Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020  privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate  de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 705 din 6 august 2020
    Ţinând cont de faptul că întreprinderile mici şi mijlocii, reglementate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgenţă cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor, caz în care activităţile IMM-urilor au fost puternic afectate prin scăderea cifrei de afaceri, iar personalul angajat a fost trimis în şomaj tehnic, fie de faptul că activităţile desfăşurate de IMM-uri au fost interzise prin ordonanţe militare pe perioada declarării stării de urgenţă sau au fost îngrădite pe perioada stării de alertă, situaţie în care de asemenea personalul angajat al IMM-urilor a fost trimis în şomaj tehnic, iar toate aceste măsuri au condus la un blocaj al acestor activităţi economice la nivel naţional,
    deoarece IMM-urile deţin o pondere importantă în activitatea economică la nivel naţional, numărul total al acestora fiind de 723.595 de companii, cu o pondere însemnată pentru microîntreprinderi de 666.356 de companii, respectiv o pondere relativ medie de 48.230 de întreprinderi mici, precum şi 9.009 întreprinderi mijlocii care desfăşoară activităţi în diferite domenii de activitate, iar pentru reluarea urgentă a activităţii curente au nevoie de capital de lucru, astfel cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013,(UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacţie la epidemia de COVID -19 - Iniţiativa pentru investiţii ca reacţie la coronavirus, care urmează a fi utilizat pentru finanţarea activităţilor curente ale IMM-urilor,
    având în vedere faptul că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 31 decembrie 2020,
    întrucât IMM-urile deţin o parte însemnată din forţa de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate, respectiv un număr total de 2.564.484 de contracte, din care 886.803 contracte încheiate de microîntreprinderi, 860.996 de contracte încheiate de întreprinderi mici şi 816.685 de contracte încheiate de întreprinderile mijlocii, astfel încât nevoia de sprijin a acestora fie prin granturi pentru capital de lucru, fie prin granturi de investiţii este o nevoie reală cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României,
    având în vedere că măsurile de sprijin pentru reluarea activităţilor economice la nivel naţional influenţează direct capacitatea operaţională a IMM-urilor de a relua activităţile pe o piaţă de consum şi producţie grav afectată de epidemia de COVID-19, iar prin neluarea acestor măsuri de sprijin IMM-urile se pot confrunta cu grave dificultăţi în desfăşurarea activităţilor curente şi de investiţii, cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar şi asupra creşterii ratei şomajului în România,
    deoarece o parte din IMM-uri au nevoie de grant pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, dar şi pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie medicală necesare propriilor salariaţi, iar în lipsa capitalului de lucru reluarea activităţii curente va fi dificil de realizat,
    întrucât o parte din IMM-uri, ca urmare a crizei provocate de COVID-19, trebuie să îşi realoce activitatea prin crearea unor capacităţi de producţii noi, prin desfăşurarea unor activităţi noi sau prin implementarea unor proiecte de investiţii noi, iar pentru aceasta au nevoie de granturi pentru investiţii de mică valoare, astfel încât să se creeze capacităţi de producţie mici şi să se poată obţine produse şi servicii noi adaptate la cerinţele consumatorilor,
    luând în considerare că există un risc substanţial de recesiune economică în anul 2020, iar în acest context multe segmente ale economiei europene sunt blocate din cauza epidemiei de COVID-19 şi lanţurile de aprovizionare şi schimburile comerciale globale sunt profund afectate, fiind necesare măsuri de sprijin pentru deblocarea redresarea activităţilor economice,
    având în vedere faptul că, în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul IMM, care reprezintă o prioritate a programului de relansare economică a Guvernului României, nu ar putea beneficia de condiţii de finanţare adecvată pentru proiectele de relansare a activităţilor, de investiţii sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente ale întreprinderilor grav afectate de pandemia de COVID-19,
    ţinând cont de faptul că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului de relansare economică al Guvernului României, în condiţiile în care acest sector are o contribuţie importantă la creşterea economică naţională şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele îmbunătăţirea accesului la finanţare,
    luând în considerare faptul că este necesară adoptarea unui act normativ care să asigure temeiul juridic pentru modificarea Programului operaţional Competitivitate în sensul stabilirii valorilor sumelor forfetare, având în vedere numărul mare de IMM-uri afectate şi impactul implicit asupra economiei, precum şi faptul că semnarea contractelor pentru acordarea ajutorului de stat are ca dată-limită 31 decembrie 2020, motiv pentru care este necesară adoptarea de urgenţă a măsurilor de sprijin pentru capitalul de lucru şi investiţional propus,
    întrucât neadoptarea prezentului act normativ determină imposibilitatea acordării în cadrul Programului operaţional Competitivitate a unui sprijin financiar în cuantum de 1 miliard de euro pentru IMM-urile afectate în contextul pandemiei de COVID-19,
    întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă pentru IMM-uri ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice şi, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României,
    având în vedere că elementele mai sus menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (3), a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
    (2) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la:
    a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
    b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară şi în procent din cifra de afaceri;
    c) granturi pentru investiţii productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiţii depus.

    (3) Întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2), iar persoanele fizice autorizate, denumite în continuare PFA, şi cabinetele medicale individuale, denumite în continuare CMI, pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2) lit. a).

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA, în parteneriat cu agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, denumite în continuare AIMMAIPE, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, denumit în continuare MFE, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional Competitivitate, denumită în continuare AM-POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu schema de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare semnate cu AM-POC;
    b) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS;
    c) administrator operaţional al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat - MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE;
    d) sistem informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - sistemul informatic integrat proiectat şi dezvoltat de STS pe baza cerinţelor operaţionale furnizate de MEEMA, în scopul gestionării acordării sprijinului financiar pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; sistemul informatic este găzduit şi administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operaţional de MEEMA şi AIMMAIPE, fondurile necesare proiectării, dezvoltării, testării, punerii în funcţiune, operării, administrării tehnice şi operaţionale, respectiv mentenanţei preventive şi corective fiind asigurate din fonduri externe nerambursabile, prin POC, şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare semnat în acest sens de AM-POC cu MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, conform regulilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului;
    e) beneficiari finali ai ajutorului de stat - IMM/ microîntreprinderi/PFA/CMI, organizaţii neguvernamentale cu activitate economică, denumite în continuare ONG-uri cu activitate economică, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiţii productive, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat;
    f) CMI - unitatea, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical autorizat. În CMI îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;
    g) capital de lucru - diferenţa dintre activele curente şi datoriile curente ale unei întreprinderi;
    h) grant pentru capital de lucru - grant direct acordat beneficiarilor de ajutor de stat sub formă de sumă forfetată reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2019;
    i) grant pentru investiţii productive - grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiţii necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităţilor de producţie existente, realizarea unor capacităţi de producţii noi, achiziţionarea de echipamente, utilaje şi instalaţii, precum şi pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziţionarea unor clădiri destinate activităţilor de producţie noi, inclusiv pentru achiziţionarea de terenuri necesare realizării investiţiilor, în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanţare;
    j) IMM - întreprinderile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care au mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    k) microgrant - grant direct în valoare de 2.000 euro acordat sub formă de sumă forfetară beneficiarilor de ajutor de stat consideraţi vulnerabili la riscul de răspândire a virusului SARS-CoV-2;
    l) PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă;
    m) industrii creative - industrii care îşi au originea în creativitatea, talentul şi măiestria indiviziilor şi care au potenţialul creării de locuri de muncă şi prosperitate prin generarea şi exploatarea proprietăţii intelectuale.


    ART. 3
    (1) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) se acordă în cadrul POC pentru care MFE îndeplineşte funcţia de Autoritate de management, denumită în continuare AM, şi furnizor de ajutor de stat.
    (2) Pentru formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2), MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE îndeplineşte funcţia de administrator de schemă de ajutor de stat, în condiţiile prevăzute în contractele de finanţare încheiate între MFE, prin AM-POC, pe de o parte, şi MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE, pe de altă parte.

    CAP. II
    Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile
    ART. 4
    (1) Microgranturile au valoarea de 2.000 euro şi se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, şi ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
    (2) Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 şi 15.000.000 euro din cofinanţarea de la bugetul de stat.

    ART. 5
    (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
    a) întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
    b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;
    c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activităţile legate de COVID-19, dar şi pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanţare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcţia de sănătate publică judeţeană, după caz, care va fi stabilit la nivelul Ghidului solicitantului.

    (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare, cu condiţia recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA şi CMI.

    ART. 6
    Microgranturile prevăzute la art. 4 alin. (1) se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
    a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/CMI pentru care începerea activităţii poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
    b) au obţinut o cifră de afaceri în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 lit. b) şi c);
    c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.


    ART. 7
    (1) Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susţinerea unor cheltuieli de tipul:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii şi reparaţii necesare activităţii curente de bază, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studii şi alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
    e) cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
    f) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activităţii curente;
    g) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activităţii;
    h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

    (2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.
    (3) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

    ART. 8
    Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanţare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului.

    ART. 9
    (1) Pentru microgranturi, mecanismul financiar prin care se asigură finanţarea proiectelor şi rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) MEEMA, AIMMAIPE şi STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceştia, vor trebui sa îşi cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii. În acest sens vor depune Fişa de fundamentare pentru proiectul propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile, denumit în continuare FEN post aderare F1, conform art. 2 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament şi creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanţare şi implementării proiectelor;
    b) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, va depune cererea de finanţare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
    c) MFE şi MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, vor încheia contractul de finanţare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanţare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, precum şi a etapei de evaluare tehnică şi financiară;
    d) MEEMA va încheia convenţii de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecţie şi cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operaţiunilor de efectuare a plăţilor către beneficiarii schemei de microgranturi. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum şi orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de microgranturi;
    e) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanţare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului şi contractului de finanţare încheiat;
    f) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectaţi, care stau la baza efectuării plăţilor către beneficiari şi pe seama cărora se derulează mecanismul de acordare a prefinanţărilor sau cererilor de rambursare;
    g) MEEMA solicită Ministerului Finanţelor Publice (MFP) deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat şi transferul sumelor cuprinse în bugetul MEEMA, pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. MEEMA, în baza convenţiilor bancare şi a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convenţiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plăţile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip microgrant;
    h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;
    i) băncile efectuează plăţile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat şi transmit lunar prin aplicaţia electronică ordinele de plată către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului, întocmit lunar;
    j) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, va depune la MFE cereri de rambursare efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. MFE verifică şi aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plăţile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, conform art. 21 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită rambursarea sumelor la Comisia Europeană prin declaraţii de cheltuieli lunare;
    k) MEEMA verifică îndeplinirea condiţiei privind menţinerea activităţii timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.

    (2) Microgranturile se acordă după regimul de sumă forfetară prevăzut de art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu condiţia depunerii raportului de progres în termenul prevăzut în cadrul mecanismului financiar de acordare a microgranturilor.

    CAP. III
    Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor
    ART. 10
    (1) Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă se înţelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, şi ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
    (2) Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă şi/sau pe perioada stării de alertă, în condiţiile specifice prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare, cu condiţia recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare.

    ART. 11
    (1) Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabileşte astfel:
    a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
    b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 şi 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileşte în procent de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

    (2) Dacă un beneficiar de ajutor de stat prevăzut la art. 12 face parte din categoria întreprinderilor legate şi a depus mai multe cereri de finanţare pentru obţinerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăşi 250.000 euro echivalent în lei la data plăţii grantului pentru capital de lucru. În situaţia în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de întreprindere legată nu se încadrează în categoria IMM-urilor şi a depus o singură cerere de finanţare, valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăşi 150.000 de euro la data plăţii grantului.
    (3) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanţarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.
    (4) Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile şi 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat şi coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.

    ART. 12
    (1) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară şi alte activităţi asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agenţiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum şi al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă şi/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.
    (2) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învăţământ.

    ART. 13
    (1) Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au obţinut certificat de situaţii de urgenţă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
    b) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare pentru obţinerea grantului, potrivit situaţiilor financiare depuse;
    c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
    d) menţin sau, după caz, suplimentează numărul de salariaţi, faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri.

    (2) În perioada 1 august-15 septembrie 2020, MEEMA eliberează certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgenţă.
    (3) Certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de către MEEMA constată în baza declaraţiei pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate.

    ART. 14
    (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanţate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susţinerea unor cheltuieli de tipul:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studiilor şi altor categorii de servicii indirecte;
    e) cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
    f) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente;
    g) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare reluării activităţii;
    h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

    (2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.
    (3) Beneficiarii vor depune declaraţie pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.

    ART. 15
    Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanţare în ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului.

    ART. 16
    (1) Pentru granturi destinate capitalului de lucru, mecanismul financiar prin care se asigură finanţarea proiectelor şi rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) MEEMA, AIMMAIPE şi STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceştia, vor trebui să îşi cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii. În acest sens vor depune fişa de fundamentare pentru proiectul propus la finanţare/finanţat din FEN post aderare - F1, conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament şi creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanţare şi implementării proiectelor;
    b) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, va depune cererea de finanţare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
    c) MFE şi MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, vor încheia contractul de finanţare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanţare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, precum şi a etapei de evaluare tehnică şi financiară;
    d) MEEMA va încheia convenţii de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecţie şi cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operaţiunilor de efectuare a plăţilor către beneficiarii schemei de capital de lucru. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum şi orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi de capital de lucru;
    e) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanţare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului şi contractului de finanţare încheiat;
    f) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectaţi, care stau la baza efectuării plăţilor către beneficiari şi pe seama cărora se derulează mecanismele de acordare a prefinanţărilor sau cererilor de rambursare;
    g) MEEMA solicită MFP deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat şi transferul sumelor cuprinse în bugetul MEEMA pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. MEEMA, în baza convenţiilor bancare şi a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convenţiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plăţile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip grant pentru capital de lucru;
    h) beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru; sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;
    i) băncile efectuează plăţile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat şi transmit lunar prin aplicaţia electronică ordinele de plată către MEEMA;
    j) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, va depune la MFE cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. MFE verifică şi aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plăţile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită rambursarea sumelor prin declaraţii de cheltuieli lunare;
    k) MEEMA verifică îndeplinirea condiţiei privind menţinerea sau suplimentarea numărului de angajaţi timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, pe bază de eşantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.

    (2) Granturile pentru capital de lucru se acordă după regimul de sumă forfetară, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

    CAP. IV
    Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor
    ART. 17
    (1) Prin granturi pentru investiţii se înţelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
    a) extinderea capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru extinderea capacităţilor de prestări servicii;
    b) realizarea de unităţi noi ale capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru realizarea unor unităţi noi de prestare servicii;
    c) reabilitarea/modernizarea unităţilor de producţie existente, precum şi pentru reabilitarea/modernizarea unor unităţi noi de prestare servicii.

    (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MEEMA/AIMMAIPE pe perioada implementării proiectelor, după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare, cu condiţia recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare.

    ART. 18
    (1) Granturile pentru investiţii se acordă pe proiect şi beneficiar şi au o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 200.000 euro, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse.
    (2) Granturile pentru investiţii prevăzute la alin. (1) nu includ cofinanţarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puţin dezvoltate şi 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea Bucureşti-Ilfov.
    (3) Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investiţiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 şi 62.380.500 cofinanţare de la bugetul de stat şi 71.749.500 euro contribuţia proprie.

    ART. 19
    (1) Domeniile de investiţii susţinute din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţarea bugetului de stat includ:
    a) industria alimentară, panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
    b) industria auto şi servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparaţii şi spălătorii auto şi altele asemenea;
    c) energie şi echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienţă energetică;
    d) construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii;
    e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internaţional;
    f) servicii de îngrijire şi întreţinere corporală;
    g) servicii de reparaţii şi întreţinere;
    h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante şi servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
    i) confecţii metalice/lemn/mobilier;
    j) confecţii textile/pielărie;
    k) industria farmaceutică şi echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
    l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii şi serviciilor creative;
    m) servicii de educaţie: creşe şi grădiniţe, şcoli;
    n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale şi altele asemenea;
    o) comerţ.

    (2) Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3.
    (3) Investiţiile incluse la finanţare în domeniile prevăzute la alin. (1) pot să fie complementare cu investiţiile finanţate din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

    ART. 20
    Granturile pentru investiţii se acordă IMM-urilor, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat.

    ART. 21
    Granturile pentru investiţii prevăzute la art. 17 se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au avut activitate curentă/operaţională desfăşurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanţare;
    b) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exerciţiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanţare;
    c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
    d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanţare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
    e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiţii solicitat pentru finanţare pentru regiunile mai puţin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanţare;
    f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat.


    ART. 22
    (1) Criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de investiţii se stabilesc prin grija AM-POC, sunt prevăzute în anexa nr. 4 şi includ:
    a) criterii de evaluare a rentabilităţii proiectelor de investiţii, denumit în continuare RIR;
    b) criterii privind cofinanţarea proiectelor de investiţii;
    c) raportul între profitul operaţional şi grantul solicitat;
    d) apartenenţa domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanţei comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile şi au avut o contribuţie la soldul negativ al balanţei comerciale.

    (2) Proiectele de investiţii sunt selectate la finanţare în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României. La punctaje egale, departajarea se va face în funcţie de procentul cofinanţării, valoarea cifrei de afaceri şi ordinea înscrierii aplicaţiei.
    (3) Bugetul total destinat granturilor pentru investiţii, fără cofinanţarea proprie a beneficiarilor, se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României, după cum urmează:
    a) 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea Bucureşti-Ilfov ca regiune mai dezvoltată;
    b) 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puţin dezvoltate, prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020.

    (4) În urma evaluării cererilor de finanţare depuse, MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectaţi.

    ART. 23
    (1) Beneficiarii de granturi pentru investiţii pot utiliza granturile pentru investiţii alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli cu realizarea/achiziţia construcţiilor, achiziţia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, achiziţia de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanţa şi proiectarea, managementul de proiect, asistenţa tehnică, dirigenţia de şantier, cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferinţe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii, precum şi orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiţii care face obiectul contractului de finanţare;
    b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenţiei pentru situaţii de urgenţă;
    c) cheltuieli cu achiziţia de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalaţii, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unităţile de producţie/prestări servicii existente, precum şi active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii.

    (2) Pentru înfiinţarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităţilor de producţie/servicii noi şi/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c).
    (3) Dacă un proiect de investiţii depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităţilor de producţie/servicii existente, cât şi extinderea unităţilor de producţie/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) şi c).
    (4) Beneficiarii de granturi pentru investiţii productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile şi pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea şi/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziţiona;
    b) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru transport persoane şi mărfuri necesare pentru desfăşurarea activităţilor de transport, cu excepţia mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităţilor administrative ale operatorului economic ori activităţilor de transport în interes propriu al acestora;
    c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente şi tehnologii care conduc la îmbunătăţirea confortului/calităţii serviciilor de transport persoane şi mărfuri prestate.

    (5) Din granturile pentru investiţii nu se finanţează:
    a) cereri de finanţare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora;
    b) cereri de finanţare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
    c) orice alte cereri de finanţare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2).


    ART. 24
    Cheltuielile generate după punerea în funcţiune a proiectului de investiţii de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile, reparaţii şi mentenanţă şi alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului final al ajutorului de stat.

    ART. 25
    Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investiţii prevăzuţi la art. 20 pot solicita plata valorii contractelor/cheltuielilor efectuate prin metode similare cu mecanismele cererilor de plată şi/sau, după caz, mecanismul cererilor de prefinanţare sau al cererilor de rambursare, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    (1) Pentru granturile destinate investiţiilor, mecanismul financiar prin care se asigură finanţarea proiectelor şi rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) MEEMA, AIMMAIPE şi STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceştia, vor trebui să îşi cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii. În acest sens vor depune fişa de fundamentare pentru proiectul propus la finanţare/finanţat din FEN post aderare - F1, conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament şi creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanţare şi implementării proiectelor;
    b) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, va depune cererea de finanţare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aprobat conform legii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
    c) MFE şi MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, vor încheia contractul de finanţare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanţare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, precum şi a etapei de evaluare tehnică şi financiară, cu respectarea procedurilor legale ale AM-POC;
    d) MEEMA va încheia convenţii de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecţie şi cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operaţiunilor de efectuare a plăţilor către beneficiarii schemei de investiţii. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum şi orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi pentru investiţii;
    e) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanţare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului şi contractului de finanţare încheiat;
    f) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectaţi, care stau la baza efectuării plăţilor către beneficiari, pe seama cărora se derulează mecanismele de acordare a prefinanţărilor, cererii de plată sau cererilor de rambursare;
    g) MEEMA solicită MFP deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat şi transferul sumelor cuprinse în bugetul MEEMA pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. MEEMA, în baza convenţiilor bancare şi a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă fondurile în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convenţiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plăţile în conturile bancare indicate de beneficiari finali de ajutor de stat de tip grant pentru investiţii productive;
    h) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, asigură verificarea procedurilor de achiziţie, a procedurilor de monitorizare a proiectelor, de avizare a cheltuielilor pentru care se efectuează plăţi către beneficiari, de evaluare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, de evaluare tehnică şi financiară, de încheiere a contractelor de acordare a ajutorului de stat, precum şi a altor etape necesare în derularea proiectelor;
    i) băncile efectuează plăţile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat, a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată avizate de MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, şi transmit lunar prin aplicaţia electronică cererile de prefinanţare/plată/rambursare împreună cu ordinele de plată operate de către bănci către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului. Autorizarea de cheltuieli de către AM-POC are loc pe bază de eşantion;
    j) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, va depune la MFE cerere de plată/prefinanţare/rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. MFE verifică şi aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plăţile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită rambursarea sumelor la Comisia Europeană prin declaraţii de cheltuieli lunare;
    k) MEEMA verifică îndeplinirea condiţiei privind îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a acordat ajutorul de stat conform planului de afaceri şi prevederilor din contractul de acordare a ajutorului de stat, pe baza interogării bazelor de date sau a raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pe perioada de durabilitate a proiectului care nu poate depăşi o perioadă de 3 ani.

    (2) MFE - AM-POC va efectua verificări privind cererile de prefinanţare/rambursare/plată depuse în cadrul contractelor de finanţare a ajutorului de stat, pe bază de eşantion, stabilit prin grija AM-POC.
    (3) Contractelor de finanţare/Contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru finanţarea investiţiilor le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind mecanismul cererilor de prefinanţare/plată/rambursare potrivit legii.
    (4) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, prin derogare de la prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, poate solicita prefinanţări în limita de 30% din valoarea contractului de finanţare pentru a asigura necesarul de plăţi către beneficiarii finali de ajutor de stat. Justificarea prefinanţărilor acordate se face conform legii şi contractului de finanţare. MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, transferă prefinanţările către bănci în baza solicitărilor de fonduri. Băncile asigură plăţile către beneficiari din prefinanţare numai pe bază de documente justificative şi numai în condiţiile prevăzute de contractele de acordare a ajutoarelor de stat pentru investiţii.
    (5) Băncile, în baza convenţiilor încheiate, vor asigura efectuarea plăţilor pentru beneficiarii de granturi pentru investiţii numai condiţionat de asigurarea cofinanţării potrivit contractului de ajutor de stat încheiat. Cofinanţarea se asigură de către beneficiar odată cu efectuarea plăţilor în cadrul contractului de acordare a ajutorului de stat.
    (6) Băncile pot acorda credite-punte pentru finanţarea proiectelor destinate investiţiilor, cu compensarea ulterioară a plăţilor pentru cheltuieli asigurate din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţarea bugetului de stat. Toate obligaţiile contractuale în situaţia acordării de credite-punte rămân valabile pentru toate părţile contractuale astfel cum acestea au fost stabilite pe bază de contracte încheiate. Comisioanele, taxele, dobânzile, precum şi alte cheltuieli generate de acordarea creditului-punte rămân în sarcina exclusivă a beneficiarului.

    CAP. V
    Măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile
    ART. 27
    Pe perioada stării de alertă, prin derogare de la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, instituţiile şi autorităţile publice, autorităţile de management, organismele intermediare şi alţi beneficiari de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor necesare implementării proiectelor.

    ART. 28
    (1) MEEMA întocmeşte raportul de implementare pe baza documentelor primite, inclusiv cele de la bănci, şi le transmite către MFE - AM-POC prin sistemul informatic MySMIS 2014+, lunar.
    (2) MFE verifică şi aprobă raportul de implementare, autorizează cheltuielile, efectuează plăţile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS.

    ART. 29
    Pe baza convenţiilor bancare încheiate cu băncile, MEEMA transferă, în termen de maximum 7 zile calendaristice, fondurile externe nerambursabile pe baza necesarului de fonduri transmise de bănci, în contul de disponibil al băncilor. Băncile, în baza convenţiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plăţile din fonduri externe nerambursabile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip microgrant, grant pentru capital de lucru sau grant pentru investiţii productive, după caz.

    ART. 30
    Valoarea contractelor de finanţare care se pot încheia între MFE prin AM-POC şi MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE şi STS, este în limita valorii prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 11 alin. (4) şi art. 18 alin. (3), la care se aplică supracontractarea prevăzută la art. 12 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 31
    (1) Fondurile acordate beneficiarilor sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru rămase neutilizate vor fi returnate administratorului de schemă în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat.
    (2) În situaţia în care beneficiarul ajutorului de stat nu returnează sumele neutilizate în termenul prevăzut la alin. (1), acestea vor fi recuperate în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

    ART. 32
    Regulile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri, supusă avizării Comisiei Europene.

    ART. 33
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    PRIM-MINISTRU
    LUDOVIC ORBAN
    Contrasemnează:
    Ministrul fondurilor europene,
    Ioan Marcel Boloş
    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
    Virgil-Daniel Popescu
    Ministrul sănătăţii,
    Nelu Tătaru
    Ministrul culturii,
    Bogdan Gheorghiu
    Ministrul finanţelor publice,
    Vasile-Florin Cîţu
    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 130.
    ANEXA 1

    DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
    pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică [art. 5 alin. (1) lit. b)]
    în cadrul măsurii 1 "Microgrant pentru capital de lucru"

┌──────────────────────────────────────┐
│16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA │
│PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU │
│EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA │
│ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE │
│MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor produse din │
│1629│lemn; fabricarea articolelor din │
│ │plută, paie şi alte materiale │
│ │vegetale împletite │
├────┴─────────────────────────────────┤
│18. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE │
│SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1811│Tipărirea ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1812│Alte activităţi de tipărire │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1813│Servicii pregătitoare pentru │
│ │pretipărire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1814│Legătorie şi servicii conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1820│Reproducerea înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN │
│MINERALE NEMETALICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341│pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A │
│PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea suporţilor magnetici │
│2680│şi optici destinaţi │
│ │înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│32. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea bijuteriilor şi │
│3212│articolelor similare din metale │
│ │şi pietre preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3213│Fabricarea imitaţiilor de │
│ │bijuterii şi articole similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3220│Fabricarea instrumentelor │
│ │muzicale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3230│Fabricarea articolelor pentru │
│ │sport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3240│Fabricarea jocurilor şi │
│ │jucăriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de dispozitive, │
│3250│aparate şi instrumente medicale │
│ │şi stomatologice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3299│Fabricarea altor produselor │
│ │manufacturiere n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│47. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA │
│AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4761│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al ziarelor │
│4762│şi articolelor de papetărie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al discurilor│
│4763│şi benzilor magnetice, cu sau │
│ │fără înregistrări audiovideo în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4778│bunuri noi, în magazine │
│ │specializate │
├────┴─────────────────────────────────┤
│58. ACTIVITĂŢI DE EDITARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5811│Activităţi de editare a cărţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de editare de ghiduri,│
│5812│compendii, liste de adrese şi │
│ │similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5813│Activităţi de editare a ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5814│Activităţi de editare a │
│ │revistelor şi periodicelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5819│Alte activităţi de editare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5821│Activităţi de editare a jocurilor│
│ │de calculator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5829│Activităţi de editare a altor │
│ │produse software │
├────┴─────────────────────────────────┤
│59. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE │
│CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME │
│DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI │
│ACTIVITĂŢI DE EDITARE MUZICALĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de producţie │
│5911│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi postproducţie │
│5912│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de distribuţie a │
│5913│filmelor cinematografice, video │
│ │şi a programelor de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5914│Proiecţia de filme │
│ │cinematografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│5920│înregistrărilor audio şi │
│ │activităţi de editare muzicală │
├────┴─────────────────────────────────┤
│60. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI │
│TRANSMITERE DE PROGRAME │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6010│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de radio │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6020│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de televiziune │
├────┴─────────────────────────────────┤
│61. TELECOMUNICAŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6110│Activităţi de telecomunicaţii │
│ │prin reţele cu cablu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de telecomunicaţii │
│6120│prin reţele fără cablu (exclusiv │
│ │prin satelit) │
├────┴─────────────────────────────────┤
│62. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN │
│TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│6201│software-ului la comandă │
│ │(software orientat client) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de management │
│6203│(gestiune şi exploatare) a │
│ │mijloacelor de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6209│Alte activităţi de servicii │
│ │privind tehnologia informaţiei │
├────┴─────────────────────────────────┤
│63. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea datelor, │
│6311│administrarea paginilor web şi │
│ │activităţi conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6312│Activităţi ale portalurilor web │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6391│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │ştiri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6399│Alte activităţi de servicii │
│ │informaţionale n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│72. CERCETARE-DEZVOLTARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7220│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe │
│ │sociale şi umaniste │
├────┴─────────────────────────────────┤
│73. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE │
│STUDIERE A PIEŢEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7311│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │publicitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7312│Servicii de reprezentare media │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7320│Activităţi de studiere a pieţei │
│ │şi de sondare a opiniei publice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│74. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, │
│ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7410│Activităţi de design specializat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7420│Activităţi fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7430│Activităţi de traducere scrisă şi│
│ │orală (interpreţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7490│Alte activităţi profesionale, │
│ │ştiinţifice şi tehnice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│77. ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI │
│LEASING │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7722│Închirierea de casete video şi │
│ │discuri (CD-uri, DVD-uri) │
├────┴─────────────────────────────────┤
│85. ÎNVĂŢĂMÂNT │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8510│Învăţământ preşcolar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8520│Învăţământ primar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8551│Învăţământ în domeniul sportiv şi│
│ │recreaţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Învăţământ în domeniul cultural │
│8552│(limbi străine, muzică, teatru, │
│ │dans, arte plastice etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8553│Şcoli de conducere (pilotaj) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8559│Alte forme de învăţământ n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│90. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI │
│INTERPRETARE ARTISTICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9001│Activităţi de interpretare │
│ │artistică (spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi suport pentru │
│9002│interpretare artistică │
│ │(spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9003│Activităţi de creaţie artistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9004│Activităţi de gestionare a │
│ │sălilor de spectacole │
├────┴─────────────────────────────────┤
│91. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, │
│ARHIVELOR, MUZEELOR ŞI ALTE ACTIVITĂŢI│
│CULTURALE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9101│Activităţi ale bibliotecilor şi │
│ │arhivelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9102│Activităţi ale muzeelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Gestionarea monumentelor, │
│9103│clădirilor istorice şi a altor │
│ │obiective de interes turistic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale grădinilor │
│9104│zoologice, botanice şi ale │
│ │rezervaţiilor naturale │
├────┴─────────────────────────────────┤
│93. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI│
│DISTRACTIVE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9313│Activităţi ale bazelor sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9319│Activităţi ale cluburilor │
│ │sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9321│Bâlciuri şi parcuri de distracţii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│9329│Alte activităţi recreative şi │
│ │distractive n.c.a. │
└────┴─────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    LISTA
    domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“

┌──────────────────────────────────────┐
│10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1011│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1012│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
│ │de pasăre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1013│Fabricarea produselor din carne │
│ │(inclusiv din carne de pasăre) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea şi conservarea │
│1020│peştelui, crustaceelor şi │
│ │moluştelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1031│Prelucrarea şi conservarea │
│ │cartofilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1032│Fabricarea sucurilor de fructe şi│
│ │legume │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1039│Prelucrarea şi conservarea │
│ │fructelor şi legumelor n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1051│Fabricarea produselor lactate şi │
│ │a brânzeturilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA │
│PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU │
│EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA │
│ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE │
│MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor produse din │
│1629│lemn; fabricarea articolelor din │
│ │plută, paie şi din alte material │
│ │vegetale împletite │
├────┴─────────────────────────────────┤
│18. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE │
│SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1811│Tipărirea ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1812│Alte activităţi de tipărire │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1813│Servicii pregătitoare pentru │
│ │pretipărire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1814│Legătorie şi servicii conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1820│Reproducerea înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN │
│MINERALE NEMETALICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341│pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A │
│PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea suporţilor magnetici │
│2680│şi optici destinaţi │
│ │înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│32. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea bijuteriilor şi │
│3212│articolelor similare din metale │
│ │şi pietre preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3213│Fabricarea imitaţiilor de │
│ │bijuterii şi articole similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3220│Fabricarea instrumentelor │
│ │muzicale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3230│Fabricarea articolelor pentru │
│ │sport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3240│Fabricarea jocurilor şi │
│ │jucăriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de dispozitive, │
│3250│aparate şi instrumente medicale │
│ │şi stomatologice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3299│Fabricarea altor produse │
│ │manufacturiere n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│47. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA │
│AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4761│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al ziarelor │
│4762│şi articolelor de papetărie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al discurilor│
│4763│şi benzilor magnetice cu sau fără│
│ │înregistrări audiovideo, în │
│ │magazinele specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4778│bunuri noi, în magazine │
│ │specializate │
├────┴─────────────────────────────────┤
│49. TRANSPORTURI TERESTRE ŞI │
│TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4910│Transporturi interurbane de │
│ │călători pe calea ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4920│Transporturi de marfă pe calea │
│ │ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4931│Transporturi urbane, suburbane şi│
│ │metropolitane de călători │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4932│Transporturi cu taxiuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4939│Alte transporturi terestre de │
│ │călători n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4941│Transporturi rutiere de mărfuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4942│Servicii de mutare │
├────┴─────────────────────────────────┤
│50. TRANSPORTURI PE APĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5010│Transporturi maritime şi costiere│
│ │de pasageri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5020│Transporturi maritime şi costiere│
│ │de marfă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5030│Transportul de pasageri pe căi │
│ │navigabile interioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5040│Transportul de marfă pe căi │
│ │navigabile interioare │
├────┴─────────────────────────────────┤
│51. TRANSPORTURI AERIENE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5110│Transporturi aeriene de pasageri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5121│Transporturi aeriene de marfă │
├────┴─────────────────────────────────┤
│52. DEPOZITARE ŞI ACTIVITĂŢI AUXILIARE│
│PENTRU TRANSPORTURI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5210│Depozitări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5221│Activităţi de servicii anexe │
│ │pentru transporturi terestre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5222│Activităţi de servicii anexe │
│ │transporturilor pe apă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5223│Activităţi de servicii anexe │
│ │transporturilor aeriene │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5224│Manipulări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5229│Alte activităţi anexe │
│ │transporturilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│55. HOTELURI ŞI ALTE FACILITĂŢI DE │
│CAZARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5510│Hoteluri şi alte facilităţi de │
│ │cazare similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Facilităţi de cazare pentru │
│5520│vacanţe şi perioade de scurtă │
│ │durată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5530│Parcuri pentru rulote, campinguri│
│ │şi tabere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5590│Alte servicii de cazare │
├────┴─────────────────────────────────┤
│56. RESTAURANTE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII DE ALIMENTAŢIE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5610│Restaurante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5621│Activităţi de alimentaţie │
│ │(catering) pentru evenimente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5629│Alte servicii de alimentaţie │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5630│Baruri şi alte activităţi de │
│ │servire a băuturilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│58. ACTIVITĂŢI DE EDITARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5811│Activităţi de editare a cărţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de editare de ghiduri,│
│5812│compendii, liste de adrese şi │
│ │similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5813│Activităţi de editare a ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5814│Activităţi de editare a │
│ │revistelor şi periodicelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5819│Alte activităţi de editare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5821│Activităţi de editare a jocurilor│
│ │de calculator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5829│Activităţi de editare a altor │
│ │produse software │
├────┴─────────────────────────────────┤
│59. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE │
│CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME │
│DE TELEVIZIUNE; │
│ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI ACTIVITĂŢI DE │
│EDITARE MUZICALĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de producţie │
│5911│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi postproducţie │
│5912│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de distribuţie a │
│5913│filmelor cinematografice, video │
│ │şi a programelor de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5914│Proiecţia de filme │
│ │cinematografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│5920│înregistrărilor audio şi │
│ │activităţi de editare muzicală │
├────┴─────────────────────────────────┤
│60. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI │
│TRANSMITERE DE PROGRAME │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6010│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de radio │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6020│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de televiziune │
├────┴─────────────────────────────────┤
│61. TELECOMUNICAŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6110│Activităţi de telecomunicaţii │
│ │prin reţele cu cablu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de telecomunicaţii │
│6120│prin reţele fără cablu (exclusiv │
│ │prin satelit) │
├────┴─────────────────────────────────┤
│62. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN │
│TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│6201│software-ului la comandă │
│ │(software orientat client) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de management │
│6203│(gestiune şi exploatare) a │
│ │mijloacelor de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6209│Alte activităţi de servicii │
│ │privind tehnologia informaţiei │
├────┴─────────────────────────────────┤
│63. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea datelor, │
│6311│administrarea paginilor web şi │
│ │activităţi conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6312│Activităţi ale portalurilor web │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6391│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │ştiri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6399│Alte activităţi de servicii │
│ │informaţionale n.c.a │
├────┴─────────────────────────────────┤
│72. CERCETARE-DEZVOLTARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7220│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe │
│ │sociale şi umaniste │
├────┴─────────────────────────────────┤
│73. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE │
│STUDIERE A PIEŢEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7311│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │publicitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7312│Servicii de reprezentare media │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7320│Activităţi de sondare a pieţei şi│
│ │de sondare a opiniei publice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│74. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, │
│ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7410│Activităţi de design specializat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7420│Activităţi fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7430│Activităţi de traducere scrisă şi│
│ │orală (interpreţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7490│Alte activităţi profesionale, │
│ │ştiinţifice şi tehnice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│77. ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI │
│LEASING │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de închiriere şi │
│7711│leasing de autoturisme şi │
│ │autovehicule rutiere uşoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7722│Închirierea de casete video şi │
│ │discuri (CD-uri, DVD-uri) │
├────┴─────────────────────────────────┤
│79. ACTIVITĂŢI ALE AGENŢIILOR │
│TURISTICE ŞI ALE TUR-OPERATORILOR; │
│ALTE SERVICII DE REZERVARE ŞI │
│ASISTENŢĂ TURISTICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7911│Activităţi ale agenţiilor │
│ │turistice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7912│Activităţi ale tur-operatorilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7990│Alte servicii de rezervare şi │
│ │asistenţă turistică │
├────┴─────────────────────────────────┤
│82. ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, │
│SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL │
│ÎNTREPRINDERILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de organizare a │
│8230│expoziţiilor, târgurilor şi │
│ │congreselor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│85. ÎNVĂŢĂMÂNT │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8510│Învăţământ preşcolar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8520│Învăţământ primar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8531│Învăţământ secundar general │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8532│Învăţământ secundar, tehnic sau │
│ │profesional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8541│Învăţământ superior │
│ │nonuniversitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8542│Învăţământ superior universitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8551│Învăţământ în domeniul sportiv şi│
│ │recreaţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Învăţământ în domeniul cultural │
│8552│(limbi străine, muzică, teatru, │
│ │dans, arte plastice etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8553│Şcoli de conducere (pilotaj) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8559│Alte forme de învăţământ n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8560│Activităţi de servicii suport │
│ │pentru învăţământ │
├────┴─────────────────────────────────┤
│90. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI │
│INTERPRETARE ARTISTICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9001│Activităţi de interpretare │
│ │artistică (spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi suport pentru │
│9002│interpretare artistică │
│ │(spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9003│Activităţi de creaţie artistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9004│Activităţi de gestionare a │
│ │sălilor de spectacole │
├────┴─────────────────────────────────┤
│91. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, │
│ARHIVELOR, MUZEELOR ŞI ALTE ACTIVITĂŢI│
│CULTURALE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9101│Activităţi ale bibliotecilor şi │
│ │arhivelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9102│Activităţi ale muzeelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Gestionarea monumentelor, │
│9103│clădirilor istorice şi altor │
│ │obiective de interes turistic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale grădinilor │
│9104│zoologice, botanice şi ale │
│ │rezervaţiilor naturale │
├────┴─────────────────────────────────┤
│93. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI│
│DISTRACTIVE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9329│Alte activităţi recreative şi │
│ │distractive n.c.a. │
└────┴─────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
    în cadrul măsurii 3 „Grant pentru investiţii în activităţi productive“

┌──────────────────────────────────────┐
│10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1011│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1012│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
│ │de pasăre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1013│Fabricarea produselor din carne │
│ │(inclusiv din carne de pasăre) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea şi conservarea │
│1020│peştelui, crustaceelor şi │
│ │moluştelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1031│Prelucrarea şi conservarea │
│ │cartofilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1032│Fabricarea sucurilor de fructe şi│
│ │legume │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1039│Prelucrarea şi conservarea │
│ │fructelor şi legumelor n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1041│Fabricarea uleiurilor şi │
│ │grăsimilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1042│Fabricarea margarinei şi a altor │
│ │produse comestibile similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1051│Fabricarea produselor lactate şi │
│ │a brânzeturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1052│Fabricarea îngheţatei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1061│Fabricarea produselor de morărit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1062│Fabricarea amidonului şi a │
│ │produselor din amidon │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea pâinii; fabricarea │
│1071│prăjiturilor şi a produselor │
│ │proaspete de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea biscuiţilor şi │
│1072│pişcoturilor; fabricarea │
│ │prăjiturilor şi a produselor │
│ │conservate de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea macaroanelor, │
│1073│tăiţeilor, cuş-cuşului şi a altor│
│ │produse făinoase similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1081│Fabricarea zahărului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor din cacao, │
│1082│a ciocolatei şi a produselor │
│ │zaharoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1083│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1084│Fabricarea condimentelor şi │
│ │ingredientelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1085│Fabricarea de mâncăruri preparate│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea preparatelor │
│1086│alimentare omogenizate şi │
│ │alimentelor dietetice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1089│Fabricarea altor produse │
│ │alimentare n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1091│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de fermă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1092│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de companie │
├────┴─────────────────────────────────┤
│11. FABRICAREA BĂUTURILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de băuturi răcoritoare │
│1107│nealcoolice; producţia de ape │
│ │minerale şi alte ape îmbuteliate │
├────┴─────────────────────────────────┤
│13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1310│Pregătirea fibrelor şi filarea │
│ │fibrelor textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1320│Producţia de ţesături │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1330│Finisarea materialelor textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1391│Fabricarea de metraje prin │
│ │tricotare sau croşetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de articole │
│1392│confecţionate din textile (cu │
│ │excepţia îmbrăcămintei şi │
│ │lenjeriei de corp) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1393│Fabricarea de covoare şi mochete │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1394│Fabricarea de odgoane, frânghii, │
│ │sfori şi plase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de textile neţesute şi│
│1395│articole din acestea, cu excepţia│
│ │confecţiilor de îmbrăcăminte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1396│Fabricarea de articole tehnice şi│
│ │industriale din textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1399│Fabricarea altor articole textile│
│ │n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE │
│ÎMBRĂCĂMINTE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1411│Fabricarea articolelor de │
│ │îmbrăcăminte din piele │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1412│Fabricarea de articole de │
│ │îmbrăcăminte pentru lucru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor articole de │
│1413│îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria │
│ │de corp) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1414│Fabricarea de articole de │
│ │lenjerie de corp │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1419│Fabricarea altor articole de │
│ │îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1420│Fabricarea articolelor din blană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea prin tricotare sau │
│1431│croşetare a ciorapilor şi │
│ │articolelor de galanterie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea prin tricotare sau │
│1439│croşetare a altor articole de │
│ │îmbrăcăminte │
├────┴─────────────────────────────────┤
│15. TĂBĂCIREA ŞI FINISAREA PIEILOR; │
│FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ŞI │
│MAROCHINĂRIE, HARNAŞAMENTELOR ŞI │
│ÎNCĂLŢĂMINTEI; PREPARAREA ŞI VOPSIREA │
│BLĂNURILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1511│Tăbăcirea şi finisarea pieilor; │
│ │prepararea şi vopsirea blănurilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor de voiaj │
│1512│şi marochinărie şi a articolelor │
│ │de harnaşament │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1520│Fabricarea încălţămintei │
├────┴─────────────────────────────────┤
│16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA │
│PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU │
│EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA │
│ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE │
│MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1610│Tăierea şi rindeluirea lemnului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1621│Fabricarea de furnire şi a │
│ │panourilor de lemn │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1622│Fabricarea parchetului asamblat │
│ │în panouri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor elemente de │
│1623│dulgherie şi tâmplărie, pentru │
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1624│Fabricarea ambalajelor din lemn │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor produse din │
│1629│lemn; fabricarea articolelor din │
│ │plută, paie şi din alte materiale│
│ │vegetale împletite │
├────┴─────────────────────────────────┤
│17. FABRICAREA HÂRTIEI ŞI PRODUSELOR │
│DIN HÂRTIE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1711│Fabricarea celulozei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1712│Fabricarea hârtiei şi cartonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea hârtiei şi cartonului │
│1721│ondulat şi a ambalajelor din │
│ │hârtie şi carton │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor de uz │
│1722│gospodăresc şi sanitar, din │
│ │hârtie sau carton │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1723│Fabricarea articolelor de │
│ │papetărie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1724│Fabricarea tapetului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1729│Fabricarea altor articole din │
│ │hârtie şi carton n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│18. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE │
│SUPORTURI A ÎNREGISTRĂRILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1811│Tipărirea ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1812│Alte activităţi de tipărire │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1813│Servicii pregătitoare pentru │
│ │pretipărire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1814│Legătorie şi servicii conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1820│Reproducerea înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│20. FABRICAREA SUBSTANŢELOR ŞI A │
│PRODUSELOR CHIMICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea săpunurilor, │
│2041│detergenţilor şi a produselor de │
│ │întreţinere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2042│Fabricarea parfumurilor şi a │
│ │produselor cosmetice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE│
│DE BAZĂ ŞI A PREPARATELOR FARMACEUTICE│
├────┬─────────────────────────────────┤
│2110│Fabricarea produselor │
│ │farmaceutice de bază │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2120│Fabricarea preparatelor │
│ │farmaceutice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC │
│ŞI MASE PLASTICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea anvelopelor şi a │
│2211│camerelor de aer; reşaparea şi │
│ │refacerea anvelopelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2219│Fabricarea altor produse din │
│ │cauciuc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea plăcilor, foliilor, │
│2221│tuburilor şi profilelor din │
│ │material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2222│Fabricarea articolelor de ambalaj│
│ │din material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din │
│2223│material plastic pentru │
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2229│Fabricarea altor produse din │
│ │material plastic │
├────┴─────────────────────────────────┤
│23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN │
│MINERALE NEMETALICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│2311│Fabricarea sticlei plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2312│Prelucrarea şi fasonarea sticlei │
│ │plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2313│Fabricarea articolelor din sticlă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2314│Fabricarea fibrelor din sticlă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2319│Fabricarea de sticlărie tehnică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2320│Fabricarea de produse refractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2331│Fabricarea plăcilor şi dalelor │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor │
│2332│şi a altor produse pentru │
│ │construcţii, din argilă arsă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341│pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2342│Fabricarea de obiecte sanitare │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2343│Fabricarea izolatorilor şi │
│ │pieselor izolante din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2344│Fabricarea altor produse tehnice │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2351│Fabricarea cimentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2352│Fabricarea varului şi ipsosului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2361│Fabricarea produselor din beton │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2362│Fabricarea produselor din ipsos │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2363│Fabricarea betonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2364│Fabricarea mortarului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2365│Fabricarea produselor din │
│ │azbociment │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2369│Fabricarea altor articole din │
│ │beton, ciment şi ipsos │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2370│Tăierea, fasonarea şi finisarea │
│ │pietrei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2391│Fabricarea de produse abrazive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2399│Fabricarea altor produse din │
│ │minerale nemetalice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│25. INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR METALICE │
│ŞI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV │
│MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de construcţii │
│2511│metalice şi părţi componente ale │
│ │structurilor metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2512│Fabricarea de uşi şi ferestre din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2521│Producţia de radiatoare şi cazane│
│ │pentru încălzire centrală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2529│Producţia de rezervoare, cisterne│
│ │şi containere metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia generatoarelor de aburi│
│2530│(cu excepţia cazanelor pentru │
│ │încălzire centrală) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor metalice │
│2550│obţinute prin deformare plastică;│
│ │metalurgia pulberilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2561│Tratarea şi acoperirea metalelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2562│Operaţiuni de mecanică generală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2571│Fabricarea produselor de tăiat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2572│Fabricarea articolelor de │
│ │feronerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2573│Fabricarea uneltelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de recipienţi, │
│2591│containere şi alte produse │
│ │similare din oţel │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2592│Fabricarea ambalajelor uşoare din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din fire │
│2593│metalice; fabricarea de lanţuri │
│ │şi arcuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de şuruburi, buloane │
│2594│şi alte articole filetate; │
│ │fabricarea de nituri şi şaibe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2599│Fabricarea altor articole din │
│ │metal n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A │
│PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│2611│Fabricarea subansamblurilor │
│ │electronice (module) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2612│Fabricarea altor componente │
│ │electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2620│Fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2630│Fabricarea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2640│Fabricarea produselor electronice│
│ │de larg consum │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de instrumente şi │
│2651│dispozitive pentru măsură, │
│ │verificare, control, navigaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2652│Producţia de ceasuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de echipamente pentru │
│2660│radiologie, electrodiagnostic şi │
│ │electroterapie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2670│Fabricarea de instrumente optice │
│ │şi echipamente fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea suporţilor magnetici │
│2680│şi optici destinaţi │
│ │înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR │
│ELECTRICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea motoarelor, │
│2711│generatoarelor şi │
│ │transformatoarelor electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea aparatelor de │
│2712│distribuţie şi control al │
│ │electricităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2720│Fabricarea de acumulatori şi │
│ │baterii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2731│Fabricarea de cabluri cu fibră │
│ │optică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2732│Fabricarea altor fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea dispozitivelor de │
│2733│conexiune pentru fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2740│Fabricarea de echipamente │
│ │electrice de iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2751│Fabricarea de aparate │
│ │electrocasnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2752│Fabricarea de echipamente casnice│
│ │neelectrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2790│Fabricarea altor echipamente │
│ │electrice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│28. FABRICAREA DE MAŞINI, UTILAJE ŞI │
│ECHIPAMENTE n.c.a. │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de motoare şi turbine │
│2811│(cu excepţia celor pentru │
│ │avioane, autovehicule şi │
│ │motociclete) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2812│Fabricarea de motoare hidraulice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2813│Fabricarea de pompe şi │
│ │compresoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2814│Fabricarea de articole de │
│ │robinetărie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea lagărelor, │
│2815│angrenajelor, cutiilor de viteză │
│ │şi a elementelor mecanice de │
│ │transmisie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2821│Fabricarea cuptoarelor, │
│ │furnalelor şi arzătoarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2822│Fabricarea echipamentelor de │
│ │ridicat şi manipulat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │
│2823│echipamentelor de birou (exclusiv│
│ │fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2824│Fabricarea maşinilor-unelte │
│ │portabile acţionate electric │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea echipamentelor de │
│2825│ventilaţie şi frigorifice, │
│ │exclusiv a echipamentelor de uz │
│ │casnic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor maşini şi │
│2829│utilaje de utilizare generală │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │
│2830│utilajelor pentru agricultură şi │
│ │exploatări forestiere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor şi a │
│2841│maşinilor-unelte pentru │
│ │prelucrarea metalului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2849│Fabricarea altor maşini-unelte │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2891│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │metalurgie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2892│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │extracţie şi construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2893│prelucrarea produselor │
│ │alimentare, băuturilor şi │
│ │tutunului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2894│industria textilă, a │
│ │îmbrăcămintei şi a pielăriei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2895│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │industria hârtiei şi cartonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2896│prelucrarea maselor plastice şi a│
│ │cauciucului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2899│Fabricarea altor maşini şi │
│ │utilaje specifice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE │
│TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ŞI │
│SEMIREMORCILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│2910│Fabricarea autovehiculelor de │
│ │transport rutier │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de caroserii pentru │
│2920│autovehicule; fabricarea de │
│ │remorci şi semiremorci │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de echipamente │
│2931│electrice şi electronice pentru │
│ │autovehicule şi pentru motoare de│
│ │autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor piese şi │
│2932│accesorii pentru autovehicule şi │
│ │pentru motoare de autovehicule │
├────┴─────────────────────────────────┤
│30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE │
│TRANSPORT │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3011│Construcţia de nave şi structuri │
│ │plutitoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3012│Construcţia de ambarcaţiuni │
│ │sportive şi de agrement │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3020│Fabricarea materialului rulant │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3091│Fabricarea de motociclete │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3092│Fabricarea de biciclete şi de │
│ │vehicule pentru invalizi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3099│Fabricarea altor mijloace de │
│ │transport n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│31. FABRICAREA DE MOBILĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3101│Fabricarea de mobilă pentru │
│ │birouri şi magazine │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3102│Fabricarea de mobilă pentru │
│ │bucătării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3103│Fabricarea de saltele şi somiere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3109│Fabricarea de mobilă n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│32. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea bijuteriilor şi │
│3212│articolelor similare din metale │
│ │şi pietre preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3213│Fabricarea imitaţiilor de │
│ │bijuterii şi articole similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3220│Fabricarea instrumentelor │
│ │muzicale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3230│Fabricarea articolelor pentru │
│ │sport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3240│Fabricarea jocurilor şi │
│ │jucăriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de dispozitive, │
│3250│aparate şi instrumente medicale │
│ │şi stomatologice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3299│Fabricarea altor produse │
│ │manufacturiere n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│33. REPARAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI │
│INSTALAREA MAŞINILOR ŞI ECHIPAMENTELOR│
├────┬─────────────────────────────────┤
│3311│Repararea articolelor fabricate │
│ │din metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3312│Repararea maşinilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3313│Repararea echipamentelor │
│ │electronice şi optice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3314│Repararea echipamentelor │
│ │electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3315│Repararea şi întreţinerea navelor│
│ │şi bărcilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3316│Repararea şi întreţinerea │
│ │aeronavelor şi navelor spaţiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3317│Repararea şi întreţinerea altor │
│ │echipamente de transport n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3319│Repararea altor echipamente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3320│Instalarea maşinilor şi │
│ │echipamentelor industriale │
├────┴─────────────────────────────────┤
│35. PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE│
│ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ │
│ŞI AER CONDIŢIONAT │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3511│Producţia de energie electrică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3512│Transportul energiei electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3513│Distribuţia energiei electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3514│Comercializarea energiei │
│ │electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3521│Producţia gazelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3522│Distribuţia combustibililor │
│ │gazoşi, prin conducte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3523│Comercializarea combustibililor │
│ │gazoşi, prin conducte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3530│Furnizarea de abur şi aer │
│ │condiţionat │
├────┴─────────────────────────────────┤
│36. CAPTAREA, TRATAREA ŞI DISTRIBUŢIA │
│APEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3600│Captarea, tratarea şi distribuţia│
│ │apei │
├────┴─────────────────────────────────┤
│37. COLECTAREA ŞI EPURAREA APELOR │
│UZATE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3700│Colectarea şi epurarea apelor │
│ │uzate │
├────┴─────────────────────────────────┤
│38. COLECTAREA, TRATAREA ŞI ELIMINAREA│
│DEŞEURILOR; ACTIVITĂŢI DE RECUPERARE A│
│MATERIALELOR RECICLABILE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3811│Colectarea deşeurilor │
│ │nepericuloase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3821│Tratarea şi eliminarea deşeurilor│
│ │nepericuloase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3832│Recuperarea materialelor │
│ │reciclabile sortate │
├────┴─────────────────────────────────┤
│41. CONSTRUCŢII DE CLĂDIRI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4120│clădirilor rezidenţiale şi │
│ │nerezidenţiale │
├────┴─────────────────────────────────┤
│42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4211│Lucrări de construcţii ale │
│ │drumurilor şi autostrăzilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4212│Lucrări de construcţii ale căilor│
│ │ferate de suprafaţă şi subterane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4213│Construcţia de poduri şi tuneluri│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4221│proiectelor utilitare pentru │
│ │fluide │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4222│proiectelor utilitare pentru │
│ │electricitate şi telecomunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4291│Construcţii hidrotehnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4299│Lucrări de construcţii ale altor │
│ │proiecte inginereşti n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4311│Lucrări de demolare a │
│ │construcţiilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4312│Lucrări de pregătire a terenului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4313│Lucrări de foraj şi sondaj pentru│
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4321│Lucrări de instalaţii electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de instalaţii sanitare, │
│4322│de încălzire şi de aer │
│ │condiţionat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4329│Alte lucrări de instalaţii pentru│
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4331│Lucrări de ipsoserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4332│Lucrări de tâmplărie şi dulgherie│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4333│Lucrări de pardosire şi placare a│
│ │pereţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4334│Lucrări de vopsitorie, zugrăveli │
│ │şi montări de geamuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4339│Alte lucrări de finisare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4391│Lucrări de învelitori, şarpante │
│ │şi terase la construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4399│Alte lucrări speciale de │
│ │construcţii n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│45. COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU │
│AMĂNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA │
│AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4511│Comerţ cu autoturisme şi │
│ │autovehicule uşoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4519│Comerţ cu alte autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4520│Întreţinerea şi repararea │
│ │autovehiculelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4531│Comerţ cu ridicata de piese şi │
│ │accesorii pentru autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4532│Comerţ cu ridicata de piese şi │
│ │accesorii pentru automobile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu motociclete, piese şi │
│4540│accesorii aferente; întreţinerea │
│ │şi repararea motocicletelor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│46. COMERŢ CU RIDICATA, CU EXCEPŢIA │
│COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE ŞI │
│MOTOCICLETE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Intermedieri în comerţul │
│4618│specializat în vânzarea │
│ │produselor cu caracter specific │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4641│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4642│Comerţ cu ridicata al │
│ │îmbrăcămintei şi încălţămintei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al produselor │
│4644│din ceramică, sticlărie şi │
│ │produse de întreţinere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4645│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │exclusiv şi de parfumerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al mobilei, │
│4647│covoarelor şi al articolelor de │
│ │iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4649│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │bunuri de uz gospodăresc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4669│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │maşini şi echipamente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4690│Comerţ cu ridicata nespecializat │
├────┴─────────────────────────────────┤
│47. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA │
│AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul în magazine │
│4719│nespecializate cu vânzare │
│ │predominantă de produse │
│ │nealimentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4729│produse alimentare în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4741│calculatoarelor, unităţilor │
│ │periferice şi software-lui în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4743│echipamentului audiovideo în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4759│articolelor de iluminat şi al │
│ │articolelor de uz casnic n.c.a., │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4761│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al ziarelor │
│4762│şi articolelor de papetărie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al produselor│
│4775│exclusiv şi de parfumerie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4778│bunuri noi, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul prin │
│4791│intermediul caselor de comenzi │
│ │sau prin internet │
├────┴─────────────────────────────────┤
│49. TRANSPORTURI TERESTRE ŞI │
│TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4910│Transporturi interurbane de │
│ │călători pe calea ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4920│Transporturi de marfă pe calea │
│ │ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4931│Transporturi urbane, suburbane şi│
│ │metropolitane de călători │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4932│Transporturi cu taxiuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4939│Alte transporturi terestre de │
│ │călători n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4941│Transporturi rutiere de mărfuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4942│Servicii de mutare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4950│Transporturi prin conducte │
├────┴─────────────────────────────────┤
│52. DEPOZITARE ŞI ACTIVITĂŢI AUXILIARE│
│PENTRU TRANSPORTURI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5210│Depozitări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5221│Activităţi de servicii anexe │
│ │pentru transporturi terestre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5222│Activităţi de servicii anexe │
│ │transporturilor pe apă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5223│Activităţi de servicii anexe │
│ │transporturilor aeriene │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5224│Manipulări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5229│Alte activităţi anexe │
│ │transporturilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│53. ACTIVITĂŢI DE POŞTĂ ŞI DE CURIER │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi poştale desfăşurate │
│5310│sub obligativitatea serviciului │
│ │universal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5320│Alte activităţi poştale şi de │
│ │curier │
├────┴─────────────────────────────────┤
│55. HOTELURI ŞI ALTE FACILITĂŢI DE │
│CAZARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5510│Hoteluri şi alte facilităţi de │
│ │cazare similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Facilităţi de cazare pentru │
│5520│vacanţe şi perioade de scurtă │
│ │durată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5530│Parcuri pentru rulote, campinguri│
│ │şi tabere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5590│Alte servicii de cazare │
├────┴─────────────────────────────────┤
│56. RESTAURANTE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII DE ALIMENTAŢIE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5610│Restaurante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5621│Activităţi de alimentaţie │
│ │(catering) pentru evenimente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5629│Alte servicii de alimentaţie │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5630│Baruri şi alte activităţi de │
│ │servire a băuturilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│58. ACTIVITĂŢI DE EDITARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5811│Activităţi de editare a cărţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de editare de ghiduri,│
│5812│compendii, liste de adrese şi │
│ │similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5813│Activităţi de editare a ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5814│Activităţi de editare a │
│ │revistelor şi periodicelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5819│Alte activităţi de editare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5821│Activităţi de editare a jocurilor│
│ │de calculator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5829│Activităţi de editare a altor │
│ │produse software │
├────┴─────────────────────────────────┤
│59. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE │
│CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME │
│DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI │
│ACTIVITĂŢI DE EDITARE MUZICALĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de producţie │
│5911│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi postproducţie │
│5912│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de distribuţie a │
│5913│filmelor cinematografice, video │
│ │şi a programelor de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5914│Proiecţia de filme │
│ │cinematografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│5920│înregistrărilor audio şi │
│ │activităţi de editare muzicală │
├────┴─────────────────────────────────┤
│60. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI │
│TRANSMITERE DE PROGRAME │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6010│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de radio │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6020│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de televiziune │
├────┴─────────────────────────────────┤
│61. TELECOMUNICAŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6110│Activităţi de telecomunicaţii │
│ │prin reţele cu cablu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de telecomunicaţii │
│6120│prin reţele fără cablu (exclusiv │
│ │prin satelit) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6130│Activităţi de telecomunicaţii │
│ │prin satelit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6190│Alte activităţi de │
│ │telecomunicaţii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│62. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN │
│TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│6201│software-ului la comandă │
│ │(software orientat client) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de management │
│6203│(gestiune şi exploatare) a │
│ │mijloacelor de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6209│Alte activităţi de servicii │
│ │privind tehnologia informaţiei │
├────┴─────────────────────────────────┤
│63. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea datelor, │
│6311│administrarea paginilor web şi │
│ │activităţi conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6312│Activităţi ale portalurilor web │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6391│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │ştiri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6399│Alte activităţi de servicii │
│ │informaţionale n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│71. ACTIVITĂŢI DE ARHITECTURĂ ŞI │
│INGINERIE; ACTIVITĂŢI DE TESTĂRI ŞI │
│ANALIZĂ TEHNICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7111│Activităţi de arhitectură │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de inginerie şi │
│7112│consultanţă tehnică legate de │
│ │acestea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7120│Activităţi de testări şi analize │
│ │tehnice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│72. CERCETARE-DEZVOLTARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7211│Cercetare-dezvoltare în │
│ │biotehnologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7219│Cercetare-dezvoltare în alte │
│ │ştiinţe naturale şi inginerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7220│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe │
│ │sociale şi umaniste │
├────┴─────────────────────────────────┤
│73. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE │
│STUDIERE A PIEŢEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7311│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │publicitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7312│Servicii de reprezentare media │
├────┴─────────────────────────────────┤
│74. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, │
│ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7410│Activităţi de design specializat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7420│Activităţi fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7430│Activităţi de traducere scrisă şi│
│ │orală (interpreţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7490│Alte activităţi profesionale, │
│ │ştiinţifice şi tehnice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│73. ACTIVITĂŢI VETERINARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7500│Activităţi veterinare │
├────┴─────────────────────────────────┤
│79. ACTIVITĂŢI ALE AGENŢIILOR │
│TURISTICE ŞI ALE TUR-OPERATORILOR; │
│ALTE SERVICII DE REZERVARE ŞI │
│ASISTENŢĂ TURISTICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7911│Activităţi ale agenţiilor │
│ │turistice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7912│Activităţi ale tur-operatorilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7990│Alte servicii de rezervare şi │
│ │asistenţă turistică │
├────┴─────────────────────────────────┤
│81. ACTIVITĂŢI DE PEISAGISTICĂ ŞI │
│SERVICII PENTRU CLĂDIRI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8110│Activităţi de servicii suport │
│ │combinate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8121│Activităţi generale de curăţenie │
│ │a clădirilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8122│Activităţi specializate de │
│ │curăţenie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8129│Alte activităţi de curăţenie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8130│Activităţi de întreţinere │
│ │peisagistică │
├────┴─────────────────────────────────┤
│85. ÎNVĂŢĂMÂNT │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8510│Învăţământ preşcolar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8520│Învăţământ primar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8531│Învăţământ secundar general │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8532│Învăţământ secundar, tehnic sau │
│ │profesional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8541│Învăţământ superior │
│ │non-universitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8542│Învăţământ superior universitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8551│Învăţământ în domeniul sportiv şi│
│ │recreaţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Învăţământ în domeniul cultural │
│8552│(limbi străine, muzică, teatru, │
│ │dans, arte plastice etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8553│Şcoli de conducere (pilotaj) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8559│Alte forme de învăţământ n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8560│Activităţi de servicii suport │
│ │pentru învăţământ │
├────┴─────────────────────────────────┤
│86. ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA │
│SĂNĂTATEA UMANĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8610│Activităţi de asistenţă │
│ │spitalicească │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8621│Activităţi de asistenţă medicală │
│ │generală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8622│Activităţi de asistenţă medicală │
│ │specializată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8623│Activităţi de asistenţă │
│ │stomatologică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8690│Alte activităţi referitoare la │
│ │sănătatea umană │
├────┴─────────────────────────────────┤
│87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE │
│MEDICALĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, CU │
│CAZARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8710│Activităţi ale centrelor de │
│ │îngrijire medicală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale căminelor de │
│8730│bătrâni şi ale căminelor pentru │
│ │persoane aflate în incapacitate │
│ │de a se îngriji singure │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8790│Alte activităţi de asistenţă │
│ │socială, cu cazare n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│88. ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ │
│FĂRĂ CAZARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8891│Activităţi de îngrijire zilnică │
│ │pentru copii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│90. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI │
│INTERPRETARE ARTISTICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9001│Activităţi de interpretare │
│ │artistică (spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi suport pentru │
│9002│interpretare artistică │
│ │(spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9003│Activităţi de creaţie artistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9004│Activităţi de gestionare a │
│ │sălilor de spectacole │
├────┴─────────────────────────────────┤
│91. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, │
│ARHIVELOR, MUZEELOR ŞI ALTE ACTIVITĂŢI│
│CULTURALE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9101│Activităţi ale bibliotecilor şi │
│ │arhivelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9102│Activităţi ale muzeelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Gestionarea monumentelor, │
│9103│clădirilor istorice şi a altor │
│ │obiective de interes turistic │
├────┴─────────────────────────────────┤
│93. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI│
│DISTRACTIVE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9311│Activităţi ale bazelor sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9312│Activităţi ale cluburilor │
│ │sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9313│Activităţi ale centrelor de │
│ │fitness │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9319│Alte activităţi sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9321│Bâlciuri şi parcuri de distracţii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│9329│Alte activităţi recreative şi │
│ │distractive n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│95. REPARAŢII DE CALCULATOARE, DE │
│ARTICOLE PERSONALE ŞI DE UZ │
│GOSPODĂRESC │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9511│Repararea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9512│Repararea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9521│Repararea aparatelor electronice │
│ │de uz casnic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Repararea dispozitivelor de uz │
│9522│gospodăresc şi a echipamentelor │
│ │pentru casă şi grădină │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9523│Repararea încălţămintei şi a │
│ │articolelor din piele │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9524│Repararea mobilei şi a │
│ │furniturilor casnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9525│Repararea ceasurilor şi a │
│ │bijuteriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9529│Repararea articolelor de uz │
│ │personal şi gospodăresc n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│96. ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Spălarea şi curăţarea (uscată) a │
│9601│articolelor textile şi a │
│ │produselor din blană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9602│Coafură şi alte activităţi de │
│ │înfrumuseţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9604│Activităţi de întreţinere │
│ │corporală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9609│Alte activităţi de servicii │
│ │n.c.a. │
└────┴─────────────────────────────────┘    ANEXA 4

    CRITERIILE DE SELECŢIE
    la finanţare ale proiectelor de investiţii aferente măsurii 3
    a) Criterii de evaluare a rentabilităţii proiectelor de investiţii (RIR) - 25 puncte
    Indicatori economico-financiari:
    • RIR: < 5% - 10 puncte
    • RIR: ≥ 5,01% şi < 7,5% - 15 puncte
    • RIR: ≥ 7,51% - 25 puncte


    b1) Criterii privind cofinanţarea proiectelor de investiţii - maximum 35 puncte
    • peste 35% - 35 puncte
    • ≥ 25% şi < 35% - 30 puncte
    • ≥ 20% şi < 25% - 20 puncte
    • > 15% şi < 20% - 10 puncte

    b2) Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, criteriile privind cofinanţarea proiectelor de investiţii - maximum 35 puncte se calculează după cum urmează:
    • peste 45% - 35 puncte
    • ≥ 40% şi < 45% - 30 puncte
    • ≥ 35% şi < 40% - 20 puncte
    • > 30% şi < 35% - 10 puncte

    c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat şi profitul operaţional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare - 30 puncte
    • ≤ 3 - 30 puncte
    • > 3 şi ≤ 4 - 15 puncte
    • > 4 - 5 puncte

    d) Apartenenţa domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS) - 10 puncte
    • Sold negativ - 10 puncte
    • Sold pozitiv - 0 puncte

    NOTĂ:
    Pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS) cu privire la valoarea exporturilor şi importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanţa comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016