Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 28 septembrie 2017  de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 28 septembrie 2017 de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 2.792 din 28 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 813 din 13 octombrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică pentru înregistrarea exportatorilor în Sistemul exportatorilor înregistraţi (REX), prevăzut la titlul II cap. 2 secţiunea 2 subsecţiunea 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine sau declaraţiilor pe factură, care presupun înregistrarea acestora.

    ART. 2
    Înregistrarea exportatorilor se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 în ceea ce priveşte regulile de origine aplicabile în cadrul Sistemului generalizat de preferinţe al Uniunii şi ale protocoalelor privind regulile de origine şi procedurile de determinare a originii, inclusiv ale anexelor acestora.

    CAP. II
    Înregistrarea exportatorilor pentru întocmirea atestatului de origine în cadrul sistemului generalizat de preferinţe al Uniunii Europene
    ART. 3
    În vederea înregistrării, exportatorii care doresc să facă dovada originii prin intermediul atestatului de origine depun la Direcţia Generală a Vămilor o cerere conform modelului din anexa 22-06 din Regulamentul (UE) 2015/2.447.

    ART. 4
    În vederea validării informaţiilor furnizate în cerere, aceasta va fi însoţită de următoarele documente:
    a) actul constitutiv al societăţii, în fotocopie;
    b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, în fotocopie;
    c) descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite;
    d) structura de preţ a produsului finit în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică;
    e) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele ce urmează a fi folosite - cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară - la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă.


    ART. 5
    Direcţia Generală a Vămilor analizează cererea în scopul înregistrării exportatorului în Sistemul exportatorilor înregistraţi (REX), având în vedere, în special, criteriul de origine aplicat, originea materiilor prime şi a materialelor folosite, precum şi corectitudinea informaţiilor din cerere, şi ia o decizie în ceea ce priveşte înregistrarea exportatorului în sistem.

    ART. 6
    (1) Exportatorul care solicită înregistrarea în Sistemul exportatorilor înregistraţi (REX) trebuie să fie producător sau comerciant şi să îndeplinească cerinţele şi obligaţiile cuprinse în Regulamentul (UE) 2015/2.447.
    (2) În termen de 30 de zile de la primirea cererii complete de obţinere a statutului de exportator înregistrat şi a documentelor justificative, Direcţia Generală a Vămilor înregistrează exportatorul şi comunică acestuia numărul de înregistrare REX. În cazul în care dosarul nu este complet, Direcţia Generală a Vămilor va solicita documente/informaţii suplimentare, iar termenul de la paragraful (2) curge de la data prezentării acestora.
    (3) În situaţia în care se ia decizia de a nu permite înregistrarea, Direcţia Generală a Vămilor comunică solicitantului, în scris, motivele pe care se bazează aceasta, conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
    (4) Solicitantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă, în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
    (5) Dacă, fie din analiza punctului de vedere al solicitantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (4), Direcţia Generală a Vămilor decide să nu efectueze înregistrarea în registrul exportatorilor înregistraţi, aceasta comunică solicitantului motivele neînregistrării, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din Codul vamal al Uniunii.

    ART. 7
    (1) Numărul de înregistrare (numărul REX) se alocă, după verificarea corectitudinii informaţiilor cuprinse în cerere, prin completarea casetei 7 din cererea de înregistrare.
    (2) Numărul de înregistrare (numărul REX) va avea următoarea structură: RO/REX/XXXX/YYYYY/ZZZZZZZZZZ, unde „XXXX“ reprezintă anul în care a fost făcută înregistrarea, „YYYYY“ reprezintă codul direcţiei regionale vamale în a cărei rază de competenţă se află sediul exportatorului, iar „ZZZZZZZZZZ“ reprezintă numărul de înregistrare, sub formă consecutivă.
    (3) Codurile utilizate pentru direcţiile regionale vamale vor fi următoarele:
    a) DRVBU - Direcţia Regională Vamală Bucureşti;
    b) DRVBV - Direcţia Regională Vamală Braşov;
    c) DRVCJ - Direcţia Regională Vamală Cluj;
    d) DRVCR - Direcţia Regională Vamală Craiova;
    e) DRVGL - Direcţia Regională Vamală Galaţi;
    f) DRVIS - Direcţia Regională Vamală laşi;
    g) DRVPL - Direcţia Regională Vamală Ploieşti;
    h) DRVTM - Direcţia Regională Vamală Timişoara.

    (4) După completarea casetei 7, cererea de obţinere a statutului de exportator înregistrat în scopul sistemelor generalizate de preferinţe tarifare ale Uniunii Europene, Norvegiei, Elveţiei şi Turciei se transmite exportatorului înregistrat. Data înregistrării cererii va figura, de asemenea, în caseta 7, împreună cu data de la care este valabilă înregistrarea. O copie a acestei cereri va rămâne în evidenţele Direcţiei Generale a Vămilor.
    (5) Numărul de înregistrare este unic, iar exportatorul trebuie să îşi asume întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea acestuia.
    (6) Înregistrarea este valabilă pentru exporturi efectuate de pe întreg teritoriul vamal al Uniunii Europene şi nu este limitată în timp. Întrucât înregistrarea este valabilă pentru toate acordurile preferenţiale în care sistemul de certificare a originii este sistemul REX, nu este necesară o nouă înregistrare atunci când un nou acord comercial preferenţial aplică sistemul REX.

    CAP. III
    Înregistrarea exportatorilor pentru întocmirea atestatului de origine/declaraţiei de origine/declaraţiei pe factură, în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere
    ART. 8
    În vederea înregistrării, exportatorii care doresc să facă dovada originii mărfurilor exportate în ţările partenere prin întocmirea atestatului de origine/declaraţiei de origine /declaraţiei pe factură pentru transporturi constituite din unul sau mai multe colete care conţin produse originare a căror valoare depăşeşte 6.000 EUR depun la Direcţia Generală a Vămilor o cerere conform modelului din anexă.

    ART. 9
    Art. 4-7 din prezentele norme se aplică în mod corespunzător.

    CAP. IV
    Înregistrarea exportatorilor pentru întocmirea atestatului de origine în cadrul acordului care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările şi teritoriile de peste mări
    ART. 10
    În vederea înregistrării, exportatorii care doresc să facă dovada originii mărfurilor exportate în ţările şi teritoriile de peste mări, prin întocmirea „atestatului de origine“ pentru transporturi constituite din unul sau mai multe colete care conţin produse originare a căror valoare depăşeşte 10.000 EUR, depun la Direcţia Generală a Vămilor o cerere conform modelului din anexă.

    ART. 11
    Art. 4-7 din prezentele norme se aplică în mod corespunzător.

    ART. 12
    Dispoziţiile prezentului capitol vor fi puse în aplicare de la data notificată de ţările şi teritoriile de peste mări pentru aplicarea sistemului, în cazul amânării aplicării prevederilor anexei VI din Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări“) privind sistemul exportatorilor înregistraţi.

    CAP. V
    Verificarea utilizării numărului de înregistrare REX
    ART. 13
    (1) Monitorizarea şi controlul utilizării numărului de înregistrare REX şi a respectării condiţiilor pentru întocmirea atestatelor de origine/declaraţiilor de origine sau a documentelor de origine se efectuează de direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află exportatorul, anual sau ori de câte ori este necesar, pe baza unor criterii de risc.
    (2) Controlul este finalizat printr-un proces-verbal de control care se prezintă exportatorului pentru luare la cunoştinţă şi se comunică Direcţiei Generale a Vămilor pentru a fi anexat la dosarul cu documentele depuse de acesta în vederea înregistrării.
    (3) În cazul în care sunt detectate nereguli, pot fi luate următoarele tipuri de măsuri:
    a) solicitarea actualizării informaţiilor din cerere, în cazul în care se constată discrepanţe care nu afectează buna funcţionare a înregistrării. Pentru transmiterea modificărilor faţă de datele furnizate în cererea de înregistrare, exportatorul poate utiliza formularul de cerere;
    b) aplicarea sancţiunilor contravenţionale (avertisment sau amendă contravenţională) de către direcţia regională vamală care a efectuat controlul, conform legislaţiei în vigoare, exportatorului înregistrat, subliniind deficienţele constatate;
    c) revocarea de către Direcţia Generală a Vămilor a înregistrării exportatorului înregistrat, în baza procesului-verbal de control.


    ART. 14
    (1) Revocarea din registrul exportatorilor înregistraţi se face:
    a) când exportatorul a încetat să mai existe, fapt notificat de către acesta sau constatat ca urmare a acţiunii de monitorizare;
    b) când exportatorul nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a exporta mărfuri originare în cadrul aranjamentelor preferenţiale menţionate în prezentele norme sau pentru a întocmi atestate de origine, declaraţii de origine sau declaraţii pe factură, informaţie notificată autorităţii vamale de către exportator sau ca urmare a constatării acestui fapt în urma acţiunii de monitorizare;
    c) când exportatorul nu mai efectuează operaţiuni de export cu produse originare în cadrul aranjamentelor preferenţiale menţionate în prezentele norme, informaţie notificată autorităţii vamale de către exportator sau ca urmare a constatării acestui fapt în urma acţiunii de monitorizare;
    d) când exportatorul nu îşi menţine actualizate datele de înregistrare şi nu răspunde la solicitarea de actualizare a informaţiilor din cerere, prevăzută la art. 13 alin. (3) lit. (a).

    (2) Revocarea din registrul exportatorilor înregistraţi se realizează şi la cererea titularului.
    (3) Revocarea se notifică în scris exportatorului şi produce efecte numai în viitor.
    (4) Împotriva deciziei de revocare exportatorul poate introduce o acţiune în contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile la Direcţia Generală a Vămilor, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Atunci când o revocare este anulată de instanţa judecătorească, acelaşi număr de înregistrare este realocat exportatorului. În situaţia unei revocări incorecte (de exemplu, dintr-o eroare de operare în sistem), revocarea se anulează, iar exportatorul va primi acelaşi număr de înregistrare pe care l-a avut înainte de revocare.
    (6) Numerele de înregistrare revocate nu vor fi utilizate pentru alţi exportatori.
    (7) Dacă situaţia care a dus la revocarea unui număr de înregistrare a fost remediată, un exportator poate depune o nouă cerere de înregistrare şi se va acorda un nou număr de înregistrare.
    (8) În situaţia în care se intenţionează să se revoce înregistrarea exportatorului înregistrat din registrul exportatorilor înregistraţi REX, Direcţia Generală a Vămilor comunică solicitantului, în scris, motivele pe care se bazează aceasta, conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
    (9) Exportatorului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă, în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
    (10) Dacă, fie din analiza punctului de vedere al exportatorului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (8), Direcţia Generală a Vămilor decide să revoce înregistrarea din registrul exportatorilor înregistraţi, aceasta comunică exportatorului motivele revocării, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din Codul vamal al Uniunii.

    ART. 15
    Modificările survenite faţă de datele înscrise în cererea de obţinere a statutului de exportator înregistrat se comunică de exportator în termen de 10 zile de la producerea acestora. Comunicările se anexează la cererea de înregistrare.

    ART. 16
    Registrul exportatorilor înregistraţi va fi utilizat ulterior şi în afara cadrului Sistemului generalizat de preferinţe, în contextul acordurilor preferenţiale care conţin prevederi referitoare la acest sistem; în acest sens prevederile referitoare la sistemul REX din prezentele norme se vor aplica mutatis mutandis noilor acorduri.

    ART. 17
    Prevederile referitoare la întocmirea atestatului de origine/declaraţiei de origine/declaraţiei pe factură sunt aplicabile şi atestatelor de origine/declaraţiilor de origine sau declaraţiilor pe factură înlocuitoare.

    ART. 18
    Atestatele de origine înlocuitoare în ceea ce priveşte produsele care urmează să fie trimise în Norvegia, Elveţia sau Turcia pot fi întocmite doar de reexpeditorii înregistraţi în sistemul REX. Reexpeditorii din UE (înregistraţi sau nu) pot emite atestate/declaraţii de origine înlocuitoare pentru înlocuirea declaraţiilor de origine întocmite în contextul unui acord de liber schimb în care se aplică sistemul REX, în condiţiile prevăzute la art. 69(4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

    ART. 19
    (1) Textul atestatului de origine/declaraţiei de origine/declaraţiei pe factură trebuie să conţină numărul de înregistrare pentru transporturi de bunuri a căror valoare depăşeşte 6.000 EUR, în cazul SGP şi al acordurilor de comerţ liber, sau 10.000 EUR, în cazul ţărilor şi teritoriilor de peste mări.
    (2) Atestatul de origine/declaraţia de origine/declaraţia pe factură este valabil(ă) în cazul în care a fost făcut(ă) în momentul în care înregistrarea exportatorului înregistrat care a întocmit dovada de origine a fost valabilă.
    (3) Atestatul de origine/declaraţia de origine/declaraţia pe factură, întocmit(ă) de un exportator înregistrat care a fost revocat, este admisibil(ă) dacă a fost întocmit(ă) înainte de revocare.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 20
    (1) Exportatorii care deţin autorizaţii de exportator autorizat valabile, emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 654/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2015, şi în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.191/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 22 aprilie 2016, vor depune în vederea înregistrării în registrul exportatorilor înregistraţi cererea prevăzută în anexa 22-06 din Regulamentul (UE) 2015/2.447, însoţită de copia autorizaţiei de exportator autorizat.
    (2) Înregistrarea exportatorilor autorizaţi în registrul exportatorilor înregistraţi în scopul efectuării exporturilor în cadrul SGP se va face până la data de 31 decembrie 2017.

    ART. 21
    Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la normele tehnice
    CERERE DE OBŢINERE A STATUTULUI DE EXPORTATOR ÎNREGISTRAT
    în afara cadrului SGP al Uniunii Europene

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │1. Numele, adresa completă şi ţara exportatorului, EORI sau TIN*1) │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2. Datele de contact, inclusiv numerele de telefon şi de fax, precum şi adresa de e-mail,│
    │dacă există │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3. A se preciza dacă activitatea principală este producţia sau comercializarea. │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │4. Descrierea orientativă a mărfurilor eligibile pentru acordarea unui tratament │
    │preferenţial, însoţită de o listă orientativă a poziţiilor din Sistemul armonizat (sau a │
    │capitolelor, dacă mărfurile comercializate se încadrează la mai mult de 20 de poziţii din│
    │Sistemul armonizat) │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5. Angajamentele exportatorului │
    │Prin prezenta, subsemnatul (subsemnata): │
    │- declar că informaţiile de mai sus sunt corecte; │
    │- certific că nu am făcut niciodată obiectul revocării unei înregistrări sau, dacă am │
    │făcut obiectul unei astfel de revocări, certific faptul că am remediat situaţia care a │
    │condus la o astfel de revocare; │
    │- mă angajez să întocmesc dovezi de origine numai pentru mărfuri care sunt eligibile │
    │pentru acordarea unui tratament preferenţial şi care respectă regulile de origine │
    │aplicabile ale sistemului generalizat de preferinţe; │
    │- mă angajez să ţin o contabilitate comercială adecvată a producţiei/furnizării de │
    │mărfuri eligibile pentru acordarea unui tratament preferenţial şi să păstrez evidenţe │
    │contabile timp de cel puţin 3 ani de la sfârşitul anului calendaristic în care a fost │
    │întocmită dovada de origine; │
    │- mă angajez să notific imediat autoritatea competentă cu privire la modificările datelor│
    │de înregistrare de îndată ce acestea apar după obţinerea numărului de exportator │
    │înregistrat; │
    │- mă angajez să cooperez cu autoritatea competentă; │
    │- mă angajez să accept orice verificare a exactităţii dovezilor de origine emise de mine,│
    │inclusiv orice verificări ale evidenţelor contabile şi orice vizite la sediile mele │
    │efectuate de Comisia Europeană sau de autorităţile statelor membre, precum şi de │
    │autorităţile din Norvegia, Elveţia şi Turcia (se aplică numai exportatorilor din ţări │
    │beneficiare); │
    │- mă angajez să solicit radierea mea din sistem în cazul în care nu mai îndeplinesc │
    │condiţiile necesare pentru exportul de mărfuri în cadrul schemei; │
    │- mă angajez să solicit radierea mea din sistem în cazul în care nu mai intenţionez să │
    │export astfel de mărfuri în cadrul schemei. │
    │ │
    │Locul, data şi semnătura semnatarului autorizat, numele şi funcţia │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6. Acordul prealabil expres şi în cunoştinţă de cauză al exportatorului prin care acesta │
    │acceptă publicarea datelor sale pe site-ul public │
    │Subsemnatul (subsemnata) declar prin prezenta că am fost informat(ă) asupra faptului că │
    │informaţiile furnizate în prezenta declaraţie pot fi făcute publice pe site-ul public. │
    │Accept publicarea acestor informaţii pe site-ul public. Îmi pot retrage acordul de │
    │publicare a informaţiilor pe site-ul public prin trimiterea unei cereri către │
    │autorităţile competente responsabile cu înregistrarea. │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │Locul, data şi semnătura semnatarului autorizat, numele şi funcţia │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │7. Casetă rezervată pentru uzul oficial al autorităţii competente │
    │Solicitantul este înregistrat cu următorul număr: │
    │Numărul de înregistrare: ............................ │
    │Data înregistrării ......................................... │
    │Data de la care este valabilă înregistrarea ............................... │
    │Semnătura şi ştampila ............................... │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ Notă de informare │
    │ privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal incluse în sistem │
    │ │
    │ 1. Atunci când Comisia Europeană prelucrează datele cu caracter personal din prezenta│
    │ cerere de obţinere a statutului de exportator înregistrat, se aplică dispoziţiile │
    │ Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind │
    │ protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal │
    │ de către instituţiile şi organele Uniunii Europene şi privind libera circulaţie a │
    │ acestor date. În cazul în care autorităţile competente ale unei ţări beneficiare sau │
    │ ale unei ţări terţe care transpune Directiva 95/46/CE prelucrează datele cu caracter │
    │ personal conţinute în prezenta cerere de obţinere a statutului de exportator │
    │ înregistrat, se aplică dispoziţiile naţionale relevante care transpun directiva │
    │ menţionată anterior. │
    │ 2. Datele cu caracter personal cuprinse în cererea de obţinere a statutului de │
    │ exportator înregistrat sunt prelucrate în scopul regulilor de origine din cadrul SGP │
    │ al UE, conform definiţiei din legislaţia UE relevantă. Legislaţia menţionată care │
    │ prevede regulile de origine din cadrul SGP al UE constituie temeiul juridic pentru │
    │ prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la cererea de obţinere a │
    │ statutului de exportator înregistrat. │
    │ 3. Autoritatea competentă din ţara în care a fost depusă cererea este operatorul │
    │ responsabil cu prelucrarea datelor în sistemul REX. │
    │ a) Lista autorităţilor/serviciilor vamale competente este publicată pe site-ul │
    │ Comisiei. │
    │ 4. Accesul la toate datele din prezenta cerere se acordă, prin intermediul unui nume │
    │ de utilizator/unei parole, utilizatorilor din cadrul Comisiei, autorităţilor │
    │ competente din ţările beneficiare şi autorităţilor vamale din statele membre, │
    │ Norvegia, Elveţia şi Turcia. │
    │ 5. Datele aferente unei înregistrări revocate trebuie păstrate în sistemul REX timp │
    │ de 10 ani calendaristici de către autorităţile competente ale ţării beneficiare şi de│
    │ către autorităţile vamale ale statelor membre. Acest termen curge de la sfârşitul │
    │ anului în care a avut loc revocarea înregistrării. │
    │ 6. Persoanele vizate au drept de acces la datele lor care sunt prelucrate în sistemul│
    │ REX şi, dacă este cazul, au dreptul de a rectifica, de a şterge sau de a bloca datele│
    │ în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 sau cu legislaţia naţională de │
    │ transpunere a Directivei 95/46/CE. Toate cererile de drept de acces, rectificare, │
    │ ştergere sau blocare se depun la şi sunt prelucrate de autorităţile competente ale │
    │ ţărilor beneficiare şi de autorităţile vamale ale statelor membre responsabile cu │
    │ înregistrarea, după caz. În cazul în care un exportator înregistrat a trimis Comisiei│
    │ o cerere de exercitare a dreptului respectiv, Comisia transmite respectiva cerere │
    │ autorităţilor competente din ţara beneficiară sau autorităţilor vamale din statele │
    │ membre în cauză, după caz. În cazul în care exportatorul înregistrat nu a reuşit să │
    │ îşi obţină drepturile de la operatorul de date, exportatorul înregistrat prezintă o │
    │ astfel de cerere Comisiei, care acţionează în calitate de operator. Comisia are │
    │ dreptul de a rectifica, de a şterge sau de a bloca datele. │
    │ 7. Plângerile pot fi adresate autorităţii naţionale competente în domeniul protecţiei│
    │ datelor. Datele de contact ale autorităţilor naţionale pentru protecţia datelor sunt │
    │ disponibile pe site-ul Comisiei Europene Direcţia Generală Justiţie │
    │ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).│
    │ 8. În cazul în care plângerea se referă la prelucrarea datelor de către Comisia │
    │ Europeană, ea trebuie adresată Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor (AEPD) │
    │ (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    *1) Indicarea numărului EORI este obligatorie pentru exportatorii şi reexpeditorii din UE. Pentru exportatorii din ţările beneficiare, Norvegia, Elveţia şi Turcia, este obligatorie indicarea TIN.
──────────
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016