Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 223 din 4 martie 2021
    Luând în considerare avansarea anului şcolar 2020-2021,
    în condiţiile în care dispoziţiile legale imperative stabilite de art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligă străinii bursieri ai instituţiilor de învăţământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvenţă, solicitanţi ai vizei de lungă şedere pentru studii, să prezinte dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză, şi dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii, sub sancţiunea respingerii vizei de intrare în România, fapt care blochează participarea la activitatea şcolară pentru anul şcolar 2020-2021, prin imposibilitatea intrării în România a străinilor bursieri ai instituţiilor de învăţământ universitar de stat, în pofida faptului că aceştia au obţinut, în scopul desfăşurării studiilor, burse acordate de instituţii de învăţământ universitar de stat din România, acreditate ori autorizate provizoriu, contrar obiectivului de transformare a sistemului de educaţie românesc în unul atrăgător nu doar pentru comunităţile academice din România, ci şi pentru cele din întreaga lume, precum şi contrar obiectivului de internaţionalizare a învăţământului superior, pentru creşterea competitivităţii şi compatibilizarea cu universităţile europene,
    având în vedere că dispoziţiile art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligă străinii bursieri ai instituţiilor de învăţământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvenţă, să prezinte dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, la solicitarea prelungirii dreptului de şedere temporară în România, în scopul desfăşurării studiilor, fapt care blochează, de asemenea, participarea la activitatea şcolară pentru anul şcolar 2020-2021 a acestei categorii de străini, în pofida faptului că aceştia au obţinut, în scopul desfăşurării studiilor, burse acordate de instituţii de învăţământ universitar de stat din România, acreditate ori autorizate provizoriu, contrar aceloraşi obiective de transformare a sistemului de educaţie românesc în unul atrăgător nu doar pentru comunităţile academice din România, ci şi pentru cele din întreaga lume şi de internaţionalizare a învăţământului superior, pentru creşterea competitivităţii şi compatibilizarea cu universităţile europene,
    cunoscând faptul că, în intervalul marcat de pandemia de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2, în complementaritate cu măsurile introduse la nivel european, studenţii internaţionali au constituit şi constituie o categorie de cetăţeni străini a căror intrare poate fi permisă în România, fiind consideraţi călători esenţiali,
    întrucât, potrivit definiţiei date de dispoziţiile art. 2 lit. n^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a transpunerii dispoziţiilor Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair, prin raportare la regimul străinilor pe teritoriul naţional, elevul este definit limitativ ca fiind doar „străinul care a fost acceptat de o unitate de învăţământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educaţional“, în considerarea dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. b) şi ale art. 58 din acelaşi act normativ, aflate în vigoare în prezent, orice alte categorii de elevi străini nu au posibilitatea de a solicita vize de lungă şedere şi, implicit, prelungirea dreptului de şedere temporară, pentru efectuarea sau continuarea studiilor liceale în România, inclusiv dacă aceştia sunt străini de origine română, bursieri ai statului român sau exoneraţi de plata taxelor de şcolarizare, fiind blocată, în cazul acestora, participarea la activitatea şcolară, în mediul preuniversitar, pentru anul şcolar 2020-2021, prin imposibilitatea intrării în România a oricăror elevi străini, de pildă, de origine română, bursieri ai statului român sau exoneraţi de plata taxelor de şcolarizare, cu excepţia elevilor străini care participă la un program de schimb de elevi sau la un proiect educaţional,
    întrucât nu există alt instrument legislativ ale cărui prevederi să poată fi puse în aplicare pentru evitarea rapidă a consecinţelor negative legate de imposibilitatea acordării vizelor sau prelungirii şederii în favoarea străinilor bursieri ai instituţiilor de învăţământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvenţă, şi a elevilor străini de origine română, bursieri ai statului român sau exoneraţi de plata taxelor de şcolarizare,
    ştiindu-se că finanţarea şcolarizării elevilor străini, bursieri ai statului român sau exoneraţi de la plata taxelor de şcolarizare, a fost inclusă în cifra de şcolarizare şi este prevăzută în bugetul de stat al Ministerului Educaţiei, începând cu anul şcolar 2020-2021,
    ţinând cont de faptul că, în lipsa unor acorduri bilaterale care să reglementeze cele de mai sus, se impune revizuirea, în cel mai scurt timp, pentru anul şcolar 2020-2021, a prevederilor legale care reglementează regimul vizelor de lungă şedere pentru studii şi prelungirea dreptului de şedere temporară în acest scop, în vederea stabilirii regimului aplicabil străinilor de origine română, bursieri ai statului român sau exoneraţi de plata taxelor de şcolarizare, care doresc să intre în România pentru a urma o formă de învăţământ cu frecvenţă la o instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, astfel încât aceştia să fie în măsură a obţine vize de intrare în România şi a-şi reglementa şederea în ţara noastră, pentru a nu pierde anul şcolar în curs,
    în considerarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, din care decurge obligaţia Ministerului Afacerilor Externe de a îndeplini funcţia principală de aplicare a Programului de guvernare, inclusiv cu privire la internaţionalizarea învăţământului românesc,
    luând în considerare atribuţia Ministerului Afacerilor Externe de a susţine şi contribui la protejarea şi promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii române, la conservarea patrimoniului cultural şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor în rândul românilor de pretutindeni, astfel cum stabileşte art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
    dat fiind că elevii străini de origine română, bursieri ai statului român sau exoneraţi de plata taxelor de şcolarizare, ale căror cereri de vize de intrare în România sunt refuzate în proporţie de 100% în anul şcolar 2020-2021, indiferent de numărul solicitărilor de acest tip, pentru lipsa cadrului normativ adecvat, sunt obligaţi să urmeze învăţământul liceal în limba statului de reşedinţă, după finalizarea unei etape şcolare în limba română, putând beneficia de posibilitatea de a solicita noi vize de lungă şedere pentru studii doar după intrarea în vigoare a prezentelor modificări legislative, pentru a continua învăţământul în limba română la liceele din România la care au fost acceptaţi ca bursieri în anul şcolar 2020-2021,
    deoarece se impune adoptarea unui cadru normativ în baza căruia să fie stabilite, în cel mai scurt timp, măsuri de asigurare a accesului elevilor străini de origine română, bursieri ai statului român sau exoneraţi de plata taxelor de şcolarizare, precum şi al străinilor bursieri ai instituţiilor de învăţământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, la sistemul educaţional românesc, pentru anul şcolar 2020-2021, fără impedimente legate de condiţiile de acordare a vizelor şi de prelungire a şederii temporare a acestora în România,
    fiindcă absenţa unor astfel de reglementări este de natură a deteriora semnificativ imaginea ţării noastre în comunităţile româneşti din afara graniţelor, prejudiciind, de asemenea, interesele imediate ale elevilor străini de origine română şi ale instituţiilor de învăţământ universitar de stat din România care acordă burse studenţilor străini, în contradicţie cu politica statului român în domeniul relaţiilor cu comunităţile româneşti din afara graniţelor, cu privire la întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României şi la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni/rezidenţi sunt, precum şi contrar demersurilor de internaţionalizare a învăţământului românesc,
    ţinând seama că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, conduce la situaţii în care elevi străini de origine română şi străini, bursieri ai instituţiilor de învăţământ universitar de stat din România, se află în imposibilitatea de a obţine vize de intrare în România, respectiv de a obţine prelungirea şederii temporare în România, pentru studii în ciclul liceal şi universitar, în anul şcolar şi academic 2020-2021,
    luând notă de faptul că, în urma transpunerii, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair, la art. 45 alin. (2) lit. c) din acelaşi act normativ au fost stabilite condiţiile pentru solicitarea vizei de lungă şedere pentru studii în cazul străinilor stagiari care participă la un program de formare profesională neremunerată, fiind omisă însă, reglementarea situaţiei juridice, în ceea ce priveşte prelungirea dreptului de şedere temporară în România a acestei categorii de străini,
    având în vedere necesitatea respectării, fără excepţie şi în cel mai scurt timp, a obligaţiilor României în legătură cu transpunerea completă a directivelor adoptate la nivel european, în scopul asigurării conformităţii cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul vizelor şi, implicit, al regimului străinilor,
    dată fiind necesitatea transpunerii complete, în cel mai scurt timp, în legislaţia internă a art. 17 alin. (4) din Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din data de 21 mai 2016, care stabileşte că atunci când o autorizaţie pentru mobilitate pe termen lung este eliberată unui cercetător sub forma unei vize de lungă şedere, la rubrica „observaţii“ din autocolantul de viză să fie inclusă menţiunea „cercetător-mobilitate“, este imperativă completarea corespunzătoare a menţiunii „cercetător“ de la art. 48 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    impunându-se asigurarea simetriei legislative şi clarităţii textului, raportând definiţia noţiunii de elev în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la categoriile de cetăţeni străini pentru care sunt stabilite condiţiile de solicitare a vizei şi cărora le poate fi prelungit dreptul de şedere temporară pentru studii, astfel cum stabilesc art. 45 şi 58 din acelaşi act normativ,
    întrucât aceste elemente imperative vizează interesul statului român şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera n^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n^1) elev - străinul care a fost acceptat de o unitate de învăţământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educaţional, precum şi străinul de origine română, bursier al statului român sau exonerat de la plata taxelor de şcolarizare, înscris la o instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvenţă;"

    2. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Viza de lungă şedere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar, elev."

    3. La articolul 45 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) în cazul străinilor de origine română, bursieri ai statului român sau exoneraţi de plata taxelor de şcolarizare, înscrişi la o instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvenţă:
    (i) dovada acceptării la studii, eliberată de Ministerul Educaţiei, din care să rezulte că vor urma o formă de învăţământ cu frecvenţă la o instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, ciclul liceal;
    (ii) dovada asigurării condiţiilor de cazare;
    (iii) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;
    (iv) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor;"

    4. La articolul 45, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Străinii bursieri ai instituţiilor de învăţământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvenţă, pot solicita viză de lungă şedere pentru studii, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. (ii) şi (iii)."

    5. La articolul 48, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) La rubrica «observaţii» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se înscrie menţiunea «cercetător-mobilitate"

    6. La articolul 58 alineatul (1), partea introductivă a literei a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în cazul studenţilor, pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:"

    7. La articolul 58 alineatul (1), după litera b) se introduc trei noi litere, literele c)-e), cu următorul cuprins:
    "c) în cazul străinilor intraţi în România în calitate de stagiari care participă la un program de formare profesională neremunerată, dacă prezintă:
    (i) acord de formare profesională;
    (ii) angajament scris al entităţii-gazdă, în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru şederea şi îndepărtarea stagiarului respectiv;
    (iii) dovada deţinerii unei diplome de absolvire a învăţământului superior în ultimii 2 ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome;
    (iv) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;
d) în cazul străinilor prevăzuţi la art. 45 alin. (2) lit. b^1), pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:
    (i) sunt înscrişi la o instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvenţă;
    (ii) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor;
e) în cazul străinilor prevăzuţi la art. 45 alin. (5^1), pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă fac dovada că:
    (i) sunt bursieri la o instituţie de învăţământ universitar de stat, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, cu frecvenţă;
    (ii) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor."

    8. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Bursierilor statului român, străinilor de origine română, precum şi străinilor bursieri ai instituţiilor de învăţământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, li se poate prelungi dreptul de şedere temporară pentru studii, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii)."

    9. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice“ şi „Ministerul Educaţiei Naţionale“ se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Educaţiei“.
                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu

    Bucureşti, 3 martie 2021.
    Nr. 14.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016