Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 186 din 24 februarie 2021
    În ansamblul economiei naţionale, turismul acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic global, el presupunând o cerere specifică de bunuri şi servicii, cerere care antrenează o creştere în sfera producţiei acestora. Pe lângă aportul semnificativ la crearea PIB, turismul are şi o contribuţie aparte la realizarea valorii adăugate şi la creşterea calităţii vieţii.
    Pandemia de COVID-19 reprezintă un şoc major pentru economia globală, dar şi pentru economia naţională. În acest context, industria turistică, structurile de cazare, structurile de alimentaţie, agenţiile de turism, este printre cele mai afectate ramuri ale economiei naţionale.
    Acest lucru a fost cauzat de restricţiile impuse de Guvernul României în timpul stării de urgenţă şi în timpul stării de alertă.
    Astfel, pentru a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, sector puternic afectat de pandemia de COVID-19, Guvernul României a aprobat în data de 30 decembrie 2020 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale.
    Pe baza actului normativ au fost completate şi transmise prin intermediul platformei SANI formularele de prenotificare către Comisia Europeană.
    Având în vedere observaţiile primite de la Comisia Europeană, necesitatea înlăturării anumitor deficienţe identificate care ar duce la dificultăţi în implementarea schemei de ajutor de stat, precum şi solicitarea Federaţiei Naţionale a Ghizilor de Turism din România şi informaţiile comunicate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform cărora în registrul comerţului sunt înmatriculate la data de 30 decembrie 2020 un număr total de 998 de IF, II, PFA care au declarat activitatea 7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică - CAEN Rev. 2, din care 370 - ca obiect principal de activitate şi 628 - ca activitate autorizată conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt oportune şi necesare o serie de modificări şi completări ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020.
    Ţinând cont de faptul că sprijinirea întreprinderilor reprezintă o prioritate a programului de relansare economică al Guvernului României, în condiţiile în care acest sector are o contribuţie importantă la creşterea economică naţională şi la crearea de locuri de muncă, sens în care acestea trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele îmbunătăţirea accesului la finanţare,
    luând în considerare faptul că este necesară implementarea unei măsuri de sprijin până la expirarea termenului-limită prevăzut în Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare, respectiv data de 31 decembrie 2021,
    ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea aduce prejudicii bugetului de stat ca urmare a încetării activităţii unor operatori economici,
    întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă pentru întreprinderile din acest sector ar conduce la întârzierea relansării economice,
    având în vedere că notificarea actului normativ adoptat conduce la emiterea mai rapidă a deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene, aspect necesar pentru acordarea ajutorului de stat,
    întrucât măsura fiscală instituită, respectiv scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi în anul 2021, reglementată la art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020, este reglementată similar şi la art. XXV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, în acord cu normele de tehnică legislativă ce impun evitarea paralelismelor, fiind interzisă instituirea aceloraşi reglementări în două sau mai multe acte normative, este necesară înlăturarea dispoziţiilor privind măsurile fiscale.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1330 din 31 decembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19"

    2. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanţare din fonduri publice naţionale şi/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în baza art. 107 alin. (3) lit. (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, astfel cum este interpretat de secţiunea a 2-a şi secţiunea 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare [C(2020) 2215 din 3 aprilie 2020, C(2020) 3156 din 8 mai 2020, C(2020) 4509 din 29 iunie 2020 şi C(2020) 7127 din 13 octombrie 2020], şi se acordă după comunicarea de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare. Modificarea şi/sau completarea prezentei scheme de ajutor de stat îşi produc(e) efectele de la data comunicării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare."

    3. La articolul 1 alineatul (3), literele e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) beneficiari de ajutor de stat - structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, structuri de alimentaţie, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenţii de turism licenţiate şi ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme, deţinute de sau organizaţi ca întreprinderi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    .............................................................................................
g) durata schemei - prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la data de 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar;"

    4. La articolul 1 alineatul (3) litera i), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. în cazul unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, «o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii» se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;"

    5. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 3 alin (2), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro la nivel de întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.
    (2) Baza de calcul al ajutorului reprezintă:
    a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
    b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
    c) pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.
    (3) Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2), este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.
    (4) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data de lansare a apelului de proiecte.
    (5) Din grantul acordat beneficiarii pot achita obligaţiile fiscale, precum şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat şi până la expirarea perioadei de 12 luni, respectiv 24 de luni, prevăzută la art. 5."

    6. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agenţii de turism, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630 şi care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum şi ghizii de turism care desfăşoară activităţi conform codului CAEN 7990. Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor licenţe de turism, certificate de clasificare, autorizaţii de funcţionare sau atestate de ghid de turism valabile."

    7. La articolul 3 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nu au mai primit un alt ajutor conform secţiunii 3.1 din Comunicare sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro;"

    8. La articolul 3 alineatul (7), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au obligaţia să întocmească asemenea situaţii."

    9. La articolul 4, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari.
(3) Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul în cadrul schemei se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2021, iar plata sumelor se face până cel târziu la data de 30 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (2).
(4) Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate."

    10. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 12 luni de la data plăţii sumelor sau 24 de luni de la data plăţii sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv 24 de luni."

    11. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Modalitatea şi data de lansare a apelului de proiecte, procedura de înscriere, verificare, contractare, plată şi monitorizare, precum şi cheltuielile eligibile se detaliază în procedura de implementare a schemei de ajutor de stat.
    (2) În vederea acordării ajutorului de stat, reprezentanţii furnizorului au obligaţia să verifice următoarele:
    a) îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate;
    b) existenţa raportului de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar;
    c) corespondenţa dintre baza de calcul anuală obţinută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 şi 2020, declarată pe propria răspundere de către aplicant în formularul de înscriere, cu valorile calculate, certificate şi asumate de către expertul contabil sau de către auditorul financiar;
    d) faptul că solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, furnizorul ajutorului de stat va extrage, din oficiu, certificatele de atestare fiscală, în mod automat, prin aplicaţia informatică PATRIMVEN. În cazul în care se înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din ajutorul acordat în cadrul programului;
    e) eligibilitatea cheltuielilor şi legătura acestora cu activitatea pentru care solicitantul aplică.
    (3) Dacă se constată de către furnizor că la înscriere aplicantul a făcut declaraţii incomplete, nereale sau neconforme cu realitatea, furnizorul dispune recuperarea ajutorului de stat, pentru motivul nerespectării condiţiilor de acordare, în conformitate cu dispoziţiile art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de furnizor, va încheia un protocol de colaborare cu Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, având ca obiect verificarea valorii cifrei de afaceri realizate din activitatea de turism, activitatea structurilor de cazare, structurilor de alimentaţie şi agenţiilor de turism la contribuabilii selectaţi în funcţie de riscul fiscal rezultat din analiza de risc."

    12. Articolele 10 şi 11 se abrogă.


    ART. II
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului va aproba procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale şi va desemna structura de specialitate din cadrul ministerului, responsabilă pentru implementarea schemei de ajutor de stat, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 19 februarie 2021.
    Nr. 10.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016