Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 31 iulie 2020  privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei  şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 700 din 4 august 2020
    Ţinând cont că prin Decizia de aplicare a Comisiei Europene C(2020) 4.680 de modificare a Deciziei de aplicare a Comisiei Europene C (2015) 4.823 de aprobare a anumitor elemente ale Programului operaţional Infrastructură mare pentru sprijinul din partea Fondului European de Dezvoltare Regională şi a Fondului de Coeziune în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă din România s-a aprobat modificarea axei prioritare 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile pentru energie şi gaze naturale în vederea sprijinirii proiectelor de investiţii care vizează creşterea nivelului de funcţionalitate inteligentă a infrastructurii de distribuţie de gaze naturale prin îmbunătăţirea flexibilităţii, siguranţei, eficienţei în operare, precum şi prin integrarea activităţilor de transport, distribuţie şi consum final,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont că implementarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale se va realiza prin Programul operaţional Infrastructură mare, denumit POIM - axa prioritara 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, obiectivul 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale cu alte state vecine, acţiunea „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final“,
    deoarece prin racordarea populaţiei şi a clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale se urmăreşte creşterea standardelor de viaţă şi de locuit a populaţiei prin asigurarea unor condiţii îmbunătăţite pentru încălzirea locuinţelor sau prepararea hranei faţă de condiţiile de locuire existente în prezent în care încălzirea locuinţelor sau prepararea hranei se realizează pe bază de lemne, cu impact asupra emiterii unor cantităţi sporite de noxe şi poluanţi, în contradicţie cu politicile de mediu la nivelul Uniunii Europene,
    întrucât România are rezerve de gaze naturale dovedite de 100 miliarde metri cubi; cea mai mare parte a resurselor de gaze naturale ale României sunt situate în Transilvania, Moldova, Muntenia şi Marea Neagră, aproximativ 75% dintre ele aflându-se în Transilvania, în special în judeţele Mureş şi Sibiu; cel mai mare câmp de gaze naturale din România se află la Deleni, descoperit în 1912, şi se situează între comuna Băgaciu şi judeţul Mureş, cu rezerve dovedite de 85 miliarde metri cubi; alte câmpuri de gaze naturale sunt cele de la Filitelnic (40 miliarde metri cubi), câmpul de la Roman-Secuieni (24 miliarde metri cubi), Voitinel (11,8 miliarde metri cubi), Gherceşti (11 miliarde metri cubi) şi Sărmăşel (10 miliarde metri cubi), toate cu rezerve mai mari de 10 miliarde metri cubi, iar în prezent România are a treia rezervă de gaze din Uniunea Europeană, imediat după Olanda şi Marea Britanie,
    deoarece prin racordarea clienţilor noncasnici, instituţii publice şi operatori economici, la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale se va îmbunătăţi calitatea serviciilor publice prestate de alimentare cu energie termică sau de asigurare a apei calde menajere ori de utilizare a gazelor naturale în procesele de producţie sau în activitatea curentă cu impact direct asupra competitivităţii operatorilor economici sau a calităţii serviciilor publice prestate de către instituţiile publice, dar şi asupra reducerii emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid,
    întrucât perioada de implementare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii inteligente de distribuţie a gazelor naturale sprijinite prin POIM 2014-2020 se încheie la data de 31 decembrie 2023, iar pentru încadrarea în aceasta beneficiarii trebuie să organizeze procedurile de achiziţie publică pentru selectarea operatorilor economici în vederea întocmirii studiilor de fezabilitate/proiectelor tehnice/executării lucrărilor pentru înfiinţarea sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale şi să asigure implementarea proiectelor într-o perioadă relativ scurtă, pentru a evita suportarea de costuri neeligibile de la bugetul de stat ca urmare a nefinalizării proiectelor,
    ţinând cont de obiectivele asumate prin Programul de guvernare de realizare a unei creşteri economice inteligente şi sustenabile la nivel naţional, de implementare a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Programului naţional de alimentare cu gaze naturale pentru locuinţele care se încălzesc pe bază de combustibil solid, în vederea includerii la finanţare din fonduri europene, caracterul de urgenţă al prevederilor ce vizează acest domeniu rezidă atât în faptul că operatorii economici respectivi trebuie să aibă timpul necesar în vederea ajustării bugetelor de investiţii şi a planurilor de dezvoltare, cât şi în necesitatea îmbunătăţirii sistemelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale.
    Ca urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi a declarării pandemiei de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii în data de 11 martie 2020,
    având în vedere instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi prelungirea acesteia prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, având ca efecte:
    - încetinirea economiei în ansamblu pe termen scurt şi mediu, cu efect direct asupra locurilor de muncă disponibile şi asupra veniturilor populaţiei;
    – necesitatea stimulării investiţiilor în noi sisteme inteligente de distribuţie a gazelor naturale, cu impact pozitiv direct asupra economiei pe termen mediu şi lung;
    – necesitatea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final;
    – necesitatea îmbunătăţirii managementului reţelei, prin conceptul „Smart energy transmission system“, aplicabil şi reţelelor inteligente de transport gaze naturale, şi care va gestiona problemele legate de siguranţa şi utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecţiei interioare a conductelor, odorizare, protecţie catodică, reacţii anticipative, trasabilitate, toate generând creşterea flexibilităţii în operare a sistemului, îmbunătăţind integritatea şi siguranţa în exploatare a acestuia şi implicit creşterea eficienţei energetice,

    ţinând cont de faptul că negocierile cu reprezentanţii Comisiei Europene au relevat faptul că elementul determinant pentru finanţarea infrastructurii de distribuţie a gazelor naturale către populaţie este reprezentat de implementarea conceptului de sisteme inteligente de distribuţie a gazelor naturale,
    având în vedere că, pentru perioada de programare 2014-2020, proiectele de dezvoltare a reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale, care vor fi selectate pe baza criteriilor definite în Ghidul solicitantului, vor trebui să demonstreze că vor fi finalizate până la închiderea perioadei de programare 2014-2020 şi nu pot fi fazate pentru perioada 2021-2027,
    întrucât lipsa adoptării măsurilor preconizate determină creşterea semnificativă a riscului de neutilizare integrală a fondurilor europene disponibile în cadrul POIM 2014-2020, implicit dezangajarea acestora, în conformitate cu legislaţia europeană aplicabilă, precum şi întârzierea beneficiilor socioeconomice ale acestor proiecte pentru populaţie,
    ţinând cont de faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente investiţiilor finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare este până la data de 31 decembrie 2023, iar prin programul operaţional sunt alocate fondurile necesare în vederea susţinerii tipurilor de investiţie reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă,
    deoarece elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în implementarea viitoarelor programe operaţionale cu impact asupra gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile alocate României, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se aprobă Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare program naţional, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit, a asigurării apei calde menajere, dar şi a preparării hranei, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, dar şi de utilizare a gazelor naturale în procesele de producţie sau activitatea curentă de către clienţii noncasnici.
    (2) Programul naţional are de asemenea drept obiective specifice:
    a) creşterea standardelor de viaţă şi de locuit ale clienţilor noncasnici prin asigurarea unor servicii publice de înaltă calitate;
    b) asigurarea accesului la serviciul public de distribuţie a gazelor naturale în mod transparent şi nediscriminatoriu;
    c) asigurarea unor servicii publice de calitate superioară pentru alimentarea cu energie termică destinate clienţilor noncasnici;
    d) asigurarea utilizării gazelor naturale în procesele de producţie şi activitatea curentă pentru creşterea competitivităţii clienţilor noncasnici;
    e) asigurarea unor servicii publice de alimentare cu energie termică de calitate superioară pentru unităţile de învăţământ, unităţile medicale, precum şi alte categorii de instituţii publice.


    ART. 2
    Prin sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege acel sistem de distribuţie a gazelor naturale format din conducte, branşamente, inclusiv contoare inteligente şi care asigură cel puţin una dintre următoarele funcţionalităţi:
    a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii şi debitelor, contorizării, inspecţiei interioare a conductelor de distribuţie a gazelor naturale, odorizării, protecţiei catodice, reacţiilor anticipative, trasabilităţii sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    b) utilizarea tehnologiilor IT integrate care permit integrarea activităţilor participanţilor pe piaţa gazelor naturale în procesele de transmitere a informaţiilor, distribuţiei, stocării în conductă şi utilizării gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creşterea eficienţei sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale;
    c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur şi rentabil la gaze naturale, precum şi capacităţi tehnice pentru a oferi clienţilor servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.


    ART. 3
    Pentru implementarea programului naţional se desemnează Autoritatea de management pentru POIM care va exercita toate funcţiile şi atribuţiile prevăzute de legislaţia europeană aplicabilă, precum şi de legislaţia naţională.

    ART. 4
    (1) Pentru perioada de programare 2014-2020, valoarea apelului de proiecte aferent programului naţional este egală cu valoarea în lei a unei alocări de 968.000 mii lei, la cursul de schimb din data aprobării prin ordin de către ministrul fondurilor europene a ghidului solicitantului pentru dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final.
    (2) Valoarea contractelor de finanţare care se pot încheia în cadrul programului naţional pentru perioada de programare 2014-2020 este în limita valorii apelului de proiecte prevăzut la alin. (1), la care se aplică mecanismul de supracontractare prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Valoarea programului naţional pentru perioada de programare 2021-2027 este de 3.872.000 mii lei echivalent în lei la cursul de schimb euro la data aprobării prin ordin de către ministrul fondurilor europene a ghidului solicitantului pentru racordarea populaţiei şi a clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu condiţia aprobării prin decizia Comisiei Europene a programului operaţional în cadrul căruia va avea loc finanţarea.
    (4) Valoarea contractelor de finanţare care se pot încheia în cadrul programului naţional pentru perioada de programare 2021-2027 este în limita valorii apelului naţional prevăzut la alin. (1).
    (5) Sursele de finanţare ale programului naţional sunt constituite din fondurile externe nerambursabile în cadrul axei prioritare 8 „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale“ din cadrul POIM, din cofinanţarea aferentă bugetului de stat potrivit legislaţiei europene aplicabile, precum şi din bugetul de stat pentru diferenţa dintre valoarea întregului program naţional şi valoarea apelului supracontractat finanţat din POIM.
    (6) Sursele de finanţare pentru cheltuielile aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare pentru proiectele care nu pot fi incluse la finanţare prin mecanisme specifice prevăzute de legislaţia europeană aplicabilă pentru perioada 2021-2027 rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
    (7) Creditele de angajament şi creditele bugetare se cuprind în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în condiţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) În cadrul programului naţional se finanţează proiectele care vizează:
    a) înfiinţarea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici de tipul instituţiilor publice, a operatorilor economici, precum şi a altor categorii de beneficiari noncasnici;
    b) extinderea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici de tipul instituţiilor publice, a operatorilor economici, precum şi a altor categorii de beneficiari noncasnici, cu condiţia ca sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale să fie proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, şi extinderea reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale să nu constituie obligaţia de a investi pentru operatorii reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente. Extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale poate să conţină în cadrul aceluiaşi proiect şi activităţi de transformare a reţelei existente de distribuţie a gazelor naturale în sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu condiţia ca sistemul existent să fie proprietatea publică a UAT şi, după caz, operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie existent să nu aibă prevăzută obligaţia de a realiza investiţii similare în sistemul existent de distribuţie a gazelor naturale;
    c) transformarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale existente în sisteme inteligente de distribuţie a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici de tipul instituţiilor publice, a operatorilor economici, precum şi a altor categorii de beneficiari noncasnici, cu condiţia ca sistemul existent de distribuţie a gazelor naturale să fie proprietatea publică a UAT şi transformarea reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale să nu constituie obligaţia de a investi pentru operatorii reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente. Transformarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente în sistem inteligent de distribuţie poate să conţină în cadrul aceluiaşi proiect şi activităţi eligibile de extindere a sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu condiţia ca sistemul existent să fie proprietatea publică a UAT şi, după caz, operatorul de distribuţie existent să nu aibă prevăzută obligaţia de a realiza investiţii similare în sistemul existent de distribuţie a gazelor naturale.

    (2) În cadrul programului naţional sunt eligibile următoarele categorii de beneficiari:
    a) UAT-urile;
    b) parteneriate constituite din UAT-uri, cu condiţia ca până la începerea etapei de operare a infrastructurii construite să se constituie în asociaţii de dezvoltare intercomunitară. UAT-urile în parteneriat depun o singură cerere de finanţare şi un proiect sau proiecte separate ale UAT-urilor pentru care soluţia tehnică, precum şi celelalte elemente ale proiectului sunt elaborate în mod unitar şi pentru care se realizează un sistem comun de operare a reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale;
    c) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu condiţia ca să fie depusă o singură cerere de finanţare şi un proiect sau proiecte separate ale UAT-urilor, pentru care soluţia tehnică, precum şi celelalte elemente ale proiectului sunt elaborate în mod unitar şi pentru care se realizează un sistem comun de operare a reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale.

    (3) UAT-urile, UAT-urile în parteneriat, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot depune o singură cerere de finanţare a cărei valoare eligibilă nu poate depăşi valoarea eligibilă a proiectului astfel cum aceasta este stabilită prin Ghidul solicitantului.
    (4) Autoritatea de management pentru POIM stabileşte condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii în conformitate cu prevederile legislaţiei europene aplicabile.

    ART. 6
    (1) Pentru a fi eligibile în cadrul programului naţional proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie în concordanţă cu legislaţia europeană şi naţională aplicabilă;
    b) să respecte regulile de eligibilitate stabilite prin legislaţia europeană aplicabilă şi legislaţia naţională, precum şi regulile de eligibilitate specifice ale programului operaţional din care urmează a fi asigurată finanţarea;
    c) să asigure contribuţia la atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional;
    d) să fie în concordanţă cu indicatorii obiectivelor specifice ale programului operaţional în care urmează să fie incluse la finanţare;
    e) să fie încadrate în priorităţile de investiţii ale programului operaţional din care urmează a fi asigurată finanţarea;
    f) să conţină acordurile şi avizele necesare, conform legislaţiei în domeniul mediului, după caz;
    g) să fie în concordanţă cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

    (2) Cerinţele specifice care vizează asigurarea unui nivel adecvat de eficienţă economică a proiectelor, respectiv încadrarea în costul de referinţă şi numărul minim de gospodării racordate, se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene.
    (3) În cadrul unui proiect, următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile dacă prin legislaţia europeană aplicabilă nu se prevede altfel:
    a) cheltuieli pentru racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, inclusiv staţiile de reglare-măsurare (SRM) a gazelor naturale;
    b) cheltuieli pentru viabilizarea terenului şi sistematizarea;
    c) cheltuieli de conformare la cerinţele de mediu, inclusiv cheltuielile cu aducerea la starea iniţială a terenurilor/ amenajărilor aflate în proprietatea publică pe suprafaţa cărora au fost executate lucrări de înfiinţare/extindere/transformare a sistemelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale;
    d) cheltuieli de cercetare arheologică;
    e) cheltuieli pentru echipamente, utilaje şi dotări independente necesare realizării sistemelor inteligente de distribuţie inteligentă a gazelor naturale;
    f) cheltuieli pentru investiţia de bază pentru realizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv staţii de reglare-măsurare/posturi de reglare-măsurare a gazelor naturale (SRM/PRM), de relocare utilităţi şi/sau de refacere a drumurilor şi căilor de acces de pe traseul sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale;
    g) cheltuieli pentru achiziţia componentelor sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale, precum: contoare inteligente, reţea de internet, dotări independente, echipamente IT, centru de comandă, inclusiv în cazul realizării de construcţii speciale şi altele asemenea;
    h) cheltuieli pentru realizarea construcţiilor speciale necesare realizării sistemelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale;
    i) cheltuieli pentru îmbunătăţirea sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale pentru distribuţia gazelor naturale în amestec cu hidrogen pentru a asigura conformitatea cerinţelor de mediu;
    j) cheltuieli pentru racordarea clienţilor casnici dacă racordurile sunt amplasate pe teren proprietate publică a UAT.

    (4) Imobilele teren şi/sau clădire pe care urmează să fie amplasate sistemele inteligente de distribuţie a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia beneficiarului proiectului. În acest sens, beneficiarul finanţării trebuie să aibă dreptul de proprietate/ concesiune/superficie/dreptul de administrare asupra imobilului unde se realizează investiţia, pe o perioadă de 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului.
    (5) Contractul de concesiune trebuie să se afle în perioada de valabilitate la momentul încheierii contractului de finanţare.
    (6) În situaţia în care dreptul de proprietate nu este obligatoriu, se prezintă acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (7) Cheltuielile privind racordarea, precum şi cele aferente realizării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici, clienţii noncasnici de natura operatorilor economici şi ONG-urilor, precum şi alţi clienţi noncasnici de natură similară sunt în sarcina exclusivă a acestora.
    (8) Cheltuielile privind racordarea, cele aferente realizării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, precum şi cheltuielile de refacere a clădirilor afectate de realizarea instalaţiei de utilizare, inclusiv utilităţile aferente acestora şi altele asemenea pentru clienţi noncasnici din sectorul public sunt cheltuieli eligibile, cu condiţia ca acestea să fie aferente clădirilor proprietate publică.
    (9) Autoritatea de management pentru POIM poate stabili suplimentar şi alte condiţii de eligibilitate a proiectului şi de selecţie a proiectelor pentru a asigura îndeplinirea oricăror altor cerinţe stabilite prin legislaţia europeană aplicabilă.
    (10) Perioada de asigurare a durabilităţii unui proiect este de 5 ani de la încheierea duratei de implementare a proiectelor potrivit legislaţiei europene aplicabile.

    ART. 7
    (1) Programul naţional pentru perioada de programare 2014-2020 este aplicabil până la data de 31 decembrie 2023.
    (2) Programul naţional pentru perioada de programare 2021-2027 este aplicabil până la data de 31 decembrie 2029.

    ART. 8
    (1) Sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale nou-înfiinţat, transformarea/extinderea sistemelor de distribuţie existente în sisteme inteligente de distribuţie a gazelor naturale, realizate prin finanţarea din fondurile externe nerambursabile în cadrul axei prioritare 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul POIM, precum şi cofinanţarea aferentă bugetului de stat potrivit legislaţiei europene aplicabile sunt proprietatea publică a UAT-urilor.
    (2) În vederea înfiinţării sistemului de distribuţie a gazelor naturale, beneficiarul proiectului are obligaţia obţinerii în prealabil a autorizaţiei de înfiinţare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În termen de maximum 2 ani de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării a obiectivului de investiţie, beneficiarul finanţării, prin operatorul serviciului de utilitate publică a gazelor naturale, are obligaţia de a asigura operarea sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv racordarea consumatorilor la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale.
    (4) Operarea sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale se realizează în condiţiile obţinerii licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 2 ani de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. (3), prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) înfiinţarea serviciului public propriu de operare a reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale de către UAT sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu condiţia obţinerii licenţei de operare prevăzute la art. 118 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) delegarea serviciului public de operare a reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale, în condiţiile art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) extinderea contractului de concesiune existent în cadrul UAT, în condiţiile art. 104 alin. (6) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care concesionarul utilizează bunuri proprietate a terţilor, la solicitarea acestora le va prelua în proprietate cu o justă despăgubire.


    ART. 9
    Autorităţile publice locale pot acorda sprijin financiar sub formă de subvenţii consumatorilor casnici care se află în situaţie de precaritate materială şi/sau financiară, pe bază de anchetă socială, pentru următoarele categorii de costuri:
    a) suportarea în cotă-parte a costului investiţiei, în procent de maximum 60%, necesar pentru realizarea instalaţiei de racordare a consumatorului la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale şi a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
    b) suportarea tarifului de distribuţie a gazelor naturale, în procent de maximum 60%, în vederea asigurării consumului de gaze naturale necesar pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea apei calde menajere pe perioada sezonului rece.


    ART. 10
    În vederea asigurării sustenabilităţii proiectelor incluse la finanţare pe perioada de durabilitate a acestora şi a funcţionalităţii serviciului public de operare a reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale, beneficiarii asigură alocări din bugetele locale şi prezintă declaraţia de angajament financiar pentru asigurarea funcţionalităţii serviciului public de operare a reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 128.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016