Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 29 iulie 2020  privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020
    Având în vedere faptul că pentru programarea fondurilor externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2021-2027 sunt necesare crearea cadrului instituţional, precum şi luarea unor măsuri pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor destinate dezvoltării regionale, cu impact major asupra dezvoltării comunităţilor locale,
    întrucât utilizarea eficientă a fondurilor externe nerambursabile şi implementarea procesului decizional al utilizării şi al managementului fondurilor la nivel local constituie una dintre priorităţile asumate de Guvernul României prin Programul de guvernare,
    totodată ţinând cont de faptul că în Carta Europeană a Autonomiei Locale principiul subsidiarităţii este un principiu de bază, care presupune că procesul decizional cel mai eficient este cel al apropierii deciziei autorităţilor de nevoile pe care le au beneficiarii,
    în acest sens, pentru a asigura eficientizarea procesului decizional al fondurilor structurale şi de investiţii, cu respectarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, la nivel regional este necesar să funcţioneze autorităţi de management care să gestioneze programele operaţionale regionale care ar urma să fie operaţionale la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, începând cu perioada de programare 2021-2027,
    ţinând cont de faptul că pentru exercitarea acestor funcţii ale autorităţilor de management la nivelul programelor operaţionale regionale este necesar să se creeze cadrul legal, întrucât deciziile pe care ar urma să le adopte în calitate de autorităţi de management sunt decizii care au la bază utilizarea de fonduri publice şi implementarea de programe operaţionale cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi de la bugetul de stat,
    având în vedere faptul că adoptarea măsurilor legale şi ulterior implementarea măsurilor organizatorice la nivelul autorităţilor de management pentru asigurarea tuturor funcţiilor de sistem impuse de regulamentele europene reprezintă un proces complex şi de durată, finalizarea acestui proces până la data de 1 ianuarie 2021 este posibilă numai în condiţiile asigurării cadrului legal şi instituţional, constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată. În lipsa reglementării pe calea ordonanţei de urgenţă a măsurilor organizatorice, tehnice şi financiare nu se pot finaliza elaborarea şi negocierea cu Comisia Europeană a celor opt programe operaţionale regionale, cu reflectarea priorităţilor de la nivelul fiecărei regiuni, afectând interesul local şi regional.
    Întrucât perioada de programare 2021-2027 începe cu data de 1 ianuarie 2021, iar pentru dezvoltarea regională a României sunt alocate aproximativ 13 miliarde euro care urmează a fi gestionate prin autorităţi de management create la nivel regional, iar până la începutul perioadei de programare trebuie creat în regim de urgenţă cadrul legal de funcţionare şi operaţionalizare al acestor autorităţi de management, astfel încât să nu se blocheze fondurile externe nerambursabile care urmează a fi destinate dezvoltării comunităţilor locale,
    având în vedere faptul că în prezent România derulează etapele de negociere cu Comisia Europeană, fiind la a 7-a rundă de negocieri pentru stabilirea cadrului partenerial, a programelor operaţionale, a arhitecturii instituţionale, precum şi a tuturor mecanismelor necesare pentru utilizarea fondurilor externe nerambursabile începând cu 1 ianuarie 2021,
    deoarece lipsa asigurării în regim de urgenţă a cadrului legal şi a condiţiilor necesare pentru funcţionarea şi operaţionalizarea autorităţilor de management la nivel regional va conduce la depunerea cu întârziere la Comisia Europeană a programelor operaţionale regionale, poate afecta interesul local şi regional în cazul neimplicării încă din etapa de negociere a agenţiilor pentru dezvoltare regională şi implicit va conduce la demararea cu întârziere a implementării acestor programe, având drept consecinţă un risc crescut de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile alocate în perioada 2021-2022, luând în considerare aplicarea regulii n+2 pentru această perioadă şi suprapunerea perioadelor de programare 2014-2020 cu 2021-2027, se impune reglementarea în regim de urgenţă a acestei situaţii pentru a evita riscul de dezangajare în perioada 2021-2027,
    având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în transmiterea către Comisia Europeană şi ulterior în implementarea viitoarelor programe operaţionale, cu impact asupra gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile alocate României, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează unele măsuri în domeniul fondurilor externe nerambursabile având drept scop asigurarea cadrului general de gestionare a programelor operaţionale regionale, de asigurare a cadrului general necesar pregătirii sistemului de gestiune şi control, precum şi implementării proiectelor destinate dezvoltării regionale în perioada de programare 2021-2027.

    ART. 2
    Implementarea măsurilor specifice stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în vederea utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale, are la bază respectarea următoarelor principii:
    a) principiul utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile - conform căruia fondurile externe nerambursabile alocate României pentru dezvoltarea regională trebuie utilizate pentru a finanţa nevoile reale din comunitate, dar şi pentru a obţine efecte maxime raportat la eforturile depuse de beneficiarii proiectelor;
    b) principiul subsidiarităţii procesului decizional - potrivit căruia deciziile în sistemul de management al fondurilor externe nerambursabile trebuie luate cât mai aproape de nevoile beneficiarilor finanţării, precum şi de proiectele aflate în implementare;
    c) principiul corelării nevoilor reale ale beneficiarilor cu obiectivele strategice europene - potrivit căruia nevoile de finanţare ale beneficiarilor, autorităţi publice locale sau alte categorii de beneficiari ai programelor operaţionale regionale, trebuie să fie corect identificate şi în corelare cu obiectivele de finanţare ale Uniunii Europene pentru a asigura utilizarea corectă a fondurilor externe nerambursabile alocate dezvoltării regionale, în vederea evitării blocajelor în procesul de implementare a proiectelor destinate dezvoltării regionale;
    d) principiul simplificării - conform căruia procedurile naţionale de management al fondurilor externe nerambursabile trebuie să fie cât mai simple şi mai eficiente pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor;
    e) principiul debirocratizării instituţionale - în conformitate cu acest principiu, în procesul decizional al fondurilor externe nerambursabile trebuie eliminate activităţile specifice care se suprapun între entităţile implicate în procesul de management şi control al fondurilor externe nerambursabile, pentru a evita întârzierile în implementarea proiectelor, dar şi pentru a evita riscul de dezangajare cu impact asupra gradului de absorbţie a resurselor financiare europene alocate României.


    CAP. II
    Măsuri specifice utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale
    ART. 3
    (1) La nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României, agenţiile pentru dezvoltare regională, organizate potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc rolul de Autoritate de management pentru programele operaţionale regionale 2021-2027.
    (2) Începând cu perioada de programare 2021-2027 fondurile externe nerambursabile pentru dezvoltarea regională a României se organizează şi se alocă prin cele opt programe operaţionale regionale.
    (3) În calitate de autorităţi de management pentru cele opt programe operaţionale regionale organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare, agenţiile pentru dezvoltare regională îndeplinesc toate funcţiile şi atribuţiile specifice unei autorităţi de management.

    ART. 4
    (1) Agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, pot încredinţa gestionarea unor funcţii şi/sau părţi ale programelor operaţionale regionale unor organisme intermediare, prin încheierea unui acord de delegare între organismul intermediar şi autoritatea de management în cauză, cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale aplicabile, după verificarea capacităţii administrative şi operaţionale a organismului intermediar respectiv.
    (2) Agenţiile pentru dezvoltare regională deţin responsabilitatea finală, în relaţia cu Comisia Europeană, pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor şi obligaţiilor ce le revin în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, chiar dacă încredinţează îndeplinirea unor funcţii şi/sau implementarea unor părţi către organisme intermediare în condiţiile prevăzute la alin. (1).

    ART. 5
    (1) În calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, agenţiile pentru dezvoltare regională contribuie la îndeplinirea obligaţiilor statului membru în ceea ce priveşte execuţia bugetară în regim de gestiune partajată, corespunzător prevederilor art. 63 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele atribuţii:
    a) elaborarea programelor operaţionale regionale în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene;
    b) selectarea operaţiunilor;
    c) încheierea contractelor de finanţare;
    d) efectuarea plăţilor către beneficiari;
    e) îndeplinirea tuturor sarcinilor legate de gestionarea programelor operaţionale;
    f) prevenirea şi detectarea neregulilor şi a fraudelor;
    g) asigurarea înregistrării şi stocării în format electronic a datelor aferente fiecărei operaţiuni;
    h) sprijinirea comitetelor de monitorizare;
    i) elaborarea declaraţiilor de cheltuieli.

    (2) În calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, agenţiile pentru dezvoltare regională exercită atribuţiile menţionate la alin. (1), în conformitate cu regulamentele Comisiei Europene.
    (3) În calitate de autorităţi de management, agenţiile pentru dezvoltare regională încheie acorduri distincte de colaborare cu Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în care sunt stabilite termenele şi documentele în baza cărora se realizează transferul sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile.

    CAP. III
    Mecanisme financiare specifice funcţiei de plată a Autorităţii de management pentru programele operaţionale regionale
    ART. 6
    (1) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program operaţional se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia şi se reflectă în anexă la bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, încheie contracte de finanţare cu beneficiarii, respectiv decizii/ordine de finanţare, în limita sumelor aferente creditelor de angajament, şi efectuează plăţi în limita sumelor aferente creditelor bugetare cuprinse în anexă la bugetul Ministerului Finanţelor Publice şi au responsabilitatea reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor.
    (3) Agenţiile pentru dezvoltare regională fundamentează, justifică şi utilizează în condiţii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate sumele prevăzute la alin. (2).
    (4) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice, prin legea bugetară anuală, se aprobă credite de angajament şi credite bugetare pentru asigurarea fondurilor reprezentând cofinanţare din bugetul de stat, precum şi cheltuieli neeligibile, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaţionale regionale, stabilite conform legii în sarcina autorităţilor de management.
    (5) Sumele prevăzute la alin. (4) se cuprind în proiectul de buget al Ministerului Finanţelor Publice, pentru fiecare program operaţional regional în parte, pe baza propunerilor transmise de către fiecare autoritate de management pentru programele operaţionale regionale, întocmite în baza graficelor de rambursare din contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii.
    (6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetare anuale sau a legilor de rectificare, după caz, autoritatea de certificare şi plată încheie cu fiecare autoritate de management pentru programele operaţionale regionale convenţii de finanţare în limita creditelor de angajament şi bugetare aferente valorii anuale a programelor operaţionale. Convenţia de finanţare reprezintă angajament legal pentru fondurile publice aprobate potrivit alin. (4), în baza căruia Autoritatea de certificare şi plată deschide şi transferă fondurile în conturile de disponibil corespunzătoare ale Autorităţii de management.
    (7) Convenţia de finanţare, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă acordul scris încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată şi fiecare agenţie pentru dezvoltare regională în calitate de Autoritate de management pentru programul operaţional regional, prin care sunt stabilite atribuţiile, responsabilităţile, termenele şi condiţiile privind programarea bugetară şi transferul fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente cofinanţării şi cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor în cadrul programelor operaţionale regionale, stabilite în condiţiile legii în sarcina autorităţilor de management.
    (8) Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, inclusiv cele aferente prefinanţării, se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată în conturile de disponibil ale autorităţilor de management ale programelor operaţionale regionale deschise la Trezoreria Statului, la termenele şi pe baza cererilor de fonduri, respectiv a altor documente prevăzute în acordurile prevăzute la art. 5 alin. (3).
    (9) Agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale efectuează plăţi către beneficiari din fondurile transferate de Autoritatea de certificare şi plată, în baza acordurilor de colaborare prevăzute la art. 5 alin. (3) şi a convenţiilor de finanţare prevăzute la alin. (7).
    (10) În baza convenţiilor de finanţare încheiate potrivit prevederilor alin. (7), agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, întocmesc şi transmit lunar sau ori de câte ori este nevoie cereri de fonduri pentru asigurarea fondurilor aferente cofinanţării din bugetul de stat, precum şi a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaţionale regionale, în vederea efectuării plăţilor către beneficiari.
    (11) La întocmirea cererilor prevăzute la alin. (10), agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, au obligaţia de a lua în considerare gradul de folosire a fondurilor puse la dispoziţie anterior, cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective.
    (12) Autoritatea de certificare şi plată transferă agenţiilor pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, în conturi distincte de disponibil deschise la Trezoreria Statului, sumele solicitate în baza cererilor de fonduri prevăzute la alin. (8) şi (10).
    (13) Pentru sumele prevăzute la alin. (2) şi (8) agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, întocmesc raportări contabile în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice.
    (14) Disponibilităţile din sumele transferate potrivit alin. (12), rămase la sfârşitul exerciţiului bugetar în conturile autorităţilor de management pentru programele operaţionale regionale, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 7
    (1) Agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, autorizează la plată cheltuielile declarate de beneficiari şi efectuează plăţi către aceştia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la nivel naţional şi european şi în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare.
    (2) Pentru sumele autorizate la plată din fonduri externe nerambursabile, cofinanţarea asigurată din bugetul de stat, precum şi pentru plata cheltuielilor neeligibile stabilite în condiţiile legii în sarcina Autorităţii de management, agenţiile pentru dezvoltare regională virează fondurile în conturile deschise de beneficiarii instituţii publice la Trezoreria Statului şi de alte categorii de beneficiari decât instituţii publice la Trezoreria Statului sau la instituţii de credit în funcţie de opţiunea acestora.

    ART. 8
    (1) Pentru utilizarea sumelor aferente axei prioritare de asistenţă tehnică a fiecărui program operaţional regional, Agenţia pentru Dezvoltare Regională are obligaţia de a asigura o separare adecvată a funcţiilor, respectiv între calitatea de beneficiar al asistenţei tehnice şi calitatea de autoritate de management şi de a lua măsurile necesare pentru evitarea conflictelor de interese şi de prevenire a neregulilor şi a fraudelor.
    (2) Agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de beneficiar al asistenţei tehnice, au calitatea de autorităţi contractante în sensul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, efectuează plăţi către furnizorii de produse, prestatorii de servicii, executanţii de lucrări, salariaţi precum şi faţă de terţi, pe baza angajamentelor legale încheiate conform legii şi a deciziilor/ordinelor de finanţare semnate.
    (3) Pentru sumele alocate cu destinaţia de asistenţă tehnică, agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de beneficiari, au rolul de autorităţi contractante şi sunt obligate să respecte prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.
    (4) Pentru sumele primite din fondurile aferente asistenţei tehnice, agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, întocmesc raportări contabile în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice.

    CAP. IV
    Mecanisme specifice altor funcţii exercitate de autorităţile de management pentru dezvoltare regională
    ART. 9
    (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, exercită controlul asupra cheltuielilor efectuate de către beneficiarii care au contracte de finanţare legal încheiate cu acestea, inclusiv asupra contractelor de achiziţii publice/sectoriale încheiate de beneficiari, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Controlul exercitat de către agenţiile pentru dezvoltare regională în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale este limitat la clauzele asumate ale contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii de finanţare.
    (3) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plăţi/rambursări următoare şi/sau executarea garanţiilor bancare, prevăzute la art. 38 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, agenţiile pentru dezvoltare regională în calitate de autorităţi de management transmit organelor fiscale competente titlurile executorii prevăzute la art. 43 din acelaşi act normativ, împreună cu dovada comunicării acestora către beneficiari, care poate fi transmisă inclusiv în format electronic, în vederea aplicării prevederilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, pot delega constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora către un organism intermediar, pe bază de acord de delegare încheiat potrivit prevederilor art. 4 alin. (1).

    ART. 10
    Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei desemnează o structură de specialitate care asigură coordonarea operaţională a programelor operaţionale regionale, exercitând în acest sens următoarele atribuţii principale:
    a) sprijină Ministerul Fondurilor Europene şi agenţiile pentru dezvoltare regională în procesul de negociere cu Comisia Europeană aferent perioadei de programare 2021-2027;
    b) contribuie, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, la elaborarea şi transmiterea spre aprobare către Comisia Europeană a celor opt programe operaţionale regionale;
    c) contribuie la încadrarea bugetelor programelor operaţionale regionale în obiectivele de concentrare tematică, cu respectarea liniilor de intervenţie specifice;
    d) asigură măsurile necesare implementării deciziilor Guvernului privind cele opt programe operaţionale regionale;
    e) asigură măsurile necesare pentru coordonarea comitetelor de monitorizare a celor opt programe operaţionale regionale şi monitorizează implementarea deciziilor acestor comitete;
    f) elaborează, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene şi în colaborare cu agenţiile pentru dezvoltare regională metodologii unitare pentru buna implementare a programelor operaţionale regionale.


    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 11
    Fiecare agenţie pentru dezvoltare regională dispune măsuri organizatorice şi de pregătire a sistemului de management şi control pentru programul operaţional regional gestionat.

    ART. 12
    În termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Fondurilor Europene propune Guvernului aprobarea prin hotărâre a cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027.

    ART. 13
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Fondurilor Europene propune Guvernului aprobarea prin hotărâre a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027.

    ART. 14
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se emite ordinul comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice, prevăzut la art. 6 alin. (13) şi art. 8 alin. (4).                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul fondurilor europene,
                    Călin-Ioan Bota,
                    secretar de stat
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 29 iulie 2020.
    Nr. 122.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016