Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 24 august 2020  privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial  şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 24 august 2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 780 din 26 august 2020
    Având în vedere faptul că sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă o prioritate a programului economic de guvernare actual, în condiţiile în care acest sector reprezintă un contribuitor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele susţinerea activităţii prin facilitarea accesului la finanţare,
    ţinând cont de faptul că factoringul este tranzacţionat în proporţie covârşitoare de băncile comerciale care înregistrează mai mult de 95% din piaţa europeană de factoring, iar din această perspectivă, în România creditul comercial este insuficient dezvoltat, în timp ce în ţări cu economie de piaţă dezvoltată are o pondere importantă ca sursă de finanţare,
    luând în considerare faptul că în România aproximativ 25% din PIB este exprimat în termeni de valori facturate, iar băncile comerciale tranzacţionează prin factoring o cotă de până la 10% din piaţa creanţelor, rezultă că 90% din potenţialul prezent în piaţa de factoring din România este încă neexplorat. Cu un volum de doar 2% din PIB, România ocupă locul 26 între ţările europene în privinţa intermedierii financiare prin factoring, situaţie care trebuie remediată,
    în contextul în care s-a constatat existenţa unei tendinţe de înrăutăţire bruscă a performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare, întreprinderile mici şi mijlocii trebuie susţinute prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare, în special la finanţarea prin capital comercial, care se practică, de regulă, între firme care au relaţii comerciale îndelungate şi se bazează pe încredere reciprocă, intervenţia statului pe linia consolidării acestor relaţii contribuind la întărirea disciplinei contractuale şi de plată,
    întrucât determinarea riguroasă a necesităţilor de finanţare ale firmei constituie o condiţie de bază pentru succesul unei acţiuni antreprenoriale, creditul comercial reprezentând o metodă facilă de a procura lichidităţile necesare atunci când există vârfuri de plăţi în activitatea unui IMM, iar cel mai frecvent companiile apelează la finanţare prin factoring atunci când există un decalaj major de timp între momentul scadenţei plăţilor la furnizori şi momentul încasării facturilor emise către clienţi,
    având în vedere că factoringul este un mecanism de finanţare pe termen scurt la îndemâna IMM-urilor, care au mai multe creanţe în derulare cu termen de încasare în viitor şi reprezintă o metodă de asigurare a accesului acestora la forme de finanţare flexibile şi rapide, care ţin cont de sezonalitatea afacerii şi de evoluţia generală a acesteia,
    în condiţiile în care în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii apar deseori decalaje între încasări şi plăţi, iar resursele financiare pot fi temporar diminuate din cauza creditelor comerciale acordate, iar în lipsa adoptării unor măsuri urgente, activitatea IMM-urilor din România ar putea fi grav perturbată de incertitudinea încasărilor şi prin pierderea unor clienţi pe o piaţă concurenţială,
    în lipsa reglementării în regim de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii din România s-ar afla în imposibilitatea accesării unor facilităţi care pot satisface necesităţile financiare ale unei firme în condiţii cât mai avantajoase, în acest scop identificând ca sursă de finanţare creditul comercial, care deţine o pondere importantă în ţări cu economie de piaţă dezvoltată, în condiţiile în care creditul comercial este creditul acordat de un furnizor de mărfuri sau prestator de servicii unui cumpărător, în baza căruia plata mărfurilor/serviciilor se realizează la o dată ulterioară, stabilită de comun acord,
    luând în considerare faptul că în lipsa unei stimulări a sectorului financiar privind garantarea creditului comercial în sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, consecinţele negative ale răspândirii virusului SARS-CoV-2 s-ar manifesta pregnant în economie, pentru relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul IMM, caracterizat prin dinamism şi diversitate, este necesară luarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să răspundă nevoilor de diversificare a produselor de finanţare şi garantare specifice acestui sector,
    întrucât în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii afectat de criza economică generată de pandemia SARS-CoV-2, a cărui sprijinire reprezintă o prioritate naţională, ar beneficia de condiţii de finanţare suboptime şi nu şi-ar putea acoperi nevoile imediate de lichiditate în lipsa unor facilităţi de sprijin din partea statului pentru accesarea produselor de factoring oferite de către finanţatori pentru derularea activităţii curente,
    măsurile de finanţare din cadrul Programului fac parte dintr-un pachet global de măsuri de relansare a economiei şi au ca obiectiv asigurarea disponibilităţii suficiente a lichidităţii pe piaţă, pentru a contracara deficienţa de lichiditate cu care se confruntă întreprinderile din cauza pandemiei şi totodată pentru a se asigura că perturbările cauzate de pandemie nu subminează viabilitatea întreprinderilor şi, prin urmare, acestea îşi continuă activitatea economică pe durata pandemiei şi după încetarea acesteia,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale şi definiţii
    ART. 1
    (1) Se aprobă Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, denumit în continuare Program, care are ca obiectiv sprijinirea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanţarea creditului comercial.
    (2) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie o schemă de ajutor de stat elaborată în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, precum şi cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante.
    (3) Ajutoarele de stat prevăzute de schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (2) se acordă după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
    (4) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanţările de tip factoring cu regres, denumite în continuare factoring, acordate de finanţator, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanţare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanţării de tip factoring acordată de finanţator beneficiarului eligibil, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate cu posibilitatea prelungirii finanţării de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.
    (5) Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanţii pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garanţiile prevăzute la alin. (4).
    (6) Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, după consumarea a cel puţin 80% din plafonul alocat iniţial beneficiarului, la solicitarea finanţatorului şi după obţinerea acordului Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., fără depăşirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.
    (7) Plafonul anual total al garanţiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (4) în cadrul Programului se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în limita sumelor aprobate prin buget pentru plata garanţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi art. 8 alin. (2), iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, costurile maxime ce pot fi solicitate de către finanţatori, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 2
    (1) Pentru facilităţile de factoring, Ministerul Finanţelor Publice acordă un grant care acoperă costurile de garantare, respectiv comisionul de risc şi comisionul de gestiune, în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, în cadrul schemei de ajutor de stat prevăzute la cap. II.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice acordă un grant care acoperă şi costurile de finanţare aferente facilităţilor de factoring în procent de 50% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, în cadrul schemei de ajutor de stat prevăzute la cap. II.
    (3) Perioada pentru care se acordă un grant care acoperă costurile de garantare şi de finanţare aferente facilităţilor de factoring garantate în cadrul Programului este stabilită prin schema de ajutor de stat, prevăzută la cap. II. Acordarea granturilor destinate acoperirii costurilor de garantare şi de finanţare se realizează în condiţiile respectării prevederilor schemei de ajutor de stat.
    (4) Costurile aferente finanţărilor de tip factoring, care pot fi acoperite prin grant în procent de 50% din bugetul Ministerului Finanţelor Publice sunt: dobânda aferentă sumelor avansate şi comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare şi administrare creanţe.
    (5) Data până la care se pot acorda garanţii şi granturi în cadrul schemei de ajutor de stat este până la 31 decembrie 2020, iar data până la care se efectuează plăţile aferente granturilor care acoperă costurile de garantare şi de finanţare este 31 octombrie 2021.
    (6) După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, beneficiarii programului datorează comision de risc Ministerului Finanţelor Publice, comision de administrare F.N.G.C.I.M.M. şi costurile integrale aferente finanţării finanţatorilor.

    ART. 3
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) aderent - vânzătorul de bunuri sau prestatorul de servicii care are încheiat un contract sau acord de factoring cu factorul (finanţatorul), în baza căruia beneficiază de operaţiuni de factoring şi care are calitatea de beneficiar al programului;
    b) beneficiarul programului - întreprinderea mică şi mijlocie care desfăşoară activitate economică, autorizată potrivit dispoziţiilor legale să realizeze activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă loială, respectiv societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi organizaţiile nonguvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile, cooperativele agricole şi societăţile agricole care desfăşoară activităţi economice şi care respectă prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    c) cesiune de creanţă - transferul, potrivit prevederilor art. 1566 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, din patrimoniul beneficiarului în patrimoniul finanţatorului, a unei creanţe certe şi lichide deţinute de beneficiar împotriva unui debitor, care devine astfel debitor al creanţei cesionate;
    d) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de beneficiarul programului, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a finanţărilor acordate în cadrul programului. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice;
    e) comisionul de administrare - sumă datorată F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice;
    f) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului şi terţul garant, după caz finanţator şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze finanţarea de tip factoring acordată de finanţator, iar beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către finanţator sau organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, în situaţia producerii riscului de credit;
    g) contract comercial - contractele încheiate între aderent şi debitorul creanţei cesionate şi comenzile ferme emise de debitorul creanţei cesionate având ca obiect vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, din care rezultă creanţele ce fac obiectul contractului de factoring;
    h) creanţa - dreptul beneficiarului de a încasa o sumă de bani datorată de debitorul creanţei cesionate, drept materializat într-o factură sau un efect de comerţ emisă/emis în baza contractului comercial şi neplătită/neplătit încă;
    i) debitor cedat - debitorul creanţei/cumpărătorul/importatorul bunurilor şi/sau serviciilor aderentului, bunuri şi/sau servicii care stau la baza creanţelor cesionate de către aderent factorului;
    j) finanţare garantată de stat - finanţarea de tip plafon reînnoibil, exclusiv dobânzile, comisioanele sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de factoring încheiat cu finanţatorul, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu finanţatorul;
    k) finanţator - instituţie de credit definită conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţie financiară nebancară definită de Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate de finanţare a operaţiunilor de factoring pe teritoriul României (factor);
    l) garant - statul prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    m) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi finanţator; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat;
    n) garanţii colaterale - garanţiile reale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea finanţatorului şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat, care pot fi luate în considerare de finanţatori pentru diminuarea expunerii faţă de beneficiar. Sumele rezultate după executarea de către finanţatori şi organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, a garanţiilor constituite de beneficiar/terţi garanţi, din care se deduc cheltuielile de orice fel, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi sumele suportate de finanţator;
    o) operaţiune de factoring cu regres - operaţiunea prin care beneficiarul programului (aderentul) transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale către finanţator (factor) în vederea obţinerii unei finanţări. În caz de neplată factorul îşi va recupera sumele neîncasate de la aderent prin exercitarea dreptului de regres, respectiv prin debitarea contului curent al acestuia sau prin valorificarea garanţiilor;
    p) procentul de garantare - partea din finanţare care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală;
    q) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a finanţării de tip factoring, de către beneficiarul programului;
    r) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanţării, sumă care urmează a fi plătită finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice.


    ART. 4
    (1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă, la data solicitării de acordare a facilităţii de factoring garantate în cadrul programului, respectă Recomandarea Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau finanţator;
    c) nu figurează cu credite restante, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanţe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C., acestea sunt încadrate în categoriile A, B şi C;
    d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi;
    e) este eligibil conform reglementărilor interne ale finanţatorului;
    f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
    g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe restante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Finanţatorii sunt excluşi ca beneficiari finali eligibili ai Programului.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a solicita informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, potrivit dispoziţiilor art. 69 alin. (4) din Legea 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de schema de ajutor de stat prevăzută la cap. II se realizează de către F.N.G.C.I.M.M., iar procedura de verificare a acestora se stabileşte prin normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/ domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

    ART. 5
    (1) Prin derogare de la prevederile 4 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, cu încadrarea în plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, stabilit potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) şi (5) şi art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în favoarea finanţatorilor care urmează să acorde finanţări beneficiarilor eligibili în cadrul Programului.
    (2) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru finanţările obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Finanţarea şi garantarea
    ART. 6
    (1) În cadrul Programului pot fi acordate de către F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice garanţii în numele şi în contul statului, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (4)-(6), cu încadrarea în limita de factoring pentru finanţările de tip factoring, în favoarea beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale finanţatorilor.
    (2) Finanţările se acordă în lei, cu trageri şi rambursări pe măsura prezentării şi încasării facturilor acceptate de finanţator conform normelor proprii de creditare.
    (3) Termenul de valabilitate a facilităţii de factoring este de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilităţii, de maximum 3 ori, cu perioade de până la 12 luni.
    (4) Valoarea facilităţii de factoring acordate pe un debitor cedat, perioada şi modalitatea de rambursare a finanţărilor sunt stabilite de finanţator, conform normelor interne ale acestuia, cu respectarea condiţiilor de acordare specifice factoringului.

    ART. 7
    (1) Debitorul creanţei cesionate trebuie să fie persoană fizică sau juridică înregistrată în România şi să îndeplinească condiţiile prevăzute în normele interne de creditare ale finanţatorului.
    (2) Finanţatorul poate prelua creanţe cu condiţia ca scadenţa facturilor să nu fie depăşită la data cererii de finanţare şi operaţiunile să nu reprezinte vânzări în consignaţie/depozit/ barter/sub condiţie suspensivă sau rezolutorie, plăţi în avans, dividende, rambursări de credite, compensări, creanţe aflate în litigiu, creanţe rezultate din facturi emise către părţi afiliate.
    (3) Termenele maxime acceptate pentru scadenţa la plată a facturilor şi perioadele de graţie se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Rambursarea anticipată din încasarea facturilor înainte de scadenţă se face fără perceperea unui comision de rambursare anticipată.

    ART. 8
    (1) Între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie privind implementarea Programului prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţărilor acordate în cadrul programului.
    (2) Garanţia de stat este garantată cu:
    a) cesiunea în scop de garanţie potrivit art. 2.347 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul creanţelor provenite din contractul comercial/contractul-cadru/acordul-cadru/comanda/comenzile intervenit/ă/e între aderent şi debitorul/debitorii cedat/cedaţi, cu notificarea de către finanţator a debitorului/debitorilor cedat/cedaţi;
    b) ipoteca mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la finanţator de către beneficiar şi asupra contului/conturilor de cesiune deschis/e la finanţator, înscrise în Registrul naţional de publicitate a garanţiilor mobiliare, în baza contractului de garantare, proporţional cu procentul de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare şi radiere a ipotecilor mobiliare se efectuează de către finanţator;
    c) ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară de rang I asupra activelor proprietatea beneficiarilor sau a unor terţe persoane.

    (3) Finanţatorii pot constitui garanţii accesorii finanţării garantate, reprezentând ipoteci imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor proprietatea beneficiarului sau a unor terţe persoane, altele decât cele prevăzute la alin. (2), în conformitate cu normele şi procedurile proprii de finanţare ale acestora.
    (4) Ipotecile mobiliare şi/sau imobiliare prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz, se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., şi finanţatorului, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (5) Ipotecile prevăzute la alin. (2) lit. c) se înscriu în cărţile funciare ale imobilelor şi/sau în Registrul naţional de publicitate mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare şi radiere se efectuează de către finanţator.
    (6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (7) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M. mandatează finanţatorii să încheie contractele de ipotecă pentru alte garanţii constituite de beneficiarul finanţării/terţii garanţi, dacă este cazul, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale acestora.
    (8) Finanţatorii vor introduce în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii, dacă este cazul, în vederea constituirii garanţiilor accesorii finanţării garantate, altele decât cele prevăzute la alin. (2), clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat al statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice.
    (9) Garanţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi (3) împreună cu garanţia de stat trebuie sa acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Plata garanţiilor, recuperarea creanţelor şi dispoziţii finale
    ART. 9
    (1) Finanţatorul are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile programului.
    (2) Sumele rezultate din executarea garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele şi contul statului, se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., şi se recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Pentru finanţările garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporţional cu procentul de garantare şi în acelaşi mod de către finanţator şi statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 10
    (1) După efectuarea plăţii prevăzute la art. 9 alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită şi care reprezintă titlu executoriu, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.
    (2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul prevăzut la alin. (1) debitorului beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre informare finanţatorului.
    (3) Înscrisul prevăzut la alin. (1), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se înaintează, în termen de 5 zile calendaristice de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru recuperarea creanţelor înscrise în acesta, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite finanţatorilor în cadrul programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare şi recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în baza înscrisului primit potrivit art. 10 alin. (3), conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Pentru creanţele cuprinse în înscrisul prevăzut la art. 10 alin. (1) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (3) Creanţele rezultate din plata garanţiilor emise pentru finanţările acordate în cadrul programului se recuperează astfel:
    a) de către finanţatori prin valorificarea garanţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) ce fac obiectul contractului de garantare şi a celor prevăzute la art. 8 alin. (3);
    b) de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin aplicarea prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în baza înscrisului prevăzut la alin. (1), inclusiv prin valorificarea garanţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c).

    (4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) a bunurilor imobile pentru care a fost instituită ipoteca legală proporţional cu procentul de garantare se eliberează şi se distribuie proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi, între statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţator după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.
    (5) Dispoziţiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din plata garanţiilor emise.
    (6) Finanţatorii şi organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt obligaţi să se înştiinţeze reciproc, pentru a participa la distribuirea preţului rezultat din valorificarea bunurilor.
    (7) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de către finanţator, după caz, într-un proces-verbal, care se va semna de toţi creditorii îndreptăţiţi.
    (8) Sumele provenite din valorificarea garanţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3), după caz, se distribuie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către finanţator sau de către organele fiscale, după caz, în cadrul procedurii de recuperare.
    (9) Sumele rezultate atât din recuperarea iniţiată de către finanţator sau organele fiscale a garanţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3), după caz, şi accesoriilor finanţării garantate, cât şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile şi comisioanele aferente finanţării acordate, precum şi cheltuielile ocazionate de conservarea bunurilor, diminuează, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite finanţatorului de statul român, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), în baza garanţiei acordate de stat.
    (10) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (9), finanţatorul virează suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată şi data încasării acesteia de către finanţator, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate.
    (11) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (10), finanţatorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanţele fiscale care se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către finanţator se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (12) Anterior demarării procedurii de valorificare a bunurilor aferente garanţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) şi alin. (3), după caz, inclusiv în cazul în care acestea nu au fost valorificate, finanţatorii şi organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înştiinţează reciproc. De la momentul înştiinţării privind demararea procedurii de valorificare a bunurilor până la finalizarea acesteia, finanţatorul sau organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, nu va demara o nouă procedură de valorificare a bunului pentru care a fost înştiinţat.
    (13) În cazul în care după finalizarea procedurilor de valorificare a garanţiilor, sumele virate potrivit alin. (9) acoperă integral valoarea de executare a garanţiilor, eventualele cheltuieli de executare silită efectuate de organele fiscale competente se recuperează de la beneficiarul programului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (14) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate se realizează astfel:
    a) pentru procedurile insolvenţei deschise anterior efectuării de Ministerul Finanţelor Publice a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către finanţator, Ministerul Finanţelor Publice poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmise de F.N.G.C.I.M.M.;
    b) pentru procedurile insolvenţei deschise ulterior efectuării de către Ministerul Finanţelor Publice a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală realizează înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat, în baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3).

    (15) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a executării garanţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3), după caz, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi de către finanţatori, proporţional cu procentul de garantare, în limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

    CAP. II
    Schema de ajutor de stat asociată Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 12
    (1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă sprijinirea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru finanţarea creditului comercial.
    (2) Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu art. 107 alin. (3) lit. b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020, şi se vor acorda după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
    (3) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Forma ajutorului
    2.1. Ajutor de stat sub forma de garanţii pentru finanţări de tip factoring
    ART. 13
    (1) Prin prezenta schemă de ajutor de stat se acordă garanţii de 50% din valoarea finanţării de tip factoring în conformitate cu art. 1 şi 2.
    (2) Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanţii pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garanţiile prevăzute la art. 1 alin. (4).
    (3) Termenul de valabilitate a facilităţii de factoring prevăzute la art. 1 alin. (4) este de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilităţii de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.
    (4) Durata garanţiilor acordate conform art. 1 alin. (4) nu poate depăşi 48 de luni.
    (5) Comisioanele de garantare se stabilesc per împrumuturi individuale la un nivel minim, care creşte progresiv pe măsură ce creşte durata finanţării garantate, astfel cum se indică în tabelul următor:

┌──────────┬───────┬──────────┬────────┐
│Tipul de │În │În al │În anul │
│beneficiar│primul │2-lea - al│4 │
│ │an │3-lea an │ │
├──────────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │15 │15 puncte │25 de │
│IMM │puncte │de bază │puncte │
│ │de bază│ │de bază │
└──────────┴───────┴──────────┴────────┘


    (6) Cuantumul total al facilităţii de factoring nu trebuie să depăşească:
    a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
    sau

    b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau

    c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

    (7) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanţelor Publice, iar F.N.G.C.I.M.M. îi sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei de ajutor de stat.


    2.2. Ajutor de stat sub forma de grant
    ART. 14
    (1) Întreprinderile mici şi mijlocii care au contractat finanţările garantate conform art. 1 alin. (4) beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, valoarea comisionului de administrare şi valoarea rezultată din aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor şi a comisionului de factoring, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii se aplică următoarele condiţii:
    a) ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;
    c) ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menţionate la art. 1 alin. (1) lit. (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
    d) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    (4) Grantul acoperă 50% din costurile de finanţare pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, iar costurile de garantare sunt acoperite de grant pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, aferente facilităţilor de factoring acordate până la data de 31 decembrie 2020, în cadrul schemei.

    ART. 15
    Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoştinţă decizia de acordare a facilităţilor de factoring ca ajutor de stat sub formă de garanţii pentru finanţări de tip factoring şi sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităţilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Domeniul de aplicare
    ART. 16
    Pot beneficia de ajutor de stat prin prezenta schemă întreprinderile mici şi mijlocii din toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor declarate neeligibile potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, condiţiile prevăzute în art. 4 alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 lit. b) şi art. 4 alin. (1);
    b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2019, în sensul art. 2 pct. 14 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu Piaţa internă, în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi în sensul art. 3 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 17
    (1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit garanţii de stat, acorduri de finanţare în legătură cu granturile prevăzute la art. 14, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2020. Perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de finanţare este de 8 luni de la data acordării finanţării, iar perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de garantare este de maximum 12 luni de la data acordării garanţiei.
    (2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi se virează lunar în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de finanţatori pe propria răspundere.
    (3) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1,043 mld lei (echivalentul în lei al sumei de 215,72 milioane euro), din care 43 milioane lei (echivalent în lei al sumei de aproximativ 8,89 milioane euro), aferent măsurilor prevăzute la cap. II secţiunea 2.2 şi 1 mld lei (echivalent în lei al sumei de aproximativ 206,83 milioane euro), plafonul maxim de garantare aferent măsurilor din cap. II secţiunea 2.1.
    (4) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 500 de beneficiari.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Cumulul ajutoarelor de stat acordate în baza Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial cu alte ajutoare de stat
    ART. 18
    (1) Ajutoarele acordate în baza Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial se pot cumula cu ajutoarele de stat acordate în baza Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, Regulamentului (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii, Regulamentului (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pentru ajutoarele de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general şi a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricole şi forestiere şi în zonele rurale compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Regulamentului (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu condiţia respectării regulilor de cumul prevăzute în aceste regulamente.
    (2) Ajutorul de stat în baza Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial poate fi cumulat cu alte forme de finanţare din partea Uniunii Europene, cu condiţia ca prevederile şi regulile de cumul indicate în liniile directoare şi regulamentele relevante să fie respectate.
    (3) Ajutorul acordat în baza acestui program poate fi cumulat cu ajutorul de stat acordat în baza altor măsuri aprobate de Comisie în temeiul altor secţiuni din Cadrul temporar, cu condiţia ca prevederile din acele secţiuni ale Cadrului temporar să fie respectate.
    (4) Ajutorul de stat acordat prin prezenta schemă sub forma garanţiei nu poate fi cumulat cu ajutorul de stat de natura subvenţionării ratelor dobânzii aferent aceluiaşi împrumut subiacent acordat în baza secţiunii 3.3 din Cadrul temporar şi viceversa. Ajutorul de stat de natura garanţiei acordat în baza prezentei scheme şi ajutoare de stat de natura subvenţiei de dobândă la împrumuturi acordate potrivit secţiunii 3.3 din Cadrul temporar pot fi cumulate pentru diferite împrumuturi, cu condiţia ca cuantumul total de împrumuturi pe beneficiar să nu depăşească limitele menţionate la punctul 25 d) sau la punctul 27 d) din Cadrul temporar.
    (5) Un beneficiar poate primi în paralel ajutor de stat de natura garanţiilor de stat potrivit secţiunii 3.2 din Cadrul temporar, cu condiţia ca cuantumul total de împrumuturi pe beneficiar să nu depăşească limitele stabilite la punctul 25 d) din Cadrul temporar.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Cheltuieli eligibile şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 19
    Procedura de acordare a garanţiilor de stat în proporţie de maximum 50% aferente finanţărilor de tip factoring, a grantului de la art. 14 şi plata ajutoarelor de stat sub formă de grant se aprobă prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Dispoziţii privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 20
    (1) F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia să publice pe siteul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene şi naţionale în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
    (3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia administratorului schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.
    (4) F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (5) F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul ajutoarelor de stat din România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.
    (6) F.N.G.C.I.M.M. publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual în valoare de peste 100.000 EUR acordat în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat şi, respectiv, de peste 10.000 EUR în sectoarele agriculturii şi pescuitului pe site-ul web al F.N.G.C.I.M.M. dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de stat
    ART. 21
    (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se vor face de către F.N.G.C.I.M.M., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare pentru F.N.G.C.I.M.M.
    (2) Beneficiarul şi finanţatorii care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (4) trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.
    (3) În situaţia în care F.N.G.C.I.M.M. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22
    Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor schemei de ajutor de stat pe site de către F.N.G.C.I.M.M., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare pentru F.N.G.C.I.M.M.

    ART. 23
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu

    Bucureşti, 24 august 2020.
    Nr. 146.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016