Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME METODOLOGICE din 4 octombrie 2007 privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, in mediul rural si mic urban, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 4 octombrie 2007  privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, in mediul rural si mic urban, prin Compania Nationala de Investitii Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 4 octombrie 2007 privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, in mediul rural si mic urban, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22 octombrie 2007

CAP. I
Prevederi generale

ART. 1
(1) Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban este instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 143/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, urmeazã sã se producã prin replicarea unui numãr de 3 proiecte-pilot, care vor avea faţade adaptate arhitectural celor 5 zone istorice ale României şi vor fi dimensionate în funcţie de numãrul de locuitori ai unitãţii administrativ-teritoriale în care vor fi amplasate.
(3) În sensul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos semnificã dupã cum urmeazã:
a) beneficiari - autoritãţile administraţiei publice centrale, precum şi autoritãţile administraţiei publice locale;
b) comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor:
- este instituitã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 143/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- aprobã finanţarea proiectelor propuse de aplicanţi, care întrunesc criteriile prevãzute în Ghidul operaţional al Programului prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban.
(4) Tema de proiectare pentru realizarea proiectelor-pilot pentru construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, este elaboratã de Ministerul Culturii şi Cultelor în colaborare cu Compania Naţionalã de Investiţii " C.N.I." - S.A. şi este avizatã atât de Ministerul Culturii şi Cultelor, cât şi de Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor.
(5) Studiile de fezabilitate sunt achiziţionate de Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. Studiile de fezabilitate sunt avizate în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor.
(6) Ministerul Culturii şi Cultelor predã Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. dosarele beneficiarilor cuprinşi în lista Comisiei de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare.
(7) Proiectul de adaptare la amplasament se elaboreazã prin grija Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. pentru fiecare amplasament aflat pe lista obiectivelor de investiţii propuse a fi finanţate.
ART. 2
(1) Construcţiile de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, care se realizeazã prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., se amplaseazã pe terenuri proprietate privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau unitãţilor administrativ-teritoriale, destinate construcţiilor prevãzute la alin. (1), se preiau în folosinţã gratuitã, potrivit legii, de cãtre Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe perioada realizãrii investiţiei, pe bazã de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificaţia expresã cã terenurile sunt libere de orice sarcini şi cã nu se aflã în litigiu.
(3) Terenurile pe care se amplaseazã construcţiile prevãzute la alin. (1), ce se realizeazã prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., se viabilizeazã de cãtre beneficiari, conform documentelor urbanistice şi în corelare cu graficele de execuţie semnate de cãtre antreprenorul general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAP. II
Promovarea investiţiilor

ART. 3
(1) Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor întocmeşte lista cu obiectivele de investiţii ce urmeazã a se realiza, listã ce se transmite Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor.
(2) Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor comunicã lista cu rezultatele evaluãrii prevãzutã la alin. (1) Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., care întocmeşte lista-sintezã a aşezãmintelor culturale propuse a fi finanţate, potrivit prevederilor anexei nr. 1.
(3) Lista-sintezã este transmisã Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor în vederea aprobãrii prin ordin al ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor.
(4) Lista-sintezã astfel aprobatã este documentul care stã la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii propuse a fi finanţate anual, privind construcţia de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, şi a fundamentãrii alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţãrii acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
(5) Obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A dupã avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor.
(6) Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii se aprobã conform legislaţiei în vigoare.
ART. 4
(1) Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate anual, Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. preia de la beneficiari pe durata de realizare a investiţiei, potrivit legii, terenurile aferente construcţiilor, conform protocolului prevãzut în anexa nr. 2.
(2) Protocolul prevãzut în anexa nr. 2 cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilitãţi, aferente construcţiei, pânã la limita amplasamentului şantierului, conform graficului de execuţie, anexã la contractul de execuţie a lucrãrilor.
(3) Beneficiarii obiectivelor de investiţii au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. autorizaţia de construire necesarã demarãrii lucrãrilor.

CAP. III
Derularea finanţãrii şi realizãrii investiţiilor

ART. 5
(1) Pentru asigurarea optimã a finanţãrii, Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte lista obiectivelor de investiţii, cu respectarea ordinii stabilite de Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv. Lista este înaintatã direcţiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.
(2) Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. comunicã beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investiţii care urmeazã a fi finanţat/finanţate în anul în curs şi solicitã transmiterea terenurilor de construcţie aferente, conform protocolului încheiat în condiţiile art. 4.
ART. 6
Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. declanşeazã procedurile de atribuire a contractelor de prestãri de servicii, de execuţie de lucrãri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.
ART. 7
Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. comunicã Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor - Direcţia economicã şi financiarã numãrul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virãrii sumelor destinate finanţãrii construcţiei de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban.
ART. 8
(1) Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. asigurã urmãrirea şi supravegherea tehnicã a lucrãrilor, recepţia la terminarea lucrãrilor de construcţii-montaj, conform graficului de execuţie, anexã la contractul de execuţie de lucrãri, şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii, participã împreunã cu reprezentanţii beneficiarilor şi ai Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor la recepţia finalã la expirarea perioadei de garanţie.
(2) Supravegherea tehnico-economicã a lucrãrilor de construcţii se realizeazã de Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. prin personal atestat, conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Decontarea lucrãrilor se face pe stadii fizice, pe baza situaţiilor de lucrãri prezentate de operatorul economic care realizeazã investiţia în condiţiile legii, confirmatã în scris de cãtre Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A.
ART. 9
Finanţarea proiectãrii şi a construcţiei de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, se efectueazã cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 10
(1) Dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor, Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. predã beneficiarului, pe bazã de protocol, conform modelului din anexa nr. 4, terenul şi obiectivul de investiţii realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor urmãreşte ca beneficiarii sã pãstreze în timp destinaţia obiectivului de investiţii.
(3) Modelul declaraţiei pe propria rãspundere referitoare la faptul cã terenul este liber de orice sarcini şi cã nu se aflã în litigiu este prevãzut în anexa nr. 3.
(4) Protocolul prevãzut în anexa nr. 4 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivelor de investiţii cãtre beneficiar.
ART. 11
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1


───────
la normele metodologice
────────────────────────


LISTA - SINTEZĂ*)
a aşezãmintelor culturale propuse a fi finanţate
în anul ..........
________
*) Lista-sintezã se întocmeşte de cãtre Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. şi este aprobatã prin ordin al ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor.

┌────┬──────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ │ │ │
│crt.│ Judeţul │ Localitatea │ Amplasamentul │ Observaţii │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
├────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
├────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
└────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┘ANEXA 2


───────
la normele metodologice
────────────────────────

Beneficiar ......... Compania Naţionalã de Investiţii
Nr. ...../..... "C.N.I." - S.A.
Nr. ......./.........PROTOCOL
încheiat astãzi ..........

1. Beneficiarul ........, cu sediul în ........., reprezentat prin ........., în calitate de predãtor, şi Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor,
în baza Hotãrârii .............. nr. ....../...., am procedat la predarea-primirea unui numãr de .......... amplasamente, în suprafaţã totalã de ..... mp, identificate potrivit Cãrţii funciare nr. ........., nr. topografic ......., dupã cum urmeazã:┌────┬────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Amplasamentul │ Suprafaţa │Categoria de folosinţã │
│ │ │ (mp) │ │
├────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ TOTAL: │ │ │
└────┴────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┘2. Terenul ce se predã Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. este destinat construirii de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, şi se dã în folosinţã gratuitã pe durata realizãrii construcţiilor.
3. (Beneficiarul) .......... se obligã sã asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilitãţi (apã, gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcţiei, pânã la limita amplasamentului şantierului, conform graficului de execuţie, anexã la contractul de execuţie a lucrãrilor.
4. Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unitãţii administrativ-teritoriale, fiind administrat de ......., şi este liber de orice sarcini.
Prezentul protocol a fost încheiat în douã exemplare cu valoare juridicã egalã, câte un exemplar pentru fiecare parte.Am predat Am primit
───────── ──────────
Beneficiar Compania Naţionalã de Investiţii
"C.N.I." - S.A.

Conducãtorul unitãţii, Director general,
...................... ..................
ANEXA 3


────────
la normele metodologice
────────────────────────

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Beneficiarul ......., cu sediul în ......, reprezentat prin ........., declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, cã terenul situat în ........., predat cãtre Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., este liber de orice sarcini şi nu se aflã în litigiu.

Data completãrii ..............

Declarant
......................
(semnãturã autorizatã)

ANEXA 4
───────
la normele metodologice
────────────────────────

Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A.
Nr. ......../............ Beneficiarul ...........
Nr. ........./...........PROTOCOL
încheiat astãzi ..................

1. Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentatã prin ......................., în calitate de predãtor,
şi
2. Beneficiarul ................., reprezentat prin ........., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A., aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 117/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., am procedat la predarea-primirea imobilului situat în ............., compus din ........., şi a terenului în suprafaţã de ........ mp, aferent construcţiei.
Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. transmite în mod gratuit imobilul şi terenul aferent construcţiei (se menţioneazã tipul de aşezãmânt cultural şi beneficiarul).
Noul beneficiar nu poate schimba destinaţia investiţiei, şi anume ..................... (se menţioneazã tipul de aşezãmânt cultural), într-un interval de minimum 15 ani.
Beneficiarul ........... se angajeazã sã întreţinã imobilul .......... (se menţioneazã tipul de aşezãmânt cultural) pe perioada de funcţionare.
Beneficiarul ............. se angajeazã sã asigure realizarea activitãţilor prevãzute în planul de acţiune aprobat odatã cu depunerea cererii de finanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii.
Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor nr. ....... din .......... şi anuleazã orice documente încheiate anterior între pãrţi.
Odatã cu predarea-primirea efectuatã pentru imobilul sus-menţionat s-a predat beneficiarului ...................... şi cartea tehnicã a construcţiei.
Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridicã egalã, câte douã exemplare pentru fiecare parte.


Am predat Am primit
───────── ──────────
Compania Naţionalã de Investiţii Beneficiar
"C.N.I." - S.A.

Director general, Conducãtorul unitãţii,
.................... ......................


____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016