Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 9 decembrie 2009  pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME TEHNICE din 9 decembrie 2009 pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 21 decembrie 2009

PARTEA I
Prevederi generale

ART. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare, derulare şi control al regimului de tranzit comunitar, prevãzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al regimului de tranzit comun, prevãzut în Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
În aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se înţelege:
a) aplicaţie NCTS/T1/T2 - componentã a aplicaţiei informatice NCTS-RO care asigurã în cazul operaţiunilor de tranzit comunitar/comun transmiterea electronicã a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor;
b) principal obligat - titularul regimului de tranzit: persoana care, printr-un reprezentant abilitat, dacã este cazul, plaseazã mãrfurile sub regimul de tranzit comunitar/comun;
c) NTD - New Transit Document - declaraţie vamalã de tranzit sub formã electronicã, întocmitã în aplicaţia NCTS/T1/T2 în aplicarea art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a art. 21 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) NTSD - New Transit Security Document - declaraţie vamalã de tranzit sub formã electronicã, care conţine elemente de securitate şi siguranţã, întocmitã în aplicaţia NCTS/T1/T2 în aplicarea art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) LRN - Local Reference Number - numãr de referinţã local: numãrul de referinţã acordat de principalul obligat NTD/NTSD-ului în vederea identificãrii în aplicaţia NCTS/T1/T2;
f) MRN - Movement Reference Number - numãr de referinţã: numãr unic de înregistrare al NTD/NTSD alocat de aplicaţia NCTS/T1/T2;
g) TAD - Transit Accompanying Document - document de însoţire a tranzitului: document tipãrit din aplicaţia NCTS/T1/T2 care însoţeşte mãrfurile pânã la biroul de destinaţie, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (2) şi modelului prevãzut în anexa 45a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 33 alin. (1) din apendicele I şi anexei A3 a apendicelui III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) TSAD - Transit Security Accompanying Document - document de însoţire tranzit/securitate: document tipãrit din aplicaţia NCTS/T1/T2, care conţine elemente de securitate şi siguranţã şi care însoţeşte mãrfurile pânã la biroul de destinaţie, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (2) şi modelului prevãzut în anexa 45e din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
i) LOI-List of Items - listã de articole: document tipãrit din aplicaţia NCTS/T1/T2, care însoţeşte mãrfurile pânã la biroul de destinaţie, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (3) şi modelului prevãzut în anexa 45b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 33 alin. (2) din apendicele I şi anexei A5 a apendicelui III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
j) TSLOI - Transit Security List of Items - listã de articole tranzit/securitate: document tipãrit din aplicaţia NCTS/T1/T2, care conţine elemente de securitate şi siguranţã şi care însoţeşte mãrfurile pânã la biroul de destinaţie, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (3) şi modelului prevãzut în anexa 45f din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
k) AAR - Anticipated Arrival Record - aviz anticipat de sosire: mesaj electronic ce conţine informaţii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicaţia NCTS/T1/T2 la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de destinaţie;
l) ATR - Anticipated Transit Record - aviz anticipat de tranzit: mesaj electronic ce conţine informaţii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicaţia NCTS/T1/T2 la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de tranzit;
m) birou centralizator - structurã organizatoricã din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor cu atribuţii în confirmarea şi efectuarea procedurii de cercetare a operaţiunilor de tranzit comunitar/comun;
n) birou de garanţie - structurã organizatoricã din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor cu atribuţii în autorizarea utilizãrii garanţiei globale, dispensei de garanţie şi garanţiei izolate pe titluri şi în executarea garanţiei globale.

PARTEA a II-a
Procedura informaticã

CAP. I
Formalitãţi la biroul de plecare

A. Întocmirea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 3
(1) Declararea mãrfurilor în vederea acordãrii regimului de tranzit comunitar/comun se face prin completarea de cãtre principalul obligat în aplicaţia NCTS/T1/T2 a NTD/NTSD, în conformitate cu prevederile art. 353 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 2 din apendicele III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; NTD/NTSD conţine în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de principalul obligat.
(2) Dupã completare, NTD/NTSD se transmite prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 cãtre biroul de plecare competent. Transmiterea NTD/NTSD cãtre biroul de plecare se face în condiţiile prevãzute la art. 199 şi art. 222 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 21 alin. (2) şi art. 25 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
(1) Dupã transmiterea NTD/NTSD, principalul obligat prezintã la biroul de plecare documentele însoţitoare ale transportului, mãrfurile şi mijlocul de transport în condiţiile prevãzute la art. 219 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 21 alin. (5) şi (6) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) vor fi însoţite de un document tipãrit dupã forma NTD/NTSD din aplicaţia NCTS/T1/T2 şi de un document din care sã reiasã cuantumul garanţiei aferente pentru operaţiunea de tranzit, semnate şi ştampilate de cãtre principalul obligat. Calculul garanţiei trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele elemente: valoarea în vamã, încadrarea tarifarã, cursul valutar, taxa vamalã aplicabilã, cuantumul taxei vamale, TVA şi accizei, dupã caz.
(3) Atunci când principalul obligat este autorizat sã înlocuiascã semnãtura olografã cu o semnãturã digitalã, nu mai este necesarã prezentarea NTD/NTSD, semnatã şi ştampilatã, la biroul de plecare.

B. Acceptarea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 5
Lucrãtorul vamal identificã NTD/NTSD în aplicaţia NCTS/T1/T2, pe baza LRN-ului, şi verificã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 4.
ART. 6
(1) În cazul în care respectã dispoziţiile stabilite la art. 62 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 27 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi condiţiile prevãzute la art. 4 sunt îndeplinite, NTD/NTSD este acceptatã, fiind înregistratã în evidenţa biroului de plecare prin atribuirea MRN-ului în mod automat de cãtre aplicaţia NCTS/T1/T2. Acceptarea NTD/NTSD este comunicatã principalului obligat, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Acceptat".
(2) Dacã NTD/NTSD nu este acceptatã, biroul de plecare comunicã aceasta principalului obligat, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Respins", informându-l totodatã despre motivele neacceptãrii.

C. Rectificarea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 7
(1) Principalul obligat poate solicita rectificarea uneia sau mai multor date din NTD/NTSD, dupã ce aceasta a fost acceptatã de biroul de plecare, în condiţiile prevãzute la art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Cererea de rectificare se transmite prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 la biroul de plecare.
ART. 8
(1) Dacã biroul de plecare acceptã cererea de rectificare, principalul obligat modificã corespunzãtor NTD/NTSD. NTD/NTSD rectificatã pãstreazã MRN-ul şi data acceptãrii NTD/NTSD iniţiale.
(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul NTD/NTSD rectificate.
ART. 9
În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de rectificare, acesta comunicã principalului obligat motivele respingerii.

D. Invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 10
(1) Principalul obligat poate solicita în scris biroului de plecare invalidarea NTD/NTSD, dupã ce aceasta a fost acceptatã, în condiţiile prevãzute de art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Cererea de invalidare se depune la biroul de plecare.
ART. 11
În cazul în care biroul de plecare respinge cererea, acesta comunicã principalului obligat motivele respingerii.

E. Înregistrarea garanţiei
ART. 12
(1) Lucrãtorul vamal verificã modul de calcul al cuantumului garanţiei prezentat în documentul prevãzut la art. 4 alin. (2).
(2) În situaţia în care cuantumul garanţiei a fost corect calculat şi înscris în mod corespunzãtor în NTD/NTSD, secţiunea "Garanţie", câmpul "Înregistrarea garanţiei", lucrãtorul vamal ia decizia de înregistrare a garanţiei. Dacã garanţia constituitã este acoperitoare, înregistrarea garanţiei este comunicatã principalului obligat prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Garanţie înregistratã". În cazul garanţiei constituite prin depozit în numerar sau prin virament, înregistrarea garanţiei este precedatã de verificarea realitãţii constituirii depozitului.
(3) Dacã garanţia este respinsã, biroul de plecare comunicã aceasta principalului obligat prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Garanţie în modificare", informându-l totodatã despre motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 250 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) În situaţia în care principalul obligat modificã garanţia, prevederile alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
(5) În cazul în care principalul obligat nu modificã garanţia, sunt aplicabile prevederile art. 250 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

F. Decizia de control
ART. 13
În situaţia în care, în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operaţiunea de tranzit, lucrãtorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoţitoare şi/sau mãrfurile declarate, aceastã decizie este menţionatã în NTD/NTSD prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatele controlului", a codului A2 cu semnificaţia "Considerat satisfãcãtor", mãrfurile urmând sã primeascã liber de vamã.
ART. 14
Dacã lucrãtorul vamal ia decizia de a controla documentele însoţitoare şi/sau mãrfurile declarate, aceastã decizie este comunicatã principalului obligat prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "În control". Controlul se desfãşoarã cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

G. Efectuarea controlului
ART. 15
Dacã în timpul efectuãrii controlului nu se constatã discrepanţe între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate, lucrãtorul vamal înregistreazã acest rezultat în NTD/NTSD prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatele controlului", a codului A1 cu semnificaţia "Satisfãcãtor".
ART. 16
(1) În situaţia în care se constatã discrepanţe minore între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare principalului obligat, stabilindu-i-se un termen de rãspuns.
(2) Biroul vamal poate efectua modificãri asupra datelor cuprinse în NTD/NTSD numai cu acceptul principalului obligat, în acest caz mãrfurile urmând sã primeascã liber de vamã. Aceste modificãri se menţioneazã în NTD/NTSD prin înscrierea de cãtre lucrãtorul vamal în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului", a codului A1 cu semnificaţia "Satisfãcãtor", mãrfurile urmând sã primeascã liber de vamã.
ART. 17
Dacã modificãrile datelor din NTD/NTSD nu sunt acceptate de principalul obligat sau termenul acordat a expirat, lucrãtorul vamal poate acorda liber de vamã. În aceastã situaţie lucrãtorul vamal menţioneazã rezultatul controlului în NTD/NTSD prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului", a codului A1 cu semnificaţia "Satisfãcãtor".
ART. 18
Când în urma controlului se constatã discrepanţe majore între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate, acestea sunt comunicate principalului obligat. Lucrãtorul vamal înregistreazã rezultatul controlului în NTD/NTSD prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatele controlului", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfãcãtor", mãrfurilor neacordându-li-se liber de vamã.
ART. 19
Biroul de plecare decide dacã discrepanţele constatate între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate se considerã minore sau majore.

H. Liberul de vamã
ART. 20
Înainte de acordarea liberului de vamã, lucrãtorul vamal înscrie în NTD/NTSD menţiunile referitoare la data-limitã de prezentare la biroul de destinaţie, sigiliile aplicate şi itinerarul, dacã este cazul.
ART. 21
(1) Liberul de vamã se acordã conform prevederilor art. 73 şi 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Dupã acordarea liberului de vamã, lucrãtorul vamal tipãreşte TAD/TSAD şi, dupã caz, LOI/TSLOI, pe care le înmâneazã principalului obligat, în vederea însoţirii mãrfurilor pânã la biroul de destinaţie.
ART. 22
În cazul în care un mijloc de transport este utilizat pentru încãrcarea succesivã cu mãrfuri care se plaseazã în regim de tranzit comunitar/comun la mai multe birouri de plecare, lucrãtorul vamal de la biroul de plecare intermediar menţioneazã noile sigilii aplicate şi aplicã ştampila personalã în rubrica F a fiecãrui TAD/TSAD emis de birourile de plecare precedente.
ART. 23
Încãrcarea în acelaşi mijloc de transport a mãrfurilor plasate în regim de tranzit comunitar/comun şi a mãrfurilor care se aflã în liberã circulaţie se face cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 357 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 31 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. II
Formalitãţi în cazul expeditorilor agreaţi

A. Întocmirea şi acceptarea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 24
(1) Art. 3 se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) NTD/NTSD conţine în mod obligatoriu în rubrica "Controlat la biroul de plecare" data-limitã de prezentare la biroul de destinaţie, sigiliile care urmeazã a fi aplicate şi itinerarul, dacã este cazul.
ART. 25
Acceptarea NTD/NTSD se materializeazã prin alocarea de cãtre aplicaţia NCTS/T1/T2 a MRN-lui şi trecerea NTD/NTSD în starea "Acceptat".

B. Rectificarea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 26
(1) Expeditorul agreat poate rectifica una sau mai multe date din NTD/NTSD, dupã ce aceasta a fost acceptatã de biroul de plecare, în condiţiile prevãzute la art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Art. 8 şi 9 se aplicã în mod corespunzãtor.

C. Invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 27
Art. 10 şi 11 se aplicã în mod corespunzãtor.

D. Înregistrarea garanţiei şi notificarea de încãrcare
ART. 28
(1) Dupã acceptarea NTD/NTSD, expeditorul agreat procedeazã la înregistrarea garanţiei. În situaţia în care cuantumul garanţiei a fost corect calculat şi înscris în mod corespunzãtor în NTD/NTSD, secţiunea "Garanţie", câmpul "Înregistrarea garanţiei", iar garanţia constituitã este acoperitoare, garanţia este înregistratã, NTD/NTSD trecând în starea "Garanţie înregistratã".
(2) Prevederile art. 12 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) În situaţia în care expeditorul agreat modificã garanţia, prevederile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor.
(4) În cazul în care expeditorul agreat nu modificã garanţia, prevederile art. 12 alin. (5) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 29
(1) Sosirea mijlocului de transport pentru încãrcare este anunţatã de expeditorul agreat biroului de plecare dupã înregistrarea garanţiei prin intermediul "notificãrii de încãrcare", cu scopul de a permite acestuia efectuarea, dacã se considerã necesar, a controlului mãrfurilor şi aplicãrii sigiliilor.
(2) Notificarea de încãrcare conţine informaţii despre:
a) MRN-ul operaţiunii de tranzit;
b) regimul de tranzit solicitat;
c) identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport la plecare;
d) ţara de destinaţie;
e) data şi ora expedierii mãrfurilor;
f) sigiliile care urmeazã a fi, eventual, aplicate;
g) denumirea comercialã a mãrfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifarã, dacã este cazul;
h) numãrul licenţelor şi/sau al altor certificate necesare, dacã este cazul.
(3) Notificarea de încãrcare se transmite biroului de plecare prin fax, pe cale electronicã sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu expeditorul agreat, imediat dupã încãrcarea mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului de plecare. Expeditorul agreat este obligat sã verifice transmiterea corectã a faxului conţinând notificarea de încãrcare (menţionatã în mod automat pe şuşa confirmãrii de transmitere de cãtre aparat prin menţiunea "OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronicã sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.
(4) Modalitatea de transmitere a notificãrii de încãrcare trebuie sã asigure expeditorului agreat obţinerea sau eliberarea unei confirmãri a transmiterii, în care sã fie indicate data, ora şi minutul primirii de cãtre biroul vamal a acesteia.
(5) În cazul în care, din cauza unor defecţiuni tehnice sau din alte cauze, expeditorul agreat nu poate transmite notificarea de încãrcare, acesta este obligat sã o predea cât mai curând posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta înscrie pe notificare data, ora şi minutul primirii.
ART. 30
Lucrãtorul vamal desemnat din cadrul biroului de plecare înregistreazã în evidenţe notificarea de încãrcare, identificã NTD/NTSD în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului şi ia decizia privitoare la controlul mãrfurilor, în termenul prevãzut în autorizaţia privind acordarea statutului de expeditor agreat.

E. Liberul de vamã
ART. 31
(1) La expirarea termenului prevãzute în autorizaţie, expeditorul agreat sigileazã mijlocul de transport, tipãreşte TAD/TSAD şi, dupã caz, LOI/TSLOI din aplicaţia NCTS/T1/T2 şi expediazã mãrfurile însoţite de TAD/TSAD şi, dupã caz, LOI/TSLOI.
(2) În cadrul perioadei de justificare prevãzute în autorizaţie un document tipãrit dupã forma NTD/NTSD se predã biroului de plecare.
ART. 32
Dacã în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit lucrãtorul vamal ia decizia de a controla mãrfurile notificate, prevederile art. 14-21 se aplicã în mod corespunzãtor.

CAP. III
Formalitãţi de îndeplinit în cursul transportului

A. Formalitãţi de îndeplinit la biroul de tranzit
ART. 33
(1) Transportul şi TAD/TSAD, dupã caz, LOI/TSLOI se prezintã la biroul de tranzit înscrise în rubrica 51 a TAD/TSAD.
(2) Lucrãtorul vamal identificã ATR-ul aferent operaţiunii de tranzit în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului.
ART. 34
În situaţia în care, în urma efectuãrii analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de cãtre sistemul informatic sau a unor alte elemente privind operaţiunea de tranzit, lucrãtorul vamal ia decizia de a nu controla mãrfurile prezentate, acesta notificã biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 şi permite continuarea operaţiunii de tranzit.
ART. 35
Dacã lucrãtorul vamal ia decizia de a controla mãrfurile prezentate, aceastã decizie este comunicatã transportatorului. Controlul se desfãşoarã cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 35 alin. (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 36
Dacã în timpul efectuãrii controlului nu se constatã discrepanţe între datele înscrise în ATR şi mãrfurile controlate sau se constatã discrepanţe minore, lucrãtorul vamal notificã biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 şi permite continuarea operaţiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate dupã caz, se înscriu în ATR, în secţiunea "Incident", şi se menţioneazã pe TAD/TSAD, în rubrica F vizatã de lucrãtorul vamal prin aplicarea ştampilei personale.
ART. 37
(1) Când în urma controlului se constatã discrepanţe majore între datele înscrise în ATR şi mãrfurile controlate, lucrãtorul vamal întrerupe operaţiunea de tranzit, notificã întreruperea operaţiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin efectuarea formalitãţilor de rerutare şi de încheiere a tranzitului corespunzãtoare biroului de destinaţie, prevãzute în prezentele norme tehnice.
(2) Biroul de tranzit decide dacã discrepanţele constatate între datele înscrise în ATR şi mãrfurile controlate se considerã minore sau majore.

B. Operaţiunea de rerutare
ART. 38
(1) Prin rerutare în cursul transportului se înţelege redirecţionarea ATR-ului de la biroul de tranzit declarat cãtre biroul de tranzit unde mãrfurile sunt prezentate efectiv.
(2) Cererea de rerutare pentru operaţiunea de tranzit identificatã prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, de cãtre biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mãrfurile cãtre biroul de plecare.
(3) Dupã realizarea rerutãrii, noul birou de tranzit efectueazã formalitãţile descrise în prezentul capitol.
(4) În situaţia în care cererea de rerutare este respinsã de biroul de plecare, biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mãrfurile este informat prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 despre motivele respingerii şi ia mãsurile corespunzãtoare pentru întoarcerea transportului şi informarea transportatorului.

C. Evenimente în timpul transportului
ART. 39
(1) În cazurile prevãzute la art. 360 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 36 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, transportatorul efectueazã menţiunile corespunzãtoare în rubrica 56 a TAD/TSAD şi prezintã, în cel mai scurt timp, transportul împreunã cu TAD/TSAD biroului vamal competent.
(2) În aplicarea procedurii prevãzute la alin. (1), biroul vamal competent este biroul vamal/direcţia judeţeanã în a cãrui/cãrei razã de competenţã s-au produs respectivele evenimente. Acesta decide dacã operaţiunea de tranzit poate continua sau nu.
(3) Dacã biroul vamal competent decide cã operaţiunea poate continua, menţiunile referitoare la evenimentul petrecut, înscrise de transportator în TAD/TSAD, vor fi vizate de lucrãtorul vamal prin aplicarea ştampilei personale în rubrica G a TAD/TSAD.
ART. 40
În situaţia în care sigiliile au fost rupte independent de voinţa transportatorului, lucrãtorul vamal verificã mijlocul de transport şi mãrfurile şi, dacã decide cã operaţiunea de tranzit comunitar/comun poate continua, aplicã noi sigilii vamale, completeazã şi vizeazã în mod corespunzãtor rubrica G a TAD/TSAD.
ART. 41
(1) În cazul transbordãrii mãrfurilor, transportatorul efectueazã menţiunile corespunzãtoare în rubrica 55 a TAD/TSAD.
(2) Dacã biroul vamal competent decide cã operaţiunea poate continua, menţiunile referitoare la transbordare, înscrise de transportator în TAD/TSAD, vor fi vizate de lucrãtorul vamal prin aplicarea ştampilei personale în rubrica F a TAD/TSAD. Atunci când pe parcursul transportului s-au fãcut mai mult de douã transbordãri şi rubrica F a fost completatã, noile menţiuni se vor înscrie în rubricile 56 şi G ale TAD/TSAD.
(3) În situaţia în care transbordarea mãrfurilor dintr-un mijloc de transport se face prin încãrcarea acestora în douã sau mai multe mijloace de transport, operaţiunea de tranzit nu mai poate continua, biroul vamal competent devine birou de destinaţie şi efectueazã încheierea operaţiunii de tranzit conform prevederilor prezentelor norme tehnice.
ART. 42
(1) În cazul controalelor efectuate de cãtre autoritatea vamalã abilitatã, în situaţia în care nu se constatã discrepanţe între datele înscrise în TAD/TSAD şi mãrfurile controlate sau se constatã discrepanţe minore, autoritatea vamalã abilitatã aplicã noi sigilii şi permite continuarea operaţiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate dupã caz, se menţioneazã pe TAD/TSAD, în rubrica F vizatã de lucrãtorul vamal, prin aplicarea ştampilei personale.
(2) Când în urma controlului se constatã discrepanţe majore între datele înscrise în TAD/TSAD şi mãrfurile controlate, autoritatea vamalã abilitatã întrerupe operaţiunea de tranzit şi prezintã mãrfurile şi mijlocul de transport biroului vamal/direcţiei judeţene în a cãrui/cãrei razã de competenţã s-a efectuat acţiunea de control. Biroul vamal/direcţia judeţeanã notificã întreruperea operaţiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin rerutarea operaţiunii de tranzit şi efectuarea formalitãţilor de încheiere a acesteia corespunzãtoare biroului de destinaţie prevãzute în prezentele norme tehnice.
(3) Autoritatea vamalã abilitatã decide dacã discrepanţele constatate între datele înscrise în TAD/TSAD şi mãrfurile controlate se considerã minore sau majore.
ART. 43
Menţiunile înscrise pe TAD/TSAD cu privire la evenimente petrecute în timpul transportului, vizate de cãtre biroul vamal competent sau autoritatea vamalã abilitatã, sunt menţionate în aplicaţia NCTS/T1/T2 de cãtre biroul de destinaţie în AAR sau primul birou de tranzit în ATR, prin înscrierea în secţiunea "Incident".

CAP. IV
Formalitãţi la biroul de destinaţie

A. Prezentarea mãrfurilor la biroul de destinaţie
ART. 44
Principalul obligat prezintã la biroul de destinaţie mãrfurile, mijlocul de transport, documentele însoţitoare, TAD/TSAD şi, dupã caz, LOI/TSLOI.
ART. 45
(1) Lucrãtorul vamal identificã AAR în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, înregistreazã în evidenţe operaţiunea de tranzit şi transmite mesajul "aviz de sosire" cãtre biroul de plecare prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, conform prevederilor art. 363 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Prevederile art. 43 se aplicã în mod corespunzãtor.

B. Decizia de control
ART. 46
(1) Dacã, în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit, lucrãtorul vamal ia decizia de a nu controla mãrfurile prezentate, menţioneazã aceastã decizie în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului A2 cu semnificaţia "Considerat satisfãcãtor", cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi încheie operaţiunea de tranzit.
(2) Numãrul de înregistrare a operaţiunii de tranzit în evidenţele biroului de destinaţie se menţioneazã în AAR, în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
ART. 47
În cazul în care lucrãtorul vamal ia decizia de a controla mãrfurile prezentate, aceastã decizie este comunicatã transportatorului. Controlul se desfãşoarã cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 37 alin. (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

C. Efectuarea controlului şi încheierea operaţiunii de tranzit
ART. 48
(1) Dacã în urma controlului nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR şi mãrfurile prezentate la biroul de destinaţie, lucrãtorul vamal menţioneazã acest rezultat în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului A1 cu semnificaţia "Satisfãcãtor", cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi încheie operaţiunea de tranzit.
(2) Prevederile art. 46 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 49
(1) Prevederile art. 48 se aplicã şi în situaţia în care în urma controlului s-au constatat discrepanţe minore între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR şi mãrfurile prezentate la biroul de destinaţie. Discrepanţele constatate se menţioneazã în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
(2) Prin discrepanţe minore se înţelege, în principal, orice eroare materialã care nu afecteazã operaţiunea de tranzit în cauzã.
ART. 50
(1) Când în urma controlului se constatã discrepanţe majore, lucrãtorul vamal menţioneazã rezultatul controlului în AAR, prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfãcãtor", cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Prevederile art. 46 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Biroul de destinaţie decide dacã discrepanţele constatate între datele înscrise în TAD/TSAD şi mãrfurile controlate se considerã minore sau majore.
ART. 51
(1) În cazul în care, pentru încheierea operaţiunii de tranzit, biroul de destinaţie considerã cã este necesarã rezolvarea discrepanţelor constatate, acesta menţioneazã în AAR dacã rezolvarea discrepanţelor este solicitatã biroului de plecare sau este efectuatã de biroul de destinaţie.
(2) Atunci când este solicitat, biroul de plecare efectueazã propriile verificãri şi comunicã biroului de destinaţie, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, despre modalitatea de rezolvare a discrepanţelor, prin completarea în NTD/NTSD, în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatul discrepanţelor la biroul de plecare", a:
a) codului "1", atunci când discrepanţele sunt rezolvate;
b) codului "0", atunci când discrepanţele nu sunt rezolvate.
(3) În cazul în care rezolvarea discrepanţelor constatate este efectuatã de biroul de destinaţie, rezultatele verificãrilor efectuate se comunicã în scris biroului de plecare, într-un termen de maximum 3 luni de la data înregistrãrii în evidenţe a operaţiunii de tranzit.
(4) Dupã rezolvarea discrepanţelor, lucrãtorul vamal de la biroul de destinaţie ia mãsurile necesare în vederea încheierii operaţiunii de tranzit, dispunând, dupã caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanţelor constatate.
ART. 52
În cazul în care, pentru încheierea operaţiunii de tranzit, biroul de destinaţie stabileşte cã nu este necesarã rezolvarea discrepanţelor constatate şi decide sã perceapã datoria rezultatã, acesta menţioneazã rezultatul controlului în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", prin înscrierea codului A5 cu semnificaţia "Taxe colectate".
ART. 53
(1) În situaţia în care într-un mijloc de transport se aflã mai multe partide de marfã însoţite de mai multe TAD/TSAD-uri, destinate a fi descãrcate la birouri de destinaţie succesive, lucrãtorul vamal de la biroul de destinaţie intermediar menţioneazã noile sigilii aplicate dupã descãrcarea partidei de marfã şi aplicã ştampila personalã în rubrica F a fiecãrui TAD/TSAD care însoţeşte în continuare mãrfurile.
(2) Prevederile art. 43 se aplicã în mod corespunzãtor.

D. Operaţiunea de rerutare
ART. 54
Prin rerutare se înţelege redirecţionarea AAR-ului de la biroul de destinaţie declarat cãtre biroul de destinaţie unde mãrfurile sunt prezentate efectiv.
ART. 55
(1) Cererea de rerutare pentru operaţiunea de tranzit identificatã prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, de cãtre biroul de destinaţie unde sunt prezentate efectiv mãrfurile cãtre biroul de plecare.
(2) Dupã realizarea rerutãrii, noul birou de destinaţie efectueazã formalitãţile descrise în prezentul capitol.
(3) În situaţia în care biroul de destinaţie unde sunt prezentate efectiv mãrfurile nu recepţioneazã prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 mesajul care cuprinde informaţiile referitoare la operaţiune, acesta înregistreazã operaţiunea în evidenţe, formalitãţile descrise în prezentul capitol fiind efectuate în mod corespunzãtor, menţiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD la rubrica I "Controlat la biroul de destinaţie" şi, ulterior, în aplicaţia NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.
(4) În situaţia în care biroul de destinaţie este în imposibilitatea de a înscrie menţiunile referitoare la rezultatul controlului în aplicaţia NCTS/T1/T2 în termenul prevãzut la art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acesta transmite biroului centralizator o copie certificatã a TAD/TSAD.
ART. 56
Prevederile art. 55 se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţia în care AAR-ul nu este identificat în aplicaţia NCTS/T1/T2 de biroul de destinaţie înscris în TAD/TSAD.

CAP. V
Formalitãţi în cazul destinatarilor agreaţi

ART. 57
(1) La sosirea mãrfurilor şi a mijlocului de transport împreunã cu documentele însoţitoare, TAD/TSAD şi, dupã caz, LOI/TSLOI, în spaţiul autorizat, destinatarul agreat identificã AAR în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, efectueazã, dacã este cazul, menţiunile prevãzute la art. 43, transmite mesajul "aviz de sosire" cãtre biroul de plecare prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 şi informeazã biroul de destinaţie despre sosirea mãrfurilor prin intermediul "notificãrii de sosire". Notificarea de sosire conţine MRN-ul operaţiunii de tranzit şi informaţiile prevãzute la art. 408 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 65 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Notificarea de sosire conţine informaţii despre:
a) regimul de tranzit acordat;
b) ţara de expediţie;
c) ţara de origine;
d) data şi ora sosirii mãrfurilor;
e) starea sigiliilor aplicate;
f) denumirea comercialã a mãrfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifarã, dacã este cazul;
g) menţiunile înscrise pe declaraţia de tranzit cu privire la evenimentele petrecute în timpul transportului, dacã este cazul;
h) excedentele, deficitele, substituirile, sigiliile rupte sau alte nereguli, dacã este cazul.
(3) Notificarea de sosire se transmite biroului vamal de destinaţie prin fax, pe cale electronicã sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu destinatarul agreat, imediat dupã sosirea efectivã a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului vamal. Destinatarul agreat este obligat sã verifice transmiterea corectã a faxului conţinând notificarea de sosire (menţionatã în mod automat pe şuşa confirmãrii de transmitere de cãtre aparat prin menţiunea "OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronicã sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.
(4) Modalitatea de transmitere a notificãrii de sosire trebuie sã asigure destinatarului agreat obţinerea sau eliberarea unei confirmãri a transmiterii, în care sã fie indicate data, ora şi minutul primirii de cãtre biroul vamal a acesteia.
(5) În cazul în care din cauza unor defecţiuni tehnice sau din alte cauze destinatarul agreat nu poate transmite notificarea de sosire, acesta este obligat sã o predea cât mai curând posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta înscrie pe notificare data, ora şi minutul primirii.
ART. 58
Lucrãtorul vamal desemnat din cadrul biroului de destinaţie înregistreazã în evidenţe notificarea de sosire, identificã AAR în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului şi ia decizia privind controlul mãrfurilor, în termenul prevãzut în autorizaţia privind acordarea statutului de destinatar agreat.
ART. 59
La expirarea termenului prevãzut în autorizaţie, destinatarul agreat verificã existenţa şi integritatea sigiliilor, descarcã şi efectueazã recepţia mãrfurilor, introduce imediat rezultatele descãrcãrii în evidenţele proprii şi comunicã acest rezultat biroului de destinaţie, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, cu respectarea termenului prevãzut la art. 408 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 65 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 60
(1) Dacã la descãrcare nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR şi mãrfurile descãrcate, comunicarea prevãzutã la art. 59 se face prin înscrierea în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului A2 cu semnificaţia "Considerat satisfãcãtor".
(2) TAD/TSAD-ul şi, dupã caz, LOI/TSLO-ul se prezintã fãrã întârziere biroului de destinaţie.
(3) Rezultatele controlului sunt comunicate biroului de plecare de cãtre biroul de destinaţie prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 în termenul prevãzut la art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Biroul de destinaţie menţioneazã în AAR numãrul de înregistrare al notificãrii de sosire, în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
ART. 61
(1) Atunci când la descãrcarea mãrfurilor se constatã discrepanţe, destinatarul agreat opreşte imediat descãrcarea şi comunicã biroului de destinaţie constatarea discrepanţelor prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin înscrierea în AAR în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfãcãtor". Discrepanţele constatate se menţioneazã în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
(2) Biroul de destinaţie controleazã mãrfurile şi menţioneazã rezultatul controlului în AAR. Prevederile art. 49-52 şi ale art. 60 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 62
(1) Dacã în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit lucrãtorul vamal ia decizia de a controla mãrfurile notificate, aceastã decizie este comunicatã destinatarului agreat prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin înscrierea în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfãcãtor", AAR-ul trecând în starea "În control".
(2) Prevederile art. 48-52 şi ale art. 60 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor.

PARTEA a III-a
Procedura de rezervã

CAP. I
Formalitãţi la biroul de plecare

ART. 63
Procedura de rezervã se aplicã în condiţiile şi în conformitate cu prevederile art. 353 alin. (2) lit. b) şi ale anexei 37d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 22 alin. (1) şi anexei V ale apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 64
(1) Utilizarea procedurii de rezervã se aprobã de biroul de plecare. La luarea deciziei de utilizare a procedurii de rezervã, biroul de plecare se asigurã cã orice NTD/NTSD introdus în aplicaţia NCTS/T1/T2 care nu a fost procesat de sistem se anuleazã.
(2) Principalul obligat trebuie sã informeze biroul de plecare în legãturã cu fiecare NTD/NTSD înregistrat în NCTS/T1/T2 şi cãruia nu i s-a acordat liber de vamã, pentru care în continuare s-a trecut la utilizarea procedurii de rezervã, şi sã solicite anularea acestuia.
ART. 65
(1) Dupã aprobarea procedurii de rezervã, principalul obligat prezintã la biroul de plecare declaraţia de tranzit, documentele însoţitoare ale transportului, mãrfurile şi mijlocul de transport în condiţiile prevãzute la art. 199 şi art. 353 alin. (2), (4) şi (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 22 alin. (1), (4)-(7) şi la art. 24 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) În cazul utilizãrii unui certificat de garanţie globalã sau de dispensã de garanţie, aceste documente sunt prezentate biroului de plecare. Lucrãtorul vamal din cadrul biroului de plecare verificã validitatea şi valabilitatea certificatului de garanţie globalã sau de dispensã de garanţie.
ART. 66
(1) Prevederile art. 6-21 se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) În situaţia aprobãrii cererii de rectificare prevãzute la art. 7 sau a acceptãrii modificãrilor prevãzute la art. 16, declaraţia de tranzit se rectificã de cãtre principalul obligat.
(3) În cazurile prevãzute la art. 13 şi 15-17 lucrãtorul vamal din cadrul biroului de plecare menţioneazã rezultatul controlului pe declaraţia de tranzit prin înscrierea în caseta D a menţiunii "Conform" şi aplicarea semnãturii şi ştampilei personale.
ART. 67
(1) În vederea aplicãrii procedurii de rezervã, lucrãtorul vamal din cadrul biroului de plecare:
a) aplicã ştampila "Procedurã de rezervã" în caseta A a declaraţiei de tranzit. Modelul ştampilei este prevãzut în anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa B7 a apendicelui III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) înscrie în caseta C a declaraţiei de tranzit numãrul de înregistrare din evidenţele biroului vamal;
c) aplicã ştampila personalã în caseta D a declaraţiei de tranzit;
d) pãstreazã exemplarul corespunzãtor al declaraţiei de tranzit şi remite transportatorului celelalte exemplare.
(2) În cazul mãrfurilor menţionate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul de plecare transmite structurii antifraudã din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, în ziua plecãrii, o copie a declaraţiei de tranzit.

CAP. II
Formalitãţi în cazul expeditorilor agreaţi

ART. 68
Prevederile art. 63 şi 64 se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 69
(1) Dupã aprobarea procedurii de rezervã, expeditorul agreat:
a) completeazã declaraţia de tranzit;
b) înregistreazã declaraţia de tranzit în evidenţe;
c) aplicã în caseta A a declaraţiei de tranzit ştampila prevãzutã la art. 67 lit. a);
d) aplicã în caseta C a declaraţiei de tranzit ştampila specialã prevãzutã la pct. 26.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la pct. 27.1 din anexa V a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în situaţia în care autorizaţia de expeditor agreat prevede aceastã metodã de autentificare;
e) înscrie în caseta C numãrul şi data declaraţiei de tranzit.
(2) Prevederile art. 26, 27, 29, 30, 32 şi art. 66 alin. (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 70
(1) La expirarea termenului prevãzut în autorizaţie, expeditorul agreat:
a) înscrie în caseta 44 a declaraţiei de tranzit menţiunile referitoare la itinerariul obligatoriu, dacã este cazul;
b) înscrie în caseta 50 a declaraţiei de tranzit menţiunea "Dispensã de semnãturã", dacã este cazul;
c) înscrie în caseta D a declaraţiei de tranzit data-limitã de prezentare la biroul de destinaţie, sigiliile aplicate sau menţiunea "Dispensã", dacã este cazul, precum şi menţiunea "Expeditor agreat";
d) pãstreazã exemplarul corespunzãtor al declaraţiei de tranzit şi remite transportatorului celelalte exemplare;
e) predã biroului de plecare exemplarul nr. 1 al declaraţiei de tranzit, în cadrul perioadei de justificare prevãzute în autorizaţie.
(2) În cazul mãrfurilor menţionate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, expeditorul agreat transmite biroului de plecare, în ziua plecãrii, o copie a declaraţiei de tranzit.
(3) Prevederile art. 67 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.

CAP. III
Formalitãţi de îndeplinit în cursul transportului

A. Formalitãţi de îndeplinit la biroul de tranzit
ART. 71
Transportatorul prezintã la biroul de tranzit exemplarele nr. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit, avizul de tranzit prevãzut la pct. 15.1 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la pct. 16.1 din anexa V a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, documentele însoţitoare ale transportului, mãrfurile şi mijlocul de transport.
ART. 72
În situaţiile prevãzute la art. 34-36, lucrãtorul vamal din cadrul biroului de tranzit ştampileazã exemplarele nr. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit în caseta 51, ştampileazã şi reţine avizul de tranzit. Noile sigilii aplicate se înscriu în caseta 55 a exemplarelor nr. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit.
ART. 73
Când în urma controlului se constatã discrepanţe majore între datele înscrise în declaraţia de tranzit şi mãrfurile controlate, lucrãtorul vamal întrerupe operaţiunea de tranzit şi efectueazã formalitãţile de încheiere a tranzitului corespunzãtoare biroului de destinaţie prevãzute în prezentele norme tehnice.
ART. 74
În cazul prezentãrii la un birou de tranzit care lucreazã în procedurã de rezervã a mãrfurilor ce fac obiectul unei operaţiuni de tranzit comunitar ale cãrei date au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, biroul de tranzit înregistreazã operaţiunea în evidenţe şi notificã trecerea frontierei în aplicaţia NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.

B. Prezentarea la un alt birou de tranzit
ART. 75
(1) Atunci când mãrfurile se prezintã la un alt birou de tranzit decât cel menţionat în declaraţia de tranzit, prevederile art. 71-74 se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) În situaţiile prevãzute la art. 72, lucrãtorul vamal înscrie codul noului birou de tranzit şi aplicã ştampila în caseta 51 a exemplarelor nr. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit şi transmite biroului de plecare avizul de tranzit vizat în mod corespunzãtor, pãstrând o copie a acestuia în evidenţele sale.

C. Evenimente în timpul transportului
ART. 76
Prevederile art. 39-42 se aplicã în mod corespunzãtor, menţiunile respective fiind fãcute pe exemplarele nr. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit.

CAP. IV
Formalitãţi la biroul de destinaţie

A. Prezentarea mãrfurilor la biroul de destinaţie
ART. 77
Principalul obligat prezintã la biroul de destinaţie declaraţia de tranzit, documentele însoţitoare ale transportului, mãrfurile şi mijlocul de transport.
ART. 78
Lucrãtorul vamal din cadrul biroului de destinaţie înregistreazã în evidenţe declaraţia de tranzit şi menţioneazã pe aceasta data sosirii, numãrul de înregistrare în evidenţa biroului vamal şi constatãrile verificãrilor efectuate.

B. Decizia de control şi efectuarea controlului
ART. 79
(1) Prevederile art. 46-50 se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) În cazurile prevãzute la art. 46 şi 48 lucrãtorul vamal din cadrul biroului de destinaţie menţioneazã rezultatul controlului pe declaraţia de tranzit, prin înscrierea în caseta I a menţiunii "Conform" şi aplicarea semnãturii şi ştampilei personale.
(3) În situaţia prevãzutã la art. 49, lucrãtorul vamal din cadrul biroului de destinaţie menţioneazã rezultatul controlului pe declaraţia de tranzit, prin înscrierea în caseta I a menţiunii "Nereguli", urmatã de precizarea acestora, şi aplicarea semnãturii şi ştampilei personale.
(4) În cazul prevãzut la art. 50 lucrãtorul vamal din cadrul biroului de destinaţie menţioneazã rezultatul controlului pe declaraţia de tranzit prin înscrierea în caseta I a menţiunii "Diferenţe", urmatã, dupã caz, de una dintre menţiunile: "Excedent", "Lipsã", "Natura mãrfurilor" sau "Clasificare tarifarã" şi aplicarea semnãturii şi ştampilei personale.
(5) Atunci când pentru încheierea operaţiunii de tranzit lucrãtorul vamal din cadrul biroului de destinaţie decide cã este necesarã rezolvarea discrepanţelor constatate, acesta înscrie pe declaraţia de tranzit, în caseta I, menţiunea "Anchetã în curs" şi aplicã semnãtura şi ştampila personalã. Rezultatele anchetei se comunicã în scris biroului de plecare într-un termen de maximum 3 luni de la înregistrãrii în evidenţe a operaţiunii de tranzit.
(6) În cazul în care pentru încheierea operaţiunii de tranzit lucrãtorul vamal din cadrul biroului de destinaţie stabileşte cã nu este necesarã rezolvarea discrepanţelor constatate şi decide sã perceapã datoria rezultatã, acesta înscrie pe declaraţia de tranzit, în caseta I, menţiunea "Taxe încasate" şi aplicã semnãtura şi ştampila personalã.

C. Încheierea operaţiunii de tranzit
ART. 80
(1) În vederea încheierii operaţiunii de tranzit biroul de destinaţie transmite biroului de plecare, prin poştã, exemplarul nr. 5 al declaraţiei de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzãtor, în maximum douã zile de la data înregistrãrii operaţiunii şi cu respectarea termenului prevãzut la pct. 18 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la pct. 19 din anexa V a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Atunci când biroul de plecare este situat într-un alt stat membru sau o altã parte contractantã a Convenţiei privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul de destinaţie transmite biroului centralizator, prin poştã, exemplarul nr. 5 al declaraţiei de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzãtor, în maximum douã zile de la data înregistrãrii operaţiunii. Biroul centralizator transmite cãtre autoritatea vamalã competentã a biroului de plecare exemplarul nr. 5 al declaraţiei de tranzit sau TAD-ul, cu respectarea termenului prevãzut la pct. 18 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la pct. 19 din anexa Vl a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 81
(1) În cazul prezentãrii la un birou vamal de destinaţie care lucreazã în procedurã de rezervã a mãrfurilor ce fac obiectul unei operaţiuni de tranzit ale cãrei date au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, biroul de destinaţie înregistreazã operaţiunea în evidenţe, efectueazã în mod corespunzãtor formalitãţile descrise la art. 46-50, menţiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD, caseta I şi ulterior în aplicaţia NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.
(2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 82
În cazul mãrfurilor menţionate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în situaţiile prevãzute la art. 79 alin (3)-(6), biroul de destinaţie transmite structurii antifraudã din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, în ziua sosirii, o copie a declaraţiei de tranzit sau a TAD/TSAD-ului pe care sunt înscrise rezultatele controlului.

D. Prezentarea la un alt birou de destinaţie
ART. 83
(1) Atunci când mãrfurile se prezintã la un alt birou de destinaţie decât cel menţionat în declaraţia de tranzit, prevederile art. 77-82 se aplicã în mod corespunzãtor, cu respectarea prevederilor pct. 16.2 şi 16.3 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale pct. 17.2 şi 17.3 din anexa V a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În situaţia prevãzutã la punctul 16.3 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la pct. 17.3 din anexa V a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul de destinaţie unde sunt prezentate efectiv mãrfurile informeazã imediat în scris biroul centralizator, care va solicita precizãri de la biroul de plecare.

CAP. V
Formalitãţi în cazul destinatarilor agreaţi

ART. 84
(1) La sosirea mãrfurilor şi mijlocului de transport împreunã cu documentele însoţitoare şi declaraţia de tranzit în spaţiul autorizat, destinatarul agreat informeazã biroul de destinaţie prin intermediul "notificãrii de sosire".
(2) Pentru mãrfurile menţionate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, destinatarul agreat transmite biroului de destinaţie, în ziua sosirii mãrfurilor, o copie a declaraţiei de tranzit.
(3) Prevederile art. 57 alin. (2)-(5) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 85
Prevederile art. 58 şi 59 se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 86
Dacã la descãrcare nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în declaraţia de tranzit şi mãrfurile descãrcate, comunicarea prevãzutã la art. 59 se face prin înscrierea în caseta I a declaraţiei de tranzit a menţiunilor referitoare la data sosirii şi starea eventualelor sigilii aplicate şi transmiterea acestora biroului de destinaţie.
ART. 87
(1) Atunci când la descãrcarea mãrfurilor se constatã discrepanţe, destinatarul agreat opreşte descãrcarea şi informeazã imediat biroul de destinaţie.
(2) Biroul de destinaţie controleazã mãrfurile şi menţioneazã rezultatul controlului pe declaraţia de tranzit.
(3) Prevederile art. 79 se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 88
Prevederile art. 80 se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 89
(1) Atunci când în spaţiul autorizat al destinatarului agreat sosesc mãrfuri ce fac obiectul unei operaţiuni de tranzit ale cãrei date au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, iar aplicaţia NCTS/T1/T2 nu funcţioneazã, prevederile art. 84-87 se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) Formalitãţile prevãzute la art. 60-62 se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Menţiunile referitoare la rezultatul descãrcãrii sunt trecute de biroul de destinaţie în TAD/TSAD în caseta I.
(4) Prevederile art. 57 alin. (3)-(5) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul comunicãrii deciziei de control şi a rezultatului descãrcãrii.
ART. 90
(1) În momentul încetãrii motivelor care au determinat acordarea procedurii de rezervã, lucrãtorul vamal din cadrul biroului de destinaţie identificã AAR în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, transmite mesajul "aviz de sosire" cãtre biroul de plecare, menţioneazã rezultatul controlului mãrfurilor în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", şi încheie operaţiunea în conformitate cu prevederile art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Discrepanţele constatate se menţioneazã în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie -Comentarii".
(2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 91
Prevederile art. 82 se aplicã în mod corespunzãtor.

PARTEA a IV-a
Proceduri simplificate de tranzit

TITLUL I
Procedura simplificatã de tranzit pentru mãrfurile transportate pe calea feratã

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 92
(1) Dispoziţiile cuprinse în prezentul titlu se aplicã mãrfurilor transportate în regim de tranzit comunitar/comun, pe calea feratã sub acoperirea unei scrisori de trãsurã CIM, a unei scrisori de trãsurã CIM pentru transport combinat sau a unei scrisori de trãsurã combinate CIM/SMGS, denumite în continuare scrisori de trãsurã CIM, în condiţiile art. 372 alin. (1) lit. f), art. 413-418 şi art. 419 alin. (4) şi (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) şi art. 67-72 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Procedura simplificatã de tranzit se utilizeazã numai în situaţia în care pentru realizarea transportului mãrfurilor coopereazã douã sau mai multe societãţi de cale feratã din Comunitatea Europeanã sau ţãrile AELS, fiecare activând la nivel naţional, autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit.
(3) Lista societãţilor de cale feratã autorizate sã utilizeze procedura simplificatã de tranzit comunitar/comun în Comunitatea Europeanã şi în ţãrile AELS se comunicã de cãtre biroul centralizator tuturor birourilor vamale cu activitate feroviarã.

CAP. II
Formalitãţi la biroul de plecare

A. Întocmirea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 93
(1) Declararea mãrfurilor în vederea acordãrii regimului de tranzit comunitar/comun pe calea feratã, în procedurã simplificatã, se face prin completarea de cãtre persoana interesatã a setului complet al scrisorii de trãsurã CIM. Solicitarea pentru utilizarea procedurii simplificate se face prin înscrierea în caseta 58b a scrisorii de trãsurã CIM, respectiv în caseta 66b a scrisorii de trãsurã CIM/SMGS, a codului societãţii de cale feratã care are calitatea de principal obligat şi bifarea cãsuţei "DA".
(2) Societãţile de cale feratã care coopereazã pentru realizarea transportului se menţioneazã în caseta 57 a scrisorii de trãsurã CIM, respectiv în caseta 65 a scrisorii de trãsurã combinate CIM/SMGS.
(3) Dupã completare, setul complet al scrisorii de trãsurã CIM, semnat şi ştampilat, împreunã cu mãrfurile, mijlocul de transport şi documentele însoţitoare se prezintã de cãtre societatea de cale feratã la biroul de plecare.

B. Acceptarea declaraţiei de tranzit
ART. 94
Atunci când condiţiile prevãzute la art. 93 sunt îndeplinite, lucrãtorul vamal înregistreazã operaţiunea de tranzit în evidenţele biroului de plecare şi înscrie în caseta 99 a scrisorii de trãsurã CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trãsurã CIM/SMGS, numãrul de înregistrare a operaţiunii în evidenţele biroului vamal.

C. Rectificarea şi invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 95
(1) Rectificarea uneia sau mai multor date din scrisoarea de trãsurã CIM se face în conformitate cu prevederile art. 418 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 72 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în condiţiile prevãzute la art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de rectificare, acesta comunicã societãţii de cale feratã motivele respingerii.
ART. 96
Prevederile art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.

D. Decizia de control
ART. 97
În situaţia în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind operaţiunea de tranzit lucrãtorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoţitoare şi/sau mãrfurile declarate, mãrfurile urmeazã sã primeascã liber de vamã.
ART. 98
Dacã lucrãtorul vamal ia decizia de a controla documentele însoţitoare şi/sau mãrfurile declarate, controlul se desfãşoarã cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

E. Efectuarea controlului
ART. 99
Dacã în timpul efectuãrii controlului nu se constatã discrepanţe între datele înscrise în scrisoarea de trãsurã CIM, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate, mãrfurile urmeazã sã primeascã liber de vamã.
ART. 100
În situaţia în care se constatã discrepanţe minore între datele înscrise în scrisoarea de trãsurã CIM, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare societãţii de cale feratã, stabilindu-i-se un termen de rãspuns.
ART. 101
Dacã modificãrile datelor din scrisoarea de trãsurã CIM nu sunt acceptate de societatea de cale feratã sau termenul acordat a expirat, lucrãtorul vamal poate acorda liber de vamã.
ART. 102
Când în urma controlului se constatã discrepanţe majore între datele înscrise în scrisoarea de trãsurã CIM, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate, acestea sunt comunicate societãţii de cale feratã, mãrfurilor neacordându-li-se liber de vamã. Lucrãtorul vamal returneazã scrisoarea de trãsurã CIM şi pãstreazã o xerocopie a exemplarului nr. 3. Menţiunea neacordãrii liberului de vamã se înscrie în caseta 99 a scrisorii de trãsurã CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trãsurã CIM/SMGS.
ART. 103
Biroul de plecare decide dacã discrepanţele constatate între datele înscrise în scrisoarea de trãsurã CIM, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate se considerã minore sau majore.

F. Liberul de vamã
ART. 104
(1) Liberul de vamã se acordã conform prevederilor art. 73 şi 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Lucrãtorul vamal înscrie în caseta 99 a scrisorii de trãsurã CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trãsurã CIM/SMGS, simbolul T1, T2 sau T2F, în conformitate cu prevederile art. 419 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 73 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aplicã sigiliile vamale, dacã este cazul, precum şi semnãtura şi ştampila personalã.
(2) Dupã acordarea liberului de vamã, lucrãtorul vamal remite toate exemplarele scrisorii de trãsurã CIM societãţii de cale feratã şi pãstreazã în evidenţã o xerocopie a exemplarului nr. 3 şi a documentelor însoţitoare.

CAP. III
Formalitãţi la biroul de destinaţie

A. Prezentarea mãrfurilor la biroul de destinaţie
ART. 105
(1) Societatea de cale feratã prezintã la biroul de destinaţie mãrfurile, mijlocul de transport, documentele însoţitoare şi exemplarele nr. 2 şi 3 ale scrisorii de trãsurã CIM, cu respectarea prevederilor art. 419 alin. (5), art. 421 alin. (1) şi art. 423 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 73 alin. (8), art. 75 alin. (1) şi art. 77 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Lucrãtorul vamal înregistreazã în evidenţele biroului de destinaţie scrisoarea de trãsurã CIM.

B. Decizia de control
ART. 106
Dacã în urma analizei de risc sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit lucrãtorul vamal ia decizia de a nu controla mãrfurile prezentate, încheie operaţiunea de tranzit prin înscrierea pe exemplarele nr. 2 şi 3 ale scrisorii de trãsurã CIM, în rubrica destinatã autoritãţii vamale, a numãrului şi datei înscrierii în evidenţa biroului vamal de destinaţie sau ale declaraţiei vamale de plasare a mãrfurilor sub alt regim vamal şi aplicã semnãtura şi ştampila personalã. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trãsura CIM se restituie societãţii de cale feratã, iar exemplarul nr. 3 se reţine în evidenţa biroului de destinaţie.
ART. 107
În cazul în care lucrãtorul vamal ia decizia de a controla mãrfurile prezentate, aceastã decizie este comunicatã transportatorului. Controlul se desfãşoarã cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

C. Efectuarea controlului şi încheierea operaţiunii de tranzit
ART. 108
(1) Dacã în urma controlului nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în scrisoarea de trãsurã CIM şi mãrfurile controlate sau se constatã discrepanţe minore, prevederile art. 106 se aplicã în mod corespunzãtor. Rezultatele controlului se înscriu pe versoul exemplarelor scrisorii de trãsurã CIM.
(2) Prevederile art. 49 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 109
(1) Când în urma controlului lucrãtorul vamal constatã discrepanţe majore, încheie operaţiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe versoul exemplarelor scrisorii de trãsurã CIM utilizând una dintre menţiunile prevãzute la art. 79 alin. (4), dispune, dupã caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanţelor constatate, înscrie pe exemplarele nr. 2 şi 3 ale scrisorii de trãsurã CIM, în rubrica destinatã autoritãţii vamale, numãrul şi data înscrierii în evidenţa biroului vamal de destinaţie, ale declaraţiei vamale de plasare a mãrfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei şi aplicã semnãtura şi ştampila personalã. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trãsurã CIM se restituie societãţii de cale feratã, iar exemplarul nr. 3 se reţine în evidenţa biroului de destinaţie.
(2) Biroul de destinaţie decide dacã discrepanţele constatate între datele înscrise în scrisoarea de trãsurã CIM şi mãrfurile controlate se considerã minore sau majore.
ART. 110
Prevederile art. 105-109 se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţia prevãzutã la art. 423 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 77 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. IV
Formalitãţi la biroul vamal de intrare/ieşire

ART. 111
În situaţia prevãzutã la art. 422 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 76 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, scoaterea mãrfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitãţii se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 şi 95-98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 112
(1) Prevederile art. 92 alin. (2) şi art. 94 se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţia prevãzutã la art. 423 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 77 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Introducerea mãrfurilor pe teritoriul vamal al Comunitãţii se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 şi 95-98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Prevederile art. 98-104 se aplicã în mod corespunzãtor în situaţiile prevãzute la art. 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 113
Prevederile art. 111 şi 112 se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţia prevãzutã la art. 424 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 77 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

TITLUL II
Procedura simplificatã de tranzit pentru mãrfurile transportate în containere mari

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 114
(1) Dispoziţiile cuprinse în prezentul titlu se aplicã mãrfurilor transportate în containere mari, sub acoperirea unui buletin de expediere TR, în condiţiile art. 372 alin. (1) lit. f), art. 426-433 şi art. 434 alin. (6) şi (9) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) şi art. 80-87 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Procedura simplificatã de tranzit pentru mãrfurile transportate în containere mari poate fi utilizatã de cãtre întreprinderea de transport definitã la art. 427 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 81 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, atunci când societatea de cale feratã respectivã este autorizatã sã utilizeze procedura simplificatã de tranzit pentru transportul mãrfurilor pe calea feratã. În situaţia în care pentru realizarea transportului coopereazã douã sau mai multe societãţi de cale feratã din Comunitatea Europenã sau ţãrile AELS, fiecare activând la nivel naţional, acestea trebuie sã fie autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit pentru transportul mãrfurilor pe calea feratã.
(3) Lista întreprinderilor de transport din Uniunea Europeanã şi ţãrile AELS care respectã cerinţele simplificãrii se comunicã de cãtre biroul centralizator tuturor birourilor vamale cu activitate feroviarã.

CAP. II
Formalitãţi la biroul de plecare

A. Întocmirea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 115
(1) Declararea mãrfurilor transportate în containere mari în vederea acordãrii regimului de tranzit comunitar/comun pe calea feratã, în procedurã simplificatã, se face prin completarea de cãtre persoana interesatã a setului complet al buletinului de expediere TR.
(2) Solicitarea pentru utilizarea procedurii simplificate se face prin prezentarea scrisorii de trãsurã CIM, completatã în caseta 58b, sau a scrisorii de trãsurã CIM/SMGS, completatã în rubrica 66b, cu codul societãţii de cale feratã care are calitatea de principal obligat şi bifarea cãsuţei "DA". Prevederile art. 93 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Dupã completare, setul complet al buletinului de expediere TR, respectiv al scrisorii de trãsurã CIM, semnat şi ştampilat, împreunã cu mãrfurile, mijlocul de transport şi documentele însoţitoare se prezintã de cãtre societatea de cale feratã la biroul de plecare.

B. Acceptarea declaraţiei de tranzit
ART. 116
Atunci când condiţiile prevãzute la art. 115 sunt îndeplinite, lucrãtorul vamal înregistreazã operaţiunea de tranzit în evidenţele biroului de plecare şi înscrie acest numãr în caseta 15 a buletinului de expediere TR.

C. Rectificarea şi invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 117
Prevederile art. 95 şi 96 se aplicã în mod corespunzãtor.

D. Decizia de control şi efectuarea controlului
ART. 118
Prevederile art. 97-103 se aplicã în mod corespunzãtor.

E. Liberul de vamã
ART. 119
(1) Liberul de vamã se acordã conform prevederilor art. 73 şi 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Lucrãtorul vamal înscrie în caseta 15 a buletinului de expediere TR, exemplarele nr. 1, 2, 3A, 3B, simbolul T1, T2 sau T2F, în conformitate cu prevederile art. 434 alin. (2)-(4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 88 alin. (2)-(7) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi aplicã semnãtura şi ştampila personalã.
(2) În situaţia în care se aplicã sigilii vamale, acestea sunt înscrise în caseta 15 a buletinului de expediere TR.
(3) Dupã acordarea liberului de vamã, lucrãtorul vamal remite toate exemplarele buletinului de expediere TR societãţii de cale feratã şi pãstreazã în evidenţã o xerocopie a exemplarului nr. 3A şi a documentelor însoţitoare.

CAP. III
Formalitãţi la biroul de destinaţie

A. Prezentarea mãrfurilor la biroul de destinaţie
ART. 120
(1) Societatea de cale feratã prezintã la biroul de destinaţie mãrfurile, mijlocul de transport, documentele însoţitoare şi exemplarele nr. 1, 2 şi 3A ale buletinului de expediere TR, cu respectarea prevederilor art. 434 alin. (7), art. 436 alin. (1) şi art. 438 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 88 alin. (10), art. 90 alin. (1) şi art. 92 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Lucrãtorul vamal înregistreazã în evidenţele biroului de destinaţie buletinul de expediere TR, înscriind pe versoul exemplarelor prezentate numãrul şi data înregistrãrii.

B. Decizia de control
ART. 121
Dacã în urma analizei de risc sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit lucrãtorul vamal ia decizia de a nu controla mãrfurile prezentate, încheie operaţiunea de tranzit, prin înscrierea pe versoul exemplarelor nr. 1, 2 şi 3A ale buletinului de expediere TR, în rubrica destinatã autoritãţii vamale, a numãrului şi datei declaraţiei sumare sau declaraţiei vamale de plasare a mãrfurilor sub un alt regim vamal şi aplicã semnãtura şi ştampila personalã. Exemplarele nr. 1 şi 2 ale buletinului de expediere TR se restituie societãţii de cale feratã, iar exemplarul nr. 3A se reţine în evidenţa biroului de destinaţie.
ART. 122
Prevederile art. 107 se aplicã în mod corespunzãtor.

C. Efectuarea controlului şi încheierea operaţiunii
ART. 123
(1) Dacã în urma controlului nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în buletinul de expediere TR şi mãrfurile controlate sau se constatã discrepanţe minore, prevederile art. 121 se aplicã în mod corespunzãtor. Rezultatele controlului se înscriu pe versoul exemplarelor buletinului de expediere TR.
(2) Prevederile art. 49 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 124
(1) Când în urma controlului lucrãtorul vamal constatã discrepanţe majore, încheie operaţiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe versoul exemplarelor buletinului de expediere TR utilizând una dintre menţiunile prevãzute la art. 79 alin. (4), dispune, dupã caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanţelor constatate, înscrie pe versoul exemplarelor nr. 1, 2 şi 3A ale buletinului de expediere TR, în rubrica destinatã autoritãţii vamale, numãrul şi data declaraţiei sumare, declaraţiei vamale de plasare a mãrfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei şi aplicã semnãtura şi ştampila personalã. Exemplarele nr. 1 şi 2 se restituie societãţii de cale feratã, iar exemplarul nr. 3A se reţine în evidenţa biroului de destinaţie.
(2) Prevederile art. 108 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 125
Prevederile art. 120-124 se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţia prevãzutã la art. 438 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. IV
Formalitãţi la biroul vamal de intrare/ieşire

ART. 126
În situaţia prevãzutã la art. 437 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 91 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, scoaterea mãrfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitãţii se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 şi 95-98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 127
(1) Prevederile art. 114 alin. (2) şi art. 116 se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţia prevãzutã la art. 438 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 92 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Prevederile art. 112 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Prevederile art. 118 şi 119 se aplicã în mod corespunzãtor în situaţiile prevãzute la art. 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 128
Prevederile art. 126 şi 127 se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţia prevãzutã la art. 439 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 93 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

TITLUL III
Procedura simplificatã pentru mãrfurile transportate pe calea aerului

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 129
Dispoziţiile cuprinse în prezentul titlu se aplicã mãrfurilor transportate în regim de tranzit comunitar/comun, pe calea aerului sub acoperirea manifestului aerian, în condiţiile art. 340e alin. (1), art. 372 alin. (1) lit. f), art. 444 alin. (1), precum şi ale art. 445 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 111 alin. (1) şi art. 112 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. II
Procedura simplificatã - nivelul 1

SECŢIUNEA 1
Formalitãţi la biroul de plecare

A. Întocmirea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 130
(1) Declararea mãrfurilor în vederea acordãrii regimului de tranzit comunitar/comun pe calea aerului, în procedurã simplificatã - nivelul 1, se face prin întocmirea de cãtre compania aerianã a manifestului aerian, în conformitate cu prevederile art. 444 alin. (2)-(5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 111 alin. (2)-(5) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Dupã completare, manifestul aerian împreunã cu mãrfurile, scrisorile de transport şi documentele însoţitoare se prezintã de cãtre compania aerianã la biroul de plecare.

B. Acceptarea declaraţiei de tranzit
ART. 131
Atunci când condiţiile prevãzute la art. 130 sunt îndeplinite, lucrãtorul vamal înregistreazã operaţiunea de tranzit în evidenţele biroului de plecare.

C. Rectificarea şi invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 132
Prevederile art. 65 şi 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 28 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.

D. Decizia de control
ART. 133
În situaţia în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifest biroul de plecare ia decizia de a nu controla documentele însoţitoare şi/sau mãrfurile declarate, mãrfurile urmeazã sã primeascã liber de vamã.
ART. 134
Dacã biroul de plecare ia decizia de a controla documentele însoţitoare şi/sau mãrfurile declarate, controlul se desfãşoarã cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

E. Efectuarea controlului
ART. 135
Dacã în timpul efectuãrii controlului nu se constatã discrepanţe între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate, mãrfurile urmeazã sã primeascã liber de vamã.
ART. 136
În situaţia în care se constatã discrepanţe minore între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, stabilindu-i-se un termen de rãspuns.
ART. 137
Modificarea datelor din manifestul aerian ca urmare a constatãrilor controlului se face de cãtre compania aerianã cu acceptul biroului de plecare.
ART. 138
Dacã modificãrile datelor din manifestul aerian nu sunt acceptate de compania aerianã sau termenul acordat a expirat, lucrãtorul vamal poate acorda liber de vamã, cu respectarea prevederilor art. 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 139
Când în urma controlului se constatã discrepanţe majore între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, mãrfurilor neacordându-li-se liber de vamã. Lucrãtorul vamal menţioneazã rezultatul controlului "nesatisfãcãtor" pe toate exemplarele manifestului aerian şi returneazã manifestul aerian companiei aeriene, pãstrând un exemplar al acestuia.
ART. 140
Biroul de plecare decide dacã discrepanţele constatate între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoţitoare şi mãrfurile controlate se considerã minore sau majore.

F. Liberul de vamã
ART. 141
(1) Liberul de vamã se acordã conform dispoziţiilor stabilite la art. 73 şi 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 32 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, lucrãtorul vamal aplicând semnãtura şi ştampila personalã pe toate exemplarele manifestului aerian.
(2) Dupã acordarea liberului de vamã, lucrãtorul vamal remite companiei aeriene manifestul aerian, pãstrând un exemplar al acestuia în evidenţele biroului vamal de plecare.

SECŢIUNEA a 2-a
Formalitãţi la biroul de destinaţie

A. Prezentarea mãrfurilor la biroul de destinaţie
ART. 142
(1) Compania aerianã prezintã la biroul de destinaţie mãrfurile, manifestului aerian, scrisorile de transport aerian şi documentele însoţitoare.
(2) Lucrãtorul vamal înregistreazã în evidenţele biroului de destinaţie manifestul aerian.

B. Decizia de control
ART. 143
Dacã în urma analizei de risc sau a unor elemente privind datele înscrise în manifest lucrãtorul vamal ia decizia de a nu controla mãrfurile prezentate, încheie operaţiunea de tranzit prin înscrierea în evidenţe a numãrului declaraţiei sumare sau al declaraţiei vamale de plasare a mãrfurilor sub alt regim vamal, aplicând ştampila şi semnãtura pe manifestul aerian, restituie companiei aeriene manifestul şi reţine o copie a acestuia.
ART. 144
În cazul în care lucrãtorul vamal ia decizia de a controla mãrfurile prezentate, aceastã decizie este comunicatã companiei aeriene. Controlul se desfãşoarã cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

C. Efectuarea controlului şi încheierea operaţiunii de tranzit
ART. 145
Dacã în urma controlului nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în manifestul aerian şi mãrfurile controlate sau se constatã discrepanţe minore, prevederile art. 139 se aplicã în mod corespunzãtor. Rezultatele controlului se înscriu pe manifestul aerian în rubrica destinatã autoritãţii vamale.
ART. 146
(1) Când în urma controlului lucrãtorul vamal constatã discrepanţe majore, încheie operaţiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe manifestul aerian, în rubrica destinatã autoritãţii vamale, utilizând una dintre menţiunile prevãzute la art. 79 alin. (4), dispune, dupã caz, perceperea datoriei ca urmare a discrepanţelor constatate, înscrie numãrul şi data declaraţiei sumare, ale declaraţiei de plasare a mãrfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei şi aplicã semnãtura şi ştampila personalã. Exemplarul manifestului aerian se restituie companiei aeriene şi o copie se reţine în evidenţa biroului de destinaţie.
(2) Biroul de destinaţie decide dacã discrepanţele constatate între datele înscrise în manifestul aerian şi mãrfurile controlate se considerã minore sau majore.
ART. 147
(1) În aplicarea art. 444 alin. (7) paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv a art. 111 alin. (7) paragraful 1 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în primele 5 zile ale lunii, companiile aeriene întocmesc pentru fiecare aeroport de plecare o listã a manifestelor care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente şi o prezintã biroului de destinaţie.
(2) Lucrãtorul vamal verificã informaţiile cuprinse în listã cu datele înregistrate în evidenţele biroului de destinaţie şi aplicã semnãtura şi ştampila personalã. Lista împreunã cu neregulile constatate în legãturã cu informaţiile conţinute în manifestele de pe listã, dacã este cazul, se transmit biroului centralizator, pânã cel târziu la data de 10 a lunii respective. O copie a listei se pãstreazã în evidenţa biroului de destinaţie.
(3) Biroul centralizator transmite birourilor de plecare corespunzãtoare listele şi neregulile constatate în legãturã cu informaţiile conţinute în manifestele de pe listã, prevãzute la alin. (2), pânã cel târziu la data de 15 a lunii respective.
ART. 148
În situaţia prevãzutã la art. 444 alin. (7) paragraful 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 111 alin. (7) paragraful 4 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, informarea biroului de plecare şi a autoritãţilor care au eliberat autorizaţia se face prin intermediul biroului centralizator.

CAP. III
Procedura simplificatã - nivelul 2

SECŢIUNEA 1
Formalitãţi la biroul de plecare

A. Întocmirea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 149
(1) Declararea mãrfurilor în vederea acordãrii regimului de tranzit comunitar/comun pe calea aerului, în procedurã simplificatã - nivelul 2, se face prin întocmirea de cãtre compania aerianã a manifestului aerian, în format electronic, în conformitate cu prevederile art. 445 alin. (2) paragraful 3 şi alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 112 alin. (2) paragraful 3 şi alin. (3) lit. a) şi b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) O copie a manifestului aerian este prezentatã, la cerere, biroului de plecare.

B. Rectificarea şi invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
ART. 150
Prevederile art. 132 se aplicã în mod corespunzãtor.

C. Decizia de control şi efectuarea controlului
ART. 151
(1) În situaţia în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifestul aerian biroul de plecare ia decizia de a controla mãrfurile declarate şi/sau documentele însoţitoare, controlul se desfãşoarã cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Lucrãtorul vamal menţioneazã rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevãzutã la art. 149 alin. (2), luând mãsurile corespunzãtoare.
ART. 152
Biroul de plecare efectueazã periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operaţiunilor de tranzit efectuate în procedurã simplificatã - nivelul 2.

SECŢIUNEA a 2-a
Formalitãţi la biroul de destinaţie

A. Prezentarea mãrfurilor la biroul de destinaţie
ART. 153
(1) Prevederile art. 142 se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) O copie a manifestului aerian este prezentatã, la cerere, biroului de destinaţie.

B. Decizia de control, efectuarea controlului şi încheierea operaţiunii de tranzit
ART. 154
(1) În situaţia în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifestul aerian biroul de destinaţie ia decizia de a controla mãrfurile prezentate şi/sau documentele însoţitoare, controlul se desfãşoarã cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Lucrãtorul vamal menţioneazã rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevãzutã la art. 153 alin. (2), luând mãsurile corespunzãtoare.
ART. 155
Notificarea prevãzutã la art. 445 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 112 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se transmite de cãtre biroul de destinaţie cãtre biroul de plecare şi autoritãţile care au eliberat autorizaţia, prin intermediul biroului centralizator.
ART. 156
Biroul de destinaţie efectueazã periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operaţiunilor de tranzit prezentate în procedurã simplificatã - nivelul 2 şi, dacã este necesar, transmite detalii ale manifestelor primite prin sistemul electronic de schimb de date biroului de plecare, pentru verificare prin intermediul biroului centralizator.

PARTEA a V-a
Procedura de cercetare şi controlul încheierii regimului de tranzit

CAP. I
Procedura de cercetare şi controlul încheierii operaţiunilor de tranzit emise în procedurã informaticã

A. Declanşarea procedurii de cercetare
ART. 157
(1) La împlinirea termenelor şi în condiţiile prevãzute la art. 365 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul de plecare comunicã biroului centralizator operaţiunile de tranzit pentru care sunt îndeplinite condiţiile declanşãrii procedurii de cercetare.
(2) Comunicarea prevãzutã la alin. (1) se face cel târziu a doua zi de la împlinirea termenelor respective.
ART. 158
(1) Biroul centralizator declanşeazã procedura de cercetare la biroul de destinaţie şi la principalul obligat, cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevãzute la art. 365 alin. (2)-(4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (2)-(4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Modelul scrisorii de informare a principalului obligat este prevãzut în anexa nr. 1.
(3) În situaţia prevãzutã la art. 365 alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (6) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cererea adresatã biroului de destinaţie se face cel târziu a doua zi de la primirea informaţiilor de la principalul obligat.
ART. 159
(1) Atunci când este solicitat, biroul de destinaţie efectueazã investigaţiile necesare, procedeazã la verificarea evidenţelor proprii sau, dupã caz, ale destinatarului agreat şi în termen de maximum 10 zile de la primirea solicitãrii comunicã în scris biroului centralizator rezultatele verificãrilor efectuate.
(2) În situaţia în care se constatã cã mãrfurile în cauzã au fost prezentate biroului de destinaţie sau destinatarului agreat, dar dovada încheierii regimului nu a fost transmisã în termen, biroul de destinaţie procedeazã la confirmarea încheierii regimului de tranzit prin transmiterea mesajelor de confirmare în aplicaţia NCTS/T1/T2 sau, dupã caz, trimiterea la biroul centralizator a documentelor corespunzãtoare.
ART. 160
(1) Dacã biroul centralizator are suspiciuni în ceea ce priveşte autenticitatea dovezilor prezentate de principalul obligat sau corectitudinea datelor înscrise în acestea, iniţiazã controlul ulterior al acestora.
(2) Cererea de control ulterior adresatã biroului de destinaţie se întocmeşte utilizând formularul TC 21 prevãzut în anexa nr. 2.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (1), condiţiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmatã autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.
ART. 161
În cazul în care biroul de destinaţie nu confirmã încheierea regimului de tranzit şi destinatarul mãrfurilor este stabilit în România, biroul centralizator solicitã structurii antifraudã din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor efectuarea unui control la sediul destinatarului mãrfurilor pentru a stabili dacã acesta a primit mãrfurile respective.

B. Finalizarea procedurii de cercetare
ART. 162
În funcţie de rãspunsul biroului de destinaţie, de dovezile prezentate de principalul obligat, precum şi, dacã este cazul, de rezultatele verificãrilor efectuate de structura antifraudã din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, biroul centralizator stabileşte dacã operaţiunea de tranzit s-a încheiat şi finalizeazã procedura de cercetare.
ART. 163
În situaţia prevãzutã la art. 365 alin. (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (7) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul centralizator comunicã biroului de plecare şi principalului obligat încheierea regimului de tranzit prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Confirmat".
ART. 164
(1) Atunci când în cadrul procedurii de cercetare se stabileşte cã operaţiunea de tranzit nu s-a încheiat şi înainte de împlinirea termenelor prevãzute la art. 450a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 116 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul centralizator stabileşte autoritatea competentã pentru recuperare.
(2) Prevederile art. 365a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 41a din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 165
(1) Dacã autoritatea vamalã românã este competentã pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, biroul centralizator comunicã biroului de plecare rezultatul procedurii de cercetare.
(2) Biroul de plecare încheie din oficiu operaţiunea de tranzit şi ia mãsuri pentru recuperarea datoriei vamale şi a altor taxe, dupã caz, cu respectarea termenului prevãzut la art. 218 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) În documentul pentru regularizarea situaţiei întocmit de cãtre biroul de plecare se înscriu numele şi datele de identificare ale tuturor debitorilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (3) şi art. 204 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 115 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Prevederile art. 579 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.
(4) Biroul de plecare comunicã câte un exemplar al documentului pentru regularizarea situaţiei tuturor debitorilor şi transmite o copie la biroul centralizator.
ART. 166
(1) Dacã sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de platã pentru drepturile de import şi alte taxe stabilite prevãzut la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la <>art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul de plecare efectueazã demersurile legale în vederea executãrii garanţiei sau a executãrii silite, dupã caz.
(2) Garanţiile izolate constituite prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament, în contul biroului vamal de plecare, se încaseazã de biroul de plecare.
(3) În cazul garanţiilor izolate constituite prin act de garanţie izolatã, biroul de plecare solicitã garantului executarea garanţiei, comunicându-i toate informaţiile financiare privind încasarea sumelor aferente. Solicitarea de executare a garanţiei va fi însoţitã de un exemplar al documentului pentru regularizarea situaţiei.
(4) În cazul utilizãrii unei garanţii globale, biroul de plecare comunicã biroului de garanţii din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor informaţiile financiare privind încasarea sumelor aferente, transmiţându-i un exemplar al documentului pentru regularizarea situaţiei. Biroul de garanţie transmite garantului cererea de executare a garanţiei însoţitã de documentul pentru regularizarea situaţiei, a doua zi de la data primirii acestuia.
(5) În cazul utilizãrii dispensei de garanţie biroul de plecare informeazã biroul de garanţie în vederea revocãrii autorizaţiei pentru utilizarea dispensei de garanţie.
ART. 167
Dupã încasarea sumelor devenite exigibile, biroul de plecare informeazã imediat biroul centralizator, care finalizeazã procedura de cercetare în evidenţele sale şi în aplicaţia NCTS/T1/T2.
ART. 168
(1) Pentru operaţiunile de tranzit emise de un alt stat membru sau de o altã parte contractantã a Convenţiei privind regimul de tranzit comun pentru care autoritatea vamalã românã este stabilitã ca autoritate competentã pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, prevederile art. 165 alin. (2), (3) şi (4) se aplicã în mod corespunzãtor de cãtre biroul de destinaţie sau, dupã caz, de cãtre structura antifraudã competentã.
(2) În situaţia prevãzutã la art. 166 alin. (1), biroul de destinaţie sau, dupã caz, structura antifraudã competentã efectueazã demersurile legale în vederea executãrii garanţiei, prin intermediul biroului centralizator.
(3) Biroul centralizator finalizeazã procedura de cercetare atunci când sumele devenite exigibile au fost încasate de autoritatea competentã pentru recuperare.

CAP. II
Procedura de cercetare şi controlul încheierii operaţiunilor de tranzit emise în procedurã de rezervã

A. Declanşarea procedurii de cercetare
ART. 169
(1) La împlinirea termenului şi în condiţiile prevãzute la pct. 19 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la pct. 20 din anexa V a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul de plecare comunicã principalului obligat operaţiunile de tranzit pentru care sunt îndeplinite condiţiile declanşãrii procedurii de cercetare, solicitându-i sã prezinte dovezi cu privire la încheierea operaţiunilor de tranzit.
(2) Prevederile art. 158 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 170
(1) Atunci când principalul obligat nu furnizeazã o dovadã a încheierii regimului de tranzit în condiţiile prevãzute la art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 42 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la împlinirea termenului prevãzut la pct. 20.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la pct. 21.1 din anexa V a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul de plecare declanşeazã procedura de cercetare, transmiţând biroului de destinaţie avizul de cercetare TC20, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, copia exemplarului nr. 1 al declaraţiei de tranzit şi, dupã caz, informaţiile furnizate de principalul obligat.
(2) În cazul operaţiunilor de tranzit pentru care biroul de destinaţie nu este situat pe teritoriul României, în situaţia prevãzutã la alin. (1), biroul de plecare transmite biroului centralizator copia exemplarului nr. 1 al declaraţiei vamale de tranzit, a adresei de informare a principalului obligat şi, dupã caz, rãspunsul acestuia. Biroul centralizator transmite biroului de destinaţie avizul de cercetare TC20, copia exemplarului nr. 1 al declaraţiei de tranzit şi, dupã caz, informaţiile furnizate de principalul obligat.
(3) Prevederile art. 160 se aplicã în mod corespunzãtor de cãtre biroul de plecare.
ART. 171
(1) Prevederile art. 159 se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) Prevederile art. 161 se aplicã în mod corespunzãtor de cãtre biroul de plecare sau biroul centralizator, dupã caz.
(3) Comunicarea rezultatelor verificãrilor efectuate se face prin returnarea avizului de cercetare TC20 completat corespunzãtor.

B. Finalizarea procedurii de cercetare
ART. 172
Prevederile art. 162 şi 164-168 se aplicã în mod corespunzãtor.

CAP. III
Procedura de cercetare şi controlul încheierii operaţiunilor de tranzit emise în procedurã simplificatã, pentru mãrfurile transportate pe calea feratã sau în containere mari

A. Declanşarea procedurii de cercetare
ART. 173
(1) În aplicarea prevederilor art. 415 şi art. 429 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 69 şi art. 82 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autoritatea vamalã verificã periodic evidenţele deţinute de societãţile de cale feratã şi de întreprinderile de transport autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate.
(2) Echipa de control din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor care efectueazã controlul în centrele contabile ale societãţilor de cale feratã se stabileşte prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, care conduce Autoritatea Naţionalã a Vãmilor.
ART. 174
(1) Atunci când în urma controlului ulterior al scrisorilor de trãsurã CIM şi al buletinelor de expediere TR, emise şi primite în procedurã simplificatã de tranzit, echipa de control constatã cã regimul de tranzit nu a fost încheiat, aceasta informeazã societatea de cale feratã în termen de 7 zile de la data efectuãrii controlului, solicitându-i sã prezinte dovezi cu privire la încheierea operaţiunii de tranzit.
(2) Atunci când societatea de cale feratã nu furnizeazã o dovadã a încheierii regimului de tranzit în termenul şi condiţiile prevãzute la art. 365 alin (5) şi art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (5) şi art. 42 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul centralizator declanşeazã procedura de cercetare la biroul de destinaţie.
(3) Prevederile art. 161 se aplicã în mod corespunzãtor.

B. Finalizarea procedurii de cercetare
ART. 175
(1) Dacã sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de platã pentru drepturile de import şi alte taxe stabilite prevãzut la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la <>art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul de plecare efectueazã demersurile legale în vederea executãrii silite şi informeazã biroul centralizator în vederea revocãrii autorizaţiei pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit.
(2) Prevederile art. 162, 164, 165, 167 şi 168 se aplicã în mod corespunzãtor.

CAP. IV
Procedura de cercetare a operaţiunilor de tranzit emise în procedurã simplificatã, pentru mãrfurile transportate pe calea aerului

A. Declanşarea procedurii de cercetare
ART. 176
(1) Atunci când regimul de tranzit nu a fost încheiat în conformitate cu prevederile art. 147, biroul de plecare iniţiazã procedura de cercetare în termen de douã luni de la sfârşitul lunii în cursul cãreia manifestele au fost prezentate biroului de plecare, informând în scris compania aerianã şi anexând o copie a manifestului aerian.
(2) Prevederile art. 158 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 177
(1) Atunci când compania aerianã nu furnizeazã o dovadã a încheierii regimului de tranzit în termenul şi condiţiile prevãzute la art. 365 alin (5) şi art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (5) şi art. 42 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, biroul de plecare solicitã în scris biroului centralizator declanşarea procedurii de cercetare, anexând o copie a manifestului aerian şi a documentelor însoţitoare, a adresei de informare a companiei aeriene şi, dupã caz, rãspunsul acesteia.
(2) Dacã biroul de plecare are suspiciuni în ceea ce priveşte autenticitatea dovezilor prezentate sau corectitudinea datelor, solicitã biroului centralizator controlul ulterior al acestora.
(3) Cererea de control ulterior adresatã biroului de destinaţie se întocmeşte utilizând formularul TC 21A prevãzut în anexa nr. 4.
(4) În situaţia prevãzutã la alin. (2), condiţiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmatã autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.
ART. 178
Biroul centralizator declanşeazã procedura de cercetare la biroul de destinaţie, în termen de 7 zile de la data primirii solicitãrii biroului de plecare, printr-o adresã scrisã la care este anexatã copia manifestului aerian şi a documentelor însoţitoare, pentru care regimul de tranzit nu a fost încheiat.
ART. 179
Atunci când este solicitat, biroul de destinaţie efectueazã investigaţiile corespunzãtoare, procedeazã la verificarea evidenţelor proprii sau ale companiei aeriene şi în termen de maximum 10 zile comunicã în scris biroului centralizator rezultatele verificãrilor efectuate, anexând dovezi ale încheierii regimului de tranzit.

B. Finalizarea procedurii de cercetare
ART. 180
În funcţie de rãspunsul biroului de destinaţie, de dovezile prezentate de compania aerianã, biroul centralizator stabileşte dacã operaţiunea de tranzit s-a încheiat în mod corect şi finalizeazã procedura de cercetare.
ART. 181
Atunci când se stabileşte cã regimul de tranzit s-a încheiat în mod corect, biroul centralizator informeazã în scris biroul de plecare şi compania aerianã despre descãrcarea regimului de tranzit.
ART. 182
Prevederile art. 164, 165, 167 şi art. 168 alin. (1) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 183
În situaţia în care biroul centralizator este informat despre neîncasarea sumelor devenite exigibile, acesta ia mãsurile corespunzãtoare în vederea suspendãrii sau revocãrii autorizaţiei de utilizare a procedurii simplificate.

C. Controlul ulterior al operaţiunilor de tranzit
ART. 184
(1) În situaţia prevãzutã la art. 156, dacã existã suspiciuni cu privire la datele înscrise în manifestul electronic, biroul de destinaţie întocmeşte în termen de 10 zile de la efectuarea controlului cererea de control ulterior prevãzutã la art. 177 alin. (3) şi o transmite biroului centralizator.
(2) Birou centralizator transmite cererea de control ulterior autoritãţilor vamale competente, în termen de 7 zile de la primirea acesteia.
(3) Prevederile art. 177 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 185
Dacã în cadrul controlului ulterior autoritatea vamalã solicitatã informeazã cã datele înscrise în manifestul aerian nu sunt corecte, biroul centralizator declanşeazã procedura de cercetare şi stabileşte autoritatea competentã pentru recuperare. În acest caz prevederile art. 164, 167 şi art. 168 alin (3) se aplicã în mod corespunzãtor.

PARTEA a VI-a
Dispoziţii finale

ART. 186
Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completeazã cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 187
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme tehnice.


ANEXA 1
la normele tehnice


Model de scrisoare de informare a principalului obligat

[Numãr de înregistrare]

[Numele principalului obligat]

[Adresa principalului obligat]

Obiect: Tranzit comunitar/comun
Absenţa dovezii încheierii regimului de tranzit
Sunteţi principalul obligat pentru urmãtoarea declaraţie vamalã (urmãtoarele declaraţii vamale) de tranzit comunitar/comun:
[numãrul de referinţã şi data declaraţiei/declaraţiilor de tranzit]
depusã/depuse la biroul de plecare [denumirea biroului de plecare]......
În conformitate cu prevederile art. 365 alin. (4)/pct. 19 al anexei 37d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 41/pct. 20 al anexei V a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vã informãm cã nu am primit dovada încheierii regimului de tranzit pentru declaraţia (declaraţiile) vamalã(e) sus-menţionatã(e).
Având în vedere acest aspect, vã solicitãm sã ne transmiteţi informaţiile şi documentele care conţin probe conform cãrora regimul s-a încheiat. Veţi menţiona totodatã, dupã caz, orice modificãri în privinţa biroului de destinaţie şi/sau a birourilor de tranzit. Vã rugãm sã furnizaţi informaţiile solicitate în termen de 28 de zile de la data prezentei scrisori.
Pot fi aduse ca probe urmãtoarele:
1. un document certificat de autoritãţile vamale ale statului membru de destinaţie, prin care se identificã mãrfurile în cauzã şi se aratã cã acestea au fost prezentate la biroul de destinaţie sau, în cazul în care se aplicã art. 406 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 64 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, unui destinatar agreat;
2. un document vamal de plasare a mãrfurilor în cauzã sub o destinaţie vamalã, emis într-o ţarã terţã;
3. un document emis într-o ţarã terţã, vizat de autoritãţile vamale din aceastã ţarã, care atestã faptul cã mãrfurile sunt considerate a fi în liberã circulaţie în ţara terţã în cauzã.
Probele aduse de dumneavoastrã trebuie sã respecte dispoziţiile art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 42 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În cazul în care nu furnizaţi informaţii sau dacã informaţiile furnizate nu ne permit sã efectuãm cercetãri la biroul de destinaţie, datoria vamalã se stabileşte dupã o lunã de la expirarea termenului de 28 de zile. În conformitate cu prevederile art. 203 sau 204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 114 şi 115 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã nu se poate stabili cã regimul s-a încheiat pentru declaraţia (declaraţiile) în cauzã, veţi fi obligat la plata datoriei pentru mãrfurile care fac obiectul declaraţiei (declaraţiilor) respective (taxe de import sau export şi alte impozite).
Dacã vã aflaţi în imposibilitatea de a dovedi cã regimul de tranzit s-a încheiat, vã rugãm sã ne puneţi la dispoziţie orice informaţii disponibile, împreunã cu documentele justificative aferente, cu privire în special la locul (ţara) în care consideraţi cã au avut loc evenimentele care au dat naştere datoriei, în conformitate cu prevederile art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 116 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


Numele şi prenumele ....................................
Calitatea ..............................................
Semnãtura şi ştampila ..................................ANEXA 2
la normele tehnice


TC 21 - CERERE DE CONTROL ULTERIOR

I. Autoritatea solicitantã
(numele, adresa)

II. Autoritatea solicitatã
(numele, adresa)

III. Cerere de control ulterior
[] prin sondaj
[] verificare din motivul indicat în cãsuţa C sau D

Vã rugãm sã verificaţi

A. Autenticitatea ştampilei şi a semnãturii
[] 1. în caseta I "Controlat la biroul de destinaţie" din exemplarul pentru returnare nr. ......... anexat
[] 2. în caseta F şi/sau G a exemplarului pentru returnare nr. ................ anexat
[] 3. în caseta J "Verificarea utilizãrii şi/sau destinaţiei" din exemplarul de control T5 nr. ...... anexat
[] 4. în caseta C "Biroul de plecare" din exemplarul nr. 4 nr. ................... anexat
[] 5. în caseta D "Controlat la biroul de plecare" din exemplarul nr. 4 nr. .......... anexat
[] 6. în caseta 31 "Colete şi denumirea mãrfurilor" din exemplarul nr. 4 nr. ......... anexat
[] 7. în factura nr. ......... din ........./ documentul de transport nr. ......... din ......... (anexat)

B. Exactitatea menţiunilor din
[][] 1. caseta (casetele) ..........*1)
--------
*1) Se indicã numãrul casetelor care corespund verificãrilor solicitate.

[][] 2. documentul comercial nr. ......... din ............ (anexat)

C. [] Autenticitatea şi exactitatea probei alternative anexate

D. Controlul este solicitat deoarece
[][] 1. ştampila lipseşte [] 2. semnãtura lipseşte
[][] 3. ştampila nu este lizibilã [] 4. caseta nu este completatã în totalitate
[][] 5. au fost fãcute corecturi fãrã a [] 6. formularul conţine ştersãturi şi/sau
fi certificate şi autentificate modificãri
[][] 7. ştampila nu este recunoscutã [] 8. lipsesc informaţiile privind utilizarea
[][] 9. alte motive (se specificã) sau destinaţiaLocul ............ Data ...........
Semnãtura ............... (Ştampila)

IV. Rezultatul controlului
[] A. Ştampila şi semnãtura sunt autentice.
[] B. Formularul nu a fost prezentat autoritãţilor competente şi
[] 1. existã suspiciuni de falsificare a ştampilei
[] 2. ştampila pare sã fi fost aplicatã neregulamentar
[] 3. semnãtura nu aparţine oficialului responsabil de pe lângã autoritãţile competente
[] C. Menţiunile sunt corecte.
[] D. Menţiunile nu sunt corecte: acestea ar trebui sã conţinã urmãtoarele:
[] E. Observaţii:
[] 1. ştampila a fost aplicatã lizibil [] 2. semnãtura fost introdusã
[] 3. caseta a fost completatã [] 4. corecturile au fost certificate
[] 5. ştersãturile şi/sau modificãrile şi autentificate
s-au datorat: [] 6. ştampila este autenticã şi poate
[] 7. data a fost introdusã fi acceptatã
[] 9. alte motive (se specificã) [] 8. proba alternativã este conformã
şi poate fi acceptatãLocul .............. Data ..............
Semnãtura ................... (Ştampila)

NOTE:
1. Pentru fiecare formular care face obiectul controlului se face o cerere separatã.
2. Informaţiile şi rãspunsul se indicã prin marcarea cu o cruce a casetelor corespunzãtoare.
3. Autoritatea competentã solicitatã se asigurã cã cererile primite sunt tratate prioritar.


ANEXA 3
la normele tehnice

TC 20 - AVIZ DE CERCETARE
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
│I. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ LA PLECARE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│A. Numãrul declaraţiei de tranzit B. Biroul vamal de destinaţie (denumire şi ţarã) │
│ (...) exemplare anexate. │
│C. Autoritatea competentã la plecare D. Birouri de tranzit prevãzute (denumire şi ţarã)│
│ nume şi adresã) 1. │
│ 2. │
│ 3. │
│ 4. │
│E. Identitatea mijlocului de transport: │
│F. Destinatar (nume şi adresã completã): │
│G. Conform informaţiilor furnizate de principalul obligat, transportul a fost: │
│ │
│ [] 1. prezentat la biroul dumneavoastrã la |_|_|_| [] 2. livrat destinatarului la |_|_|_| │
│ Z L A Z L A │
│ [] 3. livrat la................................................................. la |_|_|_| │
│ (numele şi adresa persoanei sau a firmei) Z L A │
│H. [] Mi-a fost prezentatã o recipisã referitoare la documentul de tranzit, eliberatã de biroul dvs. la |_|_|_| │
│ Z L A │
│I. [] Principalul obligat nu poate furniza informaţii privind locaţia transportului. │
│ │
│ Locul şi data: Semnãtura: Ştampila: │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│II. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTA DIN ŢARA DE DESTINAŢIE: CERERE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│În scopul efectuãrii de cercetãri, biroul de plecare trebuie sã transmitã sau sã comunice: │
│[] 1. o descriere exactã a mãrfurilor [] 2. o copie a facturii │
│[] 3. o copie a manifestului, a conosamentului [] 4. numele persoanei responsabile pentru desfãşurarea │
│ sau a scrisorii de transport aerian formalitãţilor la biroul de destinaţie │
│[] 5. urmãtoarele documente sau informaţii (vã rugãm sã specificaţi): │
│ │
│ Locul şi data: Semnãtura: Ştampila: │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│III. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE PLECARE: RĂSPUNS LA CERERE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│[] 1. Se anexeazã informaţiile, copiile sau documentele │
│ 1 2 3 4 5 │
│[] 2. Informaţiile, copiile sau documentele indicate la [] [] [] [] [] din cererea dumneavoastrã nu sunt disponibile. │
│ │
│ │
│ Locul şi data: Semnãtura: Ştampila: │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│IV. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ŢARA DE DESTINAŢIE: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│[] 1. Proba încheierii regimului a fost transmisã la |_|_|_| o copie certificatã a │
│ Z L A │
│ [] [] (a) documentului primit [] (b) documentului returnat │
│este anexatã în scop de confirmare │
│ │
│[] 2. Proba certificatã a încheierii regimului este anexatã la prezentul aviz de cercetare │
│[] 3. Taxele au fost colectate │
│[] 4. Cercetãrile sunt în desfãşurare, iar proba încheierii regimului va fi returnatã în cel mai scurt timp │
│[] 5. Transportul a fost prezentat aici fãrã documentele corespunzãtoare │
│[] 6. Documentele au fost prezentate aici fãrã transport │
│[] 7. Transportul şi documentele corespunzãtoare nu au fost prezentate aici şi │
│ │
│ [][](a) nu pot fi obţinute informaţii despre sosirea acestora │
│ [][](b) TC20 este transmis la biroul de destinaţie real ............................. (nume şi ţarã) │
│ [][](c) TC20 este transmis ultimului birou prevãzut în declaraţia de tranzit, conform menţiunii din caseta I, │
│ punctul D. │
│ │
│ Locul şi data: Semnãtura: Ştampila: │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│V. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ULTIMUL BIROU DE TRANZIT PREVĂZUT ÎN DECLARAŢIA DE TRANZIT │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│[] 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |_|_|_| │
│ Z L A │
│[] 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de cãtre biroul real de tranzit ................. (denumirea) │
│ înregistrat la |_|_|_| │
│ Z L A │
│[] 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent. │
│ │
│ Locul şi data: Semnãtura: Ştampila: │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│VI. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAŢIA DE TRANZIT │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│[] 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |_|_|_| │
│ Z L A │
│[] 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de cãtre biroul real de tranzit ............... (denumirea) │
│ înregistrat la |_|_|_| │
│ Z L A │
│[] 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent. │
│ │
│ Locul şi data: Semnãtura: Ştampila: │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│VII. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAŢIA DE TRANZIT │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│[] 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |_|_|_| │
│ Z L A │
│[] 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de cãtre biroul real de tranzit ............... (denumirea) │
│ înregistrat la |_|_|_| │
│ Z L A │
│[] 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent. │
│ │
│ Locul şi data: Semnãtura: Ştampila: │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│VIII. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAŢIA DE TRANZIT │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│[] 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |_|_|_| │
│ Z L A │
│[] 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de cãtre biroul real de tranzit ............... (denumirea) │
│ înregistrat la |_|_|_| │
│ Z L A │
│[] 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent. │
│ │
│ Locul şi data: Semnãtura: Ştampila: │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘TC20 - Aviz de cercetare - Note explicative

1. Informaţiile şi rãspunsurile se indicã prin marcarea cu o cruce a casetei prevãzute în acest scop.
2. Avizul de cercetare este utilizat pentru orice regim de tranzit, simplificat sau nu, în baza cãruia trebuie furnizate autoritãţii competente din ţara de plecare probe cu privire la încheierea regimului.
3. În caseta I, poziţia A, autoritatea competentã solicitantã indicã referinţa declaraţiei de tranzit (DAU sau documentul de transport cu rol de declaraţie) în legãturã cu care nu dispune de dovezi privind încheierea regimului. Se va anexa o copie a declaraţiei.
4. În caseta I, poziţia E, se indicã mijlocul de transport, dacã în declaraţie au fost solicitate informaţii cu privire la acesta sau, în caz contrar, dacã este cunoscut de cãtre autoritatea competentã (în special prin intermediul principalului obligat).
5. În caseta I, poziţia F, în funcţie de informaţiile deţinute, autoritatea competentã solicitantã indicã destinatarii, agreaţi sau nu, care au fost eventual declaraţi la completarea declaraţiei sau, în alte cazuri, destinatarii presupuşi care ar fi putut sã primeascã mãrfurile.
6. În caseta I, poziţia G-3, se indicã destinatarii reali, astfel cum au fost identificaţi de cãtre principalul obligat.
7. În caseta II, poziţia 3, autoritatea competentã solicitatã cere transmiterea documentelor de transport când acestea nu au rol de declaraţie de tranzit (în caz contrar, acestea sunt indicate în caseta I, poziţia A).
8. În caseta IV, autoritatea competentã solicitatã informeazã autoritatea competentã din ţara de plecare în privinţa rezultatului cercetãrilor a cãror responsabilitate nu revine acestui birou.
9. În caseta IV, poziţia 1, autoritatea competentã solicitatã bifeazã cãsuţa (a) dacã returneazã o copie vizatã şi ştampilatã a exemplarului nr. 1, astfel cum a fost primitã de la autoritatea competentã solicitantã. În alte cazuri (copie a exemplarului nr. 4 sau copie a unui alt document - de exemplu, lista lunarã a procedurii aeriene/maritime nivelul 1 - care confirmã încheierea procedurii), se bifeazã cãsuţa (b). Dacã autoritatea solicitatã urmeazã sã transmitã TC20, aceasta bifeazã cãsuţa corespunzãtoare de la poziţia 7 şi introduce detaliile, dacã este necesar. Aceasta informeazã autoritatea competentã din ţara de plecare prin intermediul unei copii a avizului de cercetare. În cazul în care nu gãseşte un aviz de tranzit, fiecare birou de tranzit urmeazã aceeaşi procedurã.
Pentru fiecare declaraţie de tranzit se foloseşte câte un singur formular TC20.


ANEXA 4
la normele tehnice

TC21A - CERERE DE CONTROL ULTERIOR
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│1. Autoritatea care emite cererea │2. Autoritatea competentã, destinatara cererii │
│ (Numele şi adresa completã) │ (Numele şi adresa completã) │
├─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│3. Controlul statutului dorit pentru transporturile urmãtoare, ale cãror extrase de │
│ manifeste aeriene/maritime* sunt reproduse mai jos/ataşate*: │
├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi adresa titularului autorizaţiei│ Aeronavã/navã* şi data plecãrii │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ Port/aeroport* de plecare │
├─────────┬────────────┬─────────────┬────┴───────┬─────────┬──────────────┬──────────────┤
│ Numãrul │ Numãrul │ Numerele │Descrierea │ Numãrul │Greutatea (kg)│ Statutul │
│de ordine│manifestului│(sau mãrcile)│încãrcãturii│de colete│ sau volumul │ declarat │
│ │ aerian/ │şi numerele │ │ │ │(T1, T2, TF, │
│ │ maritim* │containerelor│ │ │ │TD, C, F, X) │
├─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│(1) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│(2) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│(3) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│(4) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│(5) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┤
│4. Rezultatul controlului │
│ │
│ │
│ │
│Controlul diferitelor transporturi este satisfãcãtor doar pentru urmãtoarele │
│numere de ordine: │
│(Documentele justificative anexate) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│5. Autoritatea care a efectuat controlul │ │
│ │ │
│ │ │
│Numele .... │ │
│Data ..... │Semnãtura ............... │
│ │Ştampila ................ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘* Bifaţi menţiunile inutile.

Prezenta cerere nu poate fi utilizatã decât pentru o singurã societate, o singurã aeronavã sau o singurã navã.
Dupã completare se va trimite la biroul menţionat în rubrica 1.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016