Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 24 februarie 2021  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 24 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 192 din 25 februarie 2021
    Ţinând cont de faptul că evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel mondial, generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, s-a reflectat negativ atât în planul sănătăţii publice, cât şi în plan geopolitic, economic şi social,
    în considerarea faptului că actualul context epidemiologic, cu rezultat criză sanitară fără precedent, determină statele să acorde sprijin reciproc statelor terţe pentru prevenirea sau rezolvarea unor situaţii de urgenţă survenite ca urmare a unor epidemii, pandemii, catastrofe sau dezastre naturale,
    având în vedere necesitatea asigurării derulării în condiţii de eficienţă şi eficacitate a activităţii la nivelul unităţilor sanitare publice cu paturi, se impune luarea unor măsuri care să asigure un management adecvat al cazurilor spitalizate, concomitent cu asigurarea sustenabilităţii în furnizarea acestor servicii medicale atât pentru tratarea pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, cât şi pentru tratarea pacienţilor cu alte afecţiuni, indiferent de cazuistică.
    Luând în considerare problemele apărute în sistemul de asistenţă medicală din România la nivelul unui număr însemnat de unităţi sanitare, cu consecinţe directe în calitatea îngrijirilor medicale acordate populaţiei,
    în vederea eficientizării, asumării şi responsabilizării actului managerial şi pentru realizarea unei proporţionalităţi între atribuţiile şi responsabilitatea pentru membrii consiliilor de administraţie de la nivelul spitalelor publice,
    ţinând cont de atribuţiile suplimentare care i-au revenit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) în perioada stării de alertă, în calitate de principală instituţie finanţatoare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, în ceea ce priveşte gestionarea, implementarea şi controlul ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    întrucât principalul rol al consiliului de administraţie, ca organ de conducere al CNAS, este de a elabora şi a realiza strategia în domeniul asigurărilor sociale de sănătate, iar în actualul context epidemiologic CNAS are şi obligaţia de a aduce la îndeplinire măsurile specifice prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere că actualul context epidemiologic a impus stabilirea unor măsuri pentru a preveni riscul apariţiei îmbolnăvirilor, se impune, pentru a evita apariţia unor situaţii de natură a îngreuna activitatea la nivelul Colegiului Medicilor din România, completarea cadrului legal, astfel încât activităţile la nivelul organelor de conducere să se desfăşoare şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă.
    În acest context, ţinând seama de starea de fapt obiectivă, determinată de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale privind răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru continuarea activităţilor specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru asigurarea managementului la nivel decizional se impune luarea de măsuri pentru asigurarea şi motivarea resurselor umane implicate.
    Întrucât măsurile care se impun a fi luate nu suportă amânare, consecinţele negative ale lipsei intervenţiei legislative în regim de maximă urgenţă constând în îngreunarea activităţii instituţiilor care au ca principal obiectiv protejarea asiguraţilor şi reprezentarea intereselor acestora,
    în vederea asigurării cadrului legal pentru acordarea de ajutoare umanitare de către statul român către alte state, din produsele existente în cadrul rezervei pentru situaţii speciale a Ministerului Sănătăţii, precum şi acordarea dreptului Ministerului Sănătăţii de a realiza ajutoare umanitare sau donaţii către alte state pentru prevenirea sau rezolvarea unor situaţii de urgenţă survenite ca urmare a unor epidemii, pandemii, catastrofe sau dezastre naturale,
    luând în considerare faptul că toate aceste aspecte vizează interesul public şi prin neasigurarea resurselor umane necesare se pot genera vulnerabilităţi în modul de acţiune a structurilor implicate, acestea reprezentând situaţii de urgenţă, extraordinare, ce nu pot fi amânate fără riscul unor disfuncţionalităţi instituţionale,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Ministerul Sănătăţii poate acorda, prin hotărâre a Guvernului, din rezerva ministerului ajutor umanitar cu titlu gratuit sau donaţie, după caz, instituţiilor sau autorităţilor cu atribuţii în domeniul sănătăţii din alte state, constând în medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi alte materiale specifice, pentru prevenirea sau rezolvarea unor situaţii de urgenţă survenite ca urmare a unor epidemii, pandemii, catastrofe sau dezastre naturale."

    2. La articolul 187 alineatul (10), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătăţii;
d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii şi orice achiziţie directă care depăşeşte suma de 50.000 lei;"

    3. La articolul 187 alineatul (10), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:
    "g) poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activităţi desfăşurate în spital, stabilind tematica şi obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile auditorului extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
h) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii."

    4. La articolul 282 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) doi vicepreşedinţi;"

    5. La articolul 287, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Consiliul de administraţie are doi vicepreşedinţi aleşi de consiliul de administraţie prin vot secret. Vicepreşedinţii consiliului de administraţie sunt şi vicepreşedinţii CNAS.
(3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul general ai CNAS se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, pe perioada executării mandatului, cu excepţia celor prevăzute la art. 292 alin. (1)."

    6. La articolul 425, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Adunarea generală se întruneşte anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanţă, şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă, cu participarea a două treimi din numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de două treimi, după 10 zile se organizează o nouă şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
    ....................................................................
(4) Condiţiile şi modalitatea de exprimare a votului, prin corespondenţă sau în format electronic, se stabilesc prin regulamentul electoral."

    7. La articolul 429, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 429
    (1) Consiliul colegiului teritorial, în prima şedinţă, organizată în termen de maximum 5 zile de la alegere, prin vot exprimat şi prin corespondenţă sau în format electronic, alege biroul consiliului."

    8. La articolul 434, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Adunarea generală naţională se desfăşoară inclusiv prin mijloace de comunicare la distanţă, în şedinţă ordinară, în trimestrul I al anului în curs. Votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă sau în format electronic."

    9. La articolul 437, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Consiliul naţional al CMR se desfăşoară legal inclusiv prin mijloace de comunicare la distanţă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul reprezentanţilor stabiliţi la alin. (1), şi ia decizii cu majoritate simplă de voturi. Votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă sau în format electronic."

    10. La articolul 443, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 443
    (1) Biroul executiv al CMR lucrează legal inclusiv prin mijloace de comunicare la distanţă, în prezenţa a cel puţin 3 dintre membrii săi, şi aprobă deciziile cu votul a cel puţin 3 membri."

    11. În tot cuprinsul titlului VIII, sintagma „vicepreşedinte“ se înlocuieşte cu sintagma „vicepreşedinţi“.


    ART. II
    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 24 februarie 2021.
    Nr. 12.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016