Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE nr. 2 din 11 noiembrie 1994  pentru aplicarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE nr. 2 din 11 noiembrie 1994 pentru aplicarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează

EMITENT: FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 31 ianuarie 1995

    În temeiul art. 56 din Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează, Fondul Proprietăţii de Stat, Fondurile Proprietăţii Private şi Agenţia Naţională pentru Privatizare emit următoarele norme metodologice:

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Condiţiile şi procedura de constituire a asociaţiilor salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează, reglementate prin Legea nr. 77/1994 (denumită în continuare lege), se aplică în cazul tuturor societăţilor comerciale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 58/1991, indiferent de clasificarea acestora în societăţi comerciale mici, mijlocii sau mari.
    ART. 2
    Asociaţia salariaţilor şi membrilor conducerii societăţii comerciale care se privatizează (denumită în continuare asociaţia) se constituie în scopul dobândirii acţiunilor sau, după caz, a unui pachet de acţiuni ale societăţilor comerciale, prin metoda negocierii directe.
    ART. 3
    Lista societăţilor comerciale care se privatizează prin metoda prevăzută la art. 2 se publică de către Fondul Proprietăţii de Stat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe baza propunerilor primite de la societăţile comerciale ca urmare a iniţierii procedurii reglementate de cap. 2 din lege.
    Listele cuprinzând aceste societăţi comerciale vor conţine: denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul comerţului, sectorul de activitate şi modalitatea de stabilire a preţului de vânzare ale acestora.
    Clasificarea societăţilor comerciale în mici, mijlocii şi mari se stabileşte de Fondul Proprietăţii de Stat împreună cu Fondurile Proprietăţii Private şi cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Privatizare.

    CAP. II
    Unele măsuri în vederea respectării condiţiilor legale de constituire a asociaţiei

    ART. 4
    În vederea facilitării constituirii asociaţiei, în anexa nr. 1 se prezintă conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate a privatizării, în anexa nr. 2 un model pentru procesul-verbal al adunării constitutive a asociaţiei, iar în anexa nr. 3 un model de statut al asociaţiei.
    Procesul-verbal al adunării constitutive şi statutul asociaţiei sunt acte sub semnătura privată, întrucât legea nu prevede forma autentică.
    ART. 5
    La cererea comitetului de iniţiativă ales în conformitate cu prevederile art. 5 din lege, preşedintele consiliului de administraţie sau, după caz, managerul societăţii comerciale este obligat să convoace, în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii, adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor) societăţii comerciale, pentru adoptarea hotărârii de aprobare a constituirii asociaţiei.
    În anexa nr. 4 se prezintă un model de aprobare a adunării generale a acţionarilor (asociaţilor).

    CAP. III
    Dobândirea acţiunilor de către asociaţie

    ART. 6
    În vederea dobândirii acţiunilor societăţii comerciale care se privatizează prin metoda negocierii directe, asociaţia, prin reprezentantul său legal, depune oferta la Fondul Proprietăţii de Stat - filiala judeţeană - şi la Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială, însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele acte:
    - procesul-verbal al adunării constitutive a asociaţiei;
    - statutul asociaţiei;
    - hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti de autorizare a asociaţiei, cu menţiunea pe aceasta a datei şi a numărului de înscriere a asociaţiei în registrul special de evidenţă al judecătoriilor pentru persoanele juridice;
    - studiul de fezabilitate a privatizării;
    - dovada asigurării publicităţii, prin afişare la sediul societăţii comerciale şi prin publicare într-un cotidian, a categoriilor de persoane care pot face parte din asociaţie.
    ART. 7
    Acţiunile societăţilor comerciale care se privatizează se pot vinde asociaţiei, prin negociere directă cu Fondul Proprietăţii de Stat şi cu Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială, astfel:
    I. de către Fondul Proprietăţii de Stat, cu plata în numerar:
    a) la societăţile comerciale mici, toate acţiunile din cota sa de 70% din capitalul social;
    b) la societăţile comerciale mijlocii şi mari:
    - un pachet de acţiuni de maximum 49% din capitalul social, în cazul în care este necesară investirea în societatea comercială, într-o perioadă de 2-3 ani, a unor fonduri de până la 1 miliard lei;
    - un pachet de acţiuni de maximum 40% din capitalul social, în cazul în care este necesară investirea în societatea comercială, într-o perioadă de 2-3 ani, a unor fonduri de peste 1 miliard lei;
    II. de către Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială, prin schimb de certificate de proprietate cu acţiuni, astfel:
    a) la societăţile comerciale mici, toate acţiunile din cota sa de 30% din capitalul social;
    b) la societăţile comerciale mijlocii şi mari, un pachet de acţiuni de cel puţin 2/3 din cota sa de 30% din capitalul social.
    ART. 8
    Acţiunile deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private, care depăşesc pachetele scoase la vânzare în limitele prevăzute la art. 7, se pot vinde altor investitori, prin oricare dintre metodele prevăzute la art. 46 din Legea nr. 58/1991, indiferent de clasificarea societăţii comerciale ca mică, mijlocie sau mare.
    Pentru acţiunile rămase din cota Fondurilor Proprietăţii Private, acestea pot acorda prioritate solicitărilor de schimb cu certificate de proprietate formulate de alte persoane decât cele prevăzute de lege.
    ART. 9
    Negocierile cu Fondul Proprietăţii de Stat şi cu Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială se realizează de asociaţie, reprezentată prin consiliul de administraţie.
    Contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni se semnează, pentru asociaţie, de către reprezentantul legal al acesteia (preşedintele consiliului de administraţie sau înlocuitorul acestuia).
    ART. 10
    Preţul de vânzare al acţiunilor se stabileşte prin negociere, având în vedere următoarele:
    a) pentru societăţile comerciale mici, pe baza activului net contabil, certificat de cenzorii societăţii comerciale, conform datelor din ultima raportare contabilă anterioară lunii în care au loc negocierile, cu excepţia societăţilor comerciale care:
    - au funcţionat ca firme de comerţ exterior şi înainte de anul 1990, prezintă o rată de profitabilitate (calculată ca raport între profitul net şi capitalul social) mai mare de 100% şi la care operaţiunile de comerţ exterior depăşesc 50% din cifra de afaceri totală;
    - realizează venituri, în procent de peste 30%, din activităţi de comerţ interior sau de prestări de servicii;
    - solicită ca preţul de vânzare să fie stabilit pe baza unui raport de evaluare;
    b) pentru societăţile comerciale mici menţionate la excepţiile prevăzute la lit. a), precum şi pentru societăţile comerciale mijlocii şi mari, pe baza raportului de evaluare.

    CAP. IV
    Facilităţi

    ART. 11
    Facilitatea plăţii în rate, prevăzută la art. 52 pct. 1 din lege, se acordă de Fondul Proprietăţii de Stat în următoarele condiţii, care se negociază cu asociaţia în funcţie de situaţia economico-financiară a societăţii comerciale la data negocierii şi de planul de afaceri prezentat de asociaţie pe o perioada de 2-3 ani:
    a) plata, în termen de 30-60 de zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, a unui avans de 20-30% din preţul negociat;
    b) eşalonarea plăţii ratelor pe o perioada de 5-10 ani de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare; pentru societăţile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultură (de tipul "Agromec", "Servagromec", "Agroservice", "Agrotransport"), durata ratelor poate fi de până la 12 ani;
    c) dobânda anuală negociabilă de 5-10% din partea de preţ, care se plăteşte în rate.
    ART. 12
    Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială primeşte pentru schimbarea de acţiuni:
    - la societăţile comerciale mici, carnete cu certificate de proprietate;
    - la societăţile comerciale mijlocii şi mari, certificate de proprietate sau, la cererea asociaţiei, carnete cu certificate de proprietate în condiţiile stabilite de comun acord cu celelalte Fonduri ale Proprietăţii Private.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 13
    Conform art. 53 din lege, contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate anterior datei intrării în vigoare a legii, între Fondul Proprietăţii de Stat şi asociaţii ale salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale constituite ca persoane juridice, se modifică, de drept, începând cu data de 11 august 1994, în ceea ce priveşte dobânda care curge după această dată şi care este de 10% pe an la suma rămasă de plată la aceeaşi dată.
    ART. 14
    Asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale, constituite ca persoane juridice, în vederea dobândirii de acţiuni ale acestora, anterior intrării în vigoare a legii şi care nu au încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, vor proceda la:
    a) întocmirea de noi acte constitutive conform dispoziţiilor legii, respectiv: procesul-verbal al adunării constitutive a asociaţiei şi statutul asociaţiei (după modelele din anexa nr. 2 şi 3 la prezentele norme);
    b) depunerea la instanţa judecătorească a actelor menţionate la lit. a), în vederea autorizării înscrierii menţiunilor despre aceste modificări în registrul special de evidenţă al judecătoriilor pentru persoanele juridice;
    c) depunerea, până la data începerii negocierii contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni, la Fondul Proprietăţii de Stat şi la Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială, a actelor menţionate la lit. a), precum şi a încheierii prin care instanţa judecătorească a autorizat înscrierea modificărilor în registrul special de evidenţă al judecătoriilor pentru persoanele juridice şi a confirmat că asociaţia este constituită conform legii.
    ART. 15
    Pentru cointeresarea producătorilor agricoli în dobândirea de acţiuni la societăţile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultură, Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială, la propunerea reprezentanţilor lor în adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor), pot hotărî, înainte de declanşarea procesului de privatizare, divizarea societăţii comerciale pe secţii sau grupuri de secţii, în funcţie de gruparea cererilor depuse de producătorii agricoli la sediul societăţii comerciale, urmând ca asociaţia să se constituie la fiecare societate comercială înfiinţată ca efect al divizării, după înmatricularea acesteia la Registrul comerţului.
    ART. 16
    Prezentele norme metodologice se aplică şi asociaţiilor care se constituie în scopul dobândirii, prin metoda negocierii directe, de părţi sociale la societăţile comerciale cu răspundere limitată.
    ART. 17
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    ART. 18
    Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice încetează aplicabilitatea Normelor metodologice nr. 1/1992 privind procedura-standard de privatizare a societăţilor comerciale mici prin vânzarea de acţiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 28 ianuarie 1993.
    ART. 19
    Prezentele norme metodologice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

              Preşedintele Consiliului de
               administraţie al Fondului
                  Proprietăţii de Stat,
                       Emil Dima

            Preşedintele Agenţiei Naţionale
                  pentru Privatizare,
                     Iacob Zelenco

              Preşedintele Consiliului de
              administraţie al Fondului
        Proprietăţii Private I - Banat-Crişana,
                     Ion Cuzman

        Preşedintele Consiliului de administraţie
      al Fondului Proprietăţii Private II - Moldova,
                    Cornel Iacobov

       Preşedintele Consiliului de administraţie al
           Fondului Proprietăţii Private III -
                    Transilvania,
                    Mihai Fercală

       Preşedintele Consiliului de administraţie al
        Fondului Proprietăţii Private IV - Muntenia,
                   Teodor Mihăescu

        Preşedintele Consiliului de administraţie al
          Fondului Proprietăţii Private V - Oltenia,
                    Liviu Pârvu

    Bucureşti, 11 noiembrie 1994.
    Nr. 2.


    ANEXA 1

                       STUDIUL DE FEZABILITATE A PRIVATIZĂRII
                                   Conţinut-cadru

    1. Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate a privatizării prevăzut la art. 7 din Legea nr. 77/1994 constituie un model orientativ.
    Comitetul de iniţiativă, cu asistenţa societăţii comerciale în condiţiile legii, va include orice alte documente, studii, rapoarte, expertize, după caz, considerate relevante în raport cu prevederile normelor metodologice.
    2. Pentru societăţile comerciale mici prevăzute la art. 10 lit. a) din normele metodologice, la care preţul de vânzare al acţiunilor se stabileşte pe baza activului net contabil, studiul de fezabilitate va conţine:
    2.1 memorandumul de prezentare a societăţii comerciale, întocmit conform anexei nr. 1.1.;
    2.2 activul net contabil determinat potrivit anexei nr. 1.2., sub semnătura directorului general al societăţii sau a managerului, după caz, şi a directorului financiar-contabil (contabil-şef), certificat de cenzorii societăţii;
    2.3 rulajul contului de capital social de la înfiinţarea societăţii comerciale conform Legii nr. 15/1990 până la data întocmirii studiului de fezabilitate, cu explicarea fiecărei modificări înregistrate în rulajul debitor sau creditor al contului de capital social, baza legală a acestor modificări şi actele doveditoare (în copie) a respectării procedurii legale pentru fiecare modificare (cerere de înscriere de menţiuni la Registrul comerţului etc.).
    3. Pentru societăţile comerciale mijlocii şi mari, studiul de fezabilitate va conţine:
    3.1 analiza-diagnostic a societăţii comerciale, întocmită conform anexei nr. 1.3.
    Punctele 5, 7 lit. c) şi 8 ale analizei-diagnostic vor include planul de afaceri şi, respectiv, proiectul de investiţii care să fundamenteze decizia Fondului Proprietăţii de Stat prevăzută la art. 7 pct. I lit. b) din normele metodologice, precum şi evaluarea prin metoda fluxurilor financiare actualizate;
    3.2 raportul de evaluare a societăţii comerciale având conţinutul prevăzut în anexa nr. 1.4., întocmit de un agent economic specializat.
    Cele două metode de evaluare obligatorii sunt metoda activului net actualizat şi metoda fluxurilor financiare actualizate (anexa nr. 1.4 - pct. 1 lit. a) şi b);
    3.3 memorandumul de prezentare, determinarea activului net contabil şi rulajul contului de capital social prevăzute la pct. 2.1 - 2.3 de mai sus.
    4. Pentru societăţile comerciale mici menţionate la excepţiile prevăzute de art. 10 lit. a) din normele metodologice, studiul de fezabilitate va conţine:
    4.1 memorandumul de prezentare, conform pct. 2.1 de mai sus;
    4.2 raportul de evaluare, conform pct. 3.2 de mai sus;
    4.3 rulajul contului de capital social, conform pct. 2.3 de mai sus.
    5. Toate studiile de fezabilitate vor fi însoţite de documentaţia prevăzută în anexa nr. 1.5.


    ANEXA 1.1


    J|_|_| - |_|_|_|_|_| - 199|_|

                          MEMORANDUM DE PREZENTARE
                          a societăţii comerciale

    Modul de completare:
    1. Memorandumul de prezentare va fi completat cu litere majuscule de tipar.
    Completarea tabelelor se face în ordinea importanţei, cu limitarea la numărul de linii din formular.
    2. Toate formularele memorandumului de prezentare vor fi identificate prin înscrierea, în susul paginii, în rubrica special prevăzută, a numărului de înregistrare la Registrul comerţului al societăţii comerciale.
    3. Formularele F2-F13 (cu menţiunea "OPŢIONAL" în borderoul de mai jos) se vor trata corespunzător situaţiei concrete a societăţii comerciale, respectiv:
    - acolo unde este cazul, se va completa informaţia în formular şi se va înscrie "DA" în rubrica "Da/Nu" a borderoului;
    - acolo unde nu este cazul, se va bara formularul respectiv şi se va înscrie "NU" în rubrica "Da/Nu" a borderoului.
    4. Se vor returna toate cele 11 pagini ale memorandumului de prezentare.
    5. La memorandumul de prezentare se vor anexa:
    5.1 formularele de rezultate financiare (01) şi situaţia patrimoniului (02) pentru ultimul trimestru încheiat;
    5.2 lista tuturor contractelor de locaţie de gestiune sau închiriere şi fotocopii ale acestora.

                   BORDEROU
 ┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────┐
 │Formularul│ Informaţia tratată │ Felul │ Da/Nu│
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F1 │ Informaţii generale │ │ DA │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F2 │ Terenuri │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F3 │ Clădiri principale │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F4 │ Investiţii în curs │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F5 │ Participări la alte societăţi │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F6 │ Participări la capitalul societăţii │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F7 │ Lista activelor scoase la vânzare │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F8 │ Lista bunurilor grevate de garanţii │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F9 │ Garanţii obţinute de la terţi │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F10 │ Contracte economice (aprovizionare, desfacere) │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F11 │ Licenţe folosite │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F12 │ Brevete, mărci │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F13 │ Litigii (reclamant, pârât) │OPŢIONAL│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┤
 │ F14 │ Cont de profit şi pierderi │ │ DA │
 └──────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┘
    Informaţiile furnizate sunt corecte şi complete.

          Director general, Director financiar-contabil,
            (Manager) (Contabil-şef)

   Data |_|_| - |_|_| - 199|_|


                                                 J |_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

                   FORMULARUL F1 - INFORMAŢII GENERALE

    1. Denumirea ...(nu va cuprinde prescurtări pentru forma juridică şi nici localitatea de reşedinţă).....
    2. Forma juridică (S.A., S.R.L.) |_|_|_|
    3. Nr. de înmatriculare în Registrul comerţului J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|
    4. Înfiinţarea societăţii
    4.1 Înfiinţarea întreprinderii de stat din care provine prin: |_| în anul 199|_|
    N = naţionalizare;
    R = restructurare a altei/altor întreprinderi de stat;
    I = investiţie nouă.
    4.2 Reorganizarea conform Legii nr. 15/1990 prin: |_|
    R = transformare integrală;
    D = divizare a întreprinderii de stat;
    F = fuziune a unor întreprinderi de stat;
    A = asocieri conform art. 35 din Legea nr. 31/1990.

    5. codul fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    6. Sediul principal Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                          Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                          Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Cod poştal |_|_|_|_|_|
                          Prefix 0|_|_| Tel. |_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|
                          Telex |_|_|_|_|_|_|_|
    7. Capitalul social (mii lei) conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                      înregistrat la Registrul comerţului |_|_|_|_|_|_|_|
    8. Acţiuni (părţi sociale) Valoare nominală (mii lei) |_|_|_|_|_|
                                Număr |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                Fel |_| N = nominative P = la purtător
    9. Sectorul de activitate |_|_|


    01 resurse cărbune
    02 resurse petrol
    03 resurse gaz metan
    04 resurse feroase
    05 resurse neferoase
    06 resurse, altele
    07 industria combustibililor
    08 industria metalurgică
    09 industria construcţiilor de maşini, prelucrare
    10 industria electronică, electrotehnică
    11 industria chimică
    12 industria materialelor de construcţii
    13 industria lemnului, celulozei, hârtiei
    14 industria sticlei, porţelanului, faianţei
    15 industria confecţiilor, textilă
    16 industria pielăriei, blănurilor, încălţămintei
    17 industria alimentară
    18 industria săpunului, cosmeticelor
    19 alte industrii
    20 agricultură
    21 silvicultură, piscicultură
    22 comunicaţii
    23 transporturi feroviare
    24 transporturi auto
    25 transporturi navale
    26 transporturi aeriene
    27 construcţii
    28 informatica
    29 comerţ interior
    30 comerţ exterior
    31 finanţe, bănci, asigurări
    32 educaţie, cultură, artă
    33 cercetare, proiectare
    34 sănătate, farmacie
    35 turism, alimentaţie publică, agrement
    36 mediu
    37 servicii
    38 publicitate mass-media
    39 aprovizionare, contractări
    40 educaţie fizică, sport
    41 gospodărie comunală, locativă
    42 alte activităţi
    43 metalurgie neferoasă.

    10. Principalele activităţi, produse, servicii (cu pondere peste 15% din venitul total)

 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
 │Nr. │ Activitatea, produsul, serviciul │ % Venitul total│
 │crt.│ │ 1993 │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 1. │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 2. │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 3. │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 4. │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 5. │ │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


    11. Principalele exporturi

 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
 │Nr. │ Ţara │ % Venitul total│
 │crt.│ │ 1993 │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 1. │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 2. │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 3. │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 4. │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 5. │ │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


                                                 J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

    12. Conducerea executivă (directori, contabil-şef)

 ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
 │Nr. │ Numele şi prenumele │ Funcţia │ Vechimea în │
 │crt.│ │ │ societate │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │
 └────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘


    13. Date financiare (mii lei)

 ┌────┬──────────┬────────┬────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
 │Nr. │Formularul│ Rândul │ Parametrul │1991*)│1992*)│1993*) │ 1994 │
 │crt.│ │ │ │ │ │ │estimat│
 ├────┼──────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 1. │ 01 │01+26+34│Venituri totale │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 2. │ 01 │11+28+35│Cheltuieli totale │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 3. │ 01 │ 43 │Profit impozabil │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 4. │ 02 │ 75 │ Datorii │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 5. │ │ │Dividende **) │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 6. │ 02 │ 13 │ Active imobilizate │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼────────┼────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
 │ 7. │ │ │ Amortismente ***) │ │ │ │ │
 └────┴──────────┴────────┴────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

──────────
    *) Se vor prelua datele din raportările anuale făcute la data respectivă.
    **) La rândul 5 datele se vor completa conform bilanţului contabil întocmit la încheierea exerciţiului financiar corespunzător, anexa "Repartizarea profitului".
    ***) Datele reprezintă soldurile conturilor 280 şi 281.
──────────

    14. Principalii furnizori de materii prime şi/sau materiale

 ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea │Nr. de înmatricu-│ │
 │crt.│ │lare în Registrul│ % cheltuieli │
 │ │ │ comerţului sau │ materiale │
 │ │ │ţara pentru │ │
 │ │ │ importuri │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │
 └────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘


    15. Principalii clienţi

 ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea │Nr. de înmatricu-│ │
 │crt.│ │lare în Registrul│ % venituri │
 │ │ │ comerţului sau │ totale │
 │ │ │ţara pentru │ │
 │ │ │ importuri │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │
 └────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘


    16. Stocuri (mii lei)

 ┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
 │ Elemente de stoc │ Valoare │
 │ ├──────────────────┬────────────────┤
 │ │ 1992 │ 1993 │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
 │ Materiale │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
 │ Mărfuri facturate ****) │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
 │ Producţie neterminată │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
 │ Ambalaje │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
 │ Produse finite │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
 │ Animale │ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
 │ TOTAL : │ │ │
 └────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘


──────────
    ****) Mărfurile livrate clienţilor sunt incluse în stoc la preţul de cost până la achitare.
──────────


                                                J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

    17. Structura numerică a personalului salariat

 ┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
 │Conducere │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │Personal de execuţie, │ │
 │din care cu studii superioare ├────────────────────────────┤
 │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │Maiştri │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │Personal muncitor │ │
 └───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘


    18. Gradul de utilizare a capacităţilor existente (%) |_|_|_|

    Diferenţa se datorează: lipsei materiilor prime |_|
                            lipsei pieţelor de desfacere |_|
                            lipsei forţei de muncă |_|

    19. Echipamente cu valoare de înlocuire mai mare de 5% la valoarea rămasă

 ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea │ Valoarea contabilă │
 │crt.│ │ (mii lei) │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 1.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 2.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 3.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 4.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 5.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 6.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 7.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 8.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 9.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 10.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 11.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 12.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 13.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 14.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 15.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 16.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 17.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 18.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 19.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 20.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 21.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 22.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 23.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 24.│ │ │
 └────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘


    20. Estimaţi posibilitatea unor riscuri de viitoare litigii (Da/Nu) |_|_| din următoarele categorii:
    1. Revendicări ale dreptului de proprietate
    2. Revendicări de daune datorită nerespectării unor prevederi contractuale sau răspunderii delictuale superioare valorii de 10% din capitalul social

    21. Consideraţi ca societatea poate fi confruntată cu probleme de protecţie a mediului? (Da/Nu). În caz afirmativ, faceţi o scurtă descriere a acestora:
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................

    22. Societatea este unic producător naţional pentru vreun produs? (Da/Nu) |_|_|

                                              J |_|_| - |_|_|_|_|_|- 199|_|

                   FORMULARUL F2 - TERENURI

 ┌────┬────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬───────┐
 │Nr. │ Amplasarea │Suprafaţa │ Valoarea │ Tipul │
 │crt.│ │ (mp) │ contabilă │ *) │
 │ │ │ │ (mii lei) │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 1.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 2.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 3.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 4.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 5.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 6.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 7.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 8.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 9.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 10.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 11.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 12.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 13.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 14.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 15.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 16.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 17.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 18.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 19.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │ 20.│ │ │ │ │
 └────┴────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────┘

──────────
    *) Tip I = zona industrială; N = alte zone.
──────────


                  FORMULARUL F3 - CLĂDIRI PRINCIPALE

 ┌────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐
 │Nr. │ Amplasarea │Valoarea netă contabilă│Vechimea │
 │crt.│ │ (mii lei) │ (ani) │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ 1. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ 2. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ 3. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ 4. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ 5. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ 6. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ 7. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ 8. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │ 9. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │10. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │11. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │12. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │13. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │14. │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
 │15. │ │ │ │
 └────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┘


                                                J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

                  FORMULARUL F4 - INVESTIŢII ÎN CURS

 ┌────┬────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───────────┬───────┐
 │Nr. │ Descrierea │ Valoarea totală │ % │ Data │Tipul*)│
 │crt.│ │ (mii lei) │realizat│finalizării│ │
 ├────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
 │ 1.│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
 │ 2.│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
 │ 3.│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
 │ 4.│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
 │ 5.│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
 │ 6.│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
 │ 7.│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
 │ 8.│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
 │ 9.│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼───────┤
 │ 10.│ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────────────┴─────────────────┴────────┴───────────┴───────┘
──────────
    *) Tip M = mărire capacitate; I = înlocuire capacitate;
    O = altele; se vor descrie.
──────────


                  FORMULARUL F5 - PARTICIPĂRI LA ALTE SOCIETĂŢI

 ┌─────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea societăţii │ Nr. de înmatriculare │ Valoarea contabilă│
 │crt. │ │în Registrul comerţului│ (mii lei) │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 6. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 7. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 8. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 9. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │10. │ │ │ │
 └─────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘


                 FORMULARUL F6 - PARTICIPĂRI LA CAPITALUL SOCIETĂŢII

 ┌─────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────-───┐
 │Nr. │ Denumire/Nume │ Nr. de înmatriculare │ Nr. de acţiuni/ │
 │crt. │ │în Registrul comerţului│ părţi sociale │
 │ │ │ /Ţara │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 6. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 7. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 8. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │ 9. │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
 │10. │ │ │ │
 └─────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘


                                                J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

                  FORMULARUL F7 - LISTA ACTIVELOR SCOASE LA VÂNZARE

 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea │Preţul de pornire/ │
 │crt.│ │Valoarea contabilă │
 │ │ │ (mii lei) │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 1.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 2.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 3.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 4.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 5.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 6.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 7.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 8.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 9.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ 10.│ │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘


              FORMULARUL F8 - LISTA BUNURILOR GREVATE DE GARANŢII

 ┌────┬───────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
 │Nr. │ │Valoarea │ Beneficiarul │
 │crt.│ Denumirea │(mii lei)├──────────┬──────────────────┤
 │ │ │ │ Denumirea│ Nr. de înmatricu-│
 │ │ │ │ │lare în Registrul │
 │ │ │ │ │ comerţului │
 ├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 │ 6. │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 │ 7. │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 │ 8. │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 │ 9. │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 │10. │ │ │ │ │
 └────┴───────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┘


                   FORMULARUL F9 - GARANŢII OBŢINUTE DE LA TERŢI

 ┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ │ Debitorul │
 │crt.│ Valoarea ├────────────┬────────────────────────┤
 │ │ (mii lei) │ Denumirea │ Nr. de înmatriculare în│
 │ │ │ │ Registrul comerţului │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 │ 6. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 │ 7. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 │ 8. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 │ 9. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 │10. │ │ │ │
 └────┴─────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘


                                                 J|_|_|-|_|_|_|_|_|-199|_|

                   FORMULARUL F10 - LISTA CONTRACTELOR ECONOMICE

 ┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
 │Nr. │ Partenerul │ │ Data │ Data │
 │crt.├────────────┬───────────────────────────┤ Valoare │ începerii│expirării│
 │ │ Denumirea │ Nr. de înmatriculare în │(mii lei)│ │ │
 │ │ │ Registrul comerţului/Ţara │ │ │ │
 ├────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
 │ APROVIZIONARE │
 ├────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
 │ 1. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ 2. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ 3. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ 4. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ 5. │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
 │ DESFACERE │
 ├────┬────────────┬───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
 │ 1. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ 2. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ 3. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ 4. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ 5. │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────┴───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


                  FORMULARUL F11 - LISTA LICENŢELOR FOLOSITE

 ┌────┬─────────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────────┐
 │Nr. │ Titularul │ │ Data │ Estimarea │
 │crt.├────────────────┬────────────────┤ Natura │ expirării│ venitului │
 │ │ Denumirea │ Ţara │ │ │ (mii lei) │
 ├────┼────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────┴────────────────┴────────┴──────────┴─────────────────┘


                   FORMULARUL F12 - LISTA BREVETELOR, MĂRCILOR DEŢINUTE

 ┌────┬───────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────┐
 │Nr. │ Natura │ Data expirării │Estimarea veniturilor generate│
 │crt.│ │ │ (mii lei) │
 ├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │
 └────┴───────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────┘


                   FORMULARUL F13 - LISTA LITIGIILOR ÎN CURS

 ┌────┬────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Nr. │ Natura │ Vechimea │ Suma în litigiu │
 │crt.│ │ │ (mii lei) │
 ├────┴────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┤
 │ RECLAMANT │
 ├────┬────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │
 ├────┴────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┤
 │ PÂRÂT │
 ├────┬────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 4. │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 5. │ │ │ │
 └────┴────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┘


                                                 J|_|_|- |_|_|_|_|_|-199|_|

                    FORMULARUL F14 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cursul anului Sfârşitul anului │
 │ curent precedent │
 │ Formular/Rând*) Formular/Rând │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 0 1 2 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Venituri din exploatare 01/01 20/02 + 06 + 10 │
 │ financiare 01/26 20/07 │
 │ excepţionale 01/34 - │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ TOTAL VENITURI 01/I + III + V 20/01 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cheltuieli pentru exploatare 01/11 20/12 + 14 + 19 │
 │ financiare 01/28 20/16 │
 │ excepţionale 01/35 - │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ TOTAL CHELTUIELI 01/II + IV + VI 20/11 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │REZULTATELE EXERCIŢIULUI 01/A + B + C │
 │ Profit 01/24 + 30 + 36 20/22 │
 │ Pierderi 01/25 + 31 + 37 20/23 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Impozit pe profit aferent veniturilor │
 │ încasate 01/38 20/27 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ PROFIT NET 01/39 20/28 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) În cazul în care coloana 1 se completează la nivelul lunii, se va proceda, la completare, în mod similar cazului când completarea coloanei se face la nivelul trimestrului, în sensul că se utilizează aceiaşi indicatori şi aceleaşi rânduri din formularul întocmit la trimestru, dar utilizându-se datele efective ale lunii pentru care se calculează activul net contabil.
──────────


    ANEXA 1.2

                                                J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

              DETERMINAREA ACTIVULUI NET CONTABIL

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │A. Elemente de activ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │I. Active imobilizate │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1. Mijloace fixe la valoarea rămasă │ │
 │ + terenuri │ 211 + 212 - 281 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2. Imobilizări necorporale la │ │
 │ valoarea rămasă │ 201+203+205+207+208-280 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3. Imobilizări corporale şi │ │
 │ necorporale în curs │ 230+231 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 4. Imobilizări financiare │ 261+262+263+267 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ TOTAL I (1 + 4) │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │II. Active circulante │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1. Materiale, obiecte de inventar │ 300+301+/-308+321-322+323+/-328+ │
 │ │ 351+352+354+356+357+358 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2. Produse finite şi semifabricate │ 341+345+346+/-348 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3. Producţie în curs │ 331+332 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 4. Animale │ 361+/-368 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 5. Mărfuri şi ambalaje │ 371+/-378+381+/-388 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 6. Conturi de regularizare │ 476 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 7. Prime privind rambursarea │ │
 │ obligaţiunilor │ 169 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 8. Disponibilităţi băneşti │ 511+512*)+518*)+531+532+541+542 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 9. Titluri de plasament │ 502+503+505+506+508 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 10. Creanţe şi decontări │ 409+411+413+416+418+425+428*)+438*)+│
 │ │ 441*)+442*)+445+448*)+451*)+456+ │
 │ │458*)+461+471+473*)+481*)+482*) │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ TOTAL II (1+10)│ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ TOTAL A = I+II │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │B. Datorii │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1. Împrumuturi şi datorii asimilate │ 161+162+166+167+168+269+512**)+ │
 │ │ 518**)+519 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2. Furnizori │ 401+403+404+405+408 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3. Creditori │ 462 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 4. Dividende de plătit │ 457 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 5. Alte decontări │ 419+421+423+424+426+427+428**)+431+ │
 │ │ 437+438**)+441**)+442**)+444+446+ │
 │ │447+448**)+451**)+455+458**)+472+ │
 │ │473**)+481**)+482**)+509 │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ *) Sold debitor. │
 │ **) Sold creditor. │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │ 6. Provizioane │ 141+151+290+291+293+296+390+391+392+│
 │ │ 393+394+395+396+397+398+491+495+496+│
 │ │ 590 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 7. Conturi de regularizare │ 477 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ TOTAL B (1 + 7) │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ ACTIVUL NET = A-B │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
          Director general, Director financiar-contabil,
                                            (Contabil-şef)
                          Certificat cenzori,    ANEXA 1.3

                      ANALIZA-DIAGNOSTIC
                   a societăţii comerciale

    1. Istoricul societăţii comerciale
    2. Verificarea aspectelor juridice legate de privatizarea societăţii comerciale
    2.1 Actul de constituire şi forma juridică:
    - societate pe acţiuni;
    - societate cu răspundere limitată.
    2.2 Statutul societăţii comerciale
    În cazul societăţilor pe acţiuni se verifică dacă acţiunile sunt nominative sau la purtător.
    2.3 Registrele societăţii şi evidentele contabile ale societăţii comerciale
    Se verifică registrele societăţii şi evidentele contabile ale societăţii şi se aduc la zi, dacă este necesar.
    Se verifică dacă societatea a emis acţiuni către:
    a) salariaţi;
    b) alte persoane.
    2.4 Terenul
    Se clarifică aspectele privind dreptul de proprietate asupra terenului.
    Se verifică dacă societatea comercială foloseşte un teren pentru care nu are contract de închiriere sau titlu de proprietate.
    2.5 Alte drepturi de proprietate
    Se verifică dacă societatea comercială deţine titlul de proprietate asupra tuturor bunurilor din patrimoniu sau dacă a închiriat părţi importante din patrimoniu.
    Se verifică dacă au fost făcute toate înregistrările necesare referitoare la mărcile de fabrică, de comerţ, de servicii şi brevetele de invenţii.
    2.6 Salariaţii
    Se verifică contractele individuale de muncă ale salariaţilor. Cu excepţia unor prevederi speciale, acestea nu sunt afectate de transferul de proprietate.
    Se verifică dacă salariile, contribuţiile la fondul de pensii, de asigurări sociale sau pentru plata ajutorului de şomaj sunt plătite la zi.
    Se verifică dacă există revendicări ale salariaţilor.
    2.7 Situaţia împrumuturilor
    Se verifică:
    a) dacă societatea comercială a făcut împrumuturi:
    - în caz afirmativ, dacă acestea sunt justificate şi dacă sunt constituite garanţii reale sau personale;
    b) dacă există plăţi restante:
    - în caz afirmativ, se verifică toate consecinţele (imposibilitatea de plată acută a datoriilor etc.).
    2.8 Aspecte comerciale
    Se verifică în detaliu contractele importante.
    Se verifică dacă există prevederi speciale legate de transferul de proprietate.
    Se verifică dacă societăţile comerciale au încheiate acorduri cu alte societăţi comerciale sau regii autonome sau dacă încalcă prevederile art. 36 din Legea nr. 15/1990 referitor la practici anticoncurenţiale.
    Se verifică eventualele probleme care cad sub incidenţa prevederilor de mai sus în urma cumpărării de acţiuni.
    2.9 Licenţe
    Se verifică:
    a) dacă societăţile comerciale au nevoie de licenţe pentru derularea activităţii;
    b) dacă sunt necesare precizări în cazul transferului de proprietate;
    c) perioada de valabilitate a licenţelor şi condiţiile de prelungire a acestora.
    2.10 Litigii
    Se verifică dacă există litigii în curs cu persoane fizice şi cu persoane juridice.
    2.11 Poluare
    Se verifică dacă sunt depăşite normele de poluare a aerului, apei sau solului.
    3. Diagnosticul comercial
    3.1 Analiza produselor şi a pieţei
    3.1.1. Produsele şi serviciile:
    a) descrierea generală a produselor societăţii;
    b) segmentarea activităţii societăţii;
    c) identificarea activităţilor pentru care societatea are exclusivitate;
    d) analiza avantajelor comparative ale societăţii comerciale;
    e) analiza datelor privind cifra de afaceri şi a pieţelor de desfacere pe ultimii 3 ani.
    3.1.2. Activitatea de export:
    a) organizarea exportului;
    b) obiectivele exportului.
    3.1.3. Piaţa:
    a) definirea pieţei pe care acţionează societatea;
    b) mărimea pieţei şi caracteristicile acesteia;
    c) tendinţele pe următorii 3-5 ani;
    d) poziţia societăţii pe piaţă;
    e) evoluţia reglementărilor din sectorul respectiv;
    f) prognoza societăţii pe grupe de produse;
    g) grupele de produse cele mai profitabile.
    3.1.4. Clienţii:
    a) definirea clienţilor societăţii;
    b) punctul de vedere al cumpărătorilor faţă de produsele societăţii, dacă există reclamaţii asupra calităţii şi termenelor;
    c) analiza datelor privind clienţii societăţii pe ultimii 3 ani;
    d) prognoza societăţii în legătura cu clienţii.
    3.1.5. Organizarea distribuţiei
    3.1.6. Promovarea produselor societăţii comerciale
    3.1.7. Concurenţa:
    a) concurenţii;
    b) analiza comparativă a poziţiei pe piaţă;
    c) estimarea segmentelor de piaţă;
    d) concurenţi noi.
    3.1.8. Situaţia internaţională a sectorului.
    3.1.9. Concluzii privind produsele şi piaţa:
    a) date istorice pe ultimii 3 ani;
    b) prognoze pe următorii 3-5 ani;
    c) sursele de informaţii.
    4. Producţia
    4.1. Analiza activităţii de producţie
    4.1.1. Descrierea infrastructurii:
    a) amplasamentul societăţii comerciale şi al eventualelor sucursale sau filiale;
    b) utilizarea suprafeţelor;
    c) clădirile;
    d) caracteristicile clădirilor;
    e) posibilitatea extinderii;
    f) căi (mijloace) de acces;
    g) evaluarea tehnică a clădirilor;
    h) echipamente de producţie şi de transport;
    i) energie şi utilităţi.
    4.1.2. Descrierea procesului productiv:
    a) organizarea generală a producţiei;
    b) analiza fluxului de producţie.
    4.1.3. Efectele pozitive rezultate din ameliorarea sistemului de organizare şi gestiune, precum şi din efectuarea de noi investiţii.
    4.1.4. Analiza organizării şi managementului.
    5. Necesităţi de restructurare şi investiţii
    6. Organizare, conducere şi personal
    7. Diagnosticul financiar pe baza:
    a) bilanţului;
    b) contului de profit şi pierderi;
    c) estimării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 3-5 ani.
    8. Oportunitatea şi avantajele privatizării societăţii comerciale.


    ANEXA 1.4

                          RAPORT DE EVALUARE
                            Conţinut-cadru

    Metodele de evaluare folosite
    Se vor utiliza cel puţin două dintre următoarele metode:
    a) metoda activului net actualizat;
    b) metoda fluxurilor financiare actualizate;
    c) metoda comparaţiilor de piaţa;
    d) metoda capitalizării veniturilor.
    2. Scenariile de evaluare utilizate în cadrul fiecărei metode de evaluare
    3. Ipotezele tehnico-economice care stau la baza scenariilor de evaluare
    4. Alte elemente pentru fiecare metoda de evaluare şi fundamentarea acestora
    5. Prezentarea calculelor aferente fiecărui scenariu
    6. Rezultatele evaluării
    7. Specificarea surselor de informaţii
    8. Concluzii şi recomandări.


    ANEXA 1.5

                                DOCUMENTAŢIA
                   care însoţeşte studiul de fezabilitate

    1. Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului.
    2. Cererea de înscriere de menţiuni la Registrul comerţului privind transmiterea cotei de 70% din capitalul social către Fondul Proprietăţii de Stat şi, respectiv, a cotei de 30% din capitalul social către Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială.
    3. Dovada (copia dispoziţiei de plată vizată de bancă) privind virarea în contul Fondului Proprietăţii de Stat şi Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială a dividendelor aferente anilor 1992 şi 1993.
    4. Bilanţul contabil şi balanţa de verificare pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat.
    5. Rezultatele financiare şi obligaţiile fiscale, balanţa sintetică şi analitică la perioada pentru care s-a calculat activul net contabil sau pentru care s-a făcut raportul de evaluare.
    6. Situaţia reevaluării imobilizărilor corporale potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/1994*), inclusiv participaţiile la alte societăţi.
    7. Statutul societăţii comerciale.
    8. Declaraţia administratorilor (managerului) şi cenzorilor societăţii de asumare a răspunderii privind realitatea datelor şi documentelor utilizate la întocmirea studiului de fezabilitate.
──────────
    *) În baza Hotărârii Guvernului nr. 593/1994 au fost emise Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 10 noiembrie 1994, care modifică normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1994.
──────────


    ANEXA 2


                             PROCES-VERBAL
        al adunării generale constitutive a Asociaţiei ".............")

    Salariaţii şi membrii conducerii Societăţii Comerciale ".................",
cu sediul în str. ........ nr. ....., judeţul (sectorul) ...................,
întruniţi, în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 77/1994, în adunare
constitutivă, am hotărât următoarele:
    1. Constituirea, în condiţiile Legii nr. 77/1994, a Asociaţiei "..........",
în scopul dobândirii de acţiuni (părţi sociale) ale Societăţii Comerciale
"..............."
    2. Adoptarea statutului Asociaţiei "..............", anexat la prezentul
proces-verbal.
    3. Alegerea, pentru un mandat de ... ani, a primului consiliu de
administraţie al Asociaţiei "...............", compus din: ...............(se
menţionează numele şi prenumele, precum şi funcţia deţinuta în societatea
comercială).......................
    Membrii consiliului de administraţie au ales ca preşedinte pe ..........
şi ca locţiitor al acestuia pe ..............
    Preşedintele consiliului de administraţie sau locţiitorul acestuia
reprezintă asociaţia în faţa autorităţilor publice, în justiţie şi în relaţiile
cu terţii.
    4. Dăm însărcinare preşedintelui consiliului de administraţie (locţiitorului
preşedintelui consiliului de administraţie) să înainteze la Judecătoria ......
cererea de autorizare a constituirii Asociaţiei ".................." .
    Încheiat astăzi .................

    Semnături (ale participanţilor la adunarea generală constitutivă)    ANEXA 3

                                  STATUTUL
                    Asociaţiei "..................."

    CAP. I
    Scopul şi denumirea, sediul, durata

    ART. 1
    Scopul şi denumirea
    Pentru dobândirea de acţiuni (părţi sociale) ale Societăţii Comerciale "..............." care se privatizează, denumită în continuare societate, se constituie Asociaţia "...............", în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/1994.
    ART. 2
    Sediul
    Sediul Asociaţiei ".............." este în localitatea .................., str. ........... nr. ...., judeţul (sectorul) ...........
    ART. 3
    Durata
    Durata asociaţiei este convenită la ... ani începând de la data înscrierii în Registrul special de evidenţă al judecătoriilor pentru persoanele juridice de la instanţa în a cărei raza teritorială îşi are sediul societatea*).
    Aceasta durată poate fi prelungită prin hotărârea adunării generale a asociaţilor.
--------
    *) Durata iniţială a asociaţiei trebuie să fie egală cu perioada de eşalonare a ratelor solicitată în oferta de cumpărare a acţiunilor de la Fondul Proprietăţii de Stat.

    CAP. II
    Obiectul de activitate, patrimoniul

    ART. 4
    Obiectul de activitate al asociaţiei este următorul:
    a) să primească contribuţiile în numerar făcute de membrii asociaţiei în scopul cumpărării de acţiuni ale societăţii;
    b) să primească certificate de proprietate de la membrii asociaţiei, în scopul de a fi schimbate pe acţiuni ale societăţii;
    c) să solicite şi să primească credite de la bănci sau alte instituţii financiare, pentru cumpărarea acţiunilor;
    d) să negocieze cu Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială condiţiile de dobândire a acţiunilor;
    e) să încheie cu Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială ..... contractele pentru dobândirea de acţiuni ale societăţii în numele şi pentru membrii asociaţiei;
    f) să transmită membrilor asociaţiei, imediat după achitare, acţiunile dobândite în condiţiile art. 29 pct. 1 din Legea nr. 77/1994 (cu plata integrală);
    g) să deţină, până la achitarea lor integrală, acţiunile dobândite în condiţiile art. 29 pct. 2 din Legea nr. 77/1994;
    h) să constituie drept gaj acţiunile prevăzute la lit. g) de mai sus la cererea Fondului Proprietăţii de Stat şi/sau a băncii ori a instituţiei financiare creditoare, ca garanţie a plăţii la termen a ratelor creditelor şi dobânzilor aferente; să transmită aceste acţiuni membrilor asociaţiei conform prevederilor Legii nr. 77/1994 şi cu respectarea dreptului de gaj constituit în favoarea creditorilor;
    i) să plătească ratele şi dobânzile aferente, în condiţiile contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni şi să restituie creditele şi dobânzile aferente în condiţiile contractului de credit;
    j) să exercite, în adunarea generală a acţionarilor societăţii, dreptul de vot corespunzător acţiunilor deţinute potrivit lit. g) de mai sus, în conformitate cu prevederile statutului societăţii şi ale legislaţiei aplicabile societăţilor comerciale;
    k) să organizeze vânzările-cumpărările ulterioare de acţiuni între membrii asociaţiei.
    ART. 5
    Patrimoniul iniţial al asociaţiei se constituie din sume depuse de membrii asociaţiei, donaţii sau alte contribuţii de la persoane juridice sau persoane fizice.
    Bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei se întocmesc anual, conform dispoziţiilor legale.

    CAP. III
    Organele de conducere şi controlul gestiunii

    ART. 6
    Adunarea generală
    6.1. Adunarea generală, constituită din toţi membrii asociaţiei, este organul suprem de conducere al acesteia.
    6.2. Atribuţiile adunării generale sunt următoarele:
    a) aprobă şi modifică statutul asociaţiei;
    b) alege şi revocă membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori ale asociaţiei;
    c) aprobă raportul anual al consiliului de administraţie al asociaţiei, bilanţul şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei;
    d) stabileşte şi modifică criteriile de distribuire către membrii asociaţiei a acţiunilor cumpărate de asociaţie şi aprobă programul de distribuire;
    e) hotărăşte excluderea din asociaţie;
    f) aprobă angajarea de credite;
    g) hotărăşte dizolvarea asociaţiei.
    6.3. Fiecare membru al asociaţiei dispune de un vot în adunarea generală.
    6.4. Adunarea generală va fi convocată cel puţin o dată pe an.
    6.5. Adunarea generală extraordinară poate fi convocată în următoarele cazuri:
    a) ori de câte ori este nevoie, din iniţiativa consiliului de administraţie;
    b) la cererea scrisă şi motivată a cel puţin 25% din numărul total al membrilor asociaţiei.
    6.6. Adunarea generală este legal constituită când la aceasta participă majoritatea membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    6.7. Convocarea pentru adunarea generală, cu precizarea ordinii de zi, trebuie făcută cu cel puţin 14 zile înainte de data ţinerii acesteia, prin înştiinţarea în scris a tuturor membrilor asociaţiei sau prin înştiinţări afişate la locurile de muncă ale acestora.
    6.8. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor şi pentru revocarea acestora.
    ART. 7
    Consiliul de administraţie
    7.1. Consiliul de administraţie este organul executiv de conducere al asociaţiei, format din .... membri*) aleşi de adunarea generală, pentru o perioada de .... ani**).
    Membrii consiliului de administraţie sunt reeligibili.
    7.2. Consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte şi un locţiitor.
    7.3. Asociaţia este reprezentată în faţa autorităţilor publice, în justiţie şi în relaţiile cu terţii de preşedintele consiliului de administraţie sau de locţiitorul acestuia.
    7.3. Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători pentru daunele cauzate din vina lor, atât faţă de terţi, cât şi faţă de asociaţie sau de membrii asociaţiei.
    7.5. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) asigură conducerea operativă a activităţii asociaţiei între adunările generale şi realizează actele de administrare privind activitatea acesteia;
    b) negociază şi dă acordul pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor şi a contractului de schimb de carnete de certificate de proprietate cu acţiuni;
    c) organizează şi supraveghează distribuirea acţiunilor către membrii asociaţiei şi raportează rezultatul adunării generale;
    d) organizează şi supraveghează vânzările-cumpărările ulterioare de acţiuni între membrii asociaţiei;
    e) aprobă aderarea ulterioară în asociaţie, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul statut, precum şi retragerea din asociaţie;
    f) asigură întocmirea bilanţului şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei, pe care le supune spre aprobare adunării generale;
    g) exercită orice alte atribuţii şi îndeplineşte însărcinări stabilite de adunarea generală.
    7.6. Regulile pentru convocarea consiliului de administraţie, validitatea deliberărilor şi adoptarea hotărârilor acestuia sunt cele prevăzute de art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 77/1994.
    ART. 8
    Comisia de cenzori***)
    8.1. Controlul gestionării patrimoniului asociaţiei va fi asigurat de o comisie de cenzori, formată din 3 membri, aleşi de adunarea generală.

    CAP. IV
    Condiţiile de admitere în asociaţie, de aderare ulterioară, de retragere şi de excludere din asociaţie

    ART. 9
    Pot participa la asociaţie, pe baza liberului consimţământ, exprimat în scris:
    a) salariaţii societăţii cu contract de muncă încheiat pe durata nedeterminată, cu program de lucru normal sau de cel puţin o jumătate de normă;
    b) membrii conducerii societăţii comerciale, în componenţa definită de art. 76 din Legea nr. 58/1991, sau managerul acesteia, definit de art. 3 lit. b) din Legea nr. 66/1993;
    c) foştii salariaţi ai societăţii, cu excepţia celor care nu au lucrat minimum un an în aceasta şi a celor cărora li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor;
    d) pensionarii care au avut ultimul loc de muncă la societatea comercială;
    e) producătorii agricoli, persoane fizice care se află în relaţii contractuale, de furnizori sau beneficiari, cu societatea ****).
    ART. 10
    Orice persoană care îndeplineşte condiţiile de la art. 13 poate adera la asociaţie, ulterior constituirii acesteia, cu aprobarea consiliului de administraţie.
    ART. 11
    Orice membru al asociaţiei se poate retrage din asociaţie, cu condiţia să comunice hotărârea sa consiliului de administraţie, cu 3 luni înainte.
    ART. 12
    Adunarea generală poate hotărî excluderea din asociaţie a unui membru, dacă se constată încălcarea de către acesta a prevederilor statutului asociaţiei sau neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin cererea de subscriere de acţiuni, iar în cazul salariaţilor societăţii comerciale, când li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile acestora.

    CAP. V
    Criteriile de distribuire şi modul de transmitere a acţiunilor

    ART. 13
    Numărul de acţiuni care se distribuie fiecărui membru al asociaţiei se stabileşte potrivit opţiunii acestuia şi cu respectarea următoarelor criterii:
    (Se vor înscrie unul sau mai multe criterii, stabilite de adunarea generală cu respectarea prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 77/1994).
    ART. 14
    În conformitate cu criteriile de distribuire prevăzute la art. 13, contribuţia fiecărui membru al asociaţiei este de minimum ...... lei şi maximum ....... lei care se va plăti astfel : (integral sau în rate, cu certificate de proprietate şi în numerar).
    ART. 15
    Opţiunea de dobândire de acţiuni se exprimă prin cererea de subscriere de acţiuni (conform formularului din anexa la Legea nr. 77/1994).
    ART. 16
    Acţiunile dobândite de asociaţie în modul arătat la art. 29 pct. 1 din Legea nr. 77/1994 se transmit membrilor asociaţiei, imediat după achitare.
    Aceste acţiuni se înregistrează în registrul acţionarilor societăţii, în numele membrilor asociaţiei care au plătit integral acţiunile distribuite şi care au drept de vot în adunarea generală a acţionarilor societăţii şi dreptul la dividendele distribuite de societatea comercială, corespunzător numărului acţiunilor deţinute.
    ART. 17
    Acţiunile dobândite de asociaţie în modul arătat la art. 29 pct. 2 din Legea nr. 77/1994 se gajează pentru a garanta plata ratelor la Fondul Proprietăţii de Stat sau restituirea creditelor la bănci ori la alte instituţii financiare.
    Aceste acţiuni se înregistrează în registrul acţionarilor societăţii în numele asociaţiei, care are drept de vot în adunarea generală a acţionarilor societăţii şi dreptul la dividendele distribuite de societatea comercială, corespunzător numărului acţiunilor deţinute.
    ART. 18
    Acţiunile prevăzute la art. 17 se distribuie membrilor asociaţiei conform prevederilor Legii nr. 77/1994.
    ART. 19
    Acţiunile sunt nominative şi, pe durata existenţei asociaţiei, se pot transmite între membrii asociaţiei în condiţiile Legii nr. 77/1994 şi ale prezentului statut.
    19.1. În situaţia în care numărul vânzătorilor potenţiali depăşeşte numărul cumpărătorilor potenţiali, poate fi acordată prioritate la vânzarea acţiunilor următoarelor categorii de membri ai asociaţiei:
    a) celor care au dificultăţi financiare excepţionale;
    b) moştenitorilor, în cazul acţionarilor decedaţi;
    c) salariaţilor cărora li s-a desfăcut contractul de muncă în alte condiţii decât din iniţiativa lor.
    19.2. În situaţia în care numărul cumpărătorilor potenţiali depăşeşte numărul vânzătorilor potenţiali, poate fi acordată prioritate la cumpărarea acţiunilor următoarelor categorii de persoane:
    a) salariaţilor angajaţi după data distribuirii acţiunilor;
    b) salariaţilor existenţi la data distribuirii acţiunilor, care nu deţin acţiuni;
    c) salariaţilor care vor să-şi mărească pachetul de acţiuni deţinute.

    CAP. VI
    Răspunderea asociaţiei şi a membrilor asociaţiei

    ART. 20
    Asociaţia răspunde pentru obligaţiile sale cu acţiunile dobândite în condiţiile art. 29 pct. 2 din Legea nr. 77/1994 care vor servi drept gaj pentru plata ratelor şi dobânzilor aferente ori pentru restituirea creditelor contractate.
    ART. 21
    Membrii asociaţiei nu sunt solidar răspunzători pentru debitele asociaţiei; fiecare membru al asociaţiei răspunde personal pentru plata integrală a acţiunilor subscrise.

    CAP. VII
    Dizolvarea şi lichidarea

    ART. 22
    Dizolvarea asociaţiei şi lichidarea patrimoniului acesteia se fac conform art. 39-47 din Legea nr. 77/1994.

    Semnături (ale participanţilor la adunarea generală constitutivă)

──────────
    *) Numărul membrilor consiliului de administraţie va fi de minimum 3 şi de maximum 7.
    **) Perioada pentru care sunt aleşi membrii consiliului de administraţie va fi de 2-4 ani.
    ***) Constituirea comisiei de cenzori este facultativă. Dacă nu se constituie comisia de cenzori, controlul gestionării patrimoniului asociaţiei este asigurat de adunarea generală.
    ****) În cazul societăţilor comerciale agroindustriale şi de prestări de servicii pentru agricultură.
──────────


    ANEXA 4

                            HOTĂRÂREA Nr. .........
                            din data de .........

    Adunarea generală extraordinară a acţionarilor (asociaţilor) Societăţii Comerciale ".....................", constituită din reprezentanţii Fondului Proprietăţii de Stat şi ai Fondului Proprietăţii Private .................... (şi ai celorlalţi acţionari, dacă este cazul),
    analizând cererea comitetului de iniţiativă ales conform art. 5 din Legea nr. 77/1994,

                                HOTĂRĂŞTE:

    1. Aprobă constituirea, de către salariaţi, membri ai conducerii şi alte persoane prevăzute la art. 3 din Legea nr. 77/1994, a unei asociaţii pentru dobândirea de acţiuni (părţi sociale) ale Societăţii Comerciale "........", în cadrul procesului de privatizare a acesteia.
    2. Societatea Comercială "............." va pune la dispoziţie spaţiul necesar pentru sediul asociaţiei.

                       Semnătura reprezentanţilor acţionarilor
                               (numele şi prenumele)

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016