Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 25 iunie 2020  privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 25 iunie 2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţii aflate în subordinea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020
    Având în vedere că Administraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, este beneficiarul proiectului de investiţii „Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)“ - axa prioritară 5, „Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor“, obiectivul specific 5.1 - Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră, finanţat prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, proiect de o importanţă deosebită,
    luând în considerare că Administraţia Naţională „Apele Române“ este instituţia responsabilă pentru gestionarea problemelor specifice zonei costiere a Mării Negre, fiind unicul beneficiar al proiectelor promovate în cadrul axei prioritare 5 „Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor“, obiectivul specific 5.1 - Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020“, iar Administraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, este beneficiarul proiectului de investiţii „Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)“, iar prin proiect este prevăzută şi reabilitarea stăvilarelor Edighiol şi Periboina, împreună cu gurile de vărsare în Marea Neagră, stăvilare care sunt amplasate pe terenuri care nu sunt în administrarea beneficiarului proiectului, ci sunt terenuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“,
    în considerarea faptului că pentru promovarea proiectelor europene deţinerea terenurilor reprezintă o condiţie obligatorie, iar realizarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, cu precădere în domeniul reducerii eroziunii costiere, este absolut necesară întrucât există studii de teren actuale şi modelări morfodinamice realizate pe baza acestor studii, care ar putea fi modificate de fenomenul de degradare continuă a zonei costiere,
    ţinând cont că întârzierea emiterii autorizaţiei pentru construire intră sub incidenţa prevederilor contractuale şi va da antreprenorului dreptul de a emite revendicări, atât pentru prelungirea termenului contractului de proiectare şi execuţie, cât şi revendicări de costuri suplimentare pentru perioada în care, independent de voinţa sau demersurile sale, nu şi-a putut desfăşura activitatea,
    ţinând cont că în absenţa actului normativ nu se poate implementa proiectul de către beneficiar, având consecinţe negative pentru statul român, care ar putea pierde oportunitatea obţinerii finanţării europene pentru proiectul de investiţii „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)“,
    având în vedere faptul că neimplementarea proiectului are consecinţe imediate atât pe plan economic prin scăderea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi pierderea fondurilor europene în valoare de 3.432.342 mii lei inclusiv TVA, aferente proiectului „Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)“, cât şi în planul dezvoltării infrastructurii de turism,
    în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Se aprobă transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului, în vederea implementării proiectului „Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)“, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţii aflate în subordinea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 2
    Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi Administraţia Naţională „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 3
    În cazul în care proiectul prevăzut la art. 1 nu va fi implementat terenurile vor reveni de drept Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

    ART. 4
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Pentru terenurile prevăzute la art. 1 se menţine regimul de arie naturală protejată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţia respectării măsurilor de protecţie şi conservare a acestor arii naturale protejate de interes comunitar.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 25 iunie 2020.
    Nr. 102.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor terenuri proprietate publică a statului care se transmit din administrarea
    Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“
    în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională Apele Române“

┌────────────┬──────┬─────────────┬───────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Datele de identificare │Situaţia juridică │
│ │ │ │ │ │Persoana ├───────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬────────┼──────────┬────────────┤
│ │ │Persoana │Tip bun│ │juridică ce │Descrierea │ │ │ │ │ │ │
│Cod de │Nr. │juridică ce │(mobil/│Denumire │preia în │tehnică (pe│Vecinătăţi │ │Anul │Valoare │ │În │
│clasificaţie│MFP │predă bunul │imobil)│ │administrare │scurt) │(după caz, pe │Adresa │dobândirii│de │Baza │administrare│
│ │ │ │ │ │bunul │Suprafaţă │scurt) │ │/ dării în│inventar│legală │/ concesiune│
│ │ │ │ │ │ │teren - mp │ │ │folosinţă │- lei - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mediului, │ │ │Ministerul │S = 1.153 │ │Ţara: │ │ │ │ │
│ │ │Apelor şi │ │ │Mediului, │mp │Zona-tampon │România; │ │ │ │ │
│ │ │Pădurilor - │ │ │Apelor şi │CF nr. │Zmeica-Sinoie,│Judeţ: │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Administraţia│ │Zona-tampon │Pădurilor - │103756, │zona-tampon │Constanţa;│ │ │Guvernului│În │
│8.08.06 │165025│Rezervaţiei │imobil │Zmeica-Sinoie│„Administraţia│UAT Mihai │marină │Comuna │1994 │982 │nr. 587/ │administrare│
│ │ │Biosferei │ │ │Naţională │Viteazu HS │Rezervaţia │Mihai │ │ │2019 │ │
│ │ │„Delta │ │ │Apele Române“ │864, │Biosferei │Viteazu; │ │ │ │ │
│ │ │Dunării“ │ │ │Cod fiscal │extravilan,│Delta Dunării │Nr. -; │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal │ │ │RO24326056 │lot 1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3722040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mediului, │ │ │Ministerul │S = 10.668 │ │Ţara │ │ │ │ │
│ │ │Apelor şi │ │ │Mediului, │mp │Zona-tampon │România; │ │ │ │ │
│ │ │Pădurilor - │ │ │Apelor şi │CF nr. │Zmeica-Sinoie,│Judeţ: │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Administraţia│ │Zona-tampon │Pădurilor - │103780, │zona-tampon │Constanţa;│ │ │Guvernului│În │
│8.08.06 │165027│Rezervaţiei │imobil │Zmeica-Sinoie│„Administraţia│UAT Mihai │marină │Comuna │1994 │9.088 │nr. 587/ │administrare│
│ │ │Biosferei │ │ │Naţională │Viteazu NNS│Rezervaţia │Mihai │ │ │2019 │ │
│ │ │„Delta │ │ │Apele Române“ │859, │Biosferei │Viteazu; │ │ │ │ │
│ │ │Dunării“ Cod │ │ │Cod fiscal │extravilan,│Delta Dunării │Nr. -; │ │ │ │ │
│ │ │fiscal │ │ │RO24326056 │lot 1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3722040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mediului, │ │ │Ministerul │S = 3.144 │ │Ţara │ │ │ │ │
│ │ │Apelor şi │ │ │Mediului, │mp │Zona-tampon │România; │ │ │ │ │
│ │ │Pădurilor - │ │ │Apelor şi │CF nr. │Zmeica-Sinoie,│Judeţ: │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Administraţia│ │Zona-tampon │Pădurilor - │103800, │zona-tampon │Constanţa;│ │ │Guvernului│În │
│8.08.06 │165028│Rezervaţiei │imobil │Zmeica-Sinoie│„Administraţia│UAT Mihai │marină │Comuna │1994 │2.678 │nr. 587/ │administrare│
│ │ │Biosferei │ │ │Naţională │Viteazu HS │Rezervaţia │Mihai │ │ │2019 │ │
│ │ │„Delta │ │ │Apele Române“ │862, lot 1,│Biosferei │Viteazu; │ │ │ │ │
│ │ │Dunării“ Cod │ │ │Cod fiscal │extravilan │Delta Dunării │Nr. -; │ │ │ │ │
│ │ │fiscal │ │ │RO24326056 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3722040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mediului, │ │ │Ministerul │S = 1.132 │ │Ţara: │ │ │ │ │
│ │ │Apelor şi │ │ │Mediului, │mp │Zona-tampon │România; │ │ │ │ │
│ │ │Pădurilor - │ │ │Apelor şi │CF nr. │Zmeica-Sinoie,│Judeţ: │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Administraţia│ │Zona-tampon │Pădurilor - │103778, │zona-tampon │Constanţa;│ │ │Guvernului│În │
│8.08.06 │165030│Rezervaţiei │imobil │Zmeica-Sinoie│„Administraţia│UAT Mihai │marină │Comuna │1994 │964 │nr. 587/ │administrare│
│ │ │Biosferei │ │ │Naţională │Viteazu CC │Rezervaţia │Mihai │ │ │2019 │ │
│ │ │„Delta │ │ │Apele Române“ │862/1, lot │Biosferei │Viteazu; │ │ │ │ │
│ │ │Dunării“ Cod │ │ │Cod fiscal │1, │Delta Dunării │Nr. -; │ │ │ │ │
│ │ │fiscal │ │ │RO24326056 │extravilan │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3722040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Ministerul │ │ │ │S = 92.656 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mediului, │ │ │Ministerul │mp │ │Ţara: │ │ │ │ │
│ │ │Apelor şi │ │ │Mediului, │CF nr. │Zona-tampon │România; │ │ │ │ │
│ │ │Pădurilor - │ │ │Apelor şi │103812, │Zmeica-Sinoie,│Judeţ: │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Administraţia│ │Zona-tampon │Pădurilor - │UAT Mihai │zona-tampon │Constanţa;│ │ │Guvernului│În │
│8.08.06 │165031│Rezervaţiei │imobil │Zmeica-Sinoie│„Administraţia│Viteazu HB │marină │Comuna │1994 │78.929 │nr. 587/ │administrare│
│ │ │Biosferei │ │ │Naţională │866, │Rezervaţia │Mihai │ │ │2019 │ │
│ │ │„Delta │ │ │Apele Române“ │Lacul │Biosferei │Viteazu; │ │ │ │ │
│ │ │Dunării“ Cod │ │ │Cod fiscal │Sinoie, lot│Delta Dunării │Nr. -; │ │ │ │ │
│ │ │fiscal │ │ │RO24326056 │1, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3722040 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────────────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mediului, │ │ │Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Apelor şi │ │ │Mediului, │S = 732 mp │Zona-tampon │Ţara: │ │ │ │ │
│ │ │Pădurilor - │ │ │Apelor şi │CF nr. │Zmeica-Sinoie,│România; │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Administraţia│ │Zona-tampon │Pădurilor - │103267, UAT│zona-tampon │Judeţ: │ │ │Guvernului│În │
│8.08.06 │165032│Rezervaţiei │imobil │Zmeica-Sinoie│„Administraţia│Istria │marină │Constanţa;│1994 │624 │nr. 587/ │administrare│
│ │ │Biosferei │ │ │Naţională │DR 464, lot│Rezervaţia │Comuna │ │ │2019 │ │
│ │ │„Delta │ │ │Apele Române“ │1, │Biosferei │Istria; │ │ │ │ │
│ │ │Dunării“ Cod │ │ │Cod fiscal │extravilan │Delta Dunării │Nr. -; │ │ │ │ │
│ │ │fiscal │ │ │RO24326056 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │3722040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────┴─────────────┴───────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016