Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 24 august 2020  privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile  necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice  aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 772 din 25 august 2020
    Desfăşurarea de activităţi didactice în anul şcolar 2020/2021 presupune o serie de măsuri necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creştere rapidă a infecţiei cu coronavirus, dar şi pentru a crea condiţiile necesare desfăşurării activităţilor didactice.
    O primă măsură se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţare în mediul on-line. În acest sens, măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii şi cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ.
    A doua categorie de măsuri pentru activităţile didactice aferente anului şcolar 2020-2021 se referă la asigurarea de echipamente de protecţie medicală cum sunt: măşti de protecţie medicală, dezinfectanţi, combinezoane, precum şi alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Asigurarea acestor echipamente de protecţie medicală s-ar realiza în unităţile de învăţământ preunivesitar de stat care sunt expuse unui risc ridicat de răspândire a coronavirusului astfel cum este stabilit prin norme metodologice ale Ministerului Sănătăţii.
    O altă categorie de măsuri pentru activităţile didactice aferente anului şcolar 2020/2021 este cea referitoare la asigurarea condiţiilor igienico-sanitare minime necesare pentru unităţile de învăţământ preunivesitar de stat care nu au asigurată racordarea la reţeaua de apă-canalizare. Condiţiile igienico-sanitare minime pentru activităţile didactice precum spălarea mâinilor pentru a evita răspândirea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 poate fi asigurată prin achiziţionarea de containere sanitare mobile necesare unităţilor de învăţământ preunivesitar de stat pe perioada desfăşurării activităţilor didactice.
    Întrucât aceste măsuri referitoare la achiziţionarea de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor pentru uz şcolar, achiziţionarea de echipamente de protecţie medicală şi/sau achiziţionarea de containere sanitare mobile sunt măsuri urgente având în vedere că anul şcolar 2020-2021 începe pe data de 14 septembrie 2020, iar odată cu începerea anului şcolar sunt necesare măsuri pentru a evita răspândirea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2.
    Deoarece aceste măsuri vizează interesul strategic naţional, acela de a asigura în bune condiţii desfăşurarea activităţilor didactice în anul şcolar 2020-2021, respectiv de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a serviciului public de educaţie,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se aprobă achiziţionarea de către beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, respectiv tablete pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 100.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene - UE este de 87.500.000 euro, iar contribuţia naţională este de 12.500.000 euro.
    (2) Sumele aferente achiziţiei echipamentelor IT mobile, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, prevăzute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educaţie.
    (3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, să modifice programul operaţional în sensul introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi eliminării sintagmei „proiecte pilot“ din tipul de intervenţie a secţiunii E-Educaţie, precum şi să modifice Ghidul solicitantului aferent apelului POC/369/2/4/Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea eeducaţie, în vederea introducerii ca activitate eligibilă, achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz şcolar cu acces la internet şi resurse educaţionale deschise, precum şi a introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut de art. 2 alin. (1) lit. a).
    (4) Finanţarea achiziţiei echipamentelor IT mobile de tip tabletă pentru uz şcolar, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 200 euro/tabletă pentru uz şcolar, echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor.
    (5) În valoarea de achiziţie a tabletelor pentru uz şcolar vor fi incluse şi cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni.

    ART. 2
    (1) Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte prevăzut la art. 1 alin. (3), pentru intervenţia destinată achiziţionării de echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor didactice în mediul on-line sunt:
    a) unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care desfăşoară activităţi didactice pentru elevi, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii;
    b) autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor;
    c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuţi la lit. a) şi b);
    d) parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.

    (2) Cererile de finanţare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziţionării de echipamente/ dispozitive electronice pentru activităţile didactice ale elevilor care urmează a se desfăşura în mediul on-line se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, cu respectarea principiului primul venit-primul servit, precum şi cu respectarea pragului minim de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat în condiţiile legii.
    (3) Contractelor de finanţare încheiate pentru achiziţia de echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor didactice ale elevilor în mediul on-line li se aplică mecanismul cererilor de plată/prefinanţare/rambursare în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au în responsabilitate utilizarea dispozitivelor/echipamentelor electronice, sens în care încheie cu reprezentanţii legali/tutorii elevilor procese-verbale de predare-primire prin care se asigură de utilizarea echipamentelor/dispozitivelor electronice în condiţii de siguranţă pentru evitarea sustragerii/degradării acestora înainte de data expirării duratei normate de utilizare.
    (5) Achiziţia de echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz şcolar se face potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (6) Specificaţiile tehnice minimale ale echipamentelor mobile IT de tip tablete pentru uz şcolar vor fi stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi vor fi cuprinse în ghidul solicitantului aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene, în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (7) Deteriorarea sau sustragerea echipamentelor/dispozitivelor electronice înainte de expirarea duratei normale de utilizare atrage după sine răspunderea reprezentanţilor legali/tutorilor, în condiţiile legii. Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau, după caz, autorităţile publice locale dispun măsuri legale de recuperare a prejudiciilor create.
    (8) Cheltuielile care depăşesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor electronice IT de tip tablete pentru uz şcolar în valoare de 200 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile şi se suportă de către beneficiarii finanţării, astfel cum este prevăzut la alin. (1).
    (9) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line menţionate la art. 1 alin. (1), efectuate începând cu data de 1 august 2020, sunt considerate eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operaţional Competitivitate 2014-2020.
    (10) Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.
    (11) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achiziţie publică pentru procurarea de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz şcolar şi alte echipamente/ dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.
    (12) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi autorităţile publice locale asociate în parteneriate pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.

    ART. 3
    (1) În vederea asigurării fondurilor bugetare necesare acestei intervenţii, Ministerul Fondurilor Europene va aplica mecanismul prevăzut la art. 12. alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării şi care nu pot fi decontate din alocarea Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în cazul în care nu pot fi incluse la finanţare din fonduri externe nerambursabile, în perioada de programare 2021-2027.

    ART. 4
    (1) Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi containere sanitare mobile în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, în limita a 50.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, pentru echipamente de protecţie medicală şi dezinfectanţi, respectiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, pentru containere sanitare mobile, cu aplicarea mecanismului prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Decontarea echipamentelor de protecţie medicală de tip dezinfectanţi, precum şi/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor Comisiei Europene.
    (2) Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achiziţionării de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau a containerelor sanitare mobile sunt:
    a) unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii;
    b) autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
    c) parteneriatul dintre autorităţile publice locale şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) şi b);
    d) parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.

    (3) Achiziţionarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la reţeaua de apă-canalizare, în limita valorii de 5.000 euro per container, echivalentul în lei la data aprobării ghidului solicitantului, cu condiţia contractării în condiţiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor sanitare mobile. Depăşirea cheltuielilor cu achiziţia de containere sanitare mobile se suportă de către beneficiarul finanţării. Decontarea cheltuielilor cu containerele sanitare mobile se realizează cu obligaţia beneficiarului finanţării de a depune documente justificative privind costul de achiziţie al acestora.
    (4) Autorităţile publice locale/unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care achiziţionează echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau containere sanitare mobile au calitatea de autoritate contractantă şi încheie contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute de lege.
    (5) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau containere sanitare mobile menţionate la alin. (1) sunt eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
    (6) Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau containere mobile sanitare, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
    (7) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia cu respectarea prevederilor legale contracte de achiziţie publică pentru procurarea de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
    (8) Parteneriatele dintre unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau containere sanitare mobile, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile pentru decontare începând cu data de 1 august 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
    (9) Cererile de finanţare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziţionării de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, în ordinea primul venit-primul servit, cu respectarea pragului minim de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat în condiţiile legii.
    (10) Contractelor de finanţare încheiate pentru achiziţia de echipamente de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile li se aplică mecanismul cererilor de plată/prefinanţare/rambursare în condiţiile prevăzute de lege.
    (11) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operaţional Infrastructură mare să adopte măsurile legale ce se impun pentru lansarea apelului de proiecte, aprobarea ghidului solicitantului, modificările de program operaţional, precum şi orice alte măsuri care sunt necesare pentru achiziţia de echipamente de protecţie sanitară, dezinfectanţi şi/sau de containere sanitare mobile.
    (12) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au în responsabilitate utilizarea containerelor sanitare mobile în scopul pentru care au fost achiziţionate conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi răspund de buna utilizare a acestora în bune condiţii pe toată durata normată de utilizare. Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat iau toate măsurile legale necesare pentru a evita producerea de riscuri care au impact negativ asupra mediului ca urmare a utilizării containerelor sanitare mobile.
    (13) În situaţia în care achiziţia de containere sanitare mobile se face de către autorităţile publice locale, acestea asigură darea în folosinţă gratuită a containerelor către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe bază de contract de comodat încheiat în condiţiile legii.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 24 august 2020.
    Nr. 144.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016