Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 102 din 11 februarie 2020
    Având în vedere obiectivul de reducere la jumătate a numărului de decese rezultate din accidente rutiere până în anul 2020, asumat de către România,
    ţinând seama de:
    - lipsa cadrului legislativ în domeniul circulaţiei pe drumurile publice pentru reglementarea categoriei de vehicule, în care, potrivit caracteristicilor tehnice, să poată fi încadrată trotineta electrică, precum şi pentru stabilirea unor reguli de circulaţie aplicabile unui astfel de vehicul;
    – tendinţa actuală de a folosi trotineta electrică în mod curent ca mijloc individual de mobilitate;
    – necesitatea prevenirii implicării conducătorilor de trotinete electrice în accidente de circulaţie;
    – prevederile art. 104 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în forma modificată prin Legea nr. 130/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care prevăd un tratament distinct pentru săvârşirea aceleiaşi fapte (sancţionată cu aceeaşi amendă şi aceeaşi sancţiune contravenţională complementară), stabilind criteriul de restrângere a acordării beneficiului reducerii perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la pragul limitat de viteză de 70 km/h;
    – prevederile art. 118 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în forma modificată prin Legea nr. 152/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, care sunt inaplicabile în ceea ce priveşte reprezentarea legală, fiind de natură a afecta dreptul de reprezentare în faţa unei autorităţi al unui titular de permis de conducere;
    – necesitatea eliminării vidului legislativ, de natură a crea o discriminare faţă de titularul permisului de conducere reţinut pentru săvârşirea contravenţiei privind deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept, raportat la celelalte situaţii de reţinere a permisului de conducere, în sensul reglementării posibilităţii eliberării unei dovezi înlocuitoare cu drept de a conduce pe o perioadă de 15 zile;
    – faptul că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar putea avea consecinţe grave asupra asigurării unei desfăşurări fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, putând fi afectate inclusiv viaţa şi integritatea corporală a persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, precum şi asupra drepturilor legitime ale persoanelor, elemente care vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, punctele 10 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "10. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roţi, propulsat prin forţa musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului creşte, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum şi bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri;
    ...............................................................................................
21. moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013;"

    2. La articolul 6, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
    "10^1. trotineta electrică - vehiculul cu două sau trei roţi şi ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc şezând sau care este echipat cu un loc şezând pentru conducător, al cărui punct de şedere de referinţă se află la o înălţime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roţi, respectiv la o înălţime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 6 km/h, dar nu depăşeşte 25 km/h şi care este echipat cu motor electric; punctul de şedere de referinţă are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013;"

    3. La articolul 6, punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "25. pistă pentru biciclete - subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată şi marcată corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi trotinetelor electrice;"

    4. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepţia următoarelor categorii de vehicule:
    a) vehiculele trase sau împinse cu mâna;
    b) bicicletele;
    c) trotinetele electrice.
    (2) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele înmatriculate ori înregistrate, după caz, trebuie să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare.
    (3) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute prin regulament.
    (4) Este interzisă conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele şi trotinetele electrice."

    5. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele şi trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulaţia trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h."

    6. La articolul 70, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani.
(3) Bicicletele, mopedele şi trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare."

    7. La articolul 70, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Casca de protecţie este obligatorie pentru conducătorii de biciclete şi trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.
(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice."

    8. La articolul 72, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcţie specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role fără mijloace de autopropulsie, precum şi cele care conduc vehicule a căror viteză maximă prin construcţie nu depăşeşte 6 km/h şi sunt echipate cu un motor electric."

    9. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 73
    Regulile pentru circulaţia pe drumurile publice a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracţiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale se stabilesc prin regulament."

    10. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 74
    (1) Pe autostrăzi este interzisă circulaţia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite, fără autorizaţie specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracţiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice şi mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere şi a maşinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum şi a vehiculelor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h."

    11. La articolul 100 alineatul (1), punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "14. nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 8."

    12. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor sau a trotinetelor electrice, prevăzută la art. 70 alin. (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă, coroborat cu art. 14 şi 15 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a interdicţiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă şi a art. 52 alin. (1) şi art. 161 alin. (1) lit. f), g) şi r) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a obligaţiilor prevăzute la art. 31 lit. a) şi art. 60 alin. (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi la art. 136 alin. (1) şi art. 138 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    13. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:
    "20. conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele şi trotinetele electrice."

    14. La articolul 103, alineatele (1^1), (2),(3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), d) şi e), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, începând cu ziua imediat următoare celei expirării prelungirii valabilităţii dovezii înlocuitoare. În situaţia în care valabilitatea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere nu a fost prelungită sau a fost eliberată fără drept de conducere, din perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. c), d) şi e) se deduce perioada în care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3). Dispoziţia privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se emite în termen de 5 zile de la data la care şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta a luat cunoştinţă de soluţionarea procesului penal şi se comunică titularului permisului de conducere în termen de 15 zile de la emiterea acesteia.
(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârşeşte, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), serviciul poliţiei rutiere care are în evidenţă contravenientul îl înştiinţează pe acesta în scris cu privire la cumulul celor 15 puncte de penalizare, precum şi cu privire la perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, în termen de 15 zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule operează începând cu ziua imediat următoare predării permisului de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. În situaţia în care la data operării acestei suspendări, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) curge în continuarea perioadei de suspendare iniţiale.
    ................................................................................................
(5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.
(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau îşi are reşedinţa în sensul art. 23^1 alin. (2) ori, după caz, locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere. Prin înştiinţarea prevăzută la alin. (3), titularul permisului de conducere este informat şi cu privire la termenul de îndeplinire a acestei obligaţii."

    15. La articolul 104, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) şi la art. 103 alin. (1) lit. c) şi d). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:
    a) dacă viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este depăşită cu mai mult de 50 km/h, dar nu mai mult de 70 km/h;
    b) dacă viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este depăşită cu mai mult de 70 km/h, doar dacă această faptă a fost săvârşită o singură dată în 12 luni.
(4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul în care aceasta a fost majorată conform art. 103 alin. (2) şi art. 118 alin. (7), după caz.
(5) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul prevăzut la art. 104^1 alin. (1), în situaţia în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3) lit. a) şi e)."

    16. La articolul 104^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Suprapunerea perioadelor de suspendare se aplică şi în cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce prevăzut la art. 103 alin. (1) lit. c) şi d)."

    17. La articolul 111, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) şi f) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.
(6) La cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea clasării, renunţării la urmărirea penală sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de soluţionare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta."

    18. La articolul 118, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Dovada înregistrării plângerii se prezintă de către contravenient, personal sau prin reprezentant convenţional, la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator. La data prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator va efectua menţiunile în evidenţe şi va restitui permisul de conducere, reţinând dovada înlocuitoare.
    ................................................
(5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant convenţional sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4), la serviciul/biroul poliţiei rutiere, care îl va înainta unităţii de poliţie care îl are în evidenţă."

    19. În anexa nr. 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) categoria AM: mopede a căror viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h;"    ART. II
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului.

    ART. III
    (1) Dispoziţiile art. I pct. 11-13 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (1) pct. 14 şi art. 101 alin. (1) pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică conducătorilor de trotinete electrice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, dacă această dată este ulterioară termenului prevăzut la alin. (1).                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 13.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016