Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 7 august 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 7 august 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 752 din 18 august 2020
    Având în vedere că de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creştere ale consumului de energie electrică cauzat tocmai de transferul costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii şi consecinţele acestor creşteri de preţuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le acestora în mod semnificativ competitivitatea pe piaţa internă europeană şi afectându-le poziţia pe piaţa concurenţială mondială, cu riscul iminent al relocării acestora,
    în considerarea faptului că, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, „15% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, cu condiţia ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, dar nu mai mult de 331 milioane de euro“,
    ţinând cont de faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul stabileşte modificarea procentelor de distribuire a sumelor în discuţie şi introducerea unor noi beneficiari, fără a se menţiona expres data de la care aceştia au dreptul de a beneficia de sumele repartizate, precum şi de faptul că ulterior autorizării schemei de către Comisia Europeană şi modificării în mod corespunzător a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a solicitat efectuarea viramentului sumei de 291 milioane euro echivalent în lei,
    ţinând cont de faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul a stabilit şi introducerea de noi beneficiari, în speţă Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost stabilită expres data de la care acesta are dreptul de a beneficia de sumele repartizate, având în vedere prevederile Orientărilor privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 (Orientările ETS), se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul precizării exprese a efectuării viramentului din soldul existent în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală, la data de 31 decembrie 2019, până la concurenţa sumei de 291 milioane de euro, ţinând cont de cursurile valutare utilizate, succesiv, ca urmare a vânzării valutei.
    În scopul efectuării viramentului diferenţei este necesară amendarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul completării art. 10 alin. (1) lit. c) şi d), cu precizarea expresă a efectuării viramentului din soldul existent în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală, la data de 31 decembrie 2019, până la concurenţa sumei de 291 milioane euro, ţinând cont de cursurile valutare utilizate, succesiv, ca urmare a vânzării valutei.
    Luând în considerare necesitatea armonizării cadrului legal prin modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aplicarea schemei de ajutor de stat în conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 3.146 final din 8 mai 2020 privind Ajutorul de stat SA.56403 (2020/N) - România - Compensare pentru emisii indirecte în scopul asigurării concordanţei dintre decizie şi actul normativ în vigoare la data prezentei, respectiv al aplicării deciziei menţionate anterior,
    ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă generează urmări cu impact negativ major, inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energointensive româneşti,
    având în vedere caracterul excepţional şi de urgenţă al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligativitatea corelării imediate a actului cu decizia Comisiei Europene, astfel încât acesta să îşi producă efectele, în condiţiile legii, se impune modificarea lit. c) şi d) ale alin. (1) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în alte condiţii reglementarea iniţială fiind lipsită de finalitate, cu consecinţele deja învederate, care, în contextul actual, sunt puternic accentuate de efectele produse de pandemie şi măsurile luate în vederea combaterii acesteia.
    Ţinând cont de faptul că neadoptarea unei astfel de măsuri în regim de urgenţă ar avea efecte negative imediate şi de lungă durată, deoarece parcurgerea ca durată a unei proceduri specifice unui act normativ la nivel de lege ar face ineficientă adoptarea unei astfel de măsuri şi în consecinţă ar determina relocarea operatorilor economici cu consecinţe negative de ordin economic şi social,
    dat fiind că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale prevede ca, într-o primă etapă, programul naţional să fie instituit, urmând ca acesta să fie aprobat, într-o etapă ulterioară, după ce va fi parcursă procedura de evaluare strategică de mediu pentru planuri şi programe conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare,
    întrucât se impune flexibilizarea procesului de pregătire şi implementare a proiectelor de investiţii care vizează creşterea nivelului de funcţionalitate inteligentă a infrastructurii de distribuţie de gaze naturale, cu păstrarea în acelaşi timp a condiţiei privind caracterul unitar şi integrat al soluţiilor tehnice,
    având în vedere că pentru perioada de programare 2014-2020 proiectele de dezvoltare a sistemelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale, care vor fi selectate pe baza criteriilor definite în Ghidul solicitantului, vor trebui să demonstreze că vor fi finalizate până la închiderea perioadei de programare 2014-2020 şi nu pot fi fazate pentru perioada 2021-2027,
    ţinând cont de faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente investiţiilor finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare este până la data de 31 decembrie 2023,
    considerând ca aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) 15% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, cu condiţia ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat. Aceeaşi cotă de 15% se aplică şi la soldul existent, la data de 30 decembrie 2019, în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în acelaşi cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, cu condiţia ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, cu condiţia ca ambele categorii de viramente, însumate, să nu depăşească echivalentul în lei al sumei de 291 milioane euro. Conversia în euro a sumelor în lei existente în sold la 30 decembrie 2019 se va face ţinând cont de cursurile valutare utilizate, succesiv, ca urmare a vânzării valutei, de la cele mai îndepărtate, până la cele mai recente, până la concurenţa sumei de 291 milioane euro;
d) 6% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Aceeaşi cotă de 6% se aplică şi la soldul existent, la data de 31 decembrie 2019, în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri."

    2. După articolul 10^1 se introduce un nou articol, articolul 10^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^2
    (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu suma virată potrivit art. 10 alin. (1) lit. d).
    (2) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (1) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu sumele necesare implementării proiectelor fără a depăşi sumele virate potrivit art. 10 alin. (1) lit. d).
    (3) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (1) şi (2) în buget şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea prevăzută la alin. (2).
    (4) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (1) şi plăţile efectuate, se virează de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
    (5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului bugetar următor de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (1)-(3), şi se utilizează în anul bugetar următor cu aceeaşi destinaţie."    ART. II
    Pentru sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică o cotă de 6% pentru veniturile constituite între 1.01.2020 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 4 august 2020, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale"

    2. La articolul 1, alineatul (1) va următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se instituie Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare program naţional, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit, a asigurării apei calde menajere, dar şi a preparării hranei, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, dar şi de utilizare a gazelor naturale în procesele de producţie sau activitatea curentă de către clienţii noncasnici."

    3. La articolul 5 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) UAT-urile în parteneriat depun o singură cerere de finanţare şi un proiect sau proiecte separate ale UAT-urilor pentru care soluţia tehnică, precum şi celelalte elemente ale proiectului sunt elaborate în mod unitar şi pentru care se realizează un sistem comun de operare a reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale."

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Daniela Nicolescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul fondurilor europene,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 7 august 2020.
    Nr. 134.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016