Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE nr. 5.188 din 19 iulie 1993  privind aşezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenţa şi vărsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import şi din ţară, precum şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE nr. 5.188 din 19 iulie 1993 privind aşezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenţa şi vărsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import şi din ţară, precum şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 29 iulie 1993

    În temeiul art. 24 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, se emit următoarele Norme metodologice privind aşezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenţa şi vărsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import şi din ţară, precum şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale.

    I. Accizele
    1. Potrivit art. 1 din Legea nr. 42/1993, plătitori ai accizelor sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate - , care produc, importă, comercializează produsele prevăzute în anexa nr. 1 la această lege.
    Accizele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 la poziţiile 13, 14, 15, 16 şi 17 se calculează şi se datorează numai pentru carburanţii auto.
    Pentru carburanţii auto din producţia internă livraţi prin societăţile comerciale PECO cu capital integral sau majoritar de stat, plătitori de accize sunt aceste societăţi.
    Pentru carburanţii auto livraţi direct de rafinării către alţi beneficiari decât cei din sistemul PECO, plătitori de accize sunt rafinăriile.
    2. Accizele preced taxa pe valoarea adăugată şi se calculează o singură dată, dacă legea nu prevede altfel, prin aplicarea cotelor procentuale, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, asupra bazei de impozitare, stabilită după cum urmează:
    a) Pentru produsele din producţia internă - baza de impozitare o reprezintă contravaloarea bunurilor livrate, exclusiv accizele, şi anume costurile plus profitul agenţilor economici producători şi, respectiv, preţurile de achiziţie negociate între părţi în cazul agenţilor economici care achiziţionează de la producătorii agricoli individuali produse în scopul comercializării.
    b) Pentru produsele din import - baza de impozitare o reprezintă valoarea în vamă stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale, alte taxe speciale aplicate în momentul vămuirii (suprataxe vamale, comision pentru activităţi vamale, taxe de magazinaj, dacă acestea se datorează).
    c) Pentru bunurile introduse în ţară de persoanele fizice neînregistrate ca agenţi economici, valorificate prin societăţi comerciale - baza de impozitare o reprezintă contravaloarea ce se cuvine deponentului pentru bunurile vândute în consignaţie.
    3. Pentru vinul, ţuica şi rachiurile naturale livrate în stare vărsată de către producătorii interni altor agenţi economici, în scopul utilizării ca materie primă pentru obţinerea unor produse de natura celor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, accizele se calculează şi se plătesc o singură dată, numai la produsele finale rezultate din prelucrare, prin aplicarea cotelor asupra valorii produselor respective, exprimate în preţurile de vânzare ale acestora, exclusiv accizele.
    Pentru aceleaşi produse prevăzute la alineatul de mai sus, provenite din import şi utilizate ca materie primă, agenţii economici prelucrători pot solicita restituirea accizelor plătite în vamă, pe bază de cerere tip, conform anexei nr. 1 la prezentele norme, şi a documentelor justificative (declaraţia vamală de import, documentul ce atestă plata accizei în vamă, documente care atestă cantităţile prelucrate, reţetele de fabricaţie, inclusiv consumurile specifice).
    Restituirea poate fi solicitată în termen de 20 de zile de la livrarea produselor rezultate din prelucrare, numai după o analiză temeinică a documentelor justificative prezentate, efectuată de organele fiscale.
    4. Produsele livrate la export direct sau prin comisionari autorizaţi ca agenţi economici ce îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor de comision nu sunt supuse accizelor.
    5. Produsele importate în regim de tranzit sau import temporar, atât timp cât se află în această situaţie, nu sunt supuse accizelor, acestea urmând regimul stabilit la cap. 11 lit. D lit. b), alin. 4 din Normele pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 233/1993, respectiv depunerea, de către importator, a unei garanţii egale cu valoarea accizelor.
    6. Pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, cumpărate de la producătorii interni şi revândute la export, de către agenţii economici autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni, facturarea se va face la preţuri cu accize, iar valoarea accizelor se va evidenţia obligatoriu distinct în factură la coloana 5 pe rândul al doilea.
    În această situaţie, exportatorii, pe baza cererii tip, conform anexei nr. 1 la prezentele norme, şi a documentelor justificative care să ateste exportul şi calculul analitic al accizelor solicitate a fi restituite, pot cere organelor fiscale teritoriale, până la data de 20 a lunii următoare, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate.
    În cazul produselor returnate de la export şi valorificate în ţară, agenţii economici au obligaţia de a calcula şi vărsa la bugetul de stat accizele conform prevederilor legale stabilite pentru produsele din ţară.
    7. Pentru exportul de produse provenite din import se restituie agenţilor economici exportatori, pe baza documentelor justificative contravaloarea accizelor plătite în vamă, aferentă cantităţilor exportate.
    8. Potrivit art. 4 din Legea nr. 42/1993, produsele intrate în rezerva de stat sau rezerva de mobilizare sunt exonerate de la plata accizelor pe perioada cât au acest regim.
    În vederea stabilirii bazei de impozitare pentru T.V.A. aferentă intrărilor, în factura furnizorului se va evidenţia distinct cota şi valoarea accizelor aferente acestor produse.
    La produsele scoase din rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, plata accizelor se face de către unităţile deţinătoare ale acestor stocuri, la livrarea produselor către beneficiari.
    9. Produsele comercializate în valută prin magazinele pentru deservirea în exclusivitate a reprezentanţelor diplomatice şi a personalului acestora, precum şi prin magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim "duty free" sau în sistem cambuza, nu sunt supuse accizelor.

    II. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
    1. Potrivit art. 8 din Legea nr. 42/1993, pentru ţiţeiul din producţia internă, precum şi pentru gazul metan, gazul de sondă ori amestecul lor, din producţia internă sau din import, agenţii economici autorizaţi datorează bugetului de stat impozitul prevăzut în anexa nr. 2 la lege.
    Acest impozit este stabilit în sumă fixă pe unitate de măsura şi se calculează prin aplicarea acestor sume asupra cantităţilor livrate.
    2. Pentru ţiţeiul din producţia internă, plătitor al impozitului este Regia Autonomă "Petrom".
    Pentru gazul metan sau gazul de sondă din producţia internă, pentru amestecul de gaze din producţia internă, precum şi pentru amestecul de gaze din producţia internă şi din import, plătitori de impozit sunt sucursalele de distribuţie şi Sucursala de Exploatare a Conductelor Magistrale de Gaze Naturale aparţinând de Regia Autonomă "Romgaz" Mediaş.
    Pentru gazele de sondă ce se distribuie direct de către Regia Autonomă "Petrom", plătitorul impozitului, stabilit potrivit Legii nr. 42/1993, este această regie.
    Importul de gaze naturale efectuat direct de agenţii economici - consumatori finali, în afara importului din fondul valutar al statului, nu este supus plăţii impozitului.

    III. Dispoziţii comune şi finale
    1. Agenţii economici plătitori au obligaţia să calculeze accizele şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, după caz, să le evidenţieze distinct în factură şi să le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători de exactitatea calculului şi vărsarea integrală a sumelor datorate.
    Începând cu data de 1 iulie 1993, sumele datorate bugetului de stat drept accize şi impozit la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale se vor vărsa de către agenţii economici astfel:
    a) în judeţele în care nu funcţionează trezorerii ale finanţelor publice, în conturile circumscripţiilor fiscale şi ale administraţiilor financiare în raza cărora plătitorii au sediul fiscal, deschise la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A.:
    - Contul 60.12.x.02...."Accize"
    - Contul 60.12.x.03...."Impozit la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale";
    b) în judeţele Arad, Iaşi, Neamţ, Prahova şi Vâlcea, unde funcţionează trezorerii ale finanţelor publice, conturile sunt deschise la trezoreriile locale din cadrul percepţiilor, circumscripţiilor fiscale şi administraţiilor financiare în raza cărora plătitorii îşi au sediul fiscal şi anume:
    - Contul 20.12.1.02...."Accize"
    - Contul 20.12.1.03...."Impozit la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale".
    La completarea dispoziţiei de plată şi a cecului cu limita de sumă se au în vedere următoarele:
    - la poziţia banca beneficiarului se înscrie sucursala judeţeană B.N.R., cod 51.000;
    - la poziţia beneficiar se înscrie trezoreria municipiului (oraş, percepţie)... cont 20.12.1.02 pentru accize sau cont 20.12.1.03 pentru impozit la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale.
    Organele fiscale asigură evidenţa nominală pe plătitor pentru accize şi impozit potrivit normelor în vigoare.
    2. Momentul datorării accizelor îl constituie:
    a) data efectuării livrării, pentru producătorii interni.
    Când facturarea sau eliberarea documentelor de livrare are loc înaintea livrării efective, momentul datorării accizelor îl constituie data emiterii documentelor respective;
    b) data efectuării formalităţilor de vămuire, pentru importatori;
    c) data achiziţionării, pentru agenţii economici achizitori
    d) data efectuării vânzării, pentru agenţii economici care comercializează în consignaţie bunuri introduse în ţară de către persoane fizice neînregistrate ca agenţi economici.
    Momentul datorării impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale este momentul livrării.
    3. Plata accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale se efectuează lunar până la data de 25 a lunii următoare, prin virare cu dispoziţie de plată, cu cec cu limită de sumă sau cu numerar, la organele fiscale teritoriale sau în conturile deschise la bănci şi trezorerii.
    Pentru produsele din import accizele se achită la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.
    4. În vederea stabilirii corecte a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale datorate bugetului de stat, agenţii economici sunt obligaţi să ţină distinct evidenţa acestora potrivit modelului din anexele nr. 2, 3, 4, 5 şi 6 la prezentele norme.
    Totodată, agenţii economici au obligaţia de a întocmi şi depune la unităţile fiscale teritoriale unde aceştia îşi au sediul decontul de accize sau de impozit la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale conform modelului din anexele nr. 7 şi nr. 8 la prezentele norme.
    Decontul se întocmeşte şi se depune lunar în termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care se întocmeşte decontul.
    5. Neplata accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale la termenele stabilite atrage obligaţia calculării majorărilor de întârziere de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere.
    Calculul majorărilor de întârziere se face din ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului legal de plată şi până la ziua plăţii accizelor sau a impozitului inclusiv.
    Majorările de întârziere pentru neplata la timp a accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale se înregistrează pentru toţi plătitorii la capitolul 15, subcapitolul 02 "Penalităţi şi majorări pentru veniturile nevărsate la termen".
    Amenzile şi majorările de întârziere se vor evidenţia de agenţii economici în debitul contului 750 "Profit şi pierderi", urmând ca acestea să fie adăugate extracontabil la profitul obţinut în vederea determinării profitului impozabil.
    6. Reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere se aprobă numai în cazuri justificate, pe baza cererii depuse de plătitor la unităţile fiscale teritoriale, cereri care se vor soluţiona potrivit competentelor aprobate în acest sens.
    Cererea de reducere sau de scutire a majorărilor de întârziere nu suspendă executarea.
    7. Controlul asupra calculării corecte şi plăţii în termen a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, precum şi modul cum se aplică şi se respectă prevederile din Legea nr. 42/1993, se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor şi aparatul sau teritorial, pe baza documentelor şi evidenţelor conduse de plătitori.
    Cu prilejul controlului se va urmări legalitatea cotelor de accize şi a impozitului în sumă fixă, aplicarea corespunzătoare a acestora, determinarea corectă a volumului impozitelor, respectarea termenelor de plată, vărsarea integrală a impozitelor datorate, conducerea corectă a evidenţei impozitelor şi modul în care sunt respectate prevederile din Legea nr. 42/1993.
    Rezultatele verificării se vor consemna într-un act de control, semnat de organul de control şi agentul economic (preşedinte, director, întreprinzător etc.), ce va cuprinde: numele şi prenumele persoanei care efectuează controlul şi unitatea pe care o reprezintă, denumirea agentului economic şi a persoanei prin care este reprezentat, perioada la care se referă controlul, abaterile constatate şi măsurile luate pentru intrarea în legalitate (stabilirea de diferenţe, vărsarea acestora la bugetul de stat, calcularea de majorări de întârziere, sancţiuni aplicate etc.), precum şi măsurile ce trebuie luate în continuare de agentul economic pentru înlăturarea şi evitarea pe viitor a abaterilor de la prevederile legale.
    În cazul abaterilor constatate, pentru care se aplică sancţiunile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 42/1993, se încheie proces-verbal de contravenţie.
    8. Înregistrarea în contabilitate la agenţii economici a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale datorate se efectuează prin articolul contabil:

    600 "Venituri din activitatea de bază"

                 sau

    601 "Venituri din alte activităţi"
    =430 "Decontări cu bugetul statului"
          (analitice distincte)


    9. Produsele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 42/1993, aflate şi inventariate în stoc la data de 30 iunie 1993, la societăţile producătoare sau la importatori, şi livrate începând cu data de 1 iulie 1993, urmează regimul accizelor stabilit prin legea mai sus menţionată, pentru produsele din producţia internă.
    Accizele aferente produselor sau mărfurilor livrate şi facturate înainte de 30 iunie anul curent se urmăresc în continuare şi vor fi virate la bugetul statului pe măsura încasării contravalorii facturilor în care au fost cuprinse.
    Pentru mărfurile aflate în stoc la importatori atât în depozitele cu ridicată, cât şi în magazinele proprii de desfacere cu amănuntul, accizele se datorează la facturare sau pe măsura vânzării, după caz, determinate cu cotele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, aplicate la baza de impozitare, respectiv valoarea în vamă calculată potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale şi alte taxe speciale aplicate în momentul vămuirii (suprataxe vamale, comision pentru serviciile de vămuire, taxe de magazinaj, dacă acestea se datorează).
    Pentru reflectarea în contabilitate a accizelor aferente produselor aflate în stoc la data de 30 iunie anul curent, la producători sau la importatori, se efectuează înregistrarea prevăzută la cap. 3 pct. 8 din prezentele norme.
    Prezentele norme metodologice intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 1993.
    Pe data punerii în aplicare a prezentelor norme metodologice îşi încetează aplicabilitatea Normele metodologice nr. 262754/1991 emise de Ministerul Finanţelor şi alte prevederi emise în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 779/1991, a ordonanţelor Guvernului nr. 4/1992 şi nr. 5/1992.

            Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                      Florin Georgescu

    ANEXA 1

    AGENTUL ECONOMIC EXPORTATOR ........... ┌────────┐
    Sediul ................................ │FORMULAR│
    Codul fiscal .......................... │ 3001 │
                                                                └────────┘


                     CERERE DE RESTITUIRE
            a accizelor aferente produselor exportate
                pe luna ........... anul ........

    (se depune de agenţii economici exportatori pentru produsele cumpărate de la intern sau produsele importate şi reexportate)

          Denumirea plătitorului ....................
          Codul fiscal ..............................,
          Str. ...................... nr. ...........,
          Localitatea ...............................,
          judeţul ............., codul poştal .......

                                                                   - lei -
 ┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────┐
 │ │ │ │ │
 │Nr. │ Denumirea grupei │ Valoare de aprovizionare │ Acciza │
 │crt.│ ├──────────────────────────┤ plătită │
 │ │ │ inclusiv acciza │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 1 │Alcool rafinat, dublu rafinat │ │ │
 │ │ şi tehnic │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 2 │Ţuică şi rachiuri naturale │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 3 │Vinuri │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 4 │Băuturi spirtoase (inclusiv │ │ │
 │ │băuturi obţinute din distilare│ │ │
 │ │cereale) │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 5 │Băuturi pe bază de vin │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 6 │Bere │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 7 │Cafea, inclusiv solubilă │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 8 │Ţigarete şi produse din tutun │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 9 │Confecţii din blănuri │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 10 │Mobilier sculptat │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 11 │Articole din cristal │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 12 │Bijuterii din metale preţi- │ │ │
 │ │oase, inclusiv verighete │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 13 │Benzină şi motorină │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤
 │ 14 │ TOTAL │ │ │
 └────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────┘

  Numele ............ prenumele ............, funcţia semnatarului ...........
  Depunere : zi ..... luna ...... an ...... semnătura .............

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │
 │ │
 │ Se aprobă rambursarea pentru suma de ..... lei │
 │ Nu se aprobă rambursarea sumei de ......... lei din următoarele motive: │
 │ a) erori de calcul; │
 │ b) facturi neconforme cu realitatea; │
 │ c) abateri de la prevederile legale. │
 │ S-au constituit garanţii personale/solidare pentru suma de ....... lei. │
 │ Numele persoanei care aprobă rambursarea .................. │
 │ Funcţia ............... Data .............. │
 │ Semnătura ....................... │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    AGENTUL ECONOMIC
    PLĂTITOR DE ACCIZĂ .............
    Sediul .........................
    Codul fiscal ...................

                           MODEL
            privind evidenţa accizelor la produsele
                    din import şi din ţară

    Denumirea produsului sau a grupei de produse ..........................

 ┌────┬────────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────┐
 │Nr. │ Felul │ Nr. │ Data │ Data │ Contra- │Valoarea│ Acciza │Obser-│
 │crt.│documen-│docu- │efectu- │efectu- │valoarea │în vamă ├────┬──────┤vaţii │
 │ │tului │mentu-│ării │ării │bunurilor│plus │Cota│Suma │ │
 │ │(factu- │lui │livră- │forma- │exclusiv │taxele │ % │(lei) │ │
 │ │ră, dec-│ │rii sau │lităţi- │accizele │vamale │ │ │ │
 │ │laraţie │ │factu- │lor de │(pentru │şi alte │ │ │ │
 │ │vamală │ │rării │vămuire │intern │taxe │ │ │ │
 │ │ etc.) │ │(intern)│(import)│ (lei) │speciale│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │(pentru │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │import) │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────┼──────┼──────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8=5x7│ 9 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ sau │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8=6x7│ │
 ├────┼────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────┼──────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────┴──────┴──────┘


    ANEXA 3

    AGENTUL ECONOMIC
    PLĂTITOR DE IMPOZIT ...............
    Sediul ............................
    Codul fiscal ......................

                           MODEL
                privind evidenţa impozitului la
                 ţiţeiul din producţia internă

 ┌────┬───────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────────────┬────────┐
 │Nr. │Felul do- │ Nr. │ Data │ Canti- │ Impozitul │Obser- │
 │crt.│cumentului │docu- │efectuării │tăţile ├─────────┬─────────┤ vaţii │
 │ │(factura) │mentu-│livrării sau│livrate │ Suma │Valoarea │ │
 │ │ │lui │facturării │ │fixă/U.M.│ totală │ │
 │ │ │ │ (intern) │ │ lei/U.M.│ (lei) │ │
 ├────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=4x5 │ 7 │
 ├────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────┴──────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘


    ANEXA 4

    AGENTUL ECONOMIC
    PLĂTITOR DE IMPOZIT ............
    Sediul .........................
    Codul fiscal ...................

                             MODEL
           privind evidenţa impozitului la gazele naturale

 ┌────┬───────────┬──────┬────────────┬────────┬───────────────────┬────────┐
 │Nr. │Felul do- │ Nr. │ Data │Canti- │ Impozitul │Obser- │
 │crt.│cumentului │docu- │efectuării │tăţile ├─────────┬─────────┤ vaţii │
 │ │(factura) │mentu-│livrării sau│livrate │ Suma │Valoarea │ │
 │ │ │lui │facturării │ │fixă/U.M.│ totală │ │
 │ │ │ │ (intern) │ │ lei/U.M.│ (lei) │ │
 ├────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=4x5 │ 7 │
 ├────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────┴──────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘


    ANEXA 5

    AGENTUL ECONOMIC
    PLĂTITOR DE ACCIZĂ .........
    Sediul .....................
    Codul fiscal ...............

                             MODEL
              privind evidenţa accizelor la produsele
                 rezultate din prelucrarea vinului,
                   ţuicii şi rachiurilor naturale

 ┌───┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┬───────┬─────┬────┬─────┬──────────┬────┐
 │Nr.│Felul│ Nr. │Data │Denu-│Canti- │Canti- │Denu-│Can-│Va- │ Acciza │Ob- │
 │crt│docu-│docu-│efec-│mirea│tăţile │tăţile │mi- │ti- │loa- ├────┬─────┤ser-│
 │ │men- │men- │tu- │pro- │achi- │prelu- │rea │tă- │rea │Cota│Suma │va- │
 │ │tului│tului│ă- │du- │zi- │crate │pro- │ţi- │fără │ % │(lei)│ţii │
 │ │ce │ │rii │selor│ţio- │(litri)│du- │le │acci-│ │ │ │
 │ │ates-│ │achi-│achi-│nate │ │selor│re- │ze │ │ │ │
 │ │tă │ │zi- │zi- │(litri)│ │re- │zul-│(lei)│ │ │ │
 │ │plata│ │ţiei │ţio- │ │ │zul- │tate│ │ │ │ │
 │ │pro- │ │ │nate │ │ │tate │(li-│ │ │ │ │
 │ │du- │ │ │ │ │ │ │tri)│ │ │ │ │
 │ │selor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11= │ 12 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9x10 │ │
 ├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘


    ANEXA 6

    AGENTUL ECONOMIC
    PLĂTITOR DE ACCIZĂ ..........
    Sediul ......................
    Codul fiscal ................

                           MODEL
          privind evidenţa accizelor pentru bunurile
          vândute în consignaţie, introduse în ţară
    de persoanele fizice neînregistrate ca agenţi economici

 ┌────┬──────────┬──────────┬────────┬──────┬─────────────┬────────────┬──────┐
 │Nr. │ Numele │Denumirea │ Felul, │Data │ Valoarea în │ Acciza │Obser-│
 │crt.│deponentu-│produsului│numărul │efec- │lei ce se cu-├────┬───────┤vaţii │
 │ │lui, date │depus în │şi data │tuării│vine deponen-│Cota│Suma │ │
 │ │de identi-│consigna- │documen-│vânză-│tului pentru │ % │ (lei) │ │
 │ │ tate │ ţie │tului │ rii │bunurile │ │ │ │
 │ │ │ │întocmit│ │ vândute │ │ │ │
 ├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────────┼────┼───────┼──────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=5x6 │ 8 │
 ├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────────┼────┼───────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┴─────────────┴────┴───────┴──────┘


    ANEXA 7

    AGENTUL ECONOMIC FORMULAR
    PLĂTITOR DE ACCIZĂ ...... 3002
    Sediul ..................
    Codul fiscal ............

                          ACCIZE
             decont pe luna ......... anul ......

 ┌───┬───────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┐
 │Nr.│ Denumirea grupei │Contravaloarea│ Valoarea în │Acciza datorată│
 │crt│ │bunurilor liv-│vamă plus ta-├───────┬───────┤
 │ │ │rate, exclusiv│xe vamale şi │ Cota │ Suma │
 │ │ │ acciza │alte taxe │ % │ │
 │ │ │ │speciale │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=2x4 │
 │ │ │ │ │ │ sau │
 │ │ │ │ │ │ 5=3x4 │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 1 │Alcool rafinat, dublu │ │ │ │ │
 │ │rafinat şi tehnic │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 2 │Ţuică şi rachiuri naturale │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 3 │Vinuri │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 4 │Băuturi spirtoase (inclusiv│ │ │ │ │
 │ │băuturi obţinute din │ │ │ │ │
 │ │distilare cereale) │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 5 │Băuturi pe bază de vin │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 6 │Bere │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 7 │Cafea, inclusiv solubilă │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 8 │Ţigarete şi produse din │ │ │ │ │
 │ │tutun │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 9 │Confecţii din blănuri │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 10│Mobilier sculptat │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 11│Articole din cristal │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 12│Bijuterii din metale │ │ │ │ │
 │ │preţioase, inclusiv │ │ │ │ │
 │ │verighete │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 13│Benzină şi motorină │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────┼───────┤
 │ 14│ TOTAL │ │ │ │ │
 └───┴───────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────┴───────┘

 ┌─────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐
 │Suma │ │ Diferenţa de Nr. şi data │
 │efectiv │ │ vărsat ......... dispoziţiei de │
 │plătită ............... │ │ plată ........... │
 └─────────────────────────────┘ │ ──────────────────────────────────────── │
                                   │ Diferenţa de │
                                   │ compensat ........................ │
                                   └──────────────────────────────────────────┘

 Declar că informaţiile din acest ┌──────────────────────────────────────────┐
 decont sunt corecte. │ Organul fiscal ......................... │
 Numele ...... Prenumele ........ │ codul fiscal ........................... │
 Funcţia ..... Semnătura ........ │ Depunere: zi ..... lună ..... an ....... │
               Ştampila ......... │ Primit ........................ │
                                   └──────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 8

    AGENTUL ECONOMIC FORMULAR
    PLĂTITOR DE IMPOZIT ........... 3003
    Sediul ........................
    Codul fiscal ..................

                         DECONT DE IMPUNERE
           privind calculul şi virarea la bugetul statului
                    a impozitului la ţiţeiul din
                producţia internă şi gazele naturale
                    pe luna ....... anul .....

                                                                   - lei -
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. rând Explicaţii Impozit │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. Impozitul datorat pentru perioada raportată │
 │ 2. Impozitul vărsat la termenul de plată │
 │ pentru perioada raportată │
 │ de vărsat (Rând 1-2) │
 │ 3. Diferenţa ───────────── │
 │ de compensat (Rând 2-1) │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

               Diferenţa a fost vărsată prin documentul
             ............ nr. ........... din ..........

     Conducătorul unităţii plătitoare, Contabil şef,


                            -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016