Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 25 iunie 2020  pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 25 iunie 2020 pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 575 din 1 iulie 2020
    Având în vedere faptul că proiectele strategice de transport sunt investiţii publice de importanţă majoră pentru România şi reprezintă o prioritate în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor structurale în sectorul transport, dată fiind importanţa acestora în ansamblul economiei naţionale, cu efecte directe asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale,
    ţinând seama că proiectele de infrastructură de transport de interes naţional asigură conectivitatea cu reţeaua naţională de transport, coridoarele de transport europene, contribuind la creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional,
    întrucât se impun măsuri pentru asigurarea unui sistem de transport durabil şi eficient care să conducă la o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport în concordanţă cu cerinţele economice, sociale şi de mediu,
    pornind de la faptul că un obiectiv de investiţii în infrastructura rutieră conduce la reducerea discrepanţelor regionale şi la coeziune interregională,
    întrucât implementarea unei infrastructuri rutiere rapide este în măsură să reducă numărul de accidente grave şi să îmbunătăţească siguranţa şi sănătatea participanţilor la trafic,
    luând în considerare că îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei se realizează şi prin investiţii publice în proiecte de dezvoltare şi modernizare a reţelei de transport care să genereze creştere economică, crearea de locuri de muncă şi care să îi permită României să concureze pe plan internaţional reprezintă un obiectiv major de interes public,
    pornind de la faptul că implementarea proiectelor de investiţii publice implică uneori şi executarea unor lucrări în perimetrul unor arii naturale protejate de interes naţional/internaţional,
    având în vedere necesitatea creării unei căi de comunicaţie moderne cu implicaţii în dezvoltarea regională a zonei, a fluidizării traficului, a devierii traficului de tranzit, creşterii siguranţei utilizatorilor, micşorarea timpilor de parcurs, scăderea poluării la toate nivelurile în zonele în prezent tranzitate,
    având în vedere că lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate are efecte negative asupra economiei şi transportatorilor auto prin creşterea timpilor şi costurilor de transport pe tronsonul respectiv, prin creşterea consumului de carburant, precum şi prin mărirea costurilor legate de întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport,
    luând în considerare faptul că dezvoltarea legăturii Moldovei cu Transilvania este o prioritate, aceasta fiind în momentul de faţă deficitară, cu trasee sinuoase şi declivităţi mari la traversarea Carpaţilor şi că Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, denumită Autostrada Unirii, pe termen mediu şi lung va oferi şi un grad mare de atractivitate pentru traficul internaţional de tranzit ce se va desfăşura între coridoarele paneuropene,
    având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri de exceptare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte utilizarea terenurilor amplasate în arii naturale protejate de interes naţional în scopul evitării blocajelor în derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi obţinerea actelor de reglementare,
    luând în considerare starea de fapt obiectivă a situaţiei extraordinare, reprezentată de faptul că adoptarea acestor măsuri de exceptare de la legislaţia în domeniul protecţiei mediului conduce la reducerea discrepanţelor regionale şi la coeziunea interregională,
    având în vedere că realizarea Autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş ce include şi podul peste Prut la Ungheni este condiţionată de obţinerea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului, respectiv a acordurilor de mediu, iar, conform legislaţiei în vigoare, actele nu pot fi obţinute deoarece proiectele implică ocuparea unor suprafeţe din cadrul ariilor protejate de interes naţional,
    având în vedere faptul că derogarea de la dispoziţiile art. 23 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară pentru realizarea obiectivului, astfel încât România să îşi respecte angajamentele internaţionale asumate cu Republica Moldova, dar şi pentru asigurarea legăturii cu Europa pe partea de vest, conexiune necesară în contextul îmbunătăţirii traficului internaţional şi naţional, concurând în acest sens la dezvoltarea atât în plan economic, cât şi social,
    ţinând cont de starea de fapt independentă de voinţa Guvernului a situaţiei extraordinare, determinată de imposibilitatea obţinerii acordurilor de mediu conform legislaţiei în vigoare, respectiv faptul că scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate de interes naţional/internaţional, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, se poate realiza numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, a securităţii sănătăţii oamenilor şi animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate,
    ţinând seama de faptul că, potrivit ghidului solicitantului, o condiţie obligatorie pentru accesarea finanţării pentru proiectare şi execuţie este deţinerea actului de reglementare în domeniul protecţiei mediului, respectiv a acordului de mediu, iar procedura de evaluare a impactului asupra mediului necesară pentru obţinerea acordului de mediu este o procedură complexă care se derulează pe o perioadă mare de timp deoarece implică respectarea anumitor termene impuse de legislaţia naţională (Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului), precum şi de legislaţia europeană (Directiva 52/2014/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului),
    având în vedere durata procedurii de obţinere a acordului de mediu, precum şi termenul impus prin actul adiţional la contractul de finanţare pentru proiectul „Pod peste Prut la Ungheni“, precum şi faptul că ulterior obţinerii acordurilor de mediu realizarea proiectelor tehnice implică etape precum pregătire documentaţii de atribuire, derulare proceduri de atribuire a contractelor de proiectare şi execuţie, etape care presupun timpi mari de derulare,
    luând în considerare starea de fapt cuantificabilă a situaţiei extraordinare determinată de faptul că neimplementarea în regim de urgenţă a modificărilor legislative propuse generează consecinţe negative asupra obţinerii finanţărilor din fonduri europene, care pot conduce chiar la riscul pierderii finanţării, în prezent valoarea estimată pentru execuţia lucrărilor de construcţie a Autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş fiind de 8 miliarde euro,
    luând în considerare faptul că neadoptarea derogării de la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, are efecte negative şi asupra calendarului de implementare a proiectului de infrastructură vizat, raportat la faptul că pentru obiectivul „Pod peste Prut la Ungheni“ în vederea realizării documentaţiei tehnice a fost semnat un contract de finanţare din fonduri externe nerambursabile a cărui dată de finalizare a perioadei de implementare este 31 decembrie 2020, iar pentru obiectivul „Autostrada Târgu Mureş-Târgu Neamţ“, data de finalizare este 30 aprilie 2021,
    ţinând cont de faptul că urgenţa adoptării prezentelor măsuri legislative este determinată de faptul că în prezent cadrul legal nu permite realizarea lucrărilor de infrastructură rutieră în cadrul ariilor protejate de interes naţional, iar prin implementarea modificărilor legislative propuse se obţine o derogare punctuală pentru realizarea de lucrări în cadrul ariilor protejate de interes naţional pe baza acordurilor de mediu obţinute, astfel încât nu mai există riscul pierderii finanţării pentru „Podul peste Prut la Ungheni“ şi de asemenea poate fi obţinută finanţare din fonduri europene nerambursabile pentru Autostrada Iaşi-Târgu Mureş,
    având în vedere faptul că, potrivit contractelor de finanţare din fonduri externe nerambursabile, valorile aprobate pentru realizarea documentaţiilor tehnico-economice sunt:
    - 950.452,14 lei pentru „Podul peste Prut la Ungheni“, din care 572.850,34 lei valoare eligibilă nerambursabilă;
    – 22.582.527,59 lei pentru „Autostrada Târgu Mureş-Târgu Neamţ“ din care 16.270.385,74 lei valoare eligibilă nerambursabilă,

    ţinând cont de faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă priveşte un interes public general, deoarece implementarea proiectelor va conduce la reducerea numărului de accidente şi la îmbunătăţirea siguranţei traficului şi în acelaşi timp va contribui la reducerea timpului de tranzit, la reducerea consumului de combustibil şi implicit la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă,
    având în vedere faptul că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport vizează interesul public şi strategic şi constituie o prioritate pentru relansarea economiei naţionale, măsurile pentru accelerarea implementării acestora reprezentând o situaţie de urgenţă şi extraordinară,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.022 din 29 noiembrie 2018, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Autostrada Unirii cuprinde două tronsoane de autostradă: Autostrada Târgu Mureş-Târgu Neamţ şi Autostrada Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni şi un pod peste râul Prut."

    2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dezvoltarea obiectivului de investiţii Autostrada Unirii în zona tronsonului Ditrău-Târgu Neamţ, km 75 + 000 - km 95 + 000, şi a podului peste Prut la Ungheni, inclusiv zona aferentă punctului de trecere a frontierei, este permisă pe raza ariilor naturale protejate de interes naţional, respectiv pentru acest obiectiv de investiţii se va face scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol şi silvic.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică de autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu privire la procedura de evaluare a impactului asupra mediului inclusiv procedura de evaluare adecvată pentru obiectivul de investiţii Autostrada Unirii."

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe

    Bucureşti, 25 iunie 2020.
    Nr. 105.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016