Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 14 decembrie 2021  de clasificare a carcaselor, de înregistrare şi raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, pentru specia porcine    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 14 decembrie 2021 de clasificare a carcaselor, de înregistrare şi raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, pentru specia porcine

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 37 din 13 ianuarie 2022
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 347 din 14 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 37 din 13 ianuarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme tehnice stabilesc reguli pentru aplicarea obligatorie a grilelor Uniunii Europene pentru clasificarea carcaselor de porcine, cerinţe pentru prezentarea carcaselor, proceduri de cântărire, de marcare/etichetare a carcaselor, metode pentru clasificarea carcaselor prin estimarea conţinutului de carne macră din greutatea carcasei în scopul stabilirii unor preţuri de piaţă comparabile, precum şi reguli pentru înregistrarea şi raportarea rezultatelor tehnice de clasificare şi a preţurilor de piaţă pentru carcasele de porcine, în baza naţională de date a clasificării.

    CAP. II
    Clasificarea carcaselor de porcine
    ART. 2
    (1) Grila utilizată în Uniunea Europeană pentru clasificarea carcaselor de porci, menţionată la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, se aplică în conformitate cu punctul B.II din anexa IV la acelaşi regulament şi este cerinţă obligatorie pentru toate abatoarele autorizate sanitar-veterinar în care se sacrifică porcine, clasificându-se toate carcasele cu greutatea caldă cuprinsă între 50 kg şi 120 kg, cu excepţia carcaselor animalelor de reproducţie: vieri, vieruşi şi scroafe.
    (2) Grila de clasificare nu se aplică la carcasele de porcine care aparţin raselor locale Bazna şi Mangaliţa, întrucât clasificarea omogenă şi standardizată a carcaselor nu este posibilă din cauza compoziţiei anatomice a corpurilor porcinelor respective, conform prevederii art. 2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.182 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii.

    ART. 3
    (1) Clasificarea carcaselor de porcine definită la punctul B.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 se efectuează în abator de către clasificatorul carcase, la momentul cântăririi, respectiv al determinării greutăţii calde a carcasei de porcine prezentate standard, aşa cum este descrisă la art. 9 alin. (1).
    (2) Clasificarea carcaselor de porcine se poate efectua, prin excepţie de la alin. (1), înainte de cântărirea acestora, numai în cazul în care condiţiile tehnice din abatoare impun acest lucru.
    (3) Conform prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.182/2017, clasificarea carcaselor de porcine este efectuată în abator prin utilizarea unor metode de clasificare autorizate, numai de clasificatori care au un certificat de absolvire a unui curs de formare profesională/program de specializare, care sunt înregistraţi în baza naţională de date a clasificării şi au atestat de clasificator carcase porcine şi deţin autorizaţie de clasificare a carcaselor de porcine.
    (4) În sensul prezentelor norme tehnice, carcasele de porcine prezentate standard se clasifică în funcţie de conţinutul estimat de carne macră în carcasă şi sunt împărţite în următoarele clase de calitate în conformitate cu clasificarea definită la alin. (1), astfel:

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Clasa│Procentul de carne macră din │
│ │greutatea carcasei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│S │60% sau mai mult │
├─────┼────────────────────────────────┤
│E │55% sau peste, dar să nu │
│ │depăşească 60% │
├─────┼────────────────────────────────┤
│U │50% sau peste, dar să nu │
│ │depăşească 55% │
├─────┼────────────────────────────────┤
│R │45% sau peste, dar să nu │
│ │depăşească 50% │
├─────┼────────────────────────────────┤
│O │40% sau peste, dar să nu │
│ │depăşească 45% │
├─────┼────────────────────────────────┤
│P │sub 40% │
└─────┴────────────────────────────────┘


    (5) Clasele de clasificare a carcaselor de porcine nu se împart în subclase.

    ART. 4
    (1) Pentru toate carcasele de porci sacrificaţi în toate abatoarele se întocmesc obligatoriu, individual, de către clasificatorii carcase, rapoarte de clasificare a carcaselor de porcine.
    (2) Rapoartele de clasificare a carcaselor de porcine se întocmesc folosind aplicaţiile specifice ale sistemului informatic şi conţin obligatoriu informaţii despre toate carcasele porcilor sacrificaţi, încadrate în următoarele categorii:
    a) C - carcase care se clasifică, pentru care se înregistrează greutatea, grosimea slăninii, grosimea muşchiului, conţinutul de carne macră estimat şi clasele de calitate. În această categorie sunt incluse carcasele de porci castraţi şi femele, cu greutatea caldă finală între 50 kg şi 120 kg;
    b) X - carcase care nu se clasifică, pentru care se înregistrează numai greutatea. În această categorie sunt incluse carcasele animalelor de reproducţie: vieri, vieruşi şi scroafe, ale căror carcase au greutatea caldă finală între 50 kg şi 120 kg, toate carcasele cu greutatea caldă finală mai mare de 120 kg, precum şi carcasele care provin de la sacrificarea porcinelor din rasele locale Bazna şi Mangaliţa;
    c) T - carcase care nu se clasifică, pentru care se înregistrează numai greutatea. În această categorie sunt incluse toate carcasele cu greutatea caldă finală mai mică de 50 kg.


    ART. 5
    (1) Regulile de clasificare a carcaselor de porcine, respectiv stabilirea locului de efectuare a măsurătorilor, prin folosirea metodelor cu echipamente de clasificare cu sondă optică, prevăzute în anexa nr. 1, şi regulile pentru verificările efectuate cu acul de control sunt următoarele:
    a) locul de inserţie a sondei în carcasă este între coastele 3 şi 4. Orice inserţie a sondei în afara locului menţionat se consideră eroare;
    b) distanţa de la linia mediană a coloanei vertebrale (ca urmare a secţionării carcasei în semicarcasă) la punctul de intrare a sondei trebuie să fie de 7 cm, cu o toleranţă admisă de +/– 1 cm. Orice depăşire a limitelor menţionate se consideră eroare;
    c) distanţa de la linia mediană a coloanei vertebrale la punctul de ieşire a sondei trebuie să fie de 4 cm, cu o toleranţă admisă de +/- 1 cm. Orice depăşire a limitelor menţionate se consideră eroare;
    d) unghiul de inserare a sondei în carcasă este de 90°, cu o toleranţă admisă de +/– 15°. Orice depăşire a mărimii unghiului de inserare în afara limitelor menţionate se consideră eroare.

    (2) Limita procentului de erori admise la clasificarea carcaselor de porcine prin metodele de clasificare cu echipamente cu sondă optică/eşantionul de control de 40 de carcase este de 20%.

    ART. 6
    (1) Regulile de clasificare a carcaselor de porcine, respectiv stabilirea locului de efectuare a măsurătorilor, prin folosirea metodei de clasificare Zwei Punkte, cu rigla, prevăzută în anexa nr. 2, sunt următoarele:
    a) regulile pentru verificări efectuate cu rigla, pe carcasa caldă:
    - grosimea slăninii (incluzând şoriciul) se măsoară în milimetri, deasupra muşchiului Gluteus medius, determinată la minimum, cu o toleranţă admisă de +/– 2 mm. Orice depăşire a limitelor menţionate se consideră eroare;
    – grosimea muşchiului se măsoară în milimetri, în linie dreaptă pe carcasă, reprezentând distanţa dintre canalul medular şi vârful anterior al muşchiului Gluteus medius, cu o toleranţă admisă de +/– 3 mm. Orice depăşire a limitelor menţionate se consideră eroare;

    b) regulile pentru verificări efectuate cu rigla, pe carcasa rece:
    - grosimea slăninii (incluzând şoriciul) se măsoară în milimetri, deasupra muşchiului Gluteus medius, determinată la minimum, cu o toleranţă admisă de +/– 3 mm. Orice depăşire a limitelor menţionate se consideră eroare;
    – grosimea muşchiului se măsoară în milimetri, în linie dreaptă pe carcasă, reprezentând distanţa dintre canalul medular şi vârful anterior al muşchiului Gluteus medius, cu o toleranţă admisă de +/– 5 mm. Orice depăşire a limitelor menţionate se consideră eroare.


    (2) Limita procentului de erori admise la clasificarea carcaselor prin metoda de clasificare Zwei Punkte, în cazul verificărilor efectuate pe carcasa caldă/eşantionul de control de 40 de carcase, este de 20%.
    (3) Limita procentului de erori admise la clasificarea carcaselor prin metoda de clasificare Zwei Punkte, în cazul verificărilor efectuate pe carcasa rece/eşantionul de control de 40 de carcase, este de 20%.

    CAP. III
    Conţinutul estimat de carne macră al carcaselor de porcine
    ART. 7
    (1) Autorizarea metodelor de clasificare pentru carcasele de porcine se realizează conform prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.182/2017.
    (2) Clasificarea carcaselor de porcine, respectiv încadrarea în clasele de calitate prin estimarea conţinutului de carne macră din greutatea carcaselor de porc se efectuează folosind obligatoriu:
    a) metodele şi echipamentele de clasificare cu sondă optică, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1, în toate abatoarele şi obligatoriu în abatoarele care au sacrificat peste 200 de porci în medie/săptămână în anul de clasificare precedent;
    b) metoda Zwei Punkte (ZP) cu rigla, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 2, doar în abatoarele care au sacrificat sub 200 de porci în medie/săptămână în anul de clasificare precedent.

    (3) Prin excepţie, în cazul defectării echipamentului de clasificare cu sondă optică într-un abator în care s-au sacrificat peste 200 de porci în medie anuală, este permisă folosirea metodei Zwei Punkte, numai pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare de la data defectării echipamentului de clasificare cu sondă optică, cu condiţia ca această dată să fie notificată, în scris, inspecţiei clasificare carcase zonale şi comisiei de clasificare a carcaselor.

    CAP. IV
    Prezentarea carcaselor de porcine
    ART. 8
    (1) În sensul prezentelor norme tehnice, conform pct. B.I din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, „carcasa de porc“ reprezintă corpul unui porc după sacrificare, sângerare şi eviscerare, întreg sau secţionat de-a lungul liniei mediane.
    (2) Conform pct. B.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, „carcasa de porc“ se prezintă fără limbă, păr, ongloane, organe genitale, osânză, rinichi şi diafragmă.

    ART. 9
    (1) Abatoarele au obligaţia să realizeze prezentarea de referinţă a carcasei de porc, denumită în continuare prezentare standard, respectând următoarele cerinţe pentru fasonarea carcasei:
    a) asomarea, înjunghierea şi sângerarea se fac în conformitate cu normele sanitar-veterinare;
    b) eviscerarea se face prin îndepărtarea organelor conţinute în cavitatea toracică şi abdominală: laringele, esofagul, traheea, plămânii, inima, osânza, splina, ficatul, pancreasul, rinichii, stomacul şi grăsimea din jurul epiplonului, intestinele şi grăsimea din jurul intestinelor, pilierii diafragmatici, diafragma;
    c) limba se îndepărtează cu muşchii aferenţi, dar evitându-se o decupare excesivă;
    d) vena jugulară, ganglionii limfatici şi cheagurile de sânge se îndepărtează;
    e) organele genitale se îndepărtează cu muşchii aferenţi, dar evitându-se o decupare excesivă;
    f) rectul se îndepărtează cu muşchii aferenţi, dar evitându-se o decupare excesivă;
    g) părul se îndepărtează după opărire;
    h) ongloanele se îndepărtează după opărire.

    (2) Semicarcasa de porc se obţine prin separarea simetrică a caracasei, pe linia mediană a capului şi a fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare, sacrale şi prin mijlocul sternului şi simfizei ischiopubiene.
    (3) Prezentarea standard a carcaselor de porcine este cerinţă obligatorie pentru toate abatoarele la momentul cântăririi şi al clasificării carcaselor pe cârligul de abator, iar greutatea caldă a carcasei nu se ajustează prin aplicarea factorilor de corecţie.
    (4) În scopul stabilirii unor preţuri de piaţă comparabile, prezentarea carcaselor de porcine se realizează fără a aduce atingere pct. B.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 şi nu se permite înlăturarea de pe carcase a altor porţiuni decât cele prevăzute la alin. (1) înaintea cântăririi, a clasificării şi a marcării carcaselor, cu excepţia cazurilor în care se aplică cerinţe sanitar-veterinare, respectiv excizii şi/sau confiscări ale unor porţiuni din carcasă.
    (5) În cazul în care, după finalizarea clasificării carcasei, se îndepărtează şoriciul, este obligatorie menţinerea pe carcasă, prin decupare, a porţiunii de şorici pe care este marcată clasa de calitate.

    CAP. V
    Cântărirea carcaselor de porcine
    ART. 10
    (1) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.182/2017, carcasele de porc prezentate standard se cântăresc cât mai curând posibil după sacrificare şi nu mai târziu de 45 de minute de la înjunghierea animalului.
    (2) Greutatea carcasei care trebuie luată în considerare pentru raportarea preţului de piaţă este greutatea rece a carcasei de porc care corespunde greutăţii calde a carcasei prezentate standard cu o deducere de 2%.
    (3) Nu se aplică reduceri sau creşteri cu alte unităţi procentuale, faţă de cele prevăzute la alin. (2), pentru calcularea greutăţii carcasei reci.

    ART. 11
    (1) Abatoarele au obligaţia să efectueze cântărirea individuală, la cald, a carcaselor de porcine, să ţină o evidenţă a acestor greutăţi şi să înmâneze clasificatorului, în ordinea sacrificării animalelor, pe loturi de animale, lista cu greutăţile la cald ale carcaselor, inclusiv a greutăţii porţiunilor de carcasă rezultate în urma exciziilor şi/sau confiscărilor sanitar-veterinare, astfel încât acestea să fie înregistrate corect în raportul de clasificare.
    (2) Abatoarele trebuie să aloce şi să aplice pe carcasă un număr de sacrificare (serial secvenţial) care să stabilească ordinea de intrare la sacrificare a porcilor, în vederea identificării individuale a carcaselor şi asigurării trasabilităţii.
    (3) Pentru respectarea prevederilor de la alin. (1), abatoarele au obligaţia să ia măsuri pentru înlăturarea cauzelor care pot influenţa corectitudinea cântăririi şi greutăţii carcasei, respectiv:
    a) verifică echipamentele de cântărire, conform normelor metrologice în vigoare, având obligaţia de a solicita efectuarea verificării metrologice periodice şi de a deţine declaraţia de conformitate a cântarului şi buletinul de verificare metrologică periodică a cântarului;
    b) dispun măsuri pentru repararea imediată a cântarului, în cazul funcţionării incorecte a acestuia, de către un organism autorizat, iar până la funcţionarea în parametri normali va utiliza un alt cântar care permite determinarea corectă a greutăţii carcaselor;
    c) înregistrează corect greutatea cârligelor de abator şi răspunde de scăderea, în mod corect, a greutăţii acestora din greutatea carcaselor în momentul cântăririi carcaselor. În cazul în care abatorul dispune de mai multe tipuri constructive de cârlige, acestea vor fi, obligatoriu, sortate şi folosite grupat. Nu se admite folosirea intercalată a cârligelor de diferite tipuri constructive şi nici a cârligelor de acelaşi tip constructiv care datorită uzurii sau altor motive prezintă greutăţi diferite (+/– 0,1 kg).

    (4) Prin decizia personalului sanitar-veterinar din abator, se efectuează, după caz, excizii şi/sau confiscări din carcasă, din motive sanitar-veterinare. Aceste excizii/confiscări sunt considerate:
    a) din vina abatorului, când sunt din cauza:
    (i) manevrelor defectuoase de pe linia de sacrificare, care duc la contaminarea parţială a diferitelor părţi anatomice din carcasă;
    (ii) manevrelor defectuoase de transport al animalelor, în cazul efectuării transportului de către abator, care duc la producerea unor fracturi ale membrelor sau coastelor, apariţia unor hemoragii interne şi hematoame în carcasă etc.;

    b) din vina furnizorului, când sunt din cauza manevrelor defectuoase de transport al animalelor, în cazul efectuării transportului de către furnizor, care duc la producerea unor fracturi ale membrelor sau coastelor, apariţia unor hemoragii interne şi hematoame sau la existenţa unor abcese în carcasă, sau din alte cauze produse în perioada de creştere şi îngrăşare în ferme.

    (5) Exciziile şi/sau confiscările sanitar-veterinare rezultate din vina abatorului sunt cântărite şi comunicate obligatoriu în scris, de către abator, clasificatorului. Documentul conţine: data sacrificării, numărul de sacrificare al animalului, tatuajul de lot şi menţiunea [(abator +), greutatea porţiunii de carcasă excizată/confiscată ...... (kg)]. Greutatea acestora este completată în raportul de clasificare, este adăugată la greutatea cântărită a carcasei din momentul clasificării şi este luată în calcul pentru stabilirea greutăţii finale a carcasei şi plata furnizorului.
    (6) Exciziile şi/sau confiscările sanitare-veterinare rezultate din vina furnizorului sunt cântărite şi comunicate obligatoriu în scris, de către abator, clasificatorului. Documentul conţine: data sacrificării, numărul de sacrificare al animalului, tatuajul de lot şi menţiunea [(– abator), greutatea porţiunii de carcasă excizată/confiscată ...... (kg)]. Greutatea acestora este completată în raportul de clasificare şi nu se ia în calcul pentru stabilirea greutăţii finale a carcasei şi plata furnizorului.
    (7) Documentele prevăzute la alin. (5) şi (6) trebuie păstrate ataşat rapoartelor de clasificare aferente, în arhiva abatorului.

    CAP. VI
    Marcarea/Etichetarea carcaselor de porcine
    ART. 12
    (1) Marcarea carcaselor de porcine prezentate standard se efectuează la momentul clasificării acestora de către clasificator.
    (2) Carcasele de porci sunt marcate prin ştampilare, cu literă majusculă care desemnează clasa de calitate a carcasei sau procentul care exprimă conţinutul de carne macră estimat, prevăzut la punctul B.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
    (3) Marcajul se aplică cu ştampila, obligatoriu, pe suprafaţa exterioară a fiecărei semicarcase de porcine.
    (4) Marcajul aplicat trebuie să fie clar lizibil şi să fie efectuat cu cerneală indelebilă, netoxică şi rezistentă la căldură.
    (5) Este admisă şi utilizarea de etichete, care pot fi aplicate pe suprafaţa exterioară sau interioară a carcasei, dar cu condiţia să fie clar lizibile, protejate împotriva manipulării frauduloase şi bine fixate pe carcase.
    (6) Cerinţele suplimentare privind marcarea carcaselor de porcine sunt următoarele:
    a) semicarcasele se marchează pe şoriciul pulpei;
    b) literele sau cifrele trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 2 cm;
    c) semicarcasele pot avea marcaje cu indicaţii care să precizeze greutatea rece a carcasei care corespunde greutăţii calde a carcasei prezentate standard cu o deducere de 2%.

    (7) Este obligatoriu să se aplice un marcaj cu rezultatul clasificării, prin ştampilare sau prin etichetare, pe carcasele de porcine.

    CAP. VII
    Înregistrarea preţului de piaţă al carcaselor de porcine
    ART. 13
    (1) Preţul porcilor la intrarea în abator se stabileşte prin liberă negociere şi consens între furnizorul/producătorul de porci vii şi abator.
    (2) Preţul menţionat la alin. (1) include şi valoarea organelor comestibile neprocesate şi a resturilor animale, respectiv păr, ongloane, sânge.

    ART. 14
    Abatorul are obligaţia să înregistreze preţurile, aşa cum au fost negociate, în formularul de comunicare a preţului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, astfel:
    a) pentru lotul de porci vii proveniţi din tranzacţiile comerciale, când furnizorul/producătorul de animale şi abatorul negociază un preţ în lei/kg carcasă sau în lei/kg porc viu şi stabilesc ca lotul de porci vii să se plătească în funcţie de procentul estimat de carne macră corespunzător claselor de calitate (S, E, U, R, O, P) ale sistemului de clasificare a carcaselor:
    (i) se negociază un preţ pentru categoriile de carcase care se clasifică (C), corespunzător fiecărei clase de calitate (S, E, U, R, O, P);
    (ii) se negociază un preţ pentru categoriile de carcase care nu se clasifică (X);
    (iii) se negociază un preţ pentru categoriile de carcase care nu se clasifică (T);

    b) pentru lotul de porci vii proveniţi din tranzacţiile comerciale, când furnizorul/producătorul de animale şi abatorul negociază un preţ forfetar în viu pentru tot lotul de porci vii şi stabilesc să se plătească un preţ unic/kg viu, se negociază acelaşi preţ pentru toate categoriile de carcase incluse în raportul de clasificare, (C), (X) şi (T), indiferent de rezultatele clasificării carcaselor şi încadrării lor în clasele de calitate (S, E, U, R, O, P);
    c) pentru lotul de porci vii proveniţi din producţia proprie a fermelor abatorului sau pentru porcii proveniţi din prestări de servicii de sacrificare, preţul este cel declarat de către proprietarul animalelor, înainte de livrarea porcilor la abator;
    d) pentru toate loturile de porci vii, abatorul poate decide să aplice o grilă de bonificaţii/penalizări ale preţului pentru un interval optim de greutate a carcaselor, cu condiţia ca această grilă să fie comunicată furnizorului/producătorului de animale odată cu negocierea preţurilor pentru loturile de porci vii care fac obiectul unei tranzacţii comerciale.


    ART. 15
    (1) Abatorul are obligaţia să înmâneze clasificatorului formularul de comunicare a preţului, sub semnătură proprie, înainte de începerea clasificării carcaselor.
    (2) Clasificatorul are obligaţia de a înregistra preţurile în aplicaţia informatică specifică numai din formularul de comunicare a preţului în vederea întocmirii raportului de clasificare şi raportării acestor preţuri în baza de date a agenţiei de clasificare a carcaselor, dacă este angajat sau colaborator al acesteia, sau în baza naţională de date a clasificării, dacă este clasificator carcase independent.

    ART. 16
    (1) Formularul de comunicare a preţului este editat de abator, sub forma unui carnet cu număr şi serie tipărite, care conţine file autocopiative. Fila originală se înmânează clasificatorului înainte de începerea clasificării, iar fila autocopiativă rămâne ataşată carnetului, în arhiva abatorului.
    (2) Este interzisă orice modificare pe formularul de comunicare a preţului, de către clasificatorul carcase sau de către abator, ulterior clasificării carcaselor şi întocmirii raportului de clasificare, fără o justificare prealabilă şi fără acordul inspecţiei clasificare carcase zonale şi al Comisiei de clasificare a carcaselor.

    ART. 17
    (1) În raportul de clasificare, preţurile pentru carcasele din lotul de porci vii încadrate în categoria de carcase clasificate (C) se înregistrează corespunzător procentului estimat de carne macră al fiecărei clase de calitate a sistemului (S, E, U, R, O, P) şi se calculează pentru fiecare clasă de calitate în funcţie de preţurile şi, după caz, de procentele de bonificaţii/penalizări pentru intervalul optim de greutate a carcasei, comunicate de abator prin formularul de comunicare a preţului.
    (2) În raportul de clasificare, preţurile pentru carcasele din lotul de porci vii încadrate în categoria de carcase neclasificate (X) şi (T) se înregistrează, se evidenţiază separat şi se calculează în funcţie de preţul pentru fiecare categorie, comunicat de abator prin formularul de comunicare a preţului.
    (3) În raportul de clasificare, preţurile pentru carcasele din lotul de porci vii încadrate în categoriile de carcase clasificate (C) şi neclasificate (X) şi (T) se înregistrează cu un preţ unic/kg carcasă dacă abatorul comunică, prin formularul de comunicare a preţului, un preţ forfetar în viu pentru întreg lotul de porci.

    ART. 18
    Înregistrarea preţurilor de piaţă pentru carcasele de porcine, în baza naţională de date a clasificării, pe baza grilelor utilizate în Uniunea Europeană menţionate la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 se referă la carcasele de porcine cu greutatea cuprinsă în intervalul 50 kg şi 120 kg şi la clasele de calitate S, E, U, R, O, P.

    CAP. VIII
    Raportarea preţului de piaţă al carcaselor de porcine
    ART. 19
    (1) Preţul de piaţă raportat al carcaselor de porci este preţul la poarta abatorului, care exprimă valoarea carcasei clasificate, fără TVA, potrivit documentelor justificative privind vânzarea şi cumpărarea animalelor.
    (2) Preţul prevăzut la alin. (1) se exprimă pe 100 kg de carcasă prezentată standard, cântărită pe cârlig la abator.
    (3) Greutatea carcasei luată în considerare pentru stabilirea şi raportarea preţului de piaţă este greutatea rece, aşa cum este definită la art. 10 alin. (2).
    (4) Pe baza preţurilor carcaselor de porc clasificate înregistrate în rapoartele de clasificare din toate abatoarele care sacrifică porcine, în săptămâna de raportare, corespunzătoare perioadei luni-duminică a fiecărei săptămâni, se întocmesc rapoartele naţionale de preţuri.
    (5) Rapoartele naţionale de preţuri se întocmesc prin aplicarea metodologiilor de calcul doar preţurilor individuale ale carcaselor de porcine care au format obiectul unei tranzacţii comerciale între abator şi furnizorul/producătorul de animale şi care au greutatea cuprinsă între 60 şi 120 kg, distribuite în clasele de calitate ale sistemului naţional de clasificare S, E, U, R, O, P.
    (6) Preţurile de piaţă notificate săptămânal către DG-AGRI Bruxelles, în fiecare zi de miercuri, până la ora 12,00 (ora Bruxelles-ului), se referă la preţurile carcaselor de minimum 60 kg şi mai puţin de 120 kg încadrate în clasele de calitate S şi E, înregistrate în săptămâna anterioară celei în care sunt notificate.

    CAP. IX
    Responsabilităţi
    ART. 20
    Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi pentru îndeplinirea cerinţei obligatorii de aplicare a grilelor de clasificare a carcaselor, abatoarele respectă următoarele:
    a) asigură permanent pe linia de sacrificare condiţii optime, un spaţiu destinat clasificatorului carcase pentru desfăşurarea activităţii de clasificare a carcaselor, pentru folosirea echipamentelor de clasificare cu sondă optică, după caz, precum şi pentru înregistrarea datelor de identificare şi a rezultatelor tehnice de clasificare în vederea respectării prevederilor de la art. 3 alin. (1) şi (2);
    b) anunţă clasificatorului carcase, în scris (fax, e-mail), programul de realizare a sacrificărilor de porcine, indicând ora şi data, şi se asigură că acesta ajunge să fie prezent în abator odată cu începerea sacrificărilor pentru a se respecta perioada de 45 de minute dintre înjunghierea animalului şi cântărirea/clasificarea carcaselor, prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.182/2017;
    c) înregistrează preţurile negociate pentru fiecare lot de porci vii cu fiecare furnizor/producător de animale şi completează toate datele de identificare prevăzute în formularul de comunicare a preţului;
    d) înmânează clasificatorului carcase, înainte de începerea clasificării şi de întocmirea raportului de clasificare, următoarele documente care trebuie să conţină date conforme cu realitatea:
    (i) formularul de comunicare a preţului pentru fiecare lot de animale, aşa cum este reglementat la art. 16;
    (ii) lista cu greutăţile la cald ale carcaselor de porcine prezentate standard, în ordinea sacrificării/lot de carcase, inclusiv documentele cu greutăţile exciziilor şi/sau confiscărilor sanitar-veterinare, aşa cum sunt descrise la art. 11 alin. (1) şi (4)-(7);

    e) asigură fasonarea corectă a carcaselor de porcine, astfel încât să respecte modul de prezentare standard a carcasei, aşa cum este descrisă la art. 8 şi 9;
    f) efectuează corect cântărirea la cald a carcasei, aşa cum este descrisă la art. 11 alin. (3);
    g) se asigură că prestatorii serviciilor de clasificare a carcaselor cu care au încheiat contractul aplică metodele corespunzătoare de clasificare a carcaselor, aşa cum este prevăzut la art. 7 alin. (2) şi (3), precum şi în anexele nr. 1 şi 2;
    h) menţin în arhivă, ordonate cronologic, pentru fiecare lot de carcase de porcine clasificate, următorul set de documente: raportul de clasificare, factura fiscală pentru plata animalelor, avizul de însoţire a lotului de animale, listingul complet pe care îl generează echipamentele de clasificare cu sondă optică, pe suport hârtie sau în format electronic, lista cu greutăţile la cald ale carcaselor şi/sau, după caz, formularul cu greutăţile la cald ale carcaselor şi măsurătorile de clasificare când se clasifică carcasele prin metoda Zwei Punkte, documentele cu greutatea exciziilor şi/sau confiscărilor efectuate de personalul sanitar-veterinar, formularul de comunicare a preţului, respectiv carnetul cu fila autocopiativă;
    i) înmânează raportul de clasificare, editat de clasificator, tuturor furnizorilor/producătorilor de porci.


    ART. 21
    (1) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021, precum şi pentru îndeplinirea cerinţei obligatorii de aplicare a grilelor de clasificare a carcaselor, agenţia de clasificare a carcaselor respectă următoarele:
    a) poate încheia şi contracte de colaborare cu clasificatori carcase porcine pentru a presta acest serviciu în abatoarele care au sacrificat până la 100 de porci în medie/săptămână în anul de clasificare precedent;
    b) asigură aplicarea obligatorie a metodelor corespunzătoare de clasificare a carcaselor de porcine la abatoarele cu care are încheiate contracte de prestări servicii, astfel încât în aceste abatoare să se clasifice numai aşa cum este prevăzut la art. 7 alin. (2) şi (3), precum şi în anexele nr. 1 şi 2;
    c) menţine în arhivă, ordonate cronologic, pentru fiecare lot de carcase de porcine clasificate de fiecare clasificator carcase angajat sau colaborator, următorul set de documente: raportul de clasificare, listingul complet pe care îl generează echipamentele de clasificare cu sondă optică, pe suport hârtie sau în format electronic, lista cu greutăţile carcaselor la cald şi/sau, după caz, formularul cu greutăţile la cald ale carcaselor şi cu măsurătorile de clasificare când se clasifică carcasele prin metoda de clasificare Zwei Punkte, formularul de comunicare a preţului, fila originală a carnetului;
    d) se asigură că toţi clasificatorii carcase angajaţi şi colaboratori respectă cerinţele prevăzute la art. 22.

    (2) În cazul semnalării oricăror neconcordanţe între realitate şi detaliile înscrise în raportul de clasificare întocmit de un clasificator carcase angajat sau colaborator, ulterior transmiterii fişierelor electronice cu date în baza naţională de date sau înmânării raportului furnizorului/producătorului de animale, agenţia de clasificare a carcaselor notifică în scris/prin e-mail conducerea abatorului, inspectorul zonal pentru clasificarea carcaselor şi comisia de clasificare a carcaselor pentru solicitarea permisiunii de a efectua eventuale corecturi, dacă acest lucru mai este posibil, sau pentru comunicare şi asigurarea transparenţei.

    ART. 22
    (1) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021, pentru îndeplinirea cerinţei obligatorii de aplicare a grilelor de clasificare a carcaselor, pentru înregistrarea rezultatelor tehnice de clasificare şi preţurilor carcaselor, precum şi pentru întocmirea rapoartelor de clasificare, clasificatorul carcase respectă următoarele:
    a) este prezent în abator odată cu începerea sacrificării animalelor;
    b) este în posesia documentelor prevăzute la art. 20 lit. c), înainte de începerea clasificării carcaselor de porcine şi de întocmirea raportului de clasificare;
    c) înainte de începerea clasificării efectuează 3 măsurători de verificare cu testul de control al echipamentului de clasificare cu sondă optică, astfel încât acestea să fie imprimate pe listingul echipamentului de clasificare. Se asigură că rezultatul obţinut şi afişat pe displayul aparatului este cel menţionat de către producătorul echipamentului şi se încadrează în limitele toleranţei admise;
    d) refuză efectuarea clasificării carcaselor de porcine cu un echipament de clasificare cu sondă optică defect în abatoarele în care există această obligativitate şi respectă, în acest caz, prevederile art. 7 alin. (2) şi (3);
    e) efectuează clasificarea carcaselor de porcine, aplică corect grilele de clasificare, aşa cum sunt descrise la art. 2-6 şi foloseşte numai metodele de clasificare a carcaselor corespunzătoare, aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2;
    f) marchează carcasele, conform prevederilor art. 12;
    g) descarcă listingul complet, generat de echipamentul de clasificare cu sondă optică, după efectuarea clasificării, în baza proprie de date, pentru arhivare şi face o copie electronică sau pe suport hârtie pentru arhiva abatorului. Se realizează obligatoriu, pentru arhivare, şi o copie de siguranţă pe un alt suport electronic;
    h) înregistrează în aplicaţia specifică a sistemului informatic datele cuprinse în raportul de clasificare, respectând prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 292/2021 pentru aprobarea regulamentului şi metodologiei de colectare, de înregistrare, de prelucrare şi raportare a rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a unor categorii de animale vii, pe specii, în baza naţională de date a clasificării, prin intermediul sistemului informatic, precum şi modalitatea de obţinere a aplicaţiilor informatice specifice de înregistrare şi raportare a datelor şi a parolei securizate de acces în sistemul informatic, furnizate de Comisia de clasificare a carcaselor;
    i) în cazul în care observă că sunt erori de fasonare a carcaselor realizate de abator şi există carcase care nu sunt prezentate standard, anunţă conducerea abatorului pentru remedierea acestora şi, în cazul în care nu sunt remediate deficienţele, completează obligatoriu rubrica observaţii din raportul de clasificare, cu menţiunile referitoare la abaterile de la această prezentare;
    j) în cazul în care observă că sunt erori de cântărire a carcaselor realizate de abator şi/sau există porţiuni de excizii/confiscări sanitar-veterinare din carcase care nu sunt cântărite de abator pentru a fi înregistrate, anunţă conducerea abatorului pentru remedierea acestora şi, în cazul în care nu sunt remediate deficienţele, completează obligatoriu rubrica observaţii din raportul de clasificare, cu menţiunile corespunzătoare;
    k) înregistrează în aplicaţia informatică preţul comunicat de abator, conform formularului de comunicare a preţului, astfel încât valoarea finală a carcaselor să fie calculată automat de aplicaţia informatică;
    l) întocmeşte individual raportul de clasificare a carcaselor de porcine, în maximum 24 de ore de la sacrificarea animalelor;
    m) verifică cu atenţie toate detaliile înscrise în raportul de clasificare înainte de a-l semna, astfel încât în baza naţională de date a clasificării să fie transmise date corecte, răspunzând în mod direct de orice înregistrare de date neconforme cu realitatea.

    (2) Clasificatorii carcase independenţi menţin în arhivă, ordonate cronologic, pentru fiecare lot de carcase de porcine clasificate, următorul set de documente: raportul de clasificare, listingul complet pe care îl generează echipamentele de clasificare cu sondă optică, pe suport hârtie sau în format electronic, formularul cu greutăţile carcaselor la cald şi/sau, după caz, formularul cu greutăţile la cald ale carcaselor şi cu măsurătorile de clasificare când se clasifică carcasele prin metoda de clasificare Zwei Punkte, formularul de comunicare a preţului, fila originală a carnetului.
    (3) În cazul semnalării oricăror neconcordanţe între detaliile înscrise în raportul de clasificare şi realitate, ulterior transmiterii fişierelor electronice cu date în baza naţională de date sau înmânării raportului furnizorului/producătorului de animale, clasificatorul carcase independent notifică în scris/prin e-mail conducerea abatorului, inspectorul zonal pentru clasificarea carcaselor şi Comisia de clasificare a carcaselor pentru solicitarea permisiunii de a efectua eventuale corecturi.

    ART. 23
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

    ANEXA 1

    la normele tehnice
    METODE ŞI ECHIPAMENTE
    de clasificare a carcaselor de porcine cu sondă optică
    a) FAT-O-MEATER (FOM)
    1. Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul aparatului denumit Fat-O-Meater (FOM).
    2. Aparatul este dotat cu o sondă cu diametrul de 6 mm, care conţine o fotodiodă de tip Siemens SFH 950/960, având o marjă de operare cuprinsă între 3 şi 103 mm. Rezultatele măsurătorilor sunt convertite în conţinut estimat de carne macră cu ajutorul unui computer.
    3. Conţinutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:
    Y = 60,26989 – 0,81506 x X1, + 0,20097 x X2,
    unde:
    Y = procentul estimat de carne macră în carcasă;
    X1 = grosimea slăninii (incluzând şoriciul) în milimetri, măsurată la distanţa de 7 cm de linia mediană, între a treia şi a patra ultimă coastă;
    X2 = grosimea muşchiului în milimetri, măsurată la 7 cm de linia mediană, între a treia şi a patra ultimă coastă.

    Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 50 şi 120 kg.

    4. Metoda se poate aplica în toate abatoarele şi obligatoriu în abatoarele care au sacrificat peste 200 de porci în medie/săptămână în anul de clasificare precedent.

    b) OPTIGRADE-PRO (OGP)
    1. Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul unui aparat denumit OptiGrade-Pro (OGP).
    2. Aparatul este dotat cu o sondă optică cu diametrul de 6 mm, care conţine o fotodiodă sensibilă la infraroşii (Siemens) şi un fototranzistor (Siemens). Marja de operare este cuprinsă între 0 şi 110 mm. Rezultatele măsurătorilor sunt convertite în conţinut estimat de carne macră cu ajutorul unui computer.
    3. Conţinutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:
    Y = 61,21920 – 0,77665 x X1, + 0,15239 x X2,
    unde:
    Y = procentul estimat de carne macră în carcasă;
    X1 = grosimea slăninii (incluzând şoriciul) în milimetri, măsurată la 7 cm de linia mediană, între a treia şi a patra ultimă coastă;
    X2 = grosimea muşchiului în milimetri, măsurată la 7 cm de linia mediană, între a treia şi a patra ultimă coastă.

    Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 50 şi 120 kg.

    4. Metoda se poate aplica în toate abatoarele şi obligatoriu în abatoarele care au sacrificat peste 200 de porci în medie/săptămână în anul de clasificare precedent.


    ANEXA 2

    la normele tehnice
    Metoda Zwei Punkte
    Metoda Zwei Punkte (ZP) cu rigla
    1. Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul riglei.
    2. Conţinutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:
    Y = 50,89767 – 0,70985 x X1 + 0,26457 x X2,
    unde:
    Y = procentul estimat de carne macră în carcasă;
    X1 = grosimea slăninii (incluzând şoriciul) în milimetri, deasupra muşchiului Gluteus medius, determinată la minimum;
    X2 = grosimea muşchiului în milimetri, în linie dreaptă, între canalul medular şi vârful anterior al muşchiului Gluteus medius.

    Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 50 şi 120 kg.

    3. Metoda se poate aplica doar în abatoarele care au sacrificat sub 200 de porci în medie/săptămână în anul de clasificare precedent şi, prin excepţie, numai pentru o perioadă de 30 de zile în abatoarele care au sacrificat peste 200 de porci în medie/săptămână în anul de clasificare precedent, în cazul defectării unui echipament de clasificare cu sondă optică.

    ANEXA 3

    la normele tehnice
    FORMULAR
    de comunicare a preţului pentru carcasele înregistrate în raportul de clasificare
    Nr. ............... Seria ............../Data: ...................

┌────────────┬──────────────────────────┐
│Abator: │ │
├────────────┼──────────────────────────┤
│C.U.I. │ │
├────────────┼──────────────────────────┤
│Cod abator │ │
│A.N.S.V.S.A.│ │
├────────────┴───────┬──────────────────┤
│Data sosirii │Data sacrificării │
│animalelor în │animalelor: │
│abator: │ │
├────────────┬───────┴───────┬──────────┤
│ │Furnizor │Producător│
├────────────┼───────────────┼──────────┤
│Denumire │ │ │
├────────────┼───────────────┼──────────┤
│C.U.I./ │ │ │
│C.N.P.: │ │ │
├────────────┼───────────────┼──────────┤
│Cod │ │ │
│exploataţie │ │ │
│A.N.S.V.S.A.│ │ │
├────────────┼───────────────┴──────────┤
│Tatuaj lot: │ │
├────────────┼──────────────────────────┤
│Număr porci:│ │
├────────────┼──────────────────────────┤
│Kg lot porci│ │
│vii: │ │
├────────────┴──────────────────────────┤
│Provenienţa porcilor │
├────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Cumpăraţi din │Producţie │
│ │ţară [ ] │proprie [ │
│Tranzacţii │Cumpăraţi │] │
│comerciale │intracomunitar/│Prestări │
│ │import [ ] │servicii [│
│ │ │] │
└────────────┴───────────────┴──────────┘


┌───────────┬─┬───────────┬───────┬────┐
│ │ │ │ │lei/│
│ │ │ │lei/kg │kg │
│ │ │ │carcasă│porc│
│ │ │ │ │viu │
│ │ ├───────────┼───────┼────┤
│ │ │S (≥ 60) │ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼────┤
│* Preţ │ │E │ │ │
│porci ale │ │(55%–59,9%)│ │ │
│căror │C├───────────┼───────┼────┤
│carcase se │ │U │ │ │
│clasifică │ │(50%–54,9%)│ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼────┤
│ │ │R │ │ │
│ │ │(45%–49,9%)│ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼────┤
│ │ │O │ │ │
│ │ │(40%–44,9%)│ │ │
│ │ ├───────────┼───────┼────┤
│ │ │P (< 40%) │ │ │
├───────────┼─┴───────────┼───────┼────┤
│ │ │ │lei/│
│ │ │lei/kg │kg │
│* Preţ │X │carcasă│porc│
│porci ale │ │ │viu │
│căror │ ├───────┼────┤
│carcase nu ├─────────────┼───────┼────┤
│se │ │ │lei/│
│clasifică │ │lei/kg │kg │
│ │T │carcasă│porc│
│ │ │ │viu │
│ │ ├───────┼────┤
├───────────┴─────────────┼───────┼────┤
│Se aplică grilă de │ │NU [│
│bonificaţii/penalizări │DA [ ] │] │
│pentru greutate. │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Limita inferioară de │ │ │
│greutate a carcasei (C) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Limita superioară de │ │ │
│greutate a carcasei (C) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│* % Penalizare carcase │ │ │
│sub limita inferioară de │ │ │
│greutate a carcasei (C) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│* % Penalizare carcase │ │ │
│peste limita superioară │ │ │
│de greutate a carcasei │ │ │
│(C) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│* % Bonificaţii pentru │ │ │
│intervalul optim (C) │ │ │
├───────────┬─────────────┼───────┼────┤
│* Preţ │ │ │lei/│
│forfetar/ │lei/total │ │kg │
│lot porci │lot: │ │porc│
│vii │ │ │viu │
└───────────┴─────────────┴───────┴────┘

    * Informaţii confidenţiale folosite numai pentru întocmirea raportului de clasificare.
    Reprezentant abator
    Numele şi prenumele
    ..............................
    Semnătura şi ştampila
    ..............................
    Clasificator carcase
    Numele şi prenumele
    ..............................
    Număr atestat clasificator carcase
    ..............................
    Număr autorizaţie clasificator carcase
    ..............................
    Semnătura şi ştampila
    ..............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016