Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE nr. 4.225 din 7 iunie 1993  de aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993 cu privire la încasările în valuta din operaţiunile cu străinătatea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE nr. 4.225 din 7 iunie 1993 de aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993 cu privire la încasările în valuta din operaţiunile cu străinătatea

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 iunie 1993

   În temeiul art. 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993 cu privire la încasările în valută din operaţiunile cu străinătatea se emit următoarele norme tehnice:
   1. Potrivit Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor valutare, emis de Banca Naţională a României, persoanele juridice române, indiferent de forma de organizare şi titularul dreptului de proprietate (cu capital de stat, mixt sau privat), sînt obligate să încaseze sumele în valută aferente exporturilor de mărfuri, executărilor de lucrări, prestărilor de servicii internaţionale, precum şi din alte operaţiuni şi tranzacţii externe în conturile în valută deschise la băncile comerciale române sau străine autorizate să funcţioneze în România.
   2. Documentele de încasare a contravalorii operaţiunilor prevăzute la pct. 1 din prezentele norme tehnice vor fi remise partenerilor străini şi, respectiv, băncilor acestora, numai prin băncile comerciale române sau străine autorizate să funcţioneze în România.
   Depunerea documentelor la încasare, de la extern, se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data vămuirii mărfurilor înscrisă în declaraţia vamală de export şi în declaraţia de încasare valutară numai la banca comercială la care s-a efectuat avizarea declaraţiilor de încasare valutară aferente operaţiunilor externe respective.
   Depăşirea termenului prevăzut mai sus va fi justificată de către exportator băncii comerciale la depunerea documentelor de încasare.
   Agenţii economici exportatori au obligaţia de a încasa în întregime suma în valuta înscrisă în declaraţia de încasare valutară, corespunzător livrărilor efectuate şi prevederilor contractuale.
   Eventualele diferenţe de sume în valuta neîncasate trebuie justificate de către exportatori băncilor comerciale, care le vor comunica o data cu situaţiile de raportare a încasărilor din export pe baza declaraţiilor de încasare valutară, ce se remit Băncii Naţionale a României - Oficiul de control al devizelor, în conformitate cu anexa nr. 2, pct. 2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. V/32/1 din 10 ianuarie 1992.
   Termenul de încasare de la extern înscris în declaraţia de încasare valutară este cel prevăzut în contractul extern.
   3. Exporturile cu termen de plata peste un an (credit furnizor) pot fi efectuate numai pe baza de licenţe de operaţiune eliberate de Ministerul Comerţului, pe baza avizului prealabil al Băncii Naţionale a României - Direcţia relaţii cu străinătatea.
   4. Pentru operaţiunile de "lohn" şi "processing" la care valoarea prelucrării se compensează cu importuri de mărfuri, precum şi pentru exporturile prevăzute la pct. 3 din prezentele norme, băncile comerciale vor solicita agenţilor economici, la avizarea declaraţiilor de încasare valutară, să prezinte licenţe de operaţiune eliberate de Ministerul Comerţului.
   5. Banca Naţională a României, prin Oficiul de control al devizelor, în baza evidentelor şi a informaţiilor primite de la băncile comerciale, elaborează şi comunica lunar, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Comerţului, următoarele:
   a) situaţia exporturilor neîncasate în termenul declarat prin declaraţiile de încasare valutară;
   b) situaţia exporturilor compensate cu importuri fără licenţe de operaţiune eliberate în prealabil de Ministerul Comerţului, potrivit legii;
   c) situaţia exporturilor cu declaraţii de încasare valutară vizate de organele vamale pentru care nu s-au depus documente de încasare la băncile comerciale.
   6. Ministerul Comerţului pune la dispoziţia Băncii Naţionale a României, lunar, datele privind realizările la export-import pe baza de declaraţie vamală şi cele referitoare la licenţele de export-import, respectiv de operaţiune, emise potrivit prevederilor legale în vigoare.
   Informaţiile se primesc de la Banca Naţională a României şi se comunica acesteia de către Ministerul Comerţului pe suport magnetic.
   7. Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, prin organele de specialitate, va proceda la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 148/1993, pe baza de proces-verbal de constatare.
   8. Pentru contravenţiile menţionate la art. 1 alin. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993, amenzile ce se aplica de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor sînt:
   - 800.000 lei - pentru sume în valuta nerepatriate de pînă la 50.000 dolari S.U.A., respectiv echivalentul acestei sume în cazul altor valute;
   - 900.000 lei - pentru sume în valuta nerepatriate între 50.001 - 100.000 dolari S.U.A., respectiv echivalentul acestei sume în cazul altor valori;
   - 1.000.000 lei - pentru sume în valuta nerepatriate peste 100.000 dolari S.U.A., respectiv echivalentul acestei sume în cazul altor valute.
   Stabilirea echivalentului în dolari S.U.A. se face în funcţie de cursurile dintre dolarul S.U.A. şi valutele respective în vigoare în ziua constatării contravenţiei, determinate pe baza cursului de schimb în lei din lista de cursuri publicată de Banca Naţională a României.
   Amenzile prevăzute la acest punct, precum şi sancţiunile prevăzute la art. 1 alin. 6 şi art. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993 se aplica şi în cazul sumelor în valuta neîncasate din exporturi şi care au fost compensate cu importuri fără licenţele de export şi import eliberate în prealabil de Ministerul Comerţului, potrivit legii.
   Operaţiunile legate de export-import încheiate la nivel de agent economic, aprobate anterior Hotărîrii Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993, cu contracte aflate în derulare şi pentru care termenul de valabilitate a licenţelor expira, vor putea fi continuate numai pînă la echilibrare, pe baza prelungirii licenţelor de către Ministerul Comerţului.
   9. Stabilirea echivalentului în lei al sumei în valuta netransferate în ţara, asupra căreia se aplica procentul de penalizare prevăzut la art. 2 alin. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993, se face la cursul de schimb valutar în vigoare la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
   10. Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei rămas definitiv, prevăzut la art. 1 alin. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993, se înţelege procesul-verbal impotriva căruia nu s-a făcut plîngerea în termenul prevăzut la art. 6 alin. 2 din hotărîrea sus-menţionată, precum şi procesul-verbal pentru care organele judecătoreşti au respins plîngerea formulată de persoana juridică în cauza.
   11. În vederea aplicării prevederilor alin. 2, 3, 4 ale art. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993, organul constatator al Ministerului Finanţelor remite un exemplar al procesului-verbal de constatare a contravenţiei, rămas definitiv, unităţilor bancare la care sînt deschise conturile în valuta sau în lei ale agenţilor economici respectivi, indicind în adresa de înaintare a procesului-verbal, sumele în valuta sau în lei, după caz, ce urmează a fi blocate de fiecare unitate bancară.
   Deblocarea sumelor în valuta sau a celor în lei se efectuează în băncile comerciale pe baza comunicării scrise primite de la organul care a remis acestora procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
   Aceasta comunicare se transmite băncilor comerciale în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea, de la agentul economic în cauza, a cererii de deblocare, vizata de banca comercială, prin care s-a efectuat încasarea valutei de la extern pentru confirmarea sumei repatriate şi datei încasării acesteia de la extern.
   După aprobarea cererii de deblocare, organul constatator al Ministerului Finanţelor comunica în scris băncii comerciale prin care s-a efectuat încasarea valutei de la extern numărul zilelor de intirziere pentru care urmează a se calcula dobînda în valuta, în condiţiile alin. 5 al art. 1 din Hotărîrea Guvernului nr.148 din 12 aprilie 1993.
   În cazul în care repatrierea valutei de la extern s-a făcut printr-o alta banca comercială decît cea prin care s-a efectuat blocarea prevăzută la acest punct, organul constatator al Ministerului Finanţelor va anexa, la comunicarea scrisă privind calculul dobînzii de intirziere, un exemplar al procesului-verbal de constatare a contravenţiei rămas definitiv.
   În termen de 2 zile lucrătoare, banca comercială în cauza va calcula suma dobînzii de intirziere în repatrierea valutei, pe care o va prelua din contul valutar al agentului economic şi o va vira la rezerva valutară a statului în conturile externe de corespondent ale Băncii Naţionale a României. Nivelul dobînzii LIBOR la 30 de zile este cel valabil la data constatării contravenţiei.
   Echivalentul în lei al sumelor sus-menţionate se decontează de banca comercială agentului economic la cursul de schimb valutar în vigoare în ziua încasării sumelor la rezerva valutară a statului şi se recuperează de banca comercială respectiva de la Banca Naţională a României, în baza documentelor ce atesta virarea la rezerva valutară a statului şi decontarea echivalentului în lei agentului economic.
   12. La sesizarea Ministerului Finanţelor, a Băncii Naţionale a României sau a altor organe de stat cu atribuţii de control privind nerespectarea prevederilor legale de încasare a exporturilor, Ministerul Comerţului, după caz, nu mai eliberează licenţe pentru noi operaţiuni, anulează licenţele eliberate şi neutilizate şi suspenda dreptul agenţilor economici respectivi de a efectua operaţiuni de comerţ exterior pe o perioada de la 2 la 10 ani.
   Ministerul Comerţului va transmite lista agenţilor economici, cărora li s-a suspendat dreptul de a efectua operaţiuni de comerţ exterior, Ministerului Finanţelor care va dispune luarea de măsuri corespunzătoare de către Direcţia Generală a Vămilor, precum şi Băncii Naţionale a României; Banca Naţională a României va transmite aceasta lista băncilor comerciale în vederea aplicării măsurilor ce se impun pe linia operaţiunilor bancare externe ale agenţilor economici respectivi.
   13. Cererile de licenţe de export-import pentru operaţiuni de schimb de mărfuri destinate completării şi diversificării fondului de marfa pe piaţa interna, care se încadrează în art. 2 lit. d) din Hotărîrea Guvernului nr. 72/1992, se eliberează de Ministerul Comerţului pentru operaţiuni cu valori de pînă la 1 milion dolari S.U.A. pe operaţiune/agent sau cumulat pe agent în cursul anului, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor, iar pentru valori de peste 1 milion dolari, cu avizul ministerelor de resort şi al Ministerului Finanţelor.
   14. Sumele în valuta transferate la bănci în străinătate pentru import de mărfuri şi servicii şi neutilizate la termenele prevăzute în contractele externe sau în alte documente care au stat la baza transferului sînt asimilate sumelor în valuta nerepatriate în termen din alte operaţiuni şi tranzacţii externe şi se sancţionează potrivit art.1 şi 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 148/1993.
   15. Banca Naţională a României va controla, la băncile comerciale române şi străine autorizate să funcţioneze în România, aplicarea întocmai a sarcinilor ce le revin din Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 12 aprilie 1993 şi din prezentele norme tehnice, aplicînd sancţiunile prevăzute de lege (avertisment scris, limitarea operaţiunilor societăţilor bancare, amenzi), precum si, după caz, suspendarea participării la licitaţiile organizate pe piaţa valutară bancară.

               Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                        Florin Georgescu

                       Ministrul comerţului,
                      Constantin Teculescu

              Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
                         Mugur Isărescu

                             ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016