Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 1 iulie 2020  privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 1 iulie 2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 599 din 8 iulie 2020
    Având în vedere că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional,
    luând în considerare faptul că reţelele de transport sunt interconexiuni transeuropene care contribuie la îmbunătăţirea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi la promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi contribuie la realizarea unei economii de piaţă competitive,
    ţinând cont de faptul că în cadrul general al politicii Guvernului asigurarea şi susţinerea unei infrastructuri adecvate dezvoltării obiectivelor socioeconomice prin modernizarea, dezvoltarea şi administrarea eficientă a sectorului rutier, cu accent pe extinderea numărului de autostrăzi, modernizarea şi lărgirea drumurilor existente, a podurilor şi a tuturor facilităţilor aferente, reprezintă o necesitate,
    având în vedere faptul că drumurile publice din România reprezintă o componentă principală a sistemului naţional de transport şi constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice,
    ţinând seama de faptul că printre proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, obiectivul de investiţie „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“ are o importanţă deosebită, realizarea obiectivului prezentând avantaje tehnice, economice şi sociale, întrucât reduce timpii de parcurs, costurile de exploatare a vehiculelor, sporeşte gradul de confort al populaţiei diminuând poluarea mediului în interiorul localităţilor şi nu în ultimul rând ajută la accelerarea dezvoltării socioeconomice a zonei, precum şi reducerea numărului de accidente,
    luând în considerare că starea de fapt obiectivă a situaţiei extraordinare este reprezentată de faptul că pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, pentru tronson 1, este necesar a se ocupa o suprafaţă de teren de 1.925 mp, aflată în proprietate publică a statului şi în administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic,
    având în vedere că pentru obţinerea suprafeţei de 1.925 mp necesare lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, pentru tronson 1, se impune schimbarea titularului dreptului de administrare, respectiv trecerea din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, dar şi modificarea anexei nr. 3.7 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont că starea de fapt independentă de voinţa Guvernului a situaţiei extraordinare este determinată de faptul că schimbarea titularului dreptului de administrare implică şi modificarea anexei nr. 3.7 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, această operaţiune se poate reglementa legal prin intermediul ordonanţei de urgenţă a Guvernului, şi nu prin raportare la dispoziţiile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    întrucât pentru acest proiect de infrastructură de transport este necesară reglementarea acestei măsuri în regim de urgenţă, deoarece au fost demarate lucrările de execuţie şi pentru evitarea unor eventuale depăşiri ale termenelor contractuale, care pot da dreptul antreprenorilor să emită revendicări, în special financiare,
    având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la blocarea implementării obiectivul de investiţie „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronson 1,
    ţinând seama de faptul că este imperios necesară respectarea etapelor investiţionale aferente anului 2020 pentru execuţia obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1,
    întrucât întârzierea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul operaţional Infrastructură mare, context în care se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc,
    având în vedere că finanţarea proiectului de construcţie a drumului expres Craiova-Piteşti este prevăzută a se realiza în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, având ca perioadă de eligibilitate a cheltuielilor până la data de 31 decembrie 2023,
    luând în considerare faptul că starea de fapt cuantificabilă a situaţiei extraordinare este determinată de faptul că adoptarea măsurilor astfel cum se propune prin prezenta ordonanţă de urgenţă ar putea conduce la evitarea decomiterii fondurilor nerambursabile, în cuantum de 5,5 miliarde lei, inclusiv TVA, din care 4,67 miliarde lei reprezintă cheltuieli eligibile, este imperios necesară parcurgerea în regim de urgenţă a etapelor administrative având ca scop asigurarea frontului de lucru pentru realizarea lucrărilor de infrastructură rutieră în perioada de eligibilitate.
    Întrucât întârzierea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul operaţional Infrastructură mare, context în care se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc,
    având în vedere că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport vizează interesul public şi strategic şi constituie o prioritate pentru economia naţională, măsurile pentru accelerarea implementării acestora reprezentând o situaţie de urgenţă şi extraordinară,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 1.925 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de CercetareDezvoltare Agricolă Şimnic Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1.
    (2) Partea din imobil transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinaţie.

    ART. 2
    Predarea-preluarea părţii din imobil prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic Craiova şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 3
    Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 3, numărul curent 6 va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬────────────────────┬───────┬────┬────────────┐
│ │Staţiunea de │ │ │2.155,3468 │
│6.│Cercetare-Dezvoltare│Craiova│Dolj│157,8655***)│
│ │Agricolă Şimnic │ │ │ │
└──┴────────────────────┴───────┴────┴────────────┘

"


    2. Totalul anexei nr. 3 se modifică în mod corespunzător.
    3. Anexa nr. 3.7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 4
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 3 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 1 iulie 2020.
    Nr. 110.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unei părţi din imobilul aflat în domeniul public al statului care se transmite
    din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ -
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic în administrarea
    Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

┌────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬────────┬────────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │Denumirea│ │ │Valoarea│ │ │
│ │ │ │bunului │Adresa │Elementele-cadru│de │ │Persoana │
│Nr. │ │Codul de │din │poştală a │de descriere │inventar│Persoana juridică de│juridică la care│
│crt.│Nr. MFP │clasificaţie│domeniul │bunului │tehnică/Cartea │a │la care se transmite│se transmite │
│ │ │ │public al│imobil │funciară/Nr. │bunului │imobilul/CUI │imobilul/CUI │
│ │ │ │statului │ │cadastral │imobil │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼────────┼────────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │C.F. nr. 36670 │ │Academia de Ştiinţe │ │
│ │ │ │ │ │Tarlaua 41, │ │Agricole şi Silvice │Ministerul │
│ │ │ │Teren │UAT │parcela 472/10, │ │„Gheorghe │Transporturilor,│
│1. │116968 │8.05.03 │agricol │Gherceşti,│numărul │3.139,68│Ionescu-Şişeşti“ - │Infrastructurii │
│ │(parţial)│ │Suprafaţa│judeţul │cadastral 36670 │lei │Staţiunea de │şi │
│ │ │ │1.925 mp │Dolj │Suprafaţa C.F. │ │Cercetare-Dezvoltare│Comunicaţiilor │
│ │ │ │ │ │88.075 mp │ │Agricolă Şimnic (CUI│(CUI 13633330) │
│ │ │ │ │ │ │ │3078896) │ │
└────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴────────┴────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3^7 la Legea nr. 45/2009)
    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului,
    aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic,
    judeţul Dolj, indispensabile cercetării-dezvoltării-inovării şi multiplicării materialului biologic

┌──────────┬────────────────────────────────────────┐
│Locul unde│Caracteristicile tehnice ale terenului │
│este ├───────┬───────┬───────────┬────────────┤
│situat │ │ │Categoria │Suprafaţa - │
│terenul │Tarlaua│Parcela│de │ha - │
│ │ │ │folosinţă │ │
├──────────┼───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │80/1 │1418 │arabil │15,2500 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │81 │1421 │arabil │24,1800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │98 │1500 │arabil │10,3700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │119 │1767 │arabil │18,8100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │120 │1768 │arabil │32,2200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │121 │1769 │arabil │26,3300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │121 │1771 │arabil │5,7800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │122 │1772 │arabil │32,9200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │123 │1773/1 │arabil │4,9100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │124 │1775/1 │arabil │7,0400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │127 │1793 │arabil │19,9948 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │128 │1796 │arabil │17,8200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │135 │1908 │arabil │41,5900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │136 │1912 │arabil │17,7100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │136 │1913 │arabil │36,5400 │
│Şimnic ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │137 │1914 │arabil │37,8300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │137 │1916 │arabil │48,6200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │140 │1919 │arabil │26,7800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │80/1 │1419 │arabil │5,2600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │83 │1429 │arabil │39,1700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │93 │1478 │arabil │27,9000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │94 │1483 │arabil │30,4300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │95 │1488 │arabil │0,4900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │97 │1496 │arabil │18,6900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │98 │1497 │arabil │30,0900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │99 │1502/1 │arabil │2,8100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │129 │1800 │arabil │60,3600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │130 │1809 │arabil │22,7600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1862 │arabil │0,4100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1865 │arabil │1,0000 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │arabil │664,0648 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │32 │422 │arabil │58,7400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │33 │424 │arabil │101,2600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │35 │431 │arabil │39,5600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │41 │467 │arabil │66,4400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │32 │422 │arabil │33,6800 │
│Gherceşti ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │33 │425/1 │arabil │6,0800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │35 │431 │arabil │5,8300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │40 │453 │arabil │40,9500 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │41 │472/10 │arabil │93,5075 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │42 │486 │arabil │11,4400 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │arabil │457,4875 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │133 │29 │arabil │8,6800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │133 │30 │arabil │11,4200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │134 │32 │arabil │3,2900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │134 │33 │arabil │24,6700 │
│Comuna ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Moţăţei │134 │34 │arabil │25,5400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │134 │35 │arabil │35,5900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │134 │36 │arabil │32,1800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │134 │37 │arabil │17,2100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │135 │1439/2 │arabil │1,1945 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │arabil │159,7745 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │217 │3243 │arabil │24,8200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │217 │3244 │arabil │36,9800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │217 │3245 │arabil │29,3700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │217 │3246 │arabil │22,8000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │217 │3247 │arabil │11,2000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │217 │3248 │arabil │19,0400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │217 │3249 │arabil │26,8800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │217 │3250 │arabil │26,2200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │217 │3251 │arabil │28,4200 │
│Municipiul├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Băileşti │217 │3252 │arabil │13,0500 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │170/1 │2026 │arabil │8,4900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │170/1 │2027 │arabil │22,5000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │170/1 │2028 │arabil │41,2700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │170/1 │2029 │arabil │45,0400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │170/1 │2032 │arabil │41,0200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │170/1 │2033 │arabil │19,8100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │171 │2035 │arabil │35,1500 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │171 │2036 │arabil │15,6000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │171 │2037 │arabil │14,7600 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │arabil │482,4200 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │42/1 │492/1 │arabil │16,2000 │
│Mischii ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │43 │506/1 │arabil │3,6300 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │arabil │19,8300 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Municipiul│19 │186 │arabil │0,8000 │
│Craiova │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │arabil │0,8000 │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │ARABIL │1.784,3768 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │81 │1421 │păşune │4,3800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │82 │1427 │păşune │0,0200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │84 │1431/1 │păşune │4,0800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │84 │1432/2 │păşune │4,0500 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │95 │1485 │păşune │0,9800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │95 │1487 │păşune │0,8900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │95 │1490 │păşune │0,4000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │95 │1491 │păşune │0,4400 │
│Comuna ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Şimnic │98 │1498 │păşune │35,0600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │129 │1799 │păşune │0,2000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │129 │1803 │păşune │15,7900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │129 │1806 │păşune │0,1000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │130 │1810 │păşune │1,9300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1861 │păşune │0,5200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1883 │păşune │0,3000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1889 │păşune │1,4100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1890 │păşune │0,1500 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │păşune │70,7000 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │36 │439 │păşune │10,0000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │35 │432 │păşune │18,6900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │36 │436 │păşune │17,2500 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │36 │439 │păşune │23,9600 │
│Comuna ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Gherceşti │40 │441 │păşune │2,0100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │40 │452 │păşune │1,1700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │40 │466 │păşune │2,2100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │41 │468 │păşune │37,0100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │42 │486 │păşune │1,7000 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │păşune │114,0000 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Municipiul│19 │187 │păşune │1,7100 │
│Craiova │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │păşune │1,7100 │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │PĂŞUNE │186,4100 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │viţă-de-vie│ │
│ │131 │1817 │nobilă │0,9100 │
│ │ │ │(vie) │ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1820 │vie │2,0000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1822 │vie │1,9500 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1824 │vie │2,0700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1825 │vie │2,9000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1826 │vie │2,4800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1827 │vie │2,5600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1828 │vie │2,5600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1830 │vie │0,6700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1831 │vie │1,1100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1832 │vie │1,1700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1833 │vie │1,2000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │131 │1834 │vie │1,3000 │
│Şimnic ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1836 │vie │1,4200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1837 │vie │1,2200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1838 │vie │1,1900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1839 │vie │0,8500 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1840 │vie │0,7200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1843 │vie │1,6800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1846 │vie │1,7700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1848 │vie │0,4400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1857 │vie │1,5300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1858 │vie │1,6400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1859 │vie │1,8600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1860 │vie │0,3800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1879 │vie │4,7100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1891 │vie │4,7100 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │vie │47,0000 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │42 │479 │vie │11,5300 │
│Comuna ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Gherceşti │42 │485 │vie │1,4000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │42 │486 │vie │2,0700 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │vie │15,0000 │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │VIE │62,0000 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1815 │livadă │4,6900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1866 │livadă │14,1600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1868 │livadă │7,8300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │132 │1870 │livadă │7,5700 │
│Şimnic ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1872 │livadă │6,2700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1874 │livadă │7,0200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1884 │livadă │2,2900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1886 │livadă │5,2100 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │livadă │55,0400 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │42 │481 │livadă │3,0000 │
│Gherceşti │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │livadă │3,0000 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │19 │181 │livadă │0,4300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Oraşul │19 │183 │livadă │2,2200 │
│Craiova ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │19 │185 │livadă │0,2100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │19 │188 │livadă │1,1000 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │livadă │3,9600 │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │LIVADĂ │62,0000 │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │AGRICOL │2.094,7868 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │35 │432/1 │ape, bălţi │5,1400 │
│Gherceşti │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │ape, bălţi │5,1400 │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │129 │1804 │vegetaţie │0,9700 │
│ │ │ │forestieră │ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │130 │1812 │vegetaţie │0,0600 │
│ │ │ │forestieră │ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │130 │1813 │vegetaţie │0,2800 │
│Comuna │ │ │forestieră │ │
│Şimnic ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1816 │vegetaţie │0,8300 │
│ │ │ │forestieră │ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1877 │vegetaţie │1,4000 │
│ │ │ │forestieră │ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1878 │vegetaţie │0,2200 │
│ │ │ │forestieră │ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │vegetaţie │3,7600 │
│ │forestieră │ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Municipiul│19 │189 │vegetaţie │0,4100 │
│Craiova │ │ │forestieră │ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │vegetaţie │0,4100 │
│ │forestieră │ │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │VEGETAŢIE │4,1700 │
│ │FORESTIERĂ │ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │80/1 │1414 │drum │0,1300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │80/1 │1416 │drum │0,0900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │81 │1423 │drum │0,5200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │93 │1481 │drum │0,5700 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │120 │1768/1 │drum │0,4000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │121 │1770 │drum │0,3000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │123 │1774/1 │drum │0,3600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │127 │1792 │drum │0,2500 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │128 │1797 │drum │0,2900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │80/1 │1415 │drum │0,0200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │82 │1428 │drum │0,7900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │83 │1430 │drum │0,5200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │93 │1477 │drum │0,4300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │93 │1480 │drum │0,1800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │94 │1482 │drum │0,5300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │95 │1484 │drum │0,9600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │98 │1501 │drum │0,5100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │99 │1508 │drum │0,2400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │99 │1509 │drum │0,6100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │129 │1807 │drum │0,3400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │129 │1818 │drum │0,5600 │
│Şimnic ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │130 │1814 │drum │0,1800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1818 │drum │0,1800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1819 │drum │0,1400 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1821 │drum │0,2000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1823 │drum │0,2000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1829 │drum │0,1800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1835 │drum │0,1800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1842 │drum │0,3800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1844 │drum │0,2600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1845 │drum │0,0800 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1847 │drum │0,4000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1850 │drum │0,0900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1851 │drum │0,0900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1853 │drum │0,4200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1855 │drum │0,1600 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1867 │drum │0,3900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1869 │drum │0,1300 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1871 │drum │0,3900 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1873 │drum │0,1100 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1882 │drum │0,1000 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1888 │drum │0,3400 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │DRUMURI │13,2000 │
│ │EXPLOATARE │ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │35 │430 │drum │0,5400 │
│Gherceşti │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │42 │484 │drum │0,1000 │
│Gherceşti │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │DRUMURI │0,6400 │
│ │EXPLOATARE │ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1420 │drum │0,3200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │133 │1424 │drum │0,4600 │
│Moţăţei ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │134 │1431 │drum │0,6500 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │134 │1438 │drum │0,9300 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │DRUMURI │2,3600 │
│ │EXPLOATARE │ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Municipiul│170/1 │2031 │drum │0,0400 │
│Băileşti ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │171 │2034 │drum │0,3800 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │DRUMURI │0,4200 │
│ │EXPLOATARE │ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Municipiul│19 │184 │drum │0,0700 │
│Craiova │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │DRUMURI │0,0700 │
│ │EXPLOATARE │ │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │DRUMURI │16,6900 │
│ │EXPLOATARE │ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │80/1 │1417 │curţi, │0,2700 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │127 │1792 │curţi, │7,9300 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │128 │1795 │curţi, │0,2100 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │128 │1798 │curţi, │3,5000 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │82 │1426 │curţi, │3,8400 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │93 │1479 │curţi, │0,1100 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │129 │1801 │curţi, │1,1700 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │129 │1802 │curţi, │1,3200 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │129 │1805 │curţi, │3,1300 │
│Şimnic │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1863 │curţi, │0,1500 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │131 │1864 │curţi, │0,6400 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1875 │curţi, │0,0400 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1876 │curţi, │0,1300 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1880 │curţi, │0,1300 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1881 │curţi, │0,0700 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1885 │curţi, │0,0700 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │132 │1887 │curţi, │0,0400 │
│ │ │ │construcţii│ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │curţi, │22,7500 │
│ │construcţii│ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │35 │431/4 │curţi, │0,3600 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │35 │434 │curţi, │0,2000 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │36 │436 │curţi, │0,2300 │
│Gherceşti │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │36 │437 │curţi, │0,3500 │
│ │ │ │construcţii│ │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │42 │480/1 │curţi, │3,0000 │
│ │ │ │construcţii│ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │curţi, │4,1400 │
│ │construcţii│ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│ │170/1 │2030 │curţi, │0,1400 │
│Municipiul│ │ │construcţii│ │
│Băileşti ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │171 │2035/1 │curţi, │0,4000 │
│ │ │ │construcţii│ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │curţi, │0,5400 │
│ │construcţii│ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Oraşul │19 │182 │curţi, │0,8900 │
│Craiova │ │ │construcţii│ │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │curţi, │0,8900 │
│ │construcţii│ │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │CURŢI, │28,3200 │
│ │CONSTRUCŢII│ │
├──────────┬───────┬───────┼───────────┼────────────┤
│Comuna │80/1 │1410 │neproductiv│1,8600 │
│Şimnic ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │82 │1424 │neproductiv│1,2600 │
├──────────┼───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │98 │1490 │neproductiv│0,3000 │
│Comuna ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│Şimnic │98 │1499 │neproductiv│1,5200 │
│ ├───────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │129 │1804 │neproductiv│1,3000 │
├──────────┴───────┴───────┼───────────┼────────────┤
│Total │neproductiv│6,2400 │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │NEAGRICOL │60,5600 │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Total comuna Şimnic │agricol + │882,7548 │
│ │neagricol │ │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Total comuna Gherceşti │agricol + │599,4075 │
│ │neagricol │ │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Total comuna Moţăei │agricol + │162,1345 │
│ │neagricol │ │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Total municipiul Băileşti │agricol + │483,3800 │
│ │neagricol │ │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Total comuna Mischii │agricol + │19,8300 │
│ │neagricol │ │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Total oraşul Craiova │agricol │7,8400 │
├──────────────────────────┴───────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL │2.155,3468*)│
└──────────────────────────────────────┴────────────┘

    *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 116968.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016