Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 9 decembrie 2009  privind autorizarea utilizarii de proceduri simplificate in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME TEHNICE din 9 decembrie 2009 privind autorizarea utilizarii de proceduri simplificate in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 21 decembrie 2009
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de cãtre autoritatea vamalã a utilizãrii de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate pe calea feratã, în containere mari şi pe calea aerului.

CAP. II
Autorizarea pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate pe calea feratã

ART. 2
(1) Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate pe calea feratã se acordã, la cerere, societãţilor de cale feratã, în condiţiile prevãzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
(2) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se considerã cã o societate de cale feratã recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun, în situaţia în care efectueazã/va efectua cel puţin 50 de operaţiuni de tranzit într-un an calendaristic.
(3) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autorizaţia nu se acordã societãţilor de cale feratã care:
a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la platã, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
b) înregistreazã debite faţã de autoritatea vamalã;
c) sunt în stare de insolvenţã, se aflã în procedurã de reorganizare sau lichidare judiciarã ori figureazã în evidenţa specialã şi/sau în lista contribuabililor inactivi.
ART. 3
(1) Cererea de autorizare pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate pe calea feratã se întocmeşte în scris de cãtre societatea de cale feratã şi conţine urmãtoarele date:
a) denumirea societãţii de cale feratã şi sediul social al acesteia, numãrul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate necesare în vederea contactãrii;
b) codul unic de înregistrare;
c) numãrul EORI atribuit de autoritatea vamalã;
d) datele de identificare ale persoanelor care angajeazã legal societatea de cale feratã: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
e) biroul/birourile de plecare unde mãrfurile se plaseazã sub regim de tranzit comunitar/comun.
(2) Cererea se depune la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor împreunã cu urmãtoarele documente:
a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz;
c) certificatul de atestare fiscalã, eliberat de autoritatea fiscalã competentã;
d) cazierul fiscal;
e) copia licenţei de transport feroviar;
f) copia certificatului de siguranţã pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public;
g) document conţinând datele privind centrul sau centrele contabil/contabile (adresã, numãr de telefon/fax persoane de contact);
h) document care atestã cã societatea este membru al Uniunii Internaţionale a Cãilor Ferate;
i) declaraţie-angajament conform modelului prevãzut în anexa nr. 1;
j) specimene ale scrisorilor de trãsurã CIM, CIM/SMGS şi pentru transport combinat.
(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplicã în situaţia prevãzutã la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
(1) Autorizaţia se elibereazã de cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) şi art. 376 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) şi (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Modelul autorizaţiei este prevãzut în anexa nr. 2.
(2) Autorizaţia se întocmeşte în douã exemplare şi se semneazã de cãtre conducãtorul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor. Numãrul autorizaţiei se acordã în ordine cronologicã şi crescãtoare.
(3) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor.
ART. 5
(1) Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate anula, revoca sau modifica autorizaţia de acordare a statutului pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate pe calea feratã în condiţiile prevãzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi art. 377 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 50 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilã în condiţiile <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. III
Autorizarea pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate în containere mari

ART. 6
(1) Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate în containere mari se acordã, la cerere, întreprinderii de transport, în condiţiile prevãzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Prevederile art. 2 alin. (2) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 7
(1) Cererea de autorizare pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate în containere mari se întocmeşte în scris de cãtre întreprinderea de transport şi conţine urmãtoarele date:
a) denumirea întreprinderii de transport şi sediul social al acesteia, numãrul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate necesare în vederea contactãrii;
b) codul unic de înregistrare;
c) numãrul EORI atribuit de autoritatea vamalã;
d) datele de identificare ale persoanelor care angajeazã legal întreprinderea de transport: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
e) biroul/birourile de plecare unde mãrfurile se plaseazã sub regim de tranzit comunitar/comun.
(2) Cererea se depune la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor împreunã cu urmãtoarele documente:
a) certificatul de înregistrare a întreprinderii de transport, în copie;
b) copia actului constitutiv al întreprinderii de transport, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz;
c) certificatul de atestare fiscalã, eliberat de autoritatea fiscalã competentã;
d) cazierul fiscal;
e) copia contractului de asociere încheiat cu societãţile de cale feratã;
f) document conţinând datele privind centrul sau centrele contabil/contabile (adresã, numãr de telefon/fax persoane de contact);
g) declaraţie-angajament, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;
h) specimen al buletinului de expediere TR.
(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplicã în situaţia prevãzutã la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 8
(1) Prevederile art. 4 şi 5 se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) Modelul autorizaţiei este prevãzut în anexa nr. 4.

CAP. IV
Autorizarea pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate pe calea aerului (nivelurile 1 şi 2)

ART. 9
(1) Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate pe calea aerului se acordã, la cerere, companiei aeriene, în condiţiile prevãzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Prevederile art. 2 alin. (2) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 10
(1) Cererea de autorizare pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate pe cale aerianã se întocmeşte în scris de cãtre compania aerianã şi conţine urmãtoarele date:
a) denumirea companiei aeriene şi sediul social al acesteia, numãrul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate necesare în vederea contactãrii;
b) codul unic de înregistrare;
c) numãrul EORI atribuit de autoritatea vamalã;
d) datele de identificare ale persoanelor care angajeazã legal compania aerianã: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
e) aeroporturile şi birourile de plecare şi de destinaţie unde mãrfurile se plaseazã/sosesc sub regim de tranzit comunitar/comun.
(2) Cererea se depune la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor împreunã cu urmãtoarele documente:
a) certificatul de înregistrare a companiei aeriene, în copie;
b) copia actului constitutiv al companiei aeriene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz;
c) certificatul de atestare fiscalã, eliberat de autoritatea fiscalã competentã;
d) cazierul fiscal;
e) copia licenţei de transport aerian;
f) modelul manifestului aerian pe suport hârtie (pentru procedura simplificatã - nivelul 1) sau în format electronic (pentru procedura simplificatã - nivelul 2);
g) document conţinând datele privind locaţiile unde compania aerianã pãstreazã evidenţele privind operaţiunile de tranzit efectuate în procedurã simplificatã (adresã, numãr de telefon/fax persoane de contact);
h) declaraţie-angajament, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5;
i) documente doveditoare din care sã rezulte îndeplinirea condiţiei prevãzute la art. 445 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 112 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (numai pentru procedura simplificatã - nivelul 2).
(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplicã în situaţia prevãzutã la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 11
(1) Prevederile art. 4 şi 5 se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) În aplicarea art. 444 alin. (1) paragraful 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv a art. 111 alin. (1) paragraful 3 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, o copie certificatã de pe autorizaţie este eliberatã titularului pentru fiecare birou vamal din aeroporturile menţionate în autorizaţie.
(3) Modelul autorizaţiei este prevãzut în anexa nr. 6.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 12
Autorizaţiile pentru utilizarea de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme tehnice îşi menţin valabilitatea.
ART. 13
Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completeazã cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 14
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentele norme tehnice.


ANEXA 1
la normele tehnice


DECLARAŢIE - ANGAJAMENT

Societatea Comercialã ..................., CUI ...................., cu sediul în .................., reprezentatã de ................................... în calitate de ......................................., membrã a Uniunii Internaţionale a Cãilor Ferate, având codul .........................................., deţinãtoare a licenţei de transport pe calea feratã nr. ........................... pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit comunitar/comun prevãzute la art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, depune urmãtorul angajament în faţa autoritãţii vamale:
- îşi asumã toate responsabilitãţile în calitate de principal obligat pentru mãrfurile pe care le acceptã la transport însoţite de o scrisoare de trãsurã CIM, o scrisoare de trãsurã CIM pentru transport combinat sau o scrisoare de trãsurã combinatã CIM/SMGS;
- se angajeazã sã nu utilizeze alte scrisori de trãsurã CIM, scrisori de trãsurã CIM pentru transport combinat sau scrisori de trãsurã combinatã CIM/SMGS decât cele conforme reglementãrilor internaţionale feroviare şi sã informeze autoritatea vamalã despre proiectul de modificare a acestor scrisori de trãsurã;
- sã informeze autoritatea vamalã în legãturã cu orice infracţiune sau neregulã constatatã cu privire la derularea operaţiunilor de tranzit comunitar/comun;
- sã punã la dispoziţia autoritãţii vamale toate documentele în vederea efectuãrii controalelor periodice în centrul contabil;
- sã achite, la cererea autoritãţii vamale, suma drepturilor vamale şi altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totalã sau parţialã a angajamentelor luate în calitate de titular al operaţiunilor de tranzit şi de beneficiar al procedurii simplificate.


Întocmit la ..............................................................
(semnãtura şi ştampila persoanei care angajeazã legal societatea)ANEXA 2
la normele tehnice


ROMÂNIA
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR


- Model -

AUTORIZAŢIE
pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul
regimului de tranzit comunitar/comun
pentru mãrfurile transportate pe calea feratã
nr. .............................

În baza prevederilor art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
Societatea Comercialã ......................., CUI ......................, cu sediul în .................., este autorizatã sã utilizeze procedura simplificatã în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate pe calea feratã.
Prezenta autorizaţie este valabilã în toate birourile vamale/direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale cu activitate feroviarã.
..............................................
(funcţia, numele, semnãtura conducãtorului şi
ştampila Autoritãţii Naţionale a Vãmilor)

ANEXA 3
la normele tehniceDECLARAŢIE - ANGAJAMENT

Societatea Comercialã ............., CUI .................., cu sediul în ......................, reprezentatã de ................................... în calitate de ................................, având Contractul de asociere nr. ........................ încheiat cu societãţile de cale feratã .......................... pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit comunitar/comun prevãzute la art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, depune urmãtorul angajament în faţa autoritãţii vamale:
- îşi asumã toate responsabilitãţile în calitate de principal obligat pentru mãrfurile pe care le acceptã la transport însoţite de un buletin de expediere TR;
- se angajeazã sã nu utilizeze alte buletine de expediere TR decât cele conforme reglementãrilor internaţionale feroviare şi sã informeze autoritatea vamalã despre proiectul de modificare a acestuia;
- se angajeazã sã informeze autoritatea vamalã în legãturã cu orice infracţiune sau neregulã constatatã cu privire la derularea operaţiunilor de tranzit comunitar/comun;
- sã punã la dispoziţia autoritãţii vamale toate documentele în vederea efectuãrii controalelor periodice în centrul contabil;
- sã achite la cererea autoritãţii vamale suma drepturilor vamale şi altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totalã sau parţialã a angajamentelor luate în calitate de titular al operaţiunilor de tranzit şi de beneficiar al procedurii simplificate.

Întocmit la ................................................................
(semnãtura şi ştampila persoanei care angajeazã legal societatea)ANEXA 4
la normele tehnice


ROMÂNIA
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR- Model -

AUTORIZAŢIE
pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul
regimului de tranzit comunitar/comun
pentru mãrfurile transportate în containere mari
nr. .....................


În baza prevederilor art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Societatea Comercialã ............, CUI ..............., cu sediul în .............., este autorizatã sã utilizeze procedura simplificatã în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mãrfurile transportate în containere mari. Prezenta autorizaţie este valabilã în toate birourile vamale/direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale cu activitate feroviarã.
...............................................
(funcţia, numele, semnãtura conducãtorului şi
ştampila Autoritãţii Naţionale a Vãmilor)

ANEXA 5
la normele tehnice


DECLARAŢIE - ANGAJAMENT

Societatea Comercialã ........................, CUI ....................., cu sediul în ......................., reprezentatã de ...................... în calitate de ......................, deţinãtoare a Licenţei de transport pe cale aerianã nr. ................... pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit comunitar/comun prevãzute la art. 372 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 44 alin. (1) lit. f) pct. ii) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, depune urmãtorul angajament în faţa autoritãţii vamale:
- îşi asumã toate responsabilitãţile în calitate de principal obligat pentru mãrfurile pe care le acceptã la transport însoţite de manifestul aerian;
- sã informeze autoritatea vamalã în legãturã cu orice infracţiune sau neregulã constatatã cu privire la derularea operaţiunilor de tranzit comunitar/comun;
- sã punã la dispoziţia autoritãţii vamale toate evidenţele deţinute în vederea efectuãrii controalelor ulterioare;
- sã achite la cererea autoritãţii vamale suma drepturilor vamale şi altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totalã sau parţialã a angajamentelor luate în calitate de titular al operaţiunilor de tranzit şi de beneficiar al procedurii simplificate.

Întocmit la ...............................................................
(semnãtura şi ştampila persoanei care angajeazã legal societatea)ANEXA 6
la normele tehnice


ROMÂNIA
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR


- Model -

AUTORIZAŢIE
pentru utilizarea procedurii simplificate în
cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
pentru mãrfurile transportate pe calea aerului
(Nivel 1/Nivel 2 )
nr. ..........................


Obiectul autorizaţiei
(1) Compania aerianã ............., cu sediul în ............., este prin prezenta autorizatã, sub rezerva unei posibile revocãri în orice moment, sã recurgã la procedura simplificatã de tranzit - nivel 1/nivel 2 conform art. 444/445 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi art. 111/112 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Domeniu
(2) Procedura simplificatã de tranzit acoperã transportul tuturor mãrfurilor efectuat pe cale aerianã, de cãtre Compania....................., între aeroporturile din statele membre ale Comunitãţii Europene şi ţãrile AELS, prevãzute în anexã, conform art. 444/445 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi art. 111/112 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu în conformitate cu şi sub condiţiile prevãzute la art. 340e alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) În cazul în care este utilizat regimul de tranzit comunitar/comun, manifestul care conţine informaţiile prevãzute în apendicele 3 din anexa 9 la Convenţia privind aviaţia civilã internaţionalã ţine loc de declaraţie de tranzit comunitar/comun, cu condiţia sã conţinã menţiunile indicate în art. 444 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în art. 111 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Procedura la aeroportul de încãrcare (birou de plecare):
Compania aerianã consemneazã statutul T1, T2*, TF, C (echivalentul documentului T2L) sau X tuturor transporturilor în evidenţele sale comerciale şi indicã pe manifest statutul fiecãrui transport, cu excepţia cazului când acesta poartã menţiunea "consolidare" (eventual sub o formã prescurtatã) pentru transporturile în grupaj.
În cazul în care un transport a fost deja plasat sub un regim de tranzit, compania aerianã înscrie codul TD (semnificând document de tranzit) pe manifest. În acest caz, tipul, numãrul, data şi biroul de plecare din declaraţia de tranzit utilizatã trebuie sã figureze pe scrisoarea de transport aerian corespondentã.
Compania aerianã care transportã mãrfurile înscrise în manifest devine principala obligatã pentru aceste operaţiuni de transport.
(5) Procedura la biroul de descãrcare (birou de destinaţie):
Un exemplar din manifest trebuie prezentat autoritãţilor vamale de pe aeroportul de destinaţie.
Autoritãţile vamale de pe fiecare aeroport de destinaţie transmit lunar cãtre autoritãţile vamale ale fiecãrui aeroport de plecare, dupã autentificare, lista întocmitã de companiile aeriene cu manifestele care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente.
Descrierea fiecãrui manifest din aceastã listã cuprinde urmãtoarele informaţii:
a) numãrul de referinţã al manifestului;
b) sigla de identificare ca declaraţie de tranzit în conformitate cu art. 444 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 111 alin. (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) numele (eventual abreviat) companiei aeriene care a transportat mãrfurile;
d) numãrul zborului;
e) data zborului.
(6) Nereguli/Discrepanţe:
Compania aerianã notificã autoritãţilor vamale orice neregulã sau discrepanţã constatatã. Ea este de asemenea obligatã sã contribuie la înlãturarea neregulilor sau discrepanţelor constatate de autoritãţile competente ale aeroporturilor de încãrcare şi de descãrcare.
Autoritãţile vamale din aeroportul de destinaţie notificã îndatã ce este posibil orice neregulã sau discrepanţã autoritãţilor vamale din aeroportul de plecare, precum şi autoritãţii emitente a autorizaţiei.
Responsabilitãţile companiei aeriene
Compania aerianã ............... este obligatã sã informeze înainte birourile vamale din incinta aeroporturilor internaţionale de intenţia sa de a recurge la procedura simplificatã de tranzit.
Compania aerianã trebuie de asemenea:
- sã prezinte o copie certificatã conformã a autorizaţiei autoritãţilor vamale din fiecare aeroport unde îşi desfãşoarã activitatea;
- sã pãstreze arhivele care permit autoritãţilor competente sã verifice operaţiunile la plecare şi la destinaţie;
- sã punã toate evidenţele la dispoziţia autoritãţilor vamale şi sã se angajeze în faţa autoritãţilor vamale cã va îndeplini obligaţiile ce îi revin şi cã va contribui la înlãturarea oricãrei nereguli sau discrepanţe.
Dispoziţii finale
Prezenta autorizaţie este valabilã fãrã a prejudicia efectuarea formalitãţilor, la plecare şi la sosire, care îi revin companiei aeriene în ţãrile de plecare şi de destinaţie.
Autorizaţia intrã în vigoare la data emiterii.
În caz de nerespectare flagrantã sau repetatã a dispoziţiilor privind procedura simplificatã de tranzit sau modul de acordare a autorizaţiei, aceasta este suspendatã sau revocatã.
Modelul manifestului este anexã la prezenta autorizaţie...............................................
(funcţia, numele, semnãtura conducãtorului şi
ştampila Autoritãţii Naţionale a Vãmilor)-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016