Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 29 august 2022  privind întocmirea situaţiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudenţială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 29 august 2022 privind întocmirea situaţiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudenţială

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 896 bis din 12 septembrie 2022
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. 4 din 29 august 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 12 septembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    1. (1) Instituţiile financiare nebancare au obligaţia să întocmească situaţii financiare periodice la nivel individual, la termenele şi în forma stabilite prin prezentele norme metodologice.
    (2) Situaţiile financiare periodice la nivel individual trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară a instituţiei financiare nebancare, a sucursalelor şi a celorlalte sedii secundare ale acesteia, pe bază individuală.
    (3) Situaţiile financiare periodice la nivel individual reprezintă situaţii globale, respectiv situaţii care privesc ansamblul teritoriului naţional al instituţiei financiare nebancare (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România), precum şi toate subunităţile din străinătate.

    CAP. II
    STRUCTURA ŞI PERIODICITATEA SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE LA NIVEL INDIVIDUAL, REGULI GENERALE DE ÎNTOCMIRE ŞI TERMENELE DE TRANSMITERE A ACESTORA
    SECŢIUNEA 1
    Structura situaţiilor financiare periodice la nivel individual
    2. Instituţiile financiare nebancare au obligaţia să întocmească situaţii financiare periodice la nivel individual care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a instituţiilor financiare nebancare pentru respectiva perioadă de timp.
    3. Situaţiile financiare periodice la nivel individual, solicitate instituţiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/ supraveghere prudenţială, cuprind următoarele formulare:

    (1) F 01.00 - Bilanţ [situaţia poziţiei financiare]:
    - F 01.01 - Active
    – F 01.02 - Datorii
    – F 01.03 - Capitaluri proprii


    (2) F 02.00 - Contul de profit sau pierdere

    (3) F 04.04.1 - Credite şi avansuri evaluate la cost amortizat

    (4) F 07.01 - Credite şi avansuri evaluate la cost amortizat care sunt restante

    (5) F 09.01.1 - Expuneri extrabilanţiere: Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date

    (6) F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere:
    - F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente, categorii de operaţiuni şi tipuri de produse
    – F 16.02 - Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
    – F 16.03 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe instrumente
    – F 16.04 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc
    – F 16.04.1 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
    – F 16.05 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
    – F 16.06 - Câştigurile sau pierderile din contabilitatea de acoperire
    – F 16.07 - Deprecierea activelor nefinanciare
    – F 16.08 - Alte cheltuieli administrative


    (7) F 22.01 - Venituri şi cheltuieli cu taxe şi comisioane, defalcate pe categorii de operaţiuni

    (8) F 45.00 - Clasificarea elementelor selectate din contul de profit sau pierdere
    - F 45.01 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile
    – F 45.02 - Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare
    – F 45.03 - Alte venituri şi cheltuieli de exploatare


    (9) F 50.00 - Alte informaţii
    - F 50.01 - Active grupate pe categorii de operaţiuni
    – F 50.02 - Datorii grupate pe categorii de operaţiuni
    – F 50.03 - Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane
    – F 50.04 - Elemente în afara bilanţului
    – F 50.05 - Indicatori de activitate


    (10) F 51.00 - Repartizarea profitului

    SECŢIUNEA 2
    Reguli generale de întocmire
    4. (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
    (a) "IAS" sau "IFRS" - "Standarde Internaţionale de Contabilitate", astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, care au fost adoptate de Comisie;
    (b) "CRR" - Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    (c) "Regulamentul BCE BSI" sau "BCE/2021/2" - Regulamentul (UE) 2021/379 al Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2021 privind posturile din bilanţ ale instituţiilor de credit şi ale sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2021/2);
    (d) "stadii de depreciere" - categorii de depreciere, astfel cum sunt definite de IFRS 9.5.5. "Stadiul 1" se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.5. "Stadiul 2" se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.3. "Stadiul 3" se referă la deprecierea aferentă activelor depreciate ca urmare a riscului de credit, aşa cum sunt acestea definite în Anexa A la IFRS 9;
    (e) "codul LEI" - identificatorul entităţii juridice (Legal Entity Identifier), aşa cum este acesta definit în cadrul Secţiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităţilor juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 403 din 26.11.2020.

    (2) Întocmirea, de către instituţiile financiare nebancare, a situaţiilor financiare periodice la nivel individual se realizează cu respectarea prevederilor Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentelor norme metodologice, prevederilor IFRS, precum şi altor prevederi legale aplicabile.

    5. Situaţiile financiare periodice la nivel individual sunt întocmite în monedă naţională - LEU. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.
    6. Formularele de raportare aferente situaţiilor financiare periodice la nivel individual includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenţii:
    a) un punct de date indicat în gri înseamnă că respectivul punct de date nu este solicitat sau că nu este posibilă raportarea acestuia;
    b) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obţine un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ;
    c) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în faţa denumirii acestora;
    d) fiecare punct de date are un "element de bază" căruia i se alocă atributul "credit/debit". Această alocare garantează că toate entităţile care raportează puncte de date respectă "convenţia de semn" şi permite cunoaşterea atributului "credit/debit" corespunzător fiecărui punct de date. Schematic, această convenţie funcţionează astfel cum se indică în tabelul următor:

┌──────────┬──────┬─────────────┬──────────┐
│Element │Credit│Sold/Variaţie│Cifra │
│ │/Debit│ │raportată │
├──────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │Soldul │Pozitivă │
│ │ │activelor │(„Normal”,│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Creştere a │Pozitivă │
│ │ │activelor │(„Normal”,│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│Active │ │Soldul │(este │
│ │ │negativ al │necesar │
│ │ │activelor │semnul │
│ │ │ │minus „-”)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│ │ │Scădere a │(este │
│ │ │activelor │necesar │
│ │ │ │semnul │
│ │ │ │minus „-”)│
├──────────┤Debit ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Valoare a │Pozitivă │
│ │ │cheltuielilor│(„Normal”,│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Creştere a │Pozitivă │
│ │ │cheltuielilor│(„Normal”,│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Valoarea │Negativă │
│Cheltuieli│ │negativă │(este │
│ │ │(inclusiv │necesar │
│ │ │reluările) a │semnul │
│ │ │cheltuielilor│minus „-”)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│ │ │Scădere a │(este │
│ │ │cheltuielilor│necesar │
│ │ │ │semnul │
│ │ │ │minus „-”)│
├──────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │Soldul │Pozitivă │
│ │ │datoriilor │(„Normal”,│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Creştere a │Pozitivă │
│ │ │datoriilor │(„Normal”,│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│Datorii │ │Soldul │(este │
│ │ │negativ al │necesar │
│ │ │datoriilor │semnul │
│ │ │ │minus „-”)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│ │ │Scădere a │(este │
│ │ │datoriilor │necesar │
│ │ │ │semnul │
│ │ │ │minus „-”)│
├──────────┤ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Soldul │Pozitivă │
│ │ │capitalurilor│(„Normal”,│
│ │ │proprii │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Creştere a │Pozitivă │
│ │ │capitalurilor│(„Normal”,│
│ │ │proprii │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│Capitaluri│ │Soldul │Negativă │
│proprii │Credit│negativ al │(este │
│ │ │capitalurilor│necesar │
│ │ │proprii │semnul │
│ │ │ │minus „-”)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│ │ │Scădere a │(este │
│ │ │capitalurilor│necesar │
│ │ │proprii │semnul │
│ │ │ │minus „-”)│
├──────────┤ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Valoare a │Pozitivă │
│ │ │veniturilor │(„Normal”,│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Creştere a │Pozitivă │
│ │ │veniturilor │(„Normal”,│
│ │ │ │fără semn)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │Valoare │Negativă │
│Venituri │ │negativă │(este │
│ │ │(inclusiv │necesar │
│ │ │reluările) a │semnul │
│ │ │veniturilor │minus „-”)│
│ │ ├─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Negativă │
│ │ │Scădere a │(este │
│ │ │veniturilor │necesar │
│ │ │ │semnul │
│ │ │ │minus „-”)│
└──────────┴──────┴─────────────┴──────────┘    7. În vederea întocmirii situaţiilor financiare periodice la nivel individual, instituţiile financiare nebancare utilizează, în ceea ce priveşte data recunoaşterii/derecunoaşterii în/din bilanţ a activelor financiare, fie data tranzacţiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor şi metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor financiare nebancare. Metoda utilizată este supusă condiţiei aplicării consecvente.
    8. Pentru raportarea instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanţ şi în contul de profit sau pierdere, se utilizează convenţia "preţului murdar", respectiv veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi instrumentelor financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", precum şi veniturile din dividende aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câştiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente. Convenţia "preţului murdar" trebuie aplicată în mod consecvent pentru toate instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi pentru toate instrumentele financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire".
    9. Informaţiile referitoare la contul de profit sau pierdere, precum şi cele privind variaţia diverselor elemente din bilanţ au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data de referinţă pentru raportare inclusiv. Aceeaşi abordare se aplică şi în cazul informaţiilor care, potrivit prezentelor norme metodologice, se referă la o anumită perioadă.
    10. La elaborarea situaţiilor financiare periodice la nivel individual se are în vedere abordarea de portofoliu.
    11. Portofoliile contabile reprezintă instrumente financiare agregate după reguli de evaluare. Aceste agregări nu includ investiţiile în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, soldurile de încasat la vedere clasificate ca "Numerar şi alte valori", precum şi instrumentele financiare clasificate ca "Deţinute în vederea vânzării" prezentate la elementele "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" şi "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării".
    12. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
    (a) active financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
    (b) active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    (c) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    (d) active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
    (e) active financiare evaluate la cost amortizat.

    13. Elementul de activ "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold pozitiv pentru instituţia raportoare, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.
    14. În cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
    (a) datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
    (b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    (c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.

    15. Elementul de datorii "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold negativ pentru instituţia raportoare, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.
    16. Reguli generale de prezentare a informaţiilor referitoare la instrumente financiare
    16.1. Active financiare

    (1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată.

    (2) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", şi "credite şi avansuri".

    (3) "Titlurile de datorie" sunt instrumente de datorie deţinute de instituţia financiară nebancară, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului BCE BSI.

    (4) "Creditele şi avansurile" sunt instrumente de datorie deţinute de instituţiile financiare nebancare, care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI (inclusiv depozitele la vedere la instituţii de credit, indiferent de clasificarea acestora în conformitate cu IFRS), precum şi avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.

    (5) "Instrumentele de datorie" includ "credite şi avansuri" şi "titluri de datorie".

    (6) Valoarea contabilă brută are următoarea semnificaţie:
    (a) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea contabilă înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere;
    (b) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea contabilă brută este reprezentată de costul amortizat înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere.


    16.2. Datorii financiare

    (1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată.

    (2) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziţii scurte", "împrumuturi primite", "titluri de datorie emise" şi "alte datorii financiare".

    (3) În cazul "împrumuturilor primite" se aplică definiţia depozitelor prevăzută de Regulamentul BCE BSI. În această categorie se includ datoriile privind împrumuturile primite de la instituţiile de credit, împrumuturile primite de la instituţiile financiare, operaţiunile repo, titlurile date cu împrumut, conturile de plăţi creditoare, conturile de monedă electronică şi conturile curente creditoare de la instituţiile de credit, precum şi, după caz, sumele de amortizat şi datoriile ataşate aferente.

    (4) "Titlurile de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri de către instituţia financiară nebancară şi care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI.

    (5) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, poziţiile scurte, împrumuturile primite şi titlurile de datorie emise.

    (6) "Alte datorii financiare" includ garanţiile financiare date în cazul în care acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)], fie la valoarea recunoscută iniţial diminuată cu amortizarea cumulată [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "Alte datorii financiare" în cazul în care acestea sunt desemnate ca datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)] sau în cazul în care acestea reprezintă angajamente de acordare a unui credit la o rată a dobânzii mai mică decât rata dobânzii de piaţă [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].

    (7) În cazul în care angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente date sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, orice modificare a valorii juste, inclusiv modificările datorate riscului de credit, se raportează ca "alte datorii financiare" şi nu ca provizioane pentru "Angajamente şi garanţii date".

    (8) "Alte datorii financiare" includ, de asemenea, dividendele de plătit, sumele de plătit înregistrate în conturile de aşteptare şi de tranzit şi sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacţiilor în titluri de valoare sau ale tranzacţiilor în valută, în cazul în care sumele de plătit pentru tranzacţii sunt recunoscute înainte de termenul de plată.


    17. (1) Prezentarea situaţiilor financiare periodice la nivel individual este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane. În antetul situaţiilor figurează următoarele informaţii:
    a) denumirea instituţiei financiare nebancare;
    b) identificatorul instituţiei financiare nebancare (Codul LEI), în situaţia în care instituţia dispune de acesta;
    c) data pentru care se întocmesc situaţiile;
    d) după caz, identificarea tabelului (o situaţie poate avea unul sau mai multe tabele).

    (2) Liniile situaţiilor sunt codificate în corelaţie cu Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS, prevăzut de Reglementările contabile.
    (3) Coloanele situaţiilor grupează informaţiile în funcţie de necesităţi.
    (4) Pentru completarea acelor poziţii din formulare, pentru care nu a fost prevăzută corespondenţa cu planul de conturi, instituţiile financiare nebancare trebuie să-şi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă acestor cerinţe de raportare.

    18. (1) Situaţiile financiare periodice la nivel individual se transmit la Banca Naţională a României la termenele prevăzute în prezentele norme metodologice. Instituţiile financiare nebancare transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Naţională a României, balanţa de verificare a conturilor sintetice
    (2) Instituţiile financiare nebancare transmit la Banca Naţională a României numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă ca urmare a operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.

    19. Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc situaţii financiare periodice la nivel individual pentru perioadele în cauză, urmând să transmită la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a instituţiei financiare nebancare:
    - denumirea completă (conform certificatului de înregistrare);
    – adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului instituţiei financiare nebancare;
    – numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    – codul unic de înregistrare;
    – capitalul social.

    SECŢIUNEA 3
    Periodicitatea şi termenele de transmitere a situaţiilor financiare periodice la nivel individual
    20. Situaţiile financiare periodice la nivel individual întocmite de către instituţiile financiare nebancare se transmit la Banca Naţională a României cu periodicitate trimestrială, cu excepţia situaţiei F 51.00 - Repartizarea profitului, care se transmite cu periodicitate anuală.
    21. (1) Situaţiile financiare periodice la nivel individual întocmite de către instituţiile financiare nebancare, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare se transmit la Banca Naţională a României în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului/anului pentru care se raportează;
    (2) În cazul în care situaţiile financiare periodice la nivel individual întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data aprobării situaţiilor financiare anuale, acestea vor fi retransmise la Banca Naţională a României în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar, împreună cu situaţiile financiare periodice la nivel individual, aferente exerciţiului financiar curent, transmise până la data aprobării situaţiilor financiare anuale.
    (3) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere a situaţiilor financiare periodice la nivel individual este o zi nelucrătoare, situaţiile financiare se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

    CAP. III
    REGULI SPECIFICE DE ÎNTOCMIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE LA NIVEL INDIVIDUAL ŞI MODELELE ACESTORA
    22. F 01.00 - Bilanţ [situaţia poziţiei financiare]

    (1) F 01.00 este situaţia financiară care conţine informaţii privind activele, datoriile şi capitalurile proprii ale instituţiei financiare nebancare. La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
    A. Active (F 01.01)
    (a) Poziţia "Numerar" include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine în circulaţie care sunt utilizate în mod obişnuit pentru a face plăţi.
    (b) Poziţia "Alte valori" include cecurile de călătorie cumpărate şi neremise la emitenţi pentru încasare.
    (c) Poziţia "Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate" include titlurile de participare deţinute în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, indiferent de metoda de evaluare.
    (d) Activele care nu sunt active financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la poziţia "Alte active".
    (e) Poziţia "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.

    B. Datorii (F 01.02)
    (a) Provizioanele pentru "Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate.
    (b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaţilor pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor [IAS 19.11 (a)], planurile de contribuţii determinate [IAS 19.51 (a)] şi beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169(a)] se includ la "Alte datorii".
    (c) Provizioanele pentru "Angajamente şi garanţii date" includ provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor, indiferent dacă deprecierea angajamentelor şi garanţiilor este determinată în conformitate cu IFRS 9, modalitatea de provizionare a acestora urmează prevederile IAS 37 sau acestea sunt tratate ca şi contracte de asigurare conform IFRS 17. Datoriile rezultate din angajamente şi garanţii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere nu se raportează ca provizioane, deşi se datorează riscului de credit, ci ca "alte datorii financiare" în conformitate cu prevederile pct. 16.2 alin. (7).
    (d) Datoriile care nu sunt datorii financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la "Alte datorii".
    (e) Poziţia "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.

    C. Capitaluri proprii (F 01.03)
    (a) Instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidenţa IAS 32.
    (b) Poziţia "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie cât şi una de capitaluri proprii) emise de instituţia financiară nebancară, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependenţe).
    (c) Poziţia "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât "Capital social" şi "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse".
    (d) Poziţia "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni [IFRS 2.10].
    (e) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile şi pierderile cumulate datorate modificărilor de valoare justă ale investiţiilor în instrumente de capital pentru care instituţia financiară nebancară a făcut alegerea irevocabilă de a prezenta modificările de valoare justă în alte elemente ale rezultatului global.
    (f) Poziţia "Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include partea ineficace cumulată care rezultă din operaţiuni de acoperire a valorii juste în care elementul acoperit este un instrument de capital evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Partea ineficace din acoperire raportată la această poziţie este reprezentată de diferenţa dintre variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului de capital raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]" şi variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului financiar derivat de acoperire raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]" [IFRS 9.6.5.3 şi IFRS 9.6.5.8].
    (g) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu" include câştigurile şi pierderile cumulate recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente riscului de credit propriu, pentru datoriile desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, indiferent dacă această desemnare are loc la recunoaşterea iniţială sau ulterior.
    (h) Poziţia "Acoperirea investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate [partea eficace]" include rezerva de conversie valutară aferentă părţii eficace atât a operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate derulate pe bază continuă cât şi a operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate care nu se mai aplică, atâta timp cât operaţiunile din străinătate rămân recunoscute în bilanţ.
    (i) Poziţia "Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]" include rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie aferentă părţii eficace a variaţiei de valoare justă a instrumentelor financiare derivate de acoperire, atât în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie derulate pe bază continuă cât şi în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie care nu se mai aplică.
    (j) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile sau pierderile cumulate aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, nete de ajustarea pentru pierderi care este evaluată la data de raportare în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.
    (k) Poziţia "Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]" include modificările cumulate de valoare justă aferente tuturor elementelor de mai jos:
    i. valoarea - timp a unei opţiuni, în cazul în care modificările valorii - timp şi valorii intrinseci ale respectivei opţiuni sunt separate şi doar modificarea valorii intrinseci este desemnată ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15];
    ii. elementul forward al unui contract forward, în cazul în care elementul forward şi elementul spot (la vedere) al respectivului contract forward sunt separate şi doar modificarea elementului spot al contractului forward este desemnată ca instrument de acoperire;
    iii. spread-ul valutar aferent unui instrument financiar, în cazul în care acest spread este exclus de la desemnarea instrumentului financiar respectiv ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15, IFRS 9.6.5.16].

    (l) Poziţia "Rezerve din reevaluare" include valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve.
    (m) Poziţia "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii şi poate include rezerve legale şi rezerve statutare.
    (n) Poziţia "Acţiuni proprii" include toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capital proprii care au fost redobândite de către instituţie, atâta timp cât acestea nu sunt vândute sau amortizate.    (2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:
        CODUL LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de Cod LEI]:
        DATA RAPORTĂRII:
                    F 01.00 - Bilanţ [situaţia poziţiei financiarei]
                                    F 01.01 - Active

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────────────────┬───────┬─────────┤
│Active │Cod │Valoare │
│ │poziţie│contabilă│
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│A │B │0010 │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Numerar şi alte │0010 │ │
│valori │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Numerar │0020 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte valori │0040 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active financiare │ │ │
│deţinute în vederea │0050 │ │
│tranzacţionării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │0060 │ │
│financiare derivate │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │0070 │ │
│capital │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │0080 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Credite şi avansuri │0090 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active financiare │ │ │
│nedestinate │ │ │
│tranzacţionării, │ │ │
│evaluate obligatoriu│0096 │ │
│la valoarea justă │ │ │
│prin profit sau │ │ │
│pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │0097 │ │
│capital │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │0098 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Credite şi avansuri │0099 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active financiare │ │ │
│desemnate ca fiind │ │ │
│evaluate la valoarea│0100 │ │
│justă prin profit │ │ │
│sau pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │0120 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Credite şi avansuri │0130 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea│ │ │
│justă prin alte │0141 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │0142 │ │
│capital │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │0143 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Credite şi avansuri │0144 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │0181 │ │
│amortizat │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │0182 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Credite şi avansuri │0183 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │ │ │
│financiare derivate-│0240 │ │
│contabilitatea de │ │ │
│acoperire │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificările de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente elementelor│ │ │
│acoperite în cadrul │ │ │
│unei operaţiuni de │0250 │ │
│acoperire a unui │ │ │
│portofoliu împotriva│ │ │
│riscului de rată a │ │ │
│dobânzii │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Investiţii în │ │ │
│filiale, asocieri în│0260 │ │
│participaţie şi │ │ │
│entităţi asociate │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de │ │ │
│participare │0261 │ │
│contabilizate la │ │ │
│cost │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de │ │ │
│participare evaluate│ │ │
│la valoarea justă │0262 │ │
│prin profit sau │ │ │
│pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de │ │ │
│participare evaluate│ │ │
│la valoarea justă │0263 │ │
│prin alte elemente │ │ │
│ale rezultatului │ │ │
│global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │0270 │ │
│corporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │0280 │ │
│corporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Investiţii │0290 │ │
│imobiliare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │0300 │ │
│necorporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Fond comercial │0310 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte imobilizări │0320 │ │
│necorporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Creanţe privind │0330 │ │
│impozitele │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Creanţe privind │0340 │ │
│impozitul curent │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Creanţe privind │0350 │ │
│impozitul amânat │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte active │0360 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active imobilizate │ │ │
│şi grupuri destinate│ │ │
│cedării, clasificate│0370 │ │
│drept deţinute în │ │ │
│vederea vânzării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL ACTIVE │0380 │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘

                                    F 01.02- Datorii

┌────────────────────┬───────┬─────────┐
│Datorii │Cod │Valoare │
│ │poziţie│contabilă│
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│A │B │0010 │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii financiare │ │ │
│deţinute în vederea │0010 │ │
│tranzacţionării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │0020 │ │
│financiare derivate │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Poziţii scurte │0030 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Împrumuturi primite │0040 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │0050 │ │
│emise │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte datorii │0060 │ │
│financiare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii financiare │ │ │
│desemnate ca fiind │ │ │
│evaluate la valoarea│0070 │ │
│justă prin profit │ │ │
│sau pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Împrumuturi primite │0080 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │0090 │ │
│emise │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte datorii │0100 │ │
│financiare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii financiare │ │ │
│evaluate la cost │0110 │ │
│amortizat │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Împrumuturi primite │0120 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Titluri de datorie │0130 │ │
│emise │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte datorii │0140 │ │
│financiare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │ │ │
│financiare derivate-│0150 │ │
│contabilitatea de │ │ │
│acoperire │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificările de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente elementelor│ │ │
│acoperite în cadrul │ │ │
│unei operaţiuni de │0160 │ │
│acoperire a unui │ │ │
│portofoliu împotriva│ │ │
│riscului de rată a │ │ │
│dobânzii │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Provizioane │0170 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Pensii şi alte │ │ │
│obligaţii privind │ │ │
│beneficiile │0180 │ │
│determinate │ │ │
│post-angajare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte beneficii pe │ │ │
│termen lung pentru │0190 │ │
│angajaţi │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Restructurare │0200 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Aspecte juridice │ │ │
│nesoluţionate şi │0210 │ │
│litigii fiscale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Angajamente şi │0220 │ │
│garanţii date │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte provizioane │0230 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii privind │0240 │ │
│impozitele │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii privind │0250 │ │
│impozitul curent │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii privind │0260 │ │
│impozitul amânat │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte datorii │0280 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Datorii incluse în │ │ │
│grupuri destinate │ │ │
│cedării, clasificate│0290 │ │
│drept deţinute în │ │ │
│vederea vânzării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL DATORII │0300 │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘

                              F 01.03 - Capitaluri proprii

┌────────────────────┬───────┬─────────┐
│Capitaluri proprii │Cod │Valoare │
│ │poziţie│contabilă│
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│A │B │0010 │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Capital social │0010 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Capital vărsat │0020 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Capital subscris │0030 │ │
│nevărsat │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Prime de capital │0040 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │ │ │
│capital emise, │0050 │ │
│altele decât │ │ │
│capitalul social │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Componenta de │ │ │
│capitaluri proprii a│0060 │ │
│instrumentelor │ │ │
│financiare compuse │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte instrumente de │0070 │ │
│capital emise │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte capitaluri │0080 │ │
│proprii │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Valoarea cumulată a │ │ │
│altor elemente ale │0090 │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Elemente care nu vor│ │ │
│fi reclasificate în │0095 │ │
│profit sau pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │0100 │ │
│corporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Imobilizări │0110 │ │
│necorporale │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi actuariale │ │ │
│din planurile de │0120 │ │
│pensii cu beneficii │ │ │
│determinate │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active imobilizate │ │ │
│şi grupuri destinate│ │ │
│cedării, clasificate│0122 │ │
│drept deţinute în │ │ │
│vederea vânzării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │0320 │ │
│capital evaluate la │ │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Valoarea │ │ │
│ineficacităţii │ │ │
│acoperirii valorii │ │ │
│juste aferente │ │ │
│instrumentelor de │0330 │ │
│capital evaluate la │ │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │ │ │
│capital evaluate la │0340 │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
│[element acoperit] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │ │ │
│capital evaluate la │0350 │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
│[instrument de │ │ │
│acoperire] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente datoriilor │ │ │
│financiare evaluate │ │ │
│la valoarea justă │0360 │ │
│prin profit sau │ │ │
│pierdere atribuibile│ │ │
│modificărilor │ │ │
│riscului de credit │ │ │
│propriu │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Elemente care pot fi│ │ │
│reclasificate în │0128 │ │
│profit sau pierdere │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Acoperirea unei │ │ │
│investiţii nete │ │ │
│într-o operaţiune │0130 │ │
│din străinătate │ │ │
│[partea eficace] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Conversia valutară │0140 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente │ │ │
│financiare derivate │ │ │
│de acoperire. │ │ │
│Rezerva din │ │ │
│operaţiuni de │0150 │ │
│acoperire a │ │ │
│fluxurilor de │ │ │
│trezorerie [partea │ │ │
│eficace] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Modificări de │ │ │
│valoare justă │ │ │
│aferente │ │ │
│instrumentelor de │0155 │ │
│datorie evaluate la │ │ │
│valoarea justă prin │ │ │
│alte elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Instrumente de │ │ │
│acoperire [elemente │0165 │ │
│nedesemnate] │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Active imobilizate │ │ │
│şi grupuri destinate│ │ │
│cedării, clasificate│0170 │ │
│drept deţinute în │ │ │
│vederea vânzării │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │0190 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Rezerve de │0200 │ │
│reevaluare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Alte rezerve │0210 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│(-) Acţiuni proprii │0240 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere aferent(ă) │0250 │ │
│exerciţiului │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│(-) Repartizarea │0255 │ │
│profitului │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│(-) Dividende │0260 │ │
│interimare │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL CAPITALURI │0300 │ │
│PROPRII │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL DATORII ŞI │0310 │ │
│CAPITALURI PROPRII │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘    23. F 02.00 - Contul de profit sau pierdere

    (1) F 02.00 este situaţia financiară care conţine informaţii privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea instituţiilor financiare nebancare. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile din instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi din instrumente financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire" se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele categorii de instrumente.
    (b) Poziţia "Venituri din dobânzi - alte active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi veniturile din dobânzi aferente activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, precum şi veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.
    (c) Dobânda aferentă datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Venituri din dobânzi aferente datoriilor". Aceste datorii şi dobânda aferentă dau naştere unui randament pozitiv pentru instituţia financiară nebancară.
    (d) Poziţia "Cheltuieli cu dobânzile - alte datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.
    (e) Dobânda aferentă activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor". Aceste active şi dobânda aferentă dau naştere unui randament negativ pentru instituţia financiară nebancară.
    (f) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital, inclusiv dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele clase de instrumente.
    (g) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cuprind dividendele aferente instrumentelor derecunoscute în cursul perioadei şi dividendele aferente instrumentelor deţinute la sfârşitul perioadei de raportare.
    (h) Veniturile din dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate cuprind veniturile din dividende aferente titlurilor de participare deţinute în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, contabilizate la cost sau evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
    (i) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" include câştiguri şi pierderi din reevaluarea şi derecunoaşterea instrumentelor financiare clasificate ca deţinute în vederea tranzacţionării. Acest element include, de asemenea, câştiguri şi pierderi aferente instrumentelor financiare derivate de risc de credit evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar sau al unei părţi a unui instrument financiar care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum şi venituri şi cheltuieli din dividende şi dobânzi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării.
    (j) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" include, de asemenea, valoarea recunoscută în contul de profit sau pierdere pentru riscul de credit propriu al datoriilor desemnate la valoarea justă, în situaţia în care recunoaşterea modificărilor riscului de credit propriu în alte elemente ale rezultatului global creează sau amplifică o necorelare contabilă [IFRS 9.5.7.8]. În cadrul acestei poziţii se includ, de asemenea, câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor acoperite care sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în situaţia în care această desemnare este utilizată pentru administrarea riscului de credit, precum şi veniturile şi cheltuielile cu dobânzile aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
    (k) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" nu include câştigurile aferente instrumentelor de capital pe care instituţia financiară nebancară alege să le evalueze la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [IFRS 9.5.7.1(b)].
    (l) În situaţia în care o modificare a modelului de afaceri conduce la reclasificarea unui activ financiar în cadrul unui portofoliu contabil diferit, câştigurile sau pierderile din reclasificare se raportează în cadrul poziţiilor relevante ale portofoliului contabil în care activul financiar este reclasificat, în conformitate cu următoarele prevederi:
    i. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], câştigurile sau pierderile datorate reclasificării se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz;
    ii. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.7], câştigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate în profit sau pierdere se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz.

    (m) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" cuprinde câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de acoperire şi elementelor acoperite, inclusiv cele aferente elementelor acoperite evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât instrumentele de capital, în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.5.8. Poziţia include, de asemenea, partea ineficace a variaţiei valorii juste a instrumentelor de acoperire în cadrul unei operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie.
        Reclasificările rezervei din acoperirea fluxurilor de trezorerie sau a rezervei din acoperirea investiţiei nete într-o operaţiune din străinătate sunt recunoscute în cadrul aceloraşi poziţii ale contului de profit sau pierdere care sunt impactate de fluxurile de trezorerie aferente elementelor acoperite. Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" include, de asemenea, câştigurile şi pierderile din operaţiuni de acoperire a investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate. Această poziţie include şi câştigurile din operaţiuni de acoperire a poziţiilor nete.

    (n) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net" include câştigurile şi pierderile din derecunoaşterea activelor nefinanciare, cu excepţia cazului în care acestea sunt clasificate ca deţinute în vederea vânzării.
    (o) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net" include valorile care rezultă din ajustarea valorilor contabile brute ale activelor financiare pentru reflectarea fluxurilor de trezorerie contractuale renegociate sau modificate [IFRS 9.5.4.3 şi Anexa A la IFRS 9]. Câştigurile sau pierderile din modificare nu includ impactul modificărilor sumei reprezentând pierderile de credit aşteptate, care se raportează în cadrul poziţiei "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".
    (p) Poziţia "Provizioane sau (-) reluări din provizioane. Angajamente şi garanţii date" include cheltuielile nete cu provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor ce intră în aria de aplicare a IFRS 9, IAS 37 sau IFRS 17, în conformitate cu prevederile pct. 22 alin. (1) lit.B.(c). Orice modificare de valoare justă a angajamentelor şi garanţiilor financiare evaluate la valoarea justă se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net". Provizioanele includ, prin urmare, valoarea deprecierii aferente angajamentelor şi garanţiilor pentru care deprecierea este determinată în conformitate cu IFRS 9 sau a căror provizionare urmează prevederile IAS 37 sau care sunt tratate drept contracte de asigurare în conformitate cu IFRS 17.
    (q) Poziţia "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include toate câştigurile sau pierderile din depreciere aferente instrumentelor de datorie care rezultă din aplicarea regulilor de depreciere prevăzute de IFRS 9.5.5, indiferent dacă pierderile de credit aşteptate în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5 sunt estimate pe următoarele 12 luni sau pe durata de viaţă şi inclusiv câştigurile sau pierderile din depreciere aferente creanţelor comerciale, activelor aferente unui contract şi creanţelor din operaţiuni de leasing [IFRS 9.5.5.15].
    (r) Poziţia "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include, de asemenea, sumele aferente operaţiunilor de write - off, aşa cum sunt acestea definite la pct. 24 alin. (1) lit. (d) şi (f) din prezentele norme metodologice şi la pct. 34 alin. (1) lit. (j) pct. ii din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare, care exced valoarea ajustării pentru pierderi la data operaţiunii de write - off şi care sunt, prin urmare, recunoscute ca pierdere în mod direct în contul de profit sau pierdere, precum şi recuperările din sumele care au făcut anterior obiectul operaţiunilor de write - off, înregistrate în mod direct în contul de profit sau pierdere.
    (s) Poziţia "Profit sau pierdere din active imobilizate şi grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării care nu pot fi considerate activităţi întrerupte" include profitul sau pierderea generată de activele imobilizate şi grupurile destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării şi care nu pot fi considerate activităţi întrerupte.


    (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:
        CODUL LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de Cod LEI]:
        DATA RAPORTĂRII:
                        F 02.00 - Contul de profit sau pierdere

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│DENUMIRE INDICATOR │Cod │Valoare│
│ │poziţie│ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│A │B │0010 │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dobânzi │0010 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │0041 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │0051 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte active │0080 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dobânzi │0085 │ │
│aferente datoriilor │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │0090 │ │
│dobânzile) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Datorii financiare │ │ │
│evaluate la cost │0120 │ │
│amortizat) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte datorii) │0140 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │ │ │
│dobânzile aferente │0145 │ │
│activelor) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dividende│0160 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │0191 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Investiţii în filiale,│ │ │
│asocieri în │0192 │ │
│participaţie şi │ │ │
│entităţi asociate │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Titluri de participare│0193 │ │
│contabilizate la cost │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Titluri de participare│ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │0194 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din taxe şi │0200 │ │
│comisioane │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu taxe şi│0210 │ │
│comisioane) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │ │ │
│derecunoaşterea │ │ │
│activelor şi │ │ │
│datoriilor financiare │0220 │ │
│care nu sunt evaluate │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere, │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │0231 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │0241 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii financiare │ │ │
│evaluate la cost │0260 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Altele │0270 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor şi │0280 │ │
│datoriilor financiare │ │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│tranzacţionării, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor financiare │ │ │
│nedestinate │ │ │
│tranzacţionării, │0287 │ │
│evaluate obligatoriu │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere, │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor şi │ │ │
│datoriilor financiare │0290 │ │
│desemnate ca fiind │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin profit sau │ │ │
│pierdere, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │0300 │ │
│contabilitatea de │ │ │
│acoperire, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Diferenţe de curs de │ │ │
│schimb [câştig sau (-)│0310 │ │
│pierdere], net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │ │ │
│derecunoaşterea │0330 │ │
│activelor │ │ │
│nefinanciare, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte venituri din │0340 │ │
│exploatare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte cheltuieli de │0350 │ │
│exploatare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│VENITURI TOTALE DIN │0355 │ │
│EXPLOATARE, NET │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli │0360 │ │
│administrative) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │0370 │ │
│personalul) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte cheltuieli │0380 │ │
│administrative) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Amortizare) │0390 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Imobilizări │0400 │ │
│corporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Investiţii │0410 │ │
│imobiliare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte imobilizări │0420 │ │
│necorporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │0425 │ │
│modificare, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │0426 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │0427 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Provizioane sau (-) │ │ │
│reluări de │0430 │ │
│provizioane) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Angajamente şi │0440 │ │
│garanţii date) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte provizioane) │0450 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Deprecierea sau (-) │ │ │
│reluarea pierderilor │ │ │
│din deprecierea │ │ │
│activelor financiare │0460 │ │
│care nu sunt evaluate │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │0481 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │0491 │ │
│amortizat) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Deprecierea sau (-) │ │ │
│reluarea pierderilor │ │ │
│din deprecierea │ │ │
│investiţiilor în │0510 │ │
│filiale, asocieri în │ │ │
│participaţie şi │ │ │
│entităţi asociate) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Deprecierea sau (-) │ │ │
│reluarea pierderilor │ │ │
│din deprecierea │0520 │ │
│activelor │ │ │
│nefinanciare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Imobilizări │0530 │ │
│corporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Investiţii │0540 │ │
│imobiliare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Fond comercial) │0550 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte imobilizări │0560 │ │
│necorporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Altele) │0570 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Fond comercial negativ│ │ │
│recunoscut în profit │0580 │ │
│sau pierdere │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profitul sau (-) │ │ │
│pierderea din active │ │ │
│imobilizate şi grupuri│ │ │
│destinate cedării, │ │ │
│clasificate drept │0600 │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│vânzării, care nu pot │ │ │
│fi considerate │ │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE DIN │0610 │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE │ │ │
│ÎNAINTE DE IMPOZITARE │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli sau (-) │ │ │
│venituri cu impozitul │ │ │
│aferent profitului sau│0620 │ │
│pierderii din │ │ │
│operaţiuni continue) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE DIN │0630 │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE │ │ │
│DUPĂ IMPOZITARE │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere din │0640 │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
│după impozitare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere din │0650 │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
│înainte de impozitare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli sau (-) │ │ │
│venituri cu impozitul,│0660 │ │
│legate de activităţi │ │ │
│întrerupte) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE AFERENT/Ă │0670 │ │
│EXERCIŢIULUI │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘    24. F 04.04.1 - Credite şi avansuri evaluate la cost amortizat

    (1) La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Creditele şi avansurile evaluate la cost amortizat sunt raportate pe categorii de operaţiuni (operaţiuni cu clientela, operaţiuni cu instituţiile de credit, operaţiuni de leasing financiar) şi pe tipuri de produse. Valoarea contabilă brută a creditelor şi avansurilor evaluate la cost amortizat şi deprecierea cumulată se clasifică pe stadii de depreciere, cu excepţia cazului în care acestea reprezintă active financiare achiziţionate sau emise care sunt depreciate la recunoaşterea iniţială, astfel cum sunt definite în Anexa A la IFRS 9. Pentru aceste active, valoarea contabilă brută şi deprecierea cumulată se raportează în mod distinct în cadrul formularului, în afara stadiilor de depreciere.
    (b) Deprecierea cumulată aferentă creditelor şi avansurilor evaluate la cost amortizat are următoarea semnificaţie:
    i. pentru creditele şi avansurile evaluate la cost amortizat, care nu reprezintă active financiare achiziţionate sau emise depreciate, deprecierea cumulată este reprezentată de valoarea cumulată a pierderilor din depreciere, netă de utilizările şi reluările care au fost recunoscute, dacă este cazul, pentru fiecare stadiu de depreciere. Deprecierea cumulată reduce valoarea contabilă a unui instrument de datorie prin utilizarea unui cont de ajustări;
    ii. pentru activele financiare achiziţionate sau emise depreciate, estimarea iniţială a pierderilor de credit aşteptate pe durata de viaţă este încorporată în calculul ratei dobânzii efective ajustate la credit, iar deprecierea cumulată este reprezentată de suma modificărilor pierderilor de credit aşteptate pe durata de viaţă, ulterioare recunoaşterii iniţiale, care sunt recunoscute ca o variaţie a valorii contabile/valorii juste a unui instrument dat. Deprecierea cumulată aferentă activelor financiare achiziţionate sau emise depreciate poate să fie pozitivă în cazul în care câştigurile din depreciere exced valoarea pierderilor din depreciere recunoscute anterior [IFRS 9.5.5.14].

    (c) Deprecierea cumulată include ajustarea pentru pierderi de credit aşteptate aferente activelor financiare din fiecare stadiu de depreciere prevăzut de IFRS 9 şi ajustarea pentru pierderi de credit aşteptate aferente activelor financiare achiziţionate sau emise depreciate.
    (d) Poziţiile "Write-off parţial cumulat" şi "Write-off total cumulat" includ valoarea parţială, respectiv totală cumulată la data de referinţă a principalului şi a dobânzii şi comisioanelor restante a oricărui credit, care a fost derecunoscută până la acel moment, prin utilizarea oricăreia dintre metodele descrise la lit. (f), întrucât instituţia financiară nebancară nu are aşteptări rezonabile de recuperare a fluxurilor de trezorerie contractuale. Aceste sume se raportează până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei financiare nebancare (prin expirarea termenului de prescripţie, iertare de plată sau alte cauze) sau până la recuperare. Prin urmare, în situaţia în care sumele care au făcut obiectul unor operaţiuni de write-off nu sunt recuperate, acestea se raportează pe perioada activităţilor de executare a acestora.
    (e) În situaţia în care un credit este în cele din urmă derecunoscut în totalitate, ca o consecinţă a unor operaţiuni succesive de write-off parţial, valoarea cumulată a sumelor care au făcut obiectul operaţiunilor de write-off se reclasifică din coloana "Write-off parţial cumulat" în coloana "Write-off total cumulat".
    (f) Operaţiunea de write-off reprezintă un eveniment de derecunoaştere şi este legată de un activ financiar sau de o parte a acestuia, inclusiv în cazul în care modificarea unui activ conduce la situaţia în care instituţia financiară nebancară renunţă la drepturile sale de colectare a fluxurilor de trezorerie în ceea ce priveşte respectivul activ sau o parte a acestuia, după cum este explicat la lit. (d). Sumele ce au făcut obiectul unor operaţiuni de write-off includ sume generate atât de reducerea valorii contabile a activelor financiare, recunoscută direct în profit sau pierdere, cât şi de reducerea valorii ajustărilor pentru pierderi, în contrapartidă cu valoarea contabilă a activelor financiare.
    (g) Coloana "din care: instrumente cu risc de credit scăzut" include instrumente în legătură cu care instituţia financiară nebancară a stabilit că prezintă risc de credit scăzut la data de raportare şi aceasta consideră că riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.10.
    (h) Creanţele comerciale în înţelesul IAS 1.54(h), respectiv creanţele din operaţiuni de leasing pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea estimării ajustărilor pentru pierderi se raportează în cadrul poziţiilor corespunzătoare de creanţe comerciale, respectiv creanţe din operaţiuni de leasing financiar din cadrul acestui formular. Ajustările pentru pierderi aferente acestor active, care nu reprezintă active financiare achiziţionate sau emise depreciate, se raportează fie în cadrul poziţiei "Deprecierea cumulată aferentă activelor pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2)", fie în cadrul poziţiei "Deprecierea cumulată aferentă activelor depreciate (Stadiul 3)", după cum creanţele comerciale sau creanţele din operaţiuni de leasing, pentru care se aplică abordarea simplificată, sunt considerate depreciate ca urmare a riscului de credit.


    (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:
        CODUL LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de Cod LEI]:
        DATA RAPORTĂRII
               F 04.04.1 - Credite şi avansuri evaluate la cost amortizat

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Valoarea contabilă brută │
│ │ │ ├─────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │Active pentru│ │ │
│ │ │ │Active pentru│ │care riscul │ │ │
│ │ │ │care riscul │ │de credit a │ │ │
│ │Cod │Valoarea │de credit nu ├───────────┤crescut │Active │Active │
│ │poziţie│contabilă│a crescut │ │semnificativ │depreciate│financiare │
│ │ │ │semnificativ │din care: │de la │(Stadiul │achiziţionate│
│ │ │ │de la │instrumente│recunoaşterea│3) │sau emise │
│ │ │ │recunoaşterea│cu risc de │iniţială, dar│ │depreciate │
│ │ │ │iniţială │credit │care nu sunt │ │ │
│ │ │ │(Stadiul 1) │scăzut │depreciate │ │ │
│ │ │ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│A │B │0010 │0015 │0020 │0030 │0040 │0041 │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Credite şi │0070 │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│Creanţe din │0080 │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni cu │ │ │ │ │ │ │ │
│clientela │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Creanţe │0090 │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Scont │0100 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Factoring cu│0110 │ │ │ │ │ │ │
│recurs │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Forfetare │0120 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Factoring │0130 │ │ │ │ │ │ │
│fără recurs │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Alte creanţe│0140 │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite de │0150 │ │ │ │ │ │ │
│trezorerie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Utilizări │ │ │ │ │ │ │ │
│din deschideri│0160 │ │ │ │ │ │ │
│de credite │ │ │ │ │ │ │ │
│permanente │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credit │ │ │ │ │ │ │ │
│global de │0170 │ │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Diferenţe de│ │ │ │ │ │ │ │
│rambursat │ │ │ │ │ │ │ │
│legate de │0180 │ │ │ │ │ │ │
│utilizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│cardurilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Alte credite│0190 │ │ │ │ │ │ │
│de trezorerie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│consum şi │0200 │ │ │ │ │ │ │
│vânzări în │ │ │ │ │ │ │ │
│rate │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite de │0210 │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│consum pentru │0220 │ │ │ │ │ │ │
│nevoi │ │ │ │ │ │ │ │
│personale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│consum pentru │0230 │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │
│de bunuri │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Vânzări în │0240 │ │ │ │ │ │ │
│rate │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │0250 │ │ │ │ │ │ │
│operaţiunilor │ │ │ │ │ │ │ │
│de comerţ │ │ │ │ │ │ │ │
│exterior │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite │0260 │ │ │ │ │ │ │
│pentru import │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite │0270 │ │ │ │ │ │ │
│pentru export │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │0280 │ │ │ │ │ │ │
│stocurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0290 │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │
│stocurilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0300 │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0310 │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite │0320 │ │ │ │ │ │ │
│ipotecare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Alte credite│ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0330 │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Alte credite│ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │0340 │ │ │ │ │ │ │
│clientelei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │0350 │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│reverse repo │ │ │ │ │ │ │ │
│şi titluri │0360 │ │ │ │ │ │ │
│luate cu │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Conturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│plăţi │0370 │ │ │ │ │ │ │
│debitoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Valori de │0390 │ │ │ │ │ │ │
│recuperat │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni cu │0400 │ │ │ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │ │
│curente │ │ │ │ │ │ │ │
│debitoare la │0410 │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Depozite │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la│0420 │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Depozite la │0430 │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Depozite la │0440 │ │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Depozite │0450 │ │ │ │ │ │ │
│colaterale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │0460 │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o zi pe │0470 │ │ │ │ │ │ │
│alta │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Credite la │0480 │ │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│reverse repo │ │ │ │ │ │ │ │
│şi titluri │ │ │ │ │ │ │ │
│luate cu │0490 │ │ │ │ │ │ │
│împrumut de la│ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Valori de │ │ │ │ │ │ │ │
│recuperat de │0500 │ │ │ │ │ │ │
│la instituţii │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │0510 │ │ │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │0520 │ │ │ │ │ │ │
│financiar cu │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │0530 │ │ │ │ │ │ │
│financiar cu │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │0540 │ │ │ │ │ │ │
│financiar cu │ │ │ │ │ │ │ │
│alte active │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┘

                                 F 04.04.1 (continuare)

┌──────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Deprecierea cumulată │ │ │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┤ │ │
│ │ │ │Active pentru│ │ │ │ │
│ │ │Active pentru│care riscul │ │ │ │ │
│ │ │care riscul │de credit a │ │ │ │ │
│ │Cod │de credit nu │crescut │Active │Active │Write-off│Write-off│
│ │poziţie│a crescut │semnificativ │depreciate│financiare │parţial │total │
│ │ │semnificativ │de la │(Stadiul │achiziţionate│cumulat │cumulat │
│ │ │de la │recunoaşterea│3) │sau emise │ │ │
│ │ │recunoaşterea│iniţială, dar│ │depreciate │ │ │
│ │ │iniţială │care nu sunt │ │ │ │ │
│ │ │(Stadiul 1) │depreciate │ │ │ │ │
│ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│A │B │0050 │0060 │0070 │0071 │0080 │0090 │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│Credite şi │0070 │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│Creanţe din │0080 │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni cu │ │ │ │ │ │ │ │
│clientela │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe │0090 │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Scont │0100 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Factoring cu│0110 │ │ │ │ │ │ │
│recurs │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Forfetare │0120 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Factoring │0130 │ │ │ │ │ │ │
│fără recurs │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Alte creanţe│0140 │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │0150 │ │ │ │ │ │ │
│trezorerie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Utilizări │ │ │ │ │ │ │ │
│din deschideri│0160 │ │ │ │ │ │ │
│de credite │ │ │ │ │ │ │ │
│permanente │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credit │ │ │ │ │ │ │ │
│global de │0170 │ │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Diferenţe de│ │ │ │ │ │ │ │
│rambursat │ │ │ │ │ │ │ │
│legate de │0180 │ │ │ │ │ │ │
│utilizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│cardurilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Alte credite│0190 │ │ │ │ │ │ │
│de trezorerie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│consum şi │0200 │ │ │ │ │ │ │
│vânzări în │ │ │ │ │ │ │ │
│rate │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │0210 │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│consum pentru │0220 │ │ │ │ │ │ │
│nevoi │ │ │ │ │ │ │ │
│personale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│consum pentru │0230 │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │
│de bunuri │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Vânzări în │0240 │ │ │ │ │ │ │
│rate │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │0250 │ │ │ │ │ │ │
│operaţiunilor │ │ │ │ │ │ │ │
│de comerţ │ │ │ │ │ │ │ │
│exterior │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │0260 │ │ │ │ │ │ │
│pentru import │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │0270 │ │ │ │ │ │ │
│pentru export │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │0280 │ │ │ │ │ │ │
│stocurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0290 │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │
│stocurilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0300 │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0310 │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │0320 │ │ │ │ │ │ │
│ipotecare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Alte credite│ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0330 │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Alte credite│ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │0340 │ │ │ │ │ │ │
│clientelei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │0350 │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│reverse repo │ │ │ │ │ │ │ │
│şi titluri │0360 │ │ │ │ │ │ │
│luate cu │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│plăţi │0370 │ │ │ │ │ │ │
│debitoare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Valori de │0390 │ │ │ │ │ │ │
│recuperat │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni cu │0400 │ │ │ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │ │
│curente │ │ │ │ │ │ │ │
│debitoare la │0410 │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Depozite │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la│0420 │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Depozite la │0430 │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Depozite la │0440 │ │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Depozite │0450 │ │ │ │ │ │ │
│colaterale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │0460 │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o zi pe │0470 │ │ │ │ │ │ │
│alta │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite la │0480 │ │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│reverse repo │ │ │ │ │ │ │ │
│şi titluri │ │ │ │ │ │ │ │
│luate cu │0490 │ │ │ │ │ │ │
│împrumut de la│ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Valori de │ │ │ │ │ │ │ │
│recuperat de │0500 │ │ │ │ │ │ │
│la instituţii │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │0510 │ │ │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │0520 │ │ │ │ │ │ │
│financiar cu │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │0530 │ │ │ │ │ │ │
│financiar cu │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │0540 │ │ │ │ │ │ │
│financiar cu │ │ │ │ │ │ │ │
│alte active │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴─────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘    25. F 07.01 - Credite şi avansuri evaluate la cost amortizat care sunt restante

    (1) La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Creditele şi avansurile evaluate la cost amortizat sunt raportate pe categorii de operaţiuni (operaţiuni cu clientela, operaţiuni cu instituţiile de credit, operaţiuni de leasing financiar) şi pe tipuri de produse. Valoarea contabilă a creditelor şi avansurilor evaluate la cost amortizat se raportează în cadrul acestui formular doar în situaţia în care acestea sunt restante. Creditele şi avansurile restante se alocă pe benzi corespunzătoare de zile de întârziere la plată pe baza situaţiei individuale a acestora.
    (b) Activele financiare se califică drept restante atunci când există o sumă reprezentând principal, dobândă sau comision care nu a fost plătită la data scadenţei. Expunerile restante se raportează la nivelul întregii valori contabile a expunerii şi sunt defalcate în funcţie de numărul de zile de întârziere la plată al celei mai vechi sume restante, neplătite la data de referinţă. Valorile contabile ale unor astfel de active, care nu reprezintă active financiare achiziţionate sau emise depreciate, se raportează pe stadii de depreciere; valoarea contabilă a activelor financiare achiziţionate sau emise depreciate se raportează în mod distinct.


    (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:
        CODUL LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de Cod LEI]:
        DATA RAPORTĂRII:
       F 07.01 -Credite şi avansuri evaluate la cost amortizat care sunt restante

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valoarea contabilă │
│ │ ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Active pentru │ │ │
│ │ │Active pentru │care riscul de│ │ │
│ │ │care riscul de│credit a │ │ │
│ │ │credit nu a │crescut │ │Active │
│ │ │crescut │semnificativ │Active │financiare │
│ │ │semnificativ │de la │depreciate │achiziţionate │
│ │Cod │de la │recunoaşterea │(Stadiul 3) │sau emise │
│ │poziţie│recunoaşterea │iniţială, dar │ │depreciate │
│ │ │iniţială │care nu sunt │ │ │
│ │ │(Stadiul 1) │depreciate │ │ │
│ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │
│ │ ├────┬────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ │ │ │> 30│ │ │> 30│ │ │> 30│ │ │> 30│ │
│ │ │≤ 30│zile│> 90│≤ 30│zile│> 90│≤ 30│zile│> 90│≤ 30│zile│> 90│
│ │ │zile│≤ 90│zile│zile│≤ 90│zile│zile│≤ 90│zile│zile│≤ 90│zile│
│ │ │ │zile│ │ │zile│ │ │zile│ │ │zile│ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│A │B │0010│0020│0030│0040│0050│0060│0070│0080│0090│0100│0110│0120│
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Credite şi │0120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Creanţe din │0130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clientela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Creanţe │0140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Scont │0150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Factoring cu│0160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recurs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Forfetare │0170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Factoring │0180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fără recurs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Alte creanţe│0190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite de │0200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│trezorerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Utilizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din deschideri│0210 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│permanente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│global de │0220 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Diferenţe de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rambursat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legate de │0230 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cardurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Alte credite│0240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de trezorerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum şi │0250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vânzări în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite de │0260 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum pentru │0270 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nevoi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum pentru │0280 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Vânzări în │0290 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │0300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiunilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite │0310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru import │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite │0320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru export │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │0330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stocurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stocurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0350 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0360 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite │0370 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ipotecare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Alte credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0380 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Alte credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │0390 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clientelei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │0400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reverse repo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi titluri │0410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│luate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Conturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plăţi │0420 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│debitoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Valori de │0440 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recuperat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni cu │0450 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│curente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│debitoare la │0460 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la│0470 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Depozite la │0480 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Depozite la │0490 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Depozite │0500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│colaterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │0510 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o zi pe │0520 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Credite la │0530 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reverse repo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi titluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│luate cu │0540 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Valori de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recuperat de │0550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │0560 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │0570 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │0580 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │0590 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘    26. F 09.01.1 - Expuneri extrabilanţiere: Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date

    (1) La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Expunerile extrabilanţiere includ elementele extrabilanţiere enumerate în Anexa I la CRR. În cadrul acestui formular, expunerile extrabilanţiere sunt clasificate în: angajamente de creditare date (în favoarea instituţiilor de credit şi în favoarea clientelei), garanţii financiare date (instituţiilor de credit şi pentru clientelă) şi alte angajamente date.
    (b) Informaţiile privind angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente date includ atât angajamentele revocabile, cât şi pe cele irevocabile.
    (c) Angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente date enumerate în Anexa I la CRR pot fi instrumente care intră în aria de aplicare a IFRS 9 în situaţia în care acestea sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sau fac obiectul cerinţelor de depreciere din IFRS 9, precum şi instrumente care intră în aria de aplicare a IAS 37 sau IFRS 17.
    (d) Angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente date se raportează în cadrul acestui formular în situaţia în care este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
    i. fac obiectul cerinţelor de depreciere din IFRS 9;
    ii. sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, conform IFRS 9;
    iii. intră în aria de aplicare a IAS 37 sau IFRS 17.

    (e) Datoriile recunoscute ca pierderi de credit pentru garanţiile financiare şi angajamentele date prevăzute la lit. (d) pct. i şi iii se raportează ca provizioane, indiferent de criteriile de evaluare aplicate.
    (f) Instituţiile financiare nebancare raportează valoarea nominală şi provizioanele aferente instrumentelor care fac obiectul cerinţelor de depreciere din IFRS 9, inclusiv a celor evaluate la cost iniţial mai puţin venitul cumulat recunoscut, detaliate pe stadii de depreciere, cu excepţia cazului în care acestea sunt considerate depreciate la recunoaşterea iniţială, în conformitate cu definiţia activelor financiare achiziţionate sau emise depreciate, prevăzută în Anexa A la IFRS 9. În cazul acestor expuneri, valoarea nominală şi provizioanele se raportează în mod distinct în cadrul acestui formular, în afara stadiilor de depreciere.
    (g) În situaţia în care un instrument de datorie include atât un instrument bilanţier cât şi o componentă extrabilanţieră, în cadrul acestui formular se raportează doar valoarea nominală a angajamentului. În cazul în care entitatea raportoare nu poate identifica în mod distinct pierderile de credit aşteptate aferente componentei bilanţiere şi, respectiv, extrabilanţiere, pierderile de credit aşteptate aferente angajamentului se raportează împreună cu deprecierea cumulată aferentă componentei bilanţiere. În situaţia în care pierderile de credit aşteptate combinate depăşesc valoarea contabilă brută a instrumentului de datorie, soldul rămas al pierderilor din credit aşteptate se raportează ca provizion în coloana corespunzătoare [IFRS 9.5.5.20 şi IFRS 7.B8E].
    (h) Dacă o garanţie financiară sau un angajament pentru furnizarea unui împrumut la o rată a dobânzii sub valoarea pieţei este evaluat în conformitate cu prevederile IFRS 9.4.2.1(d), iar ajustarea pentru pierderi aferentă este determinată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5, acestea se raportează în coloana corespunzătoare.
    (i) În situaţia în care angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente sunt evaluate la valoarea justă în conformitate cu IFRS 9, instituţiile financiare nebancare raportează în cadrul acestui formular valoarea nominală aferentă acestor garanţii financiare şi angajamente în coloane dedicate.
    (j) Valoarea nominală şi provizioanele aferente altor angajamente sau garanţii care intră în aria de aplicare a IAS 37 sau IFRS 17 se raportează în coloane dedicate.
    (k) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamente ferme de a acorda credite conform unor termeni şi condiţii predeterminate, cu excepţia celor care sunt instrumente financiare derivate, deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea unui alt instrument financiar. Următoarele elemente din Anexa I la CRR sunt clasificate ca "Angajamente de creditare":
    i. "Depozite forward";
    ii. "Facilităţi de credit neutilizate" care includ acordurile de "creditare" sau de a furniza "facilităţi de acceptare" conform unor termeni şi condiţii predeterminate.

    (l) "Garanţiile financiare" sunt contracte care solicită emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a rambursa deţinătorului o pierdere pe care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata atunci când aceasta este scadentă în conformitate cu termenii iniţiali sau modificaţi ai unui instrument de datorie, inclusiv garanţii acordate pentru alte garanţii financiare. Contractele respective corespund definiţiei contractelor de garanţie financiară, prevăzute la IFRS 9.2.1(e) şi la IFRS 9. A. Următoarele elemente din Anexa I la CRR sunt clasificate ca "Garanţii financiare":
    i. "Garanţii având caracter de substitut de credit";
    ii. "Instrumente financiare derivate pe riscul de credit" care corespund definiţiei garanţiei financiare;
    iii. "Acreditive stand-by irevocabile cu caracter de substitut de credit".

    (m) "Alte angajamente" includ următoarele elemente din Anexa I la CRR:
    i. "Partea neplătită din acţiunile şi titlurile achitate parţial";
    ii. "Acreditive documentare emise sau confirmate";
    iii. "Elemente extrabilanţiere aferente finanţării comerţului";
    iv. "Credite documentare în cadrul cărora bunurile supuse livrării funcţionează ca garanţie reală şi alte tranzacţii care se lichidează de la sine (self-liquidating transactions)";
    v. "Garanţii şi cauţiuni" (inclusiv garanţii pentru licitaţie şi de execuţie) şi "garanţii care nu au caracter de substitut de credit";
    vi. "Garanţii pentru transport naval, angajamente vamale şi fiscale";
    vii. "Facilităţi de emisiune de efecte (NIF)" şi "Facilităţi reînnoibile de subscriere fermă (RUF)";
    viii. "Facilităţi de credit neutilizate" care cuprind acordurile de "creditare" sau de a furniza "facilitaţi de acceptare" atunci când termenii şi condiţiile nu sunt predeterminate;
    ix. "Facilităţi de credit neutilizate" care cuprind acorduri de "achiziţie de titluri" sau de "furnizare de garanţii";
    x. "Facilităţi de credit neutilizate pentru garanţii de licitaţie şi de execuţie";
    xi. "Alte elemente extrabilanţiere" din anexa I la CRR.

    (n) Conform IFRS, următoarele elemente sunt recunoscute în bilanţ şi, prin urmare, nu se raportează ca expuneri extrabilanţiere:
    i. "Instrumentele financiare derivate pe riscul de credit" care nu corespund definiţiei garanţiilor financiare sunt "instrumente financiare derivate" conform IFRS 9;
    ii. "Acceptările" sunt obligaţii ale unei instituţii financiare nebancare de a plăti la scadenţă valoarea nominală a unei cambii, care acoperă în mod normal vânzarea de bunuri. În consecinţă, acestea sunt clasificate drept "creanţe comerciale" în bilanţ;
    iii. "Efecte de comerţ andosate" care nu îndeplinesc criteriile pentru derecunoaştere conform IFRS 9;
    iv. "Tranzacţii cu recurs" care nu îndeplinesc criteriile pentru derecunoaştere conform IFRS 9;
    v. "Activele achiziţionate în baza unor contracte ferme de cumpărare la termen" sunt "instrumente financiare derivate" conform IFRS 9;
    vi. "Acorduri de vânzare de active cu posibilitate de răscumpărare, aşa cum sunt acestea definite la articolul 12 alineatele (3) şi (5) din Directiva 86/635/CEE". În astfel de contracte, cesionarul are opţiunea, dar nu şi obligaţia de a returna activele la un preţ convenit în avans la o dată stabilită sau care urmează să fie stabilită. Prin urmare, contractele respective corespund definiţiei instrumentelor financiare derivate conform IFRS 9 - Anexa A.

    (o) Pentru garanţiile financiare, angajamentele de creditare şi alte angajamente date, "valoarea nominală" este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă a instituţiei financiare nebancare la riscul de credit fără a lua în considerare nicio garanţie reală deţinută sau alte îmbunătăţiri ale calităţii creditului. În particular, pentru garanţiile financiare date, valoarea nominală este valoarea maximă pe care instituţia financiară nebancară ar putea să fie nevoită să o plătească dacă se apelează la garanţie. Pentru angajamentele de creditare, valoarea nominală este valoarea neutilizată pe care instituţia financiară nebancară s-a angajat să o împrumute. Valorile nominale sunt valori ale expunerilor înainte de aplicarea factorilor de conversie şi a tehnicilor de reducere a riscului de credit.


    (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:
        CODUL LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de Cod LEI]:
        DATA RAPORTĂRII:
                  F 09.01.1 - Expuneri extrabilanţiere: Angajamente de
                creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valoarea nominală a angajamentelor şi garanţiilor │Provizioane aferente angajamentelor şi garanţiilor │
│ │ │financiare extrabilanţiere care fac obiectul │financiare extrabilanţiere care fac obiectul │
│ │ │cerinţelor de depreciere din IFRS 9 │cerinţelor de depreciere din IFRS 9 │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │ │ │Instrumente │ │ │
│ │ │Instrumente │pentru care │ │ │Instrumente │pentru care │ │ │
│ │ │pentru care │riscul de │ │ │pentru care │riscul de │ │ │
│ │Cod │riscul de │credit a │ │ │riscul de │credit a │ │ │
│ │poziţie│credit nu a │crescut │Instrumente│Instrumente │credit nu a │crescut │Instrumente│Instrumente │
│ │ │crescut │semnificativ │depreciate │achiziţionate│crescut │semnificativ │depreciate │achiziţionate│
│ │ │semnificativ │de la │(Stadiul 3)│sau emise │semnificativ │de la │(Stadiul 3)│sau emise │
│ │ │de la │recunoaşterea│ │depreciate │de la │recunoaşterea│ │depreciate │
│ │ │recunoaşterea│iniţială, dar│ │ │recunoaşterea│iniţială, dar│ │ │
│ │ │iniţială │care nu sunt │ │ │iniţială │care nu sunt │ │ │
│ │ │(Stadiul 1) │depreciate │ │ │(Stadiul 1) │depreciate │ │ │
│ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│A │B │0010 │0020 │0030 │0035 │0040 │0050 │0060 │0065 │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Angajamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de creditare │0010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Angajamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în favoarea │0050 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Angajamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în favoarea │0060 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clientelei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │0090 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Garanţii date│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor│0130 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Garanţii date│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │0140 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clientelă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamente │0170 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘

                                F 09.01.01 (continuare)

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬───────┬──────────────────┬───────────┤
│ │ │Alte angajamente │Angajamente│
│ │ │evaluate conform │şi garanţii│
│ │ │IAS 37 şi garanţii│financiare │
│ │Cod │financiare │evaluate la│
│ │poziţie│evaluate conform │valoarea │
│ │ │IFRS 17 │justă │
│ │ ├────────┬─────────┼───────────┤
│ │ │Valoarea│Provizion│Valoarea │
│ │ │nominală│ │nominală │
├─────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│A │B │0100 │0110 │0120 │
├─────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Angajamente │ │ │ │ │
│de creditare │0010 │ │ │ │
│date │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Angajamente │ │ │ │ │
│în favoarea │0050 │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Angajamente │ │ │ │ │
│în favoarea │0060 │ │ │ │
│clientelei │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Garanţii │ │ │ │ │
│financiare │0090 │ │ │ │
│date │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Garanţii date│ │ │ │ │
│pentru │0130 │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Garanţii date│ │ │ │ │
│pentru │0140 │ │ │ │
│clientelă │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Alte │ │ │ │ │
│angajamente │0170 │ │ │ │
│date │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘    27. F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere

    (1) La completarea formularelor F 16.01 - F 16.08 se vor avea în vedere următoarele precizări:
    A. Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente, categorii de operaţiuni şi tipuri de produse (F 16.01)
    (a) Veniturile din dobânzi cuprind:
    i. venituri din dobânzi aferente activelor financiare şi altor active;
    ii. venituri din dobânzi aferente datoriilor financiare cu rată negativă a dobânzii efective.

    (b) Cheltuielile cu dobânzile cuprind:
    i. cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare şi altor datorii;
    ii. cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare cu rată negativă a dobânzii efective.

    (c) Veniturile din dobânzi aferente activelor financiare şi veniturile din dobânzi aferente datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective includ veniturile din dobânzi aferente titlurilor de datorie şi creditelor şi avansurilor, precum şi veniturile din dobânzi aferente împrumuturilor primite, titlurilor de datorie emise şi altor datorii financiare cu o rată negativă a dobânzii efective.
    (d) Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor financiare şi cheltuielile cu dobânzile aferente activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective includ cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor primite, titlurilor de datorie emise şi altor datorii financiare, precum şi cheltuielile cu dobânzile aferente titlurilor de datorie şi creditelor şi avansurilor cu o rată negativă a dobânzii efective.
    (e) Veniturile din dobânzi aferente creditelor şi avansurilor şi cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor şi avansurilor cu o rată negativă a dobânzii efective sunt raportate pe categorii de operaţiuni (operaţiuni cu clientela, operaţiuni cu instituţiile de credit şi operaţiuni de leasing financiar) şi pe tipuri de produse.
    (f) Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor primite şi veniturile din dobânzi aferente împrumuturilor primite cu o rată negativă a dobânzii efective sunt raportate pe categorii de operaţiuni (operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, operaţiuni de leasing) şi pe tipuri de produse.
    (g) Poziţia "din care: venituri din dobânzi aferente activelor financiare depreciate" include veniturile din dobânzi aferente activelor financiare depreciate, inclusiv cele aferente activelor financiare achiziţionate sau emise depreciate.

    B. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (F 16.02)
    (a) Câştigurile şi pierderile din derecunoaşterea activelor financiare şi a datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt clasificate după tipul de instrument financiar şi după portofoliul contabil. Pentru fiecare element, se raportează câştigul sau pierderea netă realizată rezultată din tranzacţia derecunoscută. Valoarea netă reprezintă diferenţa dintre câştigurile realizate şi pierderile realizate.
    (b) Formularul F 16.02 se aplică activelor şi datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, precum şi instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

    C. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe instrumente (F 16.03)
    (a) Câştigurile şi pierderile aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării sunt clasificate după tipul de instrument; fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată şi nerealizată (câştiguri minus pierderi) a instrumentului financiar.
    (b) Câştigurile şi pierderile din tranzacţii valutare pe piaţa spot, cu excepţia schimbului de bancnote şi monezi străine, se raportează ca şi câştiguri şi pierderi din tranzacţionare. Câştigurile şi pierderile din tranzacţionarea sau derecunoaşterea şi reevaluarea metalelor preţioase nu sunt incluse în cadrul câştigurilor şi pierderilor din tranzacţionare, ci în cadrul poziţiilor "Alte venituri din exploatare" sau "Alte cheltuieli de exploatare", în conformitate cu prevederile pct. 29 alin. (1) lit. C.(c).
    (c) Poziţia "din care: Instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor prin utilizarea opţiunii valorii juste" include doar câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor financiare derivate de risc de credit evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar sau al unei părţi a unui instrument financiar care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere în acest caz în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.7. Câştigurile sau pierderile datorate reclasificării activelor financiare din portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2] se raportează în cadrul poziţiei "din care: câştiguri sau pierderi datorate reclasificării activelor la cost amortizat".

    D. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc (F 16.04)
    Câştigurile şi pierderile din active financiare şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării sunt, de asemenea, clasificate după tipul de risc; fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată şi nerealizată (câştiguri minus pierderi) a riscului suport (rată a dobânzii, instrumente de capital, curs de schimb valutar, credit, mărfuri şi altele) asociat expunerii, inclusiv instrumentele financiare derivate asociate. Câştigurile şi pierderile din diferenţele de curs valutar se includ la elementul unde sunt incluse celelalte câştiguri sau pierderi rezultate din instrumentul convertit. Câştigurile şi pierderile din active şi datorii financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, se includ în categoriile de risc după cum urmează:
    i. instrumente de rată a dobânzii: care includ tranzacţionarea de credite şi avansuri, împrumuturi primite şi titluri de datorie (deţinute sau emise);
    ii. instrumente de capital: care includ tranzacţionarea de acţiuni, cote ale OPCVM şi alte instrumente de capital;
    iii. tranzacţionare valutară: care includ exclusiv tranzacţionarea pe valute;
    iv. instrumente de risc de credit: care includ tranzacţionarea de instrumente de tip credit link note;
    v. mărfuri: acest element include numai instrumentele financiare derivate, deoarece câştigurile şi pierderile aferente mărfurilor deţinute în vederea tranzacţionării se raportează la poziţia "Alte venituri din exploatare" sau "Alte cheltuieli de exploatare", în conformitate cu prevederile pct. 29 alin. (1) lit. C.(c);
    vi. altele: care include tranzacţionarea de instrumente financiare care nu pot fi clasificate la alte elemente.


    E. Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (F 16.04.1)
    (a) Câştigurile şi pierderile aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, sunt clasificate după tipul de risc; fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată şi nerealizată (câştiguri minus pierderi) a instrumentului financiar.
    (b) Câştigurile sau pierderile datorate reclasificării activelor financiare din portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], se raportează în cadrul poziţiei "din care: câştiguri sau pierderi datorate reclasificării activelor la cost amortizat".

    F. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (F 16.05)
    (a) Câştigurile sau pierderile din active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt clasificate după tipul de instrument. Instituţiile financiare nebancare raportează câştigurile sau pierderile nete realizate şi nerealizate şi cuantumul modificării valorii juste a datoriilor financiare, aferente perioadei, datorate modificărilor riscului de credit (riscul de credit propriu al împrumutatului sau al emitentului), în situaţia în care riscul de credit propriu nu se raportează în alte elemente ale rezultatului global.
    (b) Dacă un instrument financiar derivat de risc de credit evaluat la valoarea justă este utilizat pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar sau al unei părţi a unui instrument financiar care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere în acest caz, câştigurile sau pierderile aferente instrumentului financiar, înregistrate cu ocazia acestei desemnări, se raportează în cadrul poziţiei "din care: câştiguri sau (-) pierderi la desemnarea activelor şi datoriilor financiare ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în scopuri de acoperire, net". Câştigurile sau pierderile de valoare justă ulterioare aferente acestor instrumente financiare se raportează în cadrul poziţiei: "din care: câştiguri sau (-) pierderi după desemnarea activelor şi datoriilor financiare ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în scopuri de acoperire, net".

    G. Câştigurile sau pierderile din contabilitatea de acoperire (F 16.06)
    (a) Toate câştigurile şi pierderile din contabilitatea de acoperire sunt clasificate după tipul de contabilitate de acoperire: acoperirea valorii juste, acoperirea fluxurilor de trezorerie şi acoperirea investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate. Câştigurile şi pierderile aferente acoperirii valorii juste sunt repartizate între instrumentul de acoperire şi elementul acoperit. Câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de acoperire nu includ câştigurile şi pierderile aferente acelor elemente ale instrumentelor de acoperire care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.2.4. Aceste instrumente care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire se raportează în conformitate cu prevederile pct. 22 alin. (1) lit. C.(k). Câştigurile şi pierderile din contabilitatea de acoperire includ, de asemenea, câştiguri şi pierderi din operaţiuni de acoperire a unui grup de elemente cu poziţii de risc care se compensează (operaţiuni de acoperire a unei poziţii nete).
    (b) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente elementului acoperit, atribuibile riscului acoperit" include, de asemenea, câştiguri şi pierderi aferente elementelor acoperite, dacă aceste elemente sunt instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, în conformitate cu prevederile IFRS 9.4.1.2A [IFRS 9.6.5.8].

    H. Deprecierea activelor nefinanciare (F 16.07)
        "Creşterile" se raportează atunci când, pentru portofoliul contabil sau categoria principală de active, estimarea deprecierii aferente perioadei conduce la recunoaşterea unor cheltuieli nete. "Reluările" se raportează atunci când, pentru portofoliul contabil sau categoria principală de active, estimarea deprecierii aferente perioadei conduce la recunoaşterea unor venituri nete.

    I. Alte cheltuieli administrative (F 16.08)
    (a) "Cheltuielile informatice" reprezintă cheltuielile efectuate în vederea livrării de procese de afaceri cu componentă IT, servicii de utilizare şi soluţii de infrastructură pentru afaceri, care includ costurile aferente generării şi întreţinerii sistemelor IT, dar exclud compensaţiile acordate specialiştilor IT, care se raportează în cadrul poziţiei de cheltuieli cu personalul.
    (b) În cadrul cheltuielilor cu tehnologia informaţiei, poziţia "Externalizare IT" reflectă cheltuielile IT aferente utilizării furnizorilor de servicii externe. Această poziţie nu include cheltuielile aferente (i) serviciilor pure de personal (agenţi) în măsura în care instituţia financiară nebancară doar angajează temporar personal şi păstrează controlul deplin asupra serviciilor livrate şi (ii) contractelor standardizate operaţionale de întreţinere hardware/software aferente activelor achiziţionate integral.
    (c) Poziţia "Taxe şi impozite (altele)" include taxele şi impozitele, altele decât (i) taxele legate de impozitul pe profit şi (ii) taxele şi impozitele din operaţiuni întrerupte. Această poziţie include taxele şi impozitele cum ar fi taxele aplicate asupra bunurilor şi serviciilor şi impozitele plătite de către instituţia financiară nebancară.
    (d) Poziţia "Servicii de consultanţă şi profesionale" se referă la cheltuielile efectuate în vederea obţinerii de consiliere din partea experţilor sau consultanţă strategică.
    (e) Poziţia "Publicitate, marketing şi comunicare" include cheltuielile aferente activităţilor de comunicare de marketing cum ar fi publicitatea, marketing-ul direct sau online şi evenimentele.
    (f) Poziţia "Cheltuieli legate de riscul de credit" include cheltuielile administrative efectuate în contextul riscului de credit, cum ar fi cheltuielile generate în legătură cu intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute sau cu procedurile judiciare.
    (g) Poziţia "Cheltuieli cu litigii neacoperite cu provizioane" se referă la cheltuieli cu litigii care nu au legătură cu riscul de credit şi nu au fost acoperite cu provizioane.
    (h) Poziţia "Cheltuieli cu bunuri imobile" include cheltuielile cu reparaţii şi întreţinere care nu îmbunătăţesc utilizarea sau nu prelungesc durata de viaţă utilă a unui bun imobil, precum şi cheltuielile cu utilităţi (apă, electricitate şi căldură).
    (i) În conformitate cu IFRS, "Cheltuielile cu operaţiunile de leasing" cuprind cheltuielile efectuate de locatar, aferente contractelor de leasing pe termen scurt şi contractelor de leasing pentru care activul suport are o valoare mică, în conformitate cu prevederile IFRS 16.5 şi IFRS 16.6.
    (j) Poziţia "Alte cheltuieli administrative - Restul" include toate celelalte componente rămase ale "altor cheltuieli administrative", cum ar fi taxe de supraveghere, servicii administrative şi logistice, servicii de poştă şi transport al documentelor, servicii de supraveghere şi securitate, servicii de numărare a banilor şi transport.    (2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:
        CODUL LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de Cod LEI]:
        DATA RAPORTĂRII:
       F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere
                F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate
              pe instrumente, categorii de operaţiuni şi tipuri de produse

┌─────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬───────┬───────────────────┤
│ │Cod │Perioadă curentă │
│Dobânzi │poziţie├────────┬──────────┤
│ │ │Venituri│Cheltuieli│
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│A │B │0010 │0020 │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Titluri de │0020 │ │ │
│datorie │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Credite şi │0080 │ │ │
│avansuri │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│Creanţe din │0081 │ │ │
│operaţiuni cu│ │ │ │
│clientela │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Creanţe │ │ │ │
│comerciale şi│ │ │ │
│credite │0082 │ │ │
│acordate │ │ │ │
│clientelei │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Scont │0083 │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Factoring │0084 │ │ │
│cu recurs │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Forfetare │0085 │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Factoring │0086 │ │ │
│fără recurs │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Alte │ │ │ │
│creanţe │0087 │ │ │
│comerciale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Credite de │0088 │ │ │
│trezorerie │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Credite de │ │ │ │
│consum şi │0089 │ │ │
│vânzări în │ │ │ │
│rate │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Credite │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│finanţarea │0090 │ │ │
│operaţiunilor│ │ │ │
│de comerţ │ │ │ │
│exterior │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Credite │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│finanţarea │0091 │ │ │
│stocurilor şi│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Credite │ │ │ │
│pentru │0092 │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Alte │ │ │ │
│credite │0093 │ │ │
│acordate │ │ │ │
│clientelei │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Credite │ │ │ │
│acordate │0094 │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│financiare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │
│reverse repo │ │ │ │
│şi titluri │0096 │ │ │
│luate cu │ │ │ │
│împrumut │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Conturi de │ │ │ │
│plăţi │0097 │ │ │
│debitoare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Valori de │0098 │ │ │
│recuperat │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Creanţe │0100 │ │ │
│depreciate │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│Creanţe din │ │ │ │
│operaţiuni cu│0103 │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│de credit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Conturi │ │ │ │
│curente │ │ │ │
│debitoare la │0104 │ │ │
│instituţii de│ │ │ │
│credit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Depozite │ │ │ │
│constituite │0105 │ │ │
│la instituţii│ │ │ │
│de credit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Depozite la│0106 │ │ │
│vedere │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Depozite la│0107 │ │ │
│termen │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Depozite │0108 │ │ │
│colaterale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Credite │ │ │ │
│acordate │0109 │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│de credit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Credite de │ │ │ │
│pe o zi pe │0110 │ │ │
│alta │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Credite la │0111 │ │ │
│termen │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │
│reverse repo │ │ │ │
│şi titluri │ │ │ │
│luate cu │0112 │ │ │
│împrumut de │ │ │ │
│la instituţii│ │ │ │
│de credit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- De pe o zi │0113 │ │ │
│pe alta │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- La termen │0114 │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Valori de │ │ │ │
│recuperat de │0115 │ │ │
│la instituţii│ │ │ │
│de credit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│Creanţe din │ │ │ │
│operaţiuni de│0116 │ │ │
│leasing │ │ │ │
│financiar │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Creanţe din│ │ │ │
│operaţiuni de│0117 │ │ │
│leasing │ │ │ │
│financiar │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Creanţe │0120 │ │ │
│depreciate │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Alte active │0150 │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Împrumuturi │0160 │ │ │
│primite │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│Operaţiuni cu│ │ │ │
│clientela şi │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │
│între │0165 │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│nebancare şi │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│de credit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Împrumuturi│ │ │ │
│primite de la│0170 │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │
│repo şi │0175 │ │ │
│titluri date │ │ │ │
│cu împrumut │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Conturi de │ │ │ │
│plăţi │0180 │ │ │
│creditoare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Conturi │ │ │ │
│curente │ │ │ │
│creditoare la│0190 │ │ │
│instituţii de│ │ │ │
│credit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- împrumuturi│ │ │ │
│primite de la│0195 │ │ │
│instituţii de│ │ │ │
│credit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- De pe o zi │0197 │ │ │
│pe alta │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- La termen │0199 │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │
│repo şi │ │ │ │
│titluri date │0200 │ │ │
│cu împrumut │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│de credit │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- De pe o zi │0201 │ │ │
│pe alta │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│- La termen │0203 │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Titluri de │0230 │ │ │
│datorie emise│ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Alte datorii │0240 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│Operaţiuni de│0250 │ │ │
│leasing │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Alte datorii │0260 │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│DOBÂNZI │0270 │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│venituri din │ │ │ │
│dobânzi │ │ │ │
│aferente │0280 │ │ │
│activelor │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│depreciate │ │ │ │
└─────────────┴───────┴────────┴──────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

                           F 16.02 Câştiguri sau pierderi din
            derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt
     evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────┬───────┬────────┤
│ │Cod │Perioadă│
│ │poziţie│curentă │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│A │B │0010 │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Titluri de datorie │0020 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Credite şi avansuri │0030 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Împrumuturi primite │0040 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Titluri de datorie │0050 │ │
│emise │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Alte datorii │0060 │ │
│financiare │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│CÂŞTIGURI SAU (-) │ │ │
│PIERDERI DIN │ │ │
│DERECUNOAŞTEREA │ │ │
│ACTIVELOR ŞI │ │ │
│DATORIILOR FINANCIARE│0070 │ │
│CARE NU SUNT EVALUATE│ │ │
│LA VALOAREA JUSTĂ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU │ │ │
│PIERDERE, NET │ │ │
└─────────────────────┴───────┴────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

           F 16.03 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor
        financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe instrumente

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────┬───────┬────────┤
│ │Cod │Perioada│
│ │poziţie│curentă │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│A │B │0010 │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Instrumente │0010 │ │
│financiare derivate │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│din care: Instrumente│ │ │
│de acoperire │ │ │
│economică împotriva │0015 │ │
│riscurilor prin │ │ │
│utilizarea opţiunii │ │ │
│valorii juste │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Instrumente de │0020 │ │
│capital │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Titluri de datorie │0030 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Credite şi avansuri │0040 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Poziţii scurte │0050 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Împrumuturi primite │0060 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Titluri de datorie │0070 │ │
│emise │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Alte datorii │0080 │ │
│financiare │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Tranzacţii valutare │0085 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│CÂŞTIGURI SAU (-) │ │ │
│PIERDERI AFERENTE │ │ │
│ACTIVELOR ŞI │0090 │ │
│DATORIILOR FINANCIARE│ │ │
│DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII, NET │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│din care: câştiguri │ │ │
│sau pierderi datorate│ │ │
│reclasificării │0095 │ │
│activelor la cost │ │ │
│amortizat │ │ │
└─────────────────────┴───────┴────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

            F 16.04 Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor
      financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────┬───────┬────────┤
│ │Cod │Perioadă│
│ │poziţie│curentă │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│A │B │0010 │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Instrumente pe rata │ │ │
│dobânzii şi │0010 │ │
│instrumente derivate │ │ │
│conexe │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Instrumente de │ │ │
│capital şi │0020 │ │
│instrumente derivate │ │ │
│conexe │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Tranzacţii valutare │ │ │
│şi instrumente │ │ │
│derivate care au │0030 │ │
│legătură cu monede │ │ │
│străine şi aur │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Instrumente de risc │ │ │
│de credit şi │0040 │ │
│instrumente derivate │ │ │
│conexe │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Instrumente derivate │0050 │ │
│pe mărfuri │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Altele │0060 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│CÂŞTIGURI SAU (-) │ │ │
│PIERDERI AFERENTE │ │ │
│ACTIVELOR ŞI │0070 │ │
│DATORIILOR FINANCIARE│ │ │
│DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII, NET │ │ │
└─────────────────────┴───────┴────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

                      F 16.04.1 - Câştiguri sau pierderi aferente
               activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate
    obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────┬───────┬────────┤
│ │Cod │Perioadă│
│ │poziţie│curentă │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│A │B │0010 │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Instrumente de │0020 │ │
│capital │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Titluri de datorie │0030 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Credite şi avansuri │0040 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│CÂŞTIGURI SAU (-) │ │ │
│PIERDERI AFERENTE │ │ │
│ACTIVELOR FINANCIARE │ │ │
│NEDESTINATE │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII, │0090 │ │
│EVALUATE OBLIGATORIU │ │ │
│LA VALOAREA JUSTĂ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU │ │ │
│PIERDERE, NET │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│din care: câştiguri │ │ │
│sau pierderi datorate│ │ │
│reclasificării │0100 │ │
│activelor la cost │ │ │
│amortizat │ │ │
└─────────────────────┴───────┴────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

                       F 16.05 - Câştiguri sau pierderi aferente
           activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la
           valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente

┌───────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────┬───────┬────────┬──────────┤
│ │ │ │Modificări│
│ │ │ │de valoare│
│ │Cod │Perioada│justă, │
│ │poziţie│curentă │datorate │
│ │ │ │riscului │
│ │ │ │de credit │
├───────────┼───────┼────────┼──────────┤
│A │B │0010 │0020 │
├───────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Titluri de │0020 │ │ │
│datorie │ │ │ │
├───────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Credite şi │0030 │ │ │
│avansuri │ │ │ │
├───────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Împrumuturi│0040 │ │ │
│primite │ │ │ │
├───────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Titluri de │ │ │ │
│datorie │0050 │ │ │
│emise │ │ │ │
├───────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │
│datorii │0060 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├───────────┼───────┼────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI │ │ │ │
│SAU (-) │ │ │ │
│PIERDERI │ │ │ │
│AFERENTE │ │ │ │
│ACTIVELOR │ │ │ │
│ŞI │ │ │ │
│DATORIILOR │ │ │ │
│FINANCIARE │0070 │ │ │
│DESEMNATE │ │ │ │
│CA FIIND │ │ │ │
│EVALUATE LA│ │ │ │
│VALOAREA │ │ │ │
│JUSTĂ PRIN │ │ │ │
│PROFIT SAU │ │ │ │
│PIERDERE, │ │ │ │
│NET │ │ │ │
├───────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│câştiguri │ │ │ │
│sau (-) │ │ │ │
│pierderi la│ │ │ │
│desemnarea │ │ │ │
│activelor │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│datoriilor │ │ │ │
│financiare │0071 │ │ │
│ca fiind │ │ │ │
│evaluate la│ │ │ │
│valoarea │ │ │ │
│justă prin │ │ │ │
│profit sau │ │ │ │
│pierdere în│ │ │ │
│scopuri de │ │ │ │
│acoperire, │ │ │ │
│net │ │ │ │
├───────────┼───────┼────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│câştiguri │ │ │ │
│sau (-) │ │ │ │
│pierderi │ │ │ │
│după │ │ │ │
│desemnarea │ │ │ │
│activelor │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│datoriile │ │ │ │
│financiare │0072 │ │ │
│ca fiind │ │ │ │
│evaluate la│ │ │ │
│valoarea │ │ │ │
│justă prin │ │ │ │
│profit sau │ │ │ │
│pierdere în│ │ │ │
│scopuri de │ │ │ │
│acoperire, │ │ │ │
│net │ │ │ │
└───────────┴───────┴────────┴──────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

        F 16.06 - Câştigurile sau pierderile din contabilitatea de acoperire

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────┬───────┬────────┤
│ │Cod │Perioadă│
│ │poziţie│curentă │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│A │B │0010 │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Modificări de valoare│ │ │
│justă aferente │ │ │
│instrumentului de │ │ │
│acoperire a │0010 │ │
│riscurilor [inclusiv │ │ │
│operaţiuni │ │ │
│întrerupte] │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Modificări de valoare│ │ │
│justă aferente │ │ │
│elementului acoperit,│0020 │ │
│atribuibile riscului │ │ │
│acoperit │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Partea ineficace din │ │ │
│acoperirea fluxurilor│ │ │
│de trezorerie, │0030 │ │
│recunoscută în profit│ │ │
│sau pierdere │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Partea ineficace din │ │ │
│acoperirea unei │ │ │
│investiţii nete într-│ │ │
│o operaţiune din │0040 │ │
│străinătate, │ │ │
│recunoscută în profit│ │ │
│sau pierdere │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│CÂŞTIGURI SAU (-) │ │ │
│PIERDERI DIN │0050 │ │
│CONTABILITATEA DE │ │ │
│ACOPERIRE, NET │ │ │
└─────────────────────┴───────┴────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

                      F 16.07 - Deprecierea activelor nefinanciare

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────┬───────┬────────────────────────────┤
│ │ │Perioada curentă │
│ │Cod ├────────┬───────┬───────────┤
│ │poziţie│Creşteri│Reluări│Deprecierea│
│ │ │ │ │cumulată │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│A │B │0010 │0020 │0040 │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│Deprecierea │ │ │ │ │
│sau (-) │ │ │ │ │
│reluarea │ │ │ │ │
│pierderilor │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│deprecierea │0060 │ │ │ │
│investiţiilor│ │ │ │ │
│în filiale, │ │ │ │ │
│asocieri în │ │ │ │ │
│participaţie │ │ │ │ │
│şi entităţi │ │ │ │ │
│asociate │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│Filiale │0070 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│Asocieri în │0080 │ │ │ │
│participaţie │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│Entităţi │0090 │ │ │ │
│asociate │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│Deprecierea │ │ │ │ │
│sau (-) │ │ │ │ │
│reluarea │ │ │ │ │
│pierderilor │0100 │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│deprecierea │ │ │ │ │
│activelor │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│Imobilizări │0110 │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│Investiţii │0120 │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│Fond │0130 │ │ │ │
│comercial │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│Alte │ │ │ │ │
│imobilizări │0140 │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│Altele │0145 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────────┤
│TOTAL │0150 │ │ │ │
└─────────────┴───────┴────────┴───────┴───────────┘

                        F 16.08 - Alte cheltuieli administrative

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │Perioadă │
│ │Cod │curentă │
│ │poziţie├──────────┤
│ │ │Cheltuieli│
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│A │B │0010 │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli │0010 │ │
│informatice │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Externalizare IT │0020 │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli IT, │ │ │
│altele decât │ │ │
│cheltuielile cu │0030 │ │
│servicii IT │ │ │
│externalizate │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Taxe şi impozite │0040 │ │
│(altele) │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Servicii de │ │ │
│consultanţă şi │0050 │ │
│profesionale │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Publicitate, │ │ │
│marketing şi │0060 │ │
│comunicare │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli legate │0070 │ │
│de riscul de credit│ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │
│litigii neacoperite│0080 │ │
│cu provizioane │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli cu │0090 │ │
│bunuri imobile │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │
│operaţiunile de │0100 │ │
│leasing │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Alte cheltuieli │ │ │
│administrative - │0110 │ │
│Restul │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│ALTE CHELTUIELI │0120 │ │
│ADMINISTRATIVE │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘    28. F 22.01 - Venituri şi cheltuieli cu taxe şi comisioane, defalcate pe categorii de operaţiuni

    (1) La completarea acestui formular se va avea în vedere raportarea veniturilor şi cheltuielilor cu taxe şi comisioane pe categorii de operaţiuni (operaţiuni cu clientela, operaţiuni cu instituţiile de credit şi operaţiuni de leasing).

    (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:
        CODUL LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de Cod LEI]:
        DATA RAPORTĂRII:
                      F 22.01 - Venituri şi cheltuieli cu taxe şi
                    comisioane, defalcate pe categorii de operaţiuni

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────┬───────┬────────┤
│ │Cod │Perioada│
│ │poziţie│curentă │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│A │B │0010 │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Venituri din taxe şi │0010 │ │
│comisioane │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│din care: Operaţiuni │0020 │ │
│cu clientela │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│din care: Operaţiuni │ │ │
│cu instituţiile de │0030 │ │
│credit │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│din care: Operaţiuni │0040 │ │
│de leasing financiar │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│(Cheltuieli cu taxe │0230 │ │
│şi comisioane) │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│din care: Operaţiuni │0240 │ │
│cu clientela │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│din care: Operaţiuni │ │ │
│cu instituţiile de │0250 │ │
│credit │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│din care: Operaţiuni │0260 │ │
│de leasing │ │ │
└─────────────────────┴───────┴────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘    29. F 45.00 - Clasificarea elementelor selectate din contul de profit sau pierdere

    (1) La întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
    A. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, pe portofolii contabile (F 45.01).
        Poziţia "Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include numai câştigurile şi pierderile datorate modificării riscului de credit propriu al emitenţilor datoriilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în cazul în care instituţia financiară nebancară raportoare a ales să recunoască aceste câştiguri şi pierderi în profit sau pierdere, întrucât recunoaşterea în alte elemente ale rezultatului global ar fi creat sau ar fi amplificat o neconcordanţă contabilă.

    B. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare (F 45.02)
        Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea activelor nefinanciare sunt clasificate pe tipuri de activ; fiecare element - rând include câştigul sau pierderea aferentă activelor care au fost derecunoscute. Alte active includ alte imobilizări corporale, imobilizări necorporale şi investiţii care nu sunt raportate în altă parte.

    C. Alte venituri şi cheltuieli de exploatare (F 45.03)
    a) Alte venituri şi cheltuieli de exploatare sunt clasificate după cum urmează: ajustări ale valorii juste a imobilizărilor corporale evaluate folosind modelul de evaluare la valoarea justă; venituri din închiriere şi cheltuieli directe de exploatare aferente investiţiilor imobiliare; venituri şi cheltuieli aferente contractelor de leasing operaţional, altele decât investiţiile imobiliare şi alte venituri şi cheltuieli de exploatare.
    b) Poziţia "Leasing operaţional, altul decât investiţiile imobiliare" include, la coloana "Venituri", randamentul obţinut, iar la coloana "Cheltuieli", costurile suportate de instituţia financiară nebancară în calitate de locator în activităţile de leasing operaţional, altele decât cele cu active clasificate ca investiţii imobiliare. Costurile pentru instituţia financiară nebancară în calitate de locatar sunt incluse la elementul "Alte cheltuieli administrative".
    c) Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea şi reevaluările deţinerilor de aur, alte metale preţioase şi alte mărfuri evaluate la valoarea justă minus costurile generate de vânzare se raportează la poziţiile "Alte venituri de exploatare. Altele" sau "Alte cheltuieli de exploatare. Altele".    (2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:
        CODUL LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de Cod LEI]:
        DATA RAPORTĂRII:
     F 45.00 - Clasificarea elementelor selectate din contul de profit sau pierdere
                       F 45.01 - Câştiguri sau pierderi aferente
           activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la
       valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile

┌────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────┬───────┬────────┬────────────┤
│ │ │ │Modificările│
│ │ │ │valorii │
│ │Cod │Perioada│juste │
│ │poziţie│curentă │datorate │
│ │ │ │riscului de │
│ │ │ │credit │
├──────────┼───────┼────────┼────────────┤
│A │B │0010 │0020 │
├──────────┼───────┼────────┼────────────┤
│Active │ │ │ │
│financiare│ │ │ │
│desemnate │ │ │ │
│ca fiind │ │ │ │
│evaluate │0010 │ │ │
│la │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │
│justă prin│ │ │ │
│profit sau│ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────┤
│Datorii │ │ │ │
│financiare│ │ │ │
│desemnate │ │ │ │
│ca fiind │ │ │ │
│evaluate │0020 │ │ │
│la │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │
│justă prin│ │ │ │
│profit sau│ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────┤
│CÂŞTIGURI │ │ │ │
│SAU (-) │ │ │ │
│PIERDERI │ │ │ │
│AFERENTE │ │ │ │
│ACTIVELOR │ │ │ │
│ŞI │ │ │ │
│DATORIILOR│ │ │ │
│FINANCIARE│0030 │ │ │
│DESEMNATE │ │ │ │
│CA FIIND │ │ │ │
│EVALUATE │ │ │ │
│LA │ │ │ │
│VALOAREA │ │ │ │
│JUSTĂ PRIN│ │ │ │
│PROFIT SAU│ │ │ │
│PIERDERE │ │ │ │
└──────────┴───────┴────────┴────────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

      F 45.02 - Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────┬───────┬────────┤
│ │Cod │Perioada│
│ │poziţie│curentă │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│A │B │0010 │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Imobilizări corporale│0010 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Investiţii imobiliare│0020 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Imobilizări │0030 │ │
│necorporale │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│Alte active │0040 │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┤
│CÂŞTIGURI SAU (-) │ │ │
│PIERDERI DIN │ │ │
│DERECUNOAŞTEREA │0050 │ │
│ACTIVELOR │ │ │
│NEFINANCIARE │ │ │
└─────────────────────┴───────┴────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

                  F 45.03 - Alte venituri şi cheltuieli de exploatare

┌──────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────┬───────┬────────┬──────────┤
│ │Cod │Venituri│Cheltuieli│
│ │poziţie│ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│A │B │0010 │0020 │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Modificările │ │ │ │
│valorii juste │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│imobilizărilor│ │ │ │
│corporale │0010 │ │ │
│evaluate │ │ │ │
│folosind │ │ │ │
│modelul │ │ │ │
│valorii juste │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Investiţii │0020 │ │ │
│imobiliare │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Leasing │ │ │ │
│operaţional, │ │ │ │
│altul decât │0030 │ │ │
│investiţiile │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│Altele │0040 │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼──────────┤
│ALTE VENITURI │ │ │ │
│ŞI CHELTUIELI │0050 │ │ │
│DE EXPLOATARE │ │ │ │
└──────────────┴───────┴────────┴──────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘    30. F 50.00 - Alte informaţii

    (1) La întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
    (a) Formularul F 50.01 - Active grupate pe categorii de operaţiuni prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări şi ajutări pentru pierderi aşteptate constituite, precum şi valoarea contabilă netă a tuturor activelor instituţiilor financiare nebancare, grupate pe categorii de operaţiuni, după cum urmează:
    i. casa şi alte valori;
    ii. operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit;
    iii. operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;
    iv. active imobilizate; şi
    v. acţionari sau asociaţi.

    (b) Activele financiare restante (active financiare restante, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale), activele financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, activele financiare depreciate la data raportării şi activele financiare depreciate la recunoaşterea iniţială sunt evidenţiate pe lângă fiecare clasă de activ, în cadrul unor poziţii distincte care includ şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente fiecărei categorii.
    (c) Formularul F 50.02 - Datorii grupate pe categorii de operaţiuni prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă a datoriilor instituţiilor financiare nebancare, grupate pe categorii de operaţiuni, după cum urmează:
    i. operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit;
    ii. operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;
    iii. datorii din operaţiuni de leasing.
        În cadrul acestui formular se prezintă distinct totalul surselor atrase în devize.

    (d) Formularul F 50.03 prezintă informaţii referitoare la valoarea capitalurilor proprii, asimilate şi provizioanelor.
    (e) Formularul F 50.04 - Elemente în afara bilanţului prezintă informaţii privind valoarea următoarelor expuneri extrabilanţiere:
    i. angajamente de creditare;
    ii. garanţii financiare;
    iii. angajamente privind titlurile şi alte active financiare;
    iv. operaţiuni de schimb la vedere;
    v. conturi de ajustare valută în afara bilanţului;
    vi. instrumente derivate;
    vii. garanţii reale;
    viii. alte angajamente;
    ix. angajamente îndoielnice;
    x. alte conturi în afara bilanţului.

    (f) Formularul F 50.05 - Indicatori de activitate cuprinde o serie de informaţii privind instituţiile financiare nebancare referitoare la personal, reţeaua comercială, număr contracte încheiate pe tipuri de credite, garanţii emise, fraude, sesizări/petiţii, sancţiuni, litigii, credite restructurate, activităţi externalizate, soldul creditelor afectate de restanţe etc. La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
    i. Poziţiile 0010, 0013 şi 0016 referitoare la numărul de salariaţi prezintă numărul total al salariaţilor existenţi la finele perioadei pentru care se întocmeşte raportarea, respectiv numărul salariaţilor prezentat distinct pe compartimente însărcinate cu iniţierea tranzacţiilor (front office) şi cele însărcinate cu înregistrarea şi monitorizarea tranzacţiilor iniţiate (back office).
    ii. Poziţia "Număr mediu de salariaţi (cu contract de muncă)" reflectă o medie aritmetică simplă, calculată prin împărţirea sumei reprezentând efectivele zilnice de persoane ocupate din anul respectiv la numărul total de zile calendaristice (365 de zile). în cazul în care instituţia financiară nebancară a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea în cursul anului, se iau în calcul sumele reprezentând efectivele zilnice, numai pe perioada în care aceasta a funcţionat, iar suma rezultată se împarte la numărul total al zilelor calendaristice din perioada respectivă. Persoanele ocupate care sunt angajate cu normă întreagă vor fi incluse în numărul mediu de personal, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă, iar pentru cei ce lucrează o jumătate de normă se ia în calcul efectivul zilnic înmulţit cu 0,5.
    iii. Poziţia "Număr colaboratori (cu contract civil)" prezintă numărul colaboratorilor (cu contract civil) existenţi la finele perioadei pentru care se întocmeşte raportarea.
    iv. Poziţia "Salarii brute" cuprinde salariile brute, sporurile, indemnizaţiile, sumele plătite sub formă de indexare sau compensare, premiile, avantajele în natură acordate salariaţilor şi cheltuielile cu tichetele de masă.
    v. Poziţia "Drepturi băneşti cuvenite colaboratorilor" cuprinde drepturile băneşti cuvenite colaboratorilor în baza contractelor încheiate.
    vi. Poziţiile referitoare la "Reţeaua comercială" reflectă numărul de subunităţi teritoriale în funcţiune, în ţară şi în străinătate, după caz.
    vii. Poziţiile referitoare la "Numărul contractelor de credit încheiate/garanţii emise" cuprind informaţii privind numărul clienţilor (persoane fizice şi persoane juridice), precum şi informaţii privind numărul contractelor de credit încheiate de instituţia financiară nebancară, pe tipuri de contracte şi numărul garanţiilor emise.
    viii. Poziţiile referitoare la "Fraude", reflectă numărul fraudelor constatate în perioada de raportare, precum şi valoarea totală a prejudiciilor suportate de instituţia financiară nebancară, urmare producerii fraudelor respective (total, fraude interne şi fraude externe).
        Pentru clasificarea fraudelor în "fraude interne" şi "fraude externe", se vor avea în vedere prevederile art. 324 din CRR.
        În situaţiile în care valoarea prejudiciului nu a fost stabilită cu exactitate, instituţiile financiare nebancare vor prezenta o estimare a acestuia, la momentul raportării.

    ix. Poziţia "Sesizări/petiţii primite de la clienţi" prezintă numărul reclamaţiilor primite în perioada de raportare, indiferent de statusul acestora (rezolvate/nerezolvate).
    x. Poziţia "Sancţiuni aplicate de alte autorităţi" prezintă numărul şi valoarea totală a sancţiunilor primite în perioada de raportare de instituţia financiară nebancară de la alte autorităţi competente (ex. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) ca urmare a sesizărilor clienţilor, furnizorilor sau altor terţe persoane.
    xi. Poziţia "Litigii cu clienţii" reflectă numărul şi valoarea totală a litigiilor cu clienţii în perioada de raportare, indiferent dacă s-a constituit sau nu vreun provizion în acest sens.
    xii. Poziţia "Activităţi desfăşurate cu persoane aflate în relaţii speciale, după caz" prezintă numărul şi valoarea totală în perioada de raportare a tranzacţiilor având drept contraparte o persoană aflată în relaţii speciale în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.
    xiii. Poziţia "Credite restructurate din cauza dificultăţilor financiare ale debitorilor" reflectă numărul şi valoarea totală a activelor financiare pentru care au fost aplicate diverse măsuri de restructurare a creditelor (reducerea ratei, extinderea perioadei de derulare a creditului, oferirea unor perioade de graţie etc.) în vederea sprijinirii debitorilor ca urmare a dificultăţilor financiare.
    xiv. Poziţia "Credite acordate în valută sau indexate la cursul unei valute" cuprinde numărul şi valoarea totală a creditelor în valută sau indexate la cursul unei valute acordate clienţilor persoane fizice şi juridice, potrivit criteriilor stabilite de instituţiile financiare nebancare în reglementările proprii/politica de creditare în concordanţă cu profilul şi strategia de risc, în conformitate cu Regulamentul nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare.
    xv. Poziţia "Activităţi externalizate" reflectă numărul activităţilor externalizate de instituţiile financiare nebancare. În cadrul unei note de subsol aferentă acestei poziţii, instituţiile financiare nebancare vor detalia tipurile de activităţi externalizate.
    xvi. Poziţia "Soldul creditelor afectate de restanţe" cuprinde întreaga sumă datorată (reprezentând principalul) de către debitorii care înregistrează restanţe (atât suma curentă cât şi cea restantă).    (2) Modelul formularelor pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE:
        CODUL LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de Cod LEI]:
        DATA RAPORTĂRII :
                               F 50.00 - Alte informaţii
                  F 50.01 - Active grupate pe categorii de operaţiuni

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────────────┬───────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Amortizări│ │ │
│ │ │şi │ │Valoare │
│ │Cod │ajustări │Valoare │contabilă│
│ │poziţie│pentru │contabilă│brută │
│ │ │pierderi │ │ │
│ │ │aşteptate │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│A │B │0010 │0020 │0030 │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Casa şi alte │0110 │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Operaţiuni cu │ │ │ │ │
│clientela şi │ │ │ │ │
│operaţiuni între│ │ │ │ │
│instituţiile │0300 │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│nebancare şi │ │ │ │ │
│instituţiile de │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe │ │ │ │ │
│comerciale, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │0310 │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Scont │0311 │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Factoring cu │0313 │ │ │ │
│recurs │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Forfetare │0315 │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Factoring fără│0317 │ │ │ │
│recurs │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Alte creanţe │0319 │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │
│trezorerie, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │0320 │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Utilizări din │ │ │ │ │
│deschideri de │0323 │ │ │ │
│credite │ │ │ │ │
│permanente │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credit global │0325 │ │ │ │
│de exploatare │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Diferenţe de │ │ │ │ │
│rambursat legate│0327 │ │ │ │
│de utilizarea │ │ │ │ │
│cardurilor │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Alte credite │0329 │ │ │ │
│de trezorerie │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │
│consum şi │ │ │ │ │
│vânzări în rate,│0330 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │
│consum pentru │0333 │ │ │ │
│nevoi personale │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │
│consum pentru │0336 │ │ │ │
│achiziţionarea │ │ │ │ │
│de bunuri │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Vânzări în │0339 │ │ │ │
│rate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │
│operaţiunilor de│ │ │ │ │
│comerţ exterior,│0340 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite pentru│0343 │ │ │ │
│import │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite pentru│0346 │ │ │ │
│export │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │
│stocurilor şi │ │ │ │ │
│pentru │0350 │ │ │ │
│echipamente, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │
│finanţarea │0353 │ │ │ │
│stocurilor │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite pentru│0356 │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
│imobiliare, │0360 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │0363 │ │ │ │
│ipotecare │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Alte credite │ │ │ │ │
│pentru │0366 │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Alte credite │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │
│clientelei, │0370 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │
│financiare, │0380 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │
│reverse repo şi │ │ │ │ │
│titluri luate cu│ │ │ │ │
│împrumut, │0390 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi de │ │ │ │ │
│plăţi debitoare,│ │ │ │ │
│creanţe ataşate │0400 │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Valori de │ │ │ │ │
│recuperat, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │0410 │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │
│curente │ │ │ │ │
│debitoare la │ │ │ │ │
│instituţii de │0411 │ │ │ │
│credit, creanţe │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Depozite │ │ │ │ │
│constituite la │ │ │ │ │
│instituţii de │0412 │ │ │ │
│credit, creanţe │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Depozite la │0412a │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Depozite la │0412b │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Depozite │0412c │ │ │ │
│colaterale │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │
│instituţiilor de│0413 │ │ │ │
│credit, creanţe │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite de pe │0413a │ │ │ │
│o zi pe alta │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite la │0413b │ │ │ │
│termen │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │
│reverse repo şi │ │ │ │ │
│titluri luate cu│ │ │ │ │
│împrumut de la │0414 │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │
│credit, creanţe │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- De pe o zi pe │0414a │ │ │ │
│alta │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- La termen │0414b │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Valori de │ │ │ │ │
│recuperat de la │ │ │ │ │
│instituţii de │0415 │ │ │ │
│credit, creanţe │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│restante, │0420 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │
│a crescut │0425 │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│data raportării,│0430 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│recunoaşterea │0440 │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe │ │ │ │ │
│comerciale - │ │ │ │ │
│abordarea │ │ │ │ │
│simplificată, │0450 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Operaţiuni cu │ │ │ │ │
│titluri şi │0500 │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │
│diverse │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│deţinute în │0510 │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │
│tranzacţionării │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care, │ │ │ │ │
│credite şi │0511 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│desemnate ca │ │ │ │ │
│fiind evaluate │0520 │ │ │ │
│la valoarea │ │ │ │ │
│justă prin │ │ │ │ │
│profit sau │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care, │ │ │ │ │
│credite şi │0521 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │
│valoarea justă │0530 │ │ │ │
│prin alte │ │ │ │ │
│elemente ale │ │ │ │ │
│rezultatului │ │ │ │ │
│global │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care, │ │ │ │ │
│credite şi │0531 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Instrumente de│ │ │ │ │
│datorie la cost │0540 │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│nedestinate │ │ │ │ │
│tranzacţionării,│ │ │ │ │
│evaluate │0550 │ │ │ │
│obligatoriu la │ │ │ │ │
│valoarea justă │ │ │ │ │
│prin profit sau │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│din care, │ │ │ │ │
│credite şi │0551 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Instrumente │0560 │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Decontări │ │ │ │ │
│între instituţia│ │ │ │ │
│financiară │0580 │ │ │ │
│nebancară şi │ │ │ │ │
│subunităţi │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Beneficii ale │ │ │ │ │
│angajaţilor şi │0590 │ │ │ │
│conturi │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Asigurări │ │ │ │ │
│sociale, │ │ │ │ │
│protecţia │0600 │ │ │ │
│socială şi │ │ │ │ │
│conturi │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Bugetul │ │ │ │ │
│statului, │ │ │ │ │
│fonduri speciale│0610 │ │ │ │
│şi conturi │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Debitori │ │ │ │ │
│diverşi, creanţe│0620 │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Decontări din │ │ │ │ │
│operaţiuni în │0630 │ │ │ │
│asocieri în │ │ │ │ │
│participaţie │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi de │0640 │ │ │ │
│stocuri │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Conturi de │0650 │ │ │ │
│regularizare │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│restante, │0660 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │
│a crescut │0665 │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│data raportării,│0670 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│recunoaşterea │0680 │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│aferente unui │ │ │ │ │
│contract - │ │ │ │ │
│abordarea │0690 │ │ │ │
│simplificată, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe │ │ │ │ │
│comerciale din │ │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │
│diverse - │ │ │ │ │
│abordarea │0695 │ │ │ │
│simplificată, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Active │0700 │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Credite │ │ │ │ │
│subordonate, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │0710 │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Titluri de │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │
│deţinute în │ │ │ │ │
│filiale, în │ │ │ │ │
│entităţi │0720 │ │ │ │
│asociate şi în │ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │ │
│comun │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Dotări pentru │ │ │ │ │
│unităţile │0730 │ │ │ │
│proprii din │ │ │ │ │
│străinătate │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Imobilizări în│ │ │ │ │
│curs, │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │
│necorporale, │ │ │ │ │
│corporale şi │0740 │ │ │ │
│active │ │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │ │
│dreptul de │ │ │ │ │
│utilizare │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │
│financiar, │0750 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│restante, │0760 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │
│riscul de credit│ │ │ │ │
│a crescut │0765 │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│data raportării,│0770 │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Active │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │
│recunoaşterea │0780 │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│- Creanţe din │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │
│financiar - │ │ │ │ │
│abordarea │0790 │ │ │ │
│simplificată, │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Acţionari sau │0800 │ │ │ │
│asociaţi (+/-) │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Total │0900 │ │ │ │
└────────────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

                  F 50.02 - Datorii grupate pe categorii de operaţiuni

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│ │Cod │Valoare│
│ │poziţie│ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│A │B │0010 │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Operaţiuni cu │ │ │
│clientela şi │ │ │
│operaţiuni între │ │ │
│instituţiile │0300 │ │
│financiare nebancare │ │ │
│şi instituţiile de │ │ │
│credit │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│împrumuturi primite de│ │ │
│la instituţiile │ │ │
│financiare, datorii │0310 │ │
│ataşate şi sume de │ │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Operaţiuni repo şi │ │ │
│titluri date cu │ │ │
│împrumut, datorii │0320 │ │
│ataşate şi sume de │ │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Conturi de plăţi │ │ │
│creditoare, datorii │0330 │ │
│ataşate şi sume de │ │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Conturi de monedă │0340 │ │
│electronică │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte sume datorate, │ │ │
│datorii ataşate şi │0350 │ │
│sume de amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Conturi curente │ │ │
│creditoare la │ │ │
│instituţii de credit, │0360 │ │
│datorii ataşate şi │ │ │
│sume de amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Împrumuturi primite de│ │ │
│la instituţii de │ │ │
│credit, datorii │0370 │ │
│ataşate şi sume de │ │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Operaţiuni repo şi │ │ │
│titluri date cu │ │ │
│împrumut instituţiilor│0380 │ │
│de credit, datorii │ │ │
│ataşate şi sume de │ │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte sume datorate │ │ │
│instituţiilor de │ │ │
│credit, datorii │0390 │ │
│ataşate şi sume de │ │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Operaţiuni cu titluri │0500 │ │
│şi operaţiuni diverse │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii financiare │ │ │
│deţinute în vederea │0510 │ │
│tranzacţionării │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii financiare │ │ │
│desemnate ca fiind │ │ │
│evaluate la valoarea │0520 │ │
│justă prin profit sau │ │ │
│pierdere │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Instrumente derivate │0530 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Obligaţiuni, datorii │ │ │
│ataşate şi sume de │0540 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte datorii │ │ │
│constituite prin │ │ │
│titluri, datorii │0550 │ │
│ataşate şi sume de │ │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Decontări între │ │ │
│instituţia financiară │0560 │ │
│nebancară şi │ │ │
│subunităţi │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Beneficii ale │ │ │
│angajaţilor şi conturi│0570 │ │
│asimilate │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Asigurări sociale, │ │ │
│protecţia socială şi │0580 │ │
│conturi asimilate │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Bugetul statului, │ │ │
│fonduri speciale şi │0590 │ │
│conturi asimilate │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Dividende de plată │0600 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Creditori diverşi, │ │ │
│datorii ataşate şi │0610 │ │
│sume de amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Decontări din │ │ │
│operaţiuni în asocieri│0620 │ │
│în participaţie │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│împrumuturi primite de│ │ │
│instituţiile │ │ │
│financiare nebancare │ │ │
│de la acţionari şi │0630 │ │
│alte împrumuturi, │ │ │
│datorii ataşate şi │ │ │
│sume de amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Conturi de │0640 │ │
│regularizare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii din operaţiuni│0700 │ │
│de leasing │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Total │0800 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Total surse atrase în │0900 │ │
│devize │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

                 F 50.03 - Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│ │Cod │Valoare│
│ │poziţie│ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│A │B │0010 │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Capital social │0100 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Elemente asimilate │0110 │ │
│capitalului │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Acţiuni proprii (-) │0120 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Prime de capital │0130 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Rezerve legale │0140 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Rezerve statutare sau │0150 │ │
│contractuale │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Rezerve din │ │ │
│reevaluarea │0160 │ │
│imobilizărilor │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte rezerve │0170 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte conturi de │0180 │ │
│capitaluri proprii │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii subordonate, │ │ │
│datorii ataşate şi │0190 │ │
│sume de amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Provizioane │0200 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Rezultatul reportat (+│0210 │ │
│/-)^(1) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profit sau pierdere (+│0220 │ │
│/-)^(1) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Repartizarea │0230 │ │
│profitului (-) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Total │0300 │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘

        ^(1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

                         F 50.04 - Elemente în afara bilanţului

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│ │Cod │Valoare│
│ │poziţie│ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│A │B │0010 │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Angajamente de │ │ │
│creditare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Angajamente în │ │ │
│favoarea instituţiilor│0100 │ │
│de credit │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Angajamente primite de│ │ │
│la instituţii de │0110 │ │
│credit │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Angajamente în │0120 │ │
│favoarea clientelei │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Angajamente primite de│0130 │ │
│la clientelă │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Garanţii financiare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Garanţii date │ │ │
│instituţiilor de │0140 │ │
│credit │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Garanţii primite de la│0150 │ │
│instituţii de credit │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Garanţii date pentru │0160 │ │
│clientelă │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Garanţii primite de la│0170 │ │
│clientelă │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Angajamente privind │ │ │
│titlurile şi alte │ │ │
│active financiare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Titluri şi alte active│0180 │ │
│financiare de primit │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Titluri şi alte active│0190 │ │
│financiare de livrat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Operaţiuni de schimb │ │ │
│la vedere │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Lei cumpăraţi şi încă │0200 │ │
│neprimiţi │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Valută cumpărată şi │0210 │ │
│încă neprimită │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Lei vânduţi şi încă │0220 │ │
│nelivraţi │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Valută vândută şi încă│0230 │ │
│nelivrată │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Conturi de ajustare │ │ │
│valută în afara │0240 │ │
│bilanţului │ │ │
│(+/-)^(1) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Instrumente derivate │0250 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Garanţii reale │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Garanţii reale primite│0300 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Garanţii reale date │0310 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte angajamente │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte angajamente date │0320 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte angajamente │0330 │ │
│primite │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Angajamente │0340 │ │
│îndoielnice │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Angajamente de │0350 │ │
│creditare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Garanţii financiare │0360 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte angajamente │0370 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte conturi în afara │ │ │
│bilanţului │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Bunuri luate cu chirie│0380 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Valori primite în │0390 │ │
│păstrare sau custodie │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte active │0400 │ │
│contingente │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte datorii │0410 │ │
│contingente │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │0420 │ │
│nerecuperabile │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Credite nerecuperabile│0430 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte active financiare│0440 │ │
│nerecuperabile │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte valori primite │0450 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte valori date │0460 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Conturi diverse în │ │ │
│afara bilanţului (+/-)│0470 │ │
│^(1) │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘

        ^(1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

                           F 50.05 - Indicatori de activitate

┌─────────────────┬───────┬────────────┐
│ │ │Realizări │
│Personalul │Cod │aferente │
│ │poziţie│perioadei de│
│ │ │raportare │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│A │B │0010 │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│Număr salariaţi, │0010 │ │
│din care: │ │ │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│- Număr salariaţi│ │ │
│din │0013 │ │
│compartimentele │ │ │
│front office │ │ │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│- Număr salariaţi│ │ │
│din │0016 │ │
│compartimentele │ │ │
│back office │ │ │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│Număr mediu de │ │ │
│salariaţi (cu │0020 │ │
│contract de │ │ │
│muncă) │ │ │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│Număr │ │ │
│colaboratori (cu │0030 │ │
│contract civil) │ │ │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│Salarii brute │0040 │ │
│(lei) │ │ │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │
│salariaţii din │ │ │
│compartimentele │0050 │ │
│front office │ │ │
│(lei) │ │ │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │
│salariaţii din │ │ │
│compartimentele │0060 │ │
│back office │ │ │
│(lei) │ │ │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│Drepturi băneşti │ │ │
│cuvenite │0070 │ │
│colaboratorilor │ │ │
│(lei) │ │ │
└─────────────────┴───────┴────────────┘


┌──────────────────┬───────┬───────────┐
│ │ │Realizări │
│ │Cod │aferente │
│Reţeaua comercială│poziţie│perioadei │
│ │ │de │
│ │ │raportare │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│A │B │0010 │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│Număr subunităţi │ │ │
│teritoriale în │0101 │ │
│funcţiune, în │ │ │
│ţară, din care: │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│- sucursale │0102 │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│- agenţii │0103 │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│- puncte de lucru │0104 │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│- reprezentanţe │0105 │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│Număr subunităţi │ │ │
│teritoriale în │ │ │
│funcţiune, în │0111 │ │
│străinătate, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│- sucursale │0112 │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│- agenţii │0113 │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│- reprezentanţe │0114 │ │
└──────────────────┴───────┴───────────┘


┌────────────────────────┬───────┬─────┐
│Numărul contractelor de │Cod │ │
│credit încheiate/ │poziţie│Număr│
│garanţii emise │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│A │B │0010 │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│Număr clienţi, din care │0201 │ │
│: │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Persoane fizice │0202 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Persoane juridice │0203 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│Număr contracte de │ │ │
│credit încheiate, din │0210 │ │
│care : │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Scont │0211 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Factoring cu recurs │0212 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Forfetare │0213 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Factoring fără recurs │0214 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Alte creanţe │0215 │ │
│comerciale │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Credite de trezorerie │0216 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Credite de consum │0220 │ │
│pentru nevoi personale │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Credite de consum │ │ │
│pentru achiziţionare de │0221 │ │
│bunuri │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Vânzări în rate │0222 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Credite pentru import │0223 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Credite pentru export │0224 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Credite pentru │0225 │ │
│finanţarea stocurilor │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Credite pentru │0226 │ │
│echipamente │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Credite ipotecare │0227 │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Alte credite pentru │0228 │ │
│investiţii imobiliare │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Alte credite acordate │0229 │ │
│clientelei │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Credite acordate │0230 │ │
│instituţiilor financiare│ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Operaţiuni reverse │ │ │
│repo şi titluri luate cu│0233 │ │
│împrumut │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Credite acordate │0239 │ │
│instituţiilor de credit │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Operaţiuni reverse │ │ │
│repo şi titluri luate cu│0241 │ │
│împrumut de la │ │ │
│instituţii de credit │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Leasing financiar cu │0244 │ │
│imobilizări necorporale │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Leasing financiar cu │0245 │ │
│imobilizări corporale │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│- Leasing financiar cu │0246 │ │
│alte active │ │ │
├────────────────────────┼───────┼─────┤
│Emitere de garanţii │0247 │ │
└────────────────────────┴───────┴─────┘


┌────────────────┬───────┬─────┬───────┐
│Alţi indicatori │Cod │Număr│Valoare│
│ │poziţie│ │totală │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│A │B │0010 │0020 │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│Fraude │ │ │ │
│înregistrate de │ │ │ │
│instituţia │ │ │ │
│financiară │0501 │ │ │
│nebancară - │ │ │ │
│TOTAL (poz.502 +│ │ │ │
│503), din care: │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│- fraude interne│0502 │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│- fraude externe│0503 │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│Sesizări/petiţii│ │ │ │
│primite de la │0504 │ │x │
│clienţi │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│Sancţiuni │ │ │ │
│aplicate de alte│0505 │ │ │
│autorităţi │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│Litigii cu │0506 │ │ │
│clienţii │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│Activităţi │ │ │ │
│desfăşurate cu │ │ │ │
│persoane aflate │0507 │ │ │
│în relaţii │ │ │ │
│speciale, după │ │ │ │
│caz │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│Credite │ │ │ │
│restructurate │ │ │ │
│din cauza │0508 │ │ │
│dificultăţilor │ │ │ │
│financiare ale │ │ │ │
│debitorilor │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│Credite acordate│ │ │ │
│în valută sau │ │ │ │
│indexate la │0509 │ │ │
│cursul unei │ │ │ │
│valute │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼───────┤
│Activităţi │0510 │ │x │
│externalizate *)│ │ │ │
└────────────────┴───────┴─────┴───────┘

        *) în cadrul acestei note de subsol, instituţiile financiare nebancare vor detalia tipurile de activităţi externalizate.

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────────┬───────┬────┤
│Soldul creditelor │Cod │Sume│
│afectate de restanţe │poziţie│ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │0010│
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Soldul creditelor │0710 │ │
│afectate de restanţe │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘    31. F 51.00 - Repartizarea profitului

    (1) Situaţia F 51.00 - Repartizarea profitului cuprinde datele referitoare la repartizarea profitului, aprobate de Adunarea generală a acţionarilor instituţiei financiare nebancare, persoană juridică română, respectiv stabilite prin hotărârea organului statutar al instituţiei financiare străine, în cazul sucursalelor din România ale instituţiilor financiare străine, după închiderea contabilă anuală. Situaţia prezintă valoarea contabilă a profitului repartizat pe destinaţii şi a profitului nerepartizat.

    (2) Modelul formularului pentru această situaţie este următorul:
        DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE :
        CODUL LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de Cod LEI]:
        DATA RAPORTĂRII :
                            F 51.00- Repartizarea profitului

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────────────────┬───────┬─────────┤
│ │Cod │Valoare │
│ │poziţie│contabilă│
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│A │B │0010 │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│REPARTIZĂRI DIN │0100 │ │
│PROFIT │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│- Rezerve legale │0110 │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│- Acoperirea │ │ │
│pierderilor │0111 │ │
│contabile din anii │ │ │
│precedenţi │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│- Alte rezerve │ │ │
│constituite ca surse│0112 │ │
│proprii de finanţare│ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│- Alte repartizări │0113 │ │
│prevăzute de lege │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│PROFIT NEREPARTIZAT │0114 │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘    CAP. IV
    CORESPONDENŢA*1) CU PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUŢIILE CARE APLICĂ IFRS
        *1) Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010.
    1. F 01.00 - Bilanţ [situaţia poziţiei financiare]

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Cod │Plan de conturi │
│poziţie│ │
├───────┴──────────────────────────────┤
│F 01.01 - Active │
├───────┬───────