Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 30 octombrie 2003  privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop patrimonial    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 30 octombrie 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop patrimonial

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 noiembrie 2003

    CAP. I
    Obiectul reevaluării activelor fixe corporale şi activelor fixe corporale în curs

    ART. 1
    Instituţiile publice, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor şi de subordonare vor inventaria şi reevalua activele fixe corporale şi activele fixe corporale în curs, aflate în patrimoniu la data de 30 septembrie 2003, iar rezultatele reevaluării vor fi cuprinse în bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2003.
    ART. 2
    Reevaluarea activelor fixe corporale şi a activelor fixe corporale în curs, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizată în corelare cu utilitatea bunurilor şi cu valoarea de piaţa a acestora.
    ART. 3
    (1) Bunurile din patrimoniul cultural naţional vor fi reevaluate de către evaluatori autorizaţi în condiţiile legii, până la data de 31 decembrie 2004, rezultatele reevaluării urmând a fi cuprinse în bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2004.
    (2) Patrimoniul cultural naţional, aşa cum rezulta din prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 5 aprilie 2003, este alcătuit din:
    a) bunuri cu valoare excepţională, istorica, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnica, literară, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica şi epigrafica;
    b) bunuri culturale care fac parte din colecţiile publice care figurează în inventarele muzeelor, arhivelor şi fondurilor bibliotecilor;
    c) bunuri culturale care fac parte din inventarele cultelor religioase şi ale instituţiilor ecleziastice.
    (3) Sunt considerate active fixe acele bunuri din patrimoniul cultural naţional constituite individual, în colecţii speciale şi depozit legal, după caz.
    (4) Documentele aflate în fondurile bibliotecilor, muzeelor şi arhivelor, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt active fixe şi nu se reevaluează.
    (5) Bunurile prevăzute la alin. (4) care sunt înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe vor fi trecute până la 31 decembrie 2003 în categoria obiectelor de inventar în folosinţa.
    (6) Pentru organizarea contabilităţii analitice a cărţilor care vor fi trecute în categoria obiectelor de inventar se poate utiliza metoda global-valorică, aşa cum este prevăzut la pct. 19 din Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998, cu aprobarea ordonatorului de credite.
    ART. 4
    (1) Activele fixe corporale prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, sunt bunurile înregistrate în evidenta tehnicoperativă potrivit pct. 5 din Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 17 decembrie 1999, precum şi acele bunuri aparţinând domeniului public al statului înregistrate la valoarea de "1" leu, potrivit Circularei Ministerului Finanţelor Publice nr. 61.039 din 29 iunie 2001. Până la finele anului 2005 vor fi evaluate şi bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, înregistrate în evidenta tehnic-operativă.
    (2) Evaluarea terenurilor se realizează potrivit prevederilor Criteriilor nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, elaborate şi aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Activele fixe corporale aflate la reprezentantele diplomatice, comerciale, militare din străinătate, în zonele de conflict, se inventariază şi se reevaluează de către instituţiile publice în patrimoniul cărora sunt înregistrate.
    ART. 5
    (1) Se supun reevaluării, cu excepţiile prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, activele fixe corporale existente în patrimoniul instituţiilor publice, evidenţiate în balanţa de verificare sintetică întocmită la data de 30 septembrie 2003, în conturile: 011 "Terenuri", 012 "Amenajări de terenuri", 013.01 "Construcţii", 013.02 "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)", 013.03 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare", 013.04 "Mijloace de transport", 013.05 "Animale şi plantaţii" şi 013.06 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale", care conţin:
    a) activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiei publice;
    b) activele fixe corporale date cu chirie, în concesiune, precum şi cele date în folosinţa gratuita conform contractelor încheiate;
    c) investiţiile efectuate la activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice sau luate cu chirie se supun reevaluării de către instituţiile publice care le-au efectuat şi care le-au înregistrat în contabilitate;
    (2) Se supun reevaluării activele fixe corporale în curs, existente în patrimoniul instituţiei publice la 30 septembrie 2003, evidenţiate în balanţa de verificare sintetică în contul 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare".
    ART. 6
    (1) Pentru realizarea reevaluării activelor fixe corporale şi a activelor fixe corporale în curs, instituţiile publice vor proceda la efectuarea inventarierii activelor respective în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.
    (2) Componenta comisiilor de inventariere va fi astfel stabilită încât să asigure un număr corespunzător de cadre cu pregătire tehnica în domeniu, care să poată aprecia gradul de uzura fizica şi morala al bunurilor inventariate.
    (3) În vederea realizării în bune condiţii a operaţiunii de reevaluare, ordonatorii de credite superiori pot sprijini cu specialişti instituţiile subordonate.

    CAP. II
    Determinarea rezultatelor reevaluării

    ART. 7
    Pentru determinarea diferenţelor din reevaluarea activelor fixe corporale, aflate în patrimoniul instituţiilor publice la data de 30 septembrie 2003, se au în vedere:
    a) valoarea de înregistrare în contabilitate a activului fix la data intrării în patrimoniul instituţiei publice. Pentru instituţiile din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţională, se considera valoarea de înregistrare în contabilitate a activului fix valoarea înregistrată la 31 decembrie 1999, data înregistrării în evidenta cantitativ-valorică;
    b) coeficientul de actualizare valabil la data de 31 decembrie 2002 pentru intervalul cuprins între data intrării activului fix în patrimoniu şi data de 31 decembrie 2002 (prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme).
    Reevaluarea terenurilor se realizează potrivit lit. B din anexa nr. 1a).
    Reevaluarea construcţiilor din grupa 1 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 30 decembrie 1998, se realizează cu ajutorul coeficienţilor prevăzuţi în anexa nr. 1b).
    Reevaluarea activelor fixe corporale din grupele 2, 3, 4 şi 6 se realizează cu ajutorul coeficienţilor prevăzuţi în anexa nr. 1c).
    Reevaluarea activelor fixe corporale din grupa 5 se realizează cu ajutorul coeficienţilor prevăzuţi în anexa nr. 1d).
    Pentru construcţiile care au intrat în patrimoniul instituţiilor publice anterior anului 1965 se aplica coeficienţii de actualizare valabili pentru anul 1965.
    Pentru activele fixe corporale din grupele 2, 3, 4, 5 şi 6, care au intrat în patrimoniul instituţiilor publice anterior anului 1973, se aplica coeficienţii de actualizare valabili pentru anul 1973;
    c) valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată la data de 31 decembrie 2002, determinata prin înmulţirea valorii de înregistrare cu coeficientul de actualizare. Valoarea rezultată din calcul se va rotunji la leu, respectiv sumele peste 0,50 lei în plus, iar sumele sub 0,50 lei în minus;
    d) ajustări ale valorii de înregistrare în contabilitate actualizate, stabilite de comisia de inventariere.
    ART. 8
    1) Data intrării în patrimoniu se considera:
    a) data înscrisă în documentele de achiziţie, pentru activele fixe procurate cu titlu oneros;
    b) data înscrisă în documentele întocmite pentru activele fixe construite sau produse de instituţiile publice;
    c) data înscrisă în documentele transmise de donator, pentru activele fixe dobândite cu titlu gratuit.
    (2) Pentru activele fixe primite de la alte instituţii publice prin transfer, redistribuire, ca urmare a unor comasări sau desfiinţări de unităţi etc., data intrării în patrimoniu se considera data înscrisă în documentul de provenienţă.
    (3) În situaţia în care nu exista documente de provenienţă din care să reiasă data punerii în funcţiune a activelor fixe transferate, redistribuite etc., o comisie tehnica numita de ordonatorul de credite va stabili durata normală de utilizare rămasă şi în funcţie de durata normală de utilizare din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 964/1998, se poate stabili data probabilă de intrare în patrimoniu a activelor fixe respective.
    ART. 9
    (1) Diferenţele din reevaluare se stabilesc ca diferenţa între valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată la data de 31 decembrie 2002, definită la art. 7 lit. c), şi valoarea de înregistrare în contabilitate la data intrării în patrimoniu şi definită la art. 7 lit. a), conform anexelor nr. 2a), 2b), 2c), 2d) şi 2e).
    (2) Comisiile de inventariere analizează diferenţele rezultate din operaţiunea de reevaluare în corelaţie cu utilitatea bunurilor respective şi cu valoarea de piaţa, iar în cazurile în care se vor constata supraevaluări sau subevaluări ale valorii acestora ele vor fi eliminate.
    (3) Valoarea de piaţa a unui activ fix corporal reprezintă preţul care poate fi obţinut pe o piaţa activa, atunci când activele de pe piaţa sunt relativ omogene şi exista cantităţi suficiente de asemenea active tranzacţionate, în aşa fel încât oricând pot fi găsiţi potenţiali cumpărători şi vânzători.
    (4) În situaţia în care comisia de inventariere efectuează ajustări ale valorii actualizate, diferenţele din reevaluare vor fi influenţate cu suma acestor ajustări.
    (5) În situaţia în care în urma reevaluării şi prin aplicarea ajustărilor la valorile actualizate ale unor active fixe corporale şi active fixe corporale în curs se obţin diferenţe în minus din reevaluare, valoarea actualizată a activelor fixe respective nu va putea fi mai mica decât cea înregistrată în contabilitate.
    (6) Activele fixe la care s-au efectuat lucrări de modernizare şi care au majorat valoarea de înregistrare a acestora se reevaluează separat pentru valoarea de înregistrare existenta la data intrării în patrimoniu şi separat pentru valoarea modernizării, prin aplicarea coeficienţilor de actualizare corespunzători anilor în care acestea au intrat în patrimoniu sau au fost modernizate. Valoarea actualizată a activelor fixe modernizate se determina prin însumarea valorilor actualizate ale valorii iniţiale de înregistrare în contabilitate cu valoarea actualizată a modernizării.
    (7) Cheltuielile efectuate la activele fixe în scopul modernizării acestora trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea performantelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial. Pentru clădiri şi construcţii, lucrările de modernizare trebuie să aibă ca efect sporirea gradului de confort şi ambient.
    (8) Cheltuielile privind reparaţiile de orice fel, ce se fac la activele fixe, au ca scop restabilirea stării tehnice iniţiale prin înlocuirea componentelor uzate.
    (9) Pentru obiectivele în curs de execuţie, valorile realizate anual pentru fiecare obiectiv se stabilesc conform fişelor contabile deschise pe fiecare obiectiv în cadrul contului 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare". Prin înmulţirea valorilor de înregistrare în contabilitate anuale cu coeficienţii de actualizare corespunzători perioadei de realizare a acestora şi însumarea valorilor parţiale astfel determinate se obţine valoarea actualizată a obiectivelor în curs de execuţie, la data reevaluării.
    (10) Cheltuielile aferente obiectivelor de investiţii în curs, efectuate din credite externe până la 31 decembrie 2002 şi care au fost evidenţiate în contul 411 "Cheltuieli din credite externe", vor fi actualizate potrivit prevederilor alineatului precedent.
    (11) Investiţiile terminate, recepţionate, puse în funcţiune şi înregistrate ca active fixe în anul 2003, care sunt evidenţiate în contul 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare", se reevaluează potrivit metodologiei de reevaluare a valorii de înregistrare a investiţiilor în curs prezentate la alin. (10). Valoarea de inventar a investiţiilor terminate, puse în funcţiune şi înregistrate ca active fixe în anul 2003, se majorează cu diferenţele din reevaluare.
    ART. 10
    (1) La încheierea acţiunii de reevaluare, instituţiile publice prevăzute la art. 1 înregistrează diferenţele din reevaluare în conturile corespunzătoare, după aprobarea de către ordonatorul de credite a Situaţiei privind determinarea diferenţelor din reevaluarea activelor fixe corporale care se supun amortizării începând cu data de 1 ianuarie 2004 [anexa nr. 2a)], a Situaţiei privind determinarea diferenţelor din reevaluarea activelor fixe corporale care nu se supun amortizării şi aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale [anexa nr. 2b)], a Situaţiei privind determinarea diferenţelor din reevaluarea activelor fixe corporale care nu se supun amortizării şi aparţin domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale [anexa nr. 2c)], a Situaţiei privind determinarea diferenţelor din reevaluare a activelor fixe corporale în curs [anexa nr. 2d)] şi a Situaţiei privind determinarea diferenţelor din reevaluare a activelor fixe corporale la care s-au efectuat modernizări [anexa nr. 2e)].
    (2) Diferenţele din reevaluare care se înregistrează în contabilitate la 31 decembrie 2003 se preiau din col. 12 a anexei nr. 2a), col. 6 a anexelor nr. 2b), 2c), 2d) şi 2e).
    (3) În situaţia în care în cursul trimestrului IV al anului 2003 au loc intrări şi ieşiri de active fixe din patrimoniul instituţiilor publice, care au fost reevaluate în condiţiile prezentelor norme, instituţiile publice respective vor actualiza la 31 decembrie 2003 diferenţele din reevaluare cu valoarea celor aferente bunurilor intrate sau ieşite, după caz.
    ART. 11
    (1) Nu se supun reevaluării activele fixe corporale prevăzute la art. 4 din ordonanţa. Prin active fixe care au intrat în patrimoniul instituţiilor publice în cursul anului 2003 se înţelege activele fixe achiziţionate cu titlu oneros, construite sau produse de instituţiile publice în anul 2003, precum şi cele dobândite cu titlu gratuit de la agenţii economici şi alte persoane juridice.
    (2) Activele fixe corporale intrate în patrimoniul instituţiilor publice până la data de 30 septembrie 2003 de la alte instituţii publice ca urmare a unor operaţiuni de transfer, redistribuire, comasări de unităţi, desfiinţări de unităţi etc., procurate anterior anului 2003, se reevaluează de instituţiile publice care le-au preluat.
    (3) Nu se supun reevaluării activele fixe corporale achiziţionate de instituţiile publice în cadrul contractelor de leasing financiar.
    ART. 12
    Prevederile prezentelor norme referitoare la reevaluare se aplica în mod corespunzător şi de către persoanele juridice fără scop patrimonial pentru activele fixe corporale aferente activităţilor fără scop patrimonial, inclusiv activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii şi activităţilor economice.

    CAP. III
    Regimul de amortizare şi calcularea amortizării

    ART. 13
    (1) Activele fixe corporale şi activele fixe necorporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice urmează să fie supuse amortizării în condiţiile ordonanţei, începând cu data de 1 ianuarie 2004.
    (2) Instituţiile publice amortizează activele fixe corporale şi activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare.
    (3) Amortizarea anuala se calculează prin aplicarea cotei de amortizare (CA) la valoarea de intrare a activelor fixe corporale şi necorporale.
    (4) Cota de amortizare (CA) pentru activele fixe corporale se determina ca raport procentual între 100 şi durata normală de utilizare din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 (CA = 100/durata normală de utilizare).
    (5) Cota de amortizare (CA) pentru activele fixe necorporale se determina ca raport procentual între 100 şi durata normală de utilizare determinata potrivit art. 17-19 din ordonanţa.
    (6) Duratele normale de utilizare aprobate prin hotărâre a Guvernului se pot corecta, în sensul majorării sau reducerii acestora cu până la 20%, cu aprobarea ordonatorului de credite.
    (7) Amortizarea se înregistrează lunar în contul de cheltuieli corespunzător sursei de finanţare a activelor fixe, titlul 70 "Cheltuieli de capital".
    (8) Pentru activele fixe corporale achiziţionate după data de 1 ianuarie 2004, amortizarea se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune, până la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare.
    (9) Valoarea amortizării lunare aferentă duratei normale de utilizare rămase a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice la 30 septembrie 2003 se determina prin împărţirea valorii de amortizat [col. 15 din anexa nr. 2a)], la durata normală de utilizare rămasă, exprimată în luni [col. 4 din anexa nr. 2a)], şi se înregistrează în contul de cheltuieli începând cu luna ianuarie 2004. În mod similar se procedează şi pentru activele fixe necorporale.
    (10) Durata normală de utilizare rămasă se determina ca diferenţa între durata normală de utilizare din catalogul prevăzut la alin. (4) şi durata normală de utilizare consumată la 31 decembrie 2003.
    (11) Instituţiile publice au obligaţia să înscrie în documentul "Fişa mijlocului fix" (cod 14-2-2) valoarea rămasă de amortizat şi amortizarea lunară aferentă activelor fixe corporale aflate în patrimoniu la 30 septembrie 2003.
    ART. 14
    Data punerii în funcţiune în vederea calculării amortizării se determina astfel:
    a) activele fixe corporale independente, care nu necesita montaj şi nici probe tehnologice, se considera puse în funcţiune la data achiziţionării lor, pe baza procesului-verbal de recepţie;
    b) utilajele care necesita montaj, dar nu necesita probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice se considera puse în funcţiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării construcţiei, pe baza procesului-verbal de recepţie;
    c) utilajele şi instalaţiile care necesita montaj şi probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice se considera puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice, pe baza procesului-verbal de punere în funcţiune.
    ART. 15
    Capacităţile puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca active fixe, se cuprind în grupa la care urmează a se înregistra ca active fixe corporale, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. La punerea în funcţiune, cu ocazia recepţiei finale, amortizarea se determina în funcţie de valoarea finala, iar valoarea neamortizată până la acea data urmează să fie recuperată pe durata normală de utilizare rămasă.
    ART. 16
    Investiţiile efectuate la activele fixe corporale pentru îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali, în scopul modernizării, şi care majorează valoarea de intrare a acestora se amortizează fie pe durata normală de utilizare rămasă, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu 20%. Dacă investiţiile s-au efectuat după expirarea acestei durate, se stabileşte o noua durata normală de utilizare de către o comisie tehnica, cu aprobarea ordonatorului de credite, dar nu mai mult de 20% din durata normală de utilizare iniţială.
    ART. 17
    Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile instituţiei publice într-o perioada de maximum 10 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.
    ART. 18
    (1) Plantaţiile ţinere, precum şi plantaţiile de protecţie, care sunt încadrate în grupa 5 "Animale şi plantaţii", subgrupa "Plantaţii", sunt scutite de calculul amortizării, astfel:
    a) până la trecerea pe rod, pentru plantaţiile ţinere;
    b) primii 5 ani, pentru plantaţiile de protecţie.
    (2) Duratele normale de utilizare a plantaţiilor ţinere şi a plantaţiilor de protecţie cuprind şi duratele de scutire şi, în acest caz, cota de amortizare se determina în funcţie de durata normală de utilizare redusă, cu perioada de scutire, în ani, pentru care nu se calculează amortizare.
    ART. 19
    Bunurile de natura armamentului şi tehnicii de lupta, precum şi cele aflate în conservare şi în rezerve de mobilizare care nu se amortizează, potrivit legii, vor fi definite prin norme proprii de către instituţiile publice care le au în patrimoniu.
    ART. 20
    Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natura economică aplica în continuare prevederile art. 47 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 214/1999 privind activităţile de natura economică pentru care se calculează amortizarea mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 31 martie 1999, care prevăd obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente activităţilor respective prin preţ şi tarif, cu excepţia celor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.
    ART. 21
    (1) În cazul activelor fixe corporale achiziţionate, cu durata normală de utilizare expirată, se stabileşte o noua durata normală de utilizare de către o comisie tehnica, cu aprobarea ordonatorului de credite, dar nu mai mult de 20% din durata normală de utilizare iniţială.
    (2) În cazul activelor fixe pentru care nu exista date de identificare a duratei normale de utilizare consumate, deoarece nu se cunoaşte anul punerii în funcţiune, durata normală de utilizare rămasă în care se recuperează valoarea de intrare se stabileşte de către o comisie tehnica, cu aprobarea ordonatorului de credite.
    ART. 22
    (1) În situaţia în care valoarea de înregistrare actualizată a unor active fixe corporale, determinata în baza prevederilor ordonanţei, este mai mica decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, activele fixe corporale se menţin în continuare în evidenta contabila în aceleaşi conturi, în analitice distincte, iar valoarea rămasă neamortizată se recuperează prin includerea în cheltuielile instituţiei publice într-o perioada stabilită de către o comisie tehnica, cu aprobarea ordonatorului de credite.
    (2) Acestea urmează regimul de scoatere din funcţiune al activelor fixe corporale.
    ART. 23
    (1) Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, în concesiune sau în folosinţa gratuita, se calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu.
    (2) Amortizarea investiţiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate de instituţiile publice se înregistrează de instituţiile publice care au efectuat investiţiile, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă, după caz.
    (3) La încetarea contractului, valoarea instituţiilor nediminuată cu amortizarea calculată se cedează instituţiei publice care le are în patrimoniu sau agentului economic, după caz, pentru a majoră corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale.
    (4) În procesul-verbal de predare-preluare a investiţiei se va menţiona şi valoarea amortizării investiţiei, pentru ca instituţia publică care le are în patrimoniu sau agentul economic să poată înregistra amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare.
    ART. 24
    Activele fixe corporale achiziţionate de instituţiile publice în cadrul contractelor de leasing financiar se supun amortizării de către acestea începând cu data de 1 ianuarie 2004.
    ART. 25
    (1) Prevederile prezentelor norme referitoare la regimul de amortizare şi calcularea amortizării se aplica în mod corespunzător şi de către persoanele juridice fără scop patrimonial pentru activele fixe corporale şi necorporale aferente activităţilor fără scop patrimonial, inclusiv activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii.
    (2) Amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale privind activităţile economice desfăşurate de persoanele juridice fără scop patrimonial se face în continuare în conformitate cu reglementările valabile pentru agenţii economici.
    ART. 26
    (1) Înregistrarea în contabilitate a amortizării activelor fixe corporale şi necorporale se efectuează pe baza "Situaţiei privind calculul amortizării pe luna ............. anul .........", întocmită de persoana din cadrul compartimentului de contabilitate (financiar-contabil) care conduce evidenta sintetică şi analitica a activelor fixe. Modelul "Situaţiei privind calculul amortizării pe luna .... anul ....." este prezentat în anexa nr. 4.
    (2) Amortizarea activelor fixe corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora în funcţiune şi până la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de viaţa utila şi condiţiilor de utilizare a acestora.
    (3) Funcţiunea conturilor contabile nou-introduse şi Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice sunt prevăzute în anexa nr. 3a) şi 3b).
    ART. 27
    Primăriile comunale care nu au optat pentru conducerea contabilităţii în partida dubla, conduc contabilitatea operaţiunilor privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe în partida simpla şi deschid partizi corespunzătoare conturilor contabile prevăzute în prezentele norme.
    ART. 28
    Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 3a), 3b) şi 4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1a)
    ---------
la normele metodologice
-----------------------
    A. Pentru evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice, se vor parcurge următoarele etape:
    1. Valoarea de baza V(b) a terenurilor se va determina aplicând prevederile Criteriilor nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, elaborate şi aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Valoarea terenurilor determinata la pct. 1 se va actualiza astfel:
    - cu coeficientul k(1) = 8,873, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 208 din 10 august 1994, cu modificările ulterioare
    V(T500) = V(b) x 8,873
    - cu coeficientul k(2) = 7,352, conform Hotărârii Guvernului nr. 983/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/31 decembrie 1998
    V(T983) = V(T500) x 7,352
    3. Coeficientul de actualizare a valorii terenurilor, determinata la pct. 2, pentru perioada 1 ianuarie 1999 - 31 decembrie 2002 va fi k(3) = 3,02, coeficient rezultat din raportul leu/USD la data de 31 decembrie 1998 şi 31 decembrie 2002.
    B. Pentru reevaluarea terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice se vor parcurge etapele prevăzute la lit. A, astfel:
    - Valoarea de baza a terenurilor [V(b)] se considera valoarea de înregistrare în contabilitate la data intrării în patrimoniu;
    - Se parcurg toate etapele, în situaţia în care terenurile nu au fost reevaluate, potrivit legii, până la 31 decembrie 2002;
    - Se parcurg numai etapele corespunzătoare perioadei în care terenurile nu au fost reevaluate, în situaţia în care terenurile respective au fost reevaluate, potrivit legii, la un moment dat.
    NOTA:
    Coeficienţii de actualizare a valorii terenurilor au fost transmişi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului cu adresa nr. SS/ITU/1.525 din 10 octombrie 2003.


    ANEXA 1b)
    ---------
la normele metodologice
-----------------------


                               COEFICIENŢI DE ACTUALIZARE A VALORII ACTIVELOR
                            FIXE DE NATURA CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE
                            LA 31 DECEMBRIE 2002 CUPRINSE LA GRUPA 1 "CONSTRUCŢII"
┌─────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│Cod │Grupe de obiecte de construcţii conform │ 1965 │ 1966 │ 1967 │ 1968 │ 1969 │ 1970 │ 1971 │ 1972 │ 1973 │
│grupa│H.G. nr. 964/23.12.1998, inclusiv cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferate de la grupa 2 "Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciale" conform H.G. nr. 266/1994 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ GRUPA I - CONSTRUCŢII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.1 │Construcţii industriale (clădiri 1.1) │ 7932,9│ 7932,9│ 7932,9│ 6820│ 6820│ 6820│ 5707,1│ 5707,1│ 5707,1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Construcţii speciale industriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 2.1) │ 7519,2│ 7519,2│ 7519,2│ 6433,5│ 6433,5│ 6433,5│ 5347,9│ 5347,9│ 5347,9│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.2 │Construcţii agricole (clădiri 1.2) │ 9621,9│ 9621,9│ 9621,9│ 8126,5│ 8126,5│ 8126,5│ 6631,2│ 6631,2│ 6631,2│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Construcţii speciale agricole │ 8805│ 8805│ 8805│ 7551,6│ 7551,6│ 7551,6│ 6298,3│ 6298,3│ 6298,3│
│ │(clădiri 2.2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.3 │Construcţii pentru transporturi, posta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi telecomunicaţii (clădiri 1.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Clădiri pentru transporturi şi │11061,7│11061,7│11061,7│ 8659,1│ 8659,1│ 8659,1│ 6256,6│ 6256,6│ 6256,6│
│ │telecomunicaţii cu caracter civil (1.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Clădiri pentru transporturi şi │8756,8 │ 8756,8│ 8756,8│ 7358,9│ 7358,9│ 7358,9│ 5961,1│ 5961,1│ 5961,1│
│ │telecomunicaţii cu caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │productiv (1.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii speciale pentru │ 9037,9│ 9037,9│ 9037,9│ 7692,3│ 7692,3│ 7692,3│ 6346,8│ 6346,8│ 6346,8│
│ │transporturi, posta şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii (2.4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.4 │Construcţii hidrotehnice (2.3) │ 8798,6│ 8798,6│ 8798,6│ 7305│ 7305│ 7305│ 5811,5│ 5811,5│ 5811,5│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.5 │Construcţii pentru afaceri, comerţ şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare (clădiri 1.5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Construcţii pentru afaceri, comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 1.4) │10404,2│10404,2│10404,2│ 8193,5│ 8193,5│ 8193,5│ 5982,9│ 5982,9│ 5982,9│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Construcţii pentru depozitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 1.4) │ 8980,4│ 8980,4│ 8980,4│ 7430,7│ 7430,7│ 7430,7│ 5881,1│ 5881,1│ 5881,1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii pentru depozitare (2.5) │ 7625,9│ 7625,9│ 7625,9│ 6435,3│ 6435,3│ 6435,3│ 5244,8│ 5244,8│ 5244,8│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.6 │Construcţii de locuinţe şi social - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culturale (clădiri 1.5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ A. Construcţii de locuit (clădiri 1.5) │13880,4│13880,4│13880,4│10718,2│10718,2│10718,2│ 7556│ 7556│ 7556│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Construcţii pentru învăţământ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţa, arta cultura (1.5) │ 9791,2│ 9791,2│ 9791,2│ 7790,7│ 7790,7│ 7790,7│ 5790,2│ 5790,2│ 5790,2│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii pentru ocrotirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătăţii, asistenţă socială, cultura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizica, agrement (1.5) │ 9475,8│ 9475,8│ 9475,8│ 7790,7│ 7790,7│ 7790,7│ 6105,6│ 6105,6│ 6105,6│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │D. Clădiri administrative (1.5) │10940,1│10940,1│10940,1│ 8893,1│ 8893,1│ 8893,1│ 6846,1│ 6846,1│ 6846,1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │E. Alte construcţii speciale (2.9) │ 7522,1│ 7522,1│ 7522,1│ 6514,4│ 6514,4│ 6514,4│ 5506,7│ 5506,7│ 5506,7│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.7 │Construcţii pentru transportul energiei │ 7815,7│ 7815,7│ 7815,7│ 6435,5│ 6435,5│ 6435,5│ 5055,4│ 5055,4│ 5055,4│
│ │electrice (2.6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.8 │Construcţii pentru alimentarea cu apa, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │canalizare şi îmbunătăţiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funciare (2.7) │ 8840,6│ 8840,6│ 8840,6│ 7445,8│ 7445,8│ 7445,8│ 6051,1│ 6051,1│ 6051,1│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.9 │Construcţii pentru transportul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţia petrolului, gazelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichidelor industriale, aerului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comprimat şi pentru termoficare (2.8) │ 9274,3│ 9274,3│ 9274,3│ 7734,7│ 7734,7│ 7734,7│ 6195,2│ 6195,2│ 6195,2│
└─────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

                        COEFICIENŢI DE ACTUALIZARE A VALORII ACTIVELOR FIXE DE NATURA
                         CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE LA 31 DECEMBRIE 2002
                                    CUPRINSE LA GRUPA 1 "CONSTRUCŢII"
┌─────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ Cod │Grupe de obiecte de construcţii conform │ 1974 │ 1975 │ 1976 │ 1977 │ 1978 │ 1979 │ 1980 │ 1981 │ 1982 │
│grupa│H.G. nr. 964/23.12.1998, inclusiv cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferate de la grupa 2 "Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciale" conform H.G. nr. 266/1994 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ GRUPA I-CONSTRUCŢII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.1 │Construcţii industriale (clădiri 1.1) │ 5707,1│ 5707,1│ 4966,7│ 4966,7│ 4966,7│ 4966,7│ 4226,4│ 4226,4│ 4226,4│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Construcţii speciale industriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 2.1) │ 5347,9│ 5347,9│ 4654,7│ 4654,7│ 4654,7│ 4654,7│ 3961,6│ 3961,6│ 3961,6│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.2 │Construcţii agricole (clădiri 1.2) │ 6631,2│ 6631,2│ 5525,5│ 5525,5│ 5525,5│ 5525,5│ 4419,8│ 4419,8│ 4419,8│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Construcţii speciale agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 2.2) │ 6298,3│ 6298,3│ 5398,7│ 5398,7│ 5398,7│ 5398,7│ 4499,2│ 4499,2│ 4499,2│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.3 │Construcţii pentru transporturi, posta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi telecomunicaţii (clădiri 1.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Clădiri pentru transporturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii cu caracter civil (1.3) │ 6256,6│ 6256,6│ 5084│ 5084│ 5084│ 5084│ 3911,5│ 3911,5│ 3911,5│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Clădiri pentru transporturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii cu caracter productiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(1.3) │ 5961,1│ 5961,1│ 5036,1│ 5036,1│ 5036,1│ 5036,1│ 4111,2│ 4111,2│ 4111,2│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii speciale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transporturi, posta şi telecomunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(2.4) │ 6346,8│ 6346,8│ 5220│ 5220│ 5220│ 5220│ 4093,2│ 4093,2│ 4093,2│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.4 │Construcţii hidrotehnice (2.3) │ 5811,5│ 5811,5│ 4781│ 4781│ 4781│ 4781│ 3750,5│ 3750,5│ 3750,5│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.5 │Construcţii pentru afaceri, comerţ şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare (clădiri 1.5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Construcţii pentru afaceri, comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 1.4) │ 5982,9│ 5982,9│ 4921,7│ 4921,7│ 4921,7│ 4921,7│ 3860,6│ 3860,6│ 3860,6│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Construcţii pentru depozitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 1.4) │ 5881,1│ 5881,1│ 4968,6│ 4968,6│ 4968,6│ 4968,6│ 4056,2│ 4056,2│ 4056,2│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii pentru depozitare (2.5) │ 5244,8│ 5244,8│ 4564,8│ 4564,8│ 4564,8│ 4564,8│ 3884,8│ 3884,8│ 3884,8│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.6 │Construcţii de locuinţe şi social - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culturale (clădiri 1.5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Construcţii de locuit (clădiri 1.5) │ 7556│ 7556│ 6000,3│ 6000,3│ 6000,3│ 6000,3│ 4444,6│ 4444,6│ 4444,6│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Construcţii pentru învăţământ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţa, arta cultura (1.5) │ 5790,2│ 5790,2│ 4824,8│ 4824,8│ 4824,8│ 4824,8│ 3859,4│ 3859,4│ 3859,4│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii pentru ocrotirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătăţii, asistenţă socială, cultura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizica, agrement (1.5) │ 6105,6│ 6105,6│ 5088,8│ 5088,8│ 5088,8│ 5088,8│ 4072,1│ 4072,1│ 4072,1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │D. Clădiri administrative (1.5) │ 6846,1│ 6846,1│ 5563,1│ 5563,1│ 5563,1│ 5563,1│ 4280,2│ 4280,2│ 4280,2│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │E. Alte construcţii speciale (2.9) │ 5506,7│ 5506,7│ 4872,2│ 4872,2│ 4872,2│ 4872,2│ 4237,8│ 4237,8│ 4237,8│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.7 │Construcţii pentru transportul energiei │ 5055,4│ 5055,4│ 4212,8│ 4212,8│ 4212,8│ 4212,8│ 3370,3│ 3370,3│ 3370,3│
│ │electrice (2.6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.8 │Construcţii pentru alimentarea cu apa, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │canalizare şi îmbunătăţiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funciare (2.7) │ 6051,1│ 6051,1│ 5042│ 5042│ 5042│ 5042│ 4033,1│ 4033,1│ 4033,1│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.9 │Construcţii pentru transportul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţia petrolului, gazelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichidelor industriale, aerului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comprimat şi pentru termoficare (2.8) │ 6195,2│ 6195,2│ 5096,8│ 5096,8│ 5096,8│ 5096,8│ 3997,5│ 3997,5│ 3997,5│
└─────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

                            COEFICIENŢI DE ACTUALIZARE A VALORII ACTIVELOR FIXE DE NATURA
                              CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE LA 31 DECEMBRIE 2002
                                            CUPRINSE LA GRUPA 1 "CONSTRUCŢII"
┌─────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ Cod │Grupe de obiecte de construcţii conform │ 1983 │ 1984 │ 1985 │ 1986 │ 1987 │ 1988 │ 1989 │ 1990 │ 1991 │ 1992 │
│grupa│H.G. nr. 964/23.12.1998, inclusiv cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferate de la grupa 2 "Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciale" conform H.G. nr. 266/1994 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ GRUPA I - CONSTRUCŢII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.1 │Construcţii industriale (clădiri 1.1) │ 4226,4│ 4226,4│ 2751,6│ 2751,6│ 2751,6│ 1276,8│ 1276,8│ 1276,8│ 1072,6│ 258,5│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Construcţii speciale industriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 2.1) │ 3961,6│ 3961,6│ 2560│ 2560│ 2560│ 1158,4│ 1158,4│ 1158,4│ 973,4│ 243,3│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.2 │Construcţii agricole (clădiri 1.2) │ 4419,8│ 4419,8│ 2873,5│ 2873,5│ 2873,5│ 1327,3│ 1327,3│ 1327,3│ 1163,2│ 273,7│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Construcţii speciale agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 2.2) │ 4499,2│ 4499,2│ 2849,4│ 2849,4│ 2849,4│ 1199,6│ 1199,6│ 1199,6│ 1047,7│ 253,7│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.3 │Construcţii pentru transporturi, posta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi telecomunicaţii (clădiri 1.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Clădiri pentru transporturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii cu caracter civil (1.3) │ 3911,5│ 3911,5│ 2546,5│ 2546,5│ 2546,5│ 1181,6│ 1181,6│ 1181,6│ 895│ 248,6│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Clădiri pentru transporturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii cu caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │productiv (1.3) │ 4111,2│ 4111,2│ 2676,5│ 2676,5│ 2676,5│ 1241,9│ 1241,9│ 1241,9│ 940,7│ 254,2│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii speciale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transporturi, posta şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii (2.4) │ 4093,2│ 4093,2│ 2666,9│ 2666,9│ 2666,9│ 1240,6│ 1240,6│ 1240,6│ 1052,5│ 266,4│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.4 │Construcţii hidrotehnice (2.3) │ 3750,5│ 3750,5│ 2414│ 2414│ 2414│ 1077,5│ 1077,5│ 1077,5│ 912,3│ 243,3│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.5 │Construcţii pentru afaceri, comerţ şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare (clădiri 1.5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Construcţii pentru afaceri, comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 1.4) │ 3860,6│ 3860,6│ 2480,2│ 2480,2│ 2480,2│ 1099,9│ 1099,9│ 1099,9│ 948,6│ 246,4│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Construcţii pentru depozitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 1.4) │ 4056,2│ 4056,2│ 2626,4│ 2626,4│ 2626,4│ 1196,7│ 1196,7│ 1196,7│ 1046,2│ 251,1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii pentru depozitare (2.5) │ 3884,8│ 3884,8│ 2515,4│ 2515,4│ 2515,4│ 1146,1│ 1146,1│ 1146,1│ 901,4│ 243,6│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │01.6 Construcţii de locuinţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social - culturale (clădiri 1.5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Construcţii de locuit (clădiri 1.5) │ 4444,6│ 4444,6│ 2872│ 2872│ 2872│ 1299,4│ 1299,4│ 1299,4│ 1031,1│ 267,9│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Construcţii pentru învăţământ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţa, arta cultura (1.5) │ 3859,4│ 3859,4│ 2523,5│ 2523,5│ 2523,5│ 1187,7│ 1187,7│ 1187,7│ 934,6│ 249,2│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii pentru ocrotirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătăţii, asistenţă socială, cultura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizica, agrement (1.5) │ 4072,1│ 4072,1│ 2690,8│ 2690,8│ 2690,8│ 1309,5│ 1309,5│ 1309,5│ 980,6│ 261,4│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │D. Clădiri administrative (1.5) │ 4280,2│ 4280,2│ 2746,3│ 2746,3│ 2746,3│ 1212,5│ 1212,5│ 1212,5│ 955,4│ 254,5│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │E. Alte construcţii speciale (2.9) │ 4237,8│ 4237,8│ 2727,7│ 2727,7│ 2727,7│ 1217,6│ 1217,6│ 1217,6│ 1006,4│ 264,8│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.7 │Construcţii pentru transportul energiei │ 3370,3│ 3370,3│ 2191,3│ 2191,3│ 2191,3│ 1012,3│ 1012,3│ 1012,3│ 857,6│ 209,2│
│ │electrice (2.6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.8 │Construcţii pentru alimentarea cu apa, │ 4033,1│ 4033,1│ 2644,7│ 2644,7│ 2644,7│ 1256,3│ 1256,3│ 1256,3│ 1072,6│ 264,5│
│ │canalizare şi îmbunătăţiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funciare (2.7) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.9 │Construcţii pentru transportul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţia petrolului, gazelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichidelor industriale, aerului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comprimat şi pentru termoficare (2.8) │ 3997,5│ 3997,5│ 2621,4│ 2621,4│ 2621,4│ 1245,4│ 1245,4│ 1245,4│ 1063,1│ 262,1│
└─────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

                             COEFICIENŢI DE ACTUALIZARE A VALORII ACTIVELOR FIXE DE NATURA
                               CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE LA 31 DECEMBRIE 2002
                                            CUPRINSE LA GRUPA 1 "CONSTRUCŢII"
┌─────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ Cod │Grupe de obiecte de construcţii conform │ 1993 │ 1994 │ 1995 │ 1996 │ 1997 │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ 2001 │ 2002 │
│grupa│H.G. nr. 964/23.12.1998, inclusiv cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferate de la grupa 2 "Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciale" conform H.G. nr. 266/1994 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ GRUPA I - CONSTRUCŢII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.1 │Construcţii industriale (clădiri 1.1) │ 70│ 29,2│ 17│ 11,3│ 5,2│ 3,6│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Construcţii speciale industriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 2.1) │ 70,8│ 29,7│ 16,7│ 11,3│ 5,3│ 3,6│ 2,5│ 1,6│ 1,2│ 1│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.2 │Construcţii agricole (clădiri 1.2) │ 72,8│ 30,2│ 17,2│ 11,4│ 5,3│ 3,6│ 2,5│ 1,6│ 1,2│ 1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Construcţii speciale agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 2.2) │ 70,7│ 29,3│ 16,9│ 11,2│ 5,3│ 3,6│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.3 │Construcţii pentru transporturi, posta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi telecomunicaţii (clădirii 1.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Clădiri pentru transporturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii cu caracter civil (1.3) │ 69│ 29,1│ 17│ 11,2│ 5,1│ 3,5│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Clădiri pentru transporturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii cu caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │productiv (1.3) │ 70,9│ 29,9│ 17,2│ 11,5│ 5,2│ 3,6│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii speciale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transporturi, posta şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii (2.4) │ 70│ 27,4│ 16│ 11,6│ 5,4│ 3,5│ 2,4│ 1,5│ 1,2│ 1│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.4 │Construcţii hidrotehnice (2.3) │ 67│ 26,3│ 15,3│ 11,3│ 5,4│ 3,7│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.5 │Construcţii pentru afaceri, comerţ şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitare (clădiri 1.5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Construcţii pentru afaceri, comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 1.4) │ 68,8│ 29,5│ 17,4│ 11,4│ 5,2│ 3,5│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Construcţii pentru depozitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(clădiri 1.4) │ 71│ 29,6│ 17,2│ 11,5│ 5,2│ 3,6│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii pentru depozitare (2.5) │ 69,4│ 29,3│ 17│ 11,4│ 5,2│ 3,6│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.6 │Construcţii de locuinţe şi social - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culturale (clădiri 1.5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │A. Construcţii de locuit (clădiri 1.5) │ 74,3│ 30,6│ 18,2│ 11,8│ 5,4│ 3,7│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │B. Construcţii pentru învăţământ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţa, arta cultura (1.5) │ 70,6│ 29,7│ 17,4│ 11,5│ 5,2│ 3,6│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │C. Construcţii pentru ocrotirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătăţii, asistenţă socială, cultura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizica, agrement (1.5) │ 74,1│ 31│ 18,1│ 12│ 5,5│ 3,6│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │D. Clădiri administrative (1.5) │ 71,2│ 29,5│ 17,4│ 11,5│ 5,3│ 3,6│ 2,4│ 1,6│ 1,2│ 1│
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │E. Alte construcţii speciale (2.9) │ 74.4│ 32.5│ 18.4│ 12.1│ 5.6│ 3.7│ 2.5│ 16│ 1,2│ 1│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.7 │Construcţii pentru transportul energiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electrice (2.6) │ 59,1│ 23,5│ 14,2│ 9,6│ 4,8│ 3,3│ 2,2│ 1,6│ 1,2│ 1│
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.8 │Construcţii pentru alimentarea cu apa, │ 66,7│ 28,9│ 16,1│ 11,5│ 5,5│ 3,8│ 2,4│ 1,5│ 1,2│ 1│
│ │canalizare şi îmbunătăţiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funciare (2.7) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│01.9 │Construcţii pentru transportul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuţia petrolului, gazelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichidelor industriale, aerului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comprimat şi pentru termoficare (2.8) │ 66,2│ 27,7│ 16,4│ 12│ 5,8│ 4,4│ 2,5│ 1,4│ 1,1│ 1│
└─────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

-------
    *) Coeficienţii de actualizare au fost stabiliţi în baza datelor transmise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - cu adresa nr. 5136/20.10.2003


    ANEXA 1c)
    ---------
la normele metodologice
-----------------------

                 Coeficienţii de actualizare calculaţi pe baza
                  Indicilor preţurilor producţiei industriale
                            valabili pentru grupele:

    2. "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de
        lucru)",
    3. "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare",
    4. "Mijloace de transport",
    6. "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a
        valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

    ┌────┬─────────────┐
    │ANUL│Coeficient de│
    │ │actualizare │
    ├────┼─────────────┤
    │1973│ 2510,8 │
    ├────┼─────────────┤
    │1974│ 2503,3 │
    ├────┼─────────────┤
    │1975│ 2423,4 │
    ├────┼─────────────┤
    │1976│ 2252,2 │
    ├────┼─────────────┤
    │1977│ 2201,6 │
    ├────┼─────────────┤
    │1978│ 2300,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │1979│ 2302,8 │
    ├────┼─────────────┤
    │1980│ 2302,8 │
    ├────┼─────────────┤
    │1981│ 2300,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │1982│ 2046,7 │
    ├────┼─────────────┤
    │1983│ 1857,3 │
    ├────┼─────────────┤
    │1984│ 1762,1 │
    ├────┼─────────────┤
    │1985│ 1763,9 │
    ├────┼─────────────┤
    │1986│ 1783,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │1987│ 1783,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │1988│ 1801,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │1989│ 1801,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │1990│ 1801,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │1991│ 1458,7 │
    ├────┼─────────────┤
    │1992│ 474,2 │
    ├────┼─────────────┤
    │1993│ 169,2 │
    ├────┼─────────────┤
    │1994│ 63,8 │
    ├────┼─────────────┤
    │1995│ 26,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │1996│ 19,6 │
    ├────┼─────────────┤
    │1997│ 13,1 │
    ├────┼─────────────┤
    │1998│ 5,2 │
    ├────┼─────────────┤
    │1999│ 3,9 │
    ├────┼─────────────┤
    │2000│ 2,7 │
    ├────┼─────────────┤
    │2001│ 1,8 │
    ├────┼─────────────┤
    │2002│ 1,0 │
    └────┴─────────────┘


-----------
    * Coeficienţii de actualizare au fost comunicaţi de Institutul Naţional de Statistica cu adresa nr. 35752/01 octombrie 2003.


    ANEXA 1d)
    ---------
la normele metodologice
------------------------

   Coeficienţii de actualizare calculaţi pe baza
Indicilor preţurilor de consum valabili pentru grupa
               5 "Animale şi plantaţii"
    ┌────┬─────────────┐
    │ANUL│Coeficient de│
    │ │actualizare │
    ├────┼─────────────┤
    │1973│ 2868,9 │
    ├────┼─────────────┤
    │1974│ 2849,0 │
    ├────┼─────────────┤
    │1975│ 2818,0 │
    ├────┼─────────────┤
    │1976│ 2812,4 │
    ├────┼─────────────┤
    │1977│ 2795,6 │
    ├────┼─────────────┤
    │1978│ 2778,9 │
    ├────┼─────────────┤
    │1979│ 2735,2 │
    ├────┼─────────────┤
    │1980│ 2681,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │1981│ 2626,4 │
    ├────┼─────────────┤
    │1982│ 2547,4 │
    ├────┼─────────────┤
    │1983│ 2162,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │1984│ 2077,3 │
    ├────┼─────────────┤
    │1985│ 2054,7 │
    ├────┼─────────────┤
    │1986│ 2038,4 │
    ├────┼─────────────┤
    │1987│ 2018,2 │
    ├────┼─────────────┤
    │1988│ 2000,2 │
    ├────┼─────────────┤
    │1989│ 1957,2 │
    ├────┼─────────────┤
    │1990│ 1935,9 │
    ├────┼─────────────┤
    │1991│ 1841,9 │
    ├────┼─────────────┤
    │1992│ 681,7 │
    ├────┼─────────────┤
    │1993│ 219,6 │
    ├────┼─────────────┤
    │1994│ 61,7 │
    ├────┼─────────────┤
    │1995│ 26,1 │
    ├────┼─────────────┤
    │1996│ 19,7 │
    ├────┼─────────────┤
    │1997│ 14,2 │
    ├────┼─────────────┤
    │1998│ 5,6 │
    ├────┼─────────────┤
    │1999│ 3,5 │
    ├────┼─────────────┤
    │2000│ 2,4 │
    ├────┼─────────────┤
    │2001│ 1,6 │
    ├────┼─────────────┤
    │2002│ 1,0 │
    └────┴─────────────┘

----------
    * Coeficienţii de actualizare au fost comunicaţi de Institutul Naţional de Statistica cu adresa nr. 35752/01 octombrie 2003.


    ANEXA 2a)
    ---------
la normele metodologice
------------------------

                                                  APROBAT
                                           Ordonator de credite

                                    SITUAŢIA
               privind determinarea diferenţelor din reevaluarea
               activelor fixe corporale care se supun amortizării
                      începând cu data de 1 ianuarie 2004
 ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
 │Denumire │Nr. │Cod clasi-│Anul şi │Valoarea │Durata │Durata │
 │activ fix │inventar │ficaţie │luna │de înre- │normală de│normală de│
 │ │ │din │intrării │gistrare │utilizare │utilizare │
 │ │ │Catalog │în patri- │în contab.│din │consumată │
 │ │ │ │moniu │ - lei - │Catalog │la │
 │ │ │ │ │ │ - luni - │31.12.2003│
 │ │ │ │ │ │ │ - luni - │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ A │ B │ C │ D │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
 ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
 │Durata │Gradul de │Valoarea │Valoarea │Coeficient │Valoarea de│
 │normală de │utilizare │aferentă │aferentă │de │înregis- │
 │utilizare │ - % - │duratei │duratei │actualizare │trare în │
 │rămasă │ │normale de │normale de │ │contab. │
 │ - luni - │ │utilizare │utilizare │ │actualizată│
 │ │ │consumată │rămasă │ │ - lei - │
 │ │ │ - lei - │ - lei - │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 4=2-3 │ 5=3/2 │ 6=1x5 │ 7=1-6 │ 8 │ 9=1x8 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
 ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
 │Diferenţe │Ajustări ale│Diferenţe de│Diferenţe de│Diferenţe de│Valoarea │
 │din │valorii de │inreg. în │inreg. în │inreg. în │de │
 │reevaluare │înregistrare│contab. la │contab. la │contab. la │amortizat │
 │ - lei - │în contab. │31.12.2003 │31.12.2003 │31.12.2003 │ │
 │ │actualizată │ - lei - │aferente │aferente │ │
 │ │propuse de │ │duratei │duratei │ │
 │ │comisia de │ │normale de │normale de │ │
 │ │inventariere│ │utilizare │utilizare │ │
 │ │ - lei - │ │consumată │rămasă │ │
 │ │ │ │ - lei - │ - lei - │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 10=9-1 │ 11 │ 12=10+/-11 │ 13=12x5 │ 14=12-13 │ 15=7+14 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
            Conducătorul comp. Preşedintele comisiei
            financiar-contabil de inventariere


--------
    * Datele din col. 11 se completează de către comisia de inventariere;
    ** Datele din celelalte coloane se completează de către compartimentul contabilitate (financiar-contabilitate)
    *** În aceasta situaţie se includ şi activele care nu se reevaluează potrivit legii, dar se supun amortizării începând cu data de 1 ianuarie 2004.


    ANEXA 2b)
    ---------
la normele metodologice
-----------------------

                                              Aprobat
                                       Ordonator de credite

                                    SITUAŢIA
               privind determinarea diferenţelor din reevaluarea
             activelor fixe corporale care nu se supun amortizării
                şi aparţin domeniului public al statului sau al
                      unităţilor administrativ-teritoriale
 ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
 │Denumire │Nr. │Cod de │Anul şi luna│Valoarea de │Coeficient │
 │activ fix │inventar │clasificaţie│intrării în │înregistrare│de │
 │ │ │din Catalog │instituţie │în contab. │actualizare│
 │ │ │ │ │ - lei - │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ A │ B │ C │ D │ 1 │ 2 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │Valoarea de │Diferenţe din │Ajustări ale valo- │Diferenţe de │
 │înregistrare în │reevaluare │rii de înregistrare│înregistrat în │
 │contab. │ - lei - │în contab. │contab. la │
 │actualizată │ │actualizată propuse│31.12.2003 │
 │ - lei - │ │de comisia de │ - lei - │
 │ │ │inventariere │ │
 │ │ │ - lei - │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 3=1x2 │ 4=3-1 │ 5 │ 6=4+/-5 │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
           Conducătorul compartimentului Preşedintele comisiei
           financiar-contabil de inventariere


-------------
    * Datele din col. 5 se completează de către comisia de inventariere;
    ** Datele din celelalte coloane se completează de către compartimentul contabilitate (financiar-contabilitate)


    ANEXA 2c)
    ---------
la normele metodologice
-----------------------

                                                  Aprobat
                                           Ordonator de credite

                                    SITUAŢIA
               privind determinarea diferenţelor din reevaluarea
             activelor fixe corporale care nu se supun amortizării
                şi aparţin domeniului privat al statului sau al
                      unităţilor administrativ-teritoriale
 ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
 │Denumire │Nr. │Cod de │Anul şi luna│Valoarea de │Coeficient │
 │activ fix │inventar │clasificaţie│intrării în │înregistrare│de │
 │ │ │din Catalog │instituţie │în contab. │actualizare│
 │ │ │ │ │ - lei - │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ A │ B │ C │ D │ 1 │ 2 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │Valoarea de │Diferenţe din │Ajustări ale valo- │Diferenţe de │
 │înregistrare în │reevaluare │rii de înregistrare│înregistrat în │
 │contab. │ - lei - │în contab. │contab. la │
 │actualizată │ │actualizată propuse│31.12.2003 │
 │ - lei - │ │de comisia de │ - lei - │
 │ │ │inventariere │ │
 │ │ │ - lei - │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 3=1x2 │ 4=3-1 │ 5 │ 6=4+/-5 │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
          Conducătorul compartimentului Preşedintele comisiei
             financiar-contabil de inventariere


-------------
    * Datele din col. 5 se completează de către comisia de inventariere;
    ** Datele din celelalte coloane se completează de către compartimentul contabilitate (financiar-contabilitate)


    ANEXA 2d)
    ---------
la normele metodologice
------------------------

                                                  Aprobat
                                           Ordonator de credite

           Situaţia privind determinarea diferenţelor din reevaluare
                       a activelor fixe corporale în curs
 ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
 │Denumire │Cod de │Anul │Valoarea │Coeficient│Valoarea │Diferenţe │
 │obiectiv │clasifi- │realizării│de inreg. │de │de înre- │din │
 │în curs de│care din │lucrărilor│în contab.│actuali- │gistrare │reevaluare│
 │execuţie │catalog │ │(din rulaj│zare │în contab.│ - lei - │
 │ │ │ │debitor │ │actuali- │ │
 │ │ │ │cont 415) │ │zată │ │
 │ │ │ │ - lei - │ │ - lei - │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3=1x2 │ 4=3-1 │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ ........ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ ........ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │Total │ ........ │ │ │ │
 └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
                     ┌────────────────────┬────────────┐
                     │Ajustări ale valorii│Diferenţe de│
                     │de înregistrare în │înregistrat │
                     │contabilitate │în contab. │
                     │actualizată propuse │la │
                     │de comisia de │31.12.2003 │
                     │inventariere │ - lei - │
                     │ - lei - │ │
                     ├────────────────────┼────────────┤
                     │ 5 │ 6=4+/-5 │
                     ├────────────────────┼────────────┤
                     │ │ │
                     ├────────────────────┼────────────┤
                     │ │ │
                     ├────────────────────┼────────────┤
                     │ │ │
                     └────────────────────┴────────────┘
    Conducătorul compartimentului Preşedintele comisiei
            de inventariere financiar-contabil


-------------
    * Datele din col. 5 se completează de către comisia de inventariere;
    ** Datele din celelalte coloane se completează de către compartimentul contabilitate (financiar-contabilitate)


    ANEXA 2e)
    ---------
la normele metodologice
-------------------------

                                                  Aprobat
                                           Ordonator de credite

                 Situaţia privind determinarea diferenţelor din
                 reevaluare a activelor fixe corporale la care
                           s-au efectuat modernizări
 ┌─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┐
 │Denumire │Nr. de │Cod de │Anul in-│Valoarea │Coefi- │Valoarea │Diferen-│
 │activ fix│inventar │clasifi- │trării │de inreg.│cient de│de înre- │te din │
 │ │ │care din │în pa- │în contab│actuali-│gistrare │reevalu-│
 │ │ │Catalog │trimoniu│şi valoa-│zare │în contab│are │
 │ │ │ │sau al │rea mo- │ │actuali- │ - lei -│
 │ │ │ │moderniz│derniza- │ │zată │ │
 │ │ │ │ │rilor │ │ - lei -│ │
 │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │
 ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ A │ B │ C │ D │ 1 │ 2 │ 3=1x2 │ 4=3-1 │
 ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ ..... │ │ │ │
 ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ TOTAL │ ..... │ │ │ │
 └─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘
                     ┌────────────────────┬────────────┐
                     │Ajustări ale valorii│Diferenţe de│
                     │de înregistrare în │înregistrat │
                     │contabilitate │în contab. │
                     │actualizată propuse │la │
                     │de comisia de │31.12.2003 │
                     │inventariere │ - lei - │
                     │ - lei - │ │
                     ├────────────────────┼────────────┤
                     │ 5 │ 6=4+/-5 │
                     ├────────────────────┼────────────┤
                     │ │ │
                     ├────────────────────┼────────────┤
                     │ │ │
                     ├────────────────────┼────────────┤
                     │ │ │
                     └────────────────────┴────────────┘

           Conducătorul compartimentului Preşedintele comisiei
             financiar-contabil de inventariere


-------------
    * Datele din col. 5 se completează de către comisia de inventariere;
    ** Datele din celelalte coloane se completează de către compartimentul contabilitate (financiar-contabilitate)


    ANEXA 3a)
    ---------
la normele metodologice
-----------------------


                         ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE
    a diferenţelor rezultate în urma reevaluării activelor fixe corporale şi în curs la data de 31 decembrie 2003 şi transpunerea soldurilor conturilor la data de 1 ianuarie 2004:

    I. În contabilitatea instituţiilor publice:

    1. În Planul de conturi pentru instituţiile publice se introduc următoarele conturi:

    305 "Diferenţe din reevaluare";
    04 "Amortizări privind activele fixe necorporale";
    05 "Amortizări privind activele fixe corporale";
    06 "Active fixe în curs".

    Contul 305 "Diferenţe din reevaluare"

    Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice înregistrează la 31 decembrie 2003 diferenţele din reevaluare rezultate ca diferenţa dintre valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată şi valoarea de înregistrare în contabilitate a activelor fixe la data intrării în instituţie.
    Contul 305 "Diferenţe din reevaluare" este un cont de pasiv. În credit se înregistrează la 31 decembrie 2003 rezultatele reevaluării determinate ca diferenţa între valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată şi valoarea de înregistrare în contabilitate a activelor fixe corporale sau în curs supuse reevaluării potrivit legii, iar în debit, la 1 ianuarie 2004, diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare consumată a activelor fixe care se transfera asupra conturilor de amortizare, precum şi diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare rămasă care se transfera asupra surselor de finanţare a cheltuielilor. Soldul creditor al contului reprezintă diferenţele rezultate din reevaluare.
    Se dezvolta în următoarele conturi analitice:
    305.1 "Diferenţe din reevaluarea bunurilor care aparţin domeniului
           public al statului";
    305.2 "Diferenţe din reevaluarea bunurilor care aparţin domeniului
           privat al statului";
    305.3 "Diferenţe din reevaluarea bunurilor care aparţin domeniului
           public al unităţilor administrativ-teritoriale";
    305.4 "Diferenţe din reevaluarea bunurilor care aparţin domeniului
           privat al unităţilor administrativ-teritoriale".
    În cadrul acestor conturi, diferenţele din reevaluare se vor detalia pe următoarele categorii de active fixe: terenuri; amenajări la terenuri; construcţii; echipamente tehnologice; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; mijloace de transport; animale şi plantaţii; mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale; active fixe corporale în curs.

    Contul 305 "Diferenţe din reevaluare" se creditează prin debitul conturilor:
    011 "Terenuri"
         - cu plusul de valoare rezultat ca diferenţa între valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată şi valoarea de înregistrare în contabilitate a terenurilor la data intrării în instituţie;
    012 "Amenajări la terenuri"
         - cu plusul de valoare rezultat ca diferenţa între valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată şi valoarea de înregistrare în contabilitate a amenajărilor la terenuri la data intrării în instituţie;
    013 "Active fixe corporale"
         - cu plusul de valoare rezultat ca diferenţa între valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată şi valoarea de înregistrare în contabilitate a activelor fixe corporale la data intrării în instituţie;
    411 "Cheltuieli din credite externe"
         - cu plusul de valoare rezultat ca diferenţa între valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată şi valoarea de înregistrare în contabilitate a activelor fixe în curs la data intrării în instituţie;
    415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare"
         - cu plusul de valoare rezultat ca diferenţa între valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată şi valoarea de înregistrare în contabilitate a activelor fixe în curs la data intrării în instituţie;

    Contul 305 "Diferenţe din reevaluare" se debitează prin creditul conturilor:
    05 "Amortizări privind activele fixe corporale"
        - cu diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare consumată a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice la 30 septembrie 2003, care urmează să se amortizeze;
    306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
         - cu diferenţele din reevaluare aferente activelor fixe care nu se amortizează şi care se transfera asupra fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului;
    307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
         - cu diferenţele din reevaluare aferente activelor fixe care nu se amortizează şi care se transfera asupra fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului;
    308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale"
         - cu diferenţele din reevaluare aferente activelor fixe care nu se amortizează şi care se transfera asupra fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale;
    309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale"
         - cu diferenţele din reevaluare aferente activelor fixe care nu se amortizează şi care se transfera asupra fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale;
     337 "Fonduri cu destinaţie specială"
          - cu diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare rămasă aferentă activelor fixe corporale care urmează să se amortizeze, transferate asupra surselor de finanţare a cheltuielilor.
    528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse"
         - cu diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare rămasă aferentă activelor fixe corporale care urmează să se amortizeze, transferate asupra surselor de finanţare a cheltuielilor.
    702 "Finanţarea din anii precedenţi şi alte surse"
         - cu diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare rămasă aferentă activelor fixe corporale care urmează să se amortizeze, transferate asupra sursei de finanţare a cheltuielilor.
    Etc.

    Contul 04 "Amortizări privind activele fixe necorporale"

    Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice înregistrează amortizarea activelor fixe necorporale, care potrivit legii se supun amortizării. Este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare în contabilitate a activelor fixe necorporale. În creditul contului se înregistrează începând cu data de 1 ianuarie 2004 amortizarea activelor fixe necorporale iar în debit valoarea amortizării activelor fixe necorporale ieşite din patrimoniu. Soldul creditor reprezintă amortizarea activelor fixe necorporale existente în patrimoniu.
    Se detaliază pe conturi sintetice de gradul II pe categorii de active fixe necorporale, corespunzător prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, astfel:
    041 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare";
    042 "Amortizarea brevetelor, certificatelor de înregistrare, mărcilor
         şi altor titluri de protecţie a drepturilor de proprietate
         intelectuală, licenţelor şi altor valori similare";
    043 "Amortizarea altor active fixe necorporale".

    Contul 04 "Amortizări privind activele fixe necorporale" se creditează prin debitul următoarelor conturi:
    312 "Fondul activelor fixe necorporale"
         - cu valoarea aferentă duratei normale de utilizare consumată a activelor fixe necorporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice la 30 septembrie 2003 care urmează să se amortizeze şi care se transfera asupra contului de amortizare;
    410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget"
         - lunar, cu valoarea amortizării activelor fixe necorporale, procurate din credite bugetare.
    411 "Cheltuieli din credite externe"
         - lunar, cu valoarea amortizării activelor fixe necorporale, procurate din credite externe.
    420 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri proprii"
         - lunar, cu valoarea amortizării activelor fixe necorporale, procurate din venituri proprii.
    421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială"
         - lunar, cu valoarea amortizării activelor fixe necorporale, procurate din fonduri cu destinaţie specială;
    Etc.

    Contul 04 "Amortizări privind activele fixe necorporale" se debitează prin creditul conturilor:
    02 "Active fixe necorporale"
        - cu valoarea amortizării activelor fixe necorporale ieşite din patrimoniu.

    Contul 05 "Amortizări privind activele fixe corporale"

    Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice înregistrează amortizarea activelor fixe corporale, care potrivit legii se supun amortizării. Este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare în contabilitate a activelor fixe corporale. În creditul contului se înregistrează începând cu data de 1 ianuarie 2004 amortizarea activelor fixe corporale, iar în debit se înregistrează valoarea amortizată a activelor fixe corporale ieşite din patrimoniu. Soldul creditor reprezintă amortizarea activelor fixe corporale existente în patrimoniu.
    Se dezvolta în conturi sintetice de gradul II pe categorii de active fixe corporale potrivit Hotărârii Guvernului nr. 964/1998, astfel:
    051 "Amortizarea construcţiilor";
    052 "Amortizarea echipamentelor tehnologice";
    053 "Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control
         şi reglare";
    054 "Amortizarea mijloacelor de transport";
    055 "Amortizarea animalelor şi plantaţiilor";
    056 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
         de protecţie ale valorilor umane şi materiale şi altor active
         corporale"

    Contul 05 "Amortizări privind activele fixe corporale" se creditează prin debitul următoarelor conturi:
    012 "Amenajări la terenuri"
         - cu valoarea amortizată aferentă amenajărilor la terenuri intrate în patrimoniu prin donaţie, transfer cu titlu gratuit între instituţii sau redistribuiri între unităţi;
    013 "Active fixe corporale"
         - cu valoarea amortizată aferentă activelor fixe corporale intrate în patrimoniu prin donaţie, transfer cu titlu gratuit între instituţii sau redistribuiri între unităţi;
    305 "Diferenţe din reevaluare"
         - cu diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare consumată a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice la 30 septembrie 2003, care urmează să se amortizeze;
    307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
         - cu valoarea aferentă duratei normale de utilizare consumată a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice la 30 septembrie 2003 care urmează să se amortizeze şi care se transfera asupra contului de amortizare;
    309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii
         administrativ-teritoriale"
         - cu valoarea aferentă duratei normale de utilizare consumată a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice la 30 septembrie 2003 care urmează să se amortizeze şi care se transfera asupra contului de amortizare;
    410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget"
         - lunar, cu valoarea amortizării activelor fixe corporale, procurate din credite bugetare.
    411 "Cheltuieli din credite externe"
         - lunar, cu valoarea amortizării activelor fixe corporale, procurate din credite externe.
    420 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri proprii"
         - lunar, cu valoarea amortizării activelor fixe corporale, procurate din venituri proprii.
    421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială"
         - lunar, cu valoarea amortizării activelor fixe corporale, procurate din fonduri cu destinaţie specială;
    Etc.

    Contul 05 "Amortizări privind activele fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor:
    012 "Amenajări la terenuri"
         - cu valoarea amortizării amenajărilor la terenuri ieşite din patrimoniu;
    013 "Active fixe corporale"
         - cu valoarea amortizării activelor fixe corporale ieşite din patrimoniu.

    Contul 06 "Active fixe în curs"

    Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenta activelor fixe necorporale şi corporale în curs (lucrări de investiţii care nu au fost terminate şi recepţionate până la finele anului şi care se reportează în anul următor- evidenţiate în prezent cu ajutorul contului 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare"). La finele anului 2003, soldul contului 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare" şi al contului 411 "Cheltuieli din credite externe" (partea reprezentând lucrări de investiţii care nu au fost terminate şi recepţionate până la finele anului) se transfera asupra contului 06 "Active fixe în curs".
    Contul 06 "Active fixe în curs" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile aferente investiţiilor neterminate la finele anului, care se continua şi în anul următor, iar în credit investiţiile terminate, recepţionate, puse în funcţiune şi înregistrate ca active fixe. Soldul contului reprezintă cheltuieli pentru investiţii ce se executa în continuare.
    Se dezvolta în următoarele conturi sintetice de gradul II;
    061 "Active fixe necorporale în curs";
    062 "Active fixe corporale în curs".
    Contabilitatea analitica se conduce pe obiective de investiţii, grupate pe surse de finanţare.
    Valoarea activelor fixe puse în funcţiune executate în mai mulţi ani se stabileşte pe baza datelor preluate din fişa deschisă în cadrul contului 06 "Active fixe în curs" pe fiecare obiectiv de investiţii la care se adauga cheltuielile efectuate în anul curent şi evidenţiate în conturile 410, 420, 421, etc., după caz.
    Contul 06 "Active fixe în curs" se debitează prin creditul conturilor:
    410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget"
        - la finele anului, cu valoarea cheltuielilor cu investiţiile în curs finanţate din buget, efectuate în cursul anului;
        - la finalizarea investiţiei, preluarea cheltuielilor finanţate din buget, efectuate în anul curent pentru active fixe ce urmează să se amortizeze;
    411 "Cheltuieli din credite externe"
        - la finele anului, cu valoarea cheltuielilor cu investiţiile în curs finanţate din credite externe, efectuate în cursul anului;
        - la finalizarea investiţiei, preluarea cheltuielilor finanţate din credite externe, efectuate în anul curent pentru active fixe ce urmează să se amortizeze;
    420 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri proprii"
        - la finele anului, cu valoarea cheltuielilor cu investiţiile în curs finanţate din venituri proprii, efectuate în cursul anului;
        - la finalizarea investiţiei, preluarea cheltuielilor finanţate din venituri proprii, efectuate în anul curent pentru active fixe ce urmează să se amortizeze;
    421 "Cheltuieli cu destinaţie specială"
        - la finele anului, cu valoarea cheltuielilor cu investiţiile în curs finanţate din fonduri cu destinaţie specială, efectuate în cursul anului;
        - la finalizarea investiţiei, preluarea cheltuielilor finanţate din fonduri cu destinaţie specială, efectuate în anul curent pentru active fixe ce urmează să se amortizeze;
    Etc.
    Contul 06 "Active fixe în curs" se creditează prin debitul următoarelor conturi:
    012 "Amenajări de terenuri"
        - la finalizarea investiţiei, cu valoarea de înregistrare a acesteia în situaţia în care activul fix rezultat se supune amortizării;
    013 "Active fixe corporale"
        - la finalizarea investiţiei, cu valoarea de înregistrare a acesteia în situaţia în care activul fix rezultat se supune amortizării;
    02 "Active fixe necorporale"
       - la finalizarea investiţiei, cu valoarea de înregistrare a activului fix necorporal în situaţia în care se supune amortizării;
    337 "Fonduri cu destinaţie specială"
        - la finele anului când se finalizează investiţia, cu valoarea de înregistrare a acesteia, finanţată din fonduri cu destinaţie specială, în situaţia în care activul fix rezultat nu se supune amortizării;
    528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse"
        - la finele anului când se finalizează investiţia, cu valoarea de înregistrare a acesteia, finanţată din venituri proprii, în situaţia în care activul fix rezultat nu se supune amortizării;
    702 "Finanţarea din anii precedenţi şi alte surse"
        - la finele anului când se finalizează investiţia, cu valoarea de înregistrare a investiţiei terminate, finanţată din buget, în situaţia în care activul fix rezultat nu se supune amortizării.
    Etc.

    2. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni:

    2.1. Înregistrări contabile la 31 decembrie 2003:
         - Înregistrarea diferenţelor rezultate din reevaluarea activelor fixe corporale şi în curs la 31 decembrie 2003 (col. 12 din Anexa 2a, col. 6 din Anexele 2b, 2c, 2d, 2e la prezentele norme):

           % = 305 "Diferenţe din reevaluare"
    011 "Terenuri"
    012 "Amenajări la terenuri"
    013 "Active fixe corporale"
    411 "Cheltuieli din credite externe"
    415 "Cheltuieli pentru investiţii
         în continuare"


    - transferul soldului contului 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare" în contul 06 "Active fixe în curs":

    06 "Active fixe în curs" = 415 "Cheltuieli pentru investiţii
                                             în continuare"


    - transferul soldului contului 411 "Cheltuieli din credite externe" -partea aferentă investiţiilor în continuare în contul 06 "Active fixe în curs":

    06 "Active fixe în curs" = 411 "Cheltuieli din credite externe"


    - scoaterea documentelor aflate în fondurile bibliotecilor, muzeelor şi arhivelor care au statut de bunuri culturale comune, din categoria activelor fixe corporale şi trecerea acestora în categoria obiectelor de inventar în folosinţa:

                  % = 013 "Active fixe corporale"

    307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc
         domeniul privat al statului"
    309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc
         domeniul privat al unităţii
         administrativ-teritoriale"

                              şi

    603 "Obiecte de inventar în
         folosinţa" = 311 "Fondul obiectelor de inventar"


    2.2. La 1 ianuarie 2004, transferul soldurilor conturilor contabile de fonduri aferente:

    a) activelor fixe necorporale care se amortizează:

    312 "Fondul activelor fixe
         necorporale"
                              = %
                                   04 "Amortizări privind activele fixe
                                   necorporale" (col. 6 din Anexa 2a la
                                   Norme)
                                   337 "Fonduri cu destinaţie specială"
                                   528 "Venituri din anii precedenţi şi
                                   alte surse"
                                   702 "Finanţare de la buget privind
                                   anii precedenţi şi alte surse", etc.
                                   (col. 7 din Anexa 2a la Norme)


    b) activelor fixe corporale care se amortizează

    307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc
         domeniul privat al statului" = %

                                             05 "Amortizări privind activele
                                             fixe corporale" (col. 6 din Anexa
                                             2a la Norme)
                                             337 "Fonduri cu destinaţie
                                             specială"
                                             528 "Venituri din anii precedenţi
                                             şi alte surse"
                                             702 "Finanţarea de la buget privind
                                             anii precedenţi şi alte surse",
                                             etc. (col. 7 din Anexa 2a la Norme)
    309 "Fondul bunurilor care
        alcătuiesc domeniul privat al
        unităţii administrativ -
        teritoriale" = %
                                             05 "Amortizări privind activele
                                             fixe corporale" (col. 6 din Anexa
                                             2a la Norme)
                                             337 "Fonduri cu destinaţie
                                             specială"
                                             528 "Venituri din anii precedenţi
                                             şi alte surse"
                                             702 "Finanţare de la buget privind
                                             anii precedenţi şi alte surse",
                                             etc. (col. 7 din Anexa 2a
                                             la Norme)


    2.3. La 1 ianuarie 2004, transferul soldurilor conturilor de diferenţe din reevaluare aferente:
    a) activelor fixe corporale care se amortizează:

    305 "Diferenţe din reevaluare" = 05 "Amortizări privind activele fixe
                                             corporale"
                                         (col. 13 din Anexa 2a la Norme)

    305 "Diferenţe din reevaluare" = %
                                         337 "Fonduri cu destinaţie specială"
                                         528 "Venituri din anii precedenţi şi
                                             alte surse"
                                         702 "Finanţarea din anii precedenţi
                                             şi alte surse"
                                         (col. 14 din Anexa 2a la Norme)


    b) activelor fixe corporale care nu se amortizează

    305 "Diferenţe din reevaluare" = %
                                         306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc
                                         domeniul public al statului"
                                         308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc
                                         domeniul public al unităţii
                                         administrativ-teritoriale"
                                         (col. 6 din Anexa 2b la Norme)
    305 "Diferenţe din reevaluare" = %
                                         307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc
                                         domeniul privat al statului"
                                         309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc
                                         domeniul privat al unităţii
                                         administrativ-teritoriale"
                                         (col. 6 din Anexa 2c la Norme)


    c) activelor fixe corporale în curs:

    305 "Diferenţe din reevaluare" = %
                                         337 "Fonduri cu destinaţie specială"
                                         528 "Venituri din anii precedenţi şi
                                             alte surse"
                                         702 "Finanţarea din anii precedenţi
                                             şi alte surse"
                                         (col. 6 din Anexa 2d la Norme)


    2.4. Începând cu data de 1 ianuarie 2004, înregistrarea cheltuielilor aferente amortizării activelor fixe necorporale:

              % = 04 "Amortizări privind activele
                                           fixe necorporale"
    410 "Cheltuielile instituţiei
        publice finanţate de la buget"
    411 "Cheltuieli din credite externe"
    420 "Cheltuielile instituţiei publice
        finanţate din venituri proprii"
    421 "Cheltuieli din fonduri cu
        destinaţie specială" etc
        (titlul 70 " Cheltuieli de capital")


    2.5. Începând cu data de 1 ianuarie 2004, înregistrarea cheltuielilor aferente amortizării activelor fixe corporale:

             % = 05 "Amortizări privind activele
                                               fixe corporale"
    410 "Cheltuielile instituţiei
        publice finanţate de la buget"
    411 "Cheltuieli din credite externe"
    420 "Cheltuielile instituţiei publice
        finanţate din venituri proprii"
    421 "Cheltuieli din fonduri cu
        destinaţie specială" etc
       (titlul 70 " Cheltuieli de capital")


    NOTA:
    În situaţia în care nu se pot identifica sursele de finanţare şi capitolele de cheltuieli din care au fost procurate activele fixe, valoarea aferentă duratei de utilizare rămasă se înregistrează în conturi contabile în funcţie de modalitatea de finanţare a instituţiei publice, potrivit prevederilor Legii privind finanţele publice nr. 500/2002 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, la capitolele de cheltuieli de la care se finanţează activitatea de baza a instituţiei.
    2.6. Înregistrări specifice instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii care potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 au calculat şi înregistrat în conturi în afară bilanţului diferenţele din reevaluare şi amortizarea activelor fixe:
    a) Diferenţele din reevaluare înregistrate în contul în afară bilanţului 908 "Valoarea reevaluată a mijloacelor fixe conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999" se transpun în contul 305 "Diferenţe din reevaluare";
    b) Valoarea aferentă duratei normale de utilizare consumată înregistrată în contul în afară bilanţului 909 "Amortizarea mijloacelor fixe conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999" se transpune în contul 05 "Amortizări privind activele fixe corporale";
    c) Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii înfiinţate în urma reorganizării unor regii autonome sau societăţi comerciale, potrivit legii vor avea în vedere următoarele:
       - efectuarea reevaluării potrivit prezentelor norme, a activelor fixe intrate în patrimoniul instituţiei publice după transformarea în instituţie publică precum şi a activelor fixe intrate în patrimoniul regiei înainte de transformare, dar nereevaluate;
       - înregistrarea în contul 909 "Amortizarea mijloacelor fixe conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999" şi a amortizării aferente activelor fixe deţinute la data transformării, evidenţiate în contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale".
    d) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, conturile 908 "Valoarea reevaluată a mijloacelor fixe conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999" şi contul 909 "Amortizarea mijloacelor fixe conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999" se elimina din Planul de conturi pentru instituţii publice.
    2.7. Raportarea conturilor nou-introduse în situaţiile financiare de la 31 decembrie 2003:
    a) Contul 305 "Diferenţe din reevaluare" se raportează în bilanţul contabil la 31 decembrie 2003, astfel:
       - în formularul de bilanţ pentru "Instituţii publice" se înscrie în subsolul paginii 6 cu codul 309 şi se aduna la codul 300;
       - în formularul de bilanţ pentru "Unităţi administrativ-teritoriale" se înscrie în subsolul paginii 5 cu codul 309 şi se aduna la codul 300.
    b) Contul 06 "Active fixe în curs" se raportează în bilanţul contabil la 31 decembrie 2003 pentru "Instituţii publice" şi "Unităţi administrativ-teritoriale" în subsolul paginii 3 cu codul 106 şi se aduna la codul 100.

    NOTA:
    Urmare modificărilor introduse în Planul de conturi pentru instituţii publice, nu se mai respecta corelaţia dintre grupa A din activul bilanţului şi grupa A din pasivul bilanţului, respectiv corelaţia dintre grupa B din activul bilanţului şi grupa B din pasivul bilanţului.

    II În contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial

    1. Pentru înregistrarea în contabilitate a diferenţelor din reevaluarea activelor corporale pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii şi activităţile economice, în Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1591/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc următoarele conturi:
    În cadrul contului sintetic de gradul I 105 "Diferenţe din reevaluare" se introduc conturile sintetice de gradul II 1050 "Diferenţe din reevaluarea terenurilor", 1051 "Diferenţe din reevaluarea mijloacelor fixe pentru activităţile fără scop patrimonial", şi 1052 "Diferenţe din reevaluarea mijloacelor fixe pentru activităţile economice".
    Contabilitatea diferenţelor din reevaluare se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.
    Conturile nou introduse se desfăşoară în conturi analitice corespunzătoare elementelor de activ supuse reevaluării, astfel:
    1050.01 "Diferenţe din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial"
    1050.02 "Diferenţe din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile economice"
    1050.03 "Diferenţe din reevaluarea terenurilor pentru activităţile fără scop patrimonial"
    1050.04 "Diferenţe din reevaluarea terenurilor pentru activităţile economice"
    1051.01 "Diferenţe din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial"
    1051.02 "Diferenţe din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial"
    1051.03 "Diferenţe din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial"
    1051.04 "Diferenţe din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile fără scop patrimonial"
    1051.05 "Diferenţe din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial"
    1051.06 "Diferenţe din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial"
    1052.01 "Diferenţe din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile economice"
    1052.02 "Diferenţe din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice"
    1052.03 "Diferenţe din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice"
    1052.04 "Diferenţe din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile economice"
    1052.05 "Diferenţe din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile economice"
    1052.06 "Diferenţe din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile economice".
    Pentru înregistrarea în contabilitate, începând cu data de 1 ianuarie 2004, a amortizării activelor corporale şi necorporale aferente activităţilor fără scop patrimonial, inclusiv activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii, în Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1591/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc următoarele conturi:
    În cadrul contului sintetic de gradul II 2801 "Amortizarea cheltuielilor de constituire" se introduc conturile analitice 2801.01 "Amortizarea cheltuielilor de constituire pentru activităţile fără scop patrimonial" şi 2801.02 "Amortizarea cheltuielilor de constituire pentru activităţile economice";
    În cadrul contului sintetic de gradul II 2803 "Amortizarea cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare" se introduc conturile analitice 2803.01 "Amortizarea cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare pentru activităţile fără scop patrimonial" şi 2803.02 "Amortizarea cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare pentru activităţile economice";
    În cadrul contului sintetic de gradul II 2805 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor şi altor drepturi şi valori similare" se introduc conturile analitice 2805.01 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor şi altor drepturi şi valori similare pentru activităţile fără scop patrimonial" şi 2805.02 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor şi altor drepturi şi valori similare pentru activităţile economice";
    În cadrul contului sintetic de gradul II 2808 "Amortizarea altor imobilizări necorporale" se introduc conturile analitice 2808.01 "Amortizarea altor imobilizări necorporale pentru activităţile fără scop patrimonial" şi 2808.02 "Amortizarea altor imobilizări necorporale pentru activităţile economice";
    În cadrul contului sintetic de gradul II 2810 "Amortizarea terenurilor" se introduce contul analitic 2810.01 "Amortizarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial";
    În cadrul contului sintetic de gradul I 281 "Amortizarea privind imobilizările corporale" se introduce contul sintetic de gradul II 2811 "Amortizarea mijloacelor fixe pentru activităţile fără scop patrimonial" care se desfăşoară în conturi analitice, astfel:
    2811.01 "Amortizarea construcţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial";
    2811.02 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial";
    2811.03 "Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial";
    2811.04 "Amortizarea mijloacelor de transport pentru activităţile fără scop patrimonial";
    2811.05 "Amortizarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial";
    2811.06 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial".

    2. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni.

    a) Înregistrarea diferenţelor din reevaluarea activelor corporale pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii şi activităţile economice astfel încât, rezultatele reevaluării să fie cuprinse în bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2003:

              % = 105 "Diferenţe din reevaluare"
                                             analitice distincte
             211
  "Terenuri", analitice distincte
             212
  "Mijloace fixe", analitice distincte
             231
  "Imobilizări corporale în curs",
   analitice distincte


    Înregistrarea diferenţei dintre amortizarea actualizată şi cea înregistrată până la data reevaluării aferentă activelor corporale privind activităţile economice:

               105 = 281 "Amortizarea privind
  "Diferenţe din reevaluare", imobilizările corporale",
   analitice distincte analitice distincte


    b) Fondurile imobilizărilor corporale şi necorporale privind activităţile fără scop patrimonial, evidenţiate în soldurile conturilor 110 "Fondul imobilizărilor corporale privind activităţile fără scop patrimonial" şi 111 "Fondul imobilizărilor necorporale privind activităţile fără scop patrimonial", aferente imobilizărilor corporale şi necorporale înregistrate în patrimoniu până la data de 1 ianuarie 2004, utilizate în activităţile fără scop patrimonial, vor fi transferate la data de 1 ianuarie 2004 asupra următoarelor conturi:
    280 "Amortizări privind imobilizările necorporale", analitice distincte;
    281 "Amortizări privind imobilizările corporale", analitice distincte;
        - valoarea aferentă duratei normale de funcţionare consumate la data de 1 ianuarie 2004.
    107 "Rezultatul reportat" - analitice distincte
        - valoarea neamortizată, determinata ca diferenţa între valoarea de intrare a imobilizărilor corporale şi necorporale privind activităţile fără scop patrimonial şi valoarea aferentă duratei normale de funcţionare consumate la data de 1 ianuarie 2004.
    Operaţiunile se vor înregistra în contabilitate astfel:

  110 = % - cu valoarea de intrare a activelor corporale
                              privind activităţile fără scop patrimonial,
                              inclusiv activităţile cu destinaţie specială,
                              potrivit legii

                281 - cu valoarea aferentă duratei normale de
             analitice funcţionare consumate la data de 1
             distincte ianuarie 2004

                107 - cu valoarea neamortizată aferentă duratei
             analitice normale de funcţionare rămase la data de 1
             distincte ianuarie 2004

  110 = 107 - cu valoarea de intrare a terenurilor
                              (exclusiv amenajările de terenuri) privind
                              activităţile fără scop patrimonial, inclusiv
                              activităţile cu destinaţie specială, potrivit
                              legii

  110 = 107 - cu valoarea activelor corporale în curs
              analitice privind activităţile fără scop patrimonial,
              distincte inclusiv activităţile cu destinaţie specială,
                              potrivit legii
  105 = 281 - cu diferenţele din reevaluare înregistrate
analitice analitice potrivit legii, în anul 2003, aferente duratei
distincte distincte normale de funcţionare consumate la data de
                              1 ianuarie 2004 a activelor corporale supuse
                              amortizării privind activităţile fără scop
                              patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie
                              specială, potrivit legii, reflectate în soldurile
                              conturilor 211 şi 212, pe seama soldului contului
                              110 "Fondul imobilizărilor corporale privind
                              activităţile fără scop patrimonial"


    În cazul terenurilor (exclusiv amenajările de terenuri) şi activelor corporale în curs privind activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii, diferenţele din reevaluare înregistrate potrivit legii în anul 2003 rămân reflectate în soldul contului 105 - analitice distincte.

  111 = % - cu valoarea de intrare a activelor necorporale
                          privind activităţile fără scop patrimonial, inclusiv
                          activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii

               280 - cu valoarea aferentă duratei normale de
             analitice funcţionare consumate la data de 1 ianuarie 2004
             distincte

               107 - cu valoarea neamortizată aferentă duratei
             analitice normale de funcţionare rămase la data de 1
             distincte ianuarie 2004               111 = 107 - cu valoarea activelor necorporale
                                   în curs privind activităţile fără scop
                                   patrimonial, inclusiv activităţile cu
                                   destinaţie specială, potrivit legii

                       analitice
                       distincte

       107 = 280 - cu valoarea aferentă duratei normale de funcţionare
                      consumate la data de 1 ianuarie 2004 a activelor
                      necorporale privind activităţile fără scop patrimonial,
                      reflectată în soldurile conturilor 205 şi 208, pe seama
                      soldului contului 102 "Aporturi"
    analitice analitice
    distincte distincte

       107 = 281 - cu valoarea aferentă duratei normale de funcţionare
                      consumate la data de 1 ianuarie 2004 a activelor
                      corporale supuse amortizării privind activităţile
                      fără scop patrimonial, reflectată în soldurile
                      conturilor 211 şi 212, pe seama contului 102
                      "Aporturi"
    analitice analitice
    distincte distincte

       105 = 281 - cu diferenţele din reevaluare înregistrate potrivit
                      legii în anul 2003, aferente duratei normale de
                      funcţionare consumate la data de 1 ianuarie 2004 a
                      activelor corporale supuse amortizării privind
                      activităţile fără scop patrimonial, reflectate în
                      soldurile conturilor 211 şi 212, pe seama soldului
                      contului 102 "Aporturi"
    analitice analitice
    distincte distincte


    În cazul terenurilor (exclusiv amenajările de terenuri) şi activelor corporale în curs privind activităţile fără scop patrimonial, diferenţele din reevaluare înregistrate potrivit legii în anul 2003 rămân reflectate în soldul contului 105 - analitice distincte.
    c) înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni referitoare la activele corporale şi necorporale privind activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii, începând cu data de 1 ianuarie 2004:

                                                  % = 404
    - imobilizări necorporale şi corporale 203
       achiziţionate de la terţi 205
                                                 208
                                                 211
                                                 212

    - Amortizarea imobilizărilor necorporale 681 = %
       şi corporale 280
                                                               281

    - Valoarea amortizată a imobilizărilor 280 = %
       necorporale, scoase din evidenta 203
                                                               205
                                                               208

    - Valoarea neamortizată a imobilizărilor 672 = %
       necorporale, scoase din evidenta 203
                                                               205
                                                               208

    - Valoarea amortizată a imobilizărilor 281 = %
       corporale, scoase din evidenta 211
                                                               212

    - Valoarea neamortizată a imobilizărilor 672 = %
       corporale scoase din evidenta 211
                                                               212


    d) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit legii, organizează şi conduc contabilitatea în partida simpla vor evidenţia operaţiunile privind reevaluarea activelor corporale şi amortizarea activelor corporale şi necorporale, reglementate de prezentele norme, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partida simpla de către persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.329 din 28 decembrie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare.


    ANEXA 3b)
    ---------
la normele metodologice
-----------------------

               Monografia privind înregistrarea în contabilitate
    a operaţiunilor privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate
  în patrimoniul instituţiilor publice valabilă de la data de 1 ianuarie 2004
┌───┬──────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│Nr.│ Explicaţia operaţiunii │ Cont │ Cont │ Valoarea de înregistrare în │
│crt│ │debitor │creditor│ contabilitate │
│ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ │ACTIVE FIXE │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ I.│Active fixe corporale │ │ │ │
│ │care se supun amortizării │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 1.│Intrarea în patrimoniu │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│achiziţionarea de la terţi│011,012,│234.02 │-cu valoarea de inreg. în │
│ │ │013 │ │contab. (cost de achiziţie) │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│primirea prin donaţie, │011,012,│% │-cu val. de inreg. în contab.│
│ │transfer cu titlu gratuit │013 │337,528,│-cu valoarea neamortizată │
│ │între instituţii sau │ │702,etc.│ │
│ │redistribuiri între │ │05 │-cu valoarea amortizată │
│ │unităţi │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ c.│primirea în regim de │013 │231 │ cu valoarea de inreg. în │
│ │leasing financiar │ │ │ contabilitate conform │
│ │ │ │ │ contractului încheiat │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ d.│realizarea din producţie │012,013 │337,528,│-cu valoarea de intrare │
│ │proprie │ │702,etc.│ (cost de producţie) │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ e.│diferenţe din reevaluare │011,012,│305 │-cu plusul de valoare │
│ │ │013 │ │ rezultat ca dif. între val. │
│ │ │ │ │ de inreg. în contab. │
│ │ │ │ │ actualizată şi valoarea de │
│ │ │ │ │ înregistrare în contab. │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ f.│la 1 ian. 2004, transferul│305 │337,528,│-cu diferenţele din │
│ │diferenţelor din │ │702,etc.│ reevaluare aferente duratei │
│ │reevaluare asupra surselor│ │ │ normale de utilizare │
│ │ de finanţare │ │ │ rămasă, care se amortizează │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ g.│la 1 ian. 2004, transferul│305 │05 │-cu diferenţele din │
│ │diferenţelor din │ │ │reevaluare aferente duratei │
│ │reevaluare asupra contului│ │ │normale de utilizare │
│ │de amortizare │ │ │consumată │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ h.│la 1 ian. 2004, transferul│307,309 │05 │-cu valoarea aferentă │
│ │valorii aferente duratei │ │ │ duratei normale de │
│ │normale de utilizare │ │ │ utilizare consumate │
│ │consumate (componenta a │ │ │ (componenta a valorii de │
│ │valorii de inreg. │ │ │ înregistrare în │
│ │în contab.) asupra │ │ │ contabilitate) transferată │
│ │contului de amortizare │ │ │ asupra contului de │
│ │ │ │ │ amortizare │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ i.│la 1 ian. 2004, transferul│307,309 │337,528,│-cu valoarea aferentă │
│ │valorii aferente duratei │ │702,etc.│ duratei normale de │
│ │normale de utilizare │ │ │ utilizare rămasă │
│ │rămasă (componenta a │ │ │ (componenta a valorii de │
│ │valorii de inreg. în │ │ │ inreg. în contabilitate) │
│ │contabilitate) asupra │ │ │ transferată asupra │
│ │surselor de finanţare │ │ │ surselor de finanţare │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ j.│plus la inventar de active│013 │337,528,│-cu valoarea de │
│ │fixe corporale │ │702,etc.│ înregistrare în │
│ │ │ │ │ contab. (valoarea justa) │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 2.│Înregistrarea amortizării │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│cheltuieli cu amortizarea │410,420,│05 │-lunar, cu valoarea │
│ │ │421,411,│ │ amortizării inclusă în │
│ │ │etc. │ │ cheltuielile instituţiei │
│ │ │titlul │ │ publice │
│ │ │70 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 3.│Ieşirea din patrimoniu │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│ieşirea din patrimoniu şi │05 │012,013 │-cu valoarea de intrare │
│ │scoaterea din evidenta a │ │ │ amortizată integral │
│ │activelor fixe corporale │ │ │ │
│ │amortizate integral │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│ieşirea din patrimoniu şi │% │012,013 │-cu val. de inreg. în contab.│
│ │scoaterea din evidenta a │05 │ │-cu valoarea amortizată; │
│ │activelor fixe corporale │410,420,│ │-cu valoarea neamortizată, │
│ │neamortizate integral │421, │ │ │
│ │ │411,etc.│ │ │
│ │ │titlul │ │ │
│ │ │ 70 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 4.│Active fixe corporale în │ │ │ │
│ │curs │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│diferenţe din reevaluare │415 │305 │-cu plusul de valoare │
│ │ │ │ │ rezultat ca dif. între val. │
│ │ │ │ │ de inreg. în contabilitate │
│ │ │ │ │ actualizată şi val. de │
│ │ │ │ │ inreg. în contabilitate │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│diferenţe din reevaluare │411 │305 │-cu plusul de valoare │
│ │aferente investiţiilor în │ │ │rezultat ca dif. între val.de│
│ │curs efectuate din │ │ │ inreg. în contabilitate │
│ │credite externe │ │ │ actualizată şi val. de │
│ │ │ │ │ inreg. în contabilitate │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ c.│la 1 ian. 2004 transferul │305 │337,528,│- cu diferenţele din │
│ │diferenţelor din │ │702,etc.│ reevaluare transferate │
│ │reevaluare asupra surselor│ │ │ asupra surselor de │
│ │de finanţare a │ │ │ finanţare a cheltuielilor │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ d.│la finele anului, │06 │410,420,│-la finele anului,cu │
│ │preluarea în contul 06 │ │421,411,│ valoarea cheltuielilor cu │
│ │"Active fixe în curs" a │ │etc. │ investiţiile în curs │
│ │cheltuielilor efectuate │ │ │ efectuate în cursul anului │
│ │cu investiţiile în curs │ │ │ şi neterminate │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ e.│la finalizarea investiţiei│06 │410,420,│-cu cheltuielile efectuate │
│ │preluarea cheltuielilor │ │421,etc.│ în anul curent │
│ │efectuate în anul curent │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ f.│închiderea contului 06 la │012,013 │06 │-cu valoarea de │
│ │finalizarea investiţiei şi│ │ │ înregistrare a investiţiei │
│ │înregistrarea ca active │ │ │ terminate, în situaţia în │
│ │fixe │ │ │ care activul fix rezultat se│
│ │ │ │ │ supune amortizării │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│II.│Active fixe necorporale │ │ │ │
│ │care se supun amortizării │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 1.│Intrarea în patrimoniu │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│achiziţionarea de la terţi│02 │234.02 │-cu valoarea de inreg. în │
│ │ │ │ │ contab. (cost de achiziţie) │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│primirea prin donaţie, │02 │ % │-cu val. de inreg. în contab.│
│ │transfer cu titlu gratuit │ │337,528,│-cu valoarea neamortizată │
│ │ │ │702, etc│ │
│ │ │ │04 │-cu valoarea amortizată │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ c.│realizarea din producţie │02 │337,528,│-cu valoarea de inreg. în │
│ │proprie │ │702,etc.│ contab. (cost de producţie) │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 2.│Înregistrarea amortizării │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│cheltuieli cu amortizarea │410,420,│04 │-lunar, cu suma amortizării │
│ │activelor fixe necorporale│421,411,│ │ inclusă în cheltuielile │
│ │ │etc. │ │ instituţiei publice │
│ │ │titlul │ │ │
│ │ │70 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│la 1 ian. 2004, transferul│312 │04 │-cu valoarea aferentă │
│ │valorii aferente duratei │ │ │ duratei normale de │
│ │normale de utilizare │ │ │ utilizare consumată │
│ │consumate (componenta a │ │ │(componenta a valorii de │
│ │valorii de înregistrare în│ │ │ inreg. în contab.) │
│ │contab.) asupra contului │ │ │ transferată asupra contului │
│ │de amortizare │ │ │ de amortizare │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ c.│la 1 ian. 2004, transferul│312 │% │-cu valoarea aferentă │
│ │valorii aferente duratei │ │337 │ duratei normale de │
│ │normale de utilizare │ │528 │ utilizare rămasă │
│ │rămasă asupra surselor de │ │702 │ transferată asupra surselor │
│ │finanţare a cheltuielilor │ │ │ de finanţare a cheltuielilor│
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 3.│Ieşirea din patrimoniu │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│ieşirea din patrimoniu şi │04 │02 │-cu valoarea de intrare │
│ │scoaterea din evidenta a │ │ │ complet amortizată │
│ │activelor fixe necorporale│ │ │ │
│ │amortizate integral │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│ieşirea din patrimoniu şi │% │02 │-cu val. de inreg. în ctb. │
│ │scoaterea din evidenta a │04 │ │-cu valoarea amortizată; │
│ │activelor fixe necorporale│410,420,│ │-cu valoarea neamortizată. │
│ │neamortizate │421,411,│ │ │
│ │integral │etc. │ │ │
│ │ │titlul │ │ │
│ │ │ 70 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 4.│Active fixe necorporale │ │ │ │
│ │în curs │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│la finele anului, │06 │410,420,│-la finele anului,cu │
│ │preluarea în contul 06 │ │421,411,│ valoarea cheltuielilor cu │
│ │"Active fixe în curs" a │ │etc. │ investiţiile în curs │
│ │cheltuielilor efectuate cu│ │ │ efectuate în cursul anului │
│ │investiţiile în curs │ │ │ şi neterminate │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│la finalizarea investiţiei│06 │410,420,│-cu cheltuielile efectuate │
│ │preluarea cheltuielilor │ │421,etc.│ în anul curent │
│ │efectuate în anul curent │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ c.│închiderea contului 06 la │02 │06 │-cu valoarea de │
│ │finalizarea investiţiei şi│ │ │ înregistrare a investiţiei │
│ │înregistrarea ca active │ │ │ terminate, în situaţia în │
│ │fixe necorporale │ │ │ care activul fix rezultat se│
│ │ │ │ │ supune amortizării │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│III│Active fixe corporale │ │ │ │
│ │care nu se supun │ │ │ │
│ │amortizării │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 1.│Intrarea în patrimoniu │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│achiziţionarea de la terţi│410,420,│234.02 │-cu valoarea de inreg. în │
│ │ │421,411,│ │ contab. (cost de achiziţie) │
│ │ │etc. │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│înregistrarea în contab. a│011,012,│306,307,│-cu valoarea de inreg. în │
│ │activelor fixe intrate │013 │308,309 │ contab. (cost de achiziţie) │
│ │prin achiziţionare de la │ │ │ │
│ │terţi, primirea prin │ │ │ │
│ │donaţie, transfer cu titlu│ │ │ │
│ │gratuit între instituţii │ │ │ │
│ │sau redistribuiri între │ │ │ │
│ │unităţi, realizarea din │ │ │ │
│ │producţie proprie │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ c.│achiziţionarea în regim de│410,420,│231 │-cu valoarea ratei de │
│ │leasing financiar, │421,411,│ │ leasing reprezentând cota │
│ │evidenţierea datoriei şi a│etc. │ │ parte din val. de intrare a │
│ │dobânzilor (în limita │ │ │ bunului şi dobânda de │
│ │prevederilor bugetului │ │ │ leasing │
│ │aprobat) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ d.│inreg. în contab. a │013 │306,307,│-cu valoarea de inreg. în │
│ │activelor fixe achiziţio- │ │308,309 │ contab. conform │
│ │nate în regim de leasing │ │ │ contractului încheiat │
│ │financiar │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ e.│diferenţe din reevaluare │011,012,│305 │-cu plusul de valoare │
│ │ │013 │ │ rezultat ca dif. între val. │
│ │ │ │ │ de inreg. în contabilitate │
│ │ │ │ │ actualizată şi valoarea de │
│ │ │ │ │ înregistrare în contab. │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ f.│la 1 ian. 2004, transferul│305 │% │- cu plusul de valoare │
│ │diferenţelor din reevalu- │ │306 │ rezultat ca dif.între val.de│
│ │are asupra fondurilor │ │307 │ inreg. în contabilitate │
│ │bunurilor care alcătuiesc │ │308 │ actualizată şi valoarea de │
│ │domeniul public sau privat│ │309 │ înregistrare │
│ │al statului şi al unit. │ │ │ │
│ │adm. teritoriale, după caz│ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ g.│plus la inventar de active│013 │306,307,│-cu valoarea de inreg. în │
│ │fixe corporale │ │308,309 │ contab.(valoarea justa) │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 2.│Ieşirea din patrimoniu │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│ieşirea din patrimoniu şi │306,307,│011,012,│-cu valoarea de │
│ │scoaterea din evidenta │308,309 │013 │ înregistrare în contab. │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 3.│Active fixe corporale în │ │ │ │
│ │curs │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│diferenţe din reevaluare │415 │305 │-cu plusul de valoare │
│ │ │ │ │rezultat ca dif. între val. │
│ │ │ │ │de inreg. în contab. │
│ │ │ │ │actualizată şi valoarea de │
│ │ │ │ │inreg. în contab. │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│diferenţe din reevaluare │411 │305 │-cu plusul de valoare │
│ │aferente investiţiilor în │ │ │ rezultat ca dif. între val. │
│ │de curs efectuate din │ │ │ inreg. în contab. │
│ │credite externe │ │ │ actualizată şi valoarea de │
│ │ │ │ │ inreg. în contab. │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ c.│la 1 ian. 2004, transferul│305 │337,528,│-cu diferenţele din │
│ │diferenţelor din reevalu- │ │702,etc.│ reevaluare transferate │
│ │are asupra surselor de │ │ │ asupra surselor de │
│ │finanţare a cheltuielilor │ │ │ finanţare a cheltuielilor │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ d.│la finele anului, prelu- │06 │410,420,│-la finele anului, cu │
│ │area în contul 06 "Active │ │421,411,│ valoarea cheltuielilor cu │
│ │fixe în curs" a │ │etc. │ investiţiile în curs │
│ │cheltuielilor efectuate cu│ │ │ efectuate în cursul anului │
│ │investiţiile în curs │ │ │ şi neterminate │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ e.│la finalizarea investiţiei│06 │410,420,│-cu cheltuielile efectuate │
│ │preluarea cheltuielilor │ │421,etc.│ în anul curent │
│ │efectuate în anul curent │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ f.│închiderea contului 06 la │337,528,│06 │-cu valoarea de │
│ │finalizarea investiţiei │702 │ │ înregistrare a investiţiei │
│ │ │ │ │ terminate, în situaţia în │
│ │ │ │ │ care activul fix rezultat se│
│ │ │ │ │ supune amortizării │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ g.│înregistrarea la active │012,013 │306,307,│-cu valoarea de inreg. a │
│ │fixe │ │308,309 │ invest. în curs terminate şi│
│ │ │ │ │ care include cheltuielile │
│ │ │ │ │ efectuate în anul curent şi │
│ │ │ │ │ inreg. în ct. 410,420,421, │
│ │ │ │ │ etc, │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│IV │Active fixe necorporale │ │ │ │
│ │care nu se supun │ │ │ │
│ │ amortizării │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 1.│Intrarea în patrimoniu │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│Intrarea în patrimoniu │02 │312 │-cu valoarea de inreg. în │
│ │prin achiziţionare de la │ │ │contab. (cost de achiziţie │
│ │terţi, donaţie, transfer │ │ │sau cost de producţie, │
│ │cu titlu gratuit între │ │ │după caz) │
│ │instituţii sau redistri- │ │ │ │
│ │buiri între unităţi, │ │ │ │
│ │realizarea din producţie │ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 2.│Ieşirea din patrimoniu │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│Ieşirea din patrimoniu şi │312 │02 │-cu valoarea de inreg. în │
│ │scoaterea din evidenta │ │ │ contabilitate │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ V.│Trecerea bunurilor dintr- │ │ │ │
│ │un domeniu în altul, │ │ │ │
│ │potrivit prevederilor │ │ │ │
│ │Legii nr. 213/1998 │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 1.│Trecerea bunurilor din │ │ │ │
│ │domeniul privat al │ │ │ │
│ │statului în domeniul │ │ │ │
│ │public al statului │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│Activele fixe au fost │ │ │ │
│ │supuse amortizării │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│a.1│ieşirea din domeniul │% │012,013 │-cu val de inreg. în contab. │
│ │privat al statului a │05 │ │-cu valoarea amortizată │
│ │activelor fixe - │410,420,│ │-cu valoarea neamortizată │
│ │incomplet amortizate │421 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│a.2│ieşirea din domeniul │05 │012,013 │- cu valoarea de │
│ │privat al statului a │ │ │ înregistrare în contab. │
│ │activelor fixe - complet │ │ │ │
│ │amortiz │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│a.3│Intrarea în domeniul │011,012,│306 │- cu valoarea de │
│ │public al statului │013 │ │ înregistrare în contab, │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│Activele fixe nu au fost │ │ │ │
│ │supuse amortizării │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│b.1│ieşirea din domeniul │307 │011,012,│- cu valoarea de │
│ │privat al statului │ │013 │ înregistrare în contab. │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│b.2│Intrarea în domeniul │011,012,│306 │- cu valoarea de │
│ │public al statului │013 │ │ înregistrare în contab. │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 2.│Trecerea bunurilor din │ │ │ │
│ │domeniul privat al unita- │ │ │ │
│ │tilor administrativ-teri- │ │ │ │
│ │toriale în domeniul public│ │ │ │
│ │al unităţilor adminis- │ │ │ │
│ │trativ teritoriale │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│Activele fixe au fost │ │ │ │
│ │supuse amortizării │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│a.1│ieşirea din domeniul │% │012,013 │-cu val de inreg. în contab. │
│ │privat a activelor fixe - │05 │ │-cu valoarea amortizată │
│ │incomplet amortizate │410,420,│ │-cu valoarea neamortizată │
│ │ │421 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│a.2│ieşirea din domeniul │05 │012,013 │-cu valoarea de │
│ │privat a activelor fixe - │ │ │ înregistrare în contab. │
│ │complet amortizate │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│a.3│Intrarea în domeniul │011,012,│306 │- cu valoarea de │
│ │public al statului │013 │ │ înregistrare în contab. │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ b.│Activele fixe nu au fost │ │ │ │
│ │supuse amortizării │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│b.1│ieşirea din domeniul │309 │011,012,│- cu valoarea de înregistrare│
│ │privat al unităţilor │ │013 │ în contabilitate │
│ │administrativ-teritoriale │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│b.2│intrarea în domeniul │011,012,│308 │- cu valoarea de înregistrare│
│ │public al unităţilor │013 │ │ în contabilitate │
│ │administrativ-teritoriale │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ 3.│Trecerea bunurilor din │ │ │ │
│ │domeniul public al │ │ │ │
│ │statului în domeniul │ │ │ │
│ │privat al unităţii │ │ │ │
│ │administrativ teritoriale │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│ a.│ieşirea din domeniul │306 │011,012,│- cu valoarea de înregistrare│
│ │public al statului │ │013 │ în contabilitate │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│b.1│intrarea în domeniul │011,012,│309 │- cu valoarea de înregistrare│
│ │privat al unităţilor │013 │ │ în contabilitate │
│ │administrativ teritoriale │ │ │ │
│ │când activele fixe nu se │ │ │ │
│ │amortizează │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤
│b.2│intrarea în domeniul │012,013 │ % │-cu val. de inreg. în contab.│
│ │privat al unităţilor │ │05 │-cu val. amortizată │
│ │administrativ teritoriale │ │337,528,│-cu val. neamortizată │
│ │- când activele fixe se │ │702 │ │
│ │amortizează │ │ │ │
└───┴──────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────┘    ANEXA 4
    -------
la normele metodologice
-----------------------

             Situaţia privind calculul amortizării pe luna ... anul ...
┌───┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│Nr.│ Denumire│ Cont │ Nr. │ Cod de │ Valoare de │Luna şi anul│ Durata│
│crt│activ fix│contabil│inventar│clasificare│înregistrare│ în care │normală │
│ │ │ │ │ │în contabi- │ începe │de uti- │
│ │ │ │ │ │ litate │amortizarea │ lizare │
│ │ │ │ │ │ - lei - │ │ -ani- │
├───┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│A │ B │ C │ D │ E │ 1 │ 2 │ 3 │
├───┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
└───┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────┘

┌────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┐
│ Durata │ Amortizare │ Nr. de luni │ Valoarea │ Valoarea │
│ normală de │ lunară │ pt. care s-a│ amortizată │ rămasă de │
│ utilizare │ │ calculat │ cumulată │ amortizat │
│ │ │ amortizarea │ │ │
│ -luni- │ -lei- │ -luni- │ -lei- │ -lei- │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 4 │ 5=1/4 │ 6 │ 7=5x6 │ 8=1-7 │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┘

              Conducătorul compartimentului Întocmit
                  financiar-contabil

-------------
    *) În col. 1 se include şi valoarea rămasă de amortizat preluată din Anexa 2a col. 15, pentru activele fixe existente în patrimoniu la 31 decembrie 2003;
    **) În col. 4 se include şi durata normală de utilizare rămasă preluată din Anexa 2a col. 4, pentru activele fixe existente în patrimoniu la 31 decembrie 2003;
    ***) Modelul prezentat poate fi adaptat în funcţie de necesităţile fiecărei instituţii.

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016