Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 31 iulie 2020  privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 31 iulie 2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020
    Având în vedere statutul de unitate militară al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, prevăzut la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2018, cu completările ulterioare,
    ţinând cont de faptul că Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ este o instituţie de drept public care desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale,
    luând în considerare prognozele actuale privind prelungirea stării de criză cauzate de pandemia de COVID-19, ce necesită măsuri urgente pentru crearea unui management integrat, coerent şi continuu al acţiunilor întreprinse de structurile de cercetare ştiinţifică, pe care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ îl poate asigura în colaborare cu celelalte structuri de profil din România,
    faţă de necesitatea preluării Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, structură fără personalitate juridică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, motivată de:
    - asigurarea şi urmărirea obiectivelor naţionale de securitate prin consolidarea apărării individuale şi colective, managementul crizelor şi al cooperării în domeniul sănătăţii, apărării şi securităţii, protecţia forţei şi a populaţiei, privind riscurile CBRN, accidentele ecologice, factorii de stres polietiologic, strategiile terapeutice profilactice şi curative, asigurarea prin cercetare ştiinţifică a metodelor pentru optimizarea stării de sănătate, a siguranţei, a protecţiei şi a performanţei umane în condiţii operaţionale, promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică care întăresc şi influenţează capabilităţile şi programele militare naţionale şi ale NATO, precum şi generarea de cunoştinţe ştiinţifice şi inovaţii tehnologice pentru a îndeplini misiunile naţionale şi ale Alianţei,
    – desfăşurarea de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ a activităţilor de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei,

    şi, în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere că nepreluarea personalului şi echipamentelor de testare ale Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ ar conduce la imposibilitatea creşterii capacităţii de testare împotriva COVID-19, cu consecinţe asupra stării de sănătate a populaţiei,
    precum şi consecinţele şi implicaţiile negative asupra personalului cu atribuţii în preluare, procesare şi testare a COVID-19, care nu va putea fi remunerat corespunzător, dat fiind că nereglementarea statutului de unitate sanitară a institutului va determina imposibilitatea de a beneficia de sporurile salariale specifice aprobate în ultima perioadă pentru personalul implicat în combaterea pandemiei de COVID-19,
    constatând faptul că aspectele evidenţiate reprezintă o situaţie de urgenţă, vizează un interes public strategic şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, cu statut de unitate sanitară, aflat în subordinea Direcţiei medicale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, se desfiinţează, iar activitatea şi personalul acestuia se preiau de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, denumit în continuare Institutul Cantacuzino, instituţie de drept public aflată în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale aferent Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare se preia de către Institutul Cantacuzino, în baza inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit normelor în vigoare.
    (3) Patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale aferent Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se preia prin protocol de predare-preluare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către Institutul Cantacuzino.
    (4) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (3) cuprinde rezultatele inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. La protocolul de predare-preluare se anexează situaţiile financiare întocmite potrivit legii, inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, procesul-verbal de inventariere şi listele de inventariere.
    (5) Preluarea personalului Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, iar salarizarea acestuia se va face potrivit prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (6) Până la data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (3), Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare se finanţează din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
    (7) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli rămase din anii precedenţi în bugetul Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare aferent activităţilor finanţate integral din venituri proprii se virează la bugetul de stat.
    (8) Direcţia medicală din Ministerul Apărării Naţionale preia responsabilitatea închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare ale Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, la închiderea exerciţiului financiar.
    (9) Direcţia medicală din Ministerul Apărării Naţionale preia responsabilitatea depunerii în sistemul naţional de raportare a formularelor aferente situaţiilor financiare pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului, precum şi a celor aferente închiderii exerciţiului financiar.
    (10) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice de a introduce în volumul şi structura bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2020, la solicitarea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza protocolului de predare-preluare.
    (11) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

    ART. 2
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 25 septembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2018, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Institutul Cantacuzino este unitate sanitară fără paturi cu statut de unitate militară şi este condus de către un comandant (director general), cadru militar activ, numit de către ministrul apărării naţionale, conform reglementărilor interne ale Ministerului Apărării Naţionale, şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."

    2. La articolul 3 alineatul (1), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) asigurarea funcţionării laboratoarelor de referinţă din cadrul Institutului Cantacuzino în acţiunile de diagnostic şi control al bolilor transmisibile pe baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi/sau instituţii de specialitate din subordinea acestuia;
f) desfăşurarea activităţilor de sănătate publică, în special pe perioada pandemiilor şi epidemiilor, cu sau fără componentă de bioterorism, pe baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi/sau instituţii de specialitate din subordinea acestuia;"

    3. La articolul 3 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) cercetări ştiinţifice în domeniul medico-militar;
j) punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a infrastructurii necesare pentru desfăşurarea de activităţi educaţionale de către instituţii de învăţământ superior acreditate."

    4. La articolul 3 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) desfăşoară cercetare ştiinţifică medico-militară în scopul cunoaşterii agresiunilor de tip CBRN-E şi elaborează metodologii de diagnostic, scheme terapeutice şi de profilaxie specifică necesare protecţiei medicale a personalului militar şi populaţiei civile, ca urmare a expunerii la diverse agresiuni, în contextul conflictelor armate, al unor atacuri teroriste sau unor accidente/incidente de tip industrial;
j) asigură condiţiile pentru punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a infrastructurii pentru derularea activităţilor educaţionale de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, pe bază de protocoale încheiate în acest sens."

    5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Institutul Cantacuzino are dreptul de a încheia înţelegeri, convenţii, protocoale sau alte forme de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior, în vederea asigurării accesului gratuit al studenţilor la infrastructura necesară pentru procesul de învăţământ şi/sau de cercetare, care se desfăşoară în incinta sediului din municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 103, sectorul 5."    ART. 3
    În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică şi se completează Hotărârea Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 11 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 125.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016