Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 6 mai 2004  de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi a furnizorilor de transport medical    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 6 mai 2004 de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi a furnizorilor de transport medical

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 mai 2004

    ART. 1
    Acreditarea furnizorilor care au în obiectul de activitate prestarea de servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi transport medical*1), autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare, se face de către Subcomisia Naţională de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgenţă şi Transport Medical (denumită în continuare SCNAFSMUTM) pentru sediul central, respectiv substaţii.
──────────
    *1) În înţelesul dispoziţiilor art. 28, 48 şi 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002.
──────────

    ART. 2
    SCNAFSMUTM este înfiinţată în baza deciziei comune a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a preşedintelui Colegiului Medicilor din România, a preşedintelui Colegiului Farmaciştilor din România şi a preşedintelui Ordinului Asistenţilor Medicali din România nr. 127/903/199/41/2003, ca parte a Comisiei Naţionale de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate.

    CAP. I
    Etapele procesului de acreditare

    ART. 3
    În vederea acreditării sunt parcurse următoarele etape:
    a) furnizorul de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizorul de transport medical care doreşte acreditarea face o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, adresată SCNAFSMUTM, prin care furnizează date de structură şi se angajează să permită accesul evaluatorilor în toate spaţiile acestuia, precum şi la toate documentele necesare acreditării;
    b) SCNAFSMUTM desemnează prin dispoziţii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, un număr de 2 evaluatori care vizitează sediul central sau substaţia furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical pentru a constata în ce măsură aceasta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNAFSMUTM;
    c) rezultatul evaluării este consemnat într-un raport de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, care are ataşată grila de scoruri corespondente standardelor, completată de către evaluator conform scalei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, grilă de scor care se depune la Direcţia acreditare din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS;
    d) în cadrul Direcţiei acreditare din CNAS se agregă scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNAFSMUTM şi se întocmeşte fişa de evaluare sintetică aprobată de SCNAFSMUTM;
    e) fişa de evaluare sintetică (primită sub semnătură de la persoana care a elaborat-o), având anexată cererea de evaluare în vederea acreditării (al cărei număr corespunde cu numărul vizitei de evaluare, precum şi cu cel al fişei de evaluare sintetică), este luată în discuţie de către SCNAFSMUTM, care emite certificatul de acreditare pentru sediul central, respectiv pentru substaţia furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau a furnizorului de transport medical, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, certificatul de acreditare provizorie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, respectiv notificarea de neacreditare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

    CAP. II
    Evaluarea sediului central, respectiv a substaţiei, furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau a furnizorului de transport medical
    ART. 4
    Persoanele desemnate să evalueze sediul central sau substaţia furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în mod cumulativ:
    a) să fie angajaţi ai Direcţiei acreditare din cadrul CNAS;
    b) să fie medici sau asistenţi medicali;
    c) să aibă experienţă de minimum un an de lucru în sistemul sanitar;
    d) să nu lucreze şi să nu facă parte - nici ei şi nici rudele ori afinii lor până la gradul al doilea inclusiv - din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizori de transport medical;
    e) să se angajeze în scris printr-o declaraţie de compatibilitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, că îndeplinesc toate condiţiile de mai sus şi că vor notifica orice situaţie de incompatibilitate intervenită ulterior semnării declaraţiei.
    ART. 5
    Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corectă şi păstrarea confidenţialităţii datelor, în caz contrar fiind pasibili de sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea SCNAFSMUTM.
    ART. 6
    Evaluatorii primesc din partea SCNAFSMUTM unde s-a depus cererea de evaluare în vederea acreditării de către furnizorul de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau de furnizorul de transport medical o dispoziţie pentru vizită de evaluare a sediului central sau a substaţiei furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical respectiv (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).
    ART. 7
    Vizita de evaluare a sediului central sau a substaţiei furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical are următoarele caracteristici:
    a) se face după un program stabilit în prealabil cu furnizorul de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau cu furnizorul de transport medical;
    b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferinţă în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient;
    c) vizitele de evaluare au loc numai în zilele lucrătoare;
    d) evaluatorii sunt desemnaţi de către directorul Direcţiei acreditare din cadrul CNAS;
    e) evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare în vederea acreditării depusă de furnizorul de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau de furnizorul de transport medical şi completează pe parcursul vizitei o grilă de scor corespondentă standardelor, conform scalei de evaluare;
    f) reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau al furnizorului de transport medical contrasemnează un raport de evaluare (anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice), care are ataşate grilele de scor;
    g) grilele de scor nu conţin date de identificare directă a sediului central sau a substaţiei furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical (numele, adresa), ci numai un număr care este numărul vizitei de evaluare;
    h) Direcţia acreditare din cadrul CNAS ţine un registru la care are acces numai directorul acesteia şi în care sunt consemnate cererile de evaluare în vederea acreditării, precum şi numărul vizitei de evaluare aferente;
    i) după vizita de evaluare, evaluatorul predă raportul de evaluare împreună cu grila de scor, sub semnătură, persoanei din cadrul Direcţiei acreditare din CNAS, desemnată pentru agregarea datelor.

    CAP. III
    Elaborarea fişei de evaluare sintetică
    ART. 8
    Fişa de evaluare sintetică se alcătuieşte prin agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare.
    ART. 9
    Agregarea datelor se organizează la nivelul Direcţiei acreditare din cadrul CNAS.
    ART. 10
    Personalul care efectuează agregarea datelor este desemnat de directorul Direcţiei acreditare din cadrul CNAS şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în mod cumulativ:
    a) să fie angajat la CNAS în cadrul Direcţiei acreditare;
    b) să nu aibă părţi sociale, să nu lucreze ori să nu facă parte - nici el şi nici rudele ori afinii lui până la gradul al doilea inclusiv - din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau a unor furnizori de transport medical;
    c) să nu mai îndeplinească nici un fel de alte activităţi în cadrul acreditării furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau a furnizorilor de transport medical;
    d) să completeze pe propria răspundere o declaraţie de compatibilitate, în care se menţionează că este responsabil de prelucrarea în condiţii de confidenţialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    ART. 11
    Agregarea datelor se efectuează conform regulilor de agregare aprobate de SCNAFSMUTM şi puse în aplicare de Direcţia acreditare din cadrul CNAS, în urma căreia se întocmeşte fişa de evaluare sintetică ce se înaintează sub semnătura SCNAFSMUTM.
    ART. 12
    Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Direcţia acreditare din cadrul CNAS, respectându-se cerinţele prevăzute mai jos:
    a) prelucrarea datelor se face în programul Excel;
    b) pentru fiecare vizită de evaluare există un fişier separat;
    c) persoana care agregă datele va păstra fiecare agregare a datelor corespunzătoare evaluării sediului central sau a substaţiei unui furnizor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a unui furnizor de transport medical, sub forma unui fişier electronic având ca element de identificare numărul vizitei de evaluare;
    d) fişierele cu fiecare agregare vor fi păstrate şi pe suport hârtie;
    e) identificarea fişelor de evaluare se face după numărul vizitei, care este singurul element de identificare.

    CAP. IV
    Decizia de acreditare
    ART. 13
    Decizia de acreditare este ultima etapă a procesului de acreditare. Pe baza acesteia SCNAFSMUTM emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.
    ART. 14
    Decizia de acreditare se ia de către SCNAFSMUTM în urma analizei fişei de evaluare sintetică, conform regulilor prevăzute la art. 15-28.
    ART. 15
    Sediul central sau substaţia furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical se acreditează, primind documentul aferent (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice), dacă la toate grupele de standarde, precum şi la standardele independente din fişa de evaluare sintetică nota obţinută este maximă (5).
    ART. 16
    Sediul central sau substaţia furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical se acreditează provizoriu pe o perioadă de un an, dacă a obţinut la toate standardele independente nota maximă (5) şi la fiecare dintre grupele de standarde (de la I la IV) cel puţin nota 4, primind documentul aferent (anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice).
    ART. 17
    La primirea acreditării provizorii reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau al furnizorului de transport medical poate solicita o nouă vizită de evaluare la o dată care nu va depăşi data de expirare a acreditării provizorii, dar nu mai devreme de 3 luni.
    ART. 18
    Dacă se constată în urma celei de-a doua vizite de evaluare că furnizorul de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizorul de transport medical nu a făcut remedierile necesare pentru a satisface standardele, în perioada de acreditare provizorie, sediul central, respectiv substaţia, nu se acreditează. Acreditarea provizorie încetează cu data zilei următoare emiterii notificării de neacreditare.
    ART. 19
    Acreditarea provizorie nu poate fi urmată de o altă acreditare provizorie.
    ART. 20
    Sediul central sau substaţia furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical nu se acreditează dacă nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 15 şi 16, precum şi în situaţia menţionată la art. 18, caz în care acesta primeşte o notificare scrisă (anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice) din partea SCNAFSMUTM, prin care se comunică motivele neacreditării (standardele neîndeplinite), precum şi faptul că sediul central sau substaţia furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical nu poate fi evaluată mai devreme de 3 luni de la data notificării neacreditării.
    ART. 21
    În urma deciziei privind acreditarea, atât certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, cât şi notificările de neacreditare se transmit în original, prin scrisoare recomandată, furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizorului de transport medical, iar casele de asigurări de sănătate sunt informate despre decizia SCNAFSMUTM.
    ART. 22
    Certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie şi notificările de neacreditare emise de SCNAFSMUTM sunt valabile din ziua următoare datei emiterii acestora şi anulează acreditarea curentă sau acreditarea provizorie curentă, emisă pentru sediul central ori substaţia furnizorului respectiv, după caz.
    ART. 23
    În vederea luării deciziei de acreditare, SCNAFSMUTM urmează procedura de mai jos:
    a) ia în discuţie fişa de evaluare sintetică care nu are elemente directe de identificare a sediului central sau a substaţiei furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical şi pe baza ei emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz;
    b) identifică sediul central sau substaţia furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a furnizorului de transport medical pentru care se eliberează certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.
    ART. 24
    Acreditarea se acordă pentru o perioadă de maximum 2 ani, fără a depăşi termenul de valabilitate a unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea, cu excepţia datelor de expirare a autorizaţiilor de liberă practică, autorizaţii pentru care se solicită declaraţii pe propria răspundere că vor fi reînnoite înainte de expirarea termenului de valabilitate a celei anterioare.
    ART. 25
    Acreditarea provizorie se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără a depăşi termenul de valabilitate a unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea, cu excepţia datelor de expirare a autorizaţiilor de liberă practică, autorizaţii pentru care se solicită declaraţii pe propria răspundere că vor fi reînnoite înainte de expirarea termenului de valabilitate a celei anterioare.
    ART. 26
    În situaţia în care, ulterior evaluării, există o sesizare scrisă către SCNAFSMUTM, însă nu anonimă, prin care se semnalează că cel puţin unul dintre standardele de acreditare nu mai este îndeplinit de către sediul central sau substaţia furnizorului, se face o verificare de către SCNAFSMUTM (printr-o vizită de evaluare, în termen de 7 zile lucrătoare), desemnându-se alţi evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea iniţială. În urma noii evaluări se emite un nou certificat de acreditare, certificat de acreditare provizorie sau o nouă notificare de neacreditare, care corespunde situaţiei prezente. Refuzul furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau al furnizorului de transport medical de a primi vizita de evaluare în situaţia menţionată mai sus duce la emiterea unei notificări de neacreditare de către SCNAFSMUTM.
    ART. 27
    SCNAFSMUTM păstrează un dosar pentru fiecare sediu central sau substaţie a unui furnizor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească ori a unui furnizor de transport medical care a solicitat evaluare în vederea acreditării şi care conţine următoarele documente:
    a) cerere;
    b) copie de pe tabelul centralizator cu termenele de valabilitate a autorizaţiilor de liberă practică şi declaraţiile pe propria răspundere că acestea vor fi reînnoite înainte de expirarea valabilităţii celei anterioare;
    c) dispoziţie pentru vizită de evaluare;
    d) raport de evaluare;
    e) grilă de scor;
    f) fişă de evaluare sintetică;
    g) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de direcţia de sănătate publică;
    h) copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, după caz.
    ART. 28
    Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau servicii de transport medical numai pentru sediul central, respectiv substaţiile acreditate ale respectivului furnizor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizor de transport medical.

    CAP. V
    Procedura de contestare
    ART. 29
    Furnizorii de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizorii de transport medical pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare emisă de SCNAFSMUTM, la Comisia Naţională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate. Contestaţiile trimise de furnizorii de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizorii de transport medical la Comisia Naţională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate vor fi însoţite de o copie a acreditării provizorii, respectiv a notificării de neacreditare.
    ART. 30
    Comisia Naţională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate va lua o decizie ce va fi comunicată furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizorului de transport medical, SCNAFSMUTM şi caselor de asigurări de sănătate, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestaţiei; în acest interval Comisia Naţională de Acreditare în Sistemul de Asigurări de Sănătate ia toate măsurile în vederea soluţionării contestaţiei, inclusiv prin investigaţii la faţa locului.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 31
    În aplicarea prezentelor norme metodologice SCNAFSMUTM poate emite precizări şi recomandări pentru buna desfăşurare a evaluării, prelucrării datelor, precum şi pentru completarea documentelor prevăzute în anexele la prezentele norme metodologice.


    Anexa 1
    la normele metodologice

                              Domnule preşedinte,
    Subsemnatul/Subsemnata ................, reprezentant legal al furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical*1) ................., cu sediul în localitatea ......................., str. ................ nr...., judeţul ............., telefon ......., cod fiscal .............., cod unic de înregistrare ..............., cont ................, deschis la .................., solicit evaluarea în vederea acreditării sediului central/substaţiei ......................, situat/situată la adresa: localitatea ....................., str. ............. nr. ........, judeţul ..............., telefon ..................., pentru servicii de .............................., pentru a putea intra în relaţie contractuală cu Casa de asigurări de sănătate a judeţului ................... .
    Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorului desemnat de Subcomisia Naţională de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgenţă şi Transport Medical informaţiile şi documentele necesare evaluării, precum şi acces liber în spaţiile unităţii.
    Conducerea executivă a furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical este asigurată de ..........., care se legitimează cu BI/CI seria ..... nr. ........., CNP .................... are contractul de muncă nr. .... .
──────────
    *1) Se barează ce nu corespunde.
──────────

    În cadrul furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/ furnizorului de transport medical lucrează următoarele persoane*2):
    .............., în funcţia de ..........., conform C.M.*3) nr...........
    .............., în funcţia de ..........., conform C.M.*3) nr...........
    .............., în funcţia de ..........., conform C.M.*3) nr...........
    .............., în funcţia de ..........., conform C.M.*3) nr...........
    .............., în funcţia de ..........., conform C.M.*3) nr...........
    .............., în funcţia de ..........., conform C.M.*3) nr...........
    .............., în funcţia de ..........., conform C.M.*3) nr...........
    .............., în funcţia de ..........., conform C.M.*3) nr...........

    Data ......... Semnătura
                                                         .............


    Domnului preşedinte al Subcomisiei Naţionale de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgenţă şi Transport Medical

    NOTĂ: Spaţiile punctate se completează cu majuscule, iar spaţiile libere se barează.
──────────
    *2) În situaţia în care există mai mulţi angajaţi, se ataşează un tabel cu aceleaşi date.
    *3) Contract de muncă sau altă formă legală de lucru.
──────────


    Anexa 2
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT MEDICAL

    Nr. ......................
    Data .....................


                                   DISPOZIŢIE
                      pentru vizită de evaluare a sediului
              central/substaţiei furnizorului de servicii medicale
        de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical*1)

    Se numeşte domnul/doamna ......................., care se legitimează cu BI/CI seria .... nr. ......, precum şi domnul/doamna .............., care se legitimează cu BI/CI seria ... nr. ......., pentru a efectua vizita de evaluare nr. ....... la sediul central/substaţia ................ al/a furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical ...................., situat/situată la adresa: localitatea .................., str. .................... nr. ....., judeţul ........., la data ........ . Au primit în acest scop grila de scor nr. ......... .

                                  Preşedinte,
                                 .............


    Am luat cunoştinţă.
    Evaluator,
    .............

    Am luat cunoştinţă.
    Evaluator,
    ...............

──────────
    *1) Se barează ce nu corespunde.
──────────


    Anexa 3
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT MEDICAL

                               RAPORT DE EVALUARE

    Subsemnatul/Subsemnata ................................................. şi subsemnatul/subsemnata ......................................................., evaluatori desemnaţi de Subcomisia Naţională de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgenţă şi Transport Medical, prin dispoziţia de evaluare nr. ........., să efectuăm vizita de evaluare nr. ......... la sediul central/ substaţia ............................. al/a furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/ furnizorului de transport medical*1) ............ ....................., am efectuat această vizită la adresa indicată la data ..................... şi am completat grila de scor nr. ........... aferentă dispoziţiei pentru vizita de evaluare. Evaluarea a fost efectuată în prezenţa reprezentantului legal, domnul/doamna ......................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în grila de scor nr. ........, ataşată la prezentul raport.
    Reprezentantul legal .................................................. al furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical ............................................................

    Semnătura ...........................

    Ştampila furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical

                                                Evaluator,
                                                ...........
                                                Semnătura .............
                                                Evaluator,
                                                ...........
                                                Semnătura .............

    Data .....................

──────────
    *1) Se barează ce nu corespunde.
──────────


    Anexa 4
    la normele metodologice


    SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE
    A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
    DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT MEDICAL


                               SCALĂ DE EVALUARE
                          pentru acreditarea sediului
       central/substaţiilor furnizorilor de servicii medicale de urgenţă
               prespitalicească/furnizorilor de transport medical


 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ Cod │ Caracter │ Interpretare │ Scor │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ L │ Logică │ da/nu │ 5/1 │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ C │ Cantitativă │ 90-100% │ 5 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 80-89% │ 4 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 70-79% │ 3 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 60-69% │ 2 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ mai puţin de 60%│ 1 │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


    Anexa 5
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT MEDICAL

                            CERTIFICAT DE ACREDITARE

    Sediul central/Substaţia ............................... al/a furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical .............................................., cu adresa: localitatea ................................., str. ............................ nr. ...., judeţul (sectorul) ..................., este acreditat/acreditată până la data de ................... .

    Nr. ............ din ................

                                  Preşedinte,
                               .................


    Anexa 6
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT MEDICAL

                      CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

    Sediul central/Substaţia .............................. al/a furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical .............................................., cu adresa: localitatea ................................., str. ............................ nr. ...., judeţul (sectorul) ..................., este acreditat/acreditată provizoriu până la data de ................... .

    Nr. ............ din ...............

                                  Preşedinte,
                               .................


    Anexa 7
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT MEDICAL

                           NOTIFICARE DE NEACREDITARE

    Subcomisia Naţională de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgenţă şi Transport Medical a analizat fişa de evaluare sintetică aferentă vizitei de evaluare nr. ....., întocmită în urma vizitei de evaluare efectuate la data de .................. la sediul central/substaţia ...................., cu adresa ......................., al/a furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical ..................., având ca reprezentant legal pe ................................. şi condus de ..............................., şi a hotărât să emită prezenta notificare de neacreditare pentru că sediul central/substaţia ................. nu a îndeplinit în măsura adecvată standardele pentru acreditare, după cum urmează*1):
    ................................................................................
    ................................................................................
    Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunoştinţă furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical prin scrisoare recomandată şi casei de asigurări de sănătate printr-o adresă. Furnizorul de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/Furnizorul de transport medical poate face contestaţie împotriva prezentei notificări de neacreditare la SCNAFSMUTM, menţionând motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare.
    Furnizorul de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/Furnizorul de transport medical poate fi evaluat la cerere, în vederea acreditării, după 90 de zile de la emiterea prezentei notificări.

                                  Preşedinte,
                               .................

    Data ............

──────────
    *1) Se menţionează standardele sau grupele de standarde neîndeplinite de punctul de lucru al furnizorului de servicii medicale de urgenţă prespitalicească/furnizorului de transport medical.
──────────


    Anexa 8
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT MEDICAL

                         DECLARAŢIE DE COMPATIBILITATE

    Subsemnatul/Subsemnata ................................., angajat/angajată al/a Direcţiei acreditare din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, propus/propusă pentru a efectua evaluarea furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau a furnizorilor de transport medical, declar că nu am rude sau afini care au părţi sociale ori care lucrează sau fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizori de transport medical şi, de asemenea, că nici eu nu am părţi sociale, nu lucrez, nu fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizori de transport medical.
    Mă oblig să solicit încetarea acestei calităţi în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute.

                                                   ............................

    Data ..................


    Anexa 9
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT MEDICAL

                         DECLARAŢIE DE COMPATIBILITATE

    Subsemnatul/Subsemnata ................................., angajat/angajată al/a Direcţiei acreditare din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, propus/propusă pentru a efectua agregarea datelor în cadrul acreditării furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizorilor de transport medical, declar că nu am rude sau afini care au părţi sociale ori care lucrează sau fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizori de transport medical şi, de asemenea, că nici eu nu am părţi sociale, nu lucrez, nu fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenţă prespitalicească sau furnizori de transport medical. Mă oblig să solicit încetarea acestei calităţi în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute.

                                            ..........................

    Data ..............


                                    ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016