Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 4 februarie 2020  privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 102 din 11 februarie 2020
    Având în vedere declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional, din cauza infecţiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză,
    ţinând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul Republicii Populare Chineze, precum şi faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană,
    având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ţinută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecţie pentru personal şi pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate,
    luând în considerare recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22-23 ianuarie 2020, în sensul că toate ţările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecţiilor cu noul virus, inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea şi tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor şi prevenirea răspândirii continue a infecţiei,
    raportat la faptul că gestionarea fiecărui caz de suspiciune cu Coronavirus necesită folosirea unor echipamente specializate de protecţie pentru personal, precum şi pentru efectuarea transportului persoanelor afectate către unităţile sanitare primitoare,
    ţinând cont de faptul că analiza realizată de reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apărării Naţionale relevă lipsa ori insuficienţa acestor tipuri de echipamente necesare intervenţiei pentru transportul pacienţilor suspicionaţi sau confirmaţi cu noul Coronavirus,
    coroborat cu faptul că România va găzdui în luna iunie 2020 meciuri de fotbal din cadrul Campionatului European de Fotbal (EURO 2020), fapt care creşte riscul la îmbolnăvire şi determină luarea unor măsuri urgente de pregătire în gestionarea cazurilor de infecţii cu noul virus,
    având în vedere că achiziţionarea în mod descentralizat şi neunitar a unor astfel de echipamente specializate de protecţie ar înregistra perioade de timp foarte lungi, acţiune care ar conduce la întârzieri în dotarea unităţilor beneficiare, cu posibil risc asupra sănătăţii populaţiei,
    luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile asupra capabilităţii de pregătire a unităţilor sanitare pentru gestionarea la nivel adecvat a infecţiilor cu noul virus,
    pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal modern şi a unor mecanisme manageriale perfecţionate, menite să asigure, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă, generate de tipul de risc epidemii şi alte evenimente generatoare de victime multiple care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate,
    ţinând cont că achiziţia centralizată creează premisele obţinerii unor produse de calitate la preţuri inferioare comparativ cu cele implicate de achiziţia neunitară a produselor,
    în considerarea faptului că elementele sus-menţionate definesc un context excepţional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general şi care constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Stocurile de urgenţă medicală se constituie ca rezerve materiale, destinate acţiunilor pentru protecţia populaţiei în situaţii de urgenţă generate de tipul de risc epidemii şi alte evenimente generatoare de victime multiple.
    (2) Constituirea şi gestionarea stocurilor de urgenţă medicală se asigură de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza Nomenclatorului produselor stocuri de urgenţă medicală.
    (3) Stocurile de urgenţă medicală au caracter complementar în raport cu stocurile rezervă de stat şi nu se supun regimului juridic al acestora.
    (4) Produsele constituite ca stocuri de urgenţă medicală fac parte din domeniul privat al statului şi se administrează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) nivel maxim - cantitatea maximă de produs ce poate fi prevăzută ca stoc prin nomenclatorul produselor stocuri de urgenţă medicală;
    b) nomenclatorul produselor stocuri de urgenţă medicală - cuprinde lista produselor, care pot fi constituite ca stocuri de urgenţă medicală, nivelul maxim de constituire şi termenul de păstrare a acestora;
    c) reîntregirea stocurilor de urgenţă medicală - achiziţie de produse pentru refacerea stocurilor diminuate ca urmare a utilizării acestora;
    d) împrospătarea stocurilor de urgenţă medicală - activitate de înlocuire a unor cantităţi de produse ajunse înainte de termenul de valabilitate sau cu risc de depreciere calitativă ori de uzură morală pe timpul păstrării, realizată prin operaţiuni de transfer fără plată la instituţii publice;
    e) scoatere - operaţiunea de scoatere cu caracter definitiv a unei cantităţi de produse consumabile din stocul de urgenţă medicală;
    f) acumularea - operaţiunea de colectare a produselor ca stocuri de urgenţă medicală.


    ART. 3
    Nomenclatorul produselor stocuri de urgenţă medicală, metodologia de utilizare, scoatere, dare în folosinţă gratuită, reîntregire şi împrospătare a acestor stocuri se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.

    ART. 4
    (1) Achiziţia produselor pentru acumularea, reîntregirea şi împrospătarea stocurilor de urgenţă medicală se realizează potrivit prevederilor legale privind achiziţiile publice.
    (2) Se desemnează Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate ca instituţie abilitată pentru organizarea şi derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru:
    a) ori de câte ori este nevoie, pentru acoperirea necesităţilor cuprinse în Nomenclatorul produselor stocuri de urgenţă medicală, prevăzut la art. 3, prin aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) până la atingerea nivelului maxim, pentru acoperirea necesităţilor de produse stocuri de urgenţă medicală, inclusiv a scannerelor termice, prevăzute în anexă, în regim de urgenţă, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) şi art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 5
    (1) Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, şi Ministerul Sănătăţii pun la dispoziţia Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate necesităţile, valoarea estimată pentru fiecare produs în parte, specificaţiile tehnice şi specialiştii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare şi derulare a procedurilor de atribuire, precum şi persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare, astfel:
    a) pentru achiziţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) în termen de maximum 3 zile de la aprobarea Nomenclatorului produselor stocuri de urgenţă medicală, prevăzut la art. 2;
    b) pentru achiziţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) în termen de maximum 3 zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (2) În cazul în care acordul-cadru centralizat este încheiat cu mai mulţi operatori economici, după caz, reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru se realizează de către Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
    (3) Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate va pune la dispoziţia Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă acordurile-cadru atribuite în termen de o zi lucrătoare de la semnare.
    (4) Monitorizarea acordurilor-cadru şi încheierea contractelor subsecvente pentru achiziţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) se realizează de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 6
    (1) Produsele pot fi scoase din stocurile de urgenţă medicală sau date în folosinţă gratuită în următoarele situaţii:
    a) pericol potenţial, iminenţa ameninţării ori apariţia unei epidemii/pandemii sau alte evenimente generatoare de victime multiple pe teritoriul naţional;
    b) instituirea stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional;
    c) activităţi de instruire şi pregătire de specialitate a personalului implicat în acţiuni de prevenire şi răspuns, organizate pe plan naţional sau internaţional, în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;
    d) intervenţia operativă prin Mecanismul european de protecţie civilă, prevăzut de Decizia nr. 1.313/2013 a Parlamentului European privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii.

    (2) Scoaterea produselor din stocurile de urgenţă medicală sau darea în folosinţă gratuită a acestora se face prin dispoziţie a secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sau a înlocuitorului legal al acestuia, cu informarea ministrului afacerilor interne, a ministrului sănătăţii şi a prim-ministrului României.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), produsele consumabile din stocurile de urgenţă medicală se transferă fără plată pe bază de proces-verbal de predare-preluare către autorităţile şi instituţiile publice implicate în acţiunile de prevenire şi răspuns sau afectate de tipul de risc, indiferent de autoritatea publică centrală sau locală căreia i se subordonează.
    (4) Produsele date în folosinţă gratuită se returnează unităţii cedente în maximum 30 de zile de la emiterea dispoziţiei secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sau a înlocuitorului legal al acestuia, în stare de funcţionare.
    (5) Scannerele termice prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) sunt date în folosinţa aeroporturilor internaţionale sau deschise traficului internaţional, indiferent de subordonarea acestora.

    ART. 7
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, sumele necesare achiziţiei în regim de urgenţă prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.02 „Stocuri“ la un alineat bugetar distinct, cu suma de 225.000 mii lei.
    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2020.
    (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să întreprindă demersuri, dacă este cazul, pentru reîntregirea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

    ART. 8
    (1) În cazul epidemiilor/pandemiilor sau situaţiilor de urgenţă de sănătate publică internaţionale declarate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dacă exista un risc iminent pentru sănătatea publică, cu respectarea Regulamentului sanitar internaţional (2005), la propunerea Grupului tehnic de experţi ai Ministerului Sănătăţii, ministrul sănătăţii instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor.
    (2) În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, Ministerul Sănătăţii stabileşte şi actualizează zonele afectate şi perioada de carantinare obligatorie şi alte măsuri necesare prin emiterea de instrucţiuni.
    (3) Cheltuielile aferente cetăţenilor români aflaţi în carantină pe teritoriul altor state, precum şi cele necesare acoperirii transportului acestora din statele afectate pe teritoriul naţional se decontează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
    (4) Coordonarea şi implementarea măsurilor de prevenire şi limitare a evenimentelor declarate urgenţă de sănătate publică internaţională de Organizaţia Mondială a Sănătăţii se realizează de structurile de specialitate ale INSP şi ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi/sau a municipiului Bucureşti prin asigurarea serviciului de permanenţă în regim de 24/7, prin serviciul de gardă sau chemări de la domiciliu, după caz.
    (5) Triajul epidemiologic din punctele de trecere a frontierei se asigură de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi/sau a municipiului Bucureşti prin personalul propriu sau prin personal delegat/detaşat din cadrul altor unităţi sanitare.
    (6) Prin excepţie de la prevederile art. 35 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la art. 21 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, munca suplimentară prestată în perioada situaţiei de urgenţă peste programul normal de lucru de către personalul prevăzut la alin. (4) şi (5) se plăteşte conform prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Cheltuielile aferente pentru carantină, prevăzute prin art. 32 alin. (2) lit. c) din Regulamentul sanitar internaţional (2005) privind furnizarea sau luarea de măsuri pentru a se oferi călătorilor puşi în carantină hrană şi apă în cantitate suficientă, cazare şi îmbrăcăminte corespunzătoare, protecţia bagajelor şi a altor efecte personale ale acestora, mijloacele de comunicare necesare dacă este posibil într-o limbă pe care să o înţeleagă şi orice alt sprijin corespunzător se asigură sau se decontează, după caz, din bugetul Ministerului Sănătăţii.
    (8) Normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor prevăzute la alin. (7) efectuate din bugetul Ministerului Sănătăţii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (9) În vederea asigurării situaţiei de urgenţă, până la aprobarea hotărârii Guvernului menţionată la alin. (8) se abilitează Ministerul Sănătăţii, prin structurile proprii sau subordonate, după caz, să achiziţioneze prin negociere fără publicare prealabilă, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) şi art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile şi serviciile prevăzute la alin. (7).

    ART. 9
    Ordinul comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Nomenclatorului produselor stocuri de urgenţă medicală, metodologia de utilizare, scoaterea, darea în folosinţă gratuită, reîntregirea stocurilor, prevăzut la art. 1 alin. (2) se emite în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 10
    Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 11.
    ANEXA 1

    CATEGORII
    de produse stocuri de urgenţă medicală, de strictă necesitate

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumire │Cantitate│
│crt.│ │(buc.) │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Complet combinezon, │ │
│1. │inclusiv cu glugă şi │1.750.000│
│ │protecţie încălţăminte │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │Vizieră de protecţie │1.750.000│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Mănuşi de unică │ │
│3. │folosinţă cu manşetă │1.750.000│
│ │medie │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│4. │Mască de protecţie de │1.750.000│
│ │tip FFP2 sau FFP3 │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│5. │Camere de izolare cu │110 │
│ │presiune negativă │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Izolete cu presiune │ │
│6. │negativă pentru │50 │
│ │transportul pe targă │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│7. │Ventilator medical │200 │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│8. │Monitor medical │200 │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│9. │Injectomate │800 │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Filtre pentru camerele │150 de │
│10. │de izolare cu presiune │seturi │
│ │negativă existente │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Dezinfectanţi TP1 │ │
│11. │pentru dezinfecţia │9.000 l │
│ │igienică a mâinilor │ │
│ │prin frecare │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Dezinfectant TP2 pentru│ │
│12. │dezinfecţia de nivel │9.000 l │
│ │înalt a suprafeţelor │ │
│ │critice │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Dezinfectant TP2 │ │
│ │ultrarapid gata │ │
│13. │preparat pentru │9.000 l │
│ │suprafeţe şi │ │
│ │dispozitive - aparate │ │
│ │medicale critice │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│14. │Dezinfectant pentru │5.100 l │
│ │suprafeţe semicritice │sau kg │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│15. │Dezinfectant pentru │5.100 l │
│ │suprafeţe noncritice │sau kg │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│16. │Set dezinfectanţi │9.000 l │
│ │aeromicrofloră │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│17. │Scannere termice │35 buc. │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016