Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2000  de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2000 de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 652 din 13 decembrie 2000
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.232 din 29 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 652 din 13 decembrie 2000.
──────────
    SECŢIUNEA 1
    Definiţii
    ART. 1
    În înţelesul prezentelor norme metodologice termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    1.1. armator - persoana juridică sau fizica, română sau străină, care deţine titlul de proprietate asupra navei la data producerii poluarii;
    1.2. armator solicitant - armatorul care solicită autorităţii competente emiterea certificatului de asigurare sau alta garanţie financiară;
    1.3. asigurare sau alta garanţie financiară:
    a) asigurările de răspundere civilă pentru pagube produse prin poluare, limitată la sumele stabilite conform art. V pct. 1 din CLC, 1992;
    b) cautiunile bancare/scrisori de garanţie bancară;
    c) certificate de garanţie financiară sau alte garanţii financiare similare;

    1.4. asigurator sau garant:
    a) asociaţiile mutuale de asigurare de răspundere ale armatorilor - cluburile P & I, pentru asigurările prevăzute la pct. 1.3 lit. a);
    b) asiguratori membri Lloyd's, Internaţional Underwriting Association of London (IUA), American Institute of Marine Underwriters (AIMU), Verein Bremer Seeversicherer e.V. (VBS), Verein Hamburger Assecuradeure (VHA), pentru asigurările prevăzute de la pct. 1.3 lit. a);
    c) Fondul internaţional de despăgubire, pentru certificatele de garanţie financiară prevăzute la pct. 1.3 lit. c);
    d) alţi asiguratori/garanţi români sau străini;

    1.5. autoritate competentă - autoritatea desemnată de statul parte la CLC, 1992.
    În România Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi de autoritate de stat în domeniul transporturilor maritime, îndeplineşte rolul de autoritate competentă pentru eliberarea Certificatului de asigurare sau alta garanţie financiară în legătură cu răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, prin direcţia de specialitate din cadrul sau;

    1.6. certificat de asigurare sau alta garanţie financiară - Certificatul de asigurare sau alta garanţie financiară în legătură cu răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, care constituie documentul prin care autoritatea competentă atesta sau certifica, după cum este cazul, faptul ca armatorul menţine o asigurare sau o alta garanţie financiară conform art. V şi VII din CLC, 1992;
    1.7. CLC, 1992 (Internaţional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992) - Convenţia internationala privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992;
    1.8. fond - potrivit dispoziţiilor art. V, VI şi IX din CLC, 1992, înseamnă suma de bani pusă la dispoziţie instanţei judecătoreşti competente sau scrisorile de garanţie uzuale emise de asiguratorii menţionaţi la pct. 1.4, scrisorile de garanţie bancară, precum şi depozitele bancare, depuse de asiguratori/garanţi sau de armator, în raport cu tipul de asigurare sau alta garanţie financiară menţinută de acesta, din care se vor plati creditorii pe baza înţelegerii dintre părţi sau dintre reprezentanţii părţilor şi asiguratori/garanţi ori pe baza unei hotărâri judecătoreşti, potrivit prevederilor art. IX pct. 3 din CLC, 1992;
    1.9. Fond internaţional de despăgubire - instituţia care poate emite certificate de garanţie financiară prevăzute la art. VII pct. 1 din CLC, 1992, şi nu se identifica cu noţiunea de fond.
    Aceasta instituţie este constituită în condiţiile Convenţiei internaţionale pentru stabilirea unui fond internaţional de compensare pentru daune provocate prin poluare cu hidrocarburi, 1971, cunoscută ca fiind Convenţia fondului, 1971, în conformitate cu prevederile art. XII pct. 4 din CLC, 1992;

    1.10. liniile de baza - liniile celui mai mare reflux de-a lungul ţărmului sau, după caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale ţărmului, inclusiv ale ţărmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajărilor hidrotehnice şi ale altor instalaţii portuare permanente, astfel cum sunt definite în art. 1 din Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României;
    1.11. marea teritorială - fasia de mare adiacenta ţărmului ori, după caz, apelor maritime interioare, având lăţimea de 12 mile marine, masurata de la liniile de baza, astfel cum este definită în art. 1 din Legea nr. 17/1990;
    1.12. zona economică exclusiva - zona care se întinde în partea ei exterioară până la o distanta de 200 mile marine de la liniile de baza de la care se măsoară lăţimea marii teritoriale, astfel cum este definită în Decretul nr. 142/1986 privind instituirea zonei economice exclusive a României în Marea Neagra;
    1.13. pagube produse prin poluare - pierderile/daunele provocate de nava, costurile şi alte cheltuieli aferente, definite la lit. a) şi b) ale pct. 6 al art. I din CLC, 1992.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Scopul şi domeniul de aplicare a normelor metodologice
    ART. 2
    Prezentele norme metodologice au ca scop aplicarea CLC, 1992, pe teritoriul României, incluzând marea teritorială şi zona economică exclusiva, pentru pagubele produse prin poluare în sensul prevăzut la art. 1 pct. 1.13.

    ART. 3
    (1) Armatorul unei nave petroliere care arboreaza pavilionul statului român, care transporta mai mult de 2.000 tone de hidrocarburi în vrac ca incarcatura, este obligat sa menţină o asigurare sau o alta garanţie financiară conform art. 1 pct. 1.3 şi sa posede la bordul navei sale certificatul de asigurare sau alta garanţie financiară, emis de Ministerul Transporturilor.
    (2) Forma şi conţinutul certificatului de asigurare sau alta garanţie financiară sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (3) Armatorul unei nave petroliere care arboreaza pavilionul altui stat, care transporta mai mult de 2.000 tone de hidrocarburi în vrac ca incarcatura şi trece prin marea teritorială, zona economică exclusiva, sau intra/iese într-un/dintr-un port românesc, este obligat sa menţină o asigurare sau o alta garanţie financiară conform art. 1 pct. 1.3 şi sa posede la bordul navei sale certificatul de asigurare sau alta garanţie financiară, emis de autoritatea competentă a statului al cărui pavilion îl arboreaza, stat parte la CLC, 1992.

    ART. 4
    (1) Armatorul unei nave petroliere care arboreaza pavilionul român sau străin şi care transporta mai mult de 2.000 tone hidrocarburi în vrac ca incarcatura este obligat sa menţină o asigurare sau alta garanţie financiară compatibila cu limita răspunderii sale, prevăzută la art. V din CLC, 1992, pe durata valabilităţii certificatului de asigurare sau alta garanţie financiară, emis de autoritatea competentă.
    (2) Dreptul de limitare a răspunderii civile a armatorului, în condiţiile art. V din CLC, 1992, nu reflecta întinderea efectivă a pagubei produse prin poluare, care urmează să fie determinata de instanţa judecătorească competenţa potrivit art. IX din CLC, 1992, sau prin tratative între părţi ori între reprezentanţii acestora şi asiguratori sau garanţi, după cum este cazul.
    (3) Armatorul este îndreptăţit la limitarea răspunderii civile în condiţiile art. V pct. 1 din CLC, 1992, în afară de cazul în care sunt aplicabile cauzele de excludere a dreptului de limitare a răspunderii civile prevăzute la art. V pct. 2 din CLC, 1992.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Proceduri privind eliberarea certificatului de asigurare sau alta garanţie financiară
    ART. 5
    În vederea emiterii certificatului de asigurare sau alta garanţie financiară armatorul va prezenta direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor următoarea documentaţie:
    1. cererea de certificare-tip, conform modelului prezentat la anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
    2. lista cuprinzând nava/navele pentru care se solicita certificatele de asigurare sau alta garanţie financiară, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
    3. copie de pe certificatul de tonaj al navei/navelor;
    4. pentru navele sub pavilion străin şi certificatul de naţionalitate, în original şi în copie, copia rămânând la dosarul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor;
    5.1. originalul unei asigurări sau altei garanţii financiare emise de asiguratorii sau garanţii menţionaţi la art. 1 pct. 1.4, cu datele privind durata şi aplicabilitatea acesteia, pentru nava şi armatorul solicitant, în forma şi conţinutul acceptabile autorităţilor competente din România şi din celelalte state părţi la CLC, 1992;
    5.2. pentru asigurările încheiate cu asiguratorii menţionaţi la art. 1 pct. 1.4 lit. d) armatorul solicitant va depune în plus dovezile necesare privind capacitatea de plată a asiguratorului/garantului sau, după caz, confirmarea existenţei unei reasigurari încheiate cu asiguratorii prevăzuţi la art. 1 pct. 1.4 lit. b).


    ART. 6
    (1) În urma verificării documentaţiei primite direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor va emite certificatul de asigurare sau alta garanţie financiară în doua exemplare.
    (2) Un exemplar al certificatului de asigurare sau alta garanţie financiară va fi păstrat la bordul navei şi un exemplar va fi păstrat la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor.

    ART. 7
    (1) Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., prin capitaniile de port, verifica existenta la bord a certificatului de asigurare sau alta garanţie financiară şi conformitatea acestuia cu prevederile CLC, 1992, pentru navele petroliere care transporta mai mult de 2.000 tone de produse petroliere în vrac ca incarcatura, indiferent de pavilion sau de statul de înregistrare, care intra sau ies într-un/dintr-un port românesc ori care sosesc sau părăsesc terminalele din largul marii.
    (2) Ministerul Transporturilor, prin Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., denumit în continuare I.N.C., va lua măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv de reţinere a navei petroliere implicate, dacă este cazul, pentru îndeplinirea în mod corespunzător a cerinţelor prevăzute la art. VII din CLC, 1992.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Încetarea valabilităţii, anularea sau retragerea certificatului de asigurare sau alta garanţie financiară
    ART. 8
    Certificatul de asigurare sau alta garanţie financiară nu se va putea emite dacă asigurarea sau alta garanţie financiară poate inceta înainte de împlinirea a 3 luni de la data la care armatorul solicita eliberarea unui asemenea certificat, în condiţiile CLC, 1992, din alte motive decât expirarea termenului de valabilitate.

    ART. 9
    Certificatul de asigurare sau alta garanţie financiară, emis de autoritatea competentă, îşi va inceta valabilitatea sau va fi considerat anulat/retras în următoarele condiţii:
    a) la expirarea duratei de valabilitate a asigurării sau a altei garanţii financiare;
    b) modificarea condiţiilor şi termenilor asigurării sau garanţiei financiare de natura sa atragă inaplicabilitatea prevederilor CLC, 1992, şi în special a dispoziţiilor art. VII din CLC, 1992;
    c) dacă nava a suferit transformări importante ale construcţiei, echipamentelor, instalaţiilor şi armaturilor amenajărilor şi materialului, fără aprobarea autorităţii competente a statului de pavilion;
    d) la schimbarea pavilionului navei.


    ART. 10
    (1) Armatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa autorităţii competente:
    a) orice modificare a termenilor şi condiţiilor asigurării sau garanţiei financiare;
    b) orice alta împrejurare de fapt sau de drept care poate afecta în orice mod asigurarea sa de răspundere civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care o asemenea modificare sau împrejurare a devenit operativă ori s-a produs.

    (2) În cazul neconformarii cu prevederile alin. (1), Ministerul Transporturilor retrage certificatul de asigurare sau alta garanţie financiară pentru nava în cauza sau pentru orice alta nava a aceluiaşi armator şi refuza sa dea curs cererii de emitere a unui alt certificat de asigurare sau alta garanţie financiară pe o durată de 5 ani.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Proceduri în caz de poluare cu hidrocarburi
    ART. 11
    Activităţile de prevenire şi constatare a poluarii pe Dunarea maritima, marea teritorială şi în zona economică exclusiva sunt asigurate de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, prin agenţiile de protecţie a mediului Tulcea şi Constanta şi prin Compania Naţionala "Apele Române" - S.A - Direcţia apelor Dobrogea-Litoral, de Ministerul Transporturilor, prin I.N.C., şi de Ministerul de Interne, prin Garda de Coasta.

    ART. 12
    La observarea unei poluari Garda de Coasta, comandantii navelor care arboreaza pavilionul statului român şi persoanele care au în subordine unităţi de foraj marin aflate sub jurisdicţia statului român vor informa imediat I.N.C., Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. şi agenţia de protecţie a mediului competenţa, care, împreună, constata poluarea. În funcţie de gravitatea acesteia I.N.C. poate dispune reţinerea poluatorului, prin orice mijloace prevăzute de lege, de către Garda de Coasta sau de către nave ale marinei militare în vederea investigarii, precum şi a stabilirii cauzelor şi responsabilităţilor de către instanţa competenţa potrivit art. IX din CLC, 1992, sau, după caz, de către părţi ori reprezentanţii autorizaţi ai acestora şi asiguratori sau garanţi.

    ART. 13
    (1) I.N.C. va înştiinţa imediat armatorul navei poluatoare despre incident, prin agenţii săi sau direct, după cum este cazul, precum şi pe corespondentul Clubului P&I al navei sau agenţii Lloyd's, Internaţional Underwriting Association of London (IUA), American Institute of Marine Underwriters (AIMU), Verein Bremer Seeversicherer e.V. (VBS), Verein Hamburger Assecuradeure (VHA) sau ai celorlalţi asiguratori sau garanţi, după caz.
    (2) I.N.C. va pune în întârziere armatorul navei poluatoare, instiintandu-l despre intenţia organismelor abilitate de a introduce cererea de despăgubire în faţa instanţei judecătoreşti competente, sub forma unui preaviz, conform dispoziţiilor art. IX pct. 1 din CLC, 1992.

    ART. 14
    Coordonarea măsurilor de eliminare a efectelor poluarii şi a măsurilor preventive se va face de agenţia de protecţie a mediului şi de I.N.C., prin capitaniile de port, pe mare şi pe Dunarea maritima, şi va fi executată contra cost de companiile naţionale în zonele de jurisdicţie aferente acestora şi/sau de alţi agenţi economici, conform Planului naţional de pregătire, cooperare şi răspuns în caz de poluare cu hidrocarburi, care se aproba în condiţiile legii.

    ART. 15
    (1) Pagubele produse prin poluare vor fi suportate de armatorul navei poluatoare, respectiv de asiguratorul de răspundere civilă al acestuia sau de garantul menţionat în certificatul de asigurare sau alta garanţie financiară, emis de autoritatea competentă.
    (2) În situaţia în care asiguratorul a constituit fondul prevăzut la art. 1 pct. 1.8 şi sunt respectate cerinţele prevăzute la art. VI pct. 2 din CLC, 1992, nava poluatoare nu mai poate fi reţinută sau sechestrata după terminarea investigatiilor cu privire la cauzele poluarii.
    (3) Investigaţiile se vor efectua cu toată operativitatea necesară, în raport cu complexitatea cazului.

    ART. 16
    Valoarea fondului prevăzut la art. 1 pct. 1.8 va fi estimată de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, prin agenţia de protecţie a mediului competenţa, împreună cu I.N.C. şi cu consultarea tuturor părţilor care participa la aplicarea măsurilor de eliminare a efectelor poluarii şi a măsurilor preventive, precum şi a celor care ar putea suferi pierderi sau daune ulterioare, cauzate de măsurile preventive.

    ART. 17
    Fondul va fi pus la dispoziţie instanţei judecătoreşti competente potrivit art. V şi IX din CLC, 1992, urmând ca din acesta să se facă plata despăgubirilor datorate pentru pagubele produse prin poluare, în raport cu răspunderile ce vor fi stabilite pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive ori irevocabile, după caz.

    ART. 18
    (1) În cazul în care fondul nu se constituie voluntar, persoana juridică responsabilă cu administrarea zonei în care s-a produs poluarea, precum şi persoanele fizice şi juridice prejudiciate de poluare introduc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în nume propriu sau prin reprezentantul comun împuternicit, în faţa instanţei judecătoreşti competente, cererea de compensare a pagubelor produse prin poluare, direct împotriva asiguratorului sau garantului menţionat în certificatul de asigurare sau alta garanţie financiară, emis de autoritatea competentă a statului pavilionului navei sau a altui stat membru al CLC, 1992.
    (2) În cazul în care poluarea s-a produs în zona economică exclusiva şi fondul nu se constituie voluntar, Ministerul Finanţelor formulează în faţa instanţei judecătoreşti competente, în numele statului român, cererea de compensare a pagubelor produse prin poluare.

    ART. 19
    În cazul introducerii cererii de compensare a pagubelor produse prin poluare la instanţa judecătorească competenţa, în condiţiile art. 18 alin. (1), plata taxei judiciare de timbru se face după constituirea fondului, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 20
    Pe baza hotărârii executorii a instanţei judecătoreşti competente fondul va fi distribuit proporţional, în funcţie de sumele creanţelor admise de instanţa, între cei care au suferit pierderi prin poluare, au contribuit la eliminarea poluarii şi/sau au luat măsuri preventive pentru prevenirea sau minimizarea pagubelor prin poluare, conform prevederilor art. IX pct. 3 şi art. X din CLC, 1992.

    ART. 21
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    ROMÂNIA
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR MINISTRY OF TRANSPORT
    CERTIFICAT DE ASIGURARE SAU ALTA GARANŢIE
    FINANCIARĂ ÎN LEGATURA CU RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU
    PAGUBELE PRODUSE PRIN POLUARE CU HIDROCARBURI
    CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL
    SECURITY ÎN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE
    Întocmit conform dispoziţiilor art. VII din Convenţia internationala privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992
    Issued în accordance with the provisions of article VII of the Internaţional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992

┌──────┬───────────┬─────────────┬──────────────┐
│Numele│Numărul sau│ │Numele şi │
│navei │literele │Portul de │adresa │
│Name │distinctive│înmatriculare│proprietarului│
│of │Distinctive│Port of │Name and │
│ship │number or │registry │address of │
│ │letters │ │owner │
├──────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────────┴──────────────┘

    Subsemnatul atest ca nava sus-menţionată deţine poliţa de asigurare sau alta garanţie financiară care satisface cerinţele art. VII din Convenţia internationala privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992.
    This is to certify that there is în force în respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article VII of the Internaţional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
        Tipul de garanţie ............................
        Type of security .............................
        Durata garanţiei .............................
        Duration of security .........................
        Numele şi adresa asiguratorului (sau ale asigurătorilor)
        şi/sau ale garantilor ........................
        Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s) ...............
        Numele .......................................
        Name .........................................
        Adresa .......................................
        Address ......................................
        Acest certificat este valabil până la ........
        This certificate is valid until ..............
        Emis sub autoritatea Guvernului României
        Issued under the authority of the Government of România


┌─────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │...............................│
│ │ │Semnătura şi titlul emitentului│
│ │ │Signature and title of issuing │
│ │ │Numai dacă nu este indicat │
│ │ │altfel, │
│ │ │semnătura acestui certificat │
│ │ │atestă că răspunderea │
│ │ │civilă, conform Convenţiei │
│ │ │internaţionale privind │
│ │ │răspunderea civilă pentru │
│În │La data de │pagubele produse prin │
│.........│......... │poluare cu hidrocarburi, revine│
│At │On │asigurătorilor │
│.........│.................│şi/sau garanţilor menţionaţi │
│ │ │mai sus. │
│ │ │Unless indicated to the │
│ │ │contrary the signature │
│ │ │of this certificate certifies │
│ │ │that civil │
│ │ │liability under Internaţional │
│ │ │Convention on Civil │
│ │ │Liability for Oil Pollution │
│ │ │Damage is covered │
│ │ │by afore mentioned insurers and│
│ │ │/or guarantors. │
└─────────┴─────────────────┴───────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
                    CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ASIGURARE SAU
                   ALTA GARANŢIE FINANCIARĂ ÎN LEGATURA CU RĂSPUNDEREA CIVILĂ
                      PENTRU PAGUBELE PRODUSE PRIN POLUARE CU HIDROCARBURI

                    APPLICATION FOR CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL
                  SECURITY ÎN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE
        MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    DIRECŢIA DE REGLEMENTĂRI ŞI CALITATEA SERVICIILOR ÎN PORTURI ŞI ÎN NAVIGAŢIA MARITIMĂ
        Tel.: 040 16387386
        Fax: 040 13130120
        Bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti, România
    ─────────────────────────────────────────────────
        1. Numele şi statutul solicitantului:
           Name and status of applicant:
    ─────────────────────────────────────────────────
        2. Adresa sediului solicitantului:
           Address of registered office:
        Tel.:
        Fax:
    ─────────────────────────────────────────────────
        3. Numele şi adresa proprietarului navei (navelor), dacă diferă de cele menţionate la pct. 1.
           Name and address of owner of ship (ships) (if different from 1 above):
        Tel.:
        Fax:
    ─────────────────────────────────────────────────
        4. Subsemnatul solicit eliberarea unui certificat de asigurare pentru fiecare dintre navele prevăzute în anexa.
           I hereby apply for a certificate to be issued în respect of each of the ships overleaf.


┌───────────┬──────────────────┬───────────────┐
│Data │Statutul în │Semnătura │
│...........│companie │...............│
│Date │............... │Signature │
│...........│Status în Company │...............│
│ │..................│ │
└───────────┴──────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3

    la normele metodologice
    LISTA
    cuprinzând navele care trebuie certificate conform
    dispoziţiilor art. VII din CLC, 1992
    SCHEDULE
    of ships to be certified în accordance with the
    provisions of article VII of CLC, 1992

┌─────────┬────────────┬───────────────┐
│1 │2 │3 │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│Numele şi│Numărul │Pavilionul şi │
│tipul │oficial │portul de │
│navei │Official │înregistrare │
│Name and │number (CALL│Flag and port │
│type of │SIGN) │of registry │
│ship │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
└─────────┴────────────┴───────────────┘


┌───────────────────┬──────────────┬───────┐
│4 │5 │6 │
├───────────────────┼──────────────┼───────┤
│Garanţia │Numele şi │ │
│Security │adresa │ │
│ │asigurătorului│Numărul│
├─────┬─────────────┤şi sau ale │IMO │
│ │Perioada │garantului │IMO │
│Tipul│valabilităţii│Name and │number │
│Type │Period of │address of │ │
│ │valability │insurer and or│ │
│ │ │guarantor │ │
├─────┼─────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────────┴───────┘


┌───────┬─────────────────┬────────────┐
│7 │8 │9 │
├───────┼─────────────────┼────────────┤
│ │Numărul │ │
│ │certificatului de│ │
│Tonajul│asigurare sau │ │
│brut │altă garanţie │Observaţii │
│Gross │financiară │Observations│
│tonnage│Certificate of │ │
│ │insurance or │ │
│ │other financial │ │
│ │security number │ │
├───────┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │ │
└───────┴─────────────────┴────────────┘


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016