Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 24 august 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 24 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 august 2020
    În considerarea obligaţiei statului de a institui un complex de măsuri de protecţie a pacientului, astfel încât acestuia să îi fie respectate drepturile şi să poată beneficia de servicii medicale necesare în condiţiile utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui scop,
    pentru punerea în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 9 iulie 2020, prin care au fost constatate ca fiind neconstituţionale în integralitate dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020, întrucât la data emiterii acesteia Guvernul nu a solicitat avizul Consiliului Legislativ,
    având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a lua măsuri pentru a pune în acord cu Constituţia prevederile declarate neconstituţionale, precum şi faptul că după trecerea termenului de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor Curţii Constituţionale, aceste dispoziţii îşi încetează efectele juridice, este necesară promovarea de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel încât să fie asigurat cadrul legal pentru acordarea unor servicii medicale necesare asiguraţilor: servicii conexe pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist, servicii oncologice acordate pacientelor cu afecţiuni ale glandei mamare, precum şi acordarea concediilor medicale în cazul unor boli speciale, respectiv boli cardiovasculare, SIDA, neoplazii, tuberculoză, precum şi acordarea concediilor medicale pentru persoane asigurate în alte state membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, respectiv pentru stabilirea modalităţilor de acordare a acestor concedii medicale pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care au beneficiat de astfel de servicii, respectiv concedii medicale, până la data de 9 iulie 2020.
    Întrucât se impune de urgenţă luarea de măsuri pentru asigurarea accesului imediat al pacienţilor la tratament în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, prin care sunt tratate afecţiunile cu impact major asupra sănătăţii, respectiv pentru implementarea, pentru prima dată, a unui subprogram dedicat persoanelor cu tulburări din spectrul autist, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii sociale, în primul rând, pentru copiii cu astfel de afecţiuni,
    în condiţiile neluării măsurii de implementare a unui subprogram pentru persoanele cu tulburări de spectru autist, în special copii, nu se vor putea acorda serviciile conexe acestor pacienţi într-un ritm definit, având drept consecinţă lipsa monitorizării eficiente a terapiei, cu impact negativ asupra evoluţiei bolii şi a integrării acestora în societate, context în care asiguraţii ar avea un acces limitat la aceste servicii cu generarea riscului de a le suporta din fonduri proprii,
    pentru a asigura accesul persoanelor cu afecţiuni oncologice la servicii medicale de simetrizare consecutivă în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice, ceea ce conduce la o creştere a calităţii vieţii şi la o reintegrare în societate a persoanelor cu astfel de afecţiuni,
    în condiţiile neadoptării acestei măsuri, serviciile mai sus menţionate nu vor putea fi decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel că pacienţii cu afecţiuni oncologice ar fi nevoiţi să suporte din fonduri proprii aceste intervenţii chirurgicale.
    Având în vedere necesitatea asigurării accesului neîngrădit şi echitabil la servicii medicale în situaţia pacienţilor români care necesită un transplant care nu poate fi realizat în România,
    pentru punerea în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 818 din 5 decembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi daune sănătăţii propriei persoane“ din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 29 iunie 2020,
    pentru a nu mai exista situaţii în care părinţii să fie obligaţi la plata contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat copiii acestora, ca urmare a unor accidente generate de copii,
    prin raportare la situaţia epidemiologică determinată de infectarea cu virusul SARS-CoV-2, având în vedere necesitatea acordării de servicii medicale de consultaţii şi diagnostic la distanţă, se impune reglementarea faptului că, în situaţia acordării serviciilor medicale la distanţă, documentele medicale rezultate ca urmare a acordării unui astfel de serviciu medical să poată fi transmise prin mijloace de comunicare electronică, respectiv prescripţii medicale, bilete de trimitere, concedii medicale, astfel încât să se asigure protejarea persoanelor.
    Ţinând cont de faptul că a fost eliminată aprobarea tratamentelor cu medicamente inovative de către comisiile de experţi de la casele de asigurări de sănătate, se impune eliminarea reglementării privind acordarea indemnizaţiilor şi cheltuielilor de deplasare pentru membrii acestor comisii.
    Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a definit contractul de management care se încheie între persoana care ocupă funcţia pentru care legea prevede obligativitatea unui astfel de contract şi autoritatea sau instituţia publică, se impune redefinirea statutului directorului general al caselor de asigurări de sănătate, în acord cu prevederile Codului administrativ, precum şi în conformitate cu regulile generale referitoare la mandat prevăzute de Codul civil, întrucât aceasta reprezintă una dintre direcţiile de strategie instituţională a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care urmează a se realiza prin reglementarea unor standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi, într-o structură cuprinzătoare, pentru a da posibilitatea acestora să se aplice unitar, coordonat cu respectarea reglementărilor legale şi cu procedurile administrative de sistem, în pofida unor deosebiri semnificative generate de specificul local/zonal, cu impact direct asupra calităţii serviciului public, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor la nivel local.
    Totodată, se impune intervenţia legislativă de urgenţă în sensul asigurării aplicării în cadrul legislaţiei naţionale a normelor prevăzute în regulamente adoptate de instituţiile Uniunii Europene, astfel încât lucrătorii salariaţi, care evidenţiază perioadele de asigurare realizate sub incidenţa legislaţiei unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene, pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, să poată beneficia de concedii medicale şi indemnizaţii suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    În considerarea faptului că persoanele asigurate pe teritoriul României, care au dreptul şi ar avea nevoie de concediu medical din primele zile de asigurare, nu ar mai putea beneficia de indemnizaţia de concediu medical, întrucât până la data de 9 iulie 2020 acestea au beneficiat de acest drept în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020, ceea ce ar conduce la nerespectarea regulamentelor europene,
    având în vedere necesitatea asigurării implementării unor măsuri privind reducerea birocraţiei în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în cazul bolnavilor diagnosticaţi cu SIDA şi neoplazii, se impune reglementarea de urgenţă a unor măsuri privind eliminarea obligaţiei acestora de a se prezenta în fiecare lună la medicul expert al asigurărilor sociale, pentru prelungirea cu încă 6 luni a certificatului de concediu medical, care se acordă, potrivit legii, după epuizarea perioadei de un an, care vor conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru aceste categorii de bolnavi, ţinând cont de faptul că până la data de 9 iulie 2020 acestea au beneficiat în acest mod de prelungirea concediilor medicale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020.
    Deopotrivă, se impune intervenţia legislativă de urgenţă în sensul modificării şi completării reglementărilor referitoare la acordarea certificatelor de concediu medical persoanelor care sunt diagnosticate cu tuberculoză, astfel încât acestea să aibă dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare, precum şi la acordarea certificatelor de concediu medical pentru personalul militar în activitate, poliţiştilor şi poliţiştilor de penitenciare, fără de care aceştia nu vor putea beneficia de certificate de concediu medical şi de drepturile băneşti aferente acestor certificate.
    Neadoptarea măsurilor cu privire la posibilitatea comisiilor de expertiză medico-militară de a propune acordarea unor concedii medicale de până la 550 de zile, în continuarea celor 91 de zile, personalului militar în activitate, poliţiştilor şi poliţiştilor de penitenciare, care la expirarea duratelor de acordare a concediilor medicale nu au fost recuperaţi, însă cu privire la care există posibilitatea recuperării medicale, este de natură să aducă atingere actului medical în sine, punând în pericol atât finalitatea scontată a acestuia, cât şi interesul instituţional.
    În acest context, în situaţia în care există o evaluare pozitivă a posibilităţii de recuperare, imposibilitatea luării unor măsuri de natura celor propuse ar avea ca efect încetarea raporturilor de serviciu ale persoanelor vizate şi în consecinţă majorarea deficitului de resurse umane cu care se confruntă instituţia.
    Pe de altă parte, întregul demers se realizează cu suportarea drepturilor băneşti din bugetul angajatorului, cu încadrarea în bugetul aprobat instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    Având în vedere contextul epidemiologic şi necesitatea de a asigura continuitate în acordarea serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru toate segmentele de asistenţă medicală, este necesară menţinerea reglementărilor prevăzute prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020 referitoare la modalităţile de încheiere a contractelor de servicii medicale pentru furnizorii care au obligaţia să se acrediteze, astfel încât casele de asigurări de sănătate să poată contracta atât cu unităţile sanitare acreditate, cât şi cu cele înscrise în procesul de acreditare, pentru a asigura servicii medicale în condiţii de siguranţă pacientului.
    În considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice şi trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,
    având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 48 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) programe naţionale de sănătate curative care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice, altele decât TBC şi HIV/SIDA şi transplant de organe, ţesuturi şi celule, precum şi acordarea de servicii medicale şi servicii conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, potrivit structurii şi obiectivelor stabilite conform art. 51 alin. (4)."

    2. La articolul 230, după alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alineatul (2^5), cu următorul cuprins:
    "(2^5) Prevederile alin. (2^1)-(2^3) se aplică începând cu data de 1 aprilie 2021."

    3. La articolul 237, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Serviciile medicale de consultaţii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanţă şi modalităţile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru. În urma acordării serviciilor medicale la distanţă, furnizorii emit documentele necesare persoanei asigurate şi le transmit prin mijloace de comunicare electronică."

    4. La articolul 248 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani;"

    5. La articolul 248, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la alin. (1) lit. e), din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă contravaloarea reconstrucţiei mamare prin endoprotezare şi a simetrizării consecutive acesteia în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice."

    6. La articolul 249, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Casele de asigurări de sănătate încheie, potrivit legii, contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale care respectă următoarele condiţii:
    a) sunt autorizaţi şi evaluaţi potrivit art. 253, pentru furnizorii exceptaţi de la obligativitatea acreditării sau care nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la acreditare, potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt autorizaţi şi acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligaţi să se acrediteze şi, respectiv, sunt autorizaţi şi acreditaţi, pentru furnizorii care au optat să parcurgă voluntar procesul de acreditare;
    c) dispun de un sistem informaţional şi informatic a cărui utilizare permite evidenţa, raportarea, decontarea şi controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerinţelor CNAS;
    d) utilizează pentru tratamentul afecţiunilor numai medicamente din Nomenclatorul medicamentelor pentru uz uman;
    e) utilizează materiale sanitare şi dispozitive medicale autorizate, conform legii."

    7. La articolul 276, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Condiţiile de încheiere şi derulare a mandatelor directorilor generali ai CNAS şi ai caselor de asigurări de sănătate sunt prevăzute în statutul propriu al CNAS."

    8. Articolul 278 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 278
    (1) Pe lângă CNAS funcţionează comisii de experţi pentru implementarea programelor naţionale de sănătate, finanţate din fond, precum şi alte activităţi stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS.
    (2) Membrii comisiilor de experţi prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe. Indemnizaţiile şi cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experţi sunt suportate de CNAS. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile comisiilor de experţi se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNAS."

    9. La articolul 293, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, pe o perioadă de 4 ani, şi se numeşte prin ordin al preşedintelui CNAS.
(3) În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câştigător niciun candidat, precum şi în situaţia în care mandatul directorului general încetează pentru unul dintre cazurile prevăzute la alin. (7), postul vacant de director general se poate ocupa temporar până la ocuparea postului prin concurs, prin ordin al preşedintelui CNAS."

    10. La articolul 293, după alineatul (3) se introduc şapte noi alineate, alineatele (4)-(10), cu următorul cuprins:
    "(4) Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea postului de director general şi încheierea contractelor de management, situaţiile în care se poate ocupa temporar postul de director general, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestuia se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie.
(5) Condiţiile generale pentru ocuparea postului de director general sunt prevăzute la art. 282 alin. (2).
(6) Între CNAS şi directorul general se încheie un contract de management, cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu regulile generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, şi clauze cu privire la standarde de performanţă, precum şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate. Standardele de performanţă se definesc prin metodologia prevăzută la alin. (4) şi au în vedere evaluarea performanţelor cu privire la obligaţiile asumate prin contractul de management, prin raportare la indicatorii de referinţă care caracterizează cantitativ şi calitativ activitatea desfăşurată pentru asigurarea conducerii executive a CNAS.
(7) Contractul de management al directorului general încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
    b) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului director general cu calificativul «nesatisfăcător» sau în cazul obţinerii de către acesta a punctajului zero la unul dintre indicatorii prevăzuţi în anexa la contractul de management, în condiţiile legii;
    c) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în condiţiile art. 2.030 lit. a) şi art. 2.031 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
    d) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, la modificarea cu peste 50% a standardelor de performanţă şi indicatorilor de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate care au stat la baza încheierii contractului de management, modificare determinată de schimbarea proceselor sau activităţilor de referinţă din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    e) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
    f) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia, dacă funcţia sau profesia pentru care se stabileşte interdicţia are legătură cu contractul de management;
    g) prin renunţarea de către mandatarul director general la mandatul încredinţat;
    h) prin acordul părţilor;
    i) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului general;
    j) ca urmare a reorganizării CNAS;
    k) prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul directorului general;
    l) la data împlinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, la împlinirea vârstei de 65 de ani, pentru salariata care optează în scris, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, pentru continuarea activităţii până la împlinirea respectivei vârste, precum şi pentru continuarea executării contractului de management;
    m) la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.
(8) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea preşedintelui CNAS, directorul general poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, inclusiv în ipoteza excepţională prevăzută la alin. (7) lit. l), cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului de management, cu încadrarea în termenul de mandat prevăzut la alin. (2) sau (3).
(9) Preşedintele CNAS are obligaţia de a suspenda contractul de management al directorului general în următoarele situaţii:
    a) concediu de maternitate;
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de o lună;
    c) de la momentul dispunerii măsurii arestului preventiv sau a arestului la domiciliu, precum şi în cazul în care s-a luat măsura controlului judiciar ori măsura controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică exercitarea raportului de serviciu;
    d) de la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea mandatului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei.
(10) Suspendarea contractului de management nu împiedică încetarea acestuia ca urmare a uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (7) lit. e)-g), i), l) şi m)."

    11. După articolul 293 se introduce un nou articol, articolul 293^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 293^1
    (1) Evaluarea performanţelor profesionale ale directorului general se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual, respectiv la încetarea ocupării temporare a postului.
    (2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se face de către o comisie de evaluare, stabilită prin ordin al preşedintelui CNAS.
    (3) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale directorului general reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale, prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a standardelor de performanţă, precum şi a indicatorilor de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de management cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către directorul general.
    (4) Pentru aprecierea gradului de atingere a standardelor de performanţă se stabilesc indicatori de referinţă asociaţi acestora. Stabilirea standardelor de performanţă şi a indicatorilor de referinţă asociaţi acestora au în vedere corelarea cu atribuţiile CNAS şi obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate."

    12. La articolul 298, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 298
    (1) Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiţi, pe bază de concurs, prin ordin al preşedintelui CNAS. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administraţie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia. Între CNAS şi directorul general al casei de asigurări - manager al sistemului la nivel local se încheie un contract de management, cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu regulile generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, şi clauze cu privire la standarde de performanţă, precum şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, care se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie.
    ..................................................................................................
    (3) Directorul general se numeşte pentru un mandat de 4 ani după promovarea concursului, respectiv pentru o perioadă determinată, până la ocuparea postului prin concurs şi se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. Directorul general are obligaţia de a depune declaraţie de interese şi declaraţie de avere. Modelul declaraţiei de interese se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS."

    13. La articolul 298, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câştigător niciun candidat, precum şi în situaţia în care mandatul directorului general încetează pentru unul dintre cazurile prevăzute la alin. (6), postul vacant de director general se poate ocupa temporar până la ocuparea postului prin concurs, prin ordin al preşedintelui CNAS."

    14. La articolul 298, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate în vederea realizării indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali şi încheierea contractelor de management, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora, care cuprinde şi situaţiile în care se poate ocupa temporar postul de director general, se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie.
(3^2) Standardele de performanţă se definesc prin metodologia prevăzută la alin. (3^1) şi au în vedere evaluarea performanţelor cu privire la obligaţiile asumate prin contractul de management, prin raportare la indicatorii de referinţă care caracterizează cantitativ şi calitativ activitatea desfăşurată în calitate de manager al sistemului la nivel local.
(3^3) Condiţiile generale pentru ocuparea postului de director general sunt prevăzute la art. 282 alin. (2)."

    15. La articolul 298, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
    "(6) Contractul de management al directorului general al casei de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
    b) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului director general cu calificativul «nesatisfăcător» sau în cazul obţinerii de către acesta a punctajului zero la unul dintre indicatorii prevăzuţi în anexa la contractul de management, în condiţiile legii;
    c) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în condiţiile art. 2.030 lit. a) şi art. 2.031 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
    d) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, la modificarea cu peste 50% a standardelor de performanţă şi indicatorilor de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate care au stat la baza încheierii contractului de management, modificare determinată de schimbarea proceselor sau activităţilor de referinţă din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    e) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
    f) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia, dacă funcţia sau profesia pentru care se stabileşte interdicţia are legătură cu contractul de management;
    g) prin renunţarea de către mandatarul director general la mandatul încredinţat;
    h) prin acordul părţilor;
    i) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului general;
    j) prin desfiinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate;
    k) prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul directorului general, manager al sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local;
    l) la data împlinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, la împlinirea vârstei de 65 de ani, pentru salariata care optează în scris, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, pentru continuarea activităţii până la împlinirea respectivei vârste, precum şi pentru continuarea executării contractului de management;
    m) la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.
(7) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea preşedintelui CNAS, directorul general poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, inclusiv în ipoteza excepţională prevăzută la alin. (6) lit. l), cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului de management, cu încadrarea în termenul de mandat prevăzut la alin. (1^1) sau (3).
(8) Preşedintele CNAS are obligaţia de a suspenda contractul de management al directorului general în următoarele situaţii:
    a) concediu de maternitate;
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de o lună;
    c) de la momentul dispunerii măsurii arestului preventiv sau a arestului la domiciliu, precum şi în cazul în care s-a luat măsura controlului judiciar ori măsura controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică exercitarea raportului de serviciu;
    d) de la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea mandatului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei.
(9) Suspendarea contractului de management nu împiedică încetarea acestuia ca urmare a uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. e)-g), i), l) şi m)."

    16. După articolul 298 se introduce un nou articol, articolul 298^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 298^1
    (1) Evaluarea performanţelor profesionale ale directorului general al casei de asigurări de sănătate se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual, respectiv la încetarea ocupării temporare a postului.
    (2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se face de către o comisie de evaluare, stabilită prin ordin al preşedintelui CNAS.
    (3) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale directorului general reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale, prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a standardelor de performanţă, precum şi a indicatorilor de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de management cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către directorul general.
    (4) Pentru aprecierea gradului de atingere a standardelor de performanţă se stabilesc indicatori de referinţă asociaţi acestora. Stabilirea standardelor de performanţă şi a indicatorilor de referinţă asociaţi acestora trebuie să aibă în vedere corelarea cu atribuţiile caselor de asigurări de sănătate şi obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate."

    17. La articolul 320, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 320
    (1) Cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată de furnizorii de servicii medicale, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, persoanelor cărora le-au fost aduse daune sănătăţii prin fapta altor persoane sunt recuperate de către furnizorii de servicii medicale de la persoanele care răspund potrivit legii şi au obligaţia reparării prejudiciului produs. Cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată nu pot fi recuperate de la victimele agresiunilor sau ale accidentelor cu autor neidentificabil, fiind decontate din fond."

    18. La articolul 339, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Cheltuielile necesare pentru generarea şi rescrierea noilor certificate pentru cardurile naţionale de asigurări sociale de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014 se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3^1) Persoanele şi instituţia prevăzute la alin. (3) sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care sunt suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    2. La articolul 8 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislaţiei interne a unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituţia competentă la care acestea au fost asigurate anterior;"

    3. La articolul 10 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) veniturile asigurate în România în luna/lunile anterioară/ anterioare lunii în care s-a eliberat certificatul de concediu medical sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate/asigurare în România, pentru situaţiile în care se utilizează perioadele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d^1), astfel: veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B; veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare înscris în contractul de asigurare, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2); veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare fără plata unei contribuţii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C;"

    4. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:
    a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;
    b) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;
    c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză."

    5. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate.
    (2) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A, persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B, precum şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti solicită sumele prevăzute la alin. (1), pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă, în termenul prevăzut la art. 40 şi în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Din sumele solicitate prevăzute la alin. (1), din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se suportă sumele certe şi exigibile la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru restituire în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    6. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, cu respectarea prevederilor art. 36^1, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) erau în drept să le solicite."

    7. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (2) Pentru personalul militar în activitate, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, drepturile băneşti aferente concediilor medicale prevăzute la art. 2 alin. (1) se calculează şi se plătesc conform prevederilor legale specifice acestor categorii de personal şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere prevederilor referitoare la activitatea comisiilor de expertiză medico-militară prevăzute de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (4), pentru personalul militar în activitate, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, în situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale, comisiile de expertiză medico-militară pot face propuneri de prelungire a unor concedii medicale peste 91 de zile pentru o perioadă de până la 550 de zile."    ART. III
    Începând cu trimestrul IV al anului 2020, influenţele financiare determinate de creşterile salariale pentru personalul medical şi nemedical din unităţile sanitare publice şi cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv cele prevăzute la art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“.

    ART. IV
    La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2020.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Augustin-Cătălin Iapă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 august 2020.
    Nr. 145.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016