Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 24 iunie 2016  pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 7 iulie 2016 ──────────     Aprobate de Ordinul nr. 1.893 din 24 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 7 iulie 2016 ──────────


    PARTEA I
    Prevederi generale

    ART. 1
    (1) Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare, derulare şi control a regimului de tranzit unional, utilizând aplicaţia electronică NCTS/T1/T2, şi atunci când se aplică planul de asigurare a continuităţii activităţii, denumit şi procedură de rezervă, precum şi atunci când este utilizat regimul de tranzit unional pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi aeriană, şi regimul de tranzit unional pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe calea aeriană.
    (2) Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun se aplică tuturor mărfurilor care fac obiectul regimului de tranzit unional/comun prevăzut în:
    a) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare Codul vamal al Uniunii;
    b) Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;
    c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447;
    d) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2016/341; şi
    e) Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006, denumită în continuare Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    ART. 2
    În aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) aplicaţie NCTS/T1/T2 - componentă a aplicaţiei informatice NCTS-RO care asigură în cazul operaţiunilor de tranzit unional/comun transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor;
    b) titularul regimului de tranzit - persoana care depune declaraţia vamală de tranzit unional/comun sau în numele căreia se depune declaraţia vamală respectivă;
    c) NTD - New Transit Document - declaraţie vamală de tranzit sub formă electronică, întocmită în aplicaţia NCTS/T1/T2 în aplicarea prevederilor art. 5 pct. 12 şi art. 6 din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 3 lit. c) şi art. 4 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun;
    d) NTSD - New Transit Security Document - declaraţie vamală de tranzit sub formă electronică, care conţine elemente de securitate şi siguranţă, întocmită în aplicaţia NCTS/T1/T2 în aplicarea prevederilor art. 5 pct. 12 şi art. 6 din Codul vamal al Uniunii;
    e) LRN - Local Reference Number - număr de referinţă local: numărul de referinţă acordat de titularul regimului NTD/NTSD-ului în vederea identificării în aplicaţia NCTS/T1/T2;
    f) MRN - Master Reference Number - numărul de referinţă principală: număr unic de înregistrare al NTD/NTSD alocat de aplicaţia NCTS/T1/T2;
    g) TAD - Transit Accompanying Document - documentul de însoţire a tranzitului: document tipărit din aplicaţia NCTS/T1/T2 care însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie, întocmit conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi ale art. 303 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 şi modelului prevăzut în apendicele F1 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 41 alin. (1) şi anexei A3 a apendicelui III la Convenţia privind regimul de tranzit comun;
    h) TSAD - Transit Security Accompanying Document - document de însoţire tranzit/securitate: document tipărit din aplicaţia NCTS/T1/T2, care conţine elemente de securitate şi siguranţă şi care însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie, întocmit conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi ale art. 303 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 şi modelului prevăzut în apendicele G1 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;
    i) LOI - List of Items - Listă de articole: document tipărit din aplicaţia NCTS/T1/T2, care însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie, întocmit conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi ale art. 303 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 şi modelului prevăzut în apendicele F2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 41 alin. (1) şi anexei A5 a apendicelui III la Convenţia privind regimul de tranzit comun;
    j) TSLoI - Transit Security List of Items - Listă articole tranzit/securitate: document tipărit din aplicaţia NCTS/T1/T2, care conţine elemente de securitate şi siguranţă şi care însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie, întocmit conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi ale art. 303 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 şi modelului prevăzut în apendicele G2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;
    k) AAR - Anticipated Arrival Record - aviz anticipat de sosire: mesaj electronic ce conţine informaţii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicaţia NCTS/T1/T2 la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de destinaţie;
    l) ATR - Anticipated Transit Record - aviz anticipat de tranzit: mesaj electronic ce conţine informaţii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicaţia NCTS/T1/T2 la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de tranzit;
    m) birou centralizator - structură organizatorică din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor cu atribuţii în confirmarea şi efectuarea procedurii de cercetare a operaţiunilor de tranzit unional/comun;
    n) birou de garanţie - structură organizatorică din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor cu atribuţii în autorizarea utilizării garanţiei globale, exonerării de garanţie şi garanţiei izolate pe titluri şi în executarea garanţiei globale.

    PARTEA a II-a
    Procedura informatică

    CAP. I
    Formalităţi la biroul de plecare

    A. Întocmirea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 3
    (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit unional/comun se face prin completarea de către titular, direct sau prin reprezentant, în aplicaţia NCTS/T1/T2 a NTD/NTSD, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv ale art. 2 din apendicele III la Convenţia privind regimul de tranzit comun. NTD/NTSD conţine în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de titularul regimului.
    (2) După completare, NTD/NTSD se transmite prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 către biroul de plecare competent. Transmiterea NTD/NTSD către biroul de plecare se face în condiţiile prevăzute la art. 6 şi art. 15 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 4, 25, 29 şi art. 30 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    ART. 4
    (1) După transmiterea NTD/NTSD titularul/reprezentantul prezintă la biroul de plecare mărfurile şi documentele însoţitoare ale transportului, în condiţiile prevăzute de art. 163 din Codul vamal al Uniunii, respectiv de art. 30 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de un document tipărit după forma NTD/NTSD din aplicaţia NCTS/T1/T2 şi de un document din care să reiasă cuantumul garanţiei aferent operaţiunii de tranzit, semnate de către titularul regimului. Calculul garanţiei trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: valoarea mărfurilor, încadrarea tarifară, cursul valutar, taxa vamală aplicabilă, cuantumul taxei vamale, TVA şi accizei, după caz.
    (3) Atunci când titularul regimului este autorizat să înlocuiască semnătura olografă cu o semnătură digitală, nu mai este necesară prezentarea NTD/NTSD, semnată la biroul de plecare.

    B. Acceptarea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 5
    Lucrătorul vamal identifică NTD/NTSD în aplicaţia NCTS/T1/T2, pe baza LRN-ului.
    ART. 6
    (1) În cazul în care se respectă dispoziţiile stabilite la art. 162 şi 172 din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 29 alin. (1) şi art. 30 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun şi condiţiile prevăzute la art. 4 sunt îndeplinite, NTD/NTSD este acceptată, fiind înregistrată în evidenţa biroului de plecare prin atribuirea MRN-ului în mod automat de către aplicaţia NCTS/T1/T2. Acceptarea NTD/NTSD este comunicată titularului regimului, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Acceptat".
    (2) Dacă NTD/NTSD nu este acceptată, biroul de plecare comunică aceasta titularului regimului, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Respins", informându-l totodată despre motivele neacceptării.

    C. Modificarea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 7 - (1) Titularul regimului poate solicita modificarea uneia sau mai multor date din NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată de biroul de plecare, în condiţiile prevăzute de art. 173 din Codul vamal al Uniunii, respectiv de art. 31 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Cererea de modificare se transmite prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 la biroul de plecare.
    ART. 8
    (1) Dacă biroul de plecare acceptă cererea de modificare, titularul regimului modifică corespunzător NTD/NTSD. NTD/NTSD modificată păstrează MRN-ul şi data acceptării NTD/NTSD iniţiale.
    (2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul NTD/NTSD modificată.
    ART. 9
    În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de modificare, acesta comunică titularului regimului motivele respingerii.

    D. Invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 10
    (1) Titularul regimului poate solicita în scris biroului de plecare invalidarea NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată, în condiţiile prevăzute de art. 174 din Codul vamal al Uniunii şi art. 148 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv de art. 32 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Cererea de invalidare se depune la biroul de plecare.
    ART. 11
    În cazul în care biroul de plecare respinge cererea, acesta comunică titularului regimului motivele respingerii, pentru aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii.

    E. Înregistrarea garanţiei
    ART. 12
    (1) Lucrătorul vamal verifică modul de calcul al cuantumului garanţiei prezentat în documentul prevăzut la art. 4 alin. (2).
    (2) În situaţia în care cuantumul garanţiei a fost corect calculat şi înscris în mod corespunzător în NTD/NTSD, secţiunea "Garanţie", câmpul "Înregistrarea garanţiei", lucrătorul vamal ia decizia de înregistrare a garanţiei. Dacă garanţia constituită este acoperitoare, înregistrarea garanţiei este comunicată titularului regimului prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Garanţie înregistrată". În cazul garanţiei constituite prin depozit în numerar sau prin virament, înregistrarea garanţiei este precedată de verificarea realităţii constituirii depozitului.
    (3) Dacă garanţia este respinsă, biroul de plecare comunică aceasta titularului regimului, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Garanţie în modificare", informându-l totodată despre motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 247 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
    (4) În situaţia în care titularul regimului modifică garanţia, prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (5) În cazul în care titularul regimului nu modifică garanţia sunt aplicabile prevederile art. 198 alin. (1) lit. b) paragraful (iii) din Codul vamal al Uniunii.

    F. Decizia de control
    ART. 13
    În situaţia în care, în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operaţiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoţitoare şi/sau mărfurile declarate, această decizie este menţionată în NTD/NTSD prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului" a codului A2 cu semnificaţia "Considerat satisfăcător", mărfurile urmând să primească liber de vamă.
    ART. 14
    Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însoţitoare şi/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată titularului regimului prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "În control". Controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii şi art. 238 - 244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 35 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

    G. Efectuarea controlului
    ART. 15
    Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în NTD/NTSD prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului" a codului A1 cu semnificaţia "Satisfăcător".
    ART. 16
    (1) În situaţia în care se constată discrepanţe minore între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare titularului regimului, stabilindu-i-se un termen de răspuns pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii.
    (2) Biroul vamal poate efectua modificări asupra datelor cuprinse în NTD/NTSD numai cu acceptul titularului regimului, în acest caz mărfurile urmând să primească liber de vamă. Aceste modificări se menţionează în NTD/NTSD prin înscrierea de către lucrătorul vamal în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului" a codului A1 cu semnificaţia "Satisfăcător", mărfurile urmând să primească liber de vamă.
    ART. 17
    Dacă modificările datelor din NTD/NTSD nu sunt acceptate de titularul regimului sau termenul acordat a expirat, mărfurilor nu li se acordă liberul de vamă. Lucrătorul vamal înscrie în evidenţe menţiunea neacordării liberului de vamă şi înregistrează rezultatului controlului în NTD/NTSD prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului" a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător".
    ART. 18
    Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, acestea sunt comunicate titularului regimului. Lucrătorul vamal înregistrează rezultatul controlului în NTD/NTSD, prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului" a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă.
    ART. 19
    Biroul de plecare decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

    H. Liberul de vamă
    ART. 20
    Înainte de acordarea liberului de vamă lucrătorul vamal înscrie în NTD/NTSD menţiunile referitoare la data-limită de prezentare la biroul de destinaţie, sigiliile aplicate şi itinerarul, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile art. 297, 298 şi 299 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 33, 34 şi 36 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    ART. 21
    (1) Liberul de vamă se acordă conform prevederilor art. 194 şi 195 din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 246 şi 247 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 40 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal tipăreşte TAD/TSAD şi, după caz, LOI/TSLOI, pe care le înmânează titularului regimului, în vederea însoţirii mărfurilor până la biroul de destinaţie.
    ART. 22
    În cazul în care un mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri care se plasează în regim de tranzit unional/comun la mai multe birouri de plecare, lucrătorul vamal de la biroul de plecare intermediar menţionează noile sigilii aplicate şi aplică ştampila personală în rubrica F a fiecărui TAD/TSAD emis de birourile de plecare precedente.
    ART. 23
    Încărcarea în acelaşi mijloc de transport a mărfurilor plasate în regim de tranzit unional/comun şi a mărfurilor care se află în liberă circulaţie se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 192 din Codul vamal al Uniunii şi la art. 299 şi 302 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 11 alin. (1) şi (2) din Convenţia privind regimul de tranzit comun şi la art. 36 şi 39 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

    CAP. II
    Formalităţi în cazul expeditorilor agreaţi

    A. Întocmirea şi acceptarea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 24
    (1) Art. 3 se aplică în mod corespunzător.
    (2) NTD/NTSD conţine în mod obligatoriu în rubrica "Controlat la biroul de plecare" data-limită de prezentare la biroul de destinaţie, sigiliile care urmează a fi aplicate şi itinerariul, dacă este cazul.
    ART. 25
    Acceptarea NTD/NTSD se materializează prin alocarea de către aplicaţia NCTS/T1/T2 a MRN-lui şi trecerea NTD/NTSD în starea "Acceptat".

    B. Rectificarea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 26
    (1) Expeditorul agreat poate modifica una sau mai multe date din NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată de biroul de plecare, în condiţiile prevăzute de art. 173 din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 31 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Art. 8 şi 9 se aplică în mod corespunzător.

    C. Invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 27
    Art. 10 şi 11 se aplică în mod corespunzător.

    D. Înregistrarea garanţiei şi notificarea de încărcare
    ART. 28
    (1) După acceptarea NTD/NTSD, expeditorul agreat procedează la înregistrarea garanţiei. În situaţia în care cuantumul garanţiei a fost corect calculat şi înscris în mod corespunzător în NTD/NTSD, secţiunea "Garanţie", câmpul "Înregistrarea garanţiei", iar garanţia constituită este acoperitoare, garanţia este înregistrată, NTD/NTSD trecând în starea "Garanţie înregistrată".
    (2) Prevederile art. 12 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
    (3) În situaţia în care expeditorul agreat modifică garanţia, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
    (4) În cazul în care expeditorul agreat nu modifică garanţia, prevederile art. 12 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 29
    (1) Sosirea mijlocului de transport pentru încărcare este anunţată de expeditorul agreat biroului de plecare după înregistrarea garanţiei prin intermediul "notificării de încărcare", cu scopul de a permite acestuia efectuarea, dacă se consideră necesar, a controlului mărfurilor şi aplicării sigiliilor.
    (2) Notificarea de încărcare conţine informaţii despre:
    a) MRN-ul operaţiunii de tranzit;
    b) regimul de tranzit solicitat;
    c) identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport la plecare;
    d) ţara de destinaţie;
    e) data şi ora expedierii mărfurilor;
    f) sigiliile care urmează a fi, eventual, aplicate;
    g) denumirea comercială a mărfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifară, dacă este cazul;
    h) numărul documentelor ataşate, dacă este cazul.
    (3) Notificarea de încărcare se transmite biroului de plecare prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat în autorizaţie de biroul vamal, imediat după încărcarea mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului de plecare. Expeditorul agreat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului conţinând notificarea de încărcare (menţionată în mod automat pe şuşa confirmării de transmitere de către aparat prin menţiunea "OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.
    (4) Modalitatea de transmitere a notificării de încărcare trebuie să asigure expeditorului agreat obţinerea sau eliberarea unei confirmări a transmiterii, în care să fie indicate data, ora şi minutul primirii de către biroul vamal a acesteia.
    (5) În cazul în care, din cauza unor defecţiuni tehnice sau din alte cauze, expeditorul agreat nu poate transmite notificarea de încărcare, acesta este obligat să o predea cât mai curând posibil, personal, lucrătorului vamal desemnat. Acesta înscrie pe notificare data, ora şi minutul primirii.
    ART. 30
    Lucrătorul vamal desemnat din cadrul biroului de plecare înregistrează în evidenţe notificarea de încărcare, identifică NTD/NTSD în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului şi ia decizia privitoare la controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizaţia privind acordarea statutului de expeditor agreat.

    E. Liberul de vamă
    ART. 31
    (1) La expirarea termenului prevăzut în autorizaţie, expeditorul agreat sigilează mijlocul de transport, tipăreşte TAD/TSAD şi, după caz, LOI/TSLOI din aplicaţia NCTS/T1/T2 şi expediază mărfurile însoţite de TAD/TSAD şi, după caz, LOI/TSLOI.
    (2) În cadrul perioadei de justificare prevăzută în autorizaţie un document tipărit după forma NTD/NTSD se predă biroului de plecare.
    ART. 32
    Dacă în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile notificate, prevederile art. 14-21 se aplică în mod corespunzător

    CAP. III
    Formalităţi de îndeplinit în cursul transportului

    A. Formalităţi de îndeplinit la biroul de tranzit
    ART. 33
    (1) Transportul şi TAD/TSAD, după caz, LOI/TSLOI, se prezintă la biroul de tranzit înscris în rubrica 51 a TAD/TSAD.
    (2) Lucrătorul vamal identifică ATR-ul aferent operaţiunii de tranzit în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului.
    ART. 34
    În situaţia în care, în urma efectuării analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a unor alte elemente privind operaţiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, acesta notifică biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 şi permite continuarea operaţiunii de tranzit.
    ART. 35
    Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii şi art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 43 alin. (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    ART. 36
    Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în ATR şi mărfurile controlate sau se constată discrepanţe minore, lucrătorul vamal notifică biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 şi permite continuarea operaţiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate după caz, se înscriu în ATR, în secţiunea "Incident", şi se menţionează pe TAD/TSAD, în rubrica F vizată de lucrătorul vamal prin aplicarea ştampilei personale.
    ART. 37
    (1) Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în ATR şi mărfurile controlate, lucrătorul vamal întrerupe operaţiunea de tranzit, notifică întreruperea operaţiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin efectuarea formalităţilor de rerutare şi de încheiere a tranzitului corespunzătoare biroului de destinaţie prevăzute în prezentele norme tehnice.
    (2) Biroul de tranzit decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în ATR şi mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

    B. Operaţiunea de rerutare
    ART. 38
    (1) Prin rerutare în cursul transportului se înţelege redirecţionarea ATR-ului de la biroul de tranzit declarat către biroul de tranzit unde mărfurile sunt prezentate efectiv.
    (2) Cererea de rerutare pentru operaţiunea de tranzit identificată prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, de către biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de plecare.
    (3) După realizarea rerutării, noul birou de tranzit efectuează formalităţile descrise în prezentul capitol.
    (4) În situaţia în care cererea de rerutare este respinsă de biroul de plecare, biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mărfurile este informat prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 despre motivele respingerii şi ia măsurile corespunzătoare pentru întoarcerea transportului şi informarea transportatorului.

    C. Evenimente în timpul transportului
    ART. 39
    (1) În cazurile prevăzute la art. 305 alin. (1) şi (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 44 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, transportatorul efectuează menţiunile corespunzătoare în rubrica 56 a TAD/TSAD şi prezintă, în cel mai scurt timp, transportul împreună cu TAD/TSAD biroului vamal competent.
    (2) În aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1), biroul vamal competent este biroul vamal în a cărui rază de competenţă s-au produs respectivele evenimente. Acesta decide dacă operaţiunea de tranzit poate continua sau nu.
    (3) Dacă biroul vamal competent decide că operaţiunea poate continua, menţiunile referitoare la evenimentul petrecut, înscrise de transportator în TAD/TSAD, vor fi vizate de lucrătorul vamal prin aplicarea ştampilei personale, în rubrica G a TAD/TSAD.
    (4) Prevederile art. 305 alin. (3), (4) şi (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 44 alin. (2)-(4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun se aplică în mod corespunzător.
    ART. 40
    În situaţia în care sigiliile au fost rupte independent de voinţa transportatorului, lucrătorul vamal verifică mijlocul de transport şi mărfurile şi, dacă decide că operaţiunea de tranzit unional/comun poate continua, aplică noi sigilii vamale, completează şi vizează în mod corespunzător rubrica G a TAD/TSAD.
    ART. 41
    (1) În cazul transbordării mărfurilor, transportatorul efectuează menţiunile corespunzătoare în rubrica 55 a TAD/TSAD.
    (2) Dacă biroul vamal competent decide că operaţiunea poate continua, menţiunile referitoare la transbordare, înscrise de transportator în TAD/TSAD, vor fi vizate de lucrătorul vamal prin aplicarea ştampilei personale, în rubrica F a TAD/TSAD. Atunci când pe parcursul transportului s-au făcut mai mult de două transbordări şi rubrica F a fost completată, noile menţiuni se vor înscrie în rubricile 56 şi G ale TAD/TSAD.
    (3) În situaţia în care transbordarea mărfurilor dintr-un mijloc de transport se face prin încărcarea acestora în două sau mai multe mijloace de transport, operaţiunea de tranzit nu mai poate continua, biroul vamal competent devine birou de destinaţie şi efectuează încheierea operaţiunii de tranzit conform prevederilor prezentelor norme.
    ART. 42
    (1) În cazul controalelor efectuate de către autoritatea vamală abilitată, în situaţia în care nu se constată discrepanţe între datele înscrise în TAD/TSAD şi mărfurile controlate sau se constată discrepanţe minore, autoritatea vamală abilitată aplică noi sigilii şi permite continuarea operaţiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate după caz, se menţionează pe TAD/TSAD, în rubrica F vizată de lucrătorul vamal prin aplicarea ştampilei personale.
    (2) Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în TAD/TSAD şi mărfurile controlate, autoritatea vamală abilitată întrerupe operaţiunea de tranzit şi prezintă mărfurile şi mijlocul de transport biroului vamal în a cărui rază de competenţă s-a efectuat acţiunea de control. Biroul vamal notifică întreruperea operaţiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin rerutarea operaţiunii de tranzit şi efectuarea formalităţilor de încheiere a acesteia corespunzătoare biroului de destinaţie prevăzute în prezentele norme tehnice.
    (3) Autoritatea vamală abilitată decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în TAD/TSAD şi mărfurile controlate se consideră minore sau majore.
    ART. 43
    Menţiunile înscrise pe TAD/TSAD cu privire la evenimente petrecute în timpul transportului, vizate de către biroul vamal competent sau autoritatea vamală abilitată, sunt menţionate în aplicaţia NCTS/T1/T2 de către biroul de destinaţie în AAR sau primul birou de tranzit în ATR, prin înscrierea în secţiunea "Incident".

    CAP. IV
    Formalităţi la biroul de destinaţie

    A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinaţie
    ART. 44
    Titularul regimului prezintă la biroul de destinaţie mărfurile, documentele însoţitoare, TAD/TSAD şi, după caz, LOI/TSLOI.
    ART. 45
    (1) Lucrătorul vamal identifică AAR în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, înregistrează în evidenţe operaţiunea de tranzit şi transmite mesajul "aviz de sosire" către biroul de plecare prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, conform prevederilor art. 307 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 47 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

    B. Decizia de control
    ART. 46
    (1) Dacă, în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, menţionează această decizie în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului A2 cu semnificaţia "Considerat satisfăcător", cu respectarea prevederilor art. 309 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 47 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, şi încheie operaţiunea de tranzit.
    (2) Numărul de înregistrare a operaţiunii de tranzit în evidenţele biroului de destinaţie se menţionează în AAR, în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
    (3) Lucrătorul vamal menţionează în rubrica I a TAD/TSAD numărul de înregistrare a operaţiunii de tranzit în evidenţele biroului de destinaţie şi codul rezultatului controlului şi aplică semnătura şi ştampila personală.
    ART. 47
    În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii şi art. 238-247 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 45 alin. (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

    C. Efectuarea controlului şi încheierea operaţiunii de tranzit
    ART. 48
    (1) Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR şi mărfurile prezentate la biroul de destinaţie, lucrătorul vamal menţionează acest rezultat în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului A1 cu semnificaţia "Satisfăcător", cu respectarea prevederilor art. 309 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 47 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun şi încheie operaţiunea de tranzit.
    (2) Prevederile art. 46 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 49
    (1) Prevederile art. 48 se aplică şi în situaţia în care în urma controlului s-au constatat discrepanţe minore între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR şi mărfurile prezentate la biroul de destinaţie. Discrepanţele constatate se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
    (2) Prin discrepanţe minore se înţelege, în principal, orice eroare materială care nu afectează operaţiunea de tranzit în cauză.
    ART. 50
    (1) Când în urma controlului se constată discrepanţe majore, lucrătorul vamal menţionează rezultatul controlului în AAR, prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie" a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător", cu respectarea prevederilor art. 309 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 47 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Prevederile art. 46 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Biroul de destinaţie decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în TAD/TSAD şi mărfurile controlate se consideră minore sau majore.
    ART. 51
    (1) În cazul în care, pentru încheierea operaţiunii de tranzit, biroul de destinaţie consideră că este necesară rezolvarea discrepanţelor constatate, acesta menţionează în AAR dacă rezolvarea discrepanţelor este solicitată biroului de plecare sau este efectuată de biroul de destinaţie.
    (2) Atunci când este solicitat, biroul de plecare efectuează propriile verificări şi comunică biroului de destinaţie prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 despre modalitatea de rezolvare a discrepanţelor, prin completarea în NTD/NTSD în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatul discrepanţelor la biroul de plecare" a:
    a) codului "1" atunci când discrepanţele sunt rezolvate;
    b) codului "0" atunci când discrepanţele nu sunt rezolvate.
    (3) În cazul în care rezolvarea discrepanţelor constatate este efectuată de biroul de destinaţie, rezultatele verificărilor efectuate se comunică în scris biroului de plecare, într-un termen de maximum 3 luni de la data înregistrării în evidenţe a operaţiunii de tranzit.
    (4) După rezolvarea discrepanţelor, lucrătorul vamal de la biroul de destinaţie ia măsurile necesare în vederea încheierii operaţiunii de tranzit dispunând, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanţelor constatate.
    ART. 52
    În cazul în care, pentru încheierea operaţiunii de tranzit, biroul de destinaţie stabileşte că nu este necesară rezolvarea discrepanţelor constatate şi decide să perceapă datoria rezultată, acesta menţionează rezultatul controlului în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", prin înscrierea codului A5 cu semnificaţia "Taxe colectate".
    ART. 53
    (1) În situaţia în care într-un mijloc de transport se află mai multe partide de marfă însoţite de mai multe TAD/TSAD-uri, destinate a fi descărcate la birouri de destinaţie succesive, lucrătorul vamal de la biroul de destinaţie intermediar menţionează noile sigilii aplicate după descărcarea partidei de marfă şi aplică ştampila personală în rubrica F a fiecărui TAD/TSAD care însoţeşte în continuare mărfurile.
    (2) Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

    D. Operaţiunea de rerutare
    ART. 54
    Prin rerutare se înţelege redirecţionarea AAR-ului de la biroul de destinaţie declarat către biroul de destinaţie unde mărfurile sunt prezentate efectiv.
    ART. 55
    (1) Cererea de rerutare pentru operaţiunea de tranzit identificată prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, de către biroul de destinaţie unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de plecare.
    (2) După realizarea rerutării, noul birou de destinaţie efectuează formalităţile descrise în prezentul capitol.
    (3) În situaţia în care biroul de destinaţie unde sunt prezentate efectiv mărfurile nu recepţionează prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 mesajul care cuprinde informaţiile referitoare la operaţiune, acesta înregistrează operaţiunea în evidenţe, formalităţile descrise în prezentul capitol fiind efectuate în mod corespunzător, menţiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD la rubrica I "Controlat la biroul de destinaţie" şi ulterior în aplicaţia NCTS/T1/T2 atunci când este posibil.
    (4) În situaţia în care biroul de destinaţie este în imposibilitatea de a înscrie menţiunile referitoare la rezultatul controlului în aplicaţia NCTS/T1/T2 în termenul prevăzut la art. 309 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 47 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, acesta transmite biroului centralizator o copie certificată a TAD/TSAD.
    ART. 56
    Prevederile art. 55 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care AAR-ul nu este identificat în aplicaţia NCTS/T1/T2 de biroul de destinaţie înscris în TAD/TSAD.

    CAP. V
    Formalităţi în cazul destinatarilor agreaţi

    ART. 57
    (1) La sosirea mărfurilor împreună cu documentele însoţitoare, TAD/TSAD şi, după caz, LOI/TSLOI, în locul autorizat, destinatarul agreat identifică AAR în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, efectuează, dacă este cazul, menţiunile prevăzute la art. 43, transmite mesajul "aviz de sosire" către biroul de plecare prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 şi informează biroul de destinaţie despre sosirea mărfurilor prin intermediul "notificării de sosire". Notificarea de sosire conţine MRN-ul operaţiunii de tranzit şi informaţiile prevăzute la art. 315 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 88 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Notificarea de sosire conţine informaţii despre:
    a) MRN-ul operaţiunii de tranzit;
    b) regimul de tranzit acordat;
    c) ţara de expediţie;
    d) ţara de origine;
    e) data şi ora sosirii mărfurilor;
    f) starea sigiliilor aplicate;
    g) denumirea comercială a mărfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifară, dacă este înscrisă în declaraţie;
    h) menţiunile înscrise pe declaraţia de tranzit cu privire la evenimentele petrecute în timpul transportului, dacă este cazul;
    i) excedentele, deficitele, substituirile, sigiliile rupte sau alte nereguli, dacă este cazul.
    (3) Notificarea de sosire se transmite biroului vamal de destinaţie prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat în autorizaţie de biroul vamal, imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului vamal. Destinatarul agreat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului conţinând notificarea de sosire (menţionată în mod automat pe şuşa confirmării de transmitere de către aparat prin menţiunea "OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.
    (4) Modalitatea de transmitere a notificării de sosire trebuie să asigure destinatarului agreat obţinerea sau eliberarea unei confirmări a transmiterii, în care să fie indicate data, ora şi minutul primirii de către biroul vamal a acesteia.
    (5) În cazul în care, din cauza unor defecţiuni tehnice sau din alte cauze, destinatarul agreat nu poate transmite notificarea de sosire, acesta este obligat să o predea cât mai curând posibil, personal, lucrătorului vamal desemnat. Acesta înscrie pe notificare data, ora şi minutul primirii.
    ART. 58
    Lucrătorul vamal desemnat din cadrul biroului de destinaţie înregistrează în evidenţe notificarea de sosire, identifică AAR în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului şi ia decizia privind controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizaţia privind acordarea statutului de destinatar agreat.
    ART. 59
    La expirarea termenului prevăzut în autorizaţie, destinatarul agreat verifică existenţa şi integritatea sigiliilor, descarcă şi efectuează recepţia mărfurilor, introduce imediat rezultatele descărcării în evidenţele proprii şi comunică acest rezultat biroului de destinaţie, prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, cu respectarea termenului prevăzut la art. 315 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 88 alin. (1) lit. d) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    ART. 60
    (1) Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR şi mărfurile descărcate, comunicarea prevăzută la art. 59 se face prin înscrierea în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie" a codului A2 cu semnificaţia "Considerat Satisfăcător".
    (2) TAD/TSAD-ul şi, după caz, LOI/TSLOI se prezintă fără întârziere biroului de destinaţie.
    (3) Rezultatele controlului sunt comunicate biroului de plecare de către biroul de destinaţie prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2 în termenul prevăzut la art. 309 alin. (1) şi (2) şi art. 315 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 47 alin. (4) şi (5) şi art. 88 alin. (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (4) Biroul de destinaţie menţionează în AAR numărul de înregistrare al notificării de sosire, în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
    ART. 61
    (1) Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepanţe, destinatarul agreat opreşte imediat descărcarea şi comunică biroului de destinaţie constatarea discrepanţelor prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin înscrierea în AAR în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător". Discrepanţele constatate se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
    (2) Biroul de destinaţie controlează mărfurile şi menţionează rezultatul controlului în AAR. Prevederile art. 49-52 şi art. 60 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 62
    (1) Dacă în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile notificate, această decizie este comunicată destinatarului agreat prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin înscrierea în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie" a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător", AAR-ul trecând în starea "În control".
    (2) Prevederile art. 48-52 şi art. 60 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

    PARTEA a III-a
    Planul de asigurare a continuităţii activităţii

    CAP. I
    Formalităţi la biroul de plecare

    ART. 63
    (1) Planul de asigurare a continuităţii activităţii se aplică în condiţiile şi în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) lit. b) din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 291 şi anexei 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 26 şi anexei II ale apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Documentele acceptate ca declaraţie de tranzit în cazul planului de asigurare a continuităţii activităţii sunt următoarele:
    a) exemplarele 1, 4 şi 5 sau 1/6 şi 4/5 ale documentului administrativ unic - DAU;
    b) un document administrativ unic - DAU imprimat pe hârtie obişnuită din sistemul operatorului, completat conform apendicelui C1 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la anexa B6 din apendicele III al Convenţiei privind regimul de tranzit comun;
    c) documentul de însoţire în tranzit TAD/TSAD, atunci când biroul de plecare consideră că nevoile operatorului sunt justificate, întocmit în conformitate cu apendicele C1, F1 şi G1 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la anexa A3 şi anexa B6 din apendicele III al Convenţiei privind regimul de tranzit comun;
    d) documentul tipărit după forma NTD/NTSD din aplicaţia NCTS/T1/T2 de către titularul regimului, pentru care se aplică dispoziţiile pct. 3.1 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 în situaţia în care biroul vamal de plecare a aprobat trecerea la planul de asigurare a continuităţii activităţii după acceptarea declaraţiei de tranzit în aplicaţia NCTS/T1/T2 şi înaintea acordării liberului de vamă.
    ART. 64
    (1) Utilizarea planului de asigurare a continuităţii activităţii se aprobă de biroul de plecare. La luarea deciziei de utilizare a planului de asigurare a continuităţii activităţii, biroul de plecare se asigură că orice NTD/NTSD introdus în aplicaţia NCTS/T1/T2 care nu a fost procesat de sistem se anulează.
    (2) Titularul regimului trebuie să informeze biroul de plecare în legătură cu fiecare NTD/NTSD înregistrat în NCTS/T1/T2 şi căruia nu i s-a acordat liber de vamă, pentru care în continuare s-a trecut la utilizarea planului de asigurare a continuităţii activităţii, şi să solicite anularea acestuia.
    ART. 65
    (1) După aprobarea planului de asigurare a continuităţii activităţii, titularul regimului obligat prezintă la biroul de plecare mărfurile, declaraţia de tranzit şi documentele însoţitoare ale transportului în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (2) şi art. 163 din Codul vamal al Uniunii, la art. 291 şi în anexa 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 26, 29 şi 30 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (3) În cazul utilizării unui certificat de garanţie globală sau de exonerare de garanţie sau a unui titlu de garanţie izolată, aceste documente sunt prezentate biroului de plecare. Lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare verifică validitatea şi valabilitatea certificatului de garanţie globală sau de exonerare de garanţie.
    (4) După repornirea aplicaţiei NCTS/T1/T2, în termen de maximum o zi, titularul regimului al operaţiunii de tranzit introduce datele din fiecare declaraţie de tranzit care a fost întocmită în cadrul planului de asigurare a continuităţii activităţii, în ramura "Birou de plecare - Procedura de rezervă".
    ART. 66
    (1) Prevederile art. 6-21 se aplică în mod corespunzător.
    (2) În situaţia aprobării cererii de modificare prevăzute la art. 7 sau al acceptării modificărilor prevăzute la art. 16, declaraţia de tranzit se modifică de către titularul regimului.
    (3) În cazurile prevăzute la art. 13 şi 15-17 lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare menţionează rezultatul controlului pe declaraţia de tranzit prin înscrierea în caseta D a menţiunii "Conform" şi aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.
    ART. 67
    (1) În vederea aplicării planului de asigurare a continuităţii activităţii, lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare:
    a) aplică ştampila "Procedură de rezervă" în caseta A a declaraţiei de tranzit. Modelul ştampilei este prevăzut în anexa 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv în anexa B7 a apendicelui III la Convenţia privind regimul de tranzit comun;
    b) înscrie în caseta C a declaraţiei de tranzit numărul de înregistrare din evidenţele biroului vamal;
    c) aplică ştampila personală în caseta D a declaraţiei de tranzit;
    d) păstrează exemplarul corespunzător al declaraţiei de tranzit şi remite transportatorului celelalte exemplare.
    (2) La primirea exemplarului de confirmare a operaţiunii de tranzit completat corespunzător de biroul de destinaţie, lucrătorul vamal de la biroul de plecare introduce data sosirii şi rezultatul controlului în ramura "Birou de plecare - ", în fereastra "Rezultatele controlului la destinaţie".

    CAP. II
    Formalităţi în cazul expeditorilor agreaţi

    ART. 68
    Prevederile art. 63 şi 64 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 69
    (1) După aprobarea planului de asigurare a continuităţii activităţii, expeditorul agreat:
    a) completează declaraţia de tranzit;
    b) înregistrează declaraţia de tranzit în evidenţe;
    c) aplică în caseta A a declaraţiei de tranzit ştampila prevăzută la art. 67 alin. (1) lit. a);
    d) aplică în caseta C a declaraţiei de tranzit ştampila specială prevăzută la pct. 22.1 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 22.1 din anexa II a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, în situaţia în care autorizaţia de expeditor agreat prevede această metodă de autentificare;
    e) înscrie în caseta C numărul şi data declaraţiei de tranzit.
    (2) Prevederile art. 26, 27, 29, 30, 32 şi art. 66 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 70
    La expirarea termenului prevăzut în autorizaţie, expeditorul agreat:
    a) înscrie în caseta 44 a declaraţiei de tranzit menţiunile referitoare la itinerarul obligatoriu, dacă este cazul;
    b) înscrie în caseta 50 a declaraţiei de tranzit menţiunea "Dispensă de semnătură", dacă este cazul;
    c) înscrie în caseta D a declaraţiei de tranzit data-limită de prezentare la biroul de destinaţie, sigiliile aplicate sau menţiunea "Dispensă", dacă este cazul, precum şi menţiunea "Expeditor agreat";
    d) păstrează exemplarul corespunzător al declaraţiei de tranzit şi remite transportatorului celelalte exemplare;
    e) predă biroului de plecare exemplarul nr. 1 al declaraţiei de tranzit, în cadrul perioadei de justificare prevăzute în autorizaţie.

    CAP. III
    Formalităţi de îndeplinit în cursul transportului

    A. Formalităţi de îndeplinit la biroul de tranzit
    ART. 71
    Transportatorul prezintă la biroul de tranzit mărfurile, documentele însoţitoare şi exemplarele nr. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit, avizul de tranzit prevăzut la pct. 12.1 din anexa 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 12.1 din anexa II a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    ART. 72
    În situaţiile prevăzute la art. 34-36, lucrătorul vamal din cadrul biroului de tranzit ştampilează exemplarele nr. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit în caseta 51, ştampilează şi reţine avizul de tranzit. Noile sigilii aplicate se înscriu în caseta 55 a exemplarelor nr. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit.
    ART. 73
    Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în declaraţia de tranzit şi mărfurile controlate, lucrătorul vamal întrerupe operaţiunea de tranzit şi efectuează formalităţile de încheiere a tranzitului corespunzătoare biroului de destinaţie prevăzute în prezentele norme tehnice.
    ART. 74
    În cazul prezentării la un birou de tranzit, care lucrează în cadrul planului de asigurare a continuităţii activităţii, a mărfurilor ce fac obiectul unei operaţiuni de tranzit unional/comun ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, biroul de tranzit înregistrează operaţiunea în evidenţe şi notifică trecerea frontierei în aplicaţia NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.

    B. Prezentarea la un alt birou de tranzit
    ART. 75
    (1) Atunci când mărfurile se prezintă la un alt birou de tranzit decât cel menţionat în declaraţia de tranzit, prevederile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător.
    (2) În situaţiile prevăzute la art. 72, lucrătorul vamal înscrie codul noului birou de tranzit şi aplică ştampila în caseta 51 a exemplarelor nr. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit şi transmite biroului de plecare avizul de tranzit vizat în mod corespunzător, păstrând o copie a acestuia în evidenţele sale.

    C. Evenimente în timpul transportului
    ART. 76
    Prevederile art. 39-42 se aplică în mod corespunzător, menţiunile respective fiind făcute pe exemplarele nr. 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit.

    CAP. IV
    Formalităţi la biroul de destinaţie

    A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinaţie
    ART. 77
    Titularul regimului prezintă la biroul de destinaţie mărfurile, declaraţia de tranzit şi documentele însoţitoare ale transportului.
    ART. 78
    Lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinaţie înregistrează în evidenţe declaraţia de tranzit şi menţionează pe aceasta data sosirii, numărul de înregistrare în evidenţa biroului vamal şi constatările verificărilor efectuate.

    B. Decizia de control şi efectuarea controlului
    ART. 79
    (1) Prevederile art. 46-50 se aplică în mod corespunzător.
    (2) În cazurile prevăzute la art. 46 şi 48 lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinaţie menţionează rezultatul controlului pe declaraţia de tranzit, prin înscrierea în caseta I a menţiunii "Conform" şi aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.
    (3) În situaţia prevăzută la art. 49, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinaţie menţionează rezultatul controlului pe declaraţia de tranzit, prin înscrierea în caseta I a menţiunii "Nereguli", urmată de precizarea acestora şi aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.
    (4) În cazul prevăzut la art. 50 lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinaţie menţionează rezultatul controlului pe declaraţia de tranzit prin înscrierea în caseta I a menţiunii "Diferenţe", urmată, după caz, de una dintre menţiunile: "excedent", "lipsă", "descrierea mărfurilor" sau "încadrarea tarifară", şi aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.
    (5) Atunci când, pentru încheierea operaţiunii de tranzit, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinaţie decide că este necesară rezolvarea discrepanţelor constatate, acesta înscrie pe declaraţia de tranzit, în caseta I, menţiunea "Cercetare în curs" şi aplică semnătura şi ştampila personală. Rezultatele cercetării se comunică în scris biroului de plecare într-un termen de maximum 3 luni de la data înregistrării în evidenţe a operaţiunii de tranzit.
    (6) În cazul în care, pentru încheierea operaţiunii de tranzit, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinaţie stabileşte că nu este necesară rezolvarea discrepanţelor constatate şi decide să perceapă datoria rezultată, acesta înscrie pe declaraţia de tranzit, în caseta I, menţiunea "Taxe încasate" şi aplică semnătura şi ştampila personală.

    C. Încheierea operaţiunii de tranzit
    ART. 80
    (1) În vederea încheierii operaţiunii de tranzit biroul de destinaţie transmite biroului de plecare, prin poştă, exemplarul nr. 5 al declaraţiei de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operaţiunii şi cu respectarea termenului prevăzut la pct. 15 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 15 din anexa II a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Atunci când biroul de plecare este situat într-un alt stat membru sau o altă parte contractantă a Convenţiei privind regimul de tranzit comun, biroul de destinaţie transmite biroului centralizator, prin poştă, exemplarul nr. 5 al declaraţiei de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operaţiunii. Biroul centralizator transmite către autoritatea vamală competentă a biroului de plecare exemplarul nr. 5 al declaraţiei de tranzit sau TAD-ul, cu respectarea termenului prevăzut la pct. 15 din anexa 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 15 din anexa II a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    ART. 81
    (1) În cazul prezentării la un birou vamal de destinaţie, care lucrează în cadrul planului de asigurare a continuităţii activităţii, a mărfurilor ce fac obiectul unei operaţiuni de tranzit ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, biroul de destinaţie înregistrează operaţiunea în evidenţe, efectuează în mod corespunzător formalităţile descrise la art. 46-50, menţiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD, caseta I şi ulterior în aplicaţia NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.
    (2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

    D. Prezentarea la un alt birou de destinaţie
    ART. 82
    (1) Atunci când mărfurile se prezintă la un alt birou de destinaţie decât cel menţionat în declaraţia de tranzit, prevederile art. 77-81 se aplică în mod corespunzător cu respectarea prevederilor pct. 13.2 şi 13.3 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale pct. 13.2 şi 13.3 din anexa II a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) În situaţia prevăzută la pct. 13.3 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 13.3 din anexa II a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, biroul de destinaţie unde sunt prezentate efectiv mărfurile informează imediat în scris biroul centralizator, care va solicita precizări de la biroul de plecare.

    CAP. V
    Formalităţi în cazul destinatarilor agreaţi

    ART. 83
    (1) La sosirea mărfurilor împreună cu documentele însoţitoare şi declaraţia de tranzit în locul autorizat, destinatarul agreat informează biroul de destinaţie prin intermediul "notificării de sosire".
    (2) Prevederile art. 57 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 84
    Prevederile art. 58 şi 59 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 85
    Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în declaraţia de tranzit şi mărfurile descărcate, comunicarea prevăzută la art. 59 se face prin înscrierea în caseta I a declaraţiei de tranzit a menţiunilor referitoare la data sosirii şi starea eventualelor sigilii aplicate şi transmiterea acestora biroului de destinaţie.
    ART. 86
    (1) Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepanţe, destinatarul agreat opreşte descărcarea şi informează imediat biroul de destinaţie.
    (2) Biroul de destinaţie controlează mărfurile şi menţionează rezultatul controlului pe declaraţia de tranzit.
    (3) Prevederile art. 79 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 87
    Prevederile art. 80 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 88
    (1) Atunci când în locul autorizat al destinatarului agreat sosesc mărfuri ce fac obiectul unei operaţiuni de tranzit ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, iar aplicaţia NCTS/T1/T2 nu funcţionează, prevederile art. 84-87 se aplică în mod corespunzător.
    (2) Formalităţile prevăzute la art. 60-62 se aplică în mod corespunzător.
    (3) Menţiunile referitoare la rezultatul descărcării sunt trecute de biroul de destinaţie în TAD/TSAD în caseta I.
    (4) Prevederile art. 57 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător şi în cazul comunicării deciziei de control şi a rezultatului descărcării.
    ART. 89
    (1) În momentul încetării motivelor care au determinat acordarea planului de asigurare a continuităţii activităţii, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinaţie identifică AAR în aplicaţia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, transmite mesajul "aviz de sosire" către biroul de plecare, menţionează rezultatul controlului mărfurilor în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie" şi încheie operaţiunea în conformitate cu prevederile art. 309 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 47 alin. (5) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun. Discrepanţele constatate se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
    (2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

    PARTEA a IV-a
    Regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale ferată şi aeriană şi cu manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

    TITLUL I
    Regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 90
    (1) Dispoziţiile cuprinse în prezentul titlu se aplică mărfurilor transportate în regim de tranzit unional/comun, pe calea ferată sub acoperirea unei scrisori de trăsură CIM, a unei scrisori de trăsură CIM pentru transport combinat sau a unei scrisori de trăsură combinate CIM/SMGS, denumite în continuare scrisori de trăsură CIM, în condiţiile art. 24, 30, 31, 33-40, 42-44 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 55 lit. e) şi f), art. 91, 93, 95-107 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie se utilizează numai în situaţia în care pentru realizarea transportului mărfurilor cooperează două sau mai multe întreprinderi feroviare autorizate din Uniune sau ţările de tranzit comun, fiecare activând la nivel naţional, autorizate pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie.
    (3) Lista întreprinderilor feroviare autorizate să utilizeze regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată în Uniune şi în ţările de tranzit comun se comunică de către biroul centralizator tuturor birourilor vamale cu activitate feroviară.

    CAP. II
    Formalităţi la biroul de plecare

    A. Întocmirea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 91
    (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată se face prin completarea de către persoana interesată a setului complet al scrisorii de trăsură CIM. Solicitarea pentru utilizarea procedurii simplificate se face prin înscrierea în caseta 58b a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 66b a scrisorii de trăsură CIM/SMGS a codului societăţii de cale ferată care are calitatea de titular al regimului şi bifarea căsuţei "DA".
    (2) Întreprinderile feroviare autorizate care cooperează pentru realizarea transportului se menţionează în caseta 57 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 65 a scrisorii de trăsură combinate CIM/SMGS.
    (3) După completare, setul complet al scrisorii de trăsură CIM, semnat, împreună cu mărfurile şi documentele însoţitoare se prezintă de către întreprinderea feroviară autorizată la biroul de plecare.

    B. Acceptarea declaraţiei de tranzit
    ART. 92
    Dacă condiţiile prevăzute la art. 91 sunt îndeplinite lucrătorul vamal înregistrează operaţiunea de tranzit în evidenţele biroului de plecare şi înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS numărul de înregistrare a operaţiunii în evidenţele biroului vamal.

    C. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 93
    (1) Modificarea uneia sau mai multor date din scrisoarea de trăsură CIM se face în conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 96 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, în condiţiile prevăzute la art. 173 din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 31 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de modificare, acesta comunică întreprinderii feroviare autorizate motivele respingerii.
    ART. 94
    Prevederile art. 174 din Codul vamal al Uniunii şi art. 148 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun se aplică în mod corespunzător.

    D. Decizia de control
    ART. 95
    În situaţia în care, în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind operaţiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoţitoare şi/sau mărfurile declarate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.
    ART. 96
    Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însoţitoare şi/sau mărfurile declarate, controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii, precum şi ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 35 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

    E. Efectuarea controlului
    ART. 97
    Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.
    ART. 98
    În situaţia în care se constată discrepanţe minore între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare întreprinderii feroviare autorizate, stabilindu-i-se un termen de răspuns.
    ART. 99
    Dacă modificările datelor din scrisoarea de trăsură CIM nu sunt acceptate de întreprinderea feroviară autorizată sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă.
    ART. 100
    Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, acestea sunt comunicate întreprinderii feroviare autorizate, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Lucrătorul vamal returnează scrisoarea de trăsură CIM şi păstrează o xerocopie a exemplarului 3. Menţiunea neacordării liberului de vamă se înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS.
    ART. 101
    Biroul de plecare decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

    F. Liberul de vamă
    ART. 102
    (1) Liberul de vamă se acordă conform prevederilor art. 194 şi 195 din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 246 şi 247 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 40 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun. Lucrătorul vamal înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS simbolul T1, T2 sau T2F, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 97 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, aplică sigiliile vamale, dacă este cazul, precum şi semnătura şi ştampila personală.
    (2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal remite toate exemplarele scrisorii de trăsură CIM întreprinderii feroviare autorizate şi păstrează în evidenţă o xerocopie a exemplarului 3 şi a documentelor însoţitoare.

    CAP. III
    Formalităţi la biroul de destinaţie

    A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinaţie
    ART. 103
    (1) Întreprinderea feroviară autorizată prezintă la biroul de destinaţie mărfurile, documentele însoţitoare şi exemplarele 2 şi 3 ale scrisorii de trăsură CIM, cu respectarea prevederilor art. 36 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 97 alin. (7), art. 100 şi art. 102 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Lucrătorul vamal înregistrează în evidenţele biroului de destinaţie scrisoarea de trăsură CIM.

    B. Decizia de control
    ART. 104
    Dacă, în urma analizei de risc sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, încheie operaţiunea de tranzit prin înscrierea pe exemplarele 2 şi 3 ale scrisorii de trăsură CIM, în rubrica destinată autorităţii vamale, a numărului şi datei înscrierii în evidenţa biroului vamal de destinaţie sau declaraţiei vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal şi aplică semnătura şi ştampila personală. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trăsură CIM se restituie întreprinderii feroviare autorizate, iar exemplarul nr. 3 se reţine în evidenţa biroul de destinaţie.
    ART. 105
    În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

    C. Efectuarea controlului şi încheierea operaţiunii de tranzit
    
ART. 106 - (1) Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM şi mărfurile controlate sau se constată discrepanţe minore, prevederile art. 104 se aplică în mod corespunzător. Rezultatele controlului se înscriu pe versoul exemplarelor scrisorii de trăsură CIM.
    (2) Prevederile art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 107
    (1) Când, în urma controlului, lucrătorul vamal constată discrepanţe majore, încheie operaţiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe verso-ul exemplarelor scrisorii de trăsură CIM utilizând una dintre menţiunile prevăzute la art. 79 alin. (4), dispune, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanţelor constatate, înscrie pe exemplarele 2 şi 3 ale scrisorii de trăsură CIM, în rubrica destinată autorităţii vamale, numărul şi data înscrierii în evidenţa biroului vamal de destinaţie, ale declaraţiei vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei şi aplică semnătura şi ştampila personală. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trăsură CIM se restituie întreprinderii feroviare autorizate, iar exemplarul nr. 3 se reţine în evidenţa biroului de destinaţie.
    (2) Biroul de destinaţie decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM şi mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

    CAP. IV
    Formalităţi la biroul vamal de intrare/ieşire

    ART. 108
    În situaţia prevăzută la art. 36 alin. (5) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 101 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 şi 95-98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 109
    (1) Prevederile art. 90 alin. (2) şi art. 92 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia prevăzută la art. 33 alin. (5) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 102 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 şi 95-98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prevederile art. 96-102 se aplică în mod corespunzător în situaţiile prevăzute la art. 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 110
    Prevederile art. 108 şi 109 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia prevăzută la art. 38 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 103 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

    TITLUL II
    Regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie sau utilizând manifestul electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 111
    Dispoziţiile cuprinse în prezentul titlu se aplică mărfurilor transportate în regim de tranzit unional/comun, pe calea aerului sub acoperirea manifestului aerian, în condiţiile art. 295 lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, art. 24, 27 alin. (1) şi 46 alin. (1) şi (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 55 lit. e), art. 108 alin. (1) şi (2) şi art. 111 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

    CAP. II
    Regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

    SECŢIUNEA 1
    Formalităţi la biroul de plecare

    A. Întocmirea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 112
    (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană se face prin întocmirea de către compania aeriană a manifestului aerian, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) şi art. 47 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 108 alin. (3) şi art. 109 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) După completare, manifestul aerian împreună cu mărfurile, scrisorile de transport şi documentele însoţitoare se prezintă de către compania aeriană la biroul de plecare.

    B. Acceptarea declaraţiei de tranzit
    ART. 113
    Dacă condiţiile prevăzute la art. 112 sunt îndeplinite, lucrătorul vamal înregistrează operaţiunea de tranzit în evidenţele biroului de plecare.

    C. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 114
    Prevederile art. 173 şi 174 din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 31 şi 32 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun se aplică în mod corespunzător.

    D. Decizia de control
    ART. 115
    În situaţia în care, în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifest, biroul de plecare ia decizia de a nu controla documentele însoţitoare şi/sau mărfurile declarate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.
    ART. 116
    Dacă biroul de plecare ia decizia de a controla documentele însoţitoare şi/sau mărfurile declarate, controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii şi art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 35 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

    E. Efectuarea controlului
    ART. 117
    Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.
    ART. 118
    În situaţia în care se constată discrepanţe minore între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, stabilindu-i-se un termen de răspuns.
    ART. 119
    Modificarea datelor din manifestul aerian ca urmare a constatărilor controlului se face de către compania aeriană cu acceptul biroului de plecare.
    ART. 120
    Dacă modificările datelor din manifestul aerian nu sunt acceptate de compania aeriană sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă cu respectarea prevederilor art. 243 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
    ART. 121
    Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Lucrătorul vamal menţionează rezultatul controlului "nesatisfăcător" pe toate exemplarele manifestului aerian şi returnează manifestul aerian companiei aeriene, păstrând un exemplar al acestuia.
    ART. 122
    Biroul de plecare decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

    F. Liberul de vamă
    ART. 123
    (1) Liberul de vamă se acordă conform dispoziţiilor stabilite la art. 194 şi 195 din Codul vamal al Uniunii şi la art. 246 şi 247 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 40 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, lucrătorul vamal aplicând semnătura şi ştampila personală pe toate exemplarele manifestului aerian.
    (2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal remite companiei aeriene manifestul aerian, păstrând un exemplar al acestuia în evidenţele biroului vamal de plecare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Formalităţi la biroul de destinaţie

    A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinaţie
    ART. 124
    (1) Compania aeriană prezintă la biroul de destinaţie mărfurile, manifestul aerian, scrisorile de transport aerian şi documentele însoţitoare.
    (2) Lucrătorul vamal înregistrează în evidenţele biroului de destinaţie manifestul aerian.

    B. Decizia de control
    ART. 125
    Dacă, în urma analizei de risc sau a unor elemente privind datele înscrise în manifest, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, încheie operaţiunea de tranzit prin înscrierea în evidenţe a numărului declaraţiei sumare sau al declaraţiei vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal, aplicând ştampila şi semnătura pe manifestul aerian, restituie companiei aeriene manifestul şi reţine o copie a acestuia.
    ART. 126
    În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată companiei aeriene. Controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii şi art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

    C. Efectuarea controlului şi încheierea operaţiunii de tranzit
    ART. 127
    Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în manifestul aerian şi mărfurile controlate sau se constată discrepanţe minore, prevederile art. 117 se aplică în mod corespunzător. Rezultatele controlului se înscriu pe manifestul aerian în rubrica destinată autorităţii vamale.
    ART. 128
    (1) Când, în urma controlului, lucrătorul vamal constată discrepanţe majore, încheie operaţiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe manifestul aerian, în rubrica destinată autorităţii vamale, utilizând una dintre menţiunile prevăzute la art. 79 alin. (4), dispune, după caz, perceperea datoriei ca urmare a discrepanţelor constatate, înscrie numărul şi data declaraţiei sumare, ale declaraţiei de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei şi aplică semnătura şi ştampila personală. Exemplarul manifestului aerian se restituie companiei aeriene şi o copie se reţine în evidenţa biroului de destinaţie.
    (2) Biroul de destinaţie decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în manifestul aerian şi mărfurile controlate se consideră minore sau majore.
    ART. 129
    (1) În aplicarea art. 48 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv a art. 110 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, în primele 5 zile ale lunii, companiile aeriene întocmesc pentru fiecare aeroport de plecare o lista a manifestelor care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente şi o prezintă biroului de destinaţie.
    (2) Lucrătorul vamal verifică informaţiile cuprinse în listă cu datele înregistrate în evidenţele biroului de destinaţie şi aplică ştampila şi semnătura personală. Lista împreună cu neregulile constatate în legătură cu informaţiile conţinute în manifestele de pe listă, dacă este cazul, se transmite biroului centralizator, până cel târziu la data de 10 a lunii respective. O copie a listei se păstrează în evidenţa biroului de destinaţie.
    (3) Biroul centralizator transmite birourilor de plecare corespunzătoare listele şi neregulile constatate în legătură cu informaţiile conţinute în manifestele de pe listă, prevăzute la alin. (2), până cel târziu la data de 15 a lunii respective.
    ART. 130
    În situaţia prevăzută la art. 48 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 110 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, informarea biroului de plecare şi autorităţilor care au eliberat autorizaţia se face prin intermediul biroului centralizator.

    CAP. III
    Regimul de tranzit unional/comun utilizând manifestul electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

    SECŢIUNEA 1
    Formalităţi la biroul de plecare

    A. Întocmirea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 131
    (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit unional/comun pe calea aerului utilizând manifestul electronic se face prin întocmirea de către compania aeriană a manifestului aerian, în format electronic, în conformitate cu prevederile art. 52 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 111 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) O copie a manifestului aerian este prezentată, la cerere, biroului de plecare.

    B. Modificarea şi invalidarea declaraţiei vamale de tranzit
    ART. 132
    Prevederile art. 114 se aplică în mod corespunzător.

    C. Decizia de control şi efectuarea controlului
    ART. 133
    (1) În situaţia în care, în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifestul aerian, biroul de plecare ia decizia de a controla mărfurile declarate şi/sau documentele însoţitoare, controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii şi art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2.015/2.447, respectiv ale art. 35 al apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Lucrătorul vamal menţionează rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevăzută la art. 131 alin. (2), luând măsurile corespunzătoare.
    ART. 134
    Biroul de plecare efectuează periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operaţiunilor de tranzit efectuate utilizând manifestul electronic.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Formalităţi la biroul de destinaţie

    A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinaţie
    ART. 135
    (1) Prevederile art. 124 se aplică în mod corespunzător.
    (2) O copie a manifestului aerian este prezentată, la cerere, biroului de destinaţie.

    B. Decizia de control, efectuarea controlului şi încheierea operaţiunii de tranzit
    ART. 136
    (1) În situaţia în care, în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifestul aerian, biroul de destinaţie ia decizia de a controla mărfurile prezentate şi/sau documentele însoţitoare, controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii şi art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 45 alin. (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Lucrătorul vamal menţionează rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevăzută la art. 135 alin. (2), luând măsurile corespunzătoare.
    ART. 137
    Informarea prevăzută la art. 52 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 111 alin. (6) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun se transmite de către biroul de destinaţie către biroul de plecare şi autorităţile care au eliberat autorizaţia, prin intermediul biroului centralizator.
    ART. 138
    Biroul de destinaţie efectuează periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operaţiunilor de tranzit efectuate utilizând manifestul electronic şi, dacă este necesar, transmite detalii ale manifestelor primite prin sistemul electronic de schimb de date biroului de plecare, pentru verificare prin intermediul biroului centralizator.

    PARTEA a V-a
    Procedura de cercetare şi controlul încheierii regimului de tranzit

    CAP. I
    Procedura de cercetare şi controlul încheierii operaţiunilor de tranzit emise în procedură informatică

    A. Declanşarea procedurii de cercetare
    ART. 139
    (1) La împlinirea termenelor şi în condiţiile prevăzute la art. 310 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (1) şi (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, biroul de plecare comunică biroului centralizator operaţiunile de tranzit pentru care sunt îndeplinite condiţiile declanşării procedurii de cercetare.
    (2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face cel târziu a doua zi de la împlinirea termenelor respective.
    ART. 140
    (1) Biroul centralizator declanşează procedura de cercetare la biroul de destinaţie şi la titularul regimului, cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute la art. 310 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (1) şi (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) Modelul scrisorii de informare a titularului regimului este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.
    (3) În situaţia prevăzută la art. 310 alin. (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (6) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cererea adresată biroului de destinaţie se face cel târziu a doua zi de la primirea informaţiilor de la titularul regimului.
    ART. 141
    (1) Atunci când este solicitat, biroul de destinaţie efectuează investigaţiile necesare, procedează la verificarea evidenţelor proprii sau, după caz, ale destinatarului agreat, şi în termen de maximum 10 zile de la primirea solicitării comunică în scris biroului centralizator rezultatele verificărilor efectuate.
    (2) În situaţia în care se constată că mărfurile în cauză au fost prezentate biroului de destinaţie sau destinatarului agreat, dar dovada încheierii regimului nu a fost transmisă în termen, biroul de destinaţie procedează la confirmarea încheierii regimului de tranzit prin transmiterea mesajelor de confirmare în aplicaţia NCTS/T1/T2 sau, după caz, trimiterea la biroul centralizator a documentelor corespunzătoare.
    ART. 142
    (1) Dacă biroul centralizator are suspiciuni în ceea ce priveşte autenticitatea dovezilor prezentate de titularul regimului sau corectitudinea datelor înscrise în acestea, iniţiază controlul ulterior al acestora.
    (2) Cererea de control ulterior adresată biroului de destinaţie se întocmeşte utilizând formularul TC 21, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) condiţiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmată autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.
    ART. 143
    În cazul în care biroul de destinaţie nu confirmă încheierea regimului de tranzit şi destinatarul mărfurilor este stabilit în România, biroul centralizator solicită Direcţiei supraveghere şi control vamal din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor efectuarea unui control la sediul destinatarului mărfurilor pentru a stabili dacă acesta a primit mărfurile respective.

    B. Finalizarea procedurii de cercetare
    ART. 144
    În funcţie de răspunsul biroului de destinaţie, de dovezile prezentate de titularul regimului, precum şi, dacă este cazul, de rezultatele verificărilor efectuate de Direcţia supraveghere şi control vamal din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, biroul centralizator stabileşte dacă operaţiunea de tranzit s-a încheiat şi finalizează procedura de cercetare.
    ART. 145
    În situaţia prevăzută la art. 310 alin. (7) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (7) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, biroul centralizator comunică biroului de plecare şi titularului regimului încheierea regimului de tranzit prin intermediul aplicaţiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Confirmat".
    ART. 146
    (1) Atunci când în cadrul procedurii de cercetare se stabileşte că regimul de tranzit unional/comun nu poate fi descărcat şi înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 77 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv la art. 114 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, biroul centralizator stabileşte autoritatea competentă pentru recuperare.
    (2) Prevederile art. 311 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 50 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun se aplică în mod corespunzător.
    ART. 147
    (1) Dacă autoritatea vamală română este competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, biroul centralizator comunică biroului de plecare rezultatul procedurii de cercetare.
    (2) Biroul de plecare încheie din oficiu operaţiunea de tranzit şi ia măsuri pentru recuperarea datoriei vamale şi a altor taxe, după caz, cu respectarea termenului prevăzut la art. 105 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii.
    (3) În documentul pentru regularizarea situaţiei întocmit de către biroul de plecare se înscriu numele şi datele de identificare ale tuturor debitorilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. 79 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 113 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun. Prevederile art. 579 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    (4) Biroul de plecare comunică câte un exemplar al documentului pentru regularizarea situaţiei tuturor debitorilor şi transmite o copie la biroul centralizator.
    ART. 148
    (1) Dacă sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import şi alte
taxe stabilite, biroul de plecare efectuează demersurile legale în vederea executării garanţiei sau executării silite după caz.
    (2) Garanţiile izolate constituite prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament în contul biroului vamal de plecare se încasează de biroul de plecare.
    (3) În cazul garanţiilor izolate constituite prin angajament de garanţie izolată, biroul de plecare solicită garantului executarea garanţiei, comunicându-i toate informaţiile financiare privind încasarea sumelor aferente. Solicitarea de executare a garanţiei va fi însoţită de un exemplar al documentului pentru regularizarea situaţiei.
    (4) În cazul utilizării unei garanţii globale, biroul de plecare comunică biroului de garanţii din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor informaţiile financiare privind încasarea sumelor aferente, transmiţându-i un exemplar al documentului pentru regularizarea situaţiei. Biroul de garanţie transmite garantului cererea de executare a garanţiei însoţită de documentul pentru regularizarea situaţiei, a doua zi de la data primirii acestuia.
    (5) În cazul utilizării exonerării de garanţie biroul de plecare informează biroul de garanţie în vederea revocării autorizaţiei pentru utilizarea exonerării de garanţie.
    ART. 149
    După încasarea sumelor devenite exigibile, biroul de plecare informează imediat biroul centralizator, care finalizează procedura de cercetare în evidenţele sale şi în aplicaţia NCTS/T1/T2.
    ART. 150
    (1) Pentru operaţiunile de tranzit emise de România sau de un alt stat membru sau de o altă parte contractantă a Convenţiei privind regimul de tranzit comun pentru care autoritatea vamală română este stabilită ca autoritate competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, prevederile art. 147 alin. (2), (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător de către biroul de destinaţie sau, după caz, de către structura de supraveghere şi control competentă.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 148 alin. (1), biroul de destinaţie sau, după caz, structura de supraveghere şi control vamal competentă efectuează demersurile legale în vederea executării garanţiei, prin intermediul biroului centralizator.
    (3) Biroul centralizator finalizează procedura de cercetare atunci când sumele devenite exigibile au fost încasate de autoritatea competentă pentru recuperare.

    CAP. II
    Procedura de cercetare şi controlul încheierii operaţiunilor de tranzit emise în procedură de rezervă

    A. Declanşarea procedurii de cercetare
    ART. 151
    (1) La împlinirea termenului şi în condiţiile prevăzute la pct. 16 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 16 din anexa II a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, biroul de plecare comunică titularului regimului operaţiunile de tranzit pentru care sunt îndeplinite condiţiile declanşării procedurii de cercetare, solicitându-i să prezinte dovezi cu privire la încheierea operaţiunilor de tranzit.
    (2) Prevederile art. 140 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 152
    (1) Atunci când titularul regimului nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în condiţiile prevăzute la art. 312 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 51 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, la împlinirea termenului prevăzut la pct. 17.1 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, respectiv la pct. 17.1 din anexa II a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, biroul de plecare declanşează procedura de cercetare transmiţând biroului de destinaţie avizul de cercetare TC20, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice, copia exemplarului 1 al declaraţiei de tranzit şi, după caz, informaţiile furnizate de titularul regimului.
    (2) În cazul operaţiunilor de tranzit pentru care biroul de destinaţie nu este situat pe teritoriul României, în situaţia prevăzută la alin. (1), biroul de plecare transmite biroului centralizator copia exemplarului nr. 1 al declaraţiei vamale de tranzit, a adresei de informare a titularului regimului şi, după caz, răspunsul acestuia. Biroul centralizator transmite biroului de destinaţie avizul de cercetare TC20, copia exemplarului 1 al declaraţiei de tranzit şi, după caz, informaţiile furnizate de titularul regimului.
    (3) Prevederile art. 142 se aplică în mod corespunzător de către biroul de plecare.
    ART. 153
    (1) Prevederile art. 141 se aplică în mod corespunzător.
    (2) Prevederile art. 143 se aplică în mod corespunzător de către biroul de plecare sau biroul centralizator, după caz.
    (3) Comunicarea rezultatelor verificărilor efectuate se face prin returnarea avizului de cercetare TC20 completat corespunzător.

    B. Finalizarea procedurii de cercetare
    ART. 154
    (1) Prevederile art. 144 şi 146-150 se aplică în mod corespunzător.
    (2) În funcţie de rezultatul procedurii de cercetare, lucrătorul vamal introduce data sosirii şi rezultatul controlului sau după caz, numărul şi data documentului pentru regularizarea situaţiei în ramura "Birou de plecare - Procedura de rezervă".

    CAP. III
    Procedura de cercetare şi controlul încheierii operaţiunilor de tranzit unional/comun emise pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale ferată

    A. Declanşarea procedurii de cercetare
    ART. 155
    (1) În aplicarea prevederilor art. 41 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 92 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, autoritatea vamală verifică periodic evidenţele deţinute de întreprinderile feroviare autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate.
    (2) Echipa de control din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor care efectuează controlul în centrele contabile ale societăţilor de cale ferată se stabileşte prin decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor.
    ART. 156
    (1) Atunci când în urma controlului ulterior al scrisorilor de trăsură CIM primite, care au circulat în regim de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale ferată, echipa de control constată că regimul de tranzit nu a fost încheiat informează întreprinderea feroviară autorizată în termen de 7 zile de la data efectuării controlului, solicitându-i să prezinte dovezi cu privire la încheierea operaţiunii de tranzit.
    (2) Atunci când întreprinderea feroviară autorizată nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 310 alin. (4) şi (5) şi 312 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (4) şi (5) şi art. 51 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, biroul centralizator declanşează procedura de cercetare la biroul de destinaţie.
    (3) Prevederile art. 143 se aplică în mod corespunzător.

    B. Finalizarea procedurii de cercetare
    ART. 157
    (1) Dacă sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import şi alte taxe stabilite, biroul de plecare efectuează demersurile legale în vederea executării silite şi informează biroul centralizator în vederea revocării autorizaţiei pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfuri transportate pe cale ferată.
    (2) Prevederile art. 144, 146, 147, 149 şi 150 se aplică în mod corespunzător.

    CAP. IV
    Procedura de cercetare a operaţiunilor de tranzit unional/comun efectuate pe suport hârtie şi pe baza manifestului electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

    A. Declanşarea procedurii de cercetare
    ART. 158
    (1) Atunci când regimul de tranzit nu a fost încheiat în conformitate cu prevederile art. 129, biroul de plecare iniţiază procedura de cercetare în termen de două luni de la sfârşitul lunii în cursul căreia manifestele au fost prezentate biroului de plecare, informând în scris compania aeriană şi anexând o copie a manifestului aerian.
    (2) Prevederile art. 140 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 159
    (1) Atunci când compania aeriană nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 310 alin. (4) şi art. 312 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (4) şi art. 51 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, biroul de plecare solicită în scris biroului centralizator declanşarea procedurii de cercetare, anexând o copie a manifestului aerian şi a documentelor însoţitoare, a adresei de informare a companiei aeriene şi după caz, răspunsul acesteia.
    (2) Dacă biroul de plecare are suspiciuni în ceea ce priveşte autenticitatea dovezilor prezentate sau corectitudinea datelor, solicită biroului centralizator controlul ulterior al acestora.
    (3) Cererea de control ulterior adresată biroului de destinaţie se întocmeşte utilizând formularul TC 21A prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (2), condiţiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmată autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.
    ART. 160
    Biroul centralizator declanşează procedura de cercetare la biroul de destinaţie, în termen de 7 zile de la data primirii solicitării biroului de plecare, printr-o adresă scrisă la care este anexată copia manifestului aerian şi a documentelor însoţitoare, pentru care regimul de tranzit nu a fost încheiat.
    ART. 161
    Atunci când este solicitat, biroul de destinaţie efectuează investigaţiile corespunzătoare, procedează la verificarea evidenţelor proprii sau ale companiei aeriene şi în termen de maximum 10 zile comunică în scris biroului centralizator rezultatele verificărilor efectuate, anexând dovezi ale încheierii regimului de tranzit.

    B. Finalizarea procedurii de cercetare
    ART. 162
    În funcţie de răspunsul biroului de destinaţie, de dovezile prezentate de compania aeriană, biroul centralizator stabileşte dacă operaţiunea de tranzit s-a încheiat în mod corect şi finalizează procedura de cercetare.
    ART. 163
    Atunci când se stabileşte că regimul de tranzit s-a încheiat în mod corect, biroul centralizator informează în scris biroul de plecare şi compania aeriană despre descărcarea regimului de tranzit.
    ART. 164
    Prevederile art. 146, 147, 149 şi art. 150 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 165
    În situaţia în care biroul centralizator este informat despre neîncasarea sumelor devenite exigibile, ia măsurile corespunzătoare în vederea suspendării sau revocării autorizaţiei de utilizare a procedurii simplificate.

    C. Controlul ulterior al operaţiunilor de tranzit
    ART. 166
    (1) În situaţia prevăzută la art. 138, dacă există suspiciuni cu privire la datele înscrise în manifestul electronic, biroul de destinaţie întocmeşte în termen de 10 zile de la efectuarea controlului, cererea de control ulterior prevăzută la art. 159 alin. (3) şi o transmite biroului centralizator.
    (2) Biroul centralizator transmite cererea de control ulterior autorităţilor vamale competente, în termen de 7 zile de la primirea acesteia.
    (3) Prevederile art. 159 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 167
    Dacă în cadrul controlului ulterior, autoritatea vamală solicitată informează că datele înscrise în manifestul aerian nu sunt corecte, biroul centralizator declanşează procedura de cercetare şi stabileşte autoritatea competentă pentru recuperare. În acest caz prevederile art. 146, 149 şi art. 150 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

    PARTEA a VI-a
    Dispoziţii finale

    ART. 168
    Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Codului vamal al Uniunii, Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, Regulamentului delegat (UE) 2016/341 şi ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun.
    ART. 169
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.


    ANEXA 1
    la normele tehnice

                       Model de scrisoare de informare a
                             titularului regimului


  ..................... ............................ ............................
 [Număr de înregistrare] [Numele titularului regimului] [Adresa titularului regimului]


    Obiect: Tranzit unional/comun
    Absenţa dovezii încheierii regimului de tranzit
    Sunteţi titularul regimului pentru următoarea declaraţie vamală (următoarele declaraţii vamale) de tranzit unional/comun:
    ...........[numărul de referinţă şi data declaraţiei (declaraţiilor) de tranzit]..................
    depusă la biroul de plecare ...............[denumirea biroului de plecare]................

    În conformitate cu prevederile art. 310 alin. (2) şi (5)/pct. 16 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, respectiv art. 49 alin. (2) şi (5)/pct. 16 al anexei II a apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006, vă informăm că nu am primit dovada încheierii regimului de tranzit pentru declaraţia (declaraţiile) vamală(e) sus-menţionată(e).
    Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteţi informaţiile şi documentele care conţin probe conform cărora regimul s-a încheiat. Veţi menţiona, totodată, după caz, orice modificări în privinţa biroului de destinaţie şi/sau a birourilor de tranzit. Vă rugăm să furnizaţi informaţiile solicitate în termen de 28 de zile de la data prezentei scrisori.
    În cazul în care nu furnizaţi informaţii sau dacă informaţiile furnizate nu ne permit să efectuăm cercetări la biroul de destinaţie, datoria vamală se stabileşte după o lună de la expirarea termenului de 28 de zile, în conformitate cu prevederile art. 77 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv ale art. 144 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006.
    Pot fi aduse ca probe următoarele:
    1. un document certificat de autoritatea vamală a statului membru de destinaţie, care identifică mărfurile şi stabileşte că mărfurile au fost prezentate la biroul de destinaţie sau au fost livrate unui destinatar agreat menţionat la art. 223 alin. (4) lit. b) din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 55 lit. d) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006.
    2. un document sau o evidenţă vamală, certificat(ă) de autoritatea vamală a unui stat membru, care stabileşte că mărfurile au părăsit fizic teritoriul vamal al Uniunii;
    3. un document vamal eliberat într-o ţară terţă, prin care mărfurile sunt plasate sub un regim vamal;
    4. un document emis într-o ţară terţă, ştampilat sau certificat în alt mod de autoritatea vamală din acea ţară, care stabileşte faptul că mărfurile sunt considerate a se afla în liberă circulaţie în ţara respectivă.
    Probele aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispoziţiile art. 312 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 51 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.
    În conformitate cu prevederile art. 79 din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 112 şi 113 ale Apendicelui I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006, dacă nu se poate stabili că regimul s-a încheiat pentru declaraţia (declaraţiile) în cauză, veţi fi obligat la plata datoriei pentru mărfurile care fac obiectul declaraţiei (declaraţiilor) respective (taxe de import sau export şi alte taxe).
    Dacă vă aflaţi în imposibilitatea de a dovedi că regimul de tranzit s-a încheiat, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie orice informaţii disponibile, împreună cu documentele justificative aferente, cu privire în special la locul (ţara) în care consideraţi că au avut loc evenimentele care au dat naştere datoriei, în conformitate cu prevederile art. 87 din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 114 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

    Numele şi prenumele .......................
    Calitatea ...........................................
    Semnătura şi ştampila ......................


    ANEXA 2
    la normele tehnice

                       TC 21 - CERERE DE CONTROL ULTERIOR


    I. AUTORITATEA SOLICITANTĂ II. AUTORITATEA SOLICITATĂ
         (nume, adresă) (nume, adresă)

    III. CERERE DE CONTROL ULTERIOR prin sondaj verificare din motivul
                                                     indicat în căsuţa C sau D

    Vă rugăm să verificaţi
    A. Autenticitatea ştampilei şi a semnăturii
    [] 1. în caseta "I. Controlat la biroul de destinaţie" a
       exemplarului pentru returnare nr. .................................... anexat
    [] 2. în caseta F şi/sau G a exemplarului pentru
       returnare nr. ........................................................ anexat
    [] 3. în caseta J "Verificarea utilizării şi/sau destinaţiei" din
       exemplarul de control T5 nr. ......................................... anexat
    [] 4. în caseta C "Biroul de plecare" din exemplarul
       nr. 4 nr. ............................................................ anexat
    [] 5. în caseta D "Controlat la biroul de plecare" din
       exemplarul nr. 4 nr. ................................................. anexat
    [] 6. în caseta 31 "Colete şi denumirea mărfurilor" din
       exemplarul nr. 4 nr. ................................................. anexat
    [] 7. în factura nr. ..... din ....... / documentul de transport
       nr. ................... din .......................................... anexat

    B. Exactitatea menţiunilor din
    [] 1. caseta (casetele).......... (1)
    [] 2. documentul comercial nr. ......... din ............ (anexat)

    C. [] Autenticitatea şi exactitatea probei alternative anexate.

    D. Controlul este solicitat deoarece
    [] 1. ştampila lipseşte [] 2. semnătura lipseşte
    [] 3. ştampila nu este lizibilă [] 4. caseta nu este completată
                                                 în totalitate
    [] 5. au fost făcute corecturi fără a [] 6. formularul conţine ştersături
       fi certificate şi autentificate şi/sau modificări
    [] 7 ştampila nu este recunoscută [] 8. lipsesc informaţiile privind
                                                 utilizarea sau
    [] 9. alte motive (se specifică)
       destinaţia

    Locul: ...................
    Data: .........................
    Semnătura ............................... (Ştampila)

    (1) Se indică numărul casetelor care corespund verificărilor solicitate

    IV. REZULTATUL CONTROLULUI
    A. Ştampila şi semnătura sunt autentice

    B. Formularul nu a fost prezentat autorităţilor competente şi
    1. există suspiciuni de falsificare a ştampilei
    2. ştampila pare să fi fost aplicată neregulamentar
    3. semnătura nu aparţine oficialului responsabil de pe lângă autorităţile competente

    C. Menţiunile sunt corecte

    D. Menţiunile nu sunt corecte: acestea ar trebui să conţină următoarele:

    E. Observaţii:
    [] 1. ştampila a fost aplicată [] 2. semnătura a fost introdusă
       lizibil
    [] 3. caseta a fost completată [] 4. corecturile au fost certificate
                                                    şi autentificate
    [] 5. ştersăturile şi/sau modificările [] 6. ştampila este autentică şi poate
       s-au datorat: fi acceptată
    [] 7. data a fost introdusă [] 8. proba alternativă este conformă
                                                    şi poate fi acceptată
    [] 9. alte motive (se specifică)

    Locul: ...................................
    Data: ....................................
    Semnătura ................. (Ştampila) .................


    NOTE:
    1. Pentru fiecare formular care face obiectul controlului se face o cerere separată.
    2. Informaţiile şi răspunsul se indică prin marcarea cu o cruce a casetelor corespunzătoare.
    3. Autoritatea competentă solicitată se asigură că cererile primite sunt tratate prioritar.


    ANEXA 3
    la normele tehnice

                           TC 20 - AVIZ DE CERCETARE


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ LA PLECARE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A. Numărul declaraţiei de tranzit B. Birou vamal de destinaţie │
│(...) exemplare anexate. (denumire şi ţară) │
│C. Autoritatea competentă la plecare D. Birouri de tranzit prevăzute │
│ (nume şi adresă) (denumire şi ţară) │
│ 1. │
│ 2. │
│ 3. │
│ 4. │
│E. Identificarea mijlocului de transport: │
│F. Destinatar (nume şi adresă completă) │
│G. Conform informaţiilor furnizate de titularul regimului, transportul a fost: │
│[] 1. prezentat la biroul dumneavoastră la │_│_│_│ [] 2. livrat destinatarului la │_│_│_││
│ Z L A Z L A │
│[] 3. livrat la ............................................. la │_│_│_│ │
│ (numele şi adresa persoanei sau a firmei) Z L A │
│H. Mi-a fost prezentată o recipisă referitoare la documentul de tranzit, │
│eliberată de biroul dvs. la │_│_│_│ │
│ Z L A │
│I. Titularul regimului nu poate furniza informaţii privind locaţia transportului. │
│ │
│ Locul şi data: Semnătura: Ştampila: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ŢARA DE DESTINAŢIE: CERERE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│În scopul efectuării de cercetări, biroul de plecare trebuie să transmită sau să │
│comunice: │
│[] 1. o descriere exactă a mărfurilor [] 2. o copie a facturii │
│[] 3. o copie a manifestului, a [] 4. numele persoanei responsabile │
│ conosamentului sau a scrisorii de pentru desfăşurarea formalităţilor │
│ transport aerian la biroul de destinaţie │
│[] 5. următoarele documente sau informaţii │
│(vă rugăm să specificaţi): │
│ │
│ Locul şi data: Semnătura: Ştampila: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE PLECARE: RĂSPUNS LA CERERE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] 1. Se anexează informaţiile, copiile sau documentele │
│ 1 2 3 4 5 │
│[] 2. Informaţiile, copiile sau documentele indicate la [] [] [] [] [] din cererea │
│dumneavoastră nu sunt disponibile. │
│ │
│ Locul şi data: Semnătura: Ştampila: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│IV. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ŢARA DE DESTINAŢIE: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] 1. Proba încheierii regimului a fost transmisă la │_│_│_│ o copie certificată a │
│ Z L A │
│ [] (a) documentului primit [] (b) documentului returnat │
│este anexată în scop de confirmare. │
│[] 2. Proba certificată a încheierii regimului este anexată la prezentul aviz de │
│cercetare. │
│[] 3. Taxele au fost colectate. │
│[] 4. Cercetările sunt în desfăşurare, iar proba încheierii regimului va fi returnată în │
│cel mai scurt timp. │
│[] 5. Transportul a fost prezentat aici fără documentele corespunzătoare. │
│[] 6. Documentele au fost prezentate aici fără transport. │
│[] 7. Transportul şi documentele corespunzătoare nu au fost prezentate aici şi │
│ [] (a) nu pot fi obţinute informaţii despre sosirea acestora. │
│ [] (b) TC20 este transmis la biroul de destinaţie real ..............(nume şi ţară)│
│ [] (c) TC20 este transmis ultimului birou prevăzut în declaraţia de tranzit, │
│ conform menţiunii din caseta I poziţia D. │
│ │
│ Locul şi data: Semnătura: Ştampila: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│V. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ULTIMUL BIROU DE TRANZIT PREVĂZUT ÎN DECLARAŢIA DE TRANZIT │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la │_│_│_│ │
│ Z L A │
│[] 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de │
│ tranzit ............. (denumirea) înregistrat la │_│_│_│ │
│ Z L A │
│[] 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de │
│tranzit precedent. │
│ │
│ Locul şi data: Semnătura: Ştampila: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VI. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAŢIA DE TRANZIT │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la │_│_│_│ │
│ Z L A │
│[] 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real │
│ de tranzit ......... (denumirea) înregistrat la │_│_│_│ │
│ Z L A │
│[] 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de │
│ tranzit precedent. │
│ │
│ Locul şi data: Semnătura: Ştampila: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VII. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAŢIA DE TRANZIT│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la │_│_│_│ │
│ Z L A │
│[] 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de │
│ tranzit ........... (denumirea) înregistrat la │_│_│_│ │
│ Z L A │
│[] 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit│
│ precedent. │
│ │
│ Locul şi data: Semnătura: Ştampila: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VIII. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAŢIA DE │
│TRANZIT │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la │_│_│_│ │
│ Z L A │
│[] 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de │
│tranzit ................ (denumirea) înregistrat la │_│_│_│ │
│ Z L A │
│[] 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit│
│precedent. │
│ │
│ Locul şi data: Semnătura: Ştampila: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    TC20 - Aviz de cercetare - Note explicative

    1. Informaţiile şi răspunsurile se indică prin marcarea cu o cruce a casetei prevăzute în acest scop.
    2. Avizul de cercetare este utilizat pentru orice regim de tranzit, simplificat sau nu, în baza căruia trebuie furnizate autorităţii competente din ţara de plecare probe cu privire la încheierea regimului.
    3. În caseta I poziţia A, autoritatea competentă solicitantă indică referinţa declaraţiei de tranzit (DAU sau documentul de transport cu rol de declaraţie) în legătură cu care nu dispune de dovezi privind încheierea regimului. Se va anexa o copie a declaraţiei.
    4. În caseta I poziţia E se indică mijlocul de transport, dacă în declaraţie au fost solicitate informaţii cu privire la acesta sau, în caz contrar, dacă este cunoscut de către autoritatea competentă (în special prin intermediul titularului regimului).
    5. În caseta I poziţia F, în funcţie de informaţiile deţinute, autoritatea competentă solicitantă indică destinatarii, agreaţi sau nu, care au fost eventual declaraţi la completarea declaraţiei sau, în alte cazuri, destinatarii presupuşi care ar fi putut să primească mărfurile.
    6. În caseta I poziţia G pct. 3 se indică destinatarii reali, astfel cum au fost identificaţi de către titularul regimului.
    7. În caseta II poziţia 3, autoritatea competentă solicitată cere transmiterea documentelor de transport când acestea nu au rol de declaraţie de tranzit (în caz contrar, acestea sunt indicate în caseta I poziţia A).
    8. În caseta IV, autoritatea competentă solicitată informează autoritatea competentă din ţara de plecare în privinţa rezultatului cercetărilor a căror responsabilitate nu revine acestui birou.
    9. În caseta IV poziţia 1, autoritatea competentă solicitată bifează căsuţa (a) dacă returnează o copie vizată şi ştampilată a exemplarului nr. 1, astfel cum a fost primită de la autoritatea competentă solicitantă. În alte cazuri (copie a exemplarului nr. 4 sau copie a unui alt document - de exemplu, lista lunară a procedurii aeriene/maritime nivelul 1 - care confirmă încheierea procedurii), se bifează căsuţa (b). Dacă autoritatea solicitată urmează să transmită TC20, aceasta bifează căsuţa corespunzătoare de la poziţia 7 şi introduce detaliile, dacă este necesar. Aceasta informează autoritatea competentă din ţara de plecare prin intermediul unei copii a avizului de cercetare. În cazul în care nu găseşte un aviz de tranzit, fiecare birou de tranzit urmează aceeaşi procedură.
    Pentru fiecare declaraţie de tranzit se foloseşte câte un singur formular TC20.


    ANEXA 4
    la normele tehnice

                       TC21A - CERERE DE CONTROL ULTERIOR


┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│1. Autoritatea care emite cererea │2. Autoritatea competentă, destinatara cererii │
│ (Numele şi adresa completă) │ (Numele şi adresa completă) │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│3. CONTROLUL STATUTULUI DORIT PENTRU TRANSPORTURILE URMĂTOARE ALE CĂROR EXTRASE DE MANIFESTE │
│AERIENE/MARITIME*) SUNT REPRODUSE MAI JOS/ATAŞATE*): │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi adresa titularului autorizaţiei │Aeronavă/navă*) şi data plecării │
│ ├───────────────────────────────┬───────────────┤
│ │Port/aeroport*) de plecare │ │
├──────┬────────────────┬──────────────────────┬─────┴──────┬─────────┬───────────┬──┴───────────────┤
│Nr. de│Nr. manifestului│Numerele (sau mărcile)│ Descrierea │ Numărul │ Greutatea │Statutul declarat │
│ordine│aerian/maritim*)│ şi numerele │încărcăturii│de colete│ (kg) │(T1, T2, TF, TD, │
│ │ │ containerelor │ │ │sau volumul│C, F, X) │
├──────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
│ (1) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
│ (2) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
│ (3) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
│ (4) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┤
│ (5) │ │ │ │ │ │ │
├──────┴────────────────┴──────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────────────┤
│ │
│4. REZULTATUL CONTROLULUI │
│ │
│Controlul diferitelor transporturi este satisfăcător doar pentru următoarele numere de ordine: │
│(Documentele justificative anexate) │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. AUTORITATEA CARE A EFECTUAT CONTROLUL │
│ │
│Nume: ............................... Semnătura: ........................ │
│ │
│Data: ............................... Ştampila: ......................... │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Prezenta cerere nu poate fi utilizată decât pentru o singură societate, o singură aeronavă sau
    o singură navă.
    După completare se va trimite la biroul menţionat în rubrica 1.

──────────
    *) Bifaţi menţiunile inutile.
──────────


                                      ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016