Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 9 decembrie 2009  privind autorizarea utilizarii sigiliilor cu un model special in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME TEHNICE din 9 decembrie 2009 privind autorizarea utilizarii sigiliilor cu un model special in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 21 decembrie 2009
NORME TEHNICE din 9 decembrie 2009
privind autorizarea utilizãrii sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ - AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 21 decembrie 2009

ART. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de cãtre autoritatea vamalã a utilizãrii sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.
ART. 2
Sigiliile cu un model special utilizate pentru sigilarea mijloacelor de transport sau a coletelor trebuie atestate printr-un certificat de calitate eliberat în conformitate cu sistemul de clasificare al Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare (ISO).
ART. 3
(1) Autorizaţia pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acordã principalilor obligaţi, la cerere, în condiţiile prevãzute la art. 373 şi 386 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la <>art. 45 şi art. 58 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale <>art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se considerã cã un principal obligat recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun în situaţia în care efectueazã/va efectua cel puţin 50 de operaţiuni de tranzit într-un an calendaristic.
(3) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale <>art. 45 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autorizaţia nu se acordã principalilor obligaţi care:
a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la platã, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
b) înregistreazã debite faţã de autoritatea vamalã;
c) sunt în stare de insolvenţã, se aflã în procedurã de reorganizare sau lichidare judiciarã ori figureazã în evidenţa specialã şi/sau în lista contribuabililor inactivi.
ART. 4
(1) Cererea de autorizare pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se întocmeşte în scris de cãtre principalul obligat şi conţine urmãtoarele date:
a) denumirea principalului obligat şi sediul social al acestuia, numãrul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate necesare în vederea contactãrii;
b) codul unic de înregistrare;
c) numãrul EORI atribuit de autoritatea vamalã;
d) datele de identificare ale persoanelor care angajeazã legal principalul obligat: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
e) direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al mãrfurilor care urmeazã a fi plasate sub regimul de tranzit comunitar/comun;
f) numãrul certificatului ISO eliberat pentru tipul de sigilii care fac obiectul cererii de autorizare.
(2) Cererea se depune la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor împreunã cu urmãtoarele documente:
a) certificatul de înregistrare a principalului obligat, în copie;
b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz;
c) certificatul de atestare fiscalã, eliberat de autoritatea fiscalã competentã;
d) cazierul fiscal;
e) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintã legal operatorul economic;
f) un model al sigiliului supus autorizãrii şi o anexã cu amprenta şi caracteristicile acestuia;
g) copia certificatului de calitate ISO care atestã respectarea caracteristicilor prevãzute în anexa 46a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa II la apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) declaraţia principalului obligat prin care se angajeazã cã va înregistra toate sigiliile într-un registru identic cu Registrul de evidenţã a sigiliilor vamale din cadrul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/biroului vamal şi va ţine evidenţa utilizãrii acestora;
i) documente din care sã rezulte îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la <>art. 45 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Prevederile alin. (2) lit. d) şi e) nu se aplicã în situaţia prevãzutã la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 5
(1) Autorizaţia se elibereazã de cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) şi art. 376 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale <>art. 49 alin. (1) şi (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Modelul autorizaţiei este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentele norme tehnice.
(2) Amprenta şi caracteristicile sigiliilor cu un model special sunt prevãzute în anexa la autorizaţie.
(3) Autorizaţia se întocmeşte în douã exemplare şi se semneazã de cãtre conducãtorul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor. Numãrul autorizaţiei se acordã în ordine cronologicã şi crescãtoare.
(4) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor.
ART. 6
(1) Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate anula, revoca sau modifica autorizaţia pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, în condiţiile prevãzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi la art. 377 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la <>art. 50 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilã în condiţiile <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 7
Biroul de plecare efectueazã periodic controlul ulterior al utilizãrii sigiliilor cu model special, pentru a se asigura de îndeplinirea obligaţiilor pe care operatorul economic şi le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.
ART. 8
Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completeazã cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


ANEXÃ
la normele tehnice


ROMÂNIA
AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR


- Model -

AUTORIZAŢIE
pentru utilizarea sigiliilor cu un model special
în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
nr. .......... din ..........

În baza prevederilor art. 386 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, respectiv ale <>art. 58 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
Societatea Comercialã ..................., CUI ............ EORI ................, cu sediul în ........................................, în calitate de principal obligat, este autorizatã sã utilizeze, în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, pentru mijloace de transport sau colete, sigilii cu un model special, conform amprentei şi caracteristicilor prevãzute în anexa la prezenta autorizaţie............................................
(funcţia, numele, semnãtura conducãtorului
şi ştampila Autoritãţii Naţionale a Vãmilor)

ANEXĂ?
la Autorizaţia nr. ...............

Amprenta şi caracteristicile sigiliilor cu un model special sunt urmãtoarele:*1)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

----------
*1) Se completeazã de cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor cu informaţiile din documentul prevãzut la art. 4 alin. (2) lit. f) din Normele tehnice privind autorizarea utilizãrii sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, aprobate prin <>Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 3.004/2009 .

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016