Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 4 iulie 2019  pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 4 iulie 2019 pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 609 din 24 iulie 2019
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 477 din 4 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 24 iulie 2019.
──────────
    ART. 1
    În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare sunt evaluate în vederea acreditării din punctul de vedere al activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare.

    ART. 2
    (1) În vederea acreditării, evaluarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare institute naţionale, se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    (2) Acreditarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.

    ART. 3
    Evaluarea prevăzută la art. 2 este coordonată de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ.

    ART. 4
    (1) Evaluarea institutelor naţionale se realizează de echipe de experţi evaluatori specializaţi în domeniile ştiinţifice specifice institutului naţional evaluat şi a căror competenţă, prestigiu şi probitate profesională sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional, formate dintr-un număr impar de membri, mai mare sau egal cu 3.
    (2) Echipele de experţi evaluatori pot cuprinde şi evaluatori din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
    (3) Institutele naţionale cu profil asemănător pot fi evaluate de aceeaşi echipă de experţi evaluatori.

    ART. 5
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare iniţiază procedura de evaluare a institutelor naţionale în vederea acreditării prin publicarea pe site-ul propriu a anunţului privind începerea procedurii de evaluare, cu cel puţin 3 luni înaintea expirării acreditării.

    ART. 6
    (1) La solicitarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, Colegiul consultativ propune membrii echipei de experţi evaluatori, precum şi membrii supleanţi.
    (2) Membrii echipei de experţi evaluatori, conducătorul acesteia, precum şi membrii supleanţi se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Pot fi membri ai echipei de experţi evaluatori persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) deţin titlul de doctor în domeniul respectiv;
    b) deţin gradul profesional de CS I/CS II sau titlul didactic de profesor universitar/conferenţiar;
    c) au experienţă relevantă în domeniul de activitate specific sau conex al institutului naţional respectiv şi pregătire profesională corespunzătoare demonstrată prin participarea şi/sau coordonarea în cadrul activităţii unor proiecte relevante pentru domeniul respectiv, în ultimii 5 ani;
    d) au publicaţii ştiinţifice în domeniul respectiv, cu recunoaştere naţională şi/sau internaţională şi indexate în baze de date internaţionale;
    e) au susţinut comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi/sau internaţionale în domeniul respectiv;
    f) nu se află în conflict de interese în cazul evaluării institutului naţional respectiv.

    (4) Modul de selecţie a experţilor evaluatori se stabileşte de către Colegiul consultativ în baza unei metodologii proprii, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (3).
    (5) Pentru selecţia membrilor echipelor de experţi evaluatori, Colegiul consultativ beneficiază de suportul tehnic al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (6) Fiecare membru al echipei de experţi evaluatori semnează declaraţia de imparţialitate, confidenţialitate şi competenţă în domeniul de activitate al institutului naţional evaluat.

    ART. 7
    Pentru serviciile de evaluare prestate, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare încheie contracte cu fiecare expert evaluator în baza art. 58 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului privind începerea procedurii de evaluare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare comunică institutului naţional începerea procedurii de evaluare şi deschide accesul acestuia la platforma online de depunere a datelor şi documentelor.

    ART. 9
    (1) Institutul naţional are la dispoziţie 20 de zile lucrătoare de la data deschiderii accesului la platforma online pentru a încărca raportul de autoevaluare pentru ultimii 5 ani sau de la data ultimei evaluări şi planul strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani, elaborate conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (2) După finalizarea procesului de încărcare a datelor şi documentelor pe platforma online şi închiderea accesului la aceasta, componenţa nominală a echipei de experţi evaluatori, incluzând nominalizarea conducătorului acesteia, se face publică pe site-ul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare transmite membrilor echipei de evaluatori datele necesare pentru accesul la documentele depuse pe platforma online de către institutul naţional supus evaluării.

    ART. 10
    (1) Membrii echipei de experţi evaluatori au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a analiza documentele depuse de institutul naţional. Conducătorul echipei poate solicita institutului naţional evaluat date suplimentare, o singură dată.
    (2) Institutul naţional are la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a pune la dispoziţia echipei de experţi evaluatori datele cerute.

    ART. 11
    (1) După parcurgerea acestor etape, conducătorul echipei de evaluatori, de comun acord cu conducerea institutului naţional, stabileşte data şi detaliile de organizare a vizitei de prezentare şi discutare a raportului de autoevaluare şi a planului strategic de dezvoltare, la sediul institutului naţional evaluat.
    (2) Durata evaluării la sediul institutului naţional este de o zi.
    (3) La vizită participă echipa de experţi evaluatori, conducerea administrativă, ştiinţifică şi economică a unităţii, conducătorii filialelor şi/sau sucursalelor, conducătorii compartimentelor şi laboratoarelor din institutul naţional şi conducătorii echipelor de cercetare pe domeniile tematice specifice.
    (4) În cazul prezenţei în echipă a unui evaluator străin, documentaţia se realizează şi în limba engleză, iar prezentările în cadrul vizitei se vor face în limba engleză.
    (5) Prezenţa tuturor membrilor echipei de experţi evaluatori este obligatorie pe durata întregii activităţi de evaluare la sediul institutului naţional.
    (6) La vizită participă, în calitate de observator, un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    ART. 12
    (1) Evaluarea se realizează în baza unui standard de performanţă.
    (2) La stabilirea standardului de performanţă se au în vedere criterii de evaluare care includ aspecte privind capacitatea şi performanţa în plan ştiinţific şi/sau tehnic, realizările în planul inovării şi transferului tehnologic.
    (3) Criteriile de evaluare sunt:
    a) C1 - management instituţional;
    b) C2 - capacitate instituţională;
    c) C3 - performanţă instituţională;
    d) C4 - resursa umană;
    e) C5 - performanţă economico-financiară;
    f) C6 - planul strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani.

    (4) Indicatorii de performanţă asociaţi criteriilor de evaluare sunt după cum urmează:
    a) pentru criteriul C1: iC1.1 - structura de conducere; iC1.2 - gradul de realizare a obiectivelor din planul strategic de dezvoltare pentru perioada anterioară de acreditare - plan de dezvoltare instituţională; iC1.3 - regulamente, norme, proceduri implementate la nivelul institutului naţional; iC1.4 - implementarea sistemului de management al calităţii; iC1.5 - implementarea sistemului de management al inovării;
    b) pentru criteriul C2: iC2.1 - infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare - apartenenţa la reţele europene şi paneuropene; iC2.2 - echipamente de cercetare-dezvoltare-inovare relevante; iC2.3 - laboratoare de încercări acreditate/neacreditate; iC2.4 - instalaţii experimentale/ instalaţii-pilot/microproducţie/prototipuri; iC2.5 - instalaţii şi obiective speciale de interes naţional;
    c) pentru criteriul C3: iC3.1 - productivitatea tehnico-ştiinţifică - rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare- inovare: produse noi/modernizate, tehnologii noi/modernizate, studii prospective şi tehnologice, soiuri protejate prin drepturi de proprietate intelectuală; iC3.2 - gradul de valorificare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, realizări în planul inovării şi transferului tehnologic; iC3.3 - vizibilitatea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare: participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, târguri şi expoziţii, membri în asociaţii şi reţele profesionale, membri în colectivele de redacţie;
    d) pentru criteriul C4: iC4.1 - structura resursei umane - total personal şi personal de cercetare-dezvoltare; iC4.2 - ponderea CSI şi CSII, respectiv IDTI şi IDTII în total personal de cercetare-dezvoltare; iC4.3 - ponderea doctorilor în total personal de cercetare-dezvoltare; iC4.4 - ponderea personalului de cercetare-dezvoltare implicat în programe şi stagii de pregătire.
    e) pentru criteriul C5: iC5.1 - patrimoniul, activele imobilizante, circulante totale şi capitaluri proprii; iC5.2 - venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pe diferite surse de finanţare; iC5.3 - venituri realizate din activităţi economice; iC5.4 - cheltuieli şi datorii;
    f) pentru criteriul C6: iC6.1 - calitatea planului strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani; iC6.2 - fezabilitatea planului strategic de dezvoltare.


    ART. 13
    (1) Fiecărui criteriu de evaluare îi este asociat un punctaj.
    (2) Punctajul maximum este de 100 de puncte, repartizat pe criterii de evaluare, după cum urmează:
    a) pentru C1 se acordă un punctaj maxim de 10 puncte;
    b) pentru C2 se acordă un punctaj maxim de 20 puncte;
    c) pentru C3 se acordă un punctaj maxim de 30 puncte;
    d) pentru C4 se acordă un punctaj maxim de 20 puncte;
    e) pentru C5 se acordă un punctaj maxim de 10 puncte;
    f) pentru C6 se acordă un punctaj maxim de 10 puncte.

    (3) Sunt acreditate institutele naţionale care au acumulat un standard de performanţă de cel puţin 70 puncte.
    (4) Punctajul acordat pentru fiecare criteriu se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare expert evaluator.
    (5) În situaţia în care există o diferenţă mai mare de 5 puncte pentru fiecare criteriu, punctajul pe criteriu se stabileşte prin consens.

    ART. 14
    Perioada pentru care se acordă acreditarea variază în funcţie de standardul de performanţă obţinut, astfel:
    a) 5 ani pentru institutele naţionale care au obţinut un standard de performanţă mai mare sau egal cu 95 şi 100 de puncte;
    b) 4 ani pentru institutele naţionale care au obţinut un standard de performanţă mai mare sau egal cu 85 şi mai mic decât 95 de puncte;
    c) 3 ani pentru institutele naţionale care au obţinut un standard de performanţă mai mare sau egal cu 70 şi mai mic decât 85 de puncte.


    ART. 15
    (1) Echipa de experţi evaluatori elaborează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data vizitei, raportul de evaluare, conform structurii-cadru prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, şi îl transmite autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru a fi prezentat Colegiului consultativ.
    (2) Raportul de evaluare este elaborat în coordonarea conducătorului echipei de experţi evaluatori şi se semnează de toţi membrii echipei de experţi evaluatori.
    (3) Raportul de evaluare va prezenta şi comentarii de justificare a punctajelor şi propunerilor făcute, precum şi concluzii şi recomandări.
    (4) Colegiul consultativ aprobă sau respinge motivat raportul final de evaluare. În cazul respingerii raportului final de evaluare de către Colegiului consultativ, procesul de evaluare se reia cu o nouă echipă de experţi evaluatori.
    (5) Raportul de evaluare aprobat de către Colegiul consultativ se publică pe site-ul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării şi, pe baza acestuia, Colegiul consultativ propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare emiterea actului administrativ privind acreditarea sau neacordarea acreditării.

    ART. 16
    În aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate elabora instrucţiuni de aplicare aprobate prin act administrativ al conducătorului acesteia.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    RAPORT DE AUTOEVALUARE ŞI PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE
    - Structura-cadru -
    A. Raportul de autoevaluare al institutului naţional pentru ultimii 5 ani sau de la data ultimei evaluări
    1. Datele de identificare ale institutului naţional
    1.1. Denumirea institutului naţional
    1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare
    1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori
    1.4. Adresa
    1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail

    2. Scurtă prezentare a institutului naţional
    2.1. Istoric
    2.2. Structura organizatorică - organigrama, filiale^1, sucursale^2, puncte de lucru, instalaţii şi obiective speciale de interes naţional - IOSIN^3
    ^1 Subunitate cu personalitate juridică.
    ^2 Subunitate fără personalitate juridică.
    ^3 Se vor menţiona instalaţiile şi obiectivele de interes naţional, după caz.

    2.3. Domeniul de specialitate al institutului naţional, conform clasificărilor CAEN
    2.4. Direcţii de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorităţi de cercetare:
    a) direcţii principale de cercetare-dezvoltare;
    b) direcţii secundare de cercetare;
    c) servicii/microproducţie.

    2.5. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea institutului naţional^4
    ^4 De exemplu, fuziuni, divizări, transformări etc.


    3. Management instituţional
    3.1. Structura de conducere a institutului naţional:
    a) Consiliul de administraţie;
    b) directorul general;
    c) Consiliul ştiinţific;
    d) Comitetul director.

    3.2. Prezentarea obiectivelor din planul strategic de dezvoltare pentru perioada anterioară de acreditare şi gradul de realizare a acestora
    3.3. Regulamente, norme, proceduri implementate la nivelul institutului naţional
    3.4. Sistemul de management al calităţii
    3.5. Sistemul de management al inovării

    4. Capacitate instituţională - facilităţi de cercetare-dezvoltare
    4.1. Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare - apartenenţă la reţele europene şi paneuropene, cum ar fi ESFRI, ERIC/CERIC, ROAD MAP etc.
    4.2. Echipamente de cercetare-dezvoltare-inovare relevante
    4.3. Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate
    4.4. Instalaţii experimentale/instalaţii-pilot/microproducţie/prototipuri
    4.5. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional - IOSIN.

┌──────────────────────────────────────┐
│Facilităţile de cercetare-dezvoltare │
│şi inovare ale institutului naţional │
│se fundamentează din punctul de vedere│
│al modului în care infrastructura de │
│cercetare-dezvoltare-inovare este │
│adecvată la specificul domeniului │
│tehnico-ştiinţific al institutului │
│naţional. │
└──────────────────────────────────────┘
    5. Performanţă instituţională
    5.1. Productivitatea tehnico-ştiinţifică - rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare: articole, produse noi/modernizate, tehnologii noi/modernizate, studii prospective şi tehnologice, soiuri de plante etc. protejate prin drepturi de proprietate intelectuală
    5.2. Realizări în planul inovării şi transferului tehnologic - prezentarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare valorificate şi gradul de valorificare a acestora
    5.3. Vizibilitatea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Pentru punctele 5.1 şi 5.2 se prezintă│
│analiza rezultatelor activităţii de │
│cercetare-dezvoltare-inovare prin │
│raportare la personalul de │
│cercetare-dezvoltare, precum şi la │
│veniturile obţinute din activităţi de │
│cercetare-dezvoltare-inovare. │
│Se anexează listă cu rezultatele cdi │
│cu informaţii privind publicaţiile, │
│autorii, beneficiari, contract etc. │
└──────────────────────────────────────┘
    6. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare
    6.1. Total personal, din care^5 personal de cercetare-dezvoltare cu studii superioare şi gradul de ocupare a posturilor
    ^5 Se prezintă defalcat pe grade profesionale (de exemplu, CSI, CSII, CSIII, CS, ASC, IDTI, IDTII, IDTII, IDT) şi pe categorii de vârstă (de exemplu, între 20-35 de ani, între 36-45 de ani, între 46-55 de ani, între 56-65 de ani şi peste 65 de ani).

    6.2. Personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare
    6.3. Pondere personal: total şi pe grade profesionale CSI, CSII, respectiv IDTI şi IDT II în total personal de cercetare-dezvoltare, din care număr conducători de doctorat
    6.4. Numărul de doctori şi ponderea în personalul de cercetare-dezvoltare
    6.5. Personal de cercetare-dezvoltare implicat în programe şi stagii de pregătire şi pondere în personal de cercetare-dezvoltare

    7. Performanţă^6 economico-financiară a institutului naţional
    7.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie, din care:
    a) active imobilizate: imobilizări corporale şi necorporale;
    b) active totale;
    c) active circulante;
    d) capitaluri proprii;

    7.2. Venituri totale, din care:
    a) venituri realizate prin contracte^7 de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, repartizat pe surse naţionale şi internaţionale;
    b) venituri realizate prin contracte^7 de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private, cu precizarea surselor;
    c) venituri realizate din activităţi economice: servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală^7;
    d) subvenţii/transferuri^8.

    7.3. Cheltuieli totale, din care:
    a) cheltuieli cu personalul/ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli/salariul mediu pentru personalul de cercetare;
    b) cheltuieli cu utilităţile/ponderea cheltuielilor cu utilităţile în total cheltuieli;
    c) alte cheltuieli.

    7.4. Situaţia arieratelor^9 - datorii totale, datorii istorice şi datorii curente

┌──────────────────────────────────────┐
│Se descriu pe scurt politicile │
│economice şi sociale implementate - │
│costuri/efecte. │
└──────────────────────────────────────┘    ^6 Detaliere pentru principalii indicatori economici-financiari (venituri totale, cheltuieli totale etc.)
    ^7 Se anexează lista contractelor (părţile contractante, valoarea contractului, obiectul contactului etc.)
    ^8 Total, din care de exploatare şi de investiţii.
    ^9 Total şi detaliere pentru bugetul consolidat al statului şi alţi creditori.


    B. Planul strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani
    Capitolul I - Cadrul general de dezvoltare strategică
    1. Domeniul de cercetare
    2. Integrarea direcţiilor de cercetare specifice institutului naţional în spaţiul naţional şi european de cercetare-dezvoltare şi inovare
    3. Caracteristici ale mediului socioeconomic.

    Capitolul II - Analiza SWOT ştiinţifică şi financiară
    Capitolul III - Obiective şi direcţii strategice de dezvoltare
    Capitolul IV - Strategia de resurse umane
    Capitolul V - Mecanisme de stimulare a apariţiei de noi subiecte şi teme de cercetare
    Capitolul VI - Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare. Facilităţi de cercetare. Strategia şi planul de investiţii
    Capitolul VII - Susţinerea inovării şi transferului tehnologic. Grupul de potenţiali utilizatori/beneficiari şi tendinţele de evoluţie a configuraţiei şi structurii acestuia
    Capitolul VIII - Definirea identităţii ştiinţifice şi tehnologice la nivel naţional şi internaţional. Promovare şi vizibilitate
    Capitolul IX - Plan de măsuri. Planificare operaţională.


    ANEXA 2

    la normele metodologice
    RAPORT DE EVALUARE
    - Structura-cadru -

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬┐
│ │Denumirea │ ││
│I │institutului│ ││
│ │naţional │ ││
├────┼────────────┼─────────────────────────────┬──────────────────────────┼┤
│II │Perioada │ │ ││
│ │evaluată │ │ ││
├────┼────────────┼─────────────────────────────┤ ├┤
│III │Data vizitei│ │ ││
├────┼────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────┼┤
│IV │Componenţa echipei de experţi evaluatori ││
├────┼──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┼┤
│1. │Date evaluator 1- conducătorul echipei │ ││
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼┤
│a │Numele şi prenumele │ ││
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼┤
│b │Afilierea │ ││
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┼┤
│ ││
├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┼┤
│2. │Date evaluator 2 │ ││
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼┤
│a │Numele şi prenumele │ ││
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼┤
│b │Afilierea │ ││
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┼┤
│ ││
├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┼┤
│3. │Date evaluator 3 │ ││
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼┤
│a │Numele şi prenumele │ ││
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼┤
│b │Afilierea │ ││
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┼┤
│ ││
├────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────┼┤
│V │Criterii de evaluare │Punctaj│Punctaj│Comentarii││
│ │ │maximum│acordat│ ││
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼┤
│ │C1 - management instituţional, din care: │10 │ │ ││
│ ├────────────┬─────────────────────────────┼───────┼───────┤ ├┤
│ │iC1.1 │structura de conducere │2 │ │ ││
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ ├┤
│ │ │gradul de realizare a │ │ │ ││
│ │ │obiectivelor din planul │ │ │ ││
│ │iC1.2 │strategic de dezvoltare │2 │ │ ││
│ │ │pentru perioada anterioară de│ │ │ ││
│ │ │acreditare - plan de │ │ │ ││
│1. │ │dezvoltare instituţională │ │ │ ││
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ ├┤
│ │ │regulamente, norme, proceduri│ │ │ ││
│ │iC1.3 │implementate la nivelul │2 │ │ ││
│ │ │institutului naţional │ │ │ ││
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ ├┤
│ │iC1.4 │implementarea sistemului de │2 │ │ ││
│ │ │management al calităţii │ │ │ ││
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ ├┤
│ │iC1.5 │implementarea sistemului de │2 │ │ ││
│ │ │management al inovării │ │ │ ││
├────┼────────────┴─────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼┤
│ │C2 - capacitate instituţională, din care: │20 │ │ ││
│ ├────────────┬─────────────────────────────┼───────┼───────┤ ├┤
│ │ │infrastructura de │ │ │ ││
│ │iC2.1 │cercetare-dezvoltare-inovare │3 │ │ ││
│ │ │- apartenenţa la reţele │ │ │ ││
│ │ │europene şi paneuropene │ │ │ ││
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ ├┤
│ │ │echipamente de │ │ │ ││
│ │iC2.2 │cercetare-dezvoltare-inovare │10 │ │ ││
│2. │ │relevante │ │ │ ││
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ ├┤
│ │iC2.3 │laboratoare de încercări │3 │ │ ││
│ │ │acreditate/neacreditate │ │ │ ││
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ ├┤
│ │ │instalaţii experimentale/ │ │ │ ││
│ │iC2.4 │instalaţii-pilot/ │2 │ │ ││
│ │ │microproducţie/prototipuri │ │ │ ││
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ ├┤
│ │iC2.5 │instalaţii şi obiective │2 │ │ ││
│ │ │speciale de interes naţional │ │ │ ││
├────┼────────────┴─────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┴┤
│ │C3 - performanţă instituţională, din care:│30 │ │ │
│ ├────────────┬─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │ │productivitatea │ │ │ │
│ │ │tehnico-ştiinţifică - │ │ │ │
│ │ │rezultate ale activităţii de │ │ │ │
│ │ │cercetare-dezvoltare-inovare:│ │ │ │
│ │iC3.1 │produse noi/modernizate, │15 │ │ │
│ │ │tehnologii noi/modernizate, │ │ │ │
│ │ │studii prospective şi │ │ │ │
│ │ │tehnologice, soiuri protejate│ │ │ │
│ │ │prin drepturi de proprietate │ │ │ │
│ │ │intelectuală │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│ │ │gradul de valorificare a │ │ │ │
│ │ │rezultatelor activităţii de │ │ │ │
│3. │iC3.2 │cercetare-dezvoltare-inovare,│10 │ │ │
│ │ │realizări în planul inovării │ │ │ │
│ │ │şi transferului tehnologic │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│ │ │vizibilitatea activităţii de │ │ │ │
│ │ │cercetare-dezvoltare-inovare:│ │ │ │
│ │ │participarea la târguri şi │ │ │ │
│ │iC3.3 │expoziţii, membru în │5 │ │ │
│ │ │asociaţii şi reţele │ │ │ │
│ │ │profesionale, membri în │ │ │ │
│ │ │colectivele de redacţii │ │ │ │
│ ├────────────┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────────┤
│ │NOTĂ: Pentru indicatorii criteriului C3, i.C3.1 şi i.C3.2, punctajul │
│ │se va acorda având în vedere raportarea rezultatelor │
│ │cercetării-dezvoltării-inovării la personalul de cercetare-dezvoltare,│
│ │precum şi la veniturile obţinute din activităţi de │
│ │cercetare-dezvoltare-inovare. │
├────┼──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────┤
│ │C4 - resursa umană, din care: │20 │ │ │
│ ├────────────┬─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│ │ │structura resursei umane - │ │ │ │
│ │iC4.1 │total personal şi personal de│3 │ │ │
│ │ │cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│ │ │ponderea CSI şi CSII, │ │ │ │
│ │iC4.2 │respectiv IDTI şi IDTII în │10 │ │ │
│ │ │total personal de │ │ │ │
│4. │ │cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│ │ │ponderea doctorilor în total │ │ │ │
│ │iC4.3 │personal de │3 │ │ │
│ │ │cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│ │ │ponderea personalului de │ │ │ │
│ │iC4.4 │cercetare-dezvoltare implicat│4 │ │ │
│ │ │în programe şi stagii de │ │ │ │
│ │ │pregătire │ │ │ │
├────┼────────────┴─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │C5 - performanţă economico-financiară, din│10 │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├────────────┬─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│ │ │patrimoniul, activele │ │ │ │
│ │iC5.1 │imobilizante, circulante │3 │ │ │
│ │ │totale şi capitaluri proprii │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│5. │ │venituri din activitatea de │ │ │ │
│ │iC5.2 │cercetare-dezvoltare pe │3 │ │ │
│ │ │diferite surse de finanţare │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│ │iC5.3 │venituri realizate din │2 │ │ │
│ │ │activităţi economice │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│ │iC5.4 │cheltuieli şi datorii │2 │ │ │
├────┼────────────┴─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │C6 - planul strategic de dezvoltare, din │10 │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├────────────┬─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│6. │iC6.1 │calitatea planului strategic │5 │ │ │
│ │ │de dezvoltare │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┤ │
│ │iC6.2 │fezabilitatea planului │5 │ │ │
│ │ │strategic de dezvoltare │ │ │ │
├────┴────────────┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────────┤
├────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────┤
│VI │Standardul de performanţă │100 │ │ │
├────┴──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────────┤
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Consideraţii de ansamblu, observaţii, concluzii │
│ │(analiză detaliată asupra direcţiilor de dezvoltare ale institutului │
│VII │naţional şi se vor furniza informaţii privind modalitatea de susţinere│
│ │administrativă şi financiară care să conducă la excelenţă în domeniul │
│ │de activitate al institutului naţional.) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Recomandări privind planul strategic de dezvoltare │
│VIII│(alinierea activităţilor desfăşurate la nivelul institutului naţional │
│ │la principiile şi practicile europene şi internaţionale) │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele │Semnătura│
│crt.│ │ │
├────┴───────────────────────┴─────────┤
│Echipa de experţi evaluatori: │
├────┬───────────────────────┬─────────┤
│1. │Expert evaluator 1 │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │Expert evaluator 2 │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│3. │Expert evaluator 3 │ │
├────┴───────────────────────┴─────────┤
│Observator: │
├────┬───────────────────────┬─────────┤
│ │Reprezentantul │ │
│1. │autorităţii de stat │ │
│ │pentru │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    ---

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016