Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME PROPRII din 10 martie 2022  de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME PROPRII din 10 martie 2022 de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 299 din 28 martie 2022
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 758/M.38/927.911/1.353/C/9.503/1/329/4.208/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 299din 28 martie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, denumit în continuare Contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară proprie a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.
    (2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Furnizorii de servicii medicale din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti sunt cei prevăzuţi la art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 458/2001.

    ART. 3
    Atribuţiile ce revin, potrivit normelor legale în vigoare, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie care pot fi organizate conform titlului I „Sănătatea publică“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) În vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reţeaua apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor prezenta documentele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 şi în anexele pe tipuri de asistenţă din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare. Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale este asimilat cu actul de înfiinţare a furnizorilor de servicii medicale.
    (2) În vederea încheierii contractului de furnizare de medicamente, furnizorii din reţeaua apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor prezenta documentele prevăzute la capitolul XI „Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu excepţia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului.
    (3) Prin act de înfiinţare a furnizorului se înţelege inclusiv ordinele legale de înfiinţare emise de ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    ART. 5
    (1) Pentru documentele necesare încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale şi medicamente, ce conţin informaţii clasificate potrivit legii, datorate specificului instituţiei respective, reprezentantul legal va depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi va asuma existenţa şi conformitatea cu cerinţele pentru documentele respective.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre verificare de către reprezentanţii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialităţilor şi competenţelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, agreate de instituţiile cu legi specifice de organizare şi funcţionare din a căror structură fac parte respectivii furnizori. Fac excepţie de la activitatea de agreare persoanele din cadrul compartimentului de control al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    (3) Persoanele cu drept de control aparţinând Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, prevăzute la alin. (2), vor avea acces la informaţiile clasificate potrivit legii, în condiţiile şi prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

    ART. 6
    (1) Asiguraţii care plătesc contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde aceştia sunt luaţi în evidenţă, precum şi cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 224 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită servicii medicale furnizorilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, vor face dovada calităţii lor potrivit reglementărilor legale în vigoare.
    (2) Pentru persoanele private de libertate definite conform art. 2 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia persoanelor arestate la domiciliu, în scopul evitării dublei plăţi, instituţiile în evidenţa cărora se află acestea au obligaţia de a informa Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti despre starea de fapt a acestora pentru a fi scoase de către aceste instituţii din listele de capitaţie ale medicilor de familie de la data privării de libertate, precum şi la data eliberării.
    (3) Datele referitoare la persoanele de la alin. (2) vor fi transmise în baza protocolului încheiat între aceste instituţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    (4) În toată perioada în care persoanele sunt private de libertate, acestea devin asigurate ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe listele de capitaţie ale medicilor de familie care sunt în relaţie contractuală cu aceasta.
    (5) După eliberarea din instituţia de detenţie, persoanele prevăzute la alin. (2) pot reveni în evidenţa casei de asigurări la care au fost anterior în evidenţă sau pot opta să fie luaţi în evidenţa altei case de asigurări de sănătate şi se pot înscrie pe lista oricărui medic de familie.

    ART. 7
    (1) Furnizorii de servicii medicale şi medicamente din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti care, potrivit reglementărilor specifice şi restricţiilor interne din domeniul securităţii datelor, nu pot fi conectaţi la internet realizează evidenţa serviciilor efectuate şi prescrierea reţetelor electronice în regim off-line.
    (2) Furnizorii de servicii medicale şi medicamente prevăzuţi la alin. (1) vor respecta modalitatea de raportare off-line utilizată în prezent şi de la data punerii în funcţiune a sistemului de raportare în timp real, respectiv raportarea activităţii zilnice realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale şi medicamente, cu respectarea normelor de securitate impuse de lege.

    ART. 8
    Modalitatea de decontare a contribuţiei personale pentru medicamente, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi unele servicii medicale, precum şi a coplăţii pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă şi pentru servicii de medicina fizică şi de reabilitare - serii de proceduri, pentru asiguraţii care beneficiază de asistenţă medicală gratuită în baza unor legi speciale, se stabileşte prin ordine ale miniştrilor şi ale conducătorilor instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    CAP. II
    Asistenţa medicală primară
    SECŢIUNEA 1
    Modalităţi de contractare
    ART. 9
    (1) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară se încheie între spitalul militar, penitenciarul-spital sau alte unităţi sanitare care coordonează şi îndrumă metodologic activităţile medicale din aceste cabinete şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform reglementărilor specifice.
    (2) Pentru medicii în specialitatea medicină de familie care îşi desfăşoară activitatea în sistemul penitenciar, programul de lucru de 35 de ore/săptămână este adaptat, pe zile, în funcţie de cerinţele legislaţiei execuţional-penale şi de nevoile sistemului, aceştia putând fi desemnaţi, indiferent de funcţia pe care o ocupă, şi ca medici cu licenţă de înlocuire.
    (3) În cazul lipsei de încadrare temporară cu medic în unităţile din sistemul AOPSNAJ, aspect care generează imposibilitatea asigurării asistenţei medicale primare pacienţilor, se organizează, pe toată perioada derulării situaţiei, preluarea activităţii medicale de către alţi medici din cadrul unităţii proprii sau al unei unităţi subordonate, prin reglementări interne specifice fiecărei instituţii.

    ART. 10
    Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic şi tratament şi/sau unităţilor sanitare cu paturi din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se încheie de reprezentantul legal al acestora şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

    ART. 11
    Numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale ce funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie se stabileşte de către direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile din sistemul naţional de apărare în funcţie de organizarea, funcţionarea şi necesarul de servicii medicale.

    ART. 12
    Medicii de familie din ministerele şi instituţiile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti care au legi specifice de funcţionare şi reglementări stricte de protecţie a datelor personalului şi angajatorului raportează numeric în vederea decontării serviciile medicale (per capita, pe serviciu). Evidenţa nominală a asiguraţilor şi a serviciilor acordate acestora va fi realizată şi actualizată permanent la nivelul fiecărui medic şi va fi verificată periodic de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, prin intermediul persoanelor agreate.

    ART. 13
    Formularele de raportare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor fi adaptate la specificul organizării furnizorilor de servicii medicale şi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, în format electronic, şi vor fi asumate de reprezentantul legal al furnizorului prin semnătura electronică extinsă/calificată.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modalităţi de plată
    ART. 14
    Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistenţă medicală persoanelor private de libertate, decontarea activităţii de asistenţă medicală primară se face în urma raportării şi validării lunare a serviciilor efectuate, transmise în format electronic, în formatul solicitat de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe baza facturilor care se vor transmite de furnizorii de servicii medicale după publicarea prezentelor norme. Formularele şi documentele justificative necesare raportărilor lunare sunt implementate în cadrul aplicaţiilor informatice destinate acestor categorii de contracte.

    ART. 15
    (1) Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenţa medicală acordată pentru persoanele private de libertate se efectuează pe baza raportărilor, după formulele de mai jos, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    (2) Modalităţile de plată sunt următoarele:
    a) plata per capita, care se calculează după formula:
    Total număr de persoane private de libertate în fiecare zi a lunii/Număr de zile calendaristice ale lunii respective = Număr mediu de persoane private de libertate din luna respectivă
    Numărul mediu de persoane private de libertate dintr-o lună se va stabili distinct, în raport de grupele de vârstă şi gen, respectiv pentru: grupa de vârstă 4-18 ani, indiferent de gen; grupa de vârstă 19-39 de ani, persoane de gen masculin; grupa de vârstă 19-39 de ani, persoane de gen feminin; grupa de vârstă 40-59 de ani, persoane de gen masculin; grupa de vârstă 40-59 de ani, persoane de gen feminin; grupa de vârstă 60 de ani şi peste, indiferent de gen.
    Număr mediu de persoane private de libertate - grupa de vârstă 4-18 ani (indiferent de gen) pe lună x 8,4/12 = Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 4-18 ani, indiferent de gen
    Număr mediu de persoane private de libertate - grupa de vârstă 19-39 de ani, persoane de gen masculin, pe lună x 3,15/12 = Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 19-39 de ani, persoane de gen masculin
    Număr mediu de persoane private de libertate - grupa de vârstă 19-39 de ani, persoane de gen feminin, pe lună x 4,2/12 = Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 19-39 de ani, persoane de gen feminin
    Număr mediu de persoane private de libertate - grupa de vârstă 40-59 de ani, persoane de gen masculin, pe lună x 7,35/12 = Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 40-59 de ani, persoane de gen masculin
    Număr mediu de persoane private de libertate - grupa de vârstă 40-59 de ani, persoane de gen feminin, pe lună x 8,4/12 = Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 40-59 de ani, persoane de gen feminin
    Număr mediu de persoane private de libertate - grupa de vârstă 60 de ani şi peste, indiferent de gen, pe lună x 11,55/12 = Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 60 de ani şi peste, indiferent de gen

    b) plata pe serviciu medical, exprimată în puncte, pentru fiecare medic de familie, în funcţie de numărul de servicii efectuate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021.


    ART. 16
    Pentru personalul angajat în instituţiile şi ministerele din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi pentru persoanele private de libertate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti validează şi decontează serviciile medicale raportate de medicii de familie care, ca urmare a ordinelor/deciziilor generate de specificul activităţii şi dispoziţiilor organelor judiciare, asigură, pe perioadă limitată de timp, asistenţa medicală primară acestora. În cazul categoriilor enunţate mai sus, la terminarea valabilităţii ordinelor/dispoziţiilor organelor judiciare, asiguraţii se pot înscrie pe lista unui medic de familie, conform dispoziţiilor legale.

    ART. 17
    (1) Pentru perioada de absenţă motivată a medicului care acordă asistenţă medicală primară, ministerele şi instituţiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activităţii medicale de către un alt medic cu licenţă de înlocuire/medic de familie din cadrul furnizorului de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi comunică despre aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă, vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic, studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicină de familie, perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, participare la manifestări organizate pentru obţinerea de credite de educaţie medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România, citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, concediu de sarcină şi lăuzie, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani, perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, până la 7 ani, sau a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani. Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus, cu excepţia perioadei de vacanţă, să depună/transmită (cu semnătură electronică extinsă/calificată) la casa de asigurări de sănătate documentul justificativ care atestă motivul absenţei.
    (2) Pentru perioadele în care medicul din instituţiile şi ministerele cu reţele sanitare proprii, care acordă asistenţă medicală primară, absentează din motive prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau în situaţiile generate de specificul activităţii acestora (misiuni în teatrele de operaţii, misiuni şi detaşări pe perioade neprecizate în alte localităţi, participarea la activităţi de lungă durată), care presupun imposibilitatea asigurării asistenţei medicale pacienţilor de pe lista proprie, se organizează, pe toată perioada derulării acestora, preluarea activităţii medicale de către alţi medici din cadrul unităţii proprii sau al unei unităţi subordonate, prin reglementări interne specifice fiecărei instituţii.
    (3) Preluarea activităţii medicale menţionate la alin. (1) şi (2) se realizează în baza convenţiei de înlocuire, conform anexei nr. 4 şi anexei nr. 5 (convenţie de înlocuire sau convenţie de reciprocitate) la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare, care se adaptează în mod corespunzător.

    ART. 18
    Direcţiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor şi instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor pune la dispoziţia Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti liste cuprinzând medicii cu licenţă de înlocuire, fără obligaţii contractuale din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, inclusiv medici pensionari sau disponibilizaţi, care pot prelua activitatea în condiţiile legii.

    ART. 19
    (1) Pentru perioadele de absenţă motivate sub 30 de zile a medicului care acordă asistenţă medicală primară din instituţiile şi ministerele cu reţele sanitare proprii se organizează preluarea activităţii medicale de către un alt medic prin reglementări interne specifice fiecărei instituţii.
    (2) Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat de reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    (3) În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor va păstra evidenţele primare în registrul de consultaţii al medicului înlocuit şi va folosi parafa proprie.
    (4) Raportarea activităţii medicale se va face de către medicul înlocuit, conform evidenţelor primare din registrul de consultaţii.
    (5) Preluarea activităţii medicale menţionate la alin. (1) se realizează în baza convenţiei de înlocuire, conform anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare, care se adaptează în mod corespunzător.

    ART. 20
    (1) Schimbarea medicilor de familie din cabinetele medicale de unitate/infirmerii, din cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic şi tratament, respectiv a spitalelor din reţelele sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, cu excepţia penitenciarelor-spital, se face, în condiţiile legii, numai cu informarea reprezentantului legal al furnizorului şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    (2) În situaţiile generate de specificul activităţii personalului Ministerului Afacerilor Interne care se deplasează în interes de serviciu, schimbarea medicului de familie se face în baza solicitării reprezentantului legal al furnizorului şi a cererii de înscriere prin transfer prevăzute la pct. II din anexa nr. 2A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Lista cuprinzând cabinetele medicale şi condiţiile specifice sistemului în care se acordă asistenţă medicală primară la care se aplică majorări se stabileşte anual de direcţiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti în cadrul reţelelor sanitare proprii împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, cu referate justificative bine întemeiate şi în limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc.)
    (2) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorări vor fi înaintate de direcţiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti spre avizare Ministerului Sănătăţii.

    CAP. III
    Modul de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
    ART. 22
    În vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, farmaciile transmit casei de asigurări de sănătate facturile, borderourile centralizatoare în format electronic şi înaintează componenta prescriere şi eliberare pentru prescripţiile medicale tip offline (cele ale căror serii încep cu litera „F“), precum şi prescripţiile medicale cu regim special pentru stupefiante şi psihotrope (reţete de tip TAB). Prescripţiile medicale electronice tip online (cele ale căror serii încep cu litera „N“), inclusiv cele care în SIPE apar ca offline - cu eliberarea făcută înaintea ridicării prescripţiei medicale de către medicul prescriptor, rămân în evidenţa furnizorului, care are obligaţia de a le prezenta persoanelor agreate din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, la solicitarea acesteia.

    CAP. IV
    Modalităţi de contractare în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice şi de medicină fizică şi de reabilitare
    ART. 23
    Sumele care urmează a fi contractate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice (investigaţii paraclinice - analize de laborator şi radiologie-imagistică medicală) şi cu furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor fi stabilite în funcţie de execuţia şi numărul de servicii medicale efectuate în anul precedent şi se vor repartiza în funcţie de criteriile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

    CAP. V
    Obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi
    ART. 24
    Unităţile sanitare cu paturi din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti au obligaţia să transmită la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, până la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu respectarea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 25
    Medicii nou-intraţi în unităţile sanitare din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, precum şi cei care sunt mutaţi în interes de serviciu în alte unităţi sanitare similare celei în care şi-au desfăşurat activitatea pot derula relaţii contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti prin încheierea unui nou contract, în condiţiile legii.

    ART. 26
    Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti pentru funcţionarea sistemului informatic se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informaţiile clasificate, conform protocolului încheiat între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016