Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 4 februarie 2005  de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 4 februarie 2005 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 148 din 18 februarie 2005
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 79 din 4 februarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 18 februarie 2005.
──────────
    ART. 1
    În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru acordarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie şi reproducţie sau care deţin/administrează amenajări piscicole pentru producerea de peşte de consum, organizaţi în exploataţii agricole constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat producătorii agricoli care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 şi care:
    a) livrează animale pentru abatorizare, individualizate în sistemul naţional prevăzut de legislaţia în vigoare;
    b) livrează miere pentru procesare;
    c) livrează producţii de carne în viu pentru abatorizare sau ouă de găină, obţinute în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificate ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
    d) livrează lapte de oaie şi/sau capră pentru prelucrare la agenţi economici specializaţi în procesare;
    e) livrează gogoşi crude de viermi de mătase la unităţile de procesare;
    f) deţin material biologic de reproducţie;
    g) livrează peşte de consum la unităţi de comercializare şi unităţi de procesare autorizate.

    (2) Producătorii agricoli şi producătorii din sectorul piscicol beneficiază de subvenţii pentru producţiile realizate şi abatorizate sau livrate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005.

    ART. 3
    (1) Producătorii agricoli beneficiază de subvenţiile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 numai pentru animalele abatorizate în unităţi autorizate sanitar-veterinar şi licenţiate, precum şi pentru produsele procesate în unităţi specializate, autorizate sanitar-veterinar şi licenţiate pentru acea activitate.
    (2) Producătorii agricoli beneficiază de subvenţiile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu respectarea condiţiilor menţionate la alin. (1) şi a căror activitate este certificată ecologic.
    (3) Producătorii agricoli beneficiază de subvenţiile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 în următoarele condiţii:
    a) cresc viermi de mătase din specia Bombyx mori din ouă de viermi de mătase preluate prin contract de la unităţi specializate în producerea ouălor de viermi de mătase, ambalate în cutii de 10 g care să conţină minimum 20.000 de ouă de viermi de mătase, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 658/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de calitate privind ouăle de viermi de mătase comerciale şi gogoşile de viermi de mătase crude, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 3 martie 2003;
    b) îndeplinesc condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 119/2004 privind aprobarea Criteriilor pentru atestarea eligibilităţii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 19 februarie 2004;
    c) livrează minimum 20 kg gogoşi de mătase crude pentru fiecare cutie de 10 g cu ouă de viermi de mătase preluate prin contract pentru creştere, la unităţi specializate în prelucrare, care respectă condiţiile de calitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 658/2002.


    ART. 4
    Pentru a beneficia de subvenţiile de la bugetul de stat producătorii agricoli care desfăşoară activitatea de creştere şi exploatare a animalelor/peştelui de consum trebuie să completeze o cerere, ale cărei model şi termen de depunere sunt stabilite pentru fiecare produs.

    ART. 5
    Cererile pentru încasarea subvenţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 se depun de către beneficiarii sprijinului la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea verificării şi aprobării.

    ART. 6
    (1) Pentru persoanele juridice, activitatea de creştere şi exploatare a animalelor este atestată prin înscrierea declaraţiei conducătorului exploataţiei într-un registru special de evidenţă a exploataţiilor, la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază administrativă îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Producătorii agricoli, persoane fizice, trebuie să fie atestaţi pentru conducerea unei exploataţii familiale sau comerciale, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Pentru producătorii din acvacultură, activitatea de creştere a peştelui de consum în unităţile de producţie din acvacultură este atestată prin înscrierea unităţii de acvacultură în Registrul unităţilor de producţie din acvacultură şi prin obţinerea licenţei de acvacultură.
    (4) Beneficiarul subvenţiei nu poate solicita subvenţia înaintea înscrierii în registrul exploataţiilor şi a obţinerii atestatului de conducător de exploataţie.

    ART. 7
    Producătorii agricoli pot solicita subvenţiile cuvenite conform Hotărârii Guvernului nr. 64/2005, direct sau prin intermediul consiliilor pe produs, al organizaţiilor interprofesionale pe produs sau grupă de produse ori al organizaţiilor profesionale constituite la nivel local cu reprezentare judeţeană şi prin intermediul filialelor judeţene ale asociaţiilor profesionale, în cazul crescătorilor de albine, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi prin intermediul grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole şi piscicole din care fac parte, constituite conform legislaţiei în vigoare, denumite în continuare forme asociative legal constituite.

    ART. 8
    În cazul solicitării subvenţiilor prin intermediul formelor asociative legal constituite, se procedează astfel:
    1. forma asociativă legal constituită va pune la dispoziţie producătorilor:
    a) lista cu abatoarele autorizate sanitar-veterinar şi licenţiate pentru activitatea de abatorizare, precum şi lista cu abatoarele cu activitate ecologică certificată;
    b) lista operatorilor de însămânţări artificiale autorizaţi de unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene şi lista reproducătorilor masculi autorizaţi pentru montă naturală;
    c) modelele de cereri şi lista documentelor necesare pentru a beneficia de subvenţii;

    2. forma asociativă legal constituită centralizează cererile membrilor asociaţi, preia documentele care atestă dreptul la subvenţii şi le depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, împreună cu:
    a) cererea, al cărei model este prezentat în anexa nr. 15;
    b) actul de constituire a formei asociative legal constituite;
    c) procesul-verbal al adunării generale în care membrii, nominalizaţi şi identificaţi pe baza actelor de identitate, au fost de acord cu derularea subvenţiilor cuvenite prin forma asociativă legal constituită, autentificat prin biroul notarului public;
    d) denumirea băncii şi numărul de cont al formei asociative legal constituite în care vor fi virate sumele corespunzătoare subvenţiilor;

    3. direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, verifică solicitările centralizate ale membrilor asociaţi, în vederea virării sumelor cuvenite în contul formei asociative legal constituite;
    4. forma asociativă legal constituită, pe baza borderoului care cuprinde numele, actul de identificare - serie, număr, cod numeric personal -, suma solicitată, suma aprobată, precum şi semnătura crescătorului, execută plata individuală a subvenţiilor;
    5. cererile individuale şi borderourile de plată vor fi arhivate conform legislaţiei în vigoare şi vor fi puse la dispoziţie reprezentanţilor serviciului de inspecţii din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, precum şi organelor de control abilitate.


    ART. 9
    (1) Subvenţiile pentru producţiile de carne, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă crescătorilor de animale în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 1a) şi 1b), depusă în termen de 30 de zile de la data efectuării plăţii, însoţită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării abatorului.
    (2) Documentele necesare pentru persoanele fizice care livrează animale la abatoare autorizate sanitar-veterinar sunt următoarele:
    a) copie de pe biletul de proprietate a animalelor, eliberat de consiliul local, în care se va menţiona numărul animalelor deţinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;
    b) copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    c) copie de pe borderoul de achiziţie întocmit de abator;
    d) copii de pe actele care atestă efectuarea plăţii;
    e) copie de pe factura fiscală de abatorizare a animalelor, în situaţia abatorizării ca prestatori de servicii;
    f) copie de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a abatorului.

    (3) Documentele necesare pentru persoanele juridice sunt următoarele:
    a) pentru persoanele juridice care livrează animale la abatoare autorizate sanitar-veterinar:
    - copii de pe certificatul de înregistrare al societăţii comerciale;
    – numărul de înregistrare în registrul special de evidenţă a exploataţiilor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    – copie de pe actul de însoţire a mărfii;
    – copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    – copii de pe factura fiscală de vânzare a animalelor şi de pe documentele care atestă efectuarea plăţii facturii;
    – copie de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a abatorului;

    b) pentru persoane juridice care abatorizează animale în regim de prestare de servicii:
    - copii de pe certificatul de înregistrare al societăţii comerciale;
    – numărul de înregistrare în registrul special de evidenţă a exploataţiilor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    – copie de pe actul de însoţire a mărfii;
    – copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    – copie de pe factura fiscală de abatorizare a animalelor şi de pe documentele care atestă efectuarea plăţii facturii;
    – copie de pe raportul de tăiere a animalelor;
    – copie de pe autorizaţia sanitară veterinară şi de pe licenţa de fabricaţie a abatorului;

    c) persoane juridice care abatorizează animalele în abatoarele proprii:
    - copii de pe certificatul de înregistrare al societăţii comerciale de creştere şi abatorizare;
    – copie de pe autorizaţia sanitară veterinară pentru activitatea de abatorizare;
    – copie de pe actul de licenţiere a activităţii de abatorizare;
    – act contabil de evidenţiere a efectivului de animale - mişcarea animalelor;
    – copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    – copie de pe actul de însoţire a animalelor de la fermă la abator;
    – copie de pe nota de intrare-recepţie în abator;
    – copie de pe raportul de tăiere a animalelor;

    d) persoanele juridice, crescători de porci sau pui broiler, depun, împreună cu documentele prevăzute la lit. a), b) şi c), programul propriu anual de susţinere cu furaje a producţiei marfă de carne de porc sau de pasăre, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2.


    ART. 10
    Subvenţiile pentru producţiile de carne în viu, obţinute în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă crescătorilor de animale în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 3a) şi 3b), depusă în termen de 30 de zile de la data efectuării plăţii, însoţită de documentele prevăzute la art. 9 alin. (1), (2) şi (3), pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării abatorului, la care se adaugă:
    - fişa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a producătorului în agricultura ecologică;
    – contractul producătorului cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
    – certificatul de atestare ecologică a animalelor sau certificatul de atestare ecologică a exploataţiei, după caz, cu evidenţa animalelor pe specii;
    – certificatul de acreditare a abatorului, emis de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru activităţi de procesare a produselor animaliere ecologice;
    – certificatul produsului ecologic.


    ART. 11
    (1) Subvenţiile pentru ouăle de găină, obţinute în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, certificate ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se acordă crescătorilor de păsări în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 4a) şi 4b), depusă în termen de 30 de zile de la data efectuării plăţii, care va fi însoţită de următoarele documente:
    - fişa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a producătorului în agricultura ecologică;
    – contractul producătorului cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
    – certificatul de atestare ecologică a exploataţiei, emis de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu specificarea numărului de păsări;
    – certificatul produsului ecologic.

    (2) Faţă de documentele prevăzute la alin. (1), pentru persoanele fizice se adaugă:
    - copie de pe biletul de proprietate a păsărilor, eliberat de consiliul local, în care se va menţiona numărul păsărilor deţinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;
    – copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    – copii de pe documentele care atestă efectuarea plăţii.

    (3) Faţă de documentele prevăzute la alin. (1), pentru persoanele juridice se adaugă:
    - copii de pe certificatul de înregistrare al societăţii comerciale;
    – numărul de înregistrare în registrul special de evidenţă a exploataţiilor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    – copie de pe actul de însoţire a mărfii;
    – copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    – copii de pe documentele care atestă efectuarea plăţii.


    ART. 12
    (1) Subvenţiile pentru juninci la prima fătare, aşa cum sunt prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă pentru animalele individualizate astfel încât să se poată stabili trasabilitatea acestora până la origine, în cazul în care au originea cunoscută şi pentru care data însămânţării sau a montei naturale a fost consemnată în registrele oficiale.
    (2) Cererea pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexele nr. 5a) şi 5b), se depune de către solicitant în termen de 60 de zile de la data fătării.

    ART. 13
    (1) Subvenţiile pentru viţei şi malaci, aşa cum sunt prevăzute la lit. B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă pentru produşii obţinuţi şi menţinuţi în aceeaşi exploataţie minimum 6 luni după fătare, care sunt individualizaţi astfel încât să se poată stabili trasabilitatea acestora până la origine şi a căror dată de însămânţare artificială sau de montă naturală, precum şi paternitatea sunt consemnate în registrele oficiale.
    (2) Cererea pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexele nr. 6a) şi 6b), se depune de către solicitant în termen de 60 zile după ce viţelul împlineşte vârsta de 6 luni, cu condiţia ca acesta să fie în viaţă.

    ART. 14
    (1) Beneficiarii subvenţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 şi diferenţiate conform lit. A pct. 2 şi lit. B pct. 2 din anexa la aceeaşi hotărâre, din zona de munte, sunt cei care au domiciliul stabil în localităţile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2004.
    (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita subvenţia numai dacă deţin şi exploatează animale, conform art. 1, în zona de munte.

    ART. 15
    (1) Subvenţiile pentru scrofiţele de reproducţie la prima fătare, care înţarcă minimum 8 purcei, prevăzute la lit. C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă pentru animalele individualizate în sistemul naţional prevăzut de legislaţia în vigoare şi ale căror date de însămânţare artificială sau montă naturală, fătare şi înţărcare sunt consemnate în registrele oficiale.
    (2) Cererea pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 7a) şi 7b), se depune de către solicitant după înţărcarea purceilor, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare.

    ART. 16
    (1) Subvenţiile pentru ovine se acordă diferenţiat pentru oile mioare, individualizate în sistemul naţional prevăzut de legislaţia în vigoare, ale căror gestaţie şi produşi provin din însămânţări artificiale, respectiv din montă naturală, conform lit. D pct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, a căror dată de însămânţare sau de montă naturală este consemnată în registrele oficiale, pentru berbecii adulţi din rasele de carne şi din alte rase, individualizaţi în sistemul naţional prevăzut de legislaţia în vigoare, folosiţi la însămânţări artificiale şi montă naturală conform lit. D pct. 2 din anexa la aceeaşi hotărâre, precum şi pentru berbecii miori din rasele de carne şi din alte rase folosiţi la însămânţări artificiale şi montă naturală, conform lit. D pct. 3 din aceeaşi anexă.
    (2) Cererea pentru acordarea subvenţiei pentru oi mioare însămânţate artificial sau montate natural cu berbeci autorizaţi, al cărei model este prezentat în anexele nr. 8a) şi 8b), se depune de către solicitant după fătare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la fătare.
    (3) Cererea pentru acordarea subvenţiei pentru berbecii adulţi şi berbecii miori din rasele de carne şi din alte rase autorizaţi, folosiţi la însămânţări artificiale şi la montă naturală, al cărei model este prezentat în anexele nr. 8a) şi 8b), se depune după autorizarea acestora, în termen de 30 zile, şi va fi însoţită de copia de pe certificatul de origine şi productivitate şi de pe autorizaţia pentru folosirea masculului la însămânţare artificială sau montă naturală, eliberate de unitatea judeţeană pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.

    ART. 17
    Subvenţiile pentru laptele de oaie şi capră prevăzute la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 se acordă crescătorilor de oi şi capre, în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 9a), 9a^1), 9b), 9b^1), 9c) şi 9c^1), depusă în primele 10 zile lucrătoare ale lunii, pentru cantităţile predate în luna precedentă, care va fi însoţită de:
    a) adeverinţă, al cărei model este prezentat în anexele nr. 9d) şi 9d^1), eliberată de agenţii economici specializaţi în procesare, care atestă cantitatea de lapte preluată şi că aceasta a îndeplinit condiţiile minime STAS 2418-61;
    b) copie de pe avizul de însoţire a mărfii, care atestă livrarea cantităţii de lapte din exploataţii către secţiile de procesare specializate şi licenţiate - în cazul agenţilor economici, societăţi comerciale, care cresc animale şi dispun de secţii proprii de procesare;
    c) adeverinţă eliberată de consiliul local, în care se va menţiona numărul animalelor deţinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;
    d) copie de pe carnetul de sănătate emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz.


    ART. 18
    (1) Subvenţia prevăzută la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 se acordă pentru familiile de albine care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini nr. 39/1977, emis de Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, după predarea cantităţii de 10 kg miere/familie la unităţile de procesare autorizate.
    (2) Cererea pentru acordarea subvenţiei prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 10a) şi 10b), se depune în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii mierii livrate şi va fi însoţită de:
    a) adeverinţă care să ateste proprietatea familiilor de albine, eliberată de consiliul local din localitatea de domiciliu al crescătorului de albine sau din localitatea în care familiile de albine sunt înregistrate în Registrul agricol;
    b) copii de pe factura fiscală, de pe chitanţa de plată şi de pe borderoul de plată.


    ART. 19
    (1) Subvenţia prevăzută la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 se acordă, pentru ouăle de viermi de mătase, crescătorilor de viermi de mătase care livrează minimum 20 kg gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 g ouă de viermi de mătase, la unităţile de procesare autorizate.
    (2) Cererea pentru acordarea subvenţiei prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 11a) şi 11b), se depune în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii gogoşilor crude livrate şi va fi însoţită de:
    a) copii de pe contractul de creştere a viermilor de mătase;
    b) adeverinţă de primire şi plată a gogoşilor crude livrate;
    c) factura fiscală şi chitanţa de plată.


    ART. 20
    (1) Subvenţia pentru peştele de consum, prevăzută la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă producătorilor din acvacultură care livrează la unităţi de comercializare şi procesare autorizate minimum 100 kg/specie/producător la fiecare livrare, din speciile şalău, somn, ştiucă sau sturion, cu respectarea condiţiilor care privesc ambalarea, etichetarea, gradul de prospeţime, calibrajul etc., conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/944/147/2002.
    (2) Cererea pentru acordarea subvenţiei prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexa nr. 12, se depune în termen de 30 zile de la data efectuării plăţii pentru peştele de consum livrat, însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe certificatul de înregistrare al societăţii comerciale;
    b) copie de pe factura fiscală de vânzare a peştelui de consum;
    c) copie de pe autorizaţia sanitară veterinară pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură, emisă de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    d) copie de pe certificatul sanitar-veterinar de transport, emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz.


    ART. 21
    (1) Producătorii agricoli, persoane juridice eligibile la subvenţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, pe parcursul anului 2005, prezintă o singură dată, la prima solicitare, actele de identificare a unităţii, în copie, precum şi originalele, pentru autentificare prin semnătura persoanei responsabile cu subvenţiile din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.
    (2) În cererile ulterioare solicitantul menţionează poziţia şi data la care a fost înregistrată prima solicitare.

    ART. 22
    Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, vor deschide un registru special, denumit Registru de produs, pentru înscrierea solicitărilor de subvenţii, separat, pentru următoarele produse: carne pe specii, carne ecologică pe specii, ouă ecologice, lapte de oaie, lapte de capră, miere, gogoşi crude de viermi de mătase, peşte pe specii, juninci, viţei şi malaci, scrofiţe, ovine.

    ART. 23
    În cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, persoanele nominalizate prin decizie pentru verificarea solicitărilor, după înregistrarea cererilor în registrul de intrări-ieşiri, le clasifică şi le înregistrează în Registrul de produs.

    ART. 24
    (1) Serviciul de inspecţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, verifică lunar pe teren corectitudinea înscrisurilor din actele anexate la cererea de solicitare de subvenţii cu registrele de evidenţă a efectivelor de animale - Registrul agricol, registrul de mişcare a animalelor, registrele sanitare veterinare, registrele de intrare a animalelor în unităţile de abatorizare, rapoartele de tăiere, precum şi valabilitatea autorizaţiilor sanitare veterinare şi a licenţelor acordate pentru activitatea de tăiere.
    (2) În urma verificărilor, inspectorii din serviciul de inspecţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc o notă pe care o anexează la dosarul în baza căruia s-a acordat subvenţia.
    (3) În urma verificărilor, inspectorul piscicol teritorial certifică, prin semnătură pe cererea de solicitare a subvenţiei, corectitudinea înscrisurilor în actele anexate.

    ART. 25
    Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, după verificarea şi aprobarea cererilor pentru încasarea subvenţiilor prevăzute la art. 2-4, 6 şi 8-11 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, întocmesc şi transmit la Direcţia generală buget finanţe din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare, conform modelelor prezentate în anexa nr. 13a) pentru tineret bovin, porcine, ovine şi păsări, în anexele nr. 13b) şi 13c) pentru producţiile de carne şi ouă de găină obţinute în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 şi certificate ecologic, în anexa nr. 13d) pentru juninci, viţei, scrofiţe de reproducţie, oi mioare şi berbeci, familii de albine, precum şi ouă de viermi de mătase, în anexele nr. 13e) şi 13f) pentru laptele de oaie şi capră şi în anexa nr. 13g) pentru peştele de consum, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru solicitările înregistrate în una precedentă.

    ART. 26
    În baza situaţiei centralizatoare a cererilor pentru încasarea subvenţiilor, transmisă de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare la capitolul 67.01 "Agricultură şi silvicultură", titlul "Transferuri". Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia justificativă a sprijinului direct al statului pe produs, întocmită potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 14a), 14b), 14c), 14d), 14e), 14f) şi 14g).

    ART. 27
    După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate privind încasarea subvenţiilor cuvenite producătorilor agricoli, virează sumele în conturile producătorilor sau asociaţiilor, după caz, astfel: pentru persoane juridice, la trezorerii, iar pentru persoane fizice, în contul deschis de acestea la băncile comerciale sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau prin mandat poştal, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare.

    ART. 28
    (1) Pentru produşii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice, precum şi pentru producţiile realizate şi livrate, pentru care s-a efectuat plata în luna ianuarie 2005, subvenţiile cuvenite se solicită prin cereri care se depun la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, până în data de 28 februarie 2005.
    (2) Pentru produşii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice, precum şi pentru producţiile realizate şi livrate, pentru care s-a efectuat plata în luna decembrie 2005, subvenţiile cuvenite se solicită prin cereri care se depun la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2006. Ulterior acestei date nu se mai primesc cereri pentru plata subvenţiilor aferente anului 2005.
    (3) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc şi transmit la Direcţia generală buget finanţe din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a solicitărilor depuse în luna decembrie 2005, până la data de 31 ianuarie 2006.

    ART. 29
    Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a înregistra şi monitoriza toţi beneficiarii de subvenţii.

    ART. 30
    Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3a), 3b), 4a), 4b), 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 8a), 8b), 9a), 9a^1), 9b), 9b^1), 9c), 9c^1), 9d), 9d^1), 10a), 10b), 11a), 11b), 12, 13a), 13b), 13c), 13d), 13e), 13f), 13g), 14a), 14b), 14c), 14d), 14e), 14f), 14g) şi 15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1a)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultura │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                                           DIRECTOR EXECUTIV,
                                        CERERE*)
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                     pentru producţia de carne (tineret bovin peste
                    450kg în viu, porci 90 - 110 kg în viu, tineret
                         ovin peste 30 kg în viu, pui broiler)
        Persoana fizică
        Subsemnatul(a),_______(nume, iniţiala tatălui, prenume)_______domiciliat în____(localitatea)____, judeţul (sectorul)_________________, posesor (a) al BI/CI seria____, nr._______, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru__(specia)___în număr de______capete şi o greutate totală de___________kg, livrate la data de________________, la ___(abator autorizat)__, din localitatea__________,cu actul de proprietate nr. ________
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de__________________lei.
        Menţionez că deţin un număr de_________animale, înscrise în Registrul agricol din localitatea___________, la poziţia nr.______.
        Suma va fi virată în contul nr.________________ deschis la __(Banca comerciala, CEC)__, din localitatea __________________.
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                    Semnătura,
        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie în parte.

    ANEXA 1b)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE*)
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                     pentru producţia de carne (tineret bovin peste
                    450kg în viu, porci 90 - 110 kg în viu, tineret
                         ovin peste 30 kg în viu, pui broiler)
        Persoană juridică
        _____(denumirea solicitantului)___cu sediul în localitatea________________, str._________________, nr.______, judeţul ___(sat, comuna, oraş)__, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ________, cod fiscal __________, înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._______________la poziţia________, reprezentat prin_______________, în calitate de reprezentant legal, posesor al Bl/CI, seria_____, nr._______,cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru __(specia)__în număr de________capete şi o greutate de________kg livrate la data de___________la___(abator autorizat)____, din localitatea____________.
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de_____________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de_________animale.
        Suma va fi virată în contul nr.________ deschis la __(Banca comerciala, CEC)__, din localitatea ___________________
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                     Semnătura,
        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie în parte

    ANEXA 2

    la normele metodologice
        Denumirea unităţii
    ...............
        Sediul şi telefonul
    ...........
        Nr înregistrare la Registrul comerţului, cod unic de înregistrare
    .............
                                       PROGRAM*)
                     de realizare a producţiei de carne de porc sau
               pasăre - pui broiler -şi asigurare cu furaje În anul 2005

┌──────────────────┬────┬─────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ │ │din care în lunile: │
│Specificare │UM │Total├─┬──┬───┬──┬─┬──┬───┬────┬──┬─┬──┬───┤
│ │ │ │I│II│III│IV│V│VI│VII│VIII│IX│X│XI│XII│
├──────────────────┼────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┤
│Program de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carne în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│viu, de porc/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pasăre │tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│livrată la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│abatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autorizate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│subvenţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┤
│Necesar de furaje │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producţiei de │tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în viu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┤
│Total furaje │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru realizarea │tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în viu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────┼────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┤
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │producţia │tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┤
│din │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care:│cumpărări │tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intern │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┤
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cumpărări │tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intern │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────┴────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─┴──┴───┴────┴──┴─┴──┴───┘

        Prezentul program presupune obligativitatea asigurării necesarului de furaje pentru realizarea producţiei de carne programată.

┌─────────────┬────────────────────────┬──────────────┐
│ │Reprezentanţii legali ai│ │
│Funcţia │societăţii comerciale │Semnătura │
│_____________│Numele şi prenumele │______________│
│_____________│________________________│______________│
│ │________________________│ │
└─────────────┴────────────────────────┴──────────────┘

        *) Model de program, care trebuie întocmit pentru fiecare specie

    ANEXA 3a)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE*)
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                         pentru producţia de carne obţinută în
                   conformitate cu prevederile OUG nr.34/2000 privind
                          produsele agroalimentare ecologice,
                    aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificată
      ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare acreditat de MAPDR
        Persoana fizică
        Subsemnatul(a),_______(nume, iniţiala tatălui, prenume)_______domiciliat în____(localitatea)____, judeţul (sectorul)_________________, posesor (a) al BI/CI seria____, nr._______, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru__(specia)___în număr de______capete şi o greutate totală de___________kg, livrate la data de________________, la ___(abator autorizat)__, din localitatea__________,cu actul de proprietate nr. ________
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de__________________lei.
        Menţionez că deţin un număr de_________animale, înscrise în Registrul agricol din localitatea___________, la poziţia nr.______ certificate ecologic de_________.
        Suma va fi virată în contul nr.________________ deschis la __(Banca comerciala, CEC)__, din localitatea __________________.
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                    Semnătura,
        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie în parte.

    ANEXA 3b)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE*)
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                         pentru producţia de carne obţinută în
                   conformitate cu prevederile OUG nr.34/2000 privind
                          produsele agroalimentare ecologice,
                    aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificată
      ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare acreditat de MAPDR
        Persoană juridică
        _____(denumirea solicitantului)___cu sediul în localitatea________________, str._________________, nr.______, judeţul ___(sat, comuna, oraş)__, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ________, cod fiscal __________, înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._______________la poziţia________, reprezentat prin_______________, în calitate de reprezentant legal, posesor al Bl/CI, seria_____, nr._______,cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru __(specia)__în număr de________capete şi o greutate de________kg livrate la data de___________la___(abator autorizat)____, din localitatea____________.
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de_____________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de_________animale, înscrise în Registrul agricol din localitatea_________, la poziţia nr._____, certificate ecologic de_________.
        Suma va fi virată în contul nr.________ deschis la __(Banca comerciala, CEC)__, din localitatea ___________________
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                     Semnătura,
        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie în parte

    ANEXA 4a)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE*)
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                          pentru producţia de ouă obţinută în
                   conformitate cu prevederile OUG nr.34/2000 privind
                          produsele agroalimentare ecologice,
                    aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificată
      ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare acreditat de MAPDR
        Persoana fizică
        Subsemnatul(a),_______(nume, iniţiala tatălui, prenume)_______domiciliat în____(localitatea)____, judeţul (sectorul)_________________, posesor (a) al BI/CI seria____, nr._______, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru ouă certificate ecologic în număr de______ bucăţi, livrate la data de________________,la ______________, din localitatea __________,cu actul de proprietate nr. ________
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de__________________lei.
        Menţionez că deţin un număr de_________păsări, înscrise în Registrul agricol din localitatea___________, la poziţia nr.______ certificate ecologic de_________.
        Suma va fi virată în contul nr.________________ deschis la __(Banca comerciala, CEC)__, din localitatea __________________.
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                    Semnătura,
        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie în parte.

    ANEXA 4b)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE*)
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                          pentru producţia de ouă obţinută în
                   conformitate cu prevederile OUG nr.34/2000 privind
                          produsele agroalimentare ecologice,
                    aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificată
      ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare acreditat de MAPDR
        Persoană juridică
        _____(denumirea solicitantului)___cu sediul în localitatea________________, str._________________, nr.______, judeţul ___(sat, comuna, oraş)__, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ________, cod fiscal __________, înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._______________la poziţia________, reprezentat prin_______________, în calitate de reprezentant legal, posesor al Bl/CI, seria_____, nr._______,cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru ouă certificate ecologic în număr de_______ bucăţi livrate la data de___________la_____________, din localitatea__________.
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de_____________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de_________păsări, înscrise în Registrul agricol din localitatea_________, la poziţia nr._____, certificate ecologic de_________.
        Suma va fi virată în contul nr.________ deschis la __(Banca comerciala, CEC)__, din localitatea ___________________
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                     Semnătura,
        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie în parte

    ANEXA 5a)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
                        pentru încasarea de la bugetul de stat a
                       subvenţiei pentru juninci la prima fătare
        Persoana fizică
        Subsemnatul(a),______________domiciliat în localitatea__________, judeţul _________________, posesor (a) al BI/CI seria____, nr._______, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru:
    1. Juninca obţinută din IA:
    - provenită din vacă - mamă de taur, cu matricolul nr.________, matricolul mamei nr.________, codul taurului tata_________, fătată la data de__________
    – provenită din rasă pură în controlul oficial al producţiei cu matricolul nr _________, fătată la data de___________
    – fiică a taurului în testare, cu matricolul nr._________, matricolul mamei nr. _________codul taurului tata_________ fătată la data de______________
    – provenită din efective necuprinse în controlul oficial al producţiei, cu matricolul nr. _______, fătată la data de_________

    2. Juninca obţinută din MN cu taur autorizat:
    - provenită din efective necuprinse în controlul oficial al producţiei din zona de munte, cu matricolul nr._________, fătată la data de_________

        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de______________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de_________animale.
    Suma va fi virată în contul nr._____________deschis la __(Banca comercială, CEC)__, din localitatea __________.
        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data
                                                  Semnătura
        Notă: În cazul în care se solicită acordarea subvenţiei pentru mai multe animale, se va anexa un tabel cu datele prevăzute în cerere.

    ANEXA 5b)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
                        pentru încasarea de la bugetul de stat a
                       subvenţiei pentru juninci la prima fătare
        Persoană juridică
        __(denumirea solicitantului)___cu sediul în localitatea_____________, str. _______________, nr._____, judeţul___(sat, comuna, oraş)___, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ________, cod fiscal ____________, înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._____________la poziţia______, reprezentat prin____________________, în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria_____, nr.________, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru:
    1. Juninca obţinută din IA:
    - provenită din vacă - mamă de taur, cu matricolul nr.________, matricolul mamei nr.________, codul taurului tata_________, fătată la data de__________
    – provenită din rasă pură în controlul oficial al producţiei cu matricolul nr _________, fătată la data de___________
    – fiică a taurului în testare, cu matricolul nr._________, matricolul mamei nr. _________codul taurului tata_________ fătată la data de______________
    – provenită din efective necuprinse în controlul oficial al producţiei, cu matricolul nr. _______, fătată la data de_________

    2. Juninca obţinută din MN cu taur autorizat:
    – provenită din efective necuprinse în controlul oficial al producţiei din zona de munte, cu matricolul nr._________, fătată la data de_________
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de______________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de_________animale.
        Suma va fi virată în contul nr.______________deschis la __(Banca comerciala, CEC)__, din localitatea __________.
        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data
                                                  Semnătura
        Notă: În cazul în care se solicită acordarea subvenţiei pentru mai multe animale, se va anexa un tabel cu datele prevăzute în cerere.

    ANEXA 6a)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
            pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru viţei
          obţinuţi din vaci şi juninci, precum şi malaci obţinuţi din bivoliţe
        Persoana fizică
        Subsemnatul(a),______________domiciliat în localitatea__________, judeţul _________________, posesor (a) al BI/CI seria____, nr._______, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru:
    1. Viţel obţinut din vaci şi juninci IA:
    - provenit din vacă - mama de taur, cu matricolul nr.__________, matricolul mamei nr._________, codul taurului tata________, fătat la data de_____________
    – provenit din rasă pură în controlul oficial al producţiei, cu matricolul nr. ________fătat la data de_____________
    – provenit din efective necuprinse în controlul oficial al producţiei, cu matricolul nr. ___________, fătat la data de_________

    2. Viţel obţinut din vaci şi juninci MN cu taur autorizat:
    - provenit din efective necuprinse în controlul oficial al producţiei din zona de munte, cu matricolul nr.____________, fătat la data de_________
    – provenit din efective necuprinse în controlul oficial al producţiei din restul zonelor, cu matricolul nr.________, fătat la data de_________

        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de__________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de______animale.
        Suma va fi virată în contul nr.____________deschis la __(Banca comerciala, CEC)____, din localitatea _____________.
        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                   Semnătura,
        Notă: În cazul în care se solicită acordarea subvenţiei pentru mai multe animale, se va anexa un tabel cu datele prevăzute în cerere.

    ANEXA 6b)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
            pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei pentru viţei
          obţinuţi din vaci şi juninci, precum şi malaci obţinuţi din bivoliţe
        Persoană juridică
        __(denumirea solicitantului)___cu sediul în localitatea_____________, str. _______________, nr._____, judeţul___(sat, comuna, oraş)___, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ________, cod fiscal ____________, înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._____________la poziţia______, reprezentat prin____________________, în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria_____, nr.________, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru:
    1. Viţel obţinut din vaci şi juninci IA:
    - provenit din vacă - mama de taur, cu matricolul nr.__________, matricolul mamei nr._________, codul taurului tata________, fătat la data de_____________
    – provenit din rasă pură în controlul oficial al producţiei, cu matricolul nr. ________fătat la data de_____________
    – provenit din efective necuprinse în controlul oficial al producţiei, cu matricolul nr. ___________, fătat la data de_________

    2. Viţel obţinut din vaci şi juninci MN cu taur autorizat:
    - provenit din efective necuprinse în controlul oficial al producţiei din zona de munte, cu matricolul nr.____________, fătat la data de_________
    – provenit din efective necuprinse în controlul oficial al producţiei din restul zonelor, cu matricolul nr.________, fătat la data de_________

        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de__________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de______animale.
        Suma va fi virată în contul nr.____________deschis la __(Banca comerciala, CEC)____, din localitatea _____________.
        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                   Semnătura,
        Notă: În cazul în care se solicită acordarea subvenţiei pentru mai multe animale, se va anexa un tabel cu datele prevăzute în cerere.

    ANEXA 7a)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
                        pentru încasarea de la bugetul de stat a
               subvenţiei pentru scrofiţe de reproducţie la prima fătare
        Persoana fizică
        Subsemnatul(a),______________domiciliat în localitatea__________, judeţul _________________, posesor (a) al BI/CI seria____, nr._______, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru:
    1. Scrofiţe rasă pură din ferme de elită sau multiplicare:
    - scrofiţe rasă pură montate natural cu matricolul nr. ________, din ferma de selecţie, testare şi multiplicare, care au fost însămânţate cu vierul cu matricolul nr._______
    – scrofiţe rasă pură însămânţate artificial cu matricolul nr.________, din ferma de selecţie, testare şi multiplicare, care au fost însămânţate cu vierul cu matricolul nr._________

    2. Scrofiţe din ferme de hibridare:
    - scrofiţe montate natural cu matricolul nr._______, din ferma de hibridare, care au fost montate cu vierul cu matricolul nr._______,
    – scrofiţe însămânţate artificial cu matricolul nr._____, din ferma de hibridare, care au fost însămânţate cu vierul cu matricolul nr.__________,

    3. Scrofiţe din ferme comerciale care provin din ferme de elită, multiplicare sau hibridare cu matricolul nr.________.
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de____________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de______animale.
        Suma va fi virată în contul nr.___________deschis la ___(Banca comerciala, CEC)___, din localitatea ______________.
        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                        Semnătura,
        Notă: în cazul în care se solicită acordarea subvenţiei pentru mai multe animale, se va anexa un tabel cu datele prevăzute în cerere.

    ANEXA 7b)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                    pentru scrofiţe de reproducţie fa prima fătare
        Persoană juridică
        __(denumirea solicitantului)___cu sediul în localitatea_____________, str. _______________, nr._____, judeţul___(sat, comuna, oraş)___, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ________, cod fiscal ____________, înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._____________la poziţia______, reprezentat prin____________________, în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria_____, nr.________, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru:
    1. Scrofiţe rasă pură din ferme de elită sau multiplicare:
    - scrofiţe rasă pură montate natural cu matricolul nr. ________, din ferma de selecţie, testare şi multiplicare, care au fost însămânţate cu vierul cu matricolul nr._______
    – scrofiţe rasă pură însămânţate artificial cu matricolul nr.________, din ferma de selecţie, testare şi multiplicare, care au fost însămânţate cu vierul cu matricolul nr._________

    2. Scrofiţe din ferme de hibridare:
    - scrofiţe montate natural cu matricolul nr._______, din ferma de hibridare, care au fost montate cu vierul cu matricolul nr._______,
    – scrofiţe însămânţate artificial cu matricolul nr._____, din ferma de hibridare, care au fost însămânţate cu vierul cu matricolul nr.__________,

    3. Scrofiţe din ferme comerciale care provin din ferme de elită, multiplicare sau hibridare cu matricolul nr.________.
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de____________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de______animale.
        Suma va fi virată în contul nr.___________deschis la ___(Banca comerciala, CEC)___, din localitatea ______________.
        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                        Semnătura,
        Notă: în cazul în care se solicită acordarea subvenţiei pentru mai multe animale, se va anexa un tabel cu datele prevăzute în cerere.

    ANEXA 8a)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                              pentru oi mioare şi berbeci
        Persoana fizică
        Subsemnatul(a),______________domiciliat în localitatea__________, judeţul _________________, posesor (a) al BI/CI seria____, nr._______, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru:
    1. Oi mioare:
    - oi mioare însămânţate artificial cu matricolul nr._________, matricolul berbecului însămânţător nr._________, fătată la data de__________,
    – oi mioare montate natural cu matricolul nr.__________, matricolul berbecului folosit la montă naturală___________, fătată la data de__________,

    2. Berbeci adulţi:
    - berbeci adulţi din rasa de carne_______, folosiţi la însămânţări artificiale cu matricolul nr. ________, cu autorizaţia nr._________
    – berbeci adulţi din rasa de carne_______, folosiţi la montă naturală cu matricolul nr. ________, cu autorizaţia nr.________
    – berbeci adulţi din alte rase, folosiţi la însămânţări artificiale cu matricolul nr. ________, cu autorizaţia nr._______
    – berbeci adulţi din alte rase, folosiţi la montă naturală cu matricolul nr.___________, cu autorizaţia nr._________

    3. Berbeci miori:
    - berbeci miori din rasa de carne________, folosiţi la însămânţări artificiale cu matricolul nr. ________, cu autorizaţia nr.________
    – berbeci miori din rasa de carne________, folosiţi ia montă naturală cu matricolul nr. _____________, cu autorizaţia nr._________
    – berbeci miori din alte rase, folosiţi la însămânţări artificiale cu matricolul nr. ________, cu autorizaţia nr._________
    – berbeci miori din alte rase, folosiţi Ia montă naturală cu matricolul nr._________, cu autorizaţia nr.________

        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de___________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de_________animale.
        Suma va fi virată în contul nr._____________deschis la ___(Banca comerciala, CEC)___, din localitatea __________
        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                           Semnătura,
        Notă: în cazul în care se solicită acordarea subvenţiei pentru mai multe animate, se va anexa un tabel cu datele prevăzute în cerere.

    ANEXA 8b)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultură │
│Direcţia pentru │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultură │a judeţului │
│şi Dezvoltare │_______________ │
│Rurală │Verificat şi aprobat │
│Nr │suma │
│______din_______│de.................lei│
│ │la data │
│ │de................. │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                              pentru oi mioare şi berbeci
        Persoană juridică
        __(denumirea solicitantului)___cu sediul în localitatea_____________, str. _______________, nr._____, judeţul___(sat, comuna, oraş)___, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ________, cod fiscal ____________, înregistrată în Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._____________la poziţia______, reprezentat prin____________________, în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria_____, nr.________, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru:
    1. Oi mioare:
    - oi mioare însămânţate artificial cu matricolul nr._________, matricolul berbecului însămânţător nr._________, fătată la data de__________,
    – oi mioare montate natural cu matricolul nr.__________, matricolul berbecului folosit la montă naturală___________, fătată la data de__________,

    2. Berbeci adulţi:
    - berbeci adulţi din rasa de carne_______, folosiţi la însămânţări artificiale cu matricolul nr. ________, cu autorizaţia nr._________
    – berbeci adulţi din rasa de carne_______, folosiţi la montă naturală cu matricolul nr. ________, cu autorizaţia nr.________
    – berbeci adulţi din alte rase, folosiţi la însămânţări artificiale cu matricolul nr. ________, cu autorizaţia nr._______
    – berbeci adulţi din alte rase, folosiţi la montă naturală cu matricolul nr.___________, cu autorizaţia nr._________

    3. Berbeci miori:
    - berbeci miori din rasa de carne________, folosiţi la însămânţări artificiale cu matricolul nr. ________, cu autorizaţia nr.________
    – berbeci miori din rasa de carne________, folosiţi ia montă naturală cu matricolul nr. _____________, cu autorizaţia nr._________
    – berbeci miori din alte rase, folosiţi la însămânţări artificiale cu matricolul nr. ________, cu autorizaţia nr._________
    – berbeci miori din alte rase, folosiţi Ia montă naturală cu matricolul nr._________, cu autorizaţia nr.________

        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de___________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de_________animale.
        Suma va fi virată în contul nr._____________deschis la ___(Banca comerciala, CEC)___, din localitatea __________
        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                           Semnătura,
        Notă: în cazul în care se solicită acordarea subvenţiei pentru mai multe animate, se va anexa un tabel cu datele prevăzute în cerere.

    ANEXA 9a)

    la Normele metodologice

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Direcţia pentru Agricultură │ │
│şi Dezvoltare Rurală │ │
│a │ │
│judeţului___________________│Vizat, │
│Verificat şi aprobat, │Consiliul│
│pentru suma │local │
│de________________lei │ │
│la data │ │
│de____________________ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

                                         CERERE
                 privind încasarea stimulentelor pentru laptele de oaie
              materie primă livrat, conform prezentelor Norme metodologice
        Subsemnatul(a)_____(numele şi prenumele)______domiciliat în localitatea __(oraşul, satul, comuna)______str._____________nr.__, judeţul______________ posesor al BI/CI seria_____nr.________ cod numeric personal nr. /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, în calitate de producător de lapte, deţinător al unui efectiv de_____oi, înscris în Registrul agricol al localităţii_______ volumul nr.______, poziţia nr.______, am livrat lapte:

┌────┬──────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea │ │ │
│ │agentului │ │Valoarea │
│Nr. │economic care │Cantitatea de lapte │stimulentului │
│crt.│a preluat │ │de încasat de la │
│ │laptele în │ │bugetul de stat │
│ │perioada......│ │ │
├────┼──────────────┼─────────┬────────────┼──────┬──────────┤
│ │ │totală │cantitatea │ │ │
│ │ │livrată │care │pe │ │
│ │ │la │îndeplineşte│litrul│totală │
│ │ │minimum │condiţiile │de │pentru │
│ │ │1,033 │STAS │lapte │cantitatea│
│ │ │unităţi │2418-61, cu │2800 │aprobată │
│ │ │de │6,5% UG │lei │ │
│ │ │densitate│(litri) │ │ │
│ │ │(litri) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 x 4 │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │TOTAL GENERAL:│ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴────────────┴──────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data: Semnătura,

    ANEXA 9a^1)

    la Normele metodologice

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Direcţia pentru Agricultură │ │
│şi Dezvoltare Rurală │ │
│a │ │
│judeţului___________________│Vizat, │
│Verificat şi aprobat, │Consiliul│
│pentru suma │local │
│de________________lei │ │
│la data │ │
│de____________________ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

                                         CERERE
                 privind încasarea stimulentelor pentru laptele de capră
              materie primă livrat, conform prezentelor Norme metodologice
        Subsemnatul(a)_____(numele şi prenumele)______domiciliat în localitatea __(oraşul, satul, comuna)______str._____________nr.__, judeţul______________ posesor al BI/CI seria_____nr.________ cod numeric personal nr. /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, în calitate de producător de lapte, deţinător al unui efectiv de_____capre, înscris în Registrul agricol al localităţii_______ volumul nr.______, poziţia nr.______, am livrat lapte:

┌────┬──────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea │ │ │
│ │agentului │ │Valoarea │
│Nr. │economic care │Cantitatea de lapte │stimulentului │
│crt.│a preluat │ │de încasat de la │
│ │laptele în │ │bugetul de stat │
│ │perioada......│ │ │
├────┼──────────────┼─────────┬────────────┼──────┬──────────┤
│ │ │totală │cantitatea │ │ │
│ │ │livrată │care │pe │ │
│ │ │la │îndeplineşte│litrul│totală │
│ │ │minimum │condiţiile │de │pentru │
│ │ │1,029 │STAS │lapte │cantitatea│
│ │ │unităţi │2418-61, cu │2800 │aprobată │
│ │ │de │3,3% UG │lei │ │
│ │ │densitate│(litri) │ │ │
│ │ │(litri) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 x 4 │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │TOTAL GENERAL:│ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴────────────┴──────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data: Semnătura,

    ANEXA 9b)

    la Normele metodologice

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Denumirea agentului economic..........│ │
│Sediul................................│Direcţia pentru │
│(oraşul, comuna, satul) │Agricultură │
│Codul fiscal..........................│şi Dezvoltare Rurală │
│Nr. de înregistrare...................│Verificat şi aprobat, │
│în Registru) Comerţului...............│pentru suma │
│Contul nr.............................│de___________lei │
│Banca ................................│Director executiv │
│la data de........................... │adjunct, │
│Director executiv, │......................│
│................... │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

                                         CERERE
          privind încasarea stimulentelor pentru laptele de oaie materie primă
     livrat secţiilor proprii de procesare, conform prezentelor Norme metodologice

┌────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea │ │ │
│ │fermei sau │ │ │
│ │exploataţiei│ │ │
│ │care a │ │Valoarea │
│Nr. │livrat │ │stimulentului │
│crt.│laptele │Cantitatea de lapte │de încasat de la │
│ │secţiilor │ │bugetul de stat │
│ │proprii │ │ │
│ │de procesare│ │ │
│ │în │ │ │
│ │perioada... │ │ │
├────┼────────────┼─────────┬────────────┼──────┬──────────┤
│ │ │totală │cantitatea │ │ │
│ │ │livrată │care │pe │ │
│ │ │la │îndeplineşte│litrul│totală │
│ │ │minimum │condiţiile │de │pentru │
│ │ │1,033 │STAS │lapte │cantitatea│
│ │ │unităţi │2418-61, cu │2800 │aprobată │
│ │ │de │6,5% UG │lei │ │
│ │ │densitate│(litri) │ │ │
│ │ │(litri) │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 x 4 │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
│ │GENERAL: │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:

┌──────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Manager (Director general)│Director economic (Contabil│
│..........................│şef) │
│(Numele şi prenumele) │...........................│
│ │(Numele şi prenumele) │
└──────────────────────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 9b^1)

    la Normele metodologice

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Denumirea agentului economic..........│ │
│Sediul................................│Direcţia pentru │
│(oraşul, comuna, satul) │Agricultură │
│Codul fiscal..........................│şi Dezvoltare Rurală │
│Nr. de înregistrare...................│Verificat şi aprobat, │
│în Registru) Comerţului...............│pentru suma │
│Contul nr.............................│de___________lei │
│Banca ................................│Director executiv │
│la data de........................... │adjunct, │
│Director executiv, │......................│
│................... │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

                                         CERERE
          privind încasarea stimulentelor pentru laptele de capră materie primă
     livrat secţiilor proprii de procesare, conform prezentelor Norme metodologice

┌────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea │ │ │
│ │fermei sau │ │ │
│ │exploataţiei│ │ │
│ │care a │ │Valoarea │
│Nr. │livrat │ │stimulentului │
│crt.│laptele │Cantitatea de lapte │de încasat de la │
│ │secţiilor │ │bugetul de stat │
│ │proprii │ │ │
│ │de procesare│ │ │
│ │în │ │ │
│ │perioada... │ │ │
├────┼────────────┼─────────┬────────────┼──────┬──────────┤
│ │ │totală │cantitatea │ │ │
│ │ │livrată │care │pe │ │
│ │ │la │îndeplineşte│litrul│totală │
│ │ │minimum │condiţiile │de │pentru │
│ │ │1,029 │STAS │lapte │cantitatea│
│ │ │unităţi │2418-61, cu │2800 │aprobată │
│ │ │de │3,3% UG │lei │ │
│ │ │densitate│(litri) │ │ │
│ │ │(litri) │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 x 4 │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
│ │GENERAL: │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:

┌─────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Manager (Director │Director economic (Contabil │
│general) │şef) │
│.........................│............................│
│(Numele şi prenumele) │(Numele şi prenumele) │
└─────────────────────────┴────────────────────────────┘


    ANEXA 9c)

    la Normele metodologice

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Denumirea agentului economic..........│ │
│Sediul................................│Direcţia pentru │
│(oraşul, comuna, satul) │Agricultură │
│Codul fiscal..........................│şi Dezvoltare Rurală │
│Nr. de înregistrare...................│Verificat şi aprobat, │
│în Registru) Comerţului...............│pentru suma │
│Contul nr.............................│de___________lei │
│Banca ................................│Director executiv │
│la data de........................... │adjunct, │
│Director executiv, │......................│
│................... │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

                                         CERERE
                 privind încasarea stimulentelor pentru laptele de oaie
              materie primă livrat, conform prezentelor Norme metodologice

┌────┬──────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea │ │ │
│ │agentului │ │Valoarea │
│Nr. │economic care │Cantitatea de lapte │stimulentului │
│crt.│a preluat │ │de încasat de la │
│ │laptele în │ │bugetul de stat │
│ │perioada......│ │ │
├────┼──────────────┼─────────┬────────────┼──────┬──────────┤
│ │ │totală │cantitatea │ │ │
│ │ │livrată │care │pe │ │
│ │ │la │îndeplineşte│litrul│totală │
│ │ │minimum │condiţiile │de │pentru │
│ │ │1,033 │STAS │lapte │cantitatea│
│ │ │unităţi │2418-61, cu │2800 │aprobată │
│ │ │de │6,5% UG │lei │ │
│ │ │densitate│(litri) │ │ │
│ │ │(litri) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 x 4 │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │TOTAL GENERAL:│ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴────────────┴──────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:

┌──────────────────────┬─────────────────────────┐
│Manager (Director │Director economic │
│general) │(Contabil şef) │
│......................│.........................│
│(Numele şi prenumele) │(Numele şi prenumele) │
└──────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 9c^1)

    la Normele metodologice

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Denumirea agentului economic..........│ │
│Sediul................................│Direcţia pentru │
│(oraşul, comuna, satul) │Agricultură │
│Codul fiscal..........................│şi Dezvoltare Rurală │
│Nr. de înregistrare...................│Verificat şi aprobat, │
│în Registru) Comerţului...............│pentru suma │
│Contul nr.............................│de___________lei │
│Banca ................................│Director executiv │
│la data de........................... │adjunct, │
│Director executiv, │......................│
│................... │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

                                         CERERE
                 privind încasarea stimulentelor pentru laptele de capră
              materie primă livrat, conform prezentelor Norme metodologice

┌────┬──────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│ │Denumirea │ │ │
│ │agentului │ │Valoarea │
│Nr. │economic care │Cantitatea de lapte │stimulentului │
│crt.│a preluat │ │de încasat de la │
│ │laptele în │ │bugetul de stat │
│ │perioada......│ │ │
├────┼──────────────┼─────────┬────────────┼──────┬──────────┤
│ │ │totală │cantitatea │ │ │
│ │ │livrată │care │pe │ │
│ │ │la │îndeplineşte│litrul│totală │
│ │ │minimum │condiţiile │de │pentru │
│ │ │1,029 │STAS │lapte │cantitatea│
│ │ │unităţi │2418-61, cu │2800 │aprobată │
│ │ │de │3,3% UG │lei │ │
│ │ │densitate│(litri) │ │ │
│ │ │(litri) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 3 x 4 │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │TOTAL GENERAL:│ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴────────────┴──────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:

┌──────────────────────┬─────────────────────────┐
│Manager (Director │Director economic │
│general) │(Contabil şef) │
│......................│.........................│
│(Numele şi prenumele) │(Numele şi prenumele) │
└──────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 9d)

    la Normele metodologice
        Agentul economic procesator
        Sediul................................
        Codul fiscal..........................
        Nr. de înregistrare la Registrul comerţului
        ......................................
        Licenţa de fabricaţie nr..............
                                       ADEVERINŢĂ
        Prin prezenta atestăm că domnul/doamna___________________________ posesor/ posesoare al/a BI/CI seria_____nr._______cod numeric personal nr. /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, domiciliat/domiciliată în localitatea_____________ str.______________nr.____, în calitate de producător de lapte de oaie, ne-a livrat în luna____________2005 cantitatea de________litri lapte, la minimum 1,033 unităţi de densitate şi 6,5 unităţi de grăsime, conform STAS 2418-61.
        Datele de mai sus corespund cu datele existente în evidenţa noastră primară, pentru care ne asumăm întreaga răspundere.

┌──────────────────────┬─────────────────────────┐
│Manager (Director │Director economic │
│general) │(Contabil şef) │
│......................│.........................│
│(Numele şi prenumele) │(Numele şi prenumele) │
└──────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 9d^1)

    la Normele metodologice
        Agentul economic procesator
        Sediul................................
        Codul fiscal..........................
        Nr. de înregistrare la Registrul comerţului
        ......................................
        Licenţa de fabricaţie nr..............
                                       ADEVERINŢĂ
        Prin prezenta atestăm că domnul/doamna___________________________ posesor/ posesoare al/a BI/CI seria_____nr._______cod numeric personal nr. /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, domiciliat/domiciliată în localitatea_____________ str.______________nr.____, în calitate de producător de lapte de capră, ne-a livrat în luna____________2005 cantitatea de________litri lapte, la minimum 1,029 unităţi de densitate şi 3,3 unităţi de grăsime, conform STAS 2418-61.
        Datele de mai sus corespund cu datele existente în evidenţa noastră primară, pentru care ne asumăm întreaga răspundere.

┌──────────────────────┬─────────────────────────┐
│Manager (Director │Director economic │
│general) │(Contabil şef) │
│......................│.........................│
│(Numele şi prenumele) │(Numele şi prenumele) │
└──────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 10a)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │ │Direcţia pentru │
│ │ │Agricultură │
│Direcţia pentru │Asociaţia │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultura │crescătorilor│a judeţului │
│şi Dezvoltare │filiala │_______________ │
│Rurală │jud.__ │Verificat şi aprobat │
│Nr │Vizat │suma │
│______din_______│Preşedinte │de.................lei│
│ │ │la data │
│ │ │de................. │
│ │ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴─────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                               pentru familiile de albine
        Persoana fizică
        Subsemnatul(a),_______(nume, iniţiala tatălui, prenume)_______domiciliat în____(localitatea)____, judeţul (sectorul)_________________, posesor (a) al BI/CI seria____, nr._______, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru__(număr familii albine)__.
        Menţionez că deţin un număr de____(număr familii albine)___, înscrise în Registrul agricol din localitatea___________, la poziţia nr.______ şi am livrat ___(kg)__ miere la___(unitatea de procesare autorizată)____.
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de_________________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de_________familii de albine.
        Suma va fi virată în contul nr.________________ deschis la __(Banca comerciala, CEC)__, din localitatea __________________.
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                    Semnătura,

    ANEXA 10b)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │ │Direcţia pentru │
│ │ │Agricultură │
│Direcţia pentru │Asociaţia │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultura │crescătorilor│a judeţului │
│şi Dezvoltare │filiala │_______________ │
│Rurală │jud.__ │Verificat şi aprobat │
│Nr │Vizat │suma │
│______din_______│Preşedinte │de.................lei│
│ │ │la data │
│ │ │de................. │
│ │ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴─────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                               pentru familiile de albine
        Persoană juridică
        _____(denumirea solicitantului)___cu sediul în localitatea________________, str._________________, nr.______, judeţul ___(sat, comuna, oraş)__, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ________, cod fiscal __________, înregistrat la Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._______________la poziţia________, reprezentat prin_______________, în calitate de reprezentant legal, posesor al Bl/CI, seria_____, nr._______,cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru __(număr familii albine)__.
        Menţionez că deţin un număr de____(număr familii albine)___, înscrise în Registrul agricol din localitatea___________, la poziţia nr.______ şi am livrat ___(kg)__ miere la___(unitatea de procesare autorizată)____.
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de_________________lei.
        Menţionez că deţin în proprietate un număr de_________familii de albine.
        Suma va fi virată în contul nr.________________ deschis la __(Banca comerciala, CEC)__, din localitatea __________________.
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data:
                                                    Semnătura,

    ANEXA 11a)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│ │ │Direcţia pentru │
│ │ │Agricultură │
│Direcţia pentru │Unitatea │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultura │specializată │a judeţului │
│şi Dezvoltare │în producerea │______________ │
│Rurală │ouălor de │Verificat şi aprobat │
│Nr │viermi │suma │
│______din_______│de mătase │de.................lei│
│ │______________│la data │
│ │ │de................. │
│ │ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                           pentru ouăle de viermi de mătase
        Persoană fizică
        Subsemnatul(a),_______(nume, iniţiala tatălui, prenume)_______domiciliat în____(localitatea)____, judeţul (sectorul)_________________, posesor (a) al BI/CI seria____, nr._______, cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru ___(nr. cutii cu ouă de viermi de mătase)__
        Menţionez că sunt crescător de viermi de mătase şi am livrat____(kg)__gogoşi crude de viermi de mătase la ____(unitatea de procesare autorizată)___.
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de__________________lei.
        Suma va fi virată în contul nr.___________________deschis la ___(Banca comerciala, CEC)___, din localitatea___________.
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data: Semnătura,

    ANEXA 11b)

    la Normele metodologice

┌────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│ │ │Direcţia pentru │
│ │ │Agricultură │
│Direcţia pentru │Unitatea │şi Dezvoltare Rurală │
│Agricultura │specializată │a judeţului │
│şi Dezvoltare │în producerea │______________ │
│Rurală │ouălor de │Verificat şi aprobat │
│Nr │viermi │suma │
│______din_______│de mătase │de.................lei│
│ │______________│la data │
│ │ │de................. │
│ │ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘

                                        CERERE
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
                          pentru ouăle de viermi de mătase
        Persoană juridică
        _____(denumirea solicitantului)___cu sediul în localitatea________________, str._________________, nr.______, judeţul ___(sat, comuna, oraş)__, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ________, cod fiscal __________, înregistrat la Registrul exploataţiilor la D.A.D.R._______________la poziţia________, reprezentat prin_______________, în calitate de reprezentant legal, posesor al Bl/CI, seria_____, nr._______,cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiei pentru __(nr. cutii cu ouă de viermi de mătase)__
        Menţionez că desfăşor activitate de creştere a viermilor de mătase şi am livrat ___(kg)___gogoşi crude de viermi de mătase la____(unitatea de procesare autorizată)___.
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de_____________lei.
        Suma va fi virată în contul nr.________________deschis la ____(Banca comerciala, CEC)___, din localitatea_____________.
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
        Data: Semnătura,

    ANEXA 12

    la Normele metodologice

┌───────────┬────────────────────────┬────────────┐
│ │ │Direcţia │
│ │ │pentru │
│ │ │Agricultura │
│ │ │şi │
│Direcţia │ │Dezvoltare │
│pentru │ │Rurală │
│Agricultura│ │a judeţului │
│şi │Inspector piscicol │....... │
│Dezvoltare │teritorial │Verificat şi│
│Rurală │........................│aprobat │
│Nr. ... din│ │suma de │
│... │ │........... │
│ │ │lei │
│ │ │la data de │
│ │ │............│
│ │ │DIRECTOR │
│ │ │EXECUTIV, │
└───────────┴────────────────────────┴────────────┘

                                  CERERE*)
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
              pentru cantităţile de peşte de consum livrate (şalău peste 1
              kg, somn peste 2 kg, ştiucă peste 1 kg, sturioni peste 2 kg)
        Persoană juridică
        ..............(denumirea solicitantului)....... cu sediul în localitatea ........, str. ....., nr. ...., judeţul .....(sat, comuna, oraş)...., înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. ......, cod fiscal ........., înregistrată în Registrul unităţilor de acvacultura la poziţia ......., reprezentat prin ......., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI, seria ..., nr. ..., cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ solicit acordarea subvenţiei pentru peşte de consum .....(specia)........., cantitatea de ......... kg livrate la data de .......... la ........... (unităţi autorizate) ......., din localitatea ............ .
        Valoarea totală a subvenţiei solicitate este de ........ lei.
        Menţionez că deţin în proprietate/administrez un număr de ......... bazine,
       care se întind pe suprafaţa de ......... ha.
        Suma va fi virată în contul nr. ......... deschis la ....(Banca comerciala, CEC)........, din localitatea ............. .
        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale.
        Anexez următoarele documente:
    Data:
    Semnătura şi
                                   ştampila beneficiarului,
        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie în parte.

    ANEXA 13a)

    la Normele metodologice
    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
    a judeţului ....................
    Situaţia centralizatoare *)
    pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiilor
    pentru producţiile de carne
    (tineret bovin peste 450 kg în viu, porci 90 - 110 kg în viu,
    tineret ovin peste 30 kg în viu, pui broiler)

┌───┬──────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Cantitatea│ │Valoarea │
│ │ │ │pentru │Valoarea │totală a │
│ │ │ │care s-a │subvenţiei│subvenţiei│
│ │ │ │aprobat │pe │primită de│
│Nr │Denumirea │Specia│acordarea │specie │la │
│crt│beneficiarilor│ │subvenţiei│conform │bugetul de│
│ │ │ │ │HG nr. 64/│stat │
│ │ │ ├───────┬──┤2005 │(col 4 x │
│ │ │ │capete │kg│(lei/kg) │col 5) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴───────┴──┴──────────┴──────────┘

    DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie în parte

    ANEXA 13b)

    la Normele metodologice
    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
    a judeţului ....................
    Situaţia centralizatoare*)
    pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiilor
    pentru producţiile de carne obţinute în conformitate cu prevederile
    OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice,
    aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificate ecologic de către un
    organism de inspecţie şi certificare acreditat de MAPDR

┌───┬──────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Cantitatea│ │Valoarea │
│ │ │ │pentru │Valoarea │totală a │
│ │ │ │care s-a │subvenţiei│subvenţiei│
│ │ │ │aprobat │pe │primită de│
│Nr │Denumirea │Specia│acordarea │specie │la │
│crt│beneficiarilor│ │subvenţiei│conform │bugetul de│
│ │ │ │ │HG nr. 64/│stat │
│ │ │ ├───────┬──┤2005 │(col 4 x │
│ │ │ │capete │kg│(lei/kg) │col 5) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴───────┴──┴──────────┴──────────┘

    DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie în parte

    ANEXA 13c)

    la Normele metodologice
    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
    a judeţului ....................
    Situaţia centralizatoare
    pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiilor
    pentru producţiile de oua obţinute în conformitate cu prevederile
    OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice,
    aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificate ecologic de către un
    organism de inspecţie şi certificare acreditat de MAPDR

┌───┬──────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Cantitatea│ │Valoarea │
│ │ │ │pentru │Valoarea │totală a │
│ │ │ │care s-a │subvenţiei│subvenţiei│
│ │ │ │aprobat │pe │primită de│
│Nr │Denumirea │Specia│acordarea │specie │la │
│crt│beneficiarilor│ │subvenţiei│conform │bugetul de│
│ │ │ │ │HG nr. 64/│stat │
│ │ │ ├───────┬──┤2005 │(col 4 x │
│ │ │ │capete │kg│(lei/kg) │col 5) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴───────┴──┴──────────┴──────────┘

    DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

    ANEXA 13d)

    la Normele metodologice
    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
    a judeţului ....................
    Situaţia centralizatoare
    a cererilor pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiilor
    pentru juninci la prima fătare, viţei obţinuţi şi menţinuţi în
    exploataţie, scrofiţe, oi mioare, berbeci, familii de albine şi
    viermi de mătase

┌────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Cantitatea │Subventii│Valoarea │
│ │ │ │pentru │de │totala │
│ │ │ │care │primit de│a │
│ │ │ │s-a │la │subvenţiei│
│ │ │ │aprobat │bugetul │de │
│Nr. │Denumirea │Specia │acordarea │de stat │primit │
│crt.│beneficiarilor│ │subventiei,│(lei/cap.│de la │
│ │ │ │(capete │/ │bugetul de│
│ │ │ │familii │familie/ │stat │
│ │ │ │nr. │nr. │(lei) │
│ │ │ │cutii) │cutii) │(col.3 │
│ │ │ │ │ │x col.4 │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │A. Juninci la│ │ │ │
│ │ │prima fătare │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │1. obţinute │ │ │ │
│ │ │din │ │ │ │
│ │ │însămânţări │ │ │ │
│ │ │artificiale │ │ │ │
│ │ │şi provenite │ │ │ │
│ │ │din: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) vaci - │ │6.000.000│ │
│ │ │mame de tauri│ │lei/cap; │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │b) rase pure │ │ │ │
│ │ │în controlul │ │4.000.000│ │
│ │ │oficial al │ │lei/cap; │ │
│ │ │producţiei │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │c) efective │ │ │ │
│ │ │necuprinse în│ │2.000.000│ │
│ │ │controlul │ │lei/cap: │ │
│ │ │oficial al │ │ │ │
│ │ │producţiei │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │d) fiice ale │ │8.000.000│ │
│ │ │taurilor în │ │lei/cap; │ │
│ │ │testare │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │2. obţinute │ │ │ │
│ │ │din montă │ │ │ │
│ │ │naturală │ │ │ │
│ │ │(cu tauri │ │ │ │
│ │ │autorizaţi) │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │
│ │ │provenite │ │ │ │
│ │ │din: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) efective │ │2.000.000│ │
│ │ │din zona de │ │lei/cap: │ │
│ │ │munte │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │B. Viţei │ │ │ │
│ │ │obţinuţi din │ │ │ │
│ │ │vaci şi │ │ │ │
│ │ │juninci, │ │ │ │
│ │ │precum şi │ │ │ │
│ │ │malacii │ │ │ │
│ │ │obţinuţi din │ │ │ │
│ │ │bivoliţe: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │1. │ │ │ │
│ │ │Însămânţate │ │ │ │
│ │ │artificial, │ │ │ │
│ │ │menţinute în │ │ │ │
│ │ │exploatare 6 │ │ │ │
│ │ │luni, │ │ │ │
│ │ │proveniţi │ │ │ │
│ │ │din: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) vaci - │ │3.000.000│ │
│ │ │mame de tauri│ │lei/cap; │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │b) rase pure │ │ │ │
│ │ │în controlul │ │1.000.000│ │
│ │ │oficial │ │lei/cap; │ │
│ │ │al producţiei│ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │c) efective │ │ │ │
│ │ │necuprinse în│ │750.000 │ │
│ │ │controlul │ │lei/cap; │ │
│ │ │oficial al │ │ │ │
│ │ │producţiei │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │2. montate │ │ │ │
│ │ │natural (cu │ │ │ │
│ │ │tauri │ │ │ │
│ │ │autorizaţi), │ │ │ │
│ │ │menţinuţi în │ │ │ │
│ │ │exploataţie 6│ │ │ │
│ │ │luni, │ │ │ │
│ │ │proveniţi │ │ │ │
│ │ │din: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) zona de │ │ │ │
│ │ │munte, din │ │ │ │
│ │ │efective │ │800.000 │ │
│ │ │necuprinse în│ │lei/cap; │ │
│ │ │controlul │ │ │ │
│ │ │oficial al │ │ │ │
│ │ │producţiei │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │b) restul │ │ │ │
│ │ │zonelor, din │ │ │ │
│ │ │efective │ │600.000 │ │
│ │ │necuprinse în│ │lei/cap; │ │
│ │ │controlul │ │ │ │
│ │ │oficial al │ │ │ │
│ │ │producţiei │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │C. Scrofiţe │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │
│ │ │reproducţie │ │ │ │
│ │ │la │ │ │ │
│ │ │prima fătare:│ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │1. scrofiţe │ │ │ │
│ │ │rasă pură din│ │ │ │
│ │ │ferme │ │ │ │
│ │ │de elită sau │ │ │ │
│ │ │multiplicare:│ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) montate │ │4.000.000│ │
│ │ │natural │ │lei/cap; │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │b) │ │5 000 000│ │
│ │ │însămânţate │ │lei/cap; │ │
│ │ │artificial │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │2. scrofiţe │ │ │ │
│ │ │din ferme de │ │ │ │
│ │ │hibridare: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) montate │ │4.000.000│ │
│ │ │natural │ │lei/cap; │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │b) │ │5.000.000│ │
│ │ │însămânţate │ │lei/cap; │ │
│ │ │artificial │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │3. scrofiţe │ │ │ │
│ │ │din ferme │ │ │ │
│ │ │comerciale, │ │ │ │
│ │ │care provin │ │2.000.000│ │
│ │ │din ferme de │ │lei/cap; │ │
│ │ │elită, │ │ │ │
│ │ │multiplicare │ │ │ │
│ │ │sau │ │ │ │
│ │ │hibridare: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │D. Oi mioare │ │ │ │
│ │ │şi berbeci: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │1. oi mioare:│ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) │ │150.000 │ │
│ │ │însămânţate │ │lei/cap; │ │
│ │ │artificial │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │b) montate │ │100.000 │ │
│ │ │natural │ │lei/cap; │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │2. berbeci │ │ │ │
│ │ │adulţi: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) din rase │ │ │ │
│ │ │de carne, │ │ │ │
│ │ │folosiţi │ │1.500.000│ │
│ │ │la │ │lei/cap; │ │
│ │ │însămânţări │ │ │ │
│ │ │artificiale │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │b) din rase │ │ │ │
│ │ │de carne, │ │1.000.000│ │
│ │ │folosiţi │ │lei/cap; │ │
│ │ │la montă │ │ │ │
│ │ │naturală │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │c) din alte │ │ │ │
│ │ │rase, │ │300.000 │ │
│ │ │folosiţi la │ │lei/cap; │ │
│ │ │însămânţări │ │ │ │
│ │ │artificiale │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │d) din alte │ │ │ │
│ │ │rase, │ │150.000 │ │
│ │ │folosiţi la │ │lei/cap; │ │
│ │ │montă │ │ │ │
│ │ │naturală │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │3. berbeci │ │ │ │
│ │ │miori: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) din rase │ │ │ │
│ │ │de carne, │ │ │ │
│ │ │folosiţi │ │1.500.000│ │
│ │ │la │ │lei/cap; │ │
│ │ │însămânţări │ │ │ │
│ │ │artificiale │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │b) din rase │ │ │ │
│ │ │de carne, │ │1.000.000│ │
│ │ │folosiţi │ │lei/cap; │ │
│ │ │la montă │ │ │ │
│ │ │naturală │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │c) din alte │ │ │ │
│ │ │rase, │ │500.000 │ │
│ │ │folosiţi la │ │lei/cap; │ │
│ │ │însămânţări │ │ │ │
│ │ │artificiale │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │d) din alte │ │ │ │
│ │ │rase, │ │300.000 │ │
│ │ │folosiţi la │ │lei/cap: │ │
│ │ │montă │ │ │ │
│ │ │naturală │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │E. Albine: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) familii de│ │100.000 │ │
│ │ │elită şi │ │lei/ │ │
│ │ │producţie │ │familie; │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │F. Viermi de │ │ │ │
│ │ │mătase: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) cutii de │ │ │ │
│ │ │10 grame cu │ │400.000 │ │
│ │ │ouă de │ │lei/ │ │
│ │ │viermi de │ │cutie; │ │
│ │ │mătase │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │G. Peşti: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │a) şalău │ │12.000 │ │
│ │ │ │ │lei/kg; │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │b) somn │ │12.000 │ │
│ │ │ │ │lei/kg; │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │c) ştiucă │ │10.000 │ │
│ │ │ │ │lei/kg; │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │d) sturioni │ │40.000 │ │
│ │ │ │ │lei/kg; │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘

          DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

    ANEXA 13e)

    la Normele metodologice
    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului ....................
    Situaţia centralizatoare
    privind încasarea stimulentelor pentru laptele de oaie
    materie primă livrat, conform prezentelor Norme metodologice

┌───┬──────────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Cantitatea de lapte │ │Valoarea │
│ │ ├─────────┬────────────┤ │totală a │
│ │ │totala │cantitatea │Valoarea │subvenţiei│
│ │ │livrata │care │subvenţiei│primită de│
│Nr │Denumirea │la │indeplineste│conform │la │
│crt│beneficiarilor│minimum │condiţiile │HG nr. 64/│bugetul de│
│ │ │1,033 │STAS │2005 │stat │
│ │ │unităţi │2418-61, cu │(lei/l) │(col 3 x │
│ │ │de │6,5% UG │ │col 4) │
│ │ │densitate│(litri) │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├───┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

    DIRECTOR EXECUTIV,
    DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

    ANEXA 13f)

    la Normele metodologice
    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
    a judeţului ....................
    Situaţia centralizatoare
    privind încasarea stimulentelor pentru laptele de capra
    materie primă livrat, conform prezentelor Norme metodologice

┌───┬──────────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Cantitatea de lapte │ │ │
│ │ ├─────────┬────────────┤ │Valoarea │
│ │ │totala │cantitatea │Valoarea │totală a │
│ │ │livrata │care │subvenţiei│subvenţiei│
│Nr │Denumirea │la │indeplineste│conform │primită de│
│crt│beneficiarilor│minimum │condiţiile │HG nr. 64/│la │
│ │ │1,029 │STAS │2005 │bugetul de│
│ │ │unităţi │2418-61, cu │(lei/l) │stat │
│ │ │de │3,3% UG │ │(col 3 x │
│ │ │densitate│(litri) │ │col 4) │
│ │ │(litri) │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├───┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

    DIRECTOR EXECUTIV
    DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

    ANEXA 13g)

    la Normele metodologice
    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
    a judeţului ....................
    Situaţia centralizatoare *)
    privind încasarea subvenţiilor pentru cantităţile de
    peşte de consum livrate, (şalău peste 1 kg, somn peste 2 kg,
    ştiucă peste 1 kg, sturioni peste 2 kg)
    conform prezentelor Norme metodologice

┌───┬──────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Cantitatea│ │Valoarea │
│ │ │ │pentru │Valoarea │totală a │
│ │ │ │care │subvenţiei│subvenţiei│
│Nr │Denumirea │ │s-a │conform │primită de│
│crt│beneficiarului│Specia│aprobat │HG nr. 64/│la │
│ │ │ │acordarea │2005 │bugetul de│
│ │ │ │subventiei│(lei/kg) │stat │
│ │ │ │(kg) │ │(col 3 x │
│ │ │ │ │ │col 4) │
├───┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├───┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie în parte
    DIRECTOR EXECUTIV
    DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

    ANEXA 14a)

    la Normele metodologice
    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    Situaţia centralizatoare
    pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiilor
    pentru producţiile de carne (tineret bovin peste 450 kg în viu,
    porci 90 - 110 kg în viu, tineret ovin peste 30 kg în viu, pui broiler)

┌───┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Cantitatea│ │Valoarea │
│ │ │pentru │Valoarea │totală a │
│ │ │care s-a │subvenţiei│subvenţiei│
│ │ │aprobat │pe │primită de│
│Nr │Specia│acordarea │specie, │la │
│crt│ │subvenţiei│conform │bugetul de│
│ │ │ │HG nr. 64/│stat │
│ │ ├───────┬──┤2005 │(col 3 x │
│ │ │capete │kg│(lei/kg) │col 4) │
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├───┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
├───┴──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴──┴──────────┴──────────┘

                             APROBAT
                Ordonator principal de credite,

    ANEXA 14b)

    la Normele metodologice
    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    Situaţia centralizatoare
    pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
    pentru producţia de carne obţinută în conformitate cu prevederile
    OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice,
    aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificată ecologic de către
    un organism de inspecţie şi certificare acreditat de MAPDR

┌───┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Cantitatea│ │Valoarea │
│ │ │pentru │Valoarea │totală a │
│ │ │care s-a │subvenţiei│subvenţiei│
│ │ │aprobat │pe │primită de│
│Nr │Specia│acordarea │specie, │la │
│crt│ │subvenţiei│conform │bugetul de│
│ │ │ │HG nr. 64/│stat │
│ │ ├───────┬──┤2005 │(col 3 x │
│ │ │capete │kg│(lei/kg) │col 4) │
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├───┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │ │
├───┴──────┼───────┼──┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴──┴──────────┴──────────┘

                             APROBAT
                Ordonator principal de credite,

    ANEXA 14c)

    la Normele metodologice
    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    Situaţia centralizatoare
    pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiei
    pentru producţia de oua obţinute în conformitate cu prevederile
    OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice,
    aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificate ecologic de către
    un organism de inspecţie şi certificare acreditat de MAPDR

┌───┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Cantitatea │ │Valoarea │
│ │pentru │Valoarea │totală a │
│ │care s-a │subvenţiei│subvenţiei│
│ │aprobat │pe │primită de│
│Nr │acordarea │specie, │la │
│crt│subvenţiei │conform │bugetul de│
│ │ │HG nr. 64/│stat │
│ ├────────────┤2005 │(col 1 x │
│ │numar bucăţi│(lei/kg) │col 2) │
│ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├───┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │
├───┴────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┘

                             APROBAT
                Ordonator principal de credite,

    ANEXA 14d)

    la Normele metodologice
    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    Situaţia centralizatoare
    a cererilor pentru încasarea de la bugetul de stat
    a subvenţiilor pentru juninci la prima fătare, viţei obţinuţi
    şi menţinuţi în exploataţie, scrofiţe, oi mioare, berbeci,
    familii de albine şi viermi de mătase

┌────┬─────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │Cantitatea │Subvenţii│Valoarea │
│ │ │pentru │de │totală │
│ │ │care │primit de│a │
│ │ │s-a │la │subvenţiei│
│ │ │aprobat │bugetul │de │
│Nr. │Specia │acordarea │de stat │primit │
│crt.│ │subvenţiei,│(lei/cap.│de la │
│ │ │(capete │/ │bugetul de│
│ │ │familii │familie/ │stat │
│ │ │nr. │nr. │(lei) │
│ │ │cutii │cutii) │(col.2 │
│ │ │ │ │x col.3 │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │A. Juninci la│ │ │ │
│ │prima fătare │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │1. obţinute │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │însămânţări │ │ │ │
│ │artificiale │ │ │ │
│ │şi provenite │ │ │ │
│ │din: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) vaci - │ │6.000.000│ │
│ │mame de tauri│ │lei/cap; │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) rase pure │ │ │ │
│ │în controlul │ │4.000.000│ │
│ │oficial al │ │lei/cap; │ │
│ │producţiei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │c) efective │ │ │ │
│ │necuprinse în│ │2.000.000│ │
│ │controlul │ │lei/cap: │ │
│ │oficial al │ │ │ │
│ │producţiei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │d) fiice ale │ │8.000.000│ │
│ │taurilor în │ │lei/cap; │ │
│ │testare │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │2. obţinute │ │ │ │
│ │din montă │ │ │ │
│ │naturală │ │ │ │
│ │(cu tauri │ │ │ │
│ │autorizaţi) │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │provenite │ │ │ │
│ │din: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) efective │ │2.000.000│ │
│ │din zona de │ │lei/cap: │ │
│ │munte │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │B. Viţei │ │ │ │
│ │obţinuţi din │ │ │ │
│ │vaci şi │ │ │ │
│ │juninci, │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │
│ │malacii │ │ │ │
│ │obţinuţi din │ │ │ │
│ │bivoliţe: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │1. │ │ │ │
│ │Însămânţate │ │ │ │
│ │artificial, │ │ │ │
│ │menţinute în │ │ │ │
│ │exploatare 6 │ │ │ │
│ │luni, │ │ │ │
│ │proveniţi │ │ │ │
│ │din: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) vaci - │ │3.000.000│ │
│ │mame de tauri│ │lei/cap; │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) rase pure │ │ │ │
│ │în controlul │ │1.000.000│ │
│ │oficial │ │lei/cap; │ │
│ │al producţiei│ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │c) efective │ │ │ │
│ │necuprinse în│ │750.000 │ │
│ │controlul │ │lei/cap; │ │
│ │oficial al │ │ │ │
│ │producţiei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │2. montate │ │ │ │
│ │natural (cu │ │ │ │
│ │tauri │ │ │ │
│ │autorizaţi), │ │ │ │
│ │menţinuţi în │ │ │ │
│ │exploataţie 6│ │ │ │
│ │luni, │ │ │ │
│ │proveniţi │ │ │ │
│ │din: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) zona de │ │ │ │
│ │munte, din │ │ │ │
│ │efective │ │800.000 │ │
│ │necuprinse în│ │lei/cap; │ │
│ │controlul │ │ │ │
│ │oficial al │ │ │ │
│ │producţiei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) restul │ │ │ │
│ │zonelor, din │ │ │ │
│ │efective │ │600.000 │ │
│ │necuprinse în│ │lei/cap; │ │
│ │controlul │ │ │ │
│ │oficial al │ │ │ │
│ │producţiei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │C. Scrofiţe │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │reproducţie │ │ │ │
│ │la │ │ │ │
│ │prima fătare:│ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │1. scrofiţe │ │ │ │
│ │rasă pură din│ │ │ │
│ │ferme │ │ │ │
│ │de elită sau │ │ │ │
│ │multiplicare:│ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) montate │ │4.000.000│ │
│ │natural │ │lei/cap; │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) │ │5 000 000│ │
│ │însămânţate │ │lei/cap; │ │
│ │artificial │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │2. scrofiţe │ │ │ │
│ │din ferme de │ │ │ │
│ │hibridare: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) montate │ │4.000.000│ │
│ │natural │ │lei/cap; │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) │ │5.000.000│ │
│ │însămânţate │ │lei/cap; │ │
│ │artificial │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │3. scrofiţe │ │ │ │
│ │din ferme │ │ │ │
│ │comerciale, │ │ │ │
│ │care provin │ │2.000.000│ │
│ │din ferme de │ │lei/cap; │ │
│ │elită, │ │ │ │
│ │multiplicare │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │
│ │hibridare: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │D. Oi mioare │ │ │ │
│ │şi berbeci: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │1. oi mioare:│ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) │ │150.000 │ │
│ │însămânţate │ │lei/cap; │ │
│ │artificial │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) montate │ │100.000 │ │
│ │natural │ │lei/cap; │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │2. berbeci │ │ │ │
│ │adulţi: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) din rase │ │ │ │
│ │de carne, │ │ │ │
│ │folosiţi │ │1.500.000│ │
│ │la │ │lei/cap; │ │
│ │însămânţări │ │ │ │
│ │artificiale │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) din rase │ │ │ │
│ │de carne, │ │1.000.000│ │
│ │folosiţi │ │lei/cap; │ │
│ │la montă │ │ │ │
│ │naturală │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │c) din alte │ │ │ │
│ │rase, │ │300.000 │ │
│ │folosiţi la │ │lei/cap; │ │
│ │însămânţări │ │ │ │
│ │artificiale │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │d) din alte │ │ │ │
│ │rase, │ │150.000 │ │
│ │folosiţi la │ │lei/cap; │ │
│ │montă │ │ │ │
│ │naturală │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │3. berbeci │ │ │ │
│ │miori: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) din rase │ │ │ │
│ │de carne, │ │ │ │
│ │folosiţi │ │1.500.000│ │
│ │la │ │lei/cap; │ │
│ │însămânţări │ │ │ │
│ │artificiale │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) din rase │ │ │ │
│ │de carne, │ │1.000.000│ │
│ │folosiţi │ │lei/cap; │ │
│ │la montă │ │ │ │
│ │naturală │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │c) din alte │ │ │ │
│ │rase, │ │500.000 │ │
│ │folosiţi la │ │lei/cap; │ │
│ │însămânţări │ │ │ │
│ │artificiale │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │d) din alte │ │ │ │
│ │rase, │ │300.000 │ │
│ │folosiţi la │ │lei/cap: │ │
│ │montă │ │ │ │
│ │naturală │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │E. Albine: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) familii de│ │100.000 │ │
│ │elită şi │ │lei/ │ │
│ │producţie │ │familie; │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │F. Viermi de │ │ │ │
│ │mătase: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) cutii de │ │ │ │
│ │10 grame cu │ │400.000 │ │
│ │ouă de │ │lei/ │ │
│ │viermi de │ │cutie; │ │
│ │mătase │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │G. Peşti: │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │a) şalău │ │12.000 │ │
│ │ │ │lei/kg; │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │b) somn │ │12.000 │ │
│ │ │ │lei/kg; │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │c) ştiucă │ │10.000 │ │
│ │ │ │lei/kg; │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │d) sturioni │ │40.000 │ │
│ │ │ │lei/kg; │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │
├────┴─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘

                                APROBAT
                     Ordonator principal de credite,

    ANEXA 14 e)

    la Normele metodologice
    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    Situaţia centralizatoare
    privind încasarea stimulentelor pentru laptele de oaie
    materie primă livrat, conform prezentelor Norme metodologice

┌───┬──────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Cantitatea de lapte │ │ │
│ ├─────────┬────────────┤ │Valoarea │
│ │totala │cantitatea │Valoarea │totală a │
│ │livrata │care │subvenţiei│subvenţiei│
│Nr │la │indeplineste│conform │primită de│
│crt│minimum │condiţiile │HG nr. 64/│la │
│ │1,033 │STAS │2005 │bugetul de│
│ │unităţi │2418-61, cu │(lei/l) │stat │
│ │de │6,5% UG │ │(col 2 x │
│ │densitate│(litri) │ │col 3) │
│ │(litri) │ │ │ │
├───┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├───┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │
├───┴─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

                                APROBAT
                     Ordonator principal de credite,

    ANEXA 14 f)

    la Normele metodologice
    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    Situaţia centralizatoare
    privind încasarea stimulentelor pentru laptele de capră
    materie primă livrat, conform prezentelor Norme metodologice

┌───┬──────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Cantitatea de lapte │ │ │
│ ├─────────┬────────────┤ │Valoarea │
│ │totala │cantitatea │Valoarea │totală a │
│ │livrata │care │subvenţiei│subvenţiei│
│Nr │la │indeplineste│conform │primită de│
│crt│minimum │condiţiile │HG nr. 64/│la │
│ │1,029 │STAS │2005 │bugetul de│
│ │unităţi │2418-61, cu │(lei/l) │stat │
│ │de │3,3% UG │ │(col 2 x │
│ │densitate│(litri) │ │col 3) │
│ │(litri) │ │ │ │
├───┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├───┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │
├───┴─────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

                                APROBAT
                     Ordonator principal de credite,

    ANEXA 14 g)

    la Normele metodologice
    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    Situaţia centralizatoare
    privind încasarea subvenţiilor pentru cantităţile
    de peşte de consum livrate, (şalău peste 1 kg, somn peste 2 kg,
    ştiucă peste 1 kg, sturioni peste 2 kg)
    conform prezentelor Norme metodologice

┌───┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Valoarea │Valoarea │
│ │ │Cantitatea│subvenţiei│totală a │
│ │ │pentru │pe │subvenţiei│
│Nr │ │care s-a │specie, │primită de│
│crt│Specia│aprobat │conform │la │
│ │ │acordarea │HG nr. 64/│bugetul de│
│ │ │subvenţiei│2005 │stat │
│ │ │(kg) │(lei/kg) │(col 2 x │
│ │ │ │ │col 3) │
├───┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├───┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│. │ │ │ │ │
├───┴──────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

                          APROBAT
                   Ordonator principal de credite,

    ANEXA 15

    la Normele metodologice

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Direcţia pentru │
│ │Agricultura şi │
│Direcţia pentru │Dezvoltare Rurală │
│Agricultura şi │a judeţului ....... │
│Dezvoltare │Verificat şi aprobat │
│Rurală │suma de ........... │
│Nr. ... din ... │lei │
│ │la data de │
│ │............ │
│ │DIRECTOR EXECUTIV, │
└────────────────┴─────────────────────┘

                                   CERERE*)
                  pentru încasarea de la bugetul de stat a subvenţiilor
                 conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 64/2005
        ...................(Denumirea consiliului pe produs/a organizaţiei interprofesionale pe produs sau grupa de produse/organizaţia profesionala constituită la nivel local cu reprezentare judeţeană/filiala judeţeană în cazul crescătorilor de albine/grupul de producători)........ cu sediul în ..........(judet, localitate, str., nr.)...... înregistrat/ă prin ........ la judecătoria ....... reprezentat/ă legal prin ........ posesor al BI/CI seria ..... nr. .......cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, solicit acordarea subvenţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. ....../2005, în contul nr. ...... la .....(Denumirea băncii, CEC)........ din ......(localitatea)..... pentru următorii beneficiari care îndeplinesc condiţiile din prezentele norme metodologice:

┌────┬──────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Cantitatea│ │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │care │Felul │Valoarea │Valoarea │
│ │ │Numele şi│BI/CI │se │subventiei│subvenţiei│totală a │
│Nr. │Nr. │prenumele│(serie,│solicită │(conform │(lei/kg, │subvenţiei│
│crt.│cerere│solici- │nr.) │subvenţie │art. 2, 3,│cap. │(col 4 x │
│ │ │tantului │ │(kg, cap.,│4, 6, 8, │l, buc. │col 6) │
│ │ │ │ │l., fam., │9, 10, 11)│fam.) │ │
│ │ │ │ │nr. cutii,│ │ │ │
│ │ │ │ │buc.) │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│.. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere sunt reale
        Anexez următoarele documente:
    Data
    Semnătura şi ştampila,
        *) Acesta este un model de cerere, care trebuie întocmit pentru fiecare specie şi produs, în parte.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016