Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 13 aprilie 2022  de clasificare a carcaselor, de înregistrare şi raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, pentru specia bovine    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2022 de clasificare a carcaselor, de înregistrare şi raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, pentru specia bovine

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 406 din 28 aprilie 2022
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 86 din 13 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 406 din 28 aprilie 2022.
──────────
    I. Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme tehnice stabilesc reguli pentru aplicarea obligatorie a grilelor Uniunii Europene pentru clasificarea carcaselor de bovine, cerinţe pentru identificarea bovinelor, pentru prezentarea carcaselor, proceduri de cântărire, de marcare/etichetare a carcaselor, proceduri pentru stabilirea categoriilor carcaselor de bovine şi pentru clasificarea carcaselor în scopul stabilirii unor preţuri de piaţă comparabile, precum şi reguli pentru înregistrarea şi raportarea rezultatelor tehnice de clasificare şi a preţurilor de piaţă pentru carcasele de bovine în baza naţională de date a clasificării.


    II. Clasificarea carcaselor de bovine
    ART. 2
    (1) Grila utilizată în Uniunea Europeană pentru clasificarea carcaselor de bovine, menţionată la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, se aplică în conformitate cu punctul A din anexa IV la acelaşi regulament şi este cerinţă obligatorie pentru toate abatoarele autorizate sanitar-veterinar în care se sacrifică bovine, clasificându-se toate carcasele de bovine cu vârsta mai mică de opt luni cu greutatea carcasei calde egală sau mai mare de 25 kg şi carcasele de bovine cu vârsta de minimum 8 luni.
    (2) Grila de clasificare se aplică carcaselor de bovine care sunt împărţite în următoarele categorii:
    a) V: carcase de bovine cu vârsta mai mică de 8 luni;
    b) Z: carcase de bovine cu vârsta cuprinsă între 8 luni şi mai puţin de 12 luni;
    c) A: carcase de masculi necastraţi cu vârsta cuprinsă între 12 luni şi mai puţin de 24 de luni;
    d) B: carcase de masculi necastraţi cu vârsta de minimum 24 de luni şi mai mult;
    e) C: carcase de masculi castraţi cu vârsta de minimum 12 luni şi mai mult;
    f) D: carcase de femele care au fătat;
    g) E: carcase ale altor bovine femele cu vârsta de minimum 12 luni şi mai mult.

    (3) Vârsta bovinelor în scopul determinării categoriilor menţionate la pct. A.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 se verifică de către clasificatorul de carcase în paşapoartele de origine ale animalelor eliberate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. Abatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia clasificatorului copiile paşapoartelor de origine ale bovinelor, în ordinea sacrificării animalelor.

    ART. 3
    (1) Clasificarea carcaselor de bovine definită la pct. A.II şi A.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 se efectuează în abator de către clasificator, la momentul cântăririi, respectiv al determinării greutăţii calde a carcasei de bovine prezentate standard, aşa cum este descrisă la art. 9 alin. (2) din prezentele norme tehnice.
    (2) Conform prevederilor art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.182 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii, clasificarea carcaselor de bovine este efectuată în abator numai de clasificatori care deţin autorizaţie de clasificare a carcaselor de bovine.
    (3) În sensul prezentelor norme tehnice, carcasele de bovine prezentate standard se clasifică prin evaluarea vizuală succesivă a:
    a) conformaţiei, definită după cum urmează: dezvoltarea profilurilor carcasei, în special ale părţilor esenţiale ale acesteia (pulpă, spinare, spată); clasa de conformaţie se stabileşte conform următorului tabel:

┌───────────┬────────────┬──────────────────────┐
│Clasa de │Descrierea │Criterii suplimentare │
│conformaţie│ │ │
├───────────┼────────────┼───────────┬──────────┤
│ │ │- pulpa: │Partea │
│ │- toate │foarte │superioară│
│ │profilurile │rotunjită │difuzează │
│ │de la │- spinarea:│pronunţat │
│ │convexe până│lată şi │peste │
│E │la foarte │foarte │simfiză │
│Excelentă │convexe │groasă, │(simfiza │
│ │- dezvoltare│până la │pelvină). │
│ │excepţională│spată │Crupa │
│ │a │- spata: │foarte │
│ │musculaturii│foarte │rotunjită │
│ │ │rotunjită │ │
├───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │- │- pulpa: │Partea │
│ │profilurile │rotunjită │superioară│
│ │în general │- spinarea:│difuzează │
│U │convexe │lată şi │peste │
│Foarte bună│- dezvoltare│groasă, │simfiză │
│ │foarte bună │până la │(simfiza │
│ │a │spată │pelvină). │
│ │musculaturii│- spata: │Crupă │
│ │ │rotunjită │rotunjită │
├───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │- pulpa: │ │
│ │ │bine │ │
│ │- │dezvoltată │ │
│ │profilurile │- spinarea:│Partea │
│ │în general │groasă, dar│superioară│
│R │drepte │mai puţin │şi crupa │
│Bună │- dezvoltare│lată către │sunt uşor │
│ │bună a │spată │rotunjite.│
│ │musculaturii│- spata: │ │
│ │ │destul de │ │
│ │ │bine │ │
│ │ │dezvoltată │ │
├───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │- pulpa: │ │
│O+ │- │dezvoltare │ │
│Destul de │profilurile │medie │ │
│bună │drepte către│- spinarea:│Crupa │
│(partea │concave │grosime │profil │
│superioară │- dezvoltare│medie │drept │
│către medie│medie a │- spata: │ │
│a clasei) │musculaturii│dezvoltare │ │
│ │ │medie │ │
├───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │- pulpa: │ │
│ │ │lipsă │ │
│ │- │dezvoltare │ │
│–O │profilurile │- spinarea:│ │
│(partea │drepte către│lipsă │Crupa │
│medie către│concave │grosime │profil │
│inferioară │- dezvoltare│- spata: │concav │
│a clasei) │submedie a │lipsă │ │
│ │musculaturii│dezvoltare,│ │
│ │ │aproape │ │
│ │ │plată │ │
├───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │- toate │- pulpa: │ │
│ │profilurile │slab │ │
│P+ │concave │dezvoltată │ │
│Slabă │- dezvoltare│- spinarea:│Crupa │
│(partea │slabă a │îngustă şi │profil │
│superioară │musculaturii│subţire │foarte │
│către medie│- conturul │- spata: │concav │
│a clasei) │multor oase │plată, slab│ │
│ │evidenţiat │acoperită │ │
│ │ │cu carne │ │
├───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │- pulpa: │ │
│ │ │foarte slab│ │
│ │ │dezvoltată │ │
│ │ │- spinarea:│ │
│ │- toate │foarte │ │
│ │profilurile │îngustă, │ │
│ │foarte │dezvoltare │ │
│–P │concave │musculară │ │
│(partea │- dezvoltare│redusă sau │Crupa │
│medie către│foarte slabă│absentă, cu│profil │
│inferioară │a │oase │extrem de │
│a clasei) │musculaturii│vizibile │concav │
│ │- toate │- spata: │ │
│ │oasele sunt │foarte │ │
│ │foarte │plată, │ │
│ │evidenţiate │foarte slab│ │
│ │ │acoperită │ │
│ │ │cu carne, │ │
│ │ │cu oase │ │
│ │ │vizibile │ │
└───────────┴────────────┴───────────┴──────────┘    b) gradului de acoperire cu grăsime a carcasei, definit după cum urmează: cantitatea de grăsime de pe suprafaţa exterioară a carcasei şi din cavitatea toracică; clasa de grăsime, respectiv gradul de acoperire cu grăsime a carcasei se stabileşte conform următorului tabel:

┌────────┬─────────────┬───────────────┐
│Clasa de│Descrierea │Criterii │
│grăsime │ │suplimentare │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Acoperirea cu│ │
│ │grăsime, │Grăsimea │
│1 │lipsă până la│absentă în │
│Redusă │un strat │cavitatea │
│ │redus de │toracică │
│ │grăsime │ │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Strat subţire│În cavitatea │
│ │de grăsime, │toracică │
│2 │carnea │muşchiul este │
│Subţire │vizibilă │clar vizibil │
│ │aproape peste│între coaste. │
│ │tot │ │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Carnea, cu │ │
│ │excepţia │ │
│ │pulpei şi │ │
│ │spetei, este │În cavitatea │
│ │acoperită de │toracică │
│3 │grăsime │muşchiul este │
│Medie │aproape peste│încă vizibil │
│ │tot, depuneri│între coaste. │
│ │subţiri de │ │
│ │grăsime în │ │
│ │cavitatea │ │
│ │toracică. │ │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │Carnea │ │
│ │acoperită cu │Îmbinările de │
│ │grăsime, dar │grăsime de pe │
│ │pulpa şi │pulpă sunt │
│ │spata sunt │proeminente, în│
│4 │încă vizibile│cavitatea │
│Ridicată│parţial, │toracică │
│ │anumite │muşchiul dintre│
│ │depuneri │coaste poate fi│
│ │distincte de │infiltrat cu │
│ │grăsime în │grăsime. │
│ │cavitatea │ │
│ │toracică. │ │
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Pulpa este │
│ │ │aproape complet│
│ │ │acoperită cu │
│ │Întreaga │grăsime, astfel│
│ │carcasă │că îmbinările │
│5 │acoperită cu │de grăsime nu │
│Foarte │grăsime; │mai sunt clar │
│ridicată│depuneri mari│vizibile, în │
│ │de grăsime în│cavitatea │
│ │cavitatea │toracică │
│ │toracică │muşchiul dintre│
│ │ │coaste este │
│ │ │infiltrat cu │
│ │ │grăsime. │
└────────┴─────────────┴───────────────┘
    (4) Clasa de conformaţie S nu se aplică, iar clasele de conformaţie O şi P sunt împărţite în două subclase. Indicarea subclaselor de conformaţie se realizează cu ajutorul unor simboluri diferite de cele utilizate pentru clase, astfel: –P, P+, –O, O+.

    ART. 4
    (1) Pentru toate carcasele de bovine sacrificate în toate abatoarele autorizate se întocmesc, individual, de către clasificatorii carcase, rapoarte de clasificare a carcaselor de bovine, în care se înregistrează date de identificare a furnizorilor/producătorilor de animale, date de identificare a bovinelor, rasa acestora, rezultatele tehnice de clasificare, greutăţile la cald ale semicarcaselor, randamentele la sacrificare şi preţurile.
    (2) Greutăţile semicarcaselor de bovine înscrise de clasificator în rapoartele de clasificare sunt cele înregistrate de abator, în lista prevăzută la art. 10 alin. (1).
    (3) Preţurile înscrise de clasificator în rapoartele de clasificare sunt cele înregistrate de abator în formularul de comunicare a preţului, prevăzut la art. 14 alin. (1).
    (4) Rapoartele de clasificare a carcaselor de bovine se întocmesc folosind aplicaţiile specifice ale sistemului informatic, puse la dispoziţie de Comisia de clasificare a carcaselor, şi conţin informaţii despre toate carcasele bovinelor sacrificate, încadrate în categoriile prevăzute la art. 2 alin. (2).

    ART. 5
    (1) Clasificarea carcaselor de bovine se face cu respectarea următoarelor reguli:
    a) identificarea vârstei şi categoriei carcasei se realizează de către clasificator din paşaportul de origine al bovinei. În cazul constatării neconformităţii între aspectul carcasei şi vârsta/categoria animalului înscris în paşaport, stabilite pe baza principalilor indicatori anatomo-morfologici ai carcasei, respectiv dezvoltarea musculaturii, prezenţa/absenţa muşchilor retractori, forma osului pubian, gradul de osificare a coloanei vertebrale, clasificatorul completează obligatoriu rubrica observaţii din raportul de clasificare. În cazul în care aceste neconcordanţe nu sunt specificate, se consideră, din partea clasificatorului, eroare de încadrare în categoria corespunzătoare a carcasei. Nu sunt acceptate erori nejustificate pentru identificarea categoriei bovinelor;
    b) evaluarea vizuală a conformaţiei şi a gradului de acoperire cu grăsime a carcasei de bovină se realizează de la o distanţă de 1,5-2 m de carcasă;
    c) evaluarea conformaţiei se realizează prin vizualizarea celor trei secţiuni: pulpă, spinare şi spată conform descrierii şi criteriilor suplimentare prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) şi broşurii standard de clasificare utilizate de statele Uniunii Europene, iar unde există diferenţe de clase sau subclase între una sau mai multe secţiuni, clasa/subclasa de conformaţie înregistrată majoritar determină conformaţia carcasei;
    d) evaluarea gradului de acoperire cu grăsime se realizează conform descrierii şi criteriilor suplimentare prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) şi broşurii standard de clasificare utilizate de statele Uniunii Europene prin vizualizarea indicatorului principal: grăsimea externă de pe întreaga carcasă şi a indicatorilor secundari: depozitele de grăsime din cavitatea toracică, de-a lungul pieptului şi de la baza cozii.

    (2) Limita procentului de erori cumulate, admise la clasificarea carcaselor de bovine, prin aprecierea vizuală a conformaţiei şi a gradului de acoperire cu grăsime/eşantionul de control de 40 de carcase este de 20%.
    (3) Diferenţa de o clasă completă este considerată eroare. Diferenţa de o subclasă este admisă.


    III. Prezentarea carcaselor de bovine
    ART. 6
    (1) Potrivit pct. A.I din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, în sensul prezentelor norme tehnice, se aplică următoarele definiţii:
    a) carcasă de bovină reprezintă corpul întreg al unui animal după sacrificare, sângerare, eviscerare şi jupuire;
    b) semicarcasă înseamnă produsul obţinut prin separarea simetrică a carcasei, astfel cum a fost definită la lit. a), prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare şi sacrale şi prin mijlocul sternului şi al simfizei ischiopubiene.

    (2) Potrivit pct. A.IV din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, carcasele şi semicarcasele de bovine sunt prezentate:
    a) fără cap şi fără picioare; capul se separă de carcasă la nivelul articulaţiei atloido-occipitale, iar picioarele se separă la nivelul articulaţiilor carpo-metacarpiene şi tarso-metatarsiene;
    b) fără organele conţinute în cavităţile toracică şi abdominală, fără rinichi, grăsime perirenală şi grăsime pelviană;
    c) fără organele genitale şi fără muşchii aferenţi acestora, iar în cazul femelelor, fără uger şi grăsimea din zona mamară.


    ART. 7
    (1) Carcasele de bovine cu vârsta mai mică de opt luni sunt prezentate în conformitate cu pct. A.IV din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 şi fără:
    a) diafragmă;
    b) muşchi pilieri diafragmatici.

    (2) Carcasele de bovine cu vârsta de minimum opt luni sunt prezentate fără:
    a) rinichi;
    b) grăsime perirenală;
    c) grăsime pelviană;
    d) diafragmă;
    e) muşchi pilieri diafragmatici;
    f) coadă;
    g) măduva spinării;
    h) grăsime testiculară;
    i) grăsimea de pe interiorul părţii superioare;
    j) vena jugulară şi grăsimea adiacentă.


    ART. 8
    (1) Abatoarele au obligaţia să realizeze prezentarea de referinţă a carcasei de bovină, denumită în continuare prezentare standard, respectând următoarele cerinţe pentru fasonarea carcasei:
    a) asomarea, înjunghierea şi sângerarea se fac în conformitate cu normele sanitare veterinare;
    b) pielea se jupoaie evitând pe cât posibil îndepărtarea grăsimii exterioare a carcasei;
    c) capul se separă printr-o tăietură în unghi drept pe linia spatelui, între craniu şi coloana vertebrală, lăsând astfel întreaga coloană vertebrală pe carcasă;
    d) grăsimea perirenală şi pelviană se îndepărtează;
    e) eviscerarea se face prin îndepărtarea organelor conţinute în cavitatea toracică şi abdominală şi se îndepărtează: plămânii, traheea, esofagul, laringele, inima, grăsimea toracică care este ataşată de-a lungul osului pieptului, splina, ficatul, pancreasul, rinichii, stomacul şi grăsimea din jurul epiplonului, intestinele şi grăsimea din jurul intestinelor, pilierii diafragmatici, diafragma;
    f) coada se îndepărtează la nivelul joncţiunii dintre cea de-a cincea vertebră sacrală şi prima vertebră a cozii;
    g) măduva spinării se îndepărtează;
    h) ugerul şi grăsimea mamară se îndepărtează în cazul femelelor;
    i) scrotul şi grăsimea scrotală se îndepărtează în cazul masculilor;
    j) organele genitale se îndepărtează cu muşchii aferenţi, dar evitând o decupare excesivă;
    k) picioarele anterioare se secţionează la nivelul articulaţiilor genunchiului între oasele carpo-metacarpiene;
    l) picioarele posterioare se secţionează la nivelul articulaţiilor între oasele tarso-metatarsiene;
    m) rectul se îndepărtează cu muşchii aferenţi, dar evitând o decupare excesivă;
    n) vena jugulară, grăsimea adiacentă, ganglionii limfatici şi cheagurile de sânge se îndepărtează evitând tăierea salbei.

    (2) Prezentarea standard a carcaselor de bovine este cerinţă obligatorie pentru toate abatoarele la momentul cântăririi şi al clasificării carcaselor pe cârligul de abator, iar greutatea caldă a carcasei nu se ajustează prin aplicarea factorilor de corecţie.
    (3) În scopul stabilirii unor preţuri de piaţă comparabile, prezentarea carcaselor de bovine se realizează fără a aduce atingere pct. A.IV din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 şi nu se permite înlăturarea de pe carcase a altor porţiuni decât cele prevăzute la alin. (1) înaintea cântăririi, a clasificării şi a marcării carcaselor, cu excepţia cazurilor în care se aplică cerinţe sanitare veterinare, respectiv excizii şi/sau confiscări ale unor porţiuni din carcasă.


    IV. Cântărirea carcaselor de bovine
    ART. 9
    (1) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/1.182, carcasele de bovine prezentate standard se cântăresc cât mai curând posibil după sacrificare şi nu mai târziu de 60 de minute de la înjunghierea animalului.
    (2) Greutatea carcasei care trebuie luată în considerare pentru raportarea preţului de piaţă este greutatea rece a carcasei de bovină care corespunde greutăţii calde a carcasei prezentate standard cu o deducere de 2%.
    (3) Nu se aplică reduceri sau creşteri cu alte unităţi procentuale faţă de cele prevăzute la alin. (2) pentru calcularea greutăţii carcasei reci.

    ART. 10
    (1) Abatoarele au obligaţia să efectueze cântărirea individuală, la cald, a fiecărei semicarcase de bovine, să ţină o evidenţă a acestor greutăţi şi să înmâneze clasificatorului, în ordinea sacrificării animalelor, lista cu greutăţile la cald ale semicarcaselor, inclusiv greutăţile porţiunilor de carcasă rezultate în urma exciziilor şi/sau confiscărilor sanitare veterinare, astfel încât acestea să fie înregistrate corect în raportul de clasificare.
    (2) Abatoarele trebuie să aloce şi să aplice pe carcasă, imediat după jupuire, un număr de sacrificare (serial secvenţial) conform ordinii de intrare la sacrificare a bovinelor, în vederea identificării individuale a carcaselor şi asigurării trasabilităţii, conform datelor de identificare din paşaportul de origine.
    (3) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), abatoarele au obligaţia să ia măsuri pentru înlăturarea cauzelor care pot influenţa corectitudinea cântăririi şi greutăţii carcasei, respectiv:
    a) verifică echipamentele de cântărire, conform normelor metrologice în vigoare, având obligaţia de a solicita efectuarea verificării metrologice periodice şi de a deţine declaraţia de conformitate a cântarului şi buletinul de verificare metrologică periodică a cântarului;
    b) dispun măsuri pentru repararea imediată a cântarului, în cazul funcţionării incorecte a acestuia, de către un organism autorizat, iar până la funcţionarea în parametri normali utilizează un alt cântar care permite determinarea corectă a greutăţii carcaselor;
    c) înregistrează corect greutatea cârligelor de abator şi răspund de scăderea, în mod corect, a greutăţii acestora din greutatea carcaselor în momentul cântăririi carcaselor. În cazul în care abatorul dispune de mai multe tipuri constructive de cârlige, acestea vor fi, obligatoriu, sortate şi folosite grupat. Nu se admite folosirea intercalată a cârligelor de tipuri constructive diferite şi nici a cârligelor de acelaşi tip constructiv care din cauza uzurii sau altor motive prezintă greutăţi diferite (+/– 0,1 kg).

    (4) Prin decizia personalului sanitar-veterinar din abator se efectuează, după caz, excizii şi/sau confiscări din carcasă, din motive sanitare veterinare. Aceste excizii/confiscări sunt considerate:
    a) din vina abatorului, când sunt din cauza:
    (i) manevrelor defectuoase de pe linia de sacrificare, care duc la contaminarea parţială a diferitelor părţi anatomice din carcasă;
    (ii) manevrelor defectuoase de transport al animalelor, în cazul efectuării transportului de către abator, care duc la producerea unor fracturi ale membrelor sau coastelor, apariţia unor hemoragii interne şi hematoame în carcasă etc.;

    b) din vina furnizorului, când sunt din cauza manevrelor defectuoase de transport al animalelor, în cazul efectuării transportului de către furnizor, care duc la producerea unor fracturi ale membrelor sau coastelor, apariţia unor hemoragii interne şi hematoame sau la existenţa unor abcese în carcasă, sau din alte cauze produse în perioada de creştere şi îngrăşare în ferme.

    (5) Exciziile şi/sau confiscările sanitare veterinare rezultate din vina abatorului sunt cântărite şi comunicate obligatoriu, în scris, de către abator, clasificatorului. Documentul conţine: data sacrificării, numărul de sacrificare al animalului, tatuajul de lot şi menţiunea [(abator +), greutate porţiune carcasă excizată/ confiscată …....… (kg)]. Greutatea acestora este completată în raportul de clasificare, este adăugată la greutatea cântărită a carcasei din momentul clasificării şi este luată în calcul pentru stabilirea greutăţii finale a carcasei şi plata furnizorului.
    (6) Exciziile şi/sau confiscările sanitare veterinare rezultate din vina furnizorului sunt cântărite şi comunicate obligatoriu, în scris, de către abator, clasificatorului. Documentul conţine: data sacrificării, numărul de sacrificare al animalului, tatuajul de lot şi menţiunea [(- abator), greutate porţiune carcasă excizată/confiscată …… (kg)]. Greutatea acestora este completată în raportul de clasificare şi nu se ia în calcul pentru stabilirea greutăţii finale a carcasei şi plata furnizorului.
    (7) Documentele prevăzute la alin. (5) şi (6) trebuie păstrate ataşat rapoartelor de clasificare aferente, în arhiva abatorului.
    (8) Clasificatorul are obligaţia de a înregistra greutăţile la cald ale semicarcaselor de bovine, în aplicaţia informatică specifică de întocmire a raportului de clasificare, numai din lista cu greutăţi şi, după caz, din documentele care conţin informaţii despre exciziile şi/sau confiscările sanitare veterinare înmânate de abator.


    V. Marcarea/Etichetarea carcaselor de bovine
    ART. 11
    (1) Marcarea carcaselor de bovine prezentate standard se efectuează la momentul clasificării acestora de către clasificator.
    (2) Carcasele de bovine sunt marcate cu ajutorul unei ştampile sau al unei etichete, pe suprafaţa exterioară a carcasei, cu litere majuscule şi cifre care indică cel puţin categoria, clasa de conformaţie şi gradul de acoperire cu grăsime, prevăzute la pct. A.II şi A.III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
    (3) Indicarea subclaselor de conformaţie se realizează conform prevederilor de la art. 3 alin. (3) lit. a) şi alin. (4).
    (4) Marcajul aplicat prin ştampilare trebuie să fie clar, lizibil şi să fie efectuat cu cerneală indelebilă, netoxică şi rezistentă la căldură.
    (5) Marcajul se află cel puţin pe suprafaţa fiecărui sfert de carcasă de bovină.
    (6) Este permisă înlocuirea marcajului cu etichetă în următoarele condiţii:
    a) etichetele trebuie să indice, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (2), numele abatorului, numărul autorizaţiei sanitare veterinare a abatorului, data sacrificării, numărul de sacrificare al animalului, numărul matricol de identificare al bovinei, ţara naşterii, creşterii şi sacrificării bovinei, greutatea rece a semicarcasei, numărul autorizaţiei clasificatorului;
    b) dimensiunile etichetelor nu pot fi mai mici de 5 x 10 cm;
    c) indicaţiile menţionate la lit. a) trebuie să fie perfect lizibile şi nu este autorizată nicio modificare ulterioară;
    d) etichetele nu pot fi depozitate şi aplicate decât în unităţile autorizate, unde se sacrifică animalele;
    e) etichetele trebuie să fie concepute astfel încât să fie protejate împotriva manipulării frauduloase, să fie evitată ruperea lor şi să fie bine fixate pe fiecare sfert de carcasă.

    (7) Marcajul şi etichetele nu trebuie îndepărtate înaintea dezosării sferturilor.
    (8) Este obligatoriu să se aplice un marcaj cu rezultatul clasificării, prin ştampilare sau prin etichetare, pe carcasele de bovine.


    VI. Înregistrarea preţului de piaţă al carcaselor de bovine
    ART. 12
    (1) Înregistrarea preţurilor de piaţă pentru carcasele de bovine în baza naţională de date a clasificării, pe baza grilelor utilizate în Uniunea Europeană, menţionată la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 se referă la carcasele de bovine cu vârsta mai mică de opt luni cu greutatea carcasei calde egală sau mai mare de 25 kg şi la carcasele de bovine cu vârsta de minimum opt luni.
    (2) Clasele pentru înregistrarea preţurilor de piaţă ale carcaselor de bovine care fac obiectul întocmirii rapoartelor naţionale de preţuri se referă la categoriile prevăzute la pct. A.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 şi la următoarele clase de conformaţie şi de acoperire cu grăsime:
    a) carcase de animale cu vârsta cuprinsă între 8 luni şi mai puţin de 12 luni: U2, U3, R2, R3, O2, O3;
    b) carcase de masculi necastraţi cu vârsta cuprinsă între 12 luni şi mai puţin de 24 de luni: U2, U3, R2, R3, O2, O3;
    c) carcase de masculi necastraţi cu vârsta de minimum 24 de luni: R3;
    d) carcase de masculi castraţi cu vârsta de minimum 12 luni: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;
    e) carcase de femele care au fătat: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;
    f) carcase ale altor femele cu vârsta de minimum 12 luni: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

    (3) Preţul de piaţă care trebuie raportat potrivit alin. (2) corespunde unui număr de cel puţin 30% din numărul bovinelor cu vârsta de minimum 8 luni sacrificate pe teritoriul României.
    (4) Preţul de piaţă care trebuie raportat pentru carcasele de bovine cu vârsta de minimum opt luni, menţionate la art. 14 şi 15 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.182, trebuie înregistrat:
    a) în toate abatoarele care sacrifică anual bovine;
    b) de la orice furnizor, respectiv comerciant de bovine, persoană fizică sau juridică şi/sau orice mijlocitor de afaceri cu animale vii, aşa cum este definit de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare, care trimit anual minimum 10.000 de bovine în vederea sacrificării în regim de prestări servicii.


    ART. 13
    (1) Preţul bovinelor provenite dintr-o tranzacţie comercială, la intrarea în abator, se stabileşte prin liberă negociere şi consens între furnizorul/producătorul de bovine vii şi abator.
    (2) Preţul prevăzut la alin. (1) include şi valoarea organelor comestibile neprocesate şi a resturilor animale (piele, păr, ongloane, sânge).

    ART. 14
    (1) Abatorul are obligaţia să înregistreze preţul individual, corespunzător fiecărei bovine, în formularul de comunicare a preţului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice, astfel:
    a) pentru bovinele vii provenite din tranzacţiile comerciale, înregistrează preţul individual, în lei/kg carcasă sau în lei/kg bovină viu, corespunzător preţului individual înscris în documentele fiscale de plată, facturi şi/sau file din carnetul de comercializare al furnizorului/producătorului de animale. Documentele vor fi însoţite obligatoriu şi de paşapoartele de origine ale animalelor;
    b) pentru bovinele vii provenite din prestările serviciilor de sacrificare pentru comercianţii de animale şi/sau mijlocitorii de afaceri cu animale vii, astfel cum sunt definiţi la art. 12 alin. (4) lit. b), aceştia au obligaţia să pună la dispoziţia abatorului, în copie, documentele fiscale de plată, facturi şi/sau file din carnetul de comercializare, pentru ca abatorul să înregistreze preţul individual al bovinelor în formularul de comunicare a preţului. Documentele vor fi însoţite obligatoriu şi de paşapoartele de origine ale animalelor;
    c) pentru bovinele vii provenite din prestările serviciilor de sacrificare pentru producători şi comercianţi/mijlocitori de animale vii, alţii decât cei definiţi la art. 12 alin. (4) lit. b), înregistrează preţul comunicat în scris de către proprietarul animalelor, înainte de livrarea bovinelor la abator. Documentele vor fi însoţite obligatoriu şi de paşapoartele de origine ale animalelor;
    d) pentru bovinele vii provenite din producţia fermei/fermelor proprii, înregistrează preţul stabilit de către proprietarul animalelor, înainte de livrarea bovinelor la abator. Documentele vor fi însoţite obligatoriu şi de paşapoartele de origine ale animalelor.

    (2) Abatoarele care sacrifică bovine şi în care se efectuează clasificarea carcaselor trebuie să transmită Comisiei de clasificare a carcaselor, în fiecare an, până la 31 ianuarie, pentru anul precedent, o notificare privind cheltuielile de transport ocazionate de achiziţia bovinelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
    (3) Preţurile de piaţă ale carcaselor de bovine se ajustează de Comisia de clasificare a carcaselor cu un factor mediu ponderat privind cheltuielile ocazionate de transportul animalelor pentru sacrificare, calculat pe baza notificărilor anuale transmise de abatoare.

    ART. 15
    (1) Abatorul are obligaţia să înmâneze clasificatorului formularul de comunicare a preţului, sub semnătură proprie, împreună cu paşapoartele de origine ale bovinelor şi documentele din care să se poată identifica furnizorul/producătorul bovinelor.
    (2) Clasificatorul are obligaţia de a înregistra preţurile în aplicaţia informatică specifică de întocmire a raportului de clasificare numai din formularul de comunicare a preţului.

    ART. 16
    (1) Formularul de comunicare a preţului este editat de abator, sub forma unui carnet cu număr şi serie tipărite, care conţine file autocopiative. Fila originală se înmânează clasificatorului, iar fila autocopiativă rămâne ataşată carnetului, în arhiva abatorului.
    (2) Este interzisă orice modificare pe formularul de comunicare a preţului, de către clasificatorul carcase sau de către abator, ulterior întocmirii raportului de clasificare, fără o justificare prealabilă şi fără acordul Inspecţiei clasificare carcase zonale şi al Comisiei de clasificare a carcaselor.

    ART. 17
    (1) În raportul de clasificare, preţurile pentru carcasele bovinelor se calculează automat de aplicaţia informatică prin aplicarea metodologiilor de calcul specifice.
    (2) Comisia de clasificare a carcaselor, pe baza procedurilor interne, validează preţurile individuale ale carcaselor de bovine înregistrate de clasificator în rapoartele de clasificare din formularele de comunicare a preţului şi exclude din raportare preţurile nefiabile sau nereprezentative, precum şi carcasele provenite de la animalele cu restricţii sanitare veterinare care nu au un preţ de piaţă real.
    (3) Comisia de clasificare a carcaselor pune la dispoziţia Inspecţiei clasificare carcase procedurile interne care includ criteriile, indicatorii minimi sau maximi utilizaţi şi/sau valoarea preţurilor minime sau maxime utilizate pentru excluderea preţurilor din rapoartele naţionale de preţuri, pentru verificarea conformităţii la controalele efectuate la faţa locului.


    VII. Raportarea preţului de piaţă al carcaselor de bovine
    ART. 18
    (1) Preţul de piaţă raportat al carcaselor de bovine cu vârsta de minimum opt luni este preţul la poarta abatorului, care exprimă valoarea carcasei clasificate, fără TVA, potrivit documentelor fiscale justificative privind vânzarea şi cumpărarea animalelor şi/sau a documentelor fiscale justificative depuse în copie la abator de către comercianţii de animale şi/sau mijlocitorii de afaceri cu animale vii.
    (2) Preţul menţionat la alin. (1) se exprimă pe 100 kg de carcasă prezentată standard, cântărită pe cârlig la abator.
    (3) Greutatea carcasei luată în considerare pentru stabilirea şi raportarea preţului de piaţă este greutatea rece, astfel cum este definită la art. 9 alin. (2).
    (4) Pe baza preţurilor carcaselor de bovine clasificate înregistrate în rapoartele de clasificare din toate abatoarele care sacrifică bovine, în săptămâna de raportare, corespunzătoare perioadei luni-duminică a fiecărei săptămâni, se întocmesc rapoartele naţionale de preţuri, pe baza categoriilor de animale, a claselor de conformaţie şi a gradului de acoperire cu grăsime, prevăzute la art. 12 alin. (2).
    (5) Rapoartele naţionale de preţuri se întocmesc de Comisia de clasificare a carcaselor prin aplicarea metodologiilor de calcul al preţurilor individuale ale carcaselor de bovine care au format obiectul unor tranzacţii comerciale între abator şi furnizorul/producătorul de animale şi al preţurilor individuale ale carcaselor de bovine care provin din sacrificările în regim de prestări de servicii de la comercianţii de animale şi/sau mijlocitorii de afaceri cu animale vii.
    (6) Preţurile de piaţă notificate săptămânal către DG-AGRI Bruxelles, în fiecare zi de miercuri, până la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului), se referă la preţurile carcaselor menţionate la art. 12 alin. (2), înregistrate în săptămâna anterioară celei în care sunt notificate.


    VIII. Responsabilităţi
    ART. 19
    Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi pentru îndeplinirea cerinţei obligatorii de aplicare a grilelor de clasificare a carcaselor, abatoarele respectă următoarele reguli:
    a) asigură permanent pe linia de sacrificare condiţii optime, un spaţiu destinat clasificatorului carcase, pentru desfăşurarea activităţii de clasificare a carcaselor şi pentru înregistrarea datelor de identificare şi a rezultatelor tehnice de clasificare în vederea respectării prevederilor art. 3;
    b) anunţă clasificatorul carcase, în scris (fax, e-mail), programul sacrificărilor de bovine, indicând ora şi data şi se asigură că acesta este prezent în abator odată cu începerea sacrificărilor pentru a se respecta perioada de 60 de minute dintre înjunghierea animalului şi cântărirea/clasificarea carcaselor, prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.182;
    c) pune la dispoziţia clasificatorului toate paşapoartele de origine ale bovinelor în ordinea sacrificării pentru identificarea de către acesta a vârstei bovinelor în scopul determinării categoriilor menţionate la art. (2) alin. (2);
    d) înregistrează preţurile, individual pentru fiecare bovină, în formularul de comunicare al preţului, astfel cum este prevăzut la art. 16 alin. (1), răspunzând în mod direct de orice înregistrare de date neconforme cu realitatea;
    e) pune la dispoziţia clasificatorului documente care conţin informaţii conforme cu realitatea, în vederea înregistrării acestor date în aplicaţia informatică şi întocmirii raportului de clasificare: formularul de comunicare a preţului pentru fiecare bovină/lot de animale, paşapoartele de origine ale bovinelor şi documente din care să poată înregistra în raportul de clasificare furnizorul/producătorul de animale, în ordinea de introducere a animalelor la sacrificare;
    f) înmânează clasificatorului carcase, înainte de întocmirea raportului de clasificare, lista cu greutăţile la cald ale semicarcaselor de bovine prezentate standard, în ordinea sacrificării/zi sacrificare, inclusiv documentele cu greutăţile exciziilor şi/sau confiscărilor sanitare veterinare, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) şi (4)-(8);
    g) asigură fasonarea corectă a carcaselor de bovine, astfel încât să respecte modul de prezentare standard a carcasei, potrivit prevederilor art. 6-8;
    h) efectuează cântărirea la cald a carcasei, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) şi (3);
    i) pune la dispoziţia clasificatorului etichetele necesare marcării carcaselor;
    j) menţine în arhivă, ordonate cronologic, pentru carcasele de bovine clasificate, următorul set de documente:
    (i) pentru bovinele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a): raportul de clasificare, paşaportul de origine, formularul de comunicare a preţului, factura fiscală şi/sau fila din carnetul de comercializare pentru plata animalelor, lista cu greutăţile la cald ale semicarcaselor, documentele cu greutatea exciziilor şi/sau confiscărilor efectuate de personalul sanitar-veterinar;
    (ii) pentru bovinele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b): raportul de clasificare, paşaportul de origine, formularul de comunicare a preţului, copie de pe factura fiscală şi/sau fila din carnetul de comercializare cu care comerciantul a achiziţionat animalele, lista cu greutăţile la cald ale semicarcaselor, documentele cu greutatea exciziilor şi/sau confiscărilor efectuate de personalul sanitar-veterinar;
    (iii) pentru bovinele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c): raportul de clasificare, paşaportul de origine, formularul de comunicare a preţului, documentul în care este declarat în scris preţul de către proprietarul/furnizorul animalelor, lista cu greutăţile la cald ale semicarcaselor, documentele cu greutatea exciziilor şi/sau confiscărilor efectuate de personalul sanitar-veterinar;
    (iv) pentru bovinele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d): raportul de clasificare, paşaportul de origine, formularul de comunicare a preţului, lista cu greutăţile la cald ale semicarcaselor, documentele cu greutatea exciziilor şi/sau confiscărilor efectuate de personalul sanitar-veterinar;

    k) pune la dispoziţia tuturor furnizorilor, producătorilor, comercianţilor de animale/mijlocitorilor de afaceri cu animale vii raportul de clasificare editat de clasificator.


    ART. 20
    (1) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021, precum şi pentru îndeplinirea cerinţei obligatorii de aplicare a grilelor de clasificare a carcaselor, agenţia de clasificare carcase respectă următoarele:
    a) poate încheia şi contracte de colaborare cu clasificatori carcase bovine pentru a presta acest serviciu doar în abatoarele care au sacrificat până la 20 de bovine în medie/săptămână în anul de clasificare precedent;
    b) menţine în arhivă, ordonate cronologic, pentru carcasele de bovine clasificate de fiecare clasificator carcase angajat sau colaborator, următorul set de documente: raportul de clasificare, formularul de comunicare a preţului, fila originală a carnetului;
    c) se asigură că toţi clasificatorii carcase angajaţi şi colaboratori respectă cerinţele prevăzute la art. 21.

    (2) În cazul semnalării oricăror neconformităţi între realitate şi detaliile înscrise în raportul de clasificare întocmit de un clasificator carcase angajat sau colaborator, ulterior transmiterii fişierelor electronice cu date în baza naţională de date sau înmânării raportului furnizorului/producătorului de animale, agenţia de clasificare carcase notifică în scris/e-mail conducerea abatorului, inspectorul clasificare carcase zonal şi comisia de clasificare a carcaselor pentru solicitarea permisiunii de a efectua eventuale corecturi, dacă acest lucru mai este posibil sau pentru comunicare şi asigurarea transparenţei.

    ART. 21
    (1) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021, pentru îndeplinirea cerinţei obligatorii de aplicare a grilelor de clasificare a carcaselor, pentru înregistrarea rezultatelor tehnice de clasificare şi preţurilor carcaselor, precum şi pentru întocmirea rapoartelor de clasificare, clasificatorul carcase respectă următoarele:
    a) este prezent în abator odată cu începerea sacrificării animalelor;
    b) este în posesia documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi art. 15 alin. (1), înainte de începerea clasificării carcaselor de bovine şi de întocmirea raportului de clasificare;
    c) efectuează clasificarea carcaselor de bovine şi aplică grilele de clasificare, potrivit prevederilor art. 2-5;
    d) marchează carcasele, potrivit prevederilor art. 11;
    e) înregistrează în aplicaţia specifică a sistemului informatic datele cuprinse în raportul de clasificare, respectând prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 292/2021 pentru aprobarea regulamentului şi metodologiei de colectare, de înregistrare, de prelucrare şi raportare a rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a unor categorii de animale vii, pe specii, în baza naţională de date a clasificării, prin intermediul sistemului informatic, precum şi a modalităţii de obţinere a aplicaţiilor informatice specifice de înregistrare şi raportare a datelor şi a parolei securizate de acces în sistemul informatic, furnizate de Comisia de clasificare a carcaselor;
    f) în cazul în care observă că sunt erori de fasonare a carcaselor realizate de abator şi există carcase care nu sunt prezentate standard, anunţă conducerea abatorului pentru remedierea acestora şi, în cazul în care nu sunt remediate deficienţele, completează obligatoriu rubrica observaţii din raportul de clasificare, cu menţiunile referitoare la abaterile de la această prezentare;
    g) în cazul în care observă că sunt erori de cântărire a carcaselor realizate de abator şi/sau există porţiuni de excizii/confiscări sanitare veterinare din carcase care nu sunt cântărite de abator pentru a fi înregistrate, anunţă conducerea abatorului pentru remedierea acestora şi în cazul în care nu sunt remediate deficienţele, completează obligatoriu rubrica observaţii din raportul de clasificare, cu menţiunile corespunzătoare;
    h) înregistrează în aplicaţia informatică preţul comunicat de abator, conform formularului de comunicare a preţului, astfel încât valoarea finală a carcaselor să fie calculată automat de aplicaţia informatică;
    i) întocmeşte individual raportul de clasificare a carcaselor de bovine, conform prevederilor art. 7 lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021;
    j) verifică cu atenţie toate detaliile înscrise în raportul de clasificare înainte de a-l semna, astfel încât în baza naţională de date a clasificării să fie transmise date corecte, răspunzând în mod direct de orice înregistrare de date neconforme cu realitatea.

    (2) Clasificatorii carcase independenţi menţin în arhivă, ordonate cronologic, pentru fiecare lot de carcase de bovine clasificate, următorul set de documente: raportul de clasificare, formularul de comunicare a preţului, fila originală a carnetului.
    (3) În cazul semnalării oricăror neconformităţi între detaliile înscrise în raportul de clasificare şi realitate, ulterior transmiterii fişierelor electronice cu date în baza naţională de date sau înmânării raportului furnizorului/producătorului de animale, clasificatorul carcase independent notifică în scris/e-mail conducerea abatorului, inspectorul zonal pentru clasificarea carcaselor şi comisia de clasificare a carcaselor pentru solicitarea permisiunii de a efectua eventuale corecturi.

    ART. 22
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.


    ANEXA 1

    la normele tehnice
    FORMULAR
    de comunicare a preţului bovinelor pentru înregistrarea în raportul de clasificare
    Nr. ............... Seria .............
    Abator: ........................................ C.U.I. .................., cod abator A.N.S.V.S.A. ................
    Data sacrificării animalelor: ........................ Număr de bovine sacrificate .........................

┌────┬────────┬───────────┬────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │* Preţ │* Preţ │Valoare │
│ │ │ │negociat la │negociat│de │
│ │ │Cod** │viu │la │achiziţie│
│Nr. │Nr. │provenienţă│ │carcasă │în viu │
│crt.│matricol│bovine ├────────┬───┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Greutate│lei│lei/kg │ │
│ │ │ │viu │/kg│carcasă │(lei) │
│ │ │ │(kg) │viu│ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│11 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│12 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│13 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│14 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│15 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│16 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│17 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│18 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│19 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│20 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│21 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│22 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│23 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│24 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼────────┼───┼────────┼─────────┤
│25 │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────────┴────────┴───┴────────┴─────────┘


    * Informaţii confidenţiale folosite numai pentru întocmirea raportului de clasificare.
    Se înregistrează fie preţul în viu, fie preţul în carcasă, în funcţie de modalitatea de plată a bovinelor sacrificate.
    ** Abrevieri folosite pentru provenienţa bovinelor (COD):
    TC - tranzacţii comerciale;
    PCM - prestări servicii comercianţi/mijlocitori de afaceri cu animale vii;
    PSP - prestări servicii producători;
    PP - producţie proprie.

    Reprezentant abator
    Numele şi prenumele
    ................................
    Semnătura şi ştampila
    ................................
    Clasificator carcase
    Numele şi prenumele
    .......................................
    Număr autorizaţie clasificator carcase
    ......................................
    Semnătura şi ştampila
    ...........................

    ANEXA 2

    la normele tehnice
    Denumirea abatorului ..................................................
    Nr. ……… din ……………………………..
    NOTIFICARE
    privind cheltuielile de transport ocazionate de achiziţia bovinelor pentru anul ..........................*)
    *) Cheltuielile de transport ocazionate de achiziţia bovinelor aferente anului precedent se transmit prin e-mail Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, până la data de 31 ianuarie a anului în curs.

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Cheltuieli de transport │lei/kg │
│care nu sunt facturate │carcasă │
│direct furnizorilor de │sau lei/ │
│bovine │animal │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Cheltuieli de transport │ │
│medii │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Procentul animalelor pentru│ │
│care abatorul înregistrează│ │
│cheltuieli de transport │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Cheltuielile pentru transportul bovinelor trebuie înscrise în tabelul de mai sus. Cheltuielile trebuie să fie reprezentative şi să corespundă cheltuielilor totale exprimate pe animal sau pe kg carcasă.
    Declar pe propria răspundere că datele înscrise în tabelul de mai sus sunt complete, corecte şi conforme cu realitatea.
    Numele reprezentantului abatorului care a completat formularul
    ..............................
    Semnătura şi ştampila abatorului
    .........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016