Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 3 decembrie 2007  de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 3 decembrie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 851 din 12 decembrie 2007
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 243 din 3 decembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Prezentele norme metodologice reglementează modul de calcul privind stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatorii autorizaţi de către autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localităţii.

    ART. 4
    Transportul public local în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri realizat contra cost, pe bază de bon client, şi desfăşurat în condiţiile legii.

    ART. 5
    În baza prezentelor norme metodologice, tarifele pentru serviciile publice de transport public local de persoane, bunuri sau mărfuri în regim de taxi sunt supuse stabilirii, ajustării ori modificării de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz.

    CAP. III
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 6
    Termenii folosiţi în cadrul prezentelor norme metodologice au semnificaţiile următoare:
    a) stabilire de tarife - operaţiunea de analiză şi calculaţie a tarifelor, potrivit prezentelor norme metodologice, prin care transportatorii autorizaţi/consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc, după caz, structura şi nivelurile tarifelor;
    b) ajustare de tarife - activitatea de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor, desfăşurată de transportatorii autorizaţi/consiliile locale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit prezentelor norme metodologice, prin care se asigură corelarea nivelului tarifelor existente cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;
    c) modificare de tarife - operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor actuale şi a structurii acestora, potrivit prezentelor norme metodologice, aplicabilă de transportatorii autorizaţi/consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în situaţiile în care intervin schimbări majore în structura costurilor, care conduc la recalcularea tarifelor existente, creşterea acestora fiind mai mare decât evoluţia indicelui preţurilor de consum faţă de perioada anterioară;
    d) taxi - autovehiculul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehiculul de transport de mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depăşeşte 3,5 tone, care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de persoane, de mărfuri sau de bunuri în regim de taxi;
    e) taximetru - dispozitivul, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distanţă împreună cu care constituie un mijloc de măsurare. Taximetrul măsoară durata deplasării şi staţionării, calculează distanţa parcursă, pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distanţă, calculează şi afişează preţul de plată pentru o călătorie, pe baza distanţei calculate şi/sau a duratei măsurate a călătoriei, asigurând afişarea acestuia pe afişajul client în timpul desfăşurării cursei;
    f) taximetrist - conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;
    g) transportator - persoană fizică, asociaţia familială sau persoană juridică înregistrată la registrul comerţului pentru a desfăşura activităţi de transport cu vehicule rutiere;
    h) transportator autorizat - transportatorul care deţine autorizaţie de transport privind transportul în regim de taxi, eliberată de autoritatea de autorizare, în condiţiile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) tarif de pornire - tariful exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afişajul client odată cu activarea dispozitivului de control din poziţia de operare "Liber" în poziţia de operare "Ocupat";
    j) tarif de staţionare - tariful orar, exprimat în lei/oră, aplicat de taximetru pentru perioada cât taxiul a staţionat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele în care taxiul aflat în cursă s-a deplasat sub viteza de comutare;
    k) tarif de distanţă - tariful exprimat în lei/km, care se stabileşte în funcţie de caracteristicile tehnice şi de capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va ţine seama şi de nivelul confortului oferit. Tariful de distanţă, lei/km, poate fi stabilit pentru timp de zi şi pentru timp de noapte. Tariful de distanţă pe timp de noapte nu poate fi mai mic decât tariful de distanţă pe timp de zi şi nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de zi;
    l) tarif pentru încărcare/descărcare - tariful pentru operaţiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, şi operaţiunile de manipulare a bunurilor de către taximetrişti sau de către manipulanţi, angajaţi ai transportatorului autorizat;
    m) viteză de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distanţei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz;
    n) dotări - staţie radio de emisie-recepţie şi dispozitiv GPS de monitorizare;
    o) autoritatea administraţiei publice locale - consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
    p) autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.;
    q) P.M.Z. - parcursul mediu zilnic, exprimat în kilometri/zi, al autoturismului/autovehiculului stabilit de transportatorul autorizat/autoritatea administraţiei publice locale implicate, după caz;
    r) R.A.R. - Registrul Auto Român, organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii.


    CAP. IV
    Dispoziţii generale
    ART. 7
    Prezentele norme metodologice au la bază următoarele acte normative de referinţă:
    a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
    b) Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 8
    (1) Tarifele utilizate de către transportatorii autorizaţi în executarea serviciilor de transport public local de persoane, bunuri sau mărfuri în regim de taxi se stabilesc, se ajustează sau se modifică cu respectarea prezentelor norme metodologice.
    (2) În cazul transportului public local de persoane în regim de taxi, se utilizează tariful simplu, respectiv următoarele tarife, după caz:
    a) tariful de pornire (lei);
    b) tariful de distanţă (lei/km);
    c) tariful orar ( lei/oră).

    (3) În cazul transportului public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi, se utilizează tariful simplu, respectiv următoarele tarife:
    a) tariful de pornire (lei);
    b) tariful de distanţă (lei/km);
    c) tariful orar (lei/oră);
    d) tariful suplimentar (lei).

    (4) În cazul transportului public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi cu autovehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte o tonă, dacă s-a convenit în prealabil cu clientul că timpul de staţionare a autovehiculului, la dispoziţia sa, va fi de cel puţin de două ori mai mare decât timpul în circulaţie, se pot utiliza următoarele tarife:
    a) tariful dublu, tariful de distanţă şi tariful orar aplicate simultan (lei/oră-km);
    b) tariful suplimentar (lei).

    (5) Tariful suplimentar este tariful perceput pentru întreaga prestaţie de încărcare-descărcare mecanică sau manuală şi operaţiunile de manipulare a bunurilor sau mărfurilor, dacă aceasta s-a efectuat de către transportatorul autorizat prin taximetrist sau alte persoane angajate.

    ART. 9
    (1) În cazul transportului de persoane în regim de taxi, orice tarif de distanţă utilizat de către transportatorii autorizaţi nu poate depăşi tariful de distanţă maximal.
    (2) Tariful de distanţă maximal se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza propunerii fundamentate de către transportatorii autorizaţi, în urma consultării asociaţiilor profesionale reprezentative existente.

    ART. 10
    Tariful de distanţă maximal aferent se fundamentează, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, pe baza fişei de fundamentare pe elementele de cheltuieli prezentate în anexa nr. 1.

    ART. 11
    (1) Tariful de distanţă maximal se stabileşte, se ajustează sau se modifică la cererea unor transportatori autorizaţi sau a unei asociaţii profesionale reprezentative adresată autorităţilor administraţiei publice locale implicate, pe baza următoarelor documente:
    a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în vigoare, în cazul ajustării sau modificării, şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de cheltuieli;
    b) fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor;
    c) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale implicate pot solicita de la transportatorii autorizaţi sau de la asociaţiile profesionale reprezentative informaţii pentru clarificarea unor aspecte din propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a tarifului de distanţă maximal.
    (3) Tarifele pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri se stabilesc, se ajustează ori se modifică cu respectarea alin. (1) şi (2), în baza fişelor de fundamentare pe elementele de cheltuieli prezentate în anexele nr. 2 şi 3, după caz.

    CAP. V
    Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi
    SECŢIUNEA 1
    Criteriile de determinare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi
    ART. 12
    Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi sunt următoarele:
    a) tariful de distanţă, (lei/km), se stabileşte în funcţie de caracteristicile tehnice ale autovehiculului respectiv şi de nivelul confortului oferit;
    b) tariful de distanţă, (lei/km), poate fi stabilit pentru timp de zi şi pentru timp de noapte, în condiţiile prevăzute la art. 41 lit. e) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Tariful de noapte nu va fi mai mic decât tariful de zi, dar nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de zi;
    c) tariful transportului nu este condiţionat de numărul persoanelor transportate;
    d) în cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de distanţă nu poate depăşi tarifele maximale de distanţă stabilite;
    e) la determinarea tarifului orar pentru fiecare taxi se va respecta ca raportul dintre tariful orar, exprimat în lei/oră, şi tariful de distanţă, exprimat în lei/km, să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră;
    f) tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanţă aplicat;
    g) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului public local de persoane în regim de taxi se precizează în contractele de atribuire a gestiunii delegate şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli:
    1. tarifele încasate, respectiv tarifele de distanţă, împreună cu tarifele orare, precum şi cu tarifele de staţionare trebuie să acopere sumele investite şi cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului, precum şi o cotă de profit rezonabilă;
    2. tarifele se ajustează sau se modifică prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, respectiv cu creşterea luată în calcul ce depăşeşte acest indice, în baza tarifului de distanţă maximal stabilit prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

    h) respectarea nivelului tarifelor de distanţă maximale pentru transportul public local de persoane în regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului.


    ART. 13
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale implicate au competenţa de a stabili un nivel de tarif de distanţă maximal unic.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nivelul maximal al tarifului pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se poate stabili diferenţiat în funcţie de capacitatea cilindrică a autoturismelor, după cum urmează:
    a) până la 1.200 cmc;
    b) între 1.201-2.000 cmc;
    c) peste 2.000 cmc.


    ART. 14
    La determinarea contravalorii prestaţiei transportului public local de persoane în regim de taxi se aplică modul de calcul normal "S" - aplicarea tarifului simplu prin utilizarea tarifului orar (lei/oră), la rularea sub viteza de comutare, şi a tarifului de distanţă (lei/km), la rularea cu o viteză mai mare decât viteza de comutare

    ART. 15
    (1) La fundamentarea tarifelor maximale de distanţă, potrivit art. 13 alin. (2), care vor fi practicate de către un transportator autorizat pentru serviciile de transport public local de persoane, se va ţine cont de dotările standard şi de cele opţionale, de tipul autoturismului agreat de R.A.R., precum şi de nivelul confortului oferit.
    (2) Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se fundamentează fără includerea T.V.A. în cheltuielile materiale, aceasta urmând să fie aplicată la totalul cheltuielilor rezultate plus cota de profit rezonabilă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de distanţă maximale pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi
    ART. 16
    (1) Tarifele de distanţă maximale pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se stabilesc pe baza unei fundamentări realizate de către transportatorii autorizaţi, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative, fiind aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
    (2) Fundamentarea tarifelor de distanţă maximale pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se face, pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianţi, a cheltuielilor de întreţinere-reparaţii şi cu piesele de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi pe baza celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 17
    (1) Stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se face potrivit formulelor:
    a) aplicarea tarifului simplu T(simplu) (lei), prin modul de calcul normal "S":
    T(simplu) = T(p) + [T(d) x P) + [T(stat/ora) x t(s)], unde:
    T(p) - tariful de pornire (lei);
    T(d) - tariful de distanţă (lei/km);
    P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
    T(stat/ora) - tariful de staţionare (orar) - (lei/oră);
    T(stat/ora) = 10 x T(d);
    t(s) - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului;


    b) tariful de pornire este egal cu tariful de distanţă T(p) (lei);
    T(p) = T(d), unde:
    T(p) - tariful de pornire (lei);


    c) tariful de staţionare T(stat/ora) (lei/ora):
    T(stat/ora) = 10 x T(d), unde:
    T(d) - tariful de distanţă (lei/km);


    d) tariful de distanţă maximal pe timp de zi T(dzi max) (lei/km):

┌───────────────┬─┬───────────┬────────┐
│ │ │V(d) │ │
│T(dzi max) │=│──────, │unde: │
│ │ │P.M.Z. │ │
└───────────────┴─┴───────────┴────────┘

    T(dzi max) - tariful de distanţă maximal pe timp de zi - (lei/km);
    V(d) - valoarea programată a activităţii de deplasare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi pe zi (lei/zi), care include şi media profitului rezonabil;
    P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - ( km);

    e) tariful de distanţă maximal pe timp de noapte [T(dnoapte max)] se determină în corelare cu tariful de distanţă maximal de zi, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de distanţă maximal de zi, dar nu inferior acestuia, conform relaţiei:
    T(dzi max) < T(dnoapte max) ≤ 1,5 x T(dzi max)


    (2) Stabilirea tarifelor de distanţă maximale la serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
    a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard;
    b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
    c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preţuri de achiziţie;
    d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
    e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.


    ART. 18
    (1) Tarifele de distanţă maximale pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la transportatorii autorizaţi sau de la asociaţiile profesionale reprezentative, prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul existent la data precedentei ajustări.
    (2) Nivelul tarifului de distanţă maximal pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se determină pe baza analizei situaţiei economico-financiare a transportatorilor autorizaţi, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor pe economie.
    (3) Ajustarea tarifelor de distanţă maximale pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se fundamentează potrivit anexei nr. 1.

    ART. 19
    (1) Ajustarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se face potrivit formulelor:
    a) aplicarea tarifului simplu ajustat T(simplu(1)) (lei), prin modul de calcul normal «S»:
    T(simplu(1)) = T(p(1)) + [T(d(1)) x P] + [T(stat/ora(1)) x t(s)], unde:
    T(p(1)) - tariful de pornire ajustat (lei);
    T(d(1)) - tariful de distanţă ajustat (lei/km);
    P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
    T(stat/ora(1)) - tariful de staţionare (orar)ajustat - (lei/oră);
    T(stat/ora(1)) = 10 x T(d(1));
    t(s) - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului.


    b) tariful de pornire ajustat este egal cu tariful de distanţă ajustat T(p1))(lei);
    T(p(1)) = T(d(1)), unde:
    T(p(1)) - tariful de pornire ajustat (lei).


    c) tariful de staţionare ajustat:
    T(stat/ora(1))(lei/ora):
    T(stat/ora(1)) = 10 x T(d(1)), unde:
    T(d(1)) - tariful de distanţă ajustat - (lei/km).    d) tariful de distanţă maximal pe timp de zi ajustat T(dzi max(1)) (lei/km):
    T(dzi max(1)) = T(dzi max(0)) + Delta (t(dzi max)), unde:
    T(dzi max(1)) - tariful de distanţă maximal pe timp de zi ajustat - lei/km;
    T(dzi max(0)) - tariful de distanţă maximal pe timp de zi actual - lei/km;

    Delta(t(dzi max)) - creşterea tarifului de distanţă maximal determinată de influenţele reale primite în costuri:

┌─────┬─┬─────────────────────────────┬─────┐
│Delta│ │[Delta(ct) = Delta(ct) x r%] │ │
│(t │=│────────────────────────────,│unde:│
│(dzi │ │P.M.Z. │ │
│max))│ │ │ │
└─────┴─┴─────────────────────────────┴─────┘

    Delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri;
    r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi;
    P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km), în cazul ajustării P.M.Z. este egal cu cel luat în calcul la determinarea tarifului în vigoare;


    e) tariful de distanţă maximal pe timp de noapte ajustat [T(dnoapte max(1))] se determină în corelare cu tariful de distanţă maximal de zi ajustat, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de distanţă maximal de zi ajustat, dar nu inferior acestuia, conform relaţiei:
    T(dzi max(1)) < T(dnoapte max(1)) ≤ 1,5 x T(dzi max(1))


    (2) Ajustarea tarifelor de distanţă maximale la serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
    a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
    b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
    c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preţuri de achiziţie, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
    d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
    e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.


    ART. 20
    (1) Tarifele de distanţă maximale pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se pot modifica prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza cererilor primite de la transportatorii autorizaţi sau de la asociaţiile profesionale reprezentative, în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condiţiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea determinată de influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive.
    (2) Modificarea tarifelor de distanţă maximale pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se fundamentează potrivit anexei nr. 1.

    ART. 21
    (1) Modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se face potrivit formulelor:
    a) aplicarea tarifului simplu modificat T(simplu(1)) (lei), prin modul de calcul normal "S":
    T(simplu(1)) = T(p(1)) + [T(d(1)) x P] + [T(stat/ora(1)) x t(s)], unde:
    T(p(1)) - tariful de pornire modificat (lei);
    T(d(1)) - tariful de distanţă modificat (lei/km);
    P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
    T(stat/ora(1)) - tariful de staţionare (orar) modificat - (lei/oră);
    T(stat/ora(1)) = 10 x T(d(1));
    t(s) - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului;


    b) tariful de pornire modificat este egal cu tariful de distanţă modificat T(p(1)) (lei);
    T(p(1)) = T(d(1)), unde:
    T(p(1)) - tariful de pornire modificat (lei).


    c) tariful de staţionare modificat T(stat/ora(1)) (lei/ora):
    T(stat/ora(1)) = 10 x T(d(1)), unde:
    T(d(1)) - tariful de distanţă modificat -(lei/km).


    d) tariful de distanţă maximal pe timp de zi modificat T(dzi max(1)) (lei/km):
    T(dzi max(1)) = T(dzi max(0)) + Delta(t(dzi max)), unde:
    T(dzi max(1)) - tariful de distanţă maximal pe timp de zi modificat - lei/km);
    T(dzi max(0)) - tariful de distanţă maximal pe timp de zi actual - (lei/km);
    Delta(t(dzi max)) - creşterea tarifului de distanţă maximal determinată de influenţele reale primite în costuri;

┌─────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│D(t │ │([Delta(CM)+Delta(TIA)+Delta(CMV]+[Delta(CM)+Delta(TIA)+Delta(CMV)] x r%)│ │
│(dzi │=│────────────────────────────────────────────────────────────────────────,│unde:│
│max))│ │P.M.Z. │ │
└─────┴─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

    Delta(CM) - creşterea cheltuielilor materiale ca urmare a influenţelor reale primite în costuri;
    Delta(TIA) - creşterea cheltuielilor cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe;
    Delta(CMV) - creşterea cheltuielilor cu munca vie;
    r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi;
    P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km), calculaţi pentru perioada trecută de la ultima modificare;


    e) tariful de distanţă maximal pe timp de noapte modificat [T(dnoapte max(1))] se determină în corelare cu tariful de distanţă maximal de zi modificat, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de distanţă maximal de zi modificat, dar nu inferior acestuia, conform relaţiei:
    T(dzi max(1)) < T(dnoapte max(1)) ≤ 1,5 x T(dzi max(1))


    (2) Modificarea tarifelor de distanţă maximale la serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
    a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
    b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
    c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
    d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
    e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.


    CAP. VI
    Tarifele pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi, pentru lucrările de încărcare/descărcare, mecanice ori manuale, şi pentru operaţiunile manuale aferente, efectuate de către transportatorii autorizaţi
    SECŢIUNEA 1
    Criteriile de determinare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi, a tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică ori manuală, şi a celor pentru operaţiunile manuale aferente
    ART. 22
    Tarifele pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi sunt următoarele:
    a) tariful de distanţă, lei/km, se stabileşte în funcţie de caracteristicile tehnice şi de capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective;
    b) la determinarea tarifului orar se va respecta ca raportul dintre tariful orar, exprimat în lei/oră, şi tariful de distanţă, exprimat în lei/km, să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră;
    c) tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanţă aplicat;
    d) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea serviciului de transport public local de bunuri sau mărfuri se precizează în contractele de atribuire a gestiunii delegate şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli:
    1. tarifele încasate trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului, precum şi o cotă de profit rezonabilă;
    2. tarifele se ajustează sau se modifică prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, respectiv cu creşterea luată în calcul ce depăşeşte acest indice.    ART. 23
    (1) Tariful pentru încărcare/descărcare este compus din tariful pentru operaţiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, a bunurilor de către taximetrişti ori de către manipulanţi, angajaţi ai transportatorului autorizat.
    (2) Lucrările mecanizate de încărcare/descărcare trebuie să aibă un tarif prestabilit pe operaţiune, iar tariful pentru operaţiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Întregul preţ al încărcării/descărcării şi manipulării bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajaţii operatorului de transport, se regăseşte în bonul client pe care acesta îl plăteşte la închiderea prestaţiei.
    (3) Pentru lucrările de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, care durează sub o oră, respectiv mai mult ori mai puţin de 30 de minute, facturarea contravalorii lucrărilor se va face prin aplicarea unui tarif determinat în funcţie de fracţiunile de timp lucrate.

    ART. 24
    La determinarea contravalorii prestaţiei transportului public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se aplică de regulă modul de calcul normal "S" - aplicarea tarifului simplu prin utilizarea tarifului orar (lei/oră), la rularea sub viteza de comutare, şi a tarifului de distanţă (lei/km), la rularea cu o viteză mai mare decât viteza de comutare.

    ART. 25
    La determinarea contravalorii prestaţiei transportului public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se poate aplica opţional modul de calcul normal "D" - aplicarea tarifului dublu prin utilizarea simultană a tarifului orar şi a tarifului de distanţă pentru autovehicule cu sarcină utilă maximă autorizată care depăşeşte o tonă, pe tot parcursul călătoriei, numai cu acordul în prealabil al beneficiarului.

    ART. 26
    La fundamentarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi şi a tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică ori manuală, se va ţine cont de dotările existente, de tipul autoturismului/ autovehiculului agreat de R.A.R., precum şi de nivelul siguranţei transportului.

    ART. 27
    Tarifele pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se fundamentează fără includerea TVA în cheltuielile materiale, aceasta urmând să fie aplicată la totalul cheltuielilor rezultate plus cota de profit rezonabilă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi
    ART. 28
    (1) Tarifele pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se stabilesc de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz.
    (2) Fundamentarea tarifelor de distanţă pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se face de către transportatorii autorizaţi, pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianţi, a cheltuielilor de întreţinere-reparaţii şi cu piesele de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi pe baza celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 29
    (1) Stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se face potrivit formulelor:
    a) aplicarea tarifului simplu T(simplu) (lei), prin modul de calcul normal "S":
    T(simplu) = T(p) + [T(d) x P]+[T(stat/ora) x t(s)], unde:
    T(p) - tariful de pornire (lei);
    T(d) - tariful de distanţă (lei/km);
    P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
    T(stat/ora) - tariful de staţionare(orar)-(lei/oră);
    T(stat/ora) = 10 x T(d);
    t(s) - timpul consumat în staţionarea la dispoziţia clientului;


    b) aplicarea tarifului dublu T(dublu) (lei), prin modul de calcul normal "D", conform relaţiilor prezentate la lit. b1) şi b2), cu respectarea cumulativă a condiţiilor:
    - tariful dublu se aplică numai când se convine cu clientul că timpul de staţionare la dispoziţia acestuia t(s) va fi de cel puţin de două ori mai mare decât timpul de circulaţie tc, pentru autovehiculele a căror masă maximă autorizată este mai mare de o tonă;
    – în tarifarea dublă se aplică simultan tariful de distanţă şi tariful de staţionare (orar) pentru timpul cât autovehiculul se află în mişcare, la care se adaugă tariful orar pentru perioada cât autovehiculul este în staţionare, şi tariful de pornire T(p);

    b1) T(dublu = T(p) + (T(d)xP)+[T(stat/ora) x (t(c)+t(s))](lei), unde:
    T(p) - tarif de pornire (lei);
    T(d) - tarif de distanţă (lei/km);
    P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
    T(stat/ora) - tariful de staţionare(orar)-(lei/oră);
    T(stat/ora) = 10 x T(d);
    t(c) - timpul în care este realizat parcursul P;
    t(s) - timpul consumat în staţionare la dispoziţia climatului.

    b2) T(dublu) = T(simplu) + [T(stat/ora) x t(c)](lei), unde:
    T(simplu - tariful simplu (lei);
    T(simplu = T(p) + [T(d) x P]+[T(stat/ora) x t(s)]

    c) tariful de staţionare T(stat/ora) (lei/ora);
    T(stat/ora) = 10 x T(d), unde:
    T(d) - tariful de distanţă - (lei/km);


    d) tariful de pornire este egal cu tariful de distanţă T(p) (lei);
    T(p) = T(d), unde:
    T(p) - tariful de pornire (lei).


    e) tariful de distanţă T(d) (lei/km):

┌────────┬──┬───────────────┬──────────┐
│ │ │V(d) │ │
│T(d) │= │──────, │unde: │
│ │ │P.M.Z. │ │
└────────┴──┴───────────────┴──────────┘

    T(d) - tariful de distanţă pe timp de zi - (lei/km);
    V(d) - valoarea programată a activităţii de deplasare pentru efectuarea serviciului de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi pe zi (lei/zi), care include şi media profitului rezonabil;
    P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km).


    (2) Stabilirea tarifelor la serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
    a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard;
    b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
    c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli materiale se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preţuri de achiziţie;
    d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
    e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.


    ART. 30
    (1) Tarifele pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se pot ajusta periodic de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul existent la data precedentei ajustări.
    (2) Nivelurile de tarife pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se determină pe baza analizei situaţiei economico-financiare a transportatorilor autorizaţi, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor pe economie.
    (3) Tarifele de distanţă pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se fundamentează de către transportatorii autorizaţi, potrivit anexei nr. 2.

    ART. 31
    (1) Ajustarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se face potrivit formulelor:
    a) aplicarea tarifului simplu ajustat T(simplu(1)) (lei), prin modul de calcul normal "S":
    T(simplu(1)) = T(p(1)) + [T(d(1)) x P] + [T(stat/ora(1)) x t(s)], unde:
    T(p(1)) - tariful de pornire ajustat (lei);
    T(d(1)) - tariful de distanţă ajustat (lei/km);
    P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
    T(stat/ora(1)) - tariful de staţionare ajustare(orar)-(lei/oră);
    T(stat/ora(1)) = 10 x T(d(1));
    t(s) - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului


    b) aplicarea tarifului dublu ajustat T(dublu(1)) (lei), prin modul de calcul normal "D", conform relaţiilor prezentate la lit. b1) şi b2), cu respectarea cumulativă a condiţiilor:
    - tariful dublu ajustat se aplică numai când se convine cu clientul că timpul de staţionare la dispoziţia acestuia t(s) va fi de cel puţin de două ori mai mare decât timpul de circulaţie t(c), pentru autovehiculele a căror masă maximă autorizată este mai mare de o tonă;
    – în tarifarea dublă se aplică simultan tariful de distanţă ajustat şi tariful de staţionare (orar) ajustat, pentru timpul cât autovehiculul se află în mişcare, la care se adaugă tariful orar ajustat, pentru perioada cât autovehiculul este în staţionare, şi tariful de pornire ajustat T(p(1));

    b1) T(dublu(1))=T(p(1))+(T(d(1)) x P)+[T(stat/ora(1)) x (t(c)+t(s))](lei), unde:
    T(p(1)) - tariful de pornire ajustat (lei);
    T(d(1)) - tariful de distanţă ajustat (lei/km);
    P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
    T(stat/ora(1)) - tariful de staţionare ajustat(orar)-(lei/oră);
    T(stat/ora(1)) = 10 x T(d(1));
    t(c) - timpul în care este realizat parcursul P;
    t(s) - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului.

    b2) T(dublu(1)) = T(simplu(1))+[T(stat/ora(1)) x t(c)] (lei), unde:
    T(simplu(1)) - tariful simplu ajustat (lei);
    T(simplu(1)) = T(p(1))+[T(d(1)) x P]+[T(stat/ora(1)) x t(s)]

    c) tariful de staţionare ajustat T(stat/ora(1)) (lei/ora);
    T(stat/ora(1)) = 10 x T(d(1)), unde:
    T(d(1)) - tariful de distanţă ajustat-(lei/km);

    d) tariful de pornire ajustat este egal cu tariful de distanţă ajustat T(p(1))(lei);
    T(p(1)) = T(d(1)), unde:
    T(p(1)) - tariful de pornire ajustat (lei).

    e) tariful de distanţă ajustat:
    T(d(1)) = T(d(0)) + Delta(t(d)), unde:
    T(d(1)) - tariful de distanţă ajustat-(lei/km);
    T(d(0)) - tariful de distanţă actual-(lei/km);
    Delta(t(d)) - creşterea tarifului de distanţă determinată de influenţele reale primite în costuri.

┌─────┬─┬─────────────────────────────┬─────┐
│Delta│ │[Delta(ct) + Delta(ct) x r%] │ │
│(t │=│────────────────────────────,│unde:│
│(d)) │ │P.M.Z. │ │
└─────┴─┴─────────────────────────────┴─────┘

    Delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri;
    r% - cota de profit rezonabilă propusă de transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz;
    P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km), în cazul ajustării P.M.Z. este egal cu cel luat în calcul la determinarea tarifului în vigoare.


    (2) Ajustarea tarifelor la serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
    a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
    b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
    c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli materiale se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preţuri de achiziţie, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
    d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
    e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.


    ART. 32
    (1) Tarifele pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se pot modifica de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz, în situaţiile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori a condiţiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea determinată de influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive.
    (2) Tarifele de distanţă pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se fundamentează de către transportatorii autorizaţi, potrivit anexei nr. 2.

    ART. 33
    (1) Modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se face potrivit formulelor:
    a) aplicarea tarifului simplu modificat T(simplu(1))(lei), prin modul de calcul normal "S":
    T(simplu(1))=T(p(1))+[T(d(1)) x P]+[T(stat/ora(1)) x t(s)], unde:
    T(p(1)) - tariful de pornire modificat (lei);
    T(d(1)) - tariful de distanţă modificat (lei/km);
    P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv(km)
    T(stat/ora(1)) - tariful de staţionare modificat(orar)-(lei/oră);
    T(stat/ora(1)) = 10 x T(d(1));
    t(s) - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului.


    b) aplicarea tarifului dublu modificat T(dublu(1)) (lei), prin modul de calcul normal "D", conform relaţiilor prezentate la lit. b1) şi b2), cu respectarea cumulativă a condiţiilor:
    - tariful dublu modificat se aplică numai când se convine cu clientul că timpul de staţionare la dispoziţia acestuia t(s) va fi de cel puţin de două ori mai mare decât timpul de circulaţie t(c), pentru autovehiculele a căror masă maximă autorizată este mai mare de o tonă;
    – în tarifarea dublă se aplică simultan tariful de distanţă modificat şi tariful de staţionare (orar) modificat pentru timpul cât autovehiculul se află în mişcare, la care se adaugă tariful orar modificat pentru perioada cât autovehiculul este în staţionare şi tariful de pornire modificat T(p(1));

    b1) T(dublu(1)) = T(p(1))+(T(d(1))xP)+[T(stat/ora(1))x(t(c)+t(s))] (lei), unde:
    T(p(1)) - tariful de pornire modificat (lei;
    T(d(1)) - tariful de distanţă modificat (lei/km);
    P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
    T(stat/ora(1)) - tariful de staţionare modificat(orar)-(lei/oră);
    T(stat/ora(1)) = 10 x T(d(1));
    t(c) - timpul în care este realizat parcursul P;
    T(s) - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului.

    b2) T(dublu(1))=T(simplu(1))+[T(stat/ora(1)) x (t(c)](lei), unde:
    T(simplu(1)) - tariful simplu ajustat (lei;
    T(simplu(1))=T(p(1))+[T(d(1)) xP]+[T(stat/ora(1)) x t(s)]

    c) tariful de staţionare modificat T(stat/ora(1)) (lei/ora):
    T(stat/ora(1)) = 10 x T(d(1)), unde:
    T(d(1)) - tariful de distanţă modificat-(lei/km);

    d) tariful de pornire modificat este egal cu tariful de distanţă modificat T(p(1)) (lei;
    T(p(1)) = T(d(1)), unde:
    T(p(1)) - tariful de pornire modificat (lei).

    e) tariful de distanţă modificat:
    T(d(1)) = T(d(0)) + Delta(t(d)), unde:
    T(d(1)) - tariful de distanţă modificat - (lei/km);
    T(d(0)) - tariful de distanţă actual-(lei/km);
    Delta(t(d)) - creşterea tarifului de distanţă determinată de influenţele reale primite în costuri.

┌─────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Delta│ │([Delta(CM)+Delta(TIA)+Delta(CMV)]+[Delta(CM)+Delta(TIA)+Delta(CMV] x r%) │ │
│(t │=│─────────────────────────────────────────────────────────────────────────,│unde:│
│(d)) │ │P.M.Z. │ │
└─────┴─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

    Delta(CM) - creşterea cheltuielilor materiale ca urmare a influenţelor reale primite în costuri;
    Delta(TIA) - creşterea cheltuielilor cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe;
    Delta(CMV) - creşterea cheltuielilor cu munca vie;
    r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale, implicate, după caz;
    P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km), calculaţi pentru perioada trecută de la ultima modificare


    (2) Modificarea tarifelor la serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
    a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
    b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
    c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli materiale se determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
    d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
    e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Tarifele de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi
    ART. 34
    (1) Tarifele de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se stabilesc de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz.
    (2) Fundamentarea tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se face de către transportatorii autorizaţi pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianţi, a cheltuielilor de întreţinere-reparaţii şi cu piesele de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 3, cheltuieli care au fost realizate direct pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare/descărcare.

    ART. 35
    (1) Stabilirea tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se face potrivit formulelor:
    a) tariful de încărcare/descărcare mecanică:

┌─────────────┬─┬────────────────┬─────┐
│T(î/d │ │V(î/d mecanică) │ │
│mecanică) │=│───────────────,│unde:│
│ │ │T(ore/zi) │ │
└─────────────┴─┴────────────────┴─────┘

    T(î/d mecanică) - tariful de încărcare/descărcare mecanică (tariful orar) - (lei/oră) ;
    V(î/d mecanică) - valoarea programată a activităţii de încărcare/descărcare mecanică de bunuri sau mărfuri, aferentă serviciului de transport public local în regim de taxi pe zi -(lei/zi);
    T(ore/zi) - timpul mediu efectiv lucrat într-o zi - (ore);

    b) tariful de încărcare/descărcare manuală:

┌─────────────┬─┬────────────────┬─────┐
│T(î/d │ │V(î/d manuală) │ │
│manuală) │=│───────────────,│unde:│
│ │ │T(ore/zi) │ │
└─────────────┴─┴────────────────┴─────┘

    T(î/d manuală) - tariful de încărcare/descărcare manuală (tariful orar) - (lei/oră);
    V(î/d manuală) - valoarea programată a activităţii de încărcare/descărcare manuală de bunuri sau mărfuri, aferentă serviciului de transport public local în regim de taxi pe zi -(lei/zi);
    T(ore/zi) - timpul mediu efectiv lucrat într-o zi - (ore);


    (2) Stabilirea tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se face diferenţiat în funcţie de felul acestora şi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli, după caz:
    a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard;
    b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
    c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli materiale, realizate cu instalaţiile de încărcare-descărcare, se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preţuri de achiziţie;
    d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
    e) cheltuielile cu impozitele şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.


    ART. 36
    (1) Tarifele de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se pot ajusta de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul existent la data precedentei ajustări.
    (2) Nivelurile de tarife de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se determină pe baza analizei situaţiei economico-financiare a transportatorilor autorizaţi, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor pe economie.
    (3) Tarifele de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se fundamentează de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz, potrivit anexei nr. 3.

    ART. 37
    (1) Ajustarea tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se face potrivit formulelor:
    a) tariful de încărcare/descărcare mecanică (orar):
    T(î/d mecanică(1)) = T(î/d mecanică(0)) + Delta(î/d mecanică), unde:
    T(î/d mecanică(1)) - tariful de încărcare/descărcare mecanică ajustat - (lei/oră);
    T(î/d mecanică(0)) - tariful de încărcare/descărcare mecanică actual - (lei/oră);

    Delta(î/d mecanică) - creşterea tarifului de încărcare/descărcare mecanică.

┌─────────┬─┬────────────────────────────┬─────┐
│ │ │[Delta(ct) + Delta(ct) x r%]│ │
│Delta(î/d│=│────────────────────────────│unde:│
│mecanică)│ │, │ │
│ │ │T(ore/zi) │ │
└─────────┴─┴────────────────────────────┴─────┘

    Delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri;
    r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz;
    T(ore/zi) - timpul mediu efectiv lucrat într-o zi - (ore), în cazul ajustării T(ore/zi) este egal cu cel luat în calcul la determinarea tarifului în vigoare

    b) tariful de încărcare/descărcare manuală:
    T(î/d manuală(1)) = T(î/d manuală(0)) + Delta(î/d manuală), unde:
    T(î/d manuală(1)) - tariful de încărcare/descărcare manuală ajustat - (lei/oră);
    T(î/d manuală(0)) - tariful de încărcare/descărcare manuală actual -(lei/oră);

    Delta(î/d manuală) - creşterea tariful de încărcare/descărcare manuală

┌────────┬─┬─────────────────────────────┬─────┐
│Delta(î/│ │[Delta(ct) + Delta(ct) x r%] │ │
│d │=│────────────────────────────,│unde:│
│manuală)│ │T(ore/zi) │ │
└────────┴─┴─────────────────────────────┴─────┘

    Delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri;
    r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz;
    T(ore/zi) - timpul mediu efectiv lucrat într-o zi - (ore), în cazul ajustării T(ore/zi) este egal cu cel luat în calcul la determinarea tarifului în vigoare


    (2) Ajustarea tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se face diferenţiat în funcţie de felul acestora şi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli, după caz:
    a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
    b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
    c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli materiale se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preţuri de achiziţie, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
    d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
    e) cheltuielile cu impozitele şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.


    ART. 38
    (1) Tarifele de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se pot modifica de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz, în situaţiile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori a condiţiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea determinată de influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive.
    (2) Modificarea tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se fundamentează de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz, potrivit anexei nr. 3.

    ART. 39
    (1) Modificarea tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se face potrivit formulelor:
    a) tariful de încărcare/descărcare mecanică:
    T(î/d mecanică(1)) = T(î/d mecanică(0)) + Delta(î/d mecanică), unde:
    T(î/d mecanică(1)) - tariful de încărcare/descărcare mecanică modificat - (lei/oră);
    T(î/d mecanică(0)) - tariful de încărcare/descărcare mecanică actual - (lei/oră);

    Delta(î/d mecanică) - creşterea tarifului de încărcare/descărcare mecanică

┌─────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Delta(î/d│ │[(Delta(CM)+Delta(TIA)+Delta(CMV))+(Delta(CM)+Delta(TIA)+Delta(CMV) x r%]│ │
│mecanică)│=│────────────────────────────────────────────────────────────────────────,│unde:│
│ │ │T(ore/zi) │ │
└─────────┴─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

    Delta(CM) - creşterea cheltuielilor materiale ca urmare a influenţelor reale primite în costuri;
    Delta(TIA) - creşterea cheltuielilor cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe;
    Delta(CMV) - creşterea cheltuielilor cu munca vie;
    r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale, după caz;
    T(ore/zi) - timpul mediu efectiv lucrat într-o zi - (ore), calculat pentru perioada trecută de la ultima modificare

    b) tariful de încărcare/descărcare manuală:
    T(î/d manuală(1)) = T(î/d manuală(0) + Delta(î/d manuală, unde:
    T(î/d manuală(1)) - tariful de încărcare/descărcare manuală modificat - (lei/oră);
    T(î/d manuală(0) - tariful de încărcare/descărcare manuală actual - lei/oră;

    Delta(î/d manuală) - creşterea tarifului de încărcare/descărcare manuală

┌────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Delta(î/│ │[(Delta(CM)+Delta(TIA)+Delta(CMV))+(Delta(CM)+Delta(TIA)+Delta(CMV) x r%]│ │
│d │=│────────────────────────────────────────────────────────────────────────,│unde:│
│manuală)│ │T(ore/zi) │ │
└────────┴─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

    Delta(CM) - creşterea cheltuielilor materiale ca urmare a influenţelor reale primite în costuri;
    Delta(TIA) - creşterea cheltuielilor cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe;
    Delta(CMV) - creşterea cheltuielilor cu munca vie;
    r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi/autorităţile administraţiei publice locale implicate, după caz;
    T(ore/zi) - timpul mediu efectiv lucrat într-o zi - (ore), calculat pentru perioada trecută de la ultima modificare


    (2) Modificarea tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, se face diferenţiat în funcţie de felul acestora şi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli, după caz:
    a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
    b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
    c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
    d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
    e) cheltuielile cu impozitele şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.


    ART. 40
    (1) Tarifele pentru operaţiunile manuale de încărcare/descărcare, aferente serviciilor de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi, se convin înainte de executare cu clientul, pe baza nivelului tarifului orar prestabilit pentru operaţiunile respective.
    (2) Întregul tarif al încărcării/descărcării bunurilor sau mărfurilor, dacă acestea sunt executate de către angajaţii operatorului de transport, se regăseşte în bonul client pe care acesta îl plăteşte la închiderea prestaţiei.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 41
    (1) În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale implicate emit reglementări referitoare la nivelul tarifelor de distanţă maximale, conform art. 13 lit. b) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale implicate pot stabili tarife de distanţă maximale pentru transportul public local de persoane în regim de taxi şi pe baza unei analize de piaţă realizate luând în calcul cheltuielile efective înregistrate de mai mulţi operatori.

    ART. 42
    Nivelul tarifului de distanţă utilizat de către un transportator autorizat care efectuează transport public local de persoane în regim de taxi nu poate fi mai mic decât totalul cheltuielilor realizate în medie în ultimul an de activitate, fundamentate pe baza anexei nr. 1, şi o cotă de profit rezonabilă.

    ART. 43
    Orice tarif privind transportul public local de persoane în regim de taxi se poate stabili, ajusta sau modifica de către autorităţile administraţiei publice locale implicate, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.

    ART. 44
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    STRUCTURA
    pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea/ajustarea sau modificarea
    tarifului de distanţă (pornire) pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi

┌────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │Valori │
│Nr. │Elemente de cheltuieli │- lei - │
│crt.│ ├─────────┬────────┬──────────┤
│ │ │Stabilire│Ajustare│Modificare│
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│I. │Cheltuieli materiale │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Carburanţi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Amortizare │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Service auto │ │ │ │
│ │(întreţinere-reparaţii)│ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Schimb de ulei la │ │ │ │
│ │autoturism/ │ │ │ │
│ │autovehicul şi de │ │ │ │
│ │filtru │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Piese de schimb │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Amortizare anvelope │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Amortizare acumulatori │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli │ │ │ │
│ │materiale, din care: │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- casă fiscală de │ │ │ │
│ │marcat │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- casetă taxi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- staţie │ │ │ │
│ │emisie-recepţie │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli cu │ │ │ │
│ │dispeceratul │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- formulare fiscale │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- instalaţie de gaz │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- hârtie termică │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- colante pentru taxi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli de │ │ │ │
│ │întreţinere a │ │ │ │
│ │aspectului interior/ │ │ │ │
│ │exterior al │ │ │ │
│ │autoturismului/ │ │ │ │
│ │autovehiculului │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli aferente │ │ │ │
│ │schimbării │ │ │ │
│ │culorii autoturismului/│ │ │ │
│ │autovehiculului │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- alte cheltuieli │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu taxe/ │ │ │ │
│II. │impozite │ │ │ │
│ │şi autorizaţii │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Inspecţia tehnică │ │ │ │
│ │periodică │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Asigurare de răspundere│ │ │ │
│ │civilă auto │ │ │ │
│ │obligatorie (sub │ │ │ │
│ │efectul legii) │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Asigurare casco pentru │ │ │ │
│ │taxi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Asigurare pentru │ │ │ │
│ │călători şi bagaje │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Verificare metrologică │ │ │ │
│ │şi buletin │ │ │ │
│ │de instalare │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Autorizaţie de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Autorizaţie de taxi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Agreare R.A.R. │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Impozit autoturism/ │ │ │ │
│ │autovehicul │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Impozit pe terenuri │ │ │ │
│ │pentru parcare │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Impozit pe clădiri │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Taxă de mediu │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Rovinietă │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli cu taxe│ │ │ │
│ │/impozite │ │ │ │
│ │şi autorizaţii │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│III.│Cheltuieli cu munca vie│ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Salarii │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- C.A.S. │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Fond de şomaj │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- F.N.A.S. │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Fond de accidente şi │ │ │ │
│ │boli │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- C.C.I.A.S.S. │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Fond de garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor │ │ │ │
│ │salariale │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Tichete de masă │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Alte cheltuieli cu │ │ │ │
│ │munca vie, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- şcolarizare │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- atestat │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- contabilitate │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- viză medicina muncii │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- viză persoană │ │ │ │
│ │desemnată │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- alte cheltuieli │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│IV. │Total cheltuieli │ │ │ │
│ │(I+II+III) │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│V. │Profit │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Venituri obţinute din │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │de transport în regim │ │ │ │
│VI. │de taxi, │ │ │ │
│ │aferente tarifului de │ │ │ │
│ │distanţă │ │ │ │
│ │(pornire) (IV+V) │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│VII.│Km/zi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Tarif de distanţă │ │ │ │
│VIII│(pornire) - lei/km │*1) │*2) │*3) │
│ │(VI/VII) │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│IX. │TVA 19 % │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Tarif de distanţă │ │ │ │
│X. │(pornire) - lei/km, │ │ │ │
│ │inclusiv TVA (VIII+IX) │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┘

──────────
    Notaţiile de la poziţia VIII. - coloanele: Stabilire, Ajustări, Modificări au următoarele semnificaţii :
──────────

┌────────────────────────┬──┬──────────┐
│ │ │V(d) │
│*1) T(dzi max) │= │────── │
│ │ │P.M.Z. │
└────────────────────────┴──┴──────────┘

        *2) T(dzi max(1)) = T(dzi max(0)) + Delta(t(dzi max))
        *3) T(dzi max(1)) = T(dzi max(0)) + Delta(t(dzi max))
    NOTĂ: Structura va fi adaptată pe elementele de cheltuieli specifice fiecărui transportator autorizat.
    Tariful pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se fundamentează fără includerea TVA în cheltuielile materiale, aceasta urmând să fie aplicată la totalul cheltuielilor rezultate plus cota de profit rezonabilă, cu excepţia situaţiilor în care transportatorul autorizat nu este plătitor de TVA.

    P.M.Z. - parcurs mediu zilnic exprimat în km/zi.
    Pentru ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi, în fişa de fundamentare se vor prezenta: situaţia actuală a cheltuielilor şi a veniturilor, creşterile acestora (Detla) şi situaţia cheltuielilor şi a veniturilor propuse.

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    STRUCTURA
    pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea/ajustarea sau modificarea tarifului de distanţă (pornire)
    pentru serviciul de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi

┌────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │Valori │
│Nr. │Elemente de │- lei - │
│crt.│cheltuieli ├─────────┬────────┬──────────┤
│ │ │Stabilire│Ajustare│Modificare│
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│I. │Cheltuieli │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Carburanţi │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Amortizare │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Service auto │ │ │ │
│ │(întreţinere- │ │ │ │
│ │reparaţii) │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Schimb de ulei │ │ │ │
│ │la autoturism/ │ │ │ │
│ │autovehicul şi │ │ │ │
│ │de filtru │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Piese de schimb│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Amortizare │ │ │ │
│ │anvelope │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Amortizare │ │ │ │
│ │acumulatori │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- casă fiscală │ │ │ │
│ │de marcat │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- casetă taxi │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- staţie emisie│ │ │ │
│ │recepţie │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli cu│ │ │ │
│ │dispeceratul │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- formulare │ │ │ │
│ │fiscale │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- instalaţie de│ │ │ │
│ │gaz │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- hârtie │ │ │ │
│ │termică │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- colante │ │ │ │
│ │pentru taxi │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli de│ │ │ │
│ │întreţinere a │ │ │ │
│ │aspectului │ │ │ │
│ │interior/ │ │ │ │
│ │exterior al │ │ │ │
│ │autoturismului/│ │ │ │
│ │autovehiculului│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │schimbării │ │ │ │
│ │culorii │ │ │ │
│ │autoturismului/│ │ │ │
│ │autovehiculului│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│II. │taxe/impozite │ │ │ │
│ │şi autorizaţii │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Inspecţia │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │
│ │periodică │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Asigurare de │ │ │ │
│ │răspundere │ │ │ │
│ │civilă │ │ │ │
│ │auto │ │ │ │
│ │obligatorie │ │ │ │
│ │(sub efectul │ │ │ │
│ │legii) │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Asigurare casco│ │ │ │
│ │pentru taxi │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Asigurare │ │ │ │
│ │pentru călători│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │bagaje │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Verificare │ │ │ │
│ │metrologică şi │ │ │ │
│ │buletin │ │ │ │
│ │de instalare │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Autorizaţie de │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Autorizaţie de │ │ │ │
│ │taxi │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Agreare R.A.R. │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Impozit pe │ │ │ │
│ │autoturism/ │ │ │ │
│ │autovehicul │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Impozit pe │ │ │ │
│ │terenuri pentru│ │ │ │
│ │parcare │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Impozit pe │ │ │ │
│ │clădiri │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Taxă de mediu │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Rovinietă │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │
│ │cu taxe/ │ │ │ │
│ │impozite │ │ │ │
│ │şi autorizaţii │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│III.│Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │munca vie │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Salarii │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- C.A.S. │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Fond de şomaj│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- F.N.A.S. │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Fond de │ │ │ │
│ │accidente şi │ │ │ │
│ │boli │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- C.C.I.A.S.S. │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Fond de │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor │ │ │ │
│ │salariale │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Tichete de │ │ │ │
│ │masă │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli cu │ │ │ │
│ │munca vie, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- şcolarizare │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- atestat │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- contabilitate│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- viză medicina│ │ │ │
│ │muncii │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- viză persoană│ │ │ │
│ │desemnată │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Total │ │ │ │
│IV. │cheltuieli │ │ │ │
│ │(I+II+III) │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│V. │Profit │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Venituri │ │ │ │
│ │obţinute din │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │de transport în│ │ │ │
│VI. │regim de taxi, │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │tarifului de │ │ │ │
│ │distanţă │ │ │ │
│ │(pornire) │ │ │ │
│ │(IV+V) │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│VII.│Km/zi │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Tarif de │ │ │ │
│VIII│distanţă │*1) │*2) │*3) │
│ │(pornire)-lei/ │ │ │ │
│ │km(VI/VII) │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│IX. │TVA 19 % │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Tarif de │ │ │ │
│ │distanţă │ │ │ │
│X. │(pornire)-lei/ │ │ │ │
│ │km(inclusiv │ │ │ │
│ │TVA) (VIII+IX) │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴────────┴──────────┘

──────────
    Notaţiile de la poziţia VIII. - coloanele: Stabilire, Ajustări, Modificări au următoarele semnificaţii :
    *1)

┌─────────────┬───┬────────────────────┐
│ │ │V(d) │
│T(d) │= │────── │
│ │ │P.M.Z. │
└─────────────┴───┴────────────────────┘


        *2) T(d(1)) = T(d(0)) + Delta(t(d))
        *3) T(d(1)) = T(d(0)) + Delta(t(d))

──────────
    NOTĂ: Structura va fi adaptată pe elementele de cheltuieli specifice fiecărui transportator autorizat.
    Tariful pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se fundamentează fără includerea TVA în cheltuielile materiale, aceasta urmând să fie aplicată la totalul cheltuielilor rezultate plus cota de profit rezonabilă, cu excepţia situaţiilor în care transportatorul autorizat nu este plătitor de TVA.

    P.M.Z. - parcurs mediu zilnic exprimat în km/zi.
    Pentru ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi, în fişa de fundamentare se vor prezenta: situaţia actuală a cheltuielilor şi a veniturilor, creşterile acestora (Delta) şi situaţia cheltuielilor şi a veniturilor propuse.

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    STRUCTURA
    pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea/ajustarea sau modificarea
    tarifului de încărcare/descărcare (orar), mecanică ori manuală,
    pentru serviciile de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi

┌────┬─────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │Valori │
│Nr. │Elemente de │- lei - │
│crt.│cheltuieli ├─────────┬────────┬──────────┤
│ │ │Stabilire│Ajustare│Modificare│
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│I. │Cheltuieli │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Carburanţi │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Amortizare │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Service │ │ │ │
│ │utilaj │ │ │ │
│ │(întreţinere-│ │ │ │
│ │reparaţii) │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Schimb de │ │ │ │
│ │ulei şi de │ │ │ │
│ │filtru la │ │ │ │
│ │utilaj │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Piese de │ │ │ │
│ │schimb │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Amortizare │ │ │ │
│ │anvelope │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Amortizare │ │ │ │
│ │acumulatori │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- materiale │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- instalaţie │ │ │ │
│ │de gaz │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- colante │ │ │ │
│ │pentru taxi │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │întreţinere │ │ │ │
│ │a utilajului │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu│ │ │ │
│II. │taxe/impozite│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │autorizaţii │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Inspecţia │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │
│ │periodică │ │ │ │
│ │utilaj │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Verificare │ │ │ │
│ │metrologică │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Autorizaţie │ │ │ │
│ │pentru utilaj│ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Impozit pe │ │ │ │
│ │utilaj │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Taxă de mediu│ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli cu│ │ │ │
│ │taxe/impozite│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │autorizaţii │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│III.│Cheltuieli cu│ │ │ │
│ │munca vie │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Salarii │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- C.A.S. │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Fond de │ │ │ │
│ │şomaj │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- F.N.A.S. │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Fond de │ │ │ │
│ │accidente şi │ │ │ │
│ │boli │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- │ │ │ │
│ │C.C.I.A.S.S. │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Fond de │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │
│ │creanţelor │ │ │ │
│ │salariale │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Tichete de │ │ │ │
│ │masă │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli cu│ │ │ │
│ │munca vie, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- şcolarizare│ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- atestat │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- │ │ │ │
│ │contabilitate│ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- viză │ │ │ │
│ │medicina │ │ │ │
│ │muncii │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │
│ │manipulant │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │- alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │
│ │în regim │ │ │ │
│IV. │de taxi, │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │tarifului de │ │ │ │
│ │încărcare/ │ │ │ │
│ │descărcare │ │ │ │
│ │(orar) │ │ │ │
│ │mecanică │ │ │ │
│ │(I+II+III) │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │
│ │în regim │ │ │ │
│V. │de taxi, │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │tarifului de │ │ │ │
│ │încărcare/ │ │ │ │
│ │descărcare │ │ │ │
│ │(orar) │ │ │ │
│ │manuală (III)│ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│VI. │Profit │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Venituri │ │ │ │
│ │obţinute din │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │
│ │în regim de │ │ │ │
│ │taxi, │ │ │ │
│VII.│aferente │ │ │ │
│ │tarifului de │ │ │ │
│ │încărcare/ │ │ │ │
│ │descărcare │ │ │ │
│ │(orar) │ │ │ │
│ │mecanică │ │ │ │
│ │(IV+VI) │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Venituri │ │ │ │
│ │obţinute din │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │
│ │în regim │ │ │ │
│ │de taxi, │ │ │ │
│VIII│aferente │ │ │ │
│ │tarifului de │ │ │ │
│ │încărcare/ │ │ │ │
│ │descărcare │ │ │ │
│ │(orar) │ │ │ │
│ │manuală │ │ │ │
│ │(V+VI) │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│IX. │Ore/zi │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Tarif de │ │ │ │
│ │încărcare/ │ │ │ │
│X. │descărcare │*1) │*2) │*3) │
│ │mecanică │ │ │ │
│ │(orar)-lei/ │ │ │ │
│ │oră (VII/IX) │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Tarif de │ │ │ │
│ │încărcare/ │ │ │ │
│XI. │descărcare │*1.1) │*2.2) │*3.3) │
│ │manuală │ │ │ │
│ │(orar)-lei/ │ │ │ │
│ │oră (VIII/IX)│ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│XII.│TVA 19 % │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Tarif de │ │ │ │
│ │încărcare/ │ │ │ │
│ │descărcare │ │ │ │
│XIII│mecanică │ │ │ │
│ │(orar) - lei/│ │ │ │
│ │oră, │ │ │ │
│ │inclusiv TVA │ │ │ │
│ │(X+XII) │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Tarif de │ │ │ │
│ │încărcare/ │ │ │ │
│ │descărcare │ │ │ │
│XIV.│manuală │ │ │ │
│ │(orar) - lei/│ │ │ │
│ │oră, │ │ │ │
│ │inclusiv TVA │ │ │ │
│ │(XI+XII) │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┘

──────────
──────────
    Notaţiile de la poziţiile X. şi XI - coloanele: Stabilire, Ajustări, Modificări au următoarele semnificaţii :
    *1)

┌──────────────────┬─┬──────────────────┐
│ │ │V(î/d mecanică) │
│T(î/d mecanică) │=│─────────────── │
│ │ │T(ore/zi) │
└──────────────────┴─┴──────────────────┘


        *2) T(î/d mecanică(1)) = T(î/d mecanică(0)) + Detla(î/d mecanică)
        *3) T(î/d mecanică(1)) = T(î/d mecanică(0)) + Detla(î/d mecanică)
    *1.1)

┌──────────────────┬─┬──────────────────┐
│ │ │V(î/d manuală) │
│T(î/d manuală) │=│───────────── │
│ │ │T(ore/zi) │
└──────────────────┴─┴──────────────────┘


        *2.2) T(î/d manuală(1)) = T(î/d manuală(0)) + Detla(î/d manuală)
        *3.3) T(î/d manuală(1)) = T(î/d manuală(0)) + Detla(î/d manuală)

    NOTĂ: Structura va fi adaptată pe elementele de cheltuieli specifice fiecărui transportator autorizat.
    În tariful de încărcare/descărcare manuală nu se vor include cheltuielile materiale şi cheltuielile cu taxele, impozitele şi autorizaţiile, cu excepţia cheltuielilor cu munca vie.

    Tariful de încărcare/descărcare, mecanică sau manuală, aferent serviciilor de transport public local de bunuri ori mărfuri în regim de taxi se fundamentează fără includerea TVA în cheltuielile materiale, aceasta urmând să fie aplicată la totalul cheltuielilor rezultate plus cota de profit rezonabilă, cu excepţia situaţiilor în care transportatorul autorizat nu este plătitor de TVA.
    P.M.Z. - parcurs mediu zilnic exprimat în km/zi.
    Pentru ajustarea sau modificarea tarifelor de încărcare/descărcare, mecanică ori manuală, aferente serviciilor de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi, în fişa de fundamentare se vor prezenta: situaţia actuală a cheltuielilor şi a veniturilor, creşterile acestora (Delta) şi situaţia cheltuielilor şi a veniturilor propuse.

    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016