 partea a II-a din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 204 din 1 iulie 2014,
    înţelegând faptul că, pentru gestionarea consecinţelor în plan economic şi social a situaţiei determinate de manifestarea fenomenului de secetă pedologică în perioada septembrie 2019-aprilie 2020, este necesară inclusiv adoptarea unui act normativ de reglementare în regim de maximă urgenţă în activitatea de producţie agricolă primară în sectorul vegetal,
    având în vedere pregătirea campaniei agricole de toamnă, cu încadrarea în perioada optimă de însămânţare şi necesitatea achiziţionării de inputuri pentru asigurarea respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de producţii agricole eficiente,
    este necesar să se adopte măsuri urgente de reglementare prin instituirea unei scheme de ajutor de stat de despăgubire a pierderilor provocate fermierilor, respectiv prin acordarea unei plăţi compensatorii forfetare din valoarea cheltuielilor efectuate în perioada de la înfiinţarea culturilor în toamna anului 2019 până în luna aprilie 2020 inclusiv, rezultate din devizele de cheltuieli elaborate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală,
    deoarece prezenta schemă de ajutor de stat produce efectele după primirea deciziei Comisiei Europene,
    se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, astfel încât ajutorul acordat de la bugetul de stat să acopere parţial, în timp util, pierderile suferite de fermieri, lichidităţile financiare fiind absolut necesare pentru continuarea ciclului de producţie. În caz contrar şi având în vedere amploarea fenomenului, siguranţa alimentară a României poate fi grav periclitată.
    Având în vedere necesitatea reglementării fără întârziere a acestor aspecte şi ţinând seama că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ va avea consecinţe negative prin:
    - imposibilitatea compensării producătorilor agricoli pentru pagubele provocate ca urmare a manifestării fenomenului meteorologic de secetă pedologică;
    – distorsionarea pieţelor agricole prin posibila declanşare a unor crize privind raportul cerere-ofertă şi o evoluţie necontrolată a preţurilor la produsele agricole primare din sectorul vegetal;
    – lipsa resurselor financiare necesare producătorilor agricoli pentru achiziţia inputurilor şi efectuarea lucrărilor din campania agricolă de toamnă, cu impact negativ asupra realizării suprafeţelor programate;
    – riscul major ca o parte importantă a fermierilor să nu poată achita datoriile către furnizori, leasing-uri, salarii, credite, la termenele scadente, să se supraîndatoreze şi să nu mai poată continua activitatea;
    – riscul cedării unei părţi din terenurile lucrate, deţinute în proprietate, creditorilor în contul datoriilor scadente şi intensificarea amplorii fenomenului de acaparare a terenurilor agricole;
    – impact social negativ major asupra fermierilor şi a membrilor familiilor acestora, atunci când sunt afectate veniturile din activităţi agricole, cu posibil impact în abandonarea cultivării terenurilor agricole sau chiar faliment,

    întrucât elementele prezentate definesc un context excepţional şi vizează interesele economice ale României,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare
    ART. 1
    (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă recunoaşterea şi declararea stării de calamitate din cauza manifestării secetei pedologice în agricultură, precum şi instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică.
    (2) Schema prevăzută la alin. (1) se notifică la Comisia Europeană în baza art. 108 alin. (3) din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene.
    (3) Seceta pedologică este semnalată de Administraţia Naţională de Meteorologie, care a emis avertismente de temperaturi ridicate peste limita de confort şi precipitaţii reduse.
    (4) Schema prevăzută la alin. (1) are la bază datele referitoare la procentul de calamitare şi suprafaţa calamitată, înscrise în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Schema nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis cu aceleaşi costuri eligibile identificabile.

    ART. 2
    (1) Prezenta schemă respectă prevederile din cadrul secţiunii 1.2.1.2 - Ajutoarele pentru compensarea pagubelor provocate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamităţi naturale capitolul 1 partea a II-a din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 204 din 1 iulie 2014, denumite în continuare Orientările UE.
    (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene şi locale/al municipiului Bucureşti, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.
    (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    (4) Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2020.

    ART. 3
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) cerere unică de plată 2020 - cererea unică de plată aferentă anului 2020, care îndeplineşte condiţiile de acordare a sprijinului financiar pentru suprafaţă, reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) producţia primară de produse agricole - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul pentru funcţionarea Uniunii Europene, fără a se efectua nicio altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;
    c) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau într-un cuantum nedefinit;
    d) seceta pedologică - fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamităţi naturale sau cazului de forţă majoră, manifestat prin temperaturi ridicate peste limita de confort şi precipitaţii reduse, care provoacă scăderea conţinutului de umiditate în sol, determinând compromiterea culturilor agricole, fenomen care afectează suprafaţa unei culturi agricole înfiinţate în toamna anului 2019 în procent de peste 30% din suprafaţa culturii în cauză, declarată de către un producător agricol.


    CAP. II
    Beneficiarii, criterii de eligibilitate, modalitatea de calcul al sumelor reprezentând ajutor de stat
    ART. 4
    (1) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică şi au depus cerere unică de plată 2020, respectiv:
    a) producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    b) producătorii agricoli persoane juridice, cu excepţia grupurilor de producători.

    (2) Schema de ajutor nu se aplică beneficiarilor care au obţinut un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piaţa internă printr-o decizie a Comisiei Europene, atât timp cât ajutorul ilegal nu este rambursat sau plătit într-un cont cu destinaţie specială, reprezentând valoarea totală şi dobânzile aferente ajutorului ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

    ART. 5
    Prin prezenta schemă se acordă ajutor de stat beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) care au înfiinţat în toamna anului 2019 următoarele culturi:
    a) grâu;
    b) secară;
    c) triticale;
    d) orz;
    e) orzoaică;
    f) ovăz;
    g) rapiţă.


    ART. 6
    (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) sunt eligibili la solicitarea ajutorului de stat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) deţin proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iunie 2020 inclusiv, în care procentul de calamitare prevăzut la art. 1 alin. (4) este de peste 30% aferent culturii calamitate;
    b) suprafaţa calamitată reprezintă un procent de peste 30% din suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată în anul 2020, aferentă culturii calamitate;
    c) sunt înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată 2020;
    d) nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

    (2) Pentru culturile prevăzute la art. 5, suprafaţa pentru care se acordă ajutorul de stat nu poate depăşi suprafaţa culturii declarate în cererea unică de plată 2020.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi alin. (2), pentru beneficiarii care au suprafeţe calamitate cu culturi prevăzute la art. 5, confirmate prin procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, care au fost întoarse sau nu au mai fost însămânţate după calamitare şi nu se regăsesc, în totalitate sau parţial, în cererea unică de plată 2020, suprafeţele calamitate avute în vedere pentru ajutorul de stat sunt cele menţionate în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor.
    (4) Pentru beneficiarii ce se încadrează la alin. (3) se acordă ajutorul de stat pentru suprafeţele confirmate prin procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, dar nu mai mult de suprafaţa declarată cu teren arabil în cererea unică de plată pe suprafaţă din campania 2020.

    ART. 7
    (1) Compensaţiile acordate ca ajutor de stat reprezintă maximum 40% din devizele de cheltuieli pentru fiecare cultură de toamnă calamitată, elaborate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală şi corespund cerinţelor punctelor 360 şi 361 litera b) din cadrul secţiunii 1.2.1.2 din Orientările UE.
    (2) Ajutorul de stat acordat conform alin. (1) se încadrează în prevederile punctului 363 secţiunea 1.2.1.2 din Orientările UE.
    (3) Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat pentru culturile prevăzute la art. 5 se exprimă în lei/ha şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (4) Valoarea ajutorului de stat se determină pentru fiecare cultură în funcţie de suprafeţele calamitate stabilite conform art. 6 înmulţite cu cuantumul maxim al ajutorului de stat aferent fiecărei culturi prevăzute în anexa nr. 1.

    CAP. III
    Procedura de acordare a ajutorului de stat
    ART. 8
    (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1), care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 6, depun la centrele locale/judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde au depus cererea unică de plată 2020, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o cerere de solicitare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:
    a) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
    b) coordonate bancare, în condiţiile în care nu se menţin coordonatele bancare existente la cererea unică de plată 2020; copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA rămân valabile şi pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (2) Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), poate fi transmisă la centrele locale/judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.
    (3) Documentele depuse în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către beneficiar.

    ART. 9
    (1) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică beneficiarii care au depus o cerere de solicitare a ajutorului de stat, cu privire la îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d).
    (2) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică, stabilesc sumele şi beneficiarii, întocmesc şi transmit la APIA situaţia centralizatoare cu beneficiarii eligibili şi sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 10
    (1) APIA întocmeşte şi transmite la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) După primirea situaţiei centralizatoare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare cu sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    (3) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.
    (4) Centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
    (5) Centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti păstrează evidenţa beneficiarilor de ajutor pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
    (6) APIA se asigură că sunt respectate principiile stabilite la pct. 128-131 din Orientările UE în ceea ce priveşte transparenţa schemei.

    ART. 11
    (1) Resursele financiare necesare implementării schemei de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 59 „ Alte cheltuieli“, articolul 59.09 „Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură“.
    (2) În situaţia în care sumele necesare depăşesc plafoanele bugetare aprobate cu această destinaţie, valoarea ajutorului se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii schemei de ajutor de stat.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 12
    (1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor prevăzute la art. 6, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de stat, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzute la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmit de către centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în acesta.
    (5) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către APIA, de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (6), iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.
    (8) Obligaţiile fiscale accesorii calculate de către APIA vor fi individualizate într-un titlu de creanţă, prevederile alin. (2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.
    (9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către APIA.
    (10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se fac venit integral la bugetul de stat şi se virează într-un cont de venituri distinct.

    ART. 13
    Începând cu data primirii deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabileşte eligibilitatea beneficiarului şi se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor.

    ART. 14
    Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro şi pe site-ul APIA, pe adresa www.apia.org.ro.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.



                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Iulia Raluca Matei,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 27 august 2020.
    Nr. 148.
    ANEXA 1





    Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat

┌─────────┬────────────────────────────┐
│ │Cuantum maxim ajutor de stat│
│Cultura │plăţi compensatorii │
│ │(lei/ha) │
├─────────┼────────────────────────────┤
│(1) │(2) │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Grâu │925,0 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Secară │925,0 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Triticale│805,0 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Orz │912,0 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Orzoaică │951,0 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Ovăz │772,0 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Rapiţă │1.002,0 │
└─────────┴────────────────────────────┘



    ANEXA 2





    CERERE
    de solicitare a ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică
    (model)

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Centrul judeţean/local al Agenţiei de││
│Plăţi şi Intervenţie pentru ││
│Agricultură ││
│................................ ││
│Operator date cu caracter personal: ││
│9596 ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. de înregistrare .............. ││
│Data ....................... ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. unic de identificare beneficiar ││
│din RUI (ID) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. cerere unică de plată C2020 ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Solicitant

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumirea PJ/PFA/ÎI/ÎF │
│Nume prenume PF │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬───┬───┤
│Cod unic de │││││││││ │ │
│înregistrare (CUI)/ │││││││││ │ │
│Cod de identificare │││││││││ │ │
│fiscală (CIF) │││││││││ │ │
├──────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴───┴───┤
│CNP pentru PF │
├─────────────────┬────────────────────┤
│Numele │Prenumele │
│titularului/ │titularului/ │
│administratorului│administratorului/ │
│/reprezentantului│reprezentantului │
│legal │legal │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │ │
└─────────────────┴────────────────────┘



┌─────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
│CNP-ul titularului/ ││││││││││││││
│administratorului/ ││││││││││││││
│reprezentantului legal ││││││││││││││
├─────────────────────────┼┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
│Codul ţării şi nr. │ │
│actului de identitate │ │
│(pentru altă cetăţenie) │ │
└─────────────────────────┴────────────┘



    Sediul social PJ/PFA/ÎI/ÎF
    Domiciliul PF

┌─────────────────┬───────────────────┐
│Judeţul/Sectorul │Localitatea │
├─────────────┬───┼───────────┬───┬───┤
│Satul/Strada │Nr.│Cod poştal │Bl.│Ap.│
├─────────────┼───┴───────────┼───┴───┤
│Telefon │Fax │E-mail │
└─────────────┴───────────────┴───────┘



    Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Numele │Prenumele │
├─────────────────────────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤
│CNP ││││││││││││││
├─────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
│Nr. şi data împuternicirii/procurii │
│notariale │
├──────────────────────────────────────┤
│Numărul contului │
├──────────────────────────────────────┤
│Instituţia │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘



    În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, solicit ajutor de stat în valoare de ............. lei, după cum urmează:

┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────────────┬───────┬───────┐
│ │Suprafaţa│ │ │ │ │
│ │totală │ │Suprafaţa │Cuantum│ │
│ │declarată│Procent de│calamitată, │maxim │Valoare│
│ │în │calamitare│din coloana 6 │ajutor │maximă │
│Cultura │cererea │peste 30% │a │de stat│ajutor │
│ │APIA │(%) │procesului-verbal│(lei/ │de stat│
│ │Campania │ │(ha) │ha) │(lei) │
│ │2020 │ │ │ │ │
│ │(ha) │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│1 │2 │3 = 4/ │4 │5 │6 = 4 x│
│ │ │2*100 │ │ │5 │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│Grâu │ │ │ │925 │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│Secară │ │ │ │925 │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│Triticale│ │ │ │805 │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│Orz │ │ │ │912 │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│Orzoaică │ │ │ │951 │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│Ovăz │ │ │ │772 │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│Rapiţă │ │ │ │1002 │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │x │x │x │x │ │
└─────────┴─────────┴──────────┴─────────────────┴───────┴───────┘


    NOTĂ:
    Coloana 4 se completează conform Procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole (coloana 6 din procesul-verbal).
    Suprafaţa din coloana 4 nu trebuie să fie mai mare decât suprafaţa din coloana 2.
    Dacă suprafaţa din coloana 4 este mai mare decât suprafaţa din coloana 2 din cauza faptului că suprafeţe calamitate au fost întoarse sau nu au mai fost însămânţate după calamitare şi nu se mai regăsesc, în totalitate sau parţial, în cererea unică de plată în Campania 2020, suprafeţele calamitate avute în vedere pentru calculul coloanei 6 sunt cele din coloana 4, iar procentul de calamitare de la coloana 3 este 100%.
    Coloana 3 se calculează prin raportarea coloanei 4 la coloana 2, înmulţit cu 100.
    Coloana 6 se calculează prin înmulţirea coloanei 4 cu coloana 5.


┌────┬─────────────────┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│Nr. │Documente ataşate│ │ │ │ │Nu │
│crt.│cererii │DA │NU │DA │NU │este │
│ │ │ │ │ │ │cazul│
├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│(0) │(1) │(2)│(3)│(4)│(5)│(6) │
├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ │Copie a │ │ │ │ │ │
│ │procesului-verbal│ │ │ │ │ │
│1. │de constatare şi │I_I│I_I│I_I│I_I│I_I │
│ │evaluare a │ │ │ │ │ │
│ │pagubelor │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│2. │Coordonate │I_I│I_I│I_I│I_I│I_I │
│ │bancare │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───┴───┴───┴───┴─────┘



┌─────────────────┬────────┬───────────────────┐
│Semnătura │ │ │
│solicitantului/ │Ştampila│ │
│administratorului│(dacă │Data │
│/ │este │...................│
│reprezentantului │cazul) │ │
│legal/ │ │ │
│împuternicitului │ │ │
└─────────────────┴────────┴───────────────────┘


    NOTE:
    - Se bifează DA/NU/Nu este cazul, pentru toate documentele depuse.
    – Coloanele (2) şi (3) se completează de către beneficiar.
    – Coloanele (4), (5) şi (6) se completează de către funcţionarul APIA care a preluat cererea.

    Semnătura funcţionarului APIA care a preluat cererea .......................
    Declaraţii şi angajamente
    Subsemnatul, ...................., CNP/CUI ..........., administrator/reprezentant legal al .................. (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale), cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:
    Am luat cunoştinţă de:
    - condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naţionale, pe care mă angajez să le respect;
    – mă oblig să notific în scris centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informaţiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;
    – faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.

    Drept care declar şi mă angajez la următoarele:
    - declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile;
    – mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului;
    – să restitui ajutorul de stat încasat, cu dobânzi şi penalităţi calculate de la data încasării ajutorului;
    – nu sunt în dificultate în sensul prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2020;
    – sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


┌─────────┬────────┬───────────────────┐
│ │Ştampila│Data │
│Semnătura│(după │...................│
│ │caz) │ │
└─────────┴────────┴───────────────────┘



    ANEXA 3





    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Centrul judeţean .....................
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Nr. de înregistrare ..................
    Data .................
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    cu beneficiarii şi sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică
    (model)
    Bun de plată
    pentru suma de ………… lei
    Director executiv, ……….
    (semnătura)

┌────┬─────────┬────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Cuantum│Valoare│
│ │Numele şi│CNP/│ │Suprafaţa │maxim │maximă │
│Nr. │prenumele│CUI/│Cultura │calamitată│ajutor │ajutor │
│crt.│/ │CIF │ │(ha) │de stat│de stat│
│ │Denumirea│ │ │ │(lei/ │cuvenit│
│ │ │ │ │ │ha) │(lei) │
├────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Grâu │ │925 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Secară │ │925 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Triticale│ │805 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│1 │ │ │Orz │ │912 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Orzoaică │ │951 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Ovăz │ │772 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Rapiţă │ │1.002 │ │
├────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Grâu │ │925 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Secară │ │925 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Triticale│ │805 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│2 │ │ │Orz │ │912 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Orzoaică │ │951 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Ovăz │ │772 │ │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Rapiţă │ │1.002 │ │
├────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│... │………. │…………│………… │ │ │ │
├────┴─────────┴────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Grâu │ │925 │ │
│ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Secară │ │925 │ │
│ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Triticale│ │805 │ │
│ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │Orz │ │912 │ │
│ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Orzoaică │ │951 │ │
│ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Ovăz │ │772 │ │
│ ├─────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Rapiţă │ │1.002 │ │
└───────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┘


    Certificat din punct de vedere al legalităţii, realităţii şi regularităţii
    Director executiv adjunct,
    .........................
          (semnătura)
    Şef serviciu,
    .........................
        (semnătura)

    ANEXA 4





    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    cu sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică (model)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Nr. de înregistrare ...............
    Data ...............

┌────┬───────────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Valoarea │
│Nr. │ │Nr. de │ajutorului│
│crt.│Judeţul │beneficiari│de stat │
│ │ │ │cuvenit │
│ │ │ │(lei) │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│1 │Alba │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│2 │Arad │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│3 │Argeş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│4 │Bacău │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│5 │Bihor │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│6 │Bistriţa-Năsăud│ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│7 │Botoşani │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│8 │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│9 │Brăila │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│10 │Buzău │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│11 │Caraş-Severin │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│12 │Călăraşi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│13 │Cluj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│14 │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│15 │Covasna │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│16 │Dâmboviţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│17 │Dolj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│18 │Galaţi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│19 │Giurgiu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│20 │Gorj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│21 │Harghita │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│22 │Hunedoara │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│23 │Ialomiţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│24 │Iaşi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│25 │Ilfov │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│26 │Maramureş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│27 │Mehedinţi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│28 │Mureş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│29 │Neamţ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│30 │Olt │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│31 │Prahova │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│32 │Satu Mare │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│33 │Sălaj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│34 │Sibiu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│35 │Suceava │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│36 │Teleorman │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│37 │Timiş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│38 │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│39 │Vaslui │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│40 │Vâlcea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│41 │Vrancea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│42 │Bucureşti │ │ │
├────┴───────────────┴───────────┼──────────┤
│Total general: │ │
└────────────────────────────────┴──────────┘


    Director general,
    ..............................

    ANEXA 5





    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene
    Se aprobă.
    Ordonator principal de credite,
    ...............................................
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    cu sumele aferente ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi
    în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică (model)

┌────┬───────────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Valoarea │
│Nr. │ │Nr. de │ajutorului│
│crt.│Judeţul │beneficiari│de stat │
│ │ │ │cuvenit │
│ │ │ │(lei) │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│1 │Alba │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│2 │Arad │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│3 │Argeş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│4 │Bacău │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│5 │Bihor │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│6 │Bistriţa-Năsăud│ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│7 │Botoşani │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│8 │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│9 │Brăila │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│10 │Buzău │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│11 │Caraş-Severin │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│12 │Călăraşi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│13 │Cluj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│14 │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│15 │Covasna │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│16 │Dâmboviţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│17 │Dolj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│18 │Galaţi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│19 │Giurgiu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│20 │Gorj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│21 │Harghita │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│22 │Hunedoara │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│23 │Ialomiţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│24 │Iaşi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│25 │Ilfov │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│26 │Maramureş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│27 │Mehedinţi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│28 │Mureş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│29 │Neamţ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│30 │Olt │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│31 │Prahova │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│32 │Satu Mare │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│33 │Sălaj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│34 │Sibiu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│35 │Suceava │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│36 │Teleorman │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│37 │Timiş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│38 │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│39 │Vaslui │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│40 │Vâlcea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│41 │Vrancea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│42 │Bucureşti │ │ │
├────┴───────────────┴───────────┼──────────┤
│Total general: │ │
└────────────────────────────────┴──────────┘


    Director general,
    .......................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016