Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 iulie 2020  privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 iulie 2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020
    Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă,
    având în vedere că în contextul actual, caracterizat de instituirea unor măsuri de natură a restrânge, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgenţă, unele drepturi şi libertăţi fundamentale, printre care se regăseşte şi dreptul la libertatea economică, sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate absolută.
    În condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă şi trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează, printre altele, creşterea accesului la finanţare, neimplementarea în regim de urgenţă a modificărilor legislative propuse generează consecinţe negative asupra obţinerii de către operatorii economici a finanţărilor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, care pot conduce chiar la riscul de insolvenţă.
    Întrucât consecinţele negative care pot apărea în situaţia neadoptării măsurilor propuse pot afecta grav situaţia întreprinderilor mici şi mijlocii pe perioada manifestării efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2, în contextul necesităţii luării de măsuri urgente pentru reducerea impactului socioeconomic pe care pandemia de COVID-19, îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung, este necesară implementarea în regim de urgenţă a unui mecanism de stimulare a finanţărilor de tip leasing financiar oferite întreprinderilor mici şi mijlocii de societăţile de leasing.
    Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României în contextul pandemiei de COVID-19, fapt ce a determinat instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe fondul existenţei unei tendinţe de înrăutăţire a performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare, nu poate fi amânată reglementarea unor măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare, prin asigurarea unor produse de finanţare specializate, destinate unui segment de întreprinderi mici şi mijlocii a căror accesibilitate la creditele bancare este mai dificilă, respectiv companiile nou-lansate - start-ups - şi cele care nu dispun de garanţii reale - active fixe - consistente.
    Întrucât este necesară susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţări destinate achiziţionării de bunuri mobile noi sau second-hand pentru desfăşurarea activităţii, în special a celor care au nevoie să transfere tehnologie în procesele de producţie, dar şi pentru asigurarea fluxurilor financiare necesare acestora prin operaţiuni specifice de sell-and-lease-back,
    având în vedere faptul că probabilitatea de nerambursare estimată pentru următoarele 12 luni este mai mare în cazul companiilor cu un grad scăzut de tehnologizare comparativ cu companiile din domenii intensive tehnologic care au o capacitate mai bună de îndatorare, conform Raportului Băncii Naţionale a României asupra stabilităţii financiare din decembrie 2019,
    având în vedere că bunurile mobile achiziţionate în sistem leasing participă direct şi imediat la crearea sursei de venit care contribuie la plata ratelor de leasing, iar în cazul unei bune planificări şi corelări a programului de investiţie cu schema de finanţare în leasing, ratele lunare de leasing pot fi acoperite integral din cash-flow-ul generat de investiţie, fără niciun efort suplimentar din partea utilizatorului - în afara avansului plătit la încheierea contractului de leasing,
    întrucât capitalurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare au menţinut tendinţa crescătoare, majorându-se cu 11% în perioada septembrie 2017 - septembrie 2018 şi cu încă 15% în anul 2019, aspect care a susţinut reluarea activităţii de creditare, chiar şi în condiţiile continuării practicării unor rate de dobândă la valori ridicate, conform Raportului Băncii Naţionale a României asupra stabilităţii financiare din decembrie 2019,
    deoarece relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, caracterizat prin dinamism şi diversitate, necesită luarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să răspundă nevoilor de diversificare a produselor de finanţare şi de garantare specifice sectorului de leasing,
    având în vedere caracterul anticiclic al instrumentelor care trebuie utilizate în contextul actual, se impune reglementarea unor măsuri de stimulare a accesării finanţărilor de tip leasing, care contribuie la stimularea fluxurilor financiare şi la conservarea necesarului de lichiditate al întreprinderilor mici şi mijlocii pentru derularea activităţii în condiţii optime.
    Întrucât măsurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la menţinerea şi dezvoltarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu consecinţe directe şi imediate asupra bugetului de stat şi a celorlalte bugete, adoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri este absolut necesară, iar în lipsa acestor măsuri s-ar produce o serie de consecinţe imediate asupra bugetului de stat, prin neplata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de către întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, asupra implementării proiectelor şi atingerii obiectivelor întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi asupra personalului angajat de acestea.
    Având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a cărui sprijinire reprezintă o prioritate naţională, ar beneficia de condiţii de finanţare suboptime sau nu ar putea beneficia de o finanţare adecvată pentru derularea activităţii curente.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale şi definiţii
    ART. 1
    (1) Se aprobă Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Naţională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţilor IMM-urilor, precum şi întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, în calitate de utilizatori, denumiţi în continuare beneficiari.
    (2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi.
    (3) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanţările de tip leasing destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de bunuri mobile noi şi/sau second-hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, astfel:
    a) în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar;
    b) în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar.

    (4) Caracteristicile bunurilor mobile care se pot achiziţiona în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei.
    (6) Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu încadrarea în plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, stabilit potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) şi (5) şi art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producţie, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, asociaţiile sau fundaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, care are calitatea de utilizator/locatar în contractul de leasing financiar încheiat cu finanţatorul;
    b) comision de administrare - sumă datorată Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., de către beneficiarul programului pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor;
    c) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de către beneficiarul programului, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a finanţărilor acordate în cadrul programului;
    d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, în calitate de locatar/utilizator, societatea de leasing financiar, în calitate de finanţator/locator, şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze finanţarea de tip leasing acordată de societatea de leasing financiar, iar beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către finanţator, în situaţia producerii riscului de credit;
    e) finanţarea de tip leasing - finanţarea de tip leasing financiar destinată achiziţionării prin intermediul finanţatorului de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţii IMM-ului, precum şi întreprinderii afiliate care are un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, în calitate de beneficiar al programului, acordarea acesteia realizându-se cu respectarea normelor interne proprii ale finanţatorului, în baza unui contract de leasing financiar;
    f) finanţare garantată de stat - finanţarea, exclusiv dobânzile, comisioanele sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de leasing încheiat cu finanţatorul, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu finanţatorul;
    g) finanţator - instituţie financiară nebancară înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca societate pe acţiuni, înscrisă în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României şi a cărei organizare şi funcţionare sunt reglementate de prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi care respectă prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) garant - statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    i) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi finanţator; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat.
    j) garanţii colaterale - ipotecile legale mobiliare instituite de finanţator asupra bunurilor mobile achiziţionate în cadrul programului, in favoarea statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare;
    k) leasing financiar - operaţiunea prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acestuia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul după achitarea valorii reziduale, dacă este cazul, precum şi a eventualelor cheltuieli accesorii asociate contractului de leasing financiar;
    l) procentul de garantare - partea din finanţare care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 80% pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei şi de maximum 60% pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial;
    m) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a finanţării, de către beneficiarul programului;
    n) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanţării, sumă care urmează a fi plătită finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice;
    o) valoarea reziduală - o parte din preţul bunului care face obiectul operaţiunii de leasing financiar, exprimată procentual şi care reprezintă valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator/locatar la momentul expirării contractului de leasing, după achitarea ultimei rate de leasing;
    p) bunuri mobile - echipamente IT şi tehnologia informaţiei, utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri, bunuri şi persoane, în scop comercial, care fac obiectul finanţării de tip leasing financiar garantate în cadrul programului.


    ART. 3
    (1) Beneficiarul este eligibil dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) nu se află în dificultate în sensul capitolului 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene „Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate“ publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 249, seria C din 31 iulie 2014;
    b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau finanţatorul;
    c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanţe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile standard, în observaţie şi substandard, conform Criteriilor de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători faţă de debitori prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit;
    d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi;
    e) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale finanţatorului;
    f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
    g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe fiscale şi bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Mecanismul de organizare a punerii în executare a aplicării condiţiilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) În baza prezentei ordonanţe de urgenţă se pot acorda facilităţi de natura subvenţiei de dobânda în procent de până la 50% pentru creditele garantate în condiţiile prezentei ordonanţe, precum şi garanţii de stat în condiţiile subvenţionării în procent de 100% a comisionului de administrare şi a comisionului de risc. Facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în baza unei scheme de ajutor de minimis, aprobată prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, precum şi a prevederilor comunitare relevante în domeniul ajutorului de stat.
    (4) Implementarea schemei de ajutor de minimis se face cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante.
    (5) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului beneficiarii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

    ART. 4
    Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea societăţilor de leasing financiar care urmează să acorde finanţări beneficiarilor eligibili în cadrul programului.

    CAP. II
    Finanţarea şi garantarea
    ART. 5
    (1) Finanţările prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt destinate achiziţionării bunurilor mobile noi şi second-hand destinate beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale finanţatorilor şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de perioade de graţie cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni.
    (3) Perioada şi modalitatea de rambursare a finanţărilor sunt stabilite de finanţator, conform normelor interne ale acestuia.
    (4) Avansul achitat de utilizator este de 0%, şi, în funcţie de solicitarea acestuia, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat, exclusiv TVA.
    (5) Valoarea reziduală este cuprinsă între 1% şi maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat exclusiv TVA şi poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate, pe parcursul derulării contractului.
    (6) Nivelurile comisionului de risc şi al comisionului de administrare, calculate în conformitate cu legislaţia europeană relevantă în domeniul ajutorului de stat se stabilesc anual prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    ART. 6
    (1) Între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţărilor acordate în cadrul programului cu garanţie de stat.
    (2) Garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală mobiliară asupra bunurilor mobile aflate în proprietatea finanţatorului, care fac obiectul finanţării de tip leasing, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare şi radiere în/din Registrul Naţional de Publicitate a Garanţiilor Mobiliare se efectuează de către finanţator, în baza mandatului acordat de F.N.G.C.I.M.M.
    (3) Finanţatorii pot solicita beneficiarului garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţiile colaterale, sub forma biletelor la ordin emise de beneficiar în limita procentului negarantat, în conformitate cu normele şi procedurile proprii de finanţare ale acestora.
    (4) Ipotecile mobiliare prevăzute la alin. (2) se instituie în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M, proporţional cu riscul asumat de garant şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractului de leasing financiar şi contractului de garantare. Sumele nete rezultate din valorificarea bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing, se distribuie între finanţator şi garant, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi.
    (5) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    ART. 7
    (1) Finanţatorul are obligaţia de a încheia poliţe de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, în condiţiile prevederilor art. 9 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la valoarea acceptată de societatea de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea rezultată din rapoartele de evaluare a bunurilor mobile pentru bunurile second-hand şi respectiv valoarea de achiziţie a bunului mobil pentru bunurile noi, întocmite de evaluatori autorizaţi de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
    (2) Obligaţia asigurării bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar subzistă pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei de stat.
    (3) Dreptul la despăgubiri rezultate din poliţele de asigurare încheiate sunt cesionate în favoarea statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare.
    (4) Costurile ocazionate de asigurarea bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar sunt în totalitate în sarcina utilizatorului.

    ART. 8
    (1) În cazul în care finanţatorul aprobă modificări ale clauzelor contractului de leasing referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat, prin eliberarea/înlocuirea garanţiilor colaterale, va trebui să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M., în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Mandatul prevăzut la art. 6 alin. (2) se consideră acordat şi în privinţa modificărilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. de către finanţator.

    CAP. III
    Plata garanţiilor, recuperarea creanţelor şi dispoziţii finale
    ART. 9
    (1) Finanţatorul are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile programului.
    (2) Sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele şi contul statului, se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, cu încadrarea în creditele aprobate în buget cu această destinaţie, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., şi se recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Pentru finanţările garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporţional cu procentul de garantare şi în acelaşi mod de către finanţator şi statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 10
    (1) După efectuarea plăţii prevăzute la art. 9 alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.
    (2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul prevăzut la alin. (1) debitorului beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre informare finanţatorului.
    (3) Înscrisul prevăzut la alin. (1), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite finanţatorilor în cadrul programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare şi recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Pentru sumele prevăzute la art. 9 alin. (2) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii, inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.
    (3) În cadrul procedurii de executare silită, garanţiile colaterale instituite prin contractul de garantare, se valorifică de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Sumele provenite din valorificarea realizată potrivit alin. (3) după deducerea cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, se distribuie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, până la limita creanţei neachitate, iar diferenţa se restituie finanţatorului.
    (5) Sumele rezultate atât din executarea iniţiată de către finanţator a biletelor la ordin emise de beneficiar în favoarea finanţatorului, cât şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile şi comisioanele aferente finanţării acordate, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite finanţatorului de statul român, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), în baza garanţiei acordate de stat.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (5), finanţatorul va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată şi data încasării acesteia de către finanţator, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate.
    (7) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de executare a biletelor la ordin, finanţatorul va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obţinute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoţită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de executare a biletelor la ordin şi sumele recuperate, precum şi documentele justificative din care rezultă valoarea creanţelor finanţatorului şi a cheltuielilor de executare, dacă este cazul, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanţiilor.
    (8) După finalizarea tuturor procedurilor de executare, în cazul constatării unor diferenţe între sumele virate potrivit alin. (6) şi datele din documentele justificative potrivit alin. (7), părţile vor proceda la regularizare.
    (9) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (6), finanţatorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanţele fiscale care se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi se individualizează întrun înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către finanţator se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (10) Dacă creanţele rezultate din plata garanţiilor emise pentru finanţările acordate în cadrul programului nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (6), fie în cazul în care bunurile mobile finanţate prin contractul de leasing financiar nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanţei, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplică prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Pentru recuperarea valorii de executare a garanţiilor plătite finanţatorului pentru finanţările acordate în cadrul programului, suplimentar faţă de sumele recuperate prevăzute la alin. (6), organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanţelor datorate în temeiul contractului de garantare.
    (12) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţei după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3), înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat se realizează de către acestea.
    (13) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a executării ipotecilor prevăzute la art. 6 alin. (2), în limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

    ART. 12
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 22 iulie 2020.
    Nr. 118.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016