Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 19 august 2020  privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 19 august 2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM"- S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 763 din 20 august 2020
    Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în Europa care a impus suspendarea operării curselor aeriene spre/dinspre majoritatea statelor europene,
    luând în considerare că sectorul aviaţiei este unul dintre cele mai afectate de noua criză, iar la nivel european toate statele caută soluţii de sprijin financiar pentru acei transportatori aerieni care sunt vitali pentru menţinerea conectivităţii rapide, stabile şi continue cu alte state,
    ţinând cont că transportatorii aerieni români care operează servicii aeriene regulate şi care asigură stabilitatea conectivităţii aeriene internaţionale a României, deţinând împreună aproximativ o treime din piaţa de transport aerian din România, respectiv Societatea „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A., denumită în continuare TAROM, şi Societatea Blue Air Aviation - S.A., denumită în continuare Blue Air, se confruntă cu pierderi importante din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 şi se află în imposibilitatea continuării activităţii, în lipsa resurselor financiare necesare efectuării plăţilor curente, astfel încât activitatea de transport să fie desfăşurată în condiţii de siguranţă şi securitate,
    deoarece impactul social al ieşirii celor doi transportatori din piaţă este semnificativ, având în vedere că la data de 30 martie 2020 aceştia aveau un număr de 2.900 de angajaţi, generând totodată activitate pentru un număr semnificativ de furnizori şi subcontractori,
    întrucât măsura supusă autorizării Comisiei Europene, de acordare a unui ajutor de stat individual pentru TAROM şi Blue Air pentru acoperirea pierderilor generate de pandemia de COVID-19, precum şi de măsurile adoptate de statele europene pentru limitarea răspândirii noului tip de coronavirus SARS-CoV-2, pentru perioada 1 martie 2020 - 31 decembrie 2020, va asigura funcţionarea TAROM şi Blue Air pe perioada pandemiei de COVID-19, dar şi pe perioada imediat următoare, până la relansarea operaţiunilor de transport aerian şi stabilizarea situaţiei financiare a celor două companii,
    luând în considerare faptul că, în cadrul procesului de prenotificare a ajutoarelor de stat, Comisia Europeană a acceptat să autorizeze doar compensarea pagubelor generate de pandemia de COVID-19 până la data de 30 iunie 2020, pentru perioada până la 31 decembrie 2020 propunând, în cazul companiei Blue Air, compensarea deficitului de finanţare printr-un ajutor de salvare,
    având în vedere faptul că, în condiţiile în care Blue Air îşi încetează activitatea, iar cota de piaţă a TAROM se va reduce semnificativ, statul român va înregistra în următorii 3-5 ani pierderi semnificative la bugetul de stat - estimate a se ridica cel puţin la valoarea ajutoarelor de stat solicitate - prin scăderea veniturilor la bugetul de stat provenite din impozite, taxe şi contribuţii directe ale celor două companii româneşti,
    ţinând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar avea consecinţe negative imediate asupra activităţii celor două companii, fapt ce:
    (i) poate avea implicaţii negative asupra asigurării continuităţii în condiţii de siguranţă a serviciilor de transport aerian;
    (ii) va influenţa negativ atât conectivitatea internă, cât şi internaţională a României;
    (iii) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaţilor proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar şi asupra celor ce desfăşoară activităţi în cadrul operatorilor economici care colaborează orizontal cu cele două companii;
    (iv) poate afecta în mod negativ, iremediabil, procesul de restructurare al companiei TAROM şi poate conduce la încetarea activităţii companiei Blue Air.

    în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să garanteze, în numele şi contul statului, la solicitarea Societăţii „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A., denumită în continuare TAROM sau beneficiar, un împrumut contractat de beneficiar în limita sumei de 312.744.200 lei, pe o perioadă de până la 6 ani, cu titlu de ajutor de stat.
    (2) Garanţia va acoperi în procent de cel puţin 100% valoarea împrumutului, precum şi dobânzile şi comisioanele aferente acestuia.
    (3) Valoarea exactă a împrumutului va fi cea stabilită prin decizia de autorizare a ajutorului de stat de către Comisia Europeană.

    ART. 2
    (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să garanteze, în numele şi contul statului la solicitarea Societăţii Blue Air Aviation - S.A, denumită în continuare Blue Air sau beneficiar, unul sau mai multe împrumuturi, după caz, contractate de beneficiar în limita sumei de 300.775.000 lei, pe o perioadă de până la 6 ani, cu titlu de ajutor de stat şi ajutor de salvare. Contractarea împrumutului/împrumuturilor se va realiza până la 31.10.2020.
    (2) Garanţia va acoperi în procent de cel puţin 100% valoarea împrumutului, precum şi dobânzile şi comisioanele aferente acestuia.
    (3) Valoarea exactă a împrumutului va fi cea stabilită prin decizia de autorizare a ajutorului de stat si a ajutorului de salvare de către Comisia Europeană.

    ART. 3
    (1) Ajutorul de stat sub formă de garanţie de stat prevăzut la art. 1 se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare şi de capital necesare susţinerii activităţii TAROM până la data de 31.12.2020 şi nu va depăşi valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie evaluate de către această companie şi stabilite în conformitate cu decizia de autorizare a Comisiei Europene.
    (2) Ajutorul de stat sub formă de garanţie de stat prevăzut la art. 2 se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare şi de capital necesare susţinerii activităţii Blue Air până la data de 31.12.2020 şi nu va depăşi valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie, evaluate de către această companie şi stabilite în conformitate cu decizia de autorizare a Comisiei Europene. În cazul Blue Air, prin pierderi suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie se înţeleg şi eventualele pierderi înregistrate până la 31.12.2020 şi pentru acoperirea cărora Comisia Europeană a autorizat acordarea unui ajutor de salvare. Ajutorul de salvare trebuie rambursat în termen de 6 luni sau, în situaţia în care nu se realizează acest lucru, Blue Air are obligaţia de a prezenta în acest termen un plan de restructurare care trebuie notificat şi aprobat de către Comisia Europeană.
    (3) Tragerile din împrumuturile destinate acoperii cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează până la data de 31.01.2021.

    ART. 4
    (1) Evaluarea capacităţii de rambursare, a clasei de risc şi a structurii garanţiilor constituite de fiecare beneficiar în favoarea statului se realizează pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. Costurile analizei economico-financiare se suportă de către fiecare beneficiar, din surse proprii.
    (2) Garanţia de stat acordată Blue Air este garantată în favoarea statului cu următoarele garanţii care să acopere cel puţin valoarea împrumutului, cât şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente:
    a) ipoteca imobiliară de rang I asupra terenului intravilan, situat în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 A, sectorul 1, în suprafaţă de 94.479 mp, înscris în CF nr. 230751, nr. cadastral 230751, tarlaua 414, parcela 2, aflat în proprietatea BLUE AIR INVESTIŢII - S.R.L.;
    b) ipoteca mobiliară de rang I asupra pădurii amplasate pe terenul intravilan, situat în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 A, sectorul 1, în suprafaţă de 94.479 mp, înscris în CF nr. 230751, nr. cadastral 230751, tarlaua 414, parcela 2, aflat în proprietatea BLUE AIR INVESTIŢII - S.R.L.;
    c) ipoteca mobiliară de rang I asupra aeronavelor aflate în proprietatea Blue Air AVIATION - S.A.;
    d) dacă garanţiile de la lit. a)-c) nu acoperă valoarea împrumutului şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente, se vor aduce în completare alte garanţii mobiliare/imobiliare de rang I ale beneficiarului sau ale unor terţe persoane;
    e) independent de valoarea împrumutului şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente, ipoteca mobiliară de rang I asupra acţiunilor deţinute de AIRLINE INVEST - S.A. şi Rada Mihai Catalin în capitalul social al BLUE AIR AVIATION - S.A. - 75%;
    f) independent de valoarea împrumutului şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente, ipoteca mobiliară de rang I asupra acţiunilor deţinute de Rada Teodor Cristian şi Rada Mihai Catalin în capitalul social al AIRLINE INVEST - S.A. - 75%;
    g) independent de valoarea împrumutului şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente, ipoteca mobiliară de rang I asupra acţiunilor deţinute de AIRLINE INVEST - S.A. şi Aurora Engineering - S.R.L. în capitalul social al BLUE AIR Technic - S.R.L.

    (3) Garanţia de stat acordată TAROM este garantată în favoarea statului cu garanţii reprezentând bunuri mobile/imobile aflate în proprietatea beneficiarului sau a unei terţe persoane, libere de sarcini, care să acopere cel puţin valoarea împrumutului şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente.
    (4) Garanţiile vor fi instituite în favoarea statului pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, nu mai vechi de 2 luni, prin care să se stabilească valoarea de piaţă a bunurilor asupra cărora se constituie garanţii. Valoarea garanţiilor instituite în favoarea statului vor acoperi cel puţin 100% din valoarea împrumutului şi a dobânzilor şi comisioanelor.
    (5) Împrumutul se acordă după constituirea garanţiilor potrivit prezentului act normativ şi Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ipotecile constituite drept garanţii potrivit alin. (2) lit. a), b) şi e)-g) devenind ipoteci de rang I după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f) şi g).
    (6) Garanţiile prevăzute la alin. (2) se constituite integral indiferent de valoarea garanţiei de stat şi a împrumutului/ împrumuturilor contractat/contractate.
    (7) În situaţia nerambursării la scadenţă a primului împrumut/sau împrumutului contractat conform art. 2 alin. (1), direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice emite un înscris pentru valoarea integrală a împrumuturilor contractate şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente, aplicând în mod corespunzător prevederile art. 9 şi 10.

    ART. 5
    (1) Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumuturilor garantate de stat se asigură din surse proprii ale fiecărui beneficiar, fiecare dintre cei doi beneficiari fiind responsabili în mod exclusiv pentru rambursarea sumelor pe care le datorează, în mod individual.
    (2) Responsabilitatea privind constituirea surselor de rambursare a împrumutului revine celor doi beneficiari, iar în cazul TAROM, şi Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
    (3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va monitoriza rambursarea la scadenţă a celor două împrumuturi şi plata dobânzilor şi comisioanelor aferente şi, în cazul în care constată situaţia prevăzută la art. 8 alin. (2) şi nu se rambursează diferenţa în termenul prevăzut, va emite şi comunica către organul fiscal competent decizia de recuperare a ajutorului de stat, care are calitatea de titlu executoriu.
    (4) Decizia prevăzută la alin. (3) se transmite, împreună cu dovada primirii acesteia de către beneficiar, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, în vederea recuperării ajutoarelor de stat, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
    (5) În cazul în care beneficiarul nu deţine resursele financiare necesare asigurării plăţii la scadenţă a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri, Ministerul Finanţelor Publice va efectua plata în contul beneficiarului din disponibilul la fondul de risc.

    ART. 6
    (1) Condiţiile de acordare a garanţiei, inclusiv prima de garantare şi structura finanţării garantate de stat, documentaţia contractuală aferentă, cum ar fi modelul convenţiei de garantare, termenii şi condiţiile financiare - maturitate, dobândă, perioadă de graţie - se stabilesc în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin al economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 martie 2020, şi, după caz, Comunicarea Comisiei (2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Administratorul măsurilor de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, iar furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 7
    (1) Ministerul Finanţelor Publice încheie cu fiecare beneficiar o convenţie de garantare în care sunt precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare, respectiv de executare a garanţiei de stat şi de plată a comisionului la fondul de risc.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice emite garanţiile de stat prevăzute la art. 1, respectiv art. 2 în termen de 5 zile de la data semnării convenţiei de garantare prevăzute la alin. (1).

    ART. 8
    (1) Până la data de 30 aprilie 2021, TAROM, respectiv Blue Air vor prezenta analize economico-financiare realizate de către un auditor financiar independent din care să reiasă valoarea reală a pagubei cauzate direct fiecărei societăţi de pandemia de COVID-19, în perioada menţionată în deciziile de autorizare ale Comisiei Europene.
    (2) În cazul în care această valoare este mai mică decât sumele pentru care au fost emise scrisori de garanţie de stat, diferenţa se rambursează de către fiecare beneficiar băncii/băncilor finanţatoare, în termen de 30 de zile de la data întocmirii analizei economico-financiare, iar valoarea garanţiei de stat se diminuează corespunzător.
    (3) Suma care trebuie recuperată include şi dobânda calculată de la data virării sumei în contul fiecărui beneficiar şi până la data rambursării acesteia conform alin. (2), calculată la o rată stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 9
    (1) Creanţele, inclusiv accesoriile rezultate din gestionarea garanţiei de stat aferente garanţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-d) şi alin. (3), se urmăresc şi se recuperează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale ale beneficiarilor, pe baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat care constituie în momentul emiterii titluri de creanţă, urmând să devină, potrivit aceleiaşi legi, titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit art. 22 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, constituie titlu executoriu. Cu sumele recuperate se reîntregeşte disponibilul fondului de risc.
    (2) În situaţia executării garanţiei de stat, garanţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. e)-g) se trec integral în proprietatea statului, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, statul devenind acţionar, urmând să decidă asupra portofoliului de acţiuni printr-un act normativ cu putere de lege.

    ART. 10
    (1) Garanţiile prevăzute la art. 1 şi 2 se diminuează corespunzător rambursării împrumutului garantat de stat şi plăţii dobânzilor, conform graficului de rambursare stabilit cu banca/băncile finanţatoare. Eliberarea garanţiilor constituite conform art. 4 alin. (2) şi (3) se va realiza după data rambursării integrale a împrumutului şi a plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente.
    (2) În situaţia în care pe parcursul derulării împrumutului garantat beneficiarul/beneficiarii intră în lichidare, creanţele statului rezultate din executarea garanţiei de stat se urmăresc şi se recuperează în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la fondul de risc.

    ART. 11
    (1) Pentru a asigura evitarea denaturării concurenţei, beneficiarii se obligă:
    a) să evite expansiuni comerciale agresive finanţate prin ajutor de stat sau asumarea de riscuri excesive;
    b) să nu achiziţioneze competitori sau alţi operatori din acelaşi domeniu de activitate, inclusiv operaţiuni în amonte sau în aval;
    c) să nu subvenţioneze încrucişat alte activităţi economice ale întreprinderilor integrate care se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, prin ajutorul de stat primit;
    d) să nu majoreze remuneraţia fiecărui membru al conducerii beneficiarului peste nivelul celei de la data de 31 decembrie 2019, atât timp cât împrumutul sau garanţia de stat nu au fost rambursate în întregime.

    (2) În vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă garanţia de stat, beneficiarii au următoarele obligaţii:
    a) să menţină evidenţe distincte aferente cheltuielilor care fac obiectul împrumutului garantat de stat;
    b) să nu acorde bonusuri, sporuri şi să reducă cheltuielile salariale.

    (3) În vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă garanţia de stat, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor răspunde de monitorizarea utilizării fondurilor din împrumutul(rile) garantat(e) pentru fiecare beneficiar, precum şi de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 12
    (1) Până la rambursarea integrală a împrumutului garantat de stat şi a plăţii dobânzilor, comisioanelor sau primelor aferente, în cazul Blue Air:
    a) acţionarii nu încasează dividende;
    b) beneficiarul nu rambursează împrumuturi către acţionari;
    c) Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor vor numi câte un reprezentant al statului în consiliul de administraţie al Blue Air, cu drept de veto;
    d) orice contract de achiziţie sau vânzare cu impact asupra activelor şi pasivelor companiei, încheiat după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se realizează cu aprobarea consiliului de administraţie al Blue Air. În acest sens, consiliul de administraţie poate delega activităţi către conducerea executivă a companiei Blue Air;
    e) beneficiarul nu poate înstrăina/restitui aeronave sau alte active aferente activităţii de bază decât cu avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    f) din împrumutul garantat de stat beneficiarul rambursează cu prioritate datoriile către statul român, împrumutul contractat de la Eximbank - S.A., în nume şi cont stat, în valoare de 30,3 milioane lei şi accesoriile aferente, precum şi obligaţiunile corporative emise prin plasament privat către Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana, în valoare rămasă de 6 milioane euro şi accesoriile aferente;
    g) după rambursarea împrumutului contractat de la Eximbank - S.A., în nume şi cont stat, şi plata accesoriilor aferente, precum şi răscumpărarea obligaţiunilor corporative emise către Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana şi plata accesoriilor aferente, ipotecile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), b) şi e)-g) devin ipoteci de rang I;
    h) Airline Invest - S.A. are calitatea de codebitor/fidejusor al împrumutului garantat de stat.

    (2) Prin convenţia de garantare se pot stabili şi alte condiţii, în scopul protejării intereselor statului de asigurare a continuităţii în bune condiţii a activităţii Blue Air.
    (3) Verificarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) revine Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi reprezentanţilor statului în consiliul de administraţie al Blue Air, care în cazul în care identifică devieri de la condiţiile respective sunt obligaţi să notifice formal consiliului de administraţie al Blue Air, iar în cazul în care aceste deficienţe nu sunt remediate în termen de 10 zile, solicită rezilierea garanţiei. În această situaţie, Ministerul Finanţelor Publice plăteşte obligaţiile către banca/băncile finanţatoare şi preia integral garanţiile constituite.

    ART. 13
    (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor are obligaţia să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România RegAS măsura de ajutor de stat ce face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aplicării acesteia, respectiv de la data semnării convenţiilor de garantare prevăzute la art. 7 alin. (1).
    (2) Obligaţiile de recuperare a ajutorului de stat şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (3) Documentaţia privind sumele alocate cu titlu de ajutor de stat conform prezentei ordonanţe de urgenţă se păstrează 10 ani de la data acordării.
    (4) Până la data de 30 iunie 2021, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va prezenta Comisiei Europene un raport privind ajutoarele de stat acordate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 14
    Măsurile de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 19 august 2020.
    Nr. 139.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016