Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 7 august 2020  privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază  de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 726 din 12 august 2020
    Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin educaţional - copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial,
    ţinând cont de faptul că, în această perioadă generată de criza COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale şcolare, constând în rechizite şi vestimentaţie necesare frecventării şcolii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei celei mai expuse riscurilor de orice natură,
    având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României, în contextul epidemiei de COVID-19, pentru care a fost stabilită starea de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, măsuri continuate prin instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
    în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen scurt, mediu şi lung asupra grupurilor vulnerabile,
    luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2014)9102 final din 28 noiembrie 2014 de aprobare a programului operaţional de asistenţă alimentară şi materială de bază în vederea acordării de sprijin prin Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7016 final din 16 octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1086 din 20 februarie 2017, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2020) 347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2014)9102 de aprobare a programului operaţional de asistenţă alimentară şi/sau materială de bază din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, precum şi Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, astfel cum a fost modificat şi completat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014,(UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 şi Regulamentul (UE) 2020/559 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19,
    deoarece, în lipsa unor măsuri concrete şi rapide, s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoria copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, prin intensificarea manifestării crizei coronavirusului şi producerea de victime în rândul acestora, precum şi accentuarea abandonului şcolar, cauzat, în principal, de închiderea şcolilor şi grădiniţelor din cauza pandemiei de COVID-19, este necesară lansarea unui singur apel noncompetitiv prin oferirea de sprijin educaţional prin intermediului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, implementat de beneficiarul Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate, cu ajutorul organizaţiilor partenere, pentru a răspunde, printr-o procedură rapidă, eficientă, cu acoperire naţională, care să se adreseze persoanelor vulnerabile celor mai defavorizate şi afectate de impactul pandemiei de COVID-19, în egală măsură şi fără a face distincţie.
    Ţinând cont de faptul că se impune adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor preconizate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în vederea implementării acestei măsuri la nivel naţional pentru a suprapune posibilitatea oferirii de sprijin educaţional odată cu începerea anului şcolar sau în prima parte a acestuia, pentru ca măsura să îşi atingă obiectivul,
    având în vedere faptul că începerea anului şcolar 2020-2021 la data de 14 septembrie 2020, în noul context al pandemiei COVID-19, impune necesitatea finalizării procesului de achiziţionare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în vederea încurajării frecventării şcolii, în termenii scenariului care se impune la nivel epidemiologic, precum şi faptul că statul trebuie să asigure în mod nediscriminatoriu accesul la învăţătură, iar prin măsurile propuse se urmăreşte accesul copiilor cu o condiţie precară la egalitate de şanse,
    având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni:
    a) acordarea de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;
    b) asistenţă tehnică.


    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) POAD - Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7016 final din 16 octombrie 2015, modificat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2014) 9102;
    b) precaritate materială de bază, P2.1 - precaritate materială de bază - lipsa materialelor şcolare: asistenţă constând în acordarea de materiale şcolare, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, distribuite gratuit destinatarilor finali prevăzuţi la art. 3 alin. (2);
    c) destinatar final - destinatar final eligibil în cadrul Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin în cadrul POAD, astfel cum este aceasta definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu legislaţia naţională;
    d) beneficiar - Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate, responsabil de iniţierea şi implementarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 referitor la măsura de acordare a materialelor şcolare, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, şi asistenţă tehnică, precum şi autorităţile cu responsabilităţi în gestionarea, controlul şi implementarea programului operaţional în ceea ce priveşte implementarea operaţiunilor de asistenţă tehnică;
    e) organizaţie parteneră - instituţia prefectului şi autorităţile administraţiei publice locale;
    f) tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional - bilet de valoare pe suport electronic care se acordă destinatarilor finali pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarităţii materiale de bază, respectiv lipsa materialelor şcolare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
    g) unităţi afiliate - unităţi care comercializează materiale şcolare, care se află pe lista unităţii emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;
    h) materiale şcolare - rechizite necesare frecventării şcolii - articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole necesare în şcoli şi grădiniţe -, precum şi articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei;
    i) măsuri auxiliare - activităţile prevăzute în plus faţă de oferirea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, cu scopul de a atenua excluziunea socială şi/sau a rezolva urgenţele sociale, incluziunea socială şi încurajarea frecvenţei şcolare într-o manieră mai autonomizantă şi mai sustenabilă, cum ar fi măsuri de educaţie cu privire la încurajarea frecventării şcolii, asigurarea igienei corporale şi a locuinţei proprii, orientare şcolară şi/sau profesională şi sfaturi de gestionare a bugetului, facilitarea accesului la serviciile medicale, recomandări educaţionale şi culturale;
    j) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar - copii preşcolari înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar/gimnazial - copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară;
    l) sprijin educaţional - sprijin financiar acordat sub forma de tichet social pe suport electronic pentru achiziţionarea de materiale şcolare copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar primar/gimnazial.


    ART. 3
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă Schema naţională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, denumită în continuare S.N.S.E.D.
    (2) Destinatarii finali sunt:
    a) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;
    b) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;
    c) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial.


    ART. 4
    (1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate destinatarilor finali au ca sursă de finanţare Programul operaţional POAD 2014-2020 şi cheltuielile se efectuează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, în conformitate cu regulile de eligibilitate POAD.
    (2) Coordonatorul S.N.S.E.D. pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional este Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate responsabilă cu implementarea programului, în calitate de beneficiar.
    (3) Organizaţiile partenere ale beneficiarului, respectiv autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile prefectului, au următoarele atribuţii:
    a) autorităţile administraţiei publice locale, prin reprezentant, identifică, întocmesc şi îşi asumă listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a acestora;
    b) autorităţile administraţiei publice locale, prin reprezentant, actualizează lunar şi îşi asumă listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a acestora;
    c) instituţiile prefectului centralizează la nivelul judeţului listele cu destinatarii finali şi le transmit către beneficiar - Ministerul Fondurilor Europene;
    d) instituţiile prefectului centralizează lunar listele actualizate cu destinatarii finali la nivel judeţean.

    (4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (3), autorităţile publice locale, prin structurile cu activitate de asistenţă socială, utilizează modalităţi de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D., aprobate prin dispoziţie a primarului.
    (5) Listele destinatarilor finali la nivel local se întocmesc de către reprezentanţii structurilor de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale, separat pe cele trei categorii prevăzute la art. 3 alin. (2), vor cuprinde: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi codul numeric personal ale acestora/unui părinte/reprezentant legal/tutore, se aprobă de către reprezentantul legal al autorităţii publice locale şi ulterior se transmit instituţiei prefectului în termenele prevăzute la art. 12.
    (6) Listele cu destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D., elaborate şi transmise conform alin. (5), se centralizează la nivel de judeţ separat pentru cele trei categorii de destinatari finali prevăzute la art. 3 alin. (2). Listele se transmit beneficiarului - Ministerul Fondurilor Europene.
    (7) În vederea verificării corectitudinii listelor primite conform alin. (6), Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin inspectoratele şcolare judeţene, furnizarea listelor cu destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (2), la nivel de judeţ.
    (8) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţi emitente.
    (9) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (10) Pot avea calitatea de unităţi emitente persoanele juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (8) şi (9).
    (11) Unităţile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în condiţii de siguranţă.
    (12) Unităţile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Fondurilor Europene lista unităţilor afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.
    (13) Unităţile emitente sunt obligate să selecteze unităţile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, care să acopere întreaga arie de destinatari finali, şi să se asigure că sunt acoperite toate zonele ţării, astfel încât orice persoană din grupul-ţintă să poată achiziţiona de la o astfel de unitate afiliată materiale şcolare.
    (14) Unităţile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se virează sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziţie publică încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene şi cu unităţile care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.
    (15) Unităţile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizaţii care administrează schema/aranjamentul de plată ori cu alte organizaţii specializate, după caz.
    (16) Ministerul Fondurilor Europene virează unităţii emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, astfel:
    a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (14), deschise la instituţii de credit;
    b) costul aferent emiterii suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (17) Sumele virate prin operaţiunile cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de către unităţile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.
    (18) Ministerul Fondurilor Europene, pe baza contractului de achiziţie publică legal încheiat, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional distribuite destinatarilor finali şi achită costul emiterii suportului electronic.
    (19) Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de către Ministerul Fondurilor Europene se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. La estimarea contractului de achiziţie publică nu se ia în calcul valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.
    (20) Valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educaţional emise pe suport electronic nu poate fi transferată destinatarilor finali pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Fondurilor Europene nu a achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor pentru sprijin educaţional în format electronic achiziţionate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.
    (21) În situaţia în care un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate, potrivit legii, de Ministerul Fondurilor Europene din fonduri nerambursabile, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzută de lege şi pentru emiterea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional.
    (22) Pentru a putea obţine autorizaţie în vederea desfăşurării activităţii ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, operatorul economic prevăzut la alin. (21) are obligaţia ca, anterior începerii activităţii, să notifice Ministerului Finanţelor Publice faptul că deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate, potrivit legii, de Ministerul Fondurilor Europene din fonduri nerambursabile, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (23) Autorizaţia obţinută ca urmare a notificării prevăzute la alin. (22) are aceeaşi valabilitate cu cea a autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de Ministerul Fondurilor Europene din fonduri nerambursabile, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare prevăzută de lege.

    ART. 5
    (1) Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. este de 500 lei/an şcolar. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puţin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor, în funcţie de rata inflaţiei şi în limita disponibilului financiar prevăzut în cadrul POAD.
    (2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional emise nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.
    (3) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de sprijin educaţional pentru care au fost emise, conform instrucţiunilor entităţii achizitoare.
    (4) Se interzice unităţilor afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.
    (5) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional vor fi alimentate la începutului anului şcolar, exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la alin. (1), respectiv cu valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educaţional acordate destinatarilor finali, stabilită potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pot fi utilizate numai la unităţile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor.
    (7) Unităţile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a evidenţia pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria materiale şcolare, care urmează să fie achitată cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9 „Alte metode“ din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligaţia să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „SPRIJIN EDUCAŢIONAL“.
    (8) Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate destinatarilor finali nu poate să fie diminuată în anul calendaristic în care se acordă.
    (9) Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi va conţine următoarele informaţii înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta:
    a) numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare;
    b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
    c) numele, prenumele şi codul numeric personal ale destinatarului final eligibil şi/sau ale unui părinte/ale reprezentantului legal/ale tutorelui;
    d) interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

    (2) Destinatarul final eligibil poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate al destinatarului final eligibil şi/sau al părinţilor/reprezentantului legal/tutorelui.
    (3) Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
    (4) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional se returnează beneficiarului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate a acestora.
    (5) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional are obligaţia ca, odată cu emiterea acestora, să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica şi cunoaşte reţeaua de unităţi afiliate de pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa.
    (6) Beneficiarul asigură distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de la unitatea emitentă către instituţia prefectului, conform tabelelor centralizatoare comunicate de fiecare instituţie a prefectului.
    (7) Instituţiile prefectului distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au domiciliul sau reşedinţa destinatarii finali împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate. Listele destinatarilor finali sunt corelate cu listele cuprinzând destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (2), la nivel de judeţ, solicitate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, prin structura sa de specialitate, a-i fi furnizate din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7).
    (8) Autorităţile administraţiei publice locale transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate de pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa.
    (9) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reşedinţa acestora.
    (10) Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de returnare beneficiarului - Ministerul Fondurilor Europene a eventualelor sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi mecanismul de implementare aferent se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului afacerilor interne, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (11) Datele personale ale destinatarilor finali urmează să fie colectate, stocate şi gestionate cu respectarea normelor de protecţie a datelor cu caracter personal.

    ART. 7
    (1) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
    a) utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    b) solicitarea şi/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional sau pentru fracţiuni din acestea;
    c) refuzul nejustificat al unităţilor afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. Refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional şi beneficiarul acestora;
    d) emiterea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de către alte entităţi decât cele selectate de către Ministerul Fondurilor Europene;
    e) comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional contra unei fracţiuni de preţ sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
    a) între 1,5 şi 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c);
    b) între 3 şi 4 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);
    c) între 14 şi 20 de puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e).

    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 12 până la 14 puncte-amendă fapta unităţii emitente de a alimenta tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (5).
    (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 până la 16 puncte-amendă fapta unităţii emitente de a emite tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional cu nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1).
    (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 până la 10 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de la alte persoane decât destinatarul final al tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional.
    (6) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit în condiţiile legii.

    ART. 8
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către personalul beneficiarului - Ministerul Fondurilor Europene, împuternicit în acest sens.

    ART. 9
    (1) Ministerul Finanţelor Publice poate dispune măsura suspendării autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 4 alin. (11), (12) şi (14).
    (2) Ministerul Finanţelor Publice poate dispune măsura retragerii autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în următoarele situaţii:
    a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare;
    b) în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 4 alin. (16) şi (17).

    (3) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de către o echipă de specialişti a cărei componenţă se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (4) Acordarea autorizaţiei de funcţionare a unităţilor emitente şi dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către o comisie a cărei componenţă şi procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    ART. 10
    (1) Măsurile auxiliare care se aplică în cadrul S.N.S.E.D. pot include măsurile de educaţie cu privire la încurajarea frecventării şcolii, asigurarea igienei corporale şi a locuinţei proprii, orientare şcolară şi/sau profesională şi sfaturi de gestionare a bugetului, facilitarea accesului la serviciile medicale, recomandări educaţionale şi culturale.
    (2) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) sunt gratuite şi se pun în aplicare de către organizaţiile partenere, fie singure, fie în cooperare cu diverse organizaţii şi instituţii relevante în domeniul asistenţei sociale.
    (3) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) vor fi aplicate în funcţie de nevoile individuale ale grupului-ţintă, fără a aduce atingere demnităţii persoanei.

    ART. 11
    Pentru perioada de programare 2014-2020, S.N.S.E.D. are un buget de 130 milioane lei cu finanţarea asigurată prin POAD, pe durata perioadei de eligibilitate a cheltuielilor din POAD 2014-2020.

    ART. 12
    (1) Lista destinatarilor finali se comunică instituţiilor prefectului până la data de 15 septembrie 2020.
    (2) Instituţiile prefectului comunică beneficiarului - Ministerul Fondurilor Europene listele destinatarilor finali la nivel de judeţ până la data de 1 octombrie 2020.

    ART. 13
    (1) Regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi tipurile de cheltuieli eligibile efectuate în implementare sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea S.N.S.E.D. sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 14
    Prevederile art. 7-9 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Dispoziţiile art. 7-9 intră în vigoare la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 16
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul fondurilor europene,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Gheorghe Sorescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Augustin-Cătălin Iapă,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    p. Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Daniela Nicolescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 7 august 2020.
    Nr. 133.
    ANEXA 1

    REGULI GENERALE

    ANEXA 2

    ATRIBUŢIILE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016