Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 19 august 2020  privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020
    Având în vedere faptul că actuala legislaţie, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2020, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, îşi încetează efectele odată cu sfârşitul anului şcolar/universitar 2019-2020, pentru a asigura continuitatea în desfăşurarea activităţilor didactice la nivelul sistemului de învăţământ, dat fiind termenul foarte scurt pentru asigurarea cadrului legal necesar şi ştiind că noul an şcolar începe la 1 septembrie, respectiv noul an universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie,
    întrucât atât starea de urgenţă, cât şi starea de alertă se instituie numai în situaţii excepţionale, cu aplicabilitate limitată în timp, iar suspendarea activităţilor didactice de predare, evaluare, care presupun interacţiunea faţă în faţă, poate să fie dispusă de autorităţile din domeniu şi în afara acestor situaţii deosebite,
    în condiţiile unei potenţiale limitări a interacţiunii la clasă/cursuri sunt imperios necesare asigurarea unui cadru juridic adecvat şi implicit securitatea raporturilor juridice în privinţa asigurării dreptului fundamental la învăţătură,
    având în vedere că la data de 28 mai 2020 a fost aprobat Memorandumul nr. 5/2.826 cu tema Aprobarea mecanismului de susţinere a cercetătorilor români care au obţinut certificate de excelenţă din partea Comisiei Europene ca urmare a apelurilor pentru burse individuale „Marie Sklodowska Curie“ din cadrul Programului Orizont 2020, iar luna septembrie este termenul-limită de depunere a proiectelor de cercetare „Marie Sklodowska Curie“ la Comisia Europeană şi că amânarea implementării mecanismelor naţionale asumate pentru deţinătorii certificatelor de excelenţă încă din anul 2017 ar conduce la descurajarea numărului de aplicaţii din România şi anul acesta, număr care este de altfel foarte mic, şi amânarea acestui termen nu este posibilă,
    având în vedere faptul că neadoptarea prin ordonanţă de urgenţă a acestor măsuri imediate şi a reglementărilor pentru implementarea lor generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra bunei desfăşurări a activităţilor din sistemul naţional de învăţământ, dar şi asupra beneficiarilor dreptului la învăţătură,
    întrucât educaţia constituie prioritate naţională a Guvernului şi în considerarea necesităţii instituirii, inclusiv la nivel legislativ, în contextul existenţei unei situaţii excepţionale care împiedică interacţiunea faţă în faţă, a unor mecanisme care să asigure, în mod adecvat şi cu prioritate, exercitarea dreptului fundamental la învăţătură şi având în vedere obligaţia constituţională în sarcina autorităţilor statului de a lua măsuri pentru asigurarea acestui drept,
    deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Măsuri privind funcţionarea sistemului de învăţământ
    SECŢIUNEA 1
    Domeniul învăţământ preuniversitar
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie unele măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile şi instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.

    ART. 2
    Măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 3
    (1) În funcţie de situaţia epidemiologică, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar poate propune, în urma consultării asociaţiei de părinţi din unitatea de învăţământ, ca desfăşurarea activităţii didactice care presupune prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei şi al internetului, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul prevăzut la art. 2.
    (2) Propunerea unităţii de învăţământ preuniversitar prevăzută la alin. (1), avizată de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi de direcţia judeţeană de sănătate publică/Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, se înaintează comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea aprobării prin hotărâre.
    (3) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă dispune prin hotărârea adoptată în condiţiile alin. (2) atât cu privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate, cât şi cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de unitatea de învăţământ preuniversitar, în funcţie de situaţia epidemiologică.
    (4) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti comunică săptămânal Ministerului Educaţiei şi Cercetării măsurile dispuse de către comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.
    (5) În situaţia în care se impune prelungirea perioadei de aplicabilitate a hotărârii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, sunt aplicabile prevederile alin. (1)-(4).
    (6) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, suspendate în condiţiile alin. (1)-(4), în condiţii de siguranţă sanitară, se dispune prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, după obţinerea avizului direcţiei judeţene de sănătate publică/Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, cu informarea unităţii de învăţământ preuniversitar şi a inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

    ART. 4
    Unităţile de învăţământ vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanţilor la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, în baza metodologiei-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi aprobate prin ordinul ministrului, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.

    ART. 5
    În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaţie în unităţile de învăţământ, activităţile prevăzute la art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv activităţile practice pedagogice, pot fi realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi prin alte modalităţi alternative de educaţie.

    ART. 6
    În situaţia în care spaţiile existente în unităţile de învăţământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranţă sanitară stabilite de autorităţile de resort, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pot/poate solicita autorităţilor administraţiei publice locale să pună la dispoziţia unităţilor de învăţământ preuniversitar alte spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului de învăţământ.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul învăţământ superior
    ART. 7
    (1) În funcţie de situaţia epidemiologică şi de specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior, în anul universitar 2020-2021, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se stabileşte prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul prevăzut la art. 2 şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică.
    (2) Modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice poate fi stabilită astfel:
    a) prezenţa fizică a studenţilor la toate activităţile didactice;
    b) prezenţa fizică a studenţilor la anumite activităţi didactice, stabilite conform hotărârii senatului universitar;
    c) suspendarea activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior.

    (3) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ, suspendate în condiţiile alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), în condiţii de siguranţă sanitară, se dispune prin hotărâre a senatului universitar, după obţinerea avizului direcţiei judeţene de sănătate publică/Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, care certifică îndeplinirea condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru reluarea activităţii.

    ART. 8
    (1) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor, desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 287 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aferente anului universitar 2020-2021, a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020-2021 se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei asistate de calculator şi al internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.
    (2) Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fişelor de pontaj, către responsabilii desemnaţi de conducerea facultăţilor/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfăşurată prin intermediul platformelor on-line.

    ART. 9
    (1) În situaţia în care activităţile prevăzute la art. 287 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se desfăşoară prin intermediul tehnologiei şi al internetului, norma didactică se stabileşte cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Activităţile didactice şi de cercetare prevăzute la art. 287 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi examenele de finalizare a semestrelor şi a studiilor de licenţă şi masterat, susţinerea referatelor şi a tezelor de doctorat, desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului în anul universitar 2020-2021, în cadrul formelor de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă şi la distanţă sunt recunoscute.
    (3) Participarea studenţilor şi studenţilor doctoranzi la activităţi de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi la examenele prevăzute la art. 143 şi 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează potrivit metodologiilor proprii, aprobate de instituţiile de învăţământ superior.

    ART. 10
    Termenele opozabile furnizorilor de educaţie din domeniul învăţământului superior, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau menţinerii acreditării prevăzute de art. 33 alin. (3) din acelaşi act normativ, se prelungesc de drept până cel târziu la începutul anului universitar 2021-2022.

    CAP. II
    Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
    ART. 11
    Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 66, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaţie în unităţile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităţilor competente, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate modifica prin ordin de ministru numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum şi ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa şcolară aprobată."

    2. La articolul 172 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) sunt programe destinate persoanelor care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral sau care au participat şi au obţinut certificatul de excelenţă la competiţiile «Marie Sklodowska Curie» organizate de Comisia Europeană, indiferent de momentul la care au dobândit titlul de doctor;"

    3. La articolul 241, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaţie în unităţile de învăţământ, probele prevăzute la alin. (1) lit. a) din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învăţământ se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi al internetului."

    4. La articolul 242, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorulcuprins:
    "(4^1) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaţie în unităţile de învăţământ, prin excepţie de la alin. (4), personalul didactic de predare, care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, poate obţine gradul didactic II, cu condiţia promovării următoarelor probe:
    a) cel puţin două inspecţii şcolare, care se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
    b) o probă scrisă, care conţine elemente de didactica specialităţii, precum şi elemente de pedagogie şi de psihologie, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, elaborată pe baza unor tematici şi bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării."

    5. La articolul 242, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice în unităţile de învăţământ, pentru obţinerea gradului didactic I, colocviul de admitere, inspecţiile şcolare, precum şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi al internetului."

    6. La articolul 242, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru anul şcolar 2020-2021, în caz de nepromovare a unei probe din cadrul examenelor pentru obţinerea gradelor didactice II şi I, aceasta poate fi repetată în anul şcolar următor."

    7. La articolul 242, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaţie în unităţile de învăţământ, pentru acordarea gradului didactic I prin echivalarea titlului ştiinţific de doctor, inspecţiile şcolare se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi al internetului."    ART. 12
    Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru

    Bucureşti, 19 august 2020.
    Nr. 141.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016