Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME METODOLOGICE din 28 ianuarie 2011 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 28 ianuarie 2011  privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism*)    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 28 ianuarie 2011 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism*)

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 102 bis din 9 februarie 2011
------------
    *) Aprobate de <>Ordinul nr. 899 din 28 ianuarie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 9 februarie 2011.


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, denumitã în continuare hotãrâre, stabilesc condiţiile şi criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de alimentaţie publicã din România, pentru operatorii economici care desfãşoarã activitãţi specifice agenţiilor de turism, precum şi pentru acordarea brevetului de turism.
    ART. 2
    În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au urmãtorul înţeles:
    a) agenţie de turism - operator economic având ca obiect de activitate organizarea şi comercializarea serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice în calitate de intermediar între prestatorul de servicii turistice şi consumatorul final;
    b) agenţie detailistã - agenţie de turism care desfãşoarã activitate de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau pachetelor de servicii turistice în contul unei agenţii de turism turoperatoare.
    c) agenţie turoperatoare - agenţie de turism care desfãşoarã activitate de organizare, ofertare şi comercializare a serviciilor şi/ sau pachetelor de servicii turistice, pe cont propriu, direct sau prin intermediari, atât în ţarã cât şi în strãinãtate
    d) brevet de turism - document eliberat de cãtre autoritatea administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, prin care se atestã capacitatea profesionalã în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigurã conducerea agenţiilor de turism şi/sau a structurilor de primire turistice.
    e) certificat de clasificare - document eliberat de cãtre autoritatea administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, care reprezintã o formã codificatã de prezentare sinteticã a nivelului de confort, a calitãţii dotãrilor şi a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turisticã. Certificatul de clasificare este însoţit de fişa privind încadrarea nominalã a spaţiilor de cazare pe categorii şi/sau de fişa privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicã.
    f) filiala/sucursala agenţiei de turism au înţelesul dat de dispoziţiile <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) licenţã de turism - document eliberat de cãtre autoritatea administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, prin care se atestã capacitatea unei persoane juridice - titularul licenţei, de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţã pentru turişti/consumatori finali;
    h) operator economic - persoana fizicã autorizatã, întreprinderea individualã sau familialã, societatea comercialã sau altã persoanã juridicã constituitã conform legii, care desfãşoarã activitãţi economice specifice agenţiilor de turism, respectiv este proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice;
    i) sediul secundar/reprezentanţa agenţiei de turism este punctul de lucru al operatorului economic titular al licenţei de turism, în care se desfãşoarã activitãţi specifice agenţiei de turism;
    j) structurã de primire turisticã - orice construcţie şi/ sau amenajare destinatã sau folositã pentru cazarea turiştilor, servirii mesei pentru turişti, agrementului, transportului special destinat turiştilor, tratamentului balnear şi de recuperare pentru turişti, organizãrii de conferinţe şi alte evenimente speciale, împreunã cu serviciile aferente;
    k) structurã de primire turisticã cu funcţiune de alimentaţie publicã - unitãţi de alimentaţie publicã din incinta structurilor de primire cu funcţiune de cazare, unitãţile de alimentaţie publicã independente situate în staţiuni turistice şi municipii;
    l) structurã de primire turisticã cu funcţiune de cazare - hoteluri, hoteluri - apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, sate de vacanţã, campinguri, cãsuţe de tip camping, apartamente şi camere de închiriat, nave fluviale şi maritime de pasageri, pontoane plutitoare, pensiuni turistice urbane, pensiuni turistice rurale, pensiuni agroturistice alte unitãţi cu funcţiuni de cazare turisticã.

    CAP. II
    Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea certificatului de clasificare.

    ART. 3
    (1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare se clasificã pe stele şi respectiv, flori în cazul pensiunilor agroturistice şi al pensiunilor turistice din mediul rural, în funcţie de caracteristicile constructive, dotãrile şi serviciile pe care le oferã, potrivit criteriilor cuprinse în anexele nr. 1,2,7 care fac parte integrantã din prezentele norme.
    (2) Clasificarea structurilor de primire turistice se realizeazã de cãtre autoritatea administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, în scopul protecţiei turiştilor, constituind o formã codificatã de prezentare sinteticã a nivelului de confort şi a ofertei de servicii.
    ART. 4
    Pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun, înainte de darea lor în folosinţã, la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, declaraţia standardizatã datã pe proprie rãspundere, însoţitã de documentaţia completã, întocmitã potrivit prezentelor norme.
    ART. 5
    În vederea eliberãrii certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o declaraţie standardizatã datã pe propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, însoţitã de documentaţia cu urmãtorul conţinut:
    a) certificat constatator, în original sau copie legalizatã, emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza <>Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care sã rezulte informaţii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum şi informaţii referitoare la durata de funcţionare declaratã, activitatea principalã, activitãţile secundare, capitalul social şi activitãţile autorizate;
    b) fişa privind încadrarea spaţiilor de cazare pe categorii, conform anexei nr. 4 la prezentele norme, dupã caz;
    c) fişa privind încadrarea spaţiilor cu funcţiuni de alimentaţie publicã conform anexei nr. 5 la prezentele norme, dupã caz.
    ART. 6
    În vederea preschimbãrii certificatului de clasificare operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, certificatul de clasificare şi fişele anexe în original, însoţite de documentele prevãzute la art. 5
    ART. 7
    În vederea eliberãrii certificatului de clasificare, în situaţia reclasificãrii unitãţii la un alt tip de structurã sau categorie de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, un memoriu justificativ, în situaţia solicitãrii unui alt tip de structurã şi categorie de clasificare, certificatul de clasificare însoţit de fişele anexe în original, precum şi documentele prevãzute la art. 5.
    ART. 8
    În vederea eliberãrii certificatului de clasificare, în situaţia schimbãrii operatorului economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice, acesta depune la sediul autoritãţii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, certificatul de clasificare şi fişele anexe în original, precum şi documentele prevãzute la art. 5.
    ART. 9
    În vederea eliberãrii certificatului de clasificare, în situaţia schimbãrii denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice, depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu urmãtorul conţinut:
    a) cerere din care sã rezulte noua denumire a structurii de primire turistice;
    b) certificatul de clasificare şi fişele anexe în original.
    ART. 10
    În vederea eliberãrii unei noi fişe anexe a certificatului de clasificare, în situaţia în care au intervenit modificãri în structura spaţiilor cu funcţiuni de cazare şi/sau de alimentaţie publicã, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu urmãtorul conţinut:
    a) cerere privind eliberarea unei noi fişe anexe a certificatului de clasificare conform modelului din anexa 4.1 şi/sau 5.1, la prezentele norme, dupã caz;
    b) copia certificatului de clasificare;
    c) fişa anexã a certificatului de clasificare în original însoţitã de fişa actualizatã conform anexei 4 şi/sau 5 la prezentele norme, dupã caz.
    ART. 11
    În vederea eliberãrii unui duplicat al certificatului de clasificare, în cazul pierderii sau deteriorãrii/distrugerii acestuia, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu urmãtorul conţinut:
    a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare;
    b) dovada publicãrii în presã a pierderii/distrugerii certificatului de clasificare.
    ART. 12
    În vederea radierii certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice, depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu urmãtorul conţinut:
    a) cerere privind radierea certificatului de clasificare;
    b) certificatul de clasificare însoţit de fişele anexe în original.
    ART. 13
    Cererea operatorului economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice este procesatã în termenele şi condiţiile prevãzute în art. 4 din hotãrâre.
    ART. 14
    Dupã verificarea documentaţiei depuse de operatorul economic, autoritatea administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului întocmeşte certificatul de clasificare şi fişa/fişele privind încadrarea spaţiilor de cazare şi respectiv, fişa/fişele privind încadrarea spaţiilor cu funcţiuni de alimentaţie publicã, conform machetei prezentate în anexa nr. 9 a prezentelor norme.
    ART. 15
    Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã asigure buna întreţinere şi funcţionalitatea dotãrilor pe toatã perioada de funcţionare a structurilor de primire turistice;
    b) sã afişeze la recepţie tarifele stabilite pentru structura de primire turisticã în cauzã. În situaţia în care în aceeaşi structurã de primire turisticã existã spaţii de cazare clasificate la o altã categorie decât cea înscrisã în certificatul de clasificare, acestea se vor afişa distinct împreunã cu tarifele aferente;
    c) sã asigure în permanenţã apã caldã şi rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publicã.
    d) sã asigure în spaţiile de cazare, de servire şi în cele comune, o temperaturã minimã de 21 grade C în sezonul rece, iar în sezonul cald, de maximum 25 grade C.;
    e) sã asigure personal calificat, conform specificaţiilor din anexa 7 la prezentele norme. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrãcãminte specificã stabilitã de operatorul economic în cauzã, diferenţiat în funcţie de condiţiile de desfãşurare a activitãţii şi ecuson cuprinzând numele şi prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activitãţii;
    f) sã asigure condiţiile necesare astfel încât turiştii sã nu fie deranjaţi de zgomotele produse de instalaţiile tehnice ale clãdirii sau de alţi factori de poluare;
    g) sã asigure spaţii de cazare cu luminã naturalã directã şi aerisire;
    h) sã nu amplaseze spaţii de cazare la subsolul clãdirilor;
    i) sã expunã la loc vizibil, în exteriorul clãdirii: denumirea, tipul şi însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;
    j) sã expunã vizibil şi în mod lizibil în recepţie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare, numãrul de telefon - tel verde - al autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului pentru a fi cunoscute de turişti;
    k) sã furnizeze informaţii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare şi serviciile prestate în toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obţinut;
    l) sã pãstreze în permanenţã , în original, în structura de primire turisticã în cauzã, certificatul de clasificare şi anexa/anexele acestuia;
    m) sã asigure o gamã diversificatã de servicii suplimentare, cuprinse în tariful de cazare sau cu platã separat, conform listei orientative prezentate în anexa nr 1.1.1 astfel:
    1. la unitãţile de 4 şi 5 stele - cel puţin 15 servicii;
    2. la unitãţile de 3 stele - cel puţin 12 servicii;
    3. la unitãţile de 2 stele - cel puţin 8 servicii;
    4. la unitãţile de 1 stea - cel puţin 5 servicii;
    n) sã asigure în spaţiile de cazare materiale scrise, realizate estetic şi tipãrite în limba românã şi în cel puţin douã limbi de circulaţie internaţionalã, cuprinzând informaţii utile pentru turişti cu privire la:
    - instrucţiuni de folosire a telefonului, dupã caz;
    - tarifele interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice;
    - lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele cu platã, cu indicarea modalitãţilor de solicitare a serviciului în camerã;
    - lista de preţuri cu preparatele room-service;
    - lista cuprinzând preţurile produselor din minibar, dupã caz;
    - instrucţiuni de folosire TV, instalaţie aer condiţionat, dupã caz;
    - informaţii turistice privind zona sau localitatea;
    - orice alte informaţii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;
    La hotelurile de 4 şi 5 stele, materialele vor fi prezentate în mape personalizate, în fiecare spaţiu de cazare.
    o) sã asigure pãstrarea ordinii, liniştii publice, moralitãţii şi sã respecte normele legale în vigoare privind siguranţa şi securitatea turiştilor din structurile de primire turistice;
    p) sã asigure conectarea la sistemul integrat de evidenţã a turiştilor, în termen de 60 zile de la implementarea şi operaţionalizarea acestuia;
    q) sã afişeze vizibil în camerele de baie, în cel puţin douã limbi de circulaţie internaţionalã, mesajul "Pro Natura" referitor la opţiunea fiecãrui oaspete asupra duratei de utilizare a aceloraşi lenjerii şi prosoape.
    ART. 16
    (1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona urmãtoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasificate astfel:
    1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
    2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;
    3. moteluri de 3, 2, 1 stele;
    4. hosteluri de 3, 2, 1 stele
    5. vile turistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
    7. bungalowuri de 3, 2, 1 stele;
    8. cabane turistice de 3, 2, 1 stele;
    9. sate de vacanţã de 5, 4, 3, 2, 1 stele,
    9. campinguri, popasuri turistice, cãsuţe tip camping, de 3, 2, 1 stele;
    10. pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele/flori;
    11. apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;
    12. structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave fluviale şi maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele.
    (2) În cadrul tipurilor de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare prevãzute la alin. (1), poate exista urmãtoarea structurã a spaţiilor de cazare:
    1. camerã cu pat individual, reprezentând spaţiul destinat folosirii de cãtre o singurã persoanã. Lãţimea patului individual este de minimum 90 cm. Lungimea patului va fi de minimum 200 cm în cazul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de 3, 4 şi 5 stele şi de minimum 190 cm în cazul structurilor de 1 şi 2 stele;
    2. camerã cu pat matrimonial, reprezentând spaţiul destinat folosirii de cãtre una sau douã persoane. Lãţimea patului matrimonial este de minimum 140 cm;
    3. camerã cu douã paturi individuale;
    4. camerã cu trei paturi individuale,
    5. camerã cu patru paturi individuale;
    6. camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale;
    7. camerã cu priciuri, reprezentând spaţiul destinat utilizãrii de cãtre mai multe persoane. Priciul reprezintã o platformã din lemn sau din alte materiale pe care se asigurã un spaţiu de 100 cm lãţime pentru fiecare turist;
    8. garsonierã, reprezentând spaţiul compus din dormitor pentru douã persoane, salon şi grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despãrţit de salon şi printr-un glasvand sau alte mijloace care permit o delimitare esteticã;
    9. apartament, reprezentând spaţiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), salon (camerã de zi), vestibul şi echipare sanitarã proprie. La categoria de clasificare 5 stele existã un grup sanitar pentru fiecare douã locuri, iar la categoria de clasificare 4 stele, precum şi la restul categoriilor, existã minimum un grup sanitar la 4 locuri.
    10. suita - ansamblu alcãtuit din douã camere, care pot funcţiona împreunã sau separat, deservite de un grup sanitar comun;
    11. duplex, reprezentând ansamblul alcãtuit din douã spaţii distincte legate printr-o scarã interioarã, unul cu destinaţia de camerã de zi, având în componenţã şi grup sanitar, precum şi un spaţiu de dormit, situat la etaj.
    ART. 17
    Activitãţile desfãşurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentaţie, agrement, tratament, comerţ etc.) constituie un tot unitar, fiind pãrţi componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelaţiei dintre categoria structurii de primire şi calitatea celorlalte servicii.
    ART. 18
    Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare pot avea în componenţã camere clasificate la cel mult douã categorii, cu condiţia ca diferenţa dintre aceste categorii sã fie de cel mult o stea /floare. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este datã de cea la care sunt încadrate majoritatea spaţiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puţin de 80% totalul spaţiilor de cazare. În situaţia în care nu este întrunit acest procent minim de 80%, structura de primire turisticã va fi clasificatã la categoria inferioarã.
    ART. 19
    Nu se admite organizarea altor activitãţi în holurile de recepţie a structurilor de primire turistice.
    ART. 20
    Pentru structurile de primire turistice clasificate la categoriile de 4 şi 5 stele se utilizeazã lenjerie din materiale de calitate superioarã.
    ART. 21
    Pentru toate tipurile şi categoriile de structuri de primire turistice se utilizeazã lenjerii de pat, prosoape de culoare albã, rezistente la procesele termice/chimice de spãlare şi sterilizare, care se schimbã la eliberarea camerei, iar pentru sejururile mai lungi, ori de câte ori este nevoie, conform art. 15 lit. (q), dar nu mai târziu de:


┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Categoria unitãţii│ Lenjeria │ Prosoapele │ Halatele │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5 şi 4 stele │ 2 zile │ 2 zile │ 3 zile │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3 stele │ 3 zile │ 2 zile │ - │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2 stele şi 1 stea│ 4 zile │ 3 zile │ - │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘    ART. 22
    (1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona urmãtoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie:
    a) Restaurant;
    b) Bar;
    c) Fast food
    (2) Structurile menţionalte la alin. (1) se clasificã astfel:
    - restaurant 5, 4, 3, 2, 1 stele;
    - bar 5, 4, 3, 2, 1 stele;
    - fast-food 3, 2, 1 stele;

    CAP. III
    Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea licenţei de turism.

    ART. 23
    În vederea eliberãrii licenţei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritãţii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o declaraţie standardizatã datã pe propria rãspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme, însoţitã de documentaţia cu urmãtorul conţinut:
    a) certificat constatator, în original, sau copie legalizatã emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza <>Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care sã rezulte informaţii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum şi informaţii referitoare la durata de funcţionare declaratã, activitatea principalã, activitãţile secundare, capitalul social şi activitãţile autorizate;
    b) copia poliţei valabile de asigurare de garantare a plãţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursãrii sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutãrii integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice;
    c) notificarea conform prevederilor art. 10, alin. (4) din hotãrâre, în cazul agenţiilor de turism cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene sau Spaţiul Economic European care vor desfãşura activitate de ofertare şi comercializare a serviciilor şi pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României;
    d) copia contractului care atestã dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţã asupra spaţiului în care se desfãşoarã activitatea agenţiei de turism;
    e) certificat valabil de cazier judiciar aparţinând asociaţilor/acţionarilor, managerului/administratorului agenţiei de turism.
    ART. 24
    În vederea eliberãrii anexei licenţei de turism pentru filialã/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, copia licenţei de turism precum şi documentaţia prevãzutã la art. 23.
    ART. 25
    (1) În cazul filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei situate în aceeaşi localitate cu agenţia de turism, este suficient ca persoana care asigurã conducerea operativã a acestuia sã fie:
    a) calificatã ca agent de turism, prin curs de calificare organizat de cãtre un furnizor de formare profesionalã autorizat;
    b) absolventã a unei şcoli postliceale de turism;
    c) absolventã a unui liceu/clase cu profil turistic;
    d) calificatã ca agent de turism, conform documentelor legale care atestã experienţa profesionalã corespunzãtoare de minim 3 ani în domeniu.
    (2) În situaţia în care înceteazã contractul de muncã încheiat între operatorul economic şi persoana care asigurã conducerea operativã a agenţiei de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei agenţiei de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în termen de 30 de zile.
    ART. 26
    În vederea eliberãrii licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, în situaţia preschimbãrii acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, licenţa de turism şi/sau anexele acesteia a cãror perioadã de valabilitate expirã, însoţitã de documentaţia prevãzutã la art. 23.
    ART. 27
    În vederea eliberãrii licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursalã/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbãrii denumirii agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, urmãtoarea documentaţie:
    a) cerere din care sã rezulte noua denumire a agenţiei de turism;
    b) licenţa de turism şi, dupã caz, anexa licenţei de turism în original;
    c) copia poliţei valabile de asigurare de garantare a plãţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursãrii sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutãrii integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice.
    ART. 28
    În vederea eliberãrii licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, în situaţia schimbãrii sediului agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, declaraţia standardizatã datã pe propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa 6 la prezentele norme, însoţitã de urmãtoarea documentaţie:
    a) certificat constatator, în original, sau copie legalizatã emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza <>Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care sã rezulte informaţii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum şi informaţii referitoare la durata de funcţionare declaratã, activitatea principalã, activitãţile secundare, capitalul social şi activitãţile autorizate;
    b) licenţa de turism eliberatã anterior şi anexa licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, dupã caz, în original;
    c) copia contractului care atestã dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţã asupra spaţiului în care se desfãşoarã activitatea agenţiei de turism;
    d) copia poliţei valabile de asigurare de garantare a plãţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursãrii sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutãrii integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice.
    ART. 29
    În vederea eliberãrii licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, în cazul schimbãrii titularului licenţei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului licenţa de turism eliberatã anterior în original, însoţitã de documentaţia prevãzutã la art. 23.
    ART. 30
    În vederea radierii licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului urmãtoarea documentaţie:
    a) cerere privind radierea licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism;
    b) licenţa de turism şi respectiv anexa licenţei de turism, în original.
    ART. 31
    În vederea eliberãrii duplicatului licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, urmãtoarea documentaţie:
    a) cerere privind eliberarea duplicatului licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism;
    b) dovada publicãrii în presã a pierderii licentei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia;
    ART. 32
    (1) Operatorul economic va solicita autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului eliberarea licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism înainte de începerea desfãşurãrii activitãţii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice.
    (2) Termenele şi condiţiile de soluţionare a cererii operatorului economic privind eliberarea licenţei de turism sunt cele prevãzute în art. 4 din hotãrâre.
    ART. 33
    Criteriile de acordare a licenţei de turism pentru agenţia de turism de tip touroperatoare sau detailistã şi a anexei licenţei de turism sunt prevãzute în anexa nr. 8 la pezentele norme.
    ART. 34
    În situaţia retragerii licenţei în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b din hotãrâre, operatorul economic care solicitã reluarea activitãţii va urma procedurile prevãzute la art. 23 din prezentele norme.
    ART. 35
    În situaţia în care, la verificarea efectuatã de reprezentanţii autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului se constatã cã agenţia de turism nu mai funcţioneazã la sediul înscris în licenţa de turism, aceasta se retrage din oficiu, dupã 15 zile de la notificarea transmisã prin scrisoare recomandatã operatorului economic, titular al licenţei de turism în cauzã.

    CAP. IV
    Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea brevetului de turism

    ART. 36
    Conducerea operativã a unei structuri de primire turistice sau a unei agenţii de turism va fi asiguratã de cãtre o persoanã deţinãtoare a brevetului de turism în domeniu ori a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerialã în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionalã autorizat, sau a diplomei de licenţã/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/ postuniversitare în domeniul turismului, cu excepţiile prevãzute în prezentele norme metodologice.
    ART. 37
    În funcţie de nivelul şi de pregãtirea profesionalã, precum şi de îndeplinirea criteriilor prevãzute în prezentele norme metodologice, se elibereazã brevet de turism pentru urmãtoarele funcţii:
    a) manager în activitatea de turism;
    b) director de agenţie de turism;
    c) director de hotel;
    d) director de restaurant;
    e) cabanier.
    ART. 38
    Posesorul brevetului de turism poate ocupa şi alte funcţii decât cele înscrise pe acesta, astfel:
    a) managerul în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcţiile prevãzute la art. 37;
    b) directorul de hotel poate ocupa fie funcţia înscrisã în brevet, fie conducerea operativã a activitãţilor unui alt tip de unitate de cazare.
    ART. 39
    Macheta brevetului de turism este prezentatã în anexa nr. 12 la prezentele norme;
    ART. 40
    În vederea obţinerii brevetului de turism, persoana fizicã trebuie sã depunã la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, urmãtoarea documentaţie:
    a) cerere;
    b) curriculum vitae cu precizarea expresã a pregãtirii profesionale şi a experienţei profesionale, precum şi cu urmãtoarea declaraţie datã în condiţiile art. 292 din Codul Penal cu completãrile şi modificãrile ulterioare: "Declar pe propria rãspundere cã datele cuprinse în prezentul înscris sunt reale";
    c) copie certificatã pentru conformitate de cãtre titular, de pe actul de identitate;
    d) copii certificate pentru conformitate de cãtre titular de pe actele care atestã pregãtirea sau experienţa profesionalã, dupã caz;
    e) dovada vechimii în muncã de minim 5 ani în domeniul turismului, într-o activitate calificatã, dupã caz;
    f) copie certificatã pentru conformitate de cãtre titular dupã atestatul de limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, cu excepţia:
    1. absolvenţilor, cu examen de licenţã, al unei facultãţi acreditate cu profil de turism, colegiu universitar de turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism;
    2. absolvenţilor unor forme de învãţãmânt cu predare într-o limbã de circulaţie internationalã;
    3. absolvenţilor facultãţilor de specialitate cu predare într-o limbã strãinã de circulaţie internationala şi cei ai facultãţilor de relaţii internaţionale;
    4. celor care fac dovada cã au lucrat la firme de turism în strãinãtate cel puţin un an;
    5. absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi strãine;
    6. cabanierului;
    f) certificat valabil de cazier judiciar.
    ART. 41
    Brevetul de turism pentru manager în activitatea de turism se elibereazã la cerere, în condiţiile art. 40 din prezentele norme metodologice, pentru:
    a) absolvent, cu examen de licenţã, al unei facultãţi acreditate cu profil de turism, colegiu universitar de turism, absolventul unui masterat sau doctorat în turism, dupã caz;
    b) absolvent, cu examen de licenţã, al unei facultãţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerialã în turism şi care deţine atestat de limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, dupã caz.
    c) absolvent, cu examen de licenţã, al unei facultãţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care are o vechime în muncã de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificatã şi care deţine atestat de limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, dupã caz.
    ART. 42
    Brevetul de turism pentru director de agenţie de turism se elibereazã la cerere, pentru:
    a) absolvent, cu examen de licenţã, al unei facultãţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerialã specific activitãţilor agenţiilor de turism şi care deţine atestat de limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, dupã caz;
    b) absolvent al unui liceu, cu diplomã de bacalaureat, care a absolvit un curs de formare managerialã specific activitãţii agenţiilor de turism şi care deţine atestat de limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, dupã caz.
    ART. 43
    Brevetul de turism pentru director de hotel se elibereazã la cerere, pentru:
    a) absolvent, cu examen de licenţã, al unei facultãţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerialã specific activitãţii hoteliere şi care deţine atestat de limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, dupã caz;
    b) absolvent al unui liceu, cu diplomã de bacalaureat care a absolvit un curs de formare managerialã specific activitãţii hoteliere şi care deţine atestat de limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, dupã caz.
    ART. 44
    Brevetul de turism pentru director de restaurant se elibereazã la cerere, pentru:
    a) absolvent, cu examen de licenţã, al unei facultãţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerialã specific activitãţii de restauraţie şi care deţine atestat de limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, dupã caz;
    b) absolvent al unui liceu, cu diplomã de bacalaureat care a absolvit un curs de formare managerialã specific activitãţii de restauraţie şi care deţine atestat de limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, dupã caz.
    ART. 45
    Brevetul de turism pentru cabanier se elibereazã la cerere, pentru:
    a) absolvent, cu examen de licenţã, al unei facultãţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerialã specific activitãţii de turism;
    b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de calificare profesionalã de tehnician în turism
    ART. 46
    (1) Brevetul de turism se elibereazã pe perioadã nedeterminatã de cãtre autoritatea administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, în termenele şi condiţiile prevãzute la art. 4 din hotãrâre.
    ART. 47
    Procedurile prevãzute de prezentul act normativ pot fi îndeplinite şi prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. Prevederile prezentului alineat se aplicã în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic.
    ART. 48
    Pentru operatorii economici strãini - din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE), în cazul în care este necesarã verificarea legalitãţii documentelor depuse în vederea clasificãrii, autoritatea administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului va contacta autoritãţile competente din statul membru UE sau SEE în cauzã, prin intermediul Sistemului de Informare în cadrul Pieţei Interne, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.
    ART. 49
    (1) Solicitãrile depuse de operatorii economici şi de persoanele fizice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrãrii in vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi soluţionate conform condiţiilor în vigoare la momentul depunerii acestora la sediul autoritãţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.
    ART. 50
    Fac parte integrantã din prezentele Norme metodologice urmãtoarele anexe:
    ● Anexa nr. 1 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel, hotel apartament şi motel;
    ● Anexa nr. 1.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hotel şi hotel apartament;
    ● Anexa nr. 1.1.1 Lista orientativã a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare;
    ● Anexa nr. 1.2 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hostel;
    ● Anexa nr. 1.3 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip cabanã turisticã;
    ● Anexa nr. 1.4 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip vilã şi bungalow;
    ● Anexa nr. 1.5 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turisticã şi pensiune agroturisticã;
    ● Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turisticã şi pensiune agroturisticã;
    ● Anexa nr. 1.6 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip camping, sat de vacanţã, popas turistic şi cãsuţã tip camping;
    ● Anexa nr. 1.7 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip apartamente de închiriat şi camere de închiriat;
    ● Anexa nr. 1.8 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turisticã cu funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale;
    ● Anexa nr. 2 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicã;
    ● Anexa nr. 3 Declaraţia pe propria rãspundere datã în temeiul prevederilor <>art. 4, alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1267/2010 în cazul eliberãrii certificatelor de clasificare;
    ● Anexa nr. 4 Fişa privind încadrarea nominalã a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri de camere;
    ● Anexa nr. 4.1 Cerere de modificare a Fişei privind încadrarea nominalã a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri de camere;
    ● Anexa nr. 5 Fişã privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicã;
    ● Anexa nr. 5.1 Cerere de modificare a Fişei privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicã
    ● Anexa nr. 6 Declaraţia pe propria rãspundere datã în temeiul prevederilor <>art. 4, alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1267/2010 în cazul eliberãrii licenţelor de turism;
    ● Anexa nr. 7 Criterii privind încadrarea cu personal, pregãtirea profesionalã în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publicã;
    ● Anexa nr. 8 Criterii privind eliberarea licenţei de turism;
    ● Anexa nr. 9 Macheta certificatului de clasificare;
    ● Anexa nr. 10 Macheta licenţei de turism;
    ● Anexa nr. 11 Macheta anexei licenţei de turism;
    ● Anexa nr. 12 Macheta brevetului de turism.    ANEXA 1


            Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor
         de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel,
                        hotel apartament şi motel

    Hotelul este structura de primire turisticã amenajatã în clãdiri sau în corpuri de clãdiri, care pune la dispoziţia turiştilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzãtor, asigurã prestãri de servicii specifice, dispune de hol de primire/recepţie şi dupã caz, de spaţii de alimentaţie publicã.
    Hotelul apartament este acel hotel compus numai din apartamente sau garsoniere, dotate astfel încât sã asigure pãstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi servirea mesei în incinta acestora, sau care are restaurant propriu, cu servire permanentã prin room-service.
    Motelul este unitatea hotelierã situatã, de regulã, în afara localitãţilor, în imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotatã şi amenajatã atât pentru asigurarea serviciilor de cazare şi alimentaţie pentru turişti, precum şi pentru parcarea în siguranţã a mijloacelor de transport.
    Categoria de clasificare a hotelului şi a hotelului apartament este determinatã de îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevãzute în anexa nr. 1.1. la prezentele norme metodologice, precum şi de realizarea urmãtorului punctaj minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevãzute în anexa nr. 1.1.1, astfel:
    - pentru hotel de 5 stele 170 puncte
    - pentru hotel de 4 stele 140 puncte
    - pentru hotel de 3 stele 80 puncte
    - pentru hotel de 2 stele 40 puncte.
    Pentru hoteluri apartament, punctajul este urmãtorul:
    - 5 stele 120 puncte
    - 4 stele 80 puncte
    - 3 stele 50 puncte
    - 2 stele 25 puncte.
┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┐
│ │ Hoteluri │ Hoteluri-apartament │ Moteluri │
│ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ Criterii │ stele │ stele │ stele │
│ ├─────┬──────┬─────┬─────┬───┼─────┬─────┬─────┬────┼────┬────┬───┤
│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 3 │ 2 │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│1. Starea generalã a clãdirii (exterior, interior) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────┬───────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- aspect: │- foarte bun │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │
│ ├───────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│ │- bun │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │
├──────────────┴───────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│Deţinerea avizului de specialitate emis de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autoritatea administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│centrale responsabilã în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turismului, privind amplasamentul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionalitatea obiectivului*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│*) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care se solicitã introducerea în │
│circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrãrilor de modernizare, │
│reamenajare, extinderi sau altor lucrãri care modificã funcţia turisticã a acestora │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- firmã luminoasã sau iluminatã cu tipul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi denumirea unitãţii │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- firmã cu tipul şi denumirea unitãţii │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- însemn distinctiv reprezentând categoria│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unitãţii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- parcaj auto în folosinţa structurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│primire, cu pazã, cu locuri delimitate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│parcare şi dotat cu coşuri de gunoi │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- parcaj auto în folosinţa structurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│primire cu un numãr de locuri de parcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de minim...% din numãrul camerelor*1) cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locuri delimitate de parcare şi dotat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│coşuri de gunoi │ 50 │ 40 │ 20 │ 20 │ - │ 50 │ 40 │ 40 │ 30 │ 100│ 100│100│
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│*1) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei de 12.05.2008, │
│numãrul locurilor de parcare necesar poate fi mai mic cu 50% │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- intrãri separate: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- pentru turişti şi bagaje │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- pentru personal, primirea mãrfurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│materialelor │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- rampã de acces al cãrucioarelor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanele cu disabilitãţi locomotorii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│2. Organizarea spaţiilor şi a serviciilor aferente: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- numãr minim de camere │ 15 │ 15 │ 15 │ 10 │ 5 │ 10 │ 10 │ 10 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- hol de primire (recepţie) în suprafaţã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│minimã de... mp/camerã │ 2,5 │ 2 │ 2 │ 1,5 │ 1 │ 1,5 │ 1 │ 0,5│ 0,5│ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│În cazul hotelurilor de mare capacitate, (peste 200 camere) suprafaţa holului poate fi limitatã la 400 mp │
│pentru cele de 5 şi 4 stele, la 300 mp pentru cele de 3 stele, la 150 mp pentru cele de 2 şi 1 stea. La cele│
│de micã capacitate (sub 200 camere) (inclusiv moteluri), holul nu poate fi mai mic de 80 mp pentru cele de │
│4 şi 5 stele, de 30 mp pentru cele de 2 şi 3 stele şi de 15 mp pentru cele de 1 stea. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- recepţie cu: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- spaţii pentru pãstrat bagajele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turiştilor │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- spaţiu pentru administraţie │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- spaţiu pentru pãstrarea materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive (în zonele unde se practicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sporturi de iarnã) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│- serviciul de recepţie cu: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- recepţioner 24 de ore │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- recepţioner cu program fracţionat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţie de fluxul turistic │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- serviciul de primire accesibil prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clopoţel sau telefon în afara orelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionare a recepţiei │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- portar-uşier │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- bagajist*2) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- comisionar-curier │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- serviciu de securitate şi pazã*2) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- salã de mese pentru personal la hoteluri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu peste 100 de camere │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- oficii pentru cameriste │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│*2) La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de camere. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Instalaţii │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- sistem de climatizare*)/aer condiţionat │ x │ x │ x*3)│ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│*) Pentru construcţiile noi ce urmeazã a fi clasificate este obligatoriu sistemul de climatizare │
│*3) Criteriu obligatoriu pentru hotelurile de 3 stele situate pe Litoralul Mãrii Negre │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- sistem de încãlzire admis de normele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│P.S.I. (unitãţile cu activitate sezonierã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│estivalã sunt exceptate) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- izolarea fonicã a spaţiilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│- iluminatul electric în spaţiile de cazare: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- una sau mai multe surse principale │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- o sursã individualã pentru fiecare loc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(veiozã sau aplicã) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- grup electrogen sau minim douã surse de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energie electricã la hoteluri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│capacitate de peste ... camere │ 20 │ 50 │ 60 │ - │ - │ 20 │ 50 │ 60 │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- ascensoare la clãdirile cu cel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│puţin P + *4) │ P+1 │ P+2 │ P+3 │ P+5 │P+6│ P+2 │ P+3 │ P+3 │ P+4│ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- ascensoare la clãdirile cu cel puţin ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│camere*4) │ 15 │ 20 │ 50 │ 50 │ 50│ 5 │ 10 │ 10 │ 10 │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│*4) cele douã criterii se aplicã cumulativ │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- ascensoare silenţioase şi rapide │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- ascensoare în bunã stare de funcţionare │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- ascensoare pentru turişti (minimum douã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la hotelurile de 2-5 stele cu o capacitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de peste 200 de locuri, din care, la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│hotelurile de curã balnearã unul va fi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tip sanatorial) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- ascensor pentru personal, bagaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│scopuri gospodãreşti şi serviciu în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│camerã, la hotelurile cu cel puţin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50 camere │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│4. Suprafaţa minimã a camerelor (fãrã grup sanitar):*5) │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- camerã cu 1 loc │ 16 │ 15 │ 13 │ 11 │ 10│ - │ - │ - │ - │ 12 │ 10 │ 9 │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- camerã cu 2 locuri │ 20 │ 18 │ 15 │ 12 │ 11│ - │ - │ - │ - │ 12 │ 11 │10 │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- camerã cu 3 locuri │ - │ - │ - │ 15 │ 14│ - │ - │ - │ - │ - │ - │13 │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- camerã cu 4 locuri │ - │ - │ - │ - │ 20│ - │ - │ - │ - │ - │ - │18 │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- salonul din apartament │ 20 │ 18 │ 16 │ 13 │ 12│ 20 │ 18 │ 16 │ 13 │ 14 │ 12 │11 │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- dormitorul din apartament │ 20 │ 18 │ 15 │ 12 │ 11│ 20 │ 18 │ 16 │ 13 │ 14 │ 12 │11 │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│*5) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei de 12.05.2008, │
│suprafeţele camerelor pot fi cu 15 % mai mici │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│5. Suprafaţa minimã a camerei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│baie ... mp*6) │ 4 │ 4 │ 3,5 │ 3 │ - │ 4 │ 4 │ 3,5 │ 3 │ 3,5│ 3 │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│6. Înãlţimea spaţiilor de cazare ... mp │ 2,8 │ 2,8 │ 2,6 │ 2,6 │2,5│ 2,8 │ 2,6 │ 2,7 │ 2,6│ 2,7│ 2,6│2,5│
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│7. Culoarele şi scãrile vor avea lãţimea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│minimã de 1,40 m (casa scãrii va fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│separatã de culoare)*6) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│*6) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei de 12.05.2008, │
│lãtimea minimã a culoarelor şi scãrilor precum şi suprafaţa camerei de baie poate fi cu 15 % mai micã │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│8. Numãrul maxim de locuri dintr-o camerã │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- dormitorul din apartament sau din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garsonierã │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│9. Echiparea sanitarã: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- camerele dispun de grup sanitar propriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cadã sau cuvã cu duş, lavoar şi WC*7) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- WC separat de baie la hotelurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construite şi clasificate ulterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intrãrii în vigoare a prezentului ordin │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│*7) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anteriordatei de 12.05.2008 la │
│categoria 1 stea se admit şi duşuri montate la bateria de la lavoar sau duşuri fãrã cuvã. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de baie proprie, astfel: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- salã de baie, cadã sau duş pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│maximum 15 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- cabinã WC şi lavoar pentru maximum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- lavoare cu apã curentã caldã/rece │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu program permanent │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- grupuri sociale pentru personal: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vestiare, duşuri, WC-separat pe sexe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- grup sanitar, separat pe sexe, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│holul de recepţie la unitãţile cu o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│capacitate mai mare de 14 camere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│Dotarea grupurilor sanitare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) grupuri sanitare din camere: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- oglindã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- coş pentru gunoi cu capac si sac menajer│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- cuier │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- perie si dezodorizant WC │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- suport pentru prosoape │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- derivaţie de telefon sau sistem cordless│ x │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- sistem apelare de urgenţã la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│structurile de primire turistice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construite şi clasificate ulterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intrãrii în vigoare a prezentului ordin │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- pahare pentru apã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- uscãtor de pãr │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- sãpun sau dozator cu sãpun lichid │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- hârtie igienicã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- mâner de sprijin pentru intrare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ieşire din cadã │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- şampon, gel pentru duş, cascã de baie │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- set de produse igienice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cosmetice (minim 5 produse) │ x │ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- trei prosoape/persoanã pentru: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│faţã, picioare şi baie │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- covoraş antiderapant, sau alt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipament cu funcţiuni similare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- halat pluşat pentru baie/de pers │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- papuci de unicã folosinţã │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│b) grupuri sanitare comune (pentru camerele de o stea şi pentru holul de recepţie): │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- însemn pentru marcarea pe sexe │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- cuier (ferit de stropire) │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- portprosop, anou │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- oglindã │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- coş pentru gunoi cu capac si sac menajer│ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- dozator cu sãpun lichid │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- prosop rolã din hârtie sau din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pânzã/uscãtor de mâini │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- hârtie igienicã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- perie si dezodorizant WC │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte în camere, apartamente, garsoniere, holuri şi coridoare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Mobilier uniform ca stil │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│De foarte bunã calitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│De bunã calitate │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│a). Camere │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- mochetã, covoare sau carpete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(pardoselile din marmurã, ceramicã sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din alte materiale estetice, pot fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acoperite parţial) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- pat cu saltea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- salteluţã - husã de protecţie (realizatã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din material textil, lavabil şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│hidroabsorbant) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- noptiere sau alte piese similare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- fotolii sau scaune │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │
│tapisate/semitapisate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- taburet │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- masã/mãsuţã (se excepteazã dormitorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din apartament şi garsoniere) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- birou sau masã de lucru*8) cu scaun │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- serviciu de birou (mapa, plicuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│antet, hartie de scris, pix, etc.). │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- oglindã în camerã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│*8) Se excepteazã structurile de primire turistice de pe Litoralul Mãrii Negre, clasificate la categoria │
│de 3 stele │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- tablou sau alt element decorativ │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- suport pentru bagaje │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- cuier │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- dulap sau spaţiu amenajat pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lenjerie şi haine, dotat cu umeraşe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- veiozã sau aplicã la capãtul patului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(1 bucatã/loc) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- scrumiere de masã pentru camerele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│spaţiile destinate pentru fumãtori │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- pahare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- televizor cu recepţie canale TV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│( minim canale naţionale) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- prizã de alimentare cu energie pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calculator şi prizã pentru conexiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│internet sau sistem wireless │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- telefon în camere │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- minibar frigorific cu produse*9) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│*9) Cu exceptia dormitoarelor din apartamente şi garsoniere │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- pled sau alte mijloace cu funcţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│similare, cu cearşaf │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- cearşaf pentru pat │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- pernã mare înfãţatã/pers. │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- pernã suplimentarã │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- cuverturã pentru pat sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijloace similare │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- perdele şi draperii sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijloace obturante │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- mijloace de protectie împotriva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│insectelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│b) salonul din apartamente şi garsoniere: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- masã de lucru (birou) şi scaun tapisat │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- set de birou (mapa, plicuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│antet, hartie de scris, pix, etc.). │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- mãsuţã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- tavã cu pahare │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- fotolii sau demifotolii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- canapea pentru 2-3 persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(la garsoniere este facultativ) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- corpuri de iluminat adecvate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(lustrã, lampadar, aplice etc.) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- televizor cu recepţie canale TV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(minim canale naţionale) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- frigider sau minibar frigorific cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│produse de bar │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- frigider sau minibar frigorific │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│c) holul de primire, holuri şi coridoare de etaj: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- comptuar recepţie (la moteluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│poate fi comun cu barul) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- utilizarea sistemelor fiscalizate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│computerizate de gestiune │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- canapele │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- fotolii │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- demifotolii │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- masã de hol │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- aparat de curãţat încãlţãmintea │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- corpuri de iluminat adecvate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(candelabre, plafoniere, etc) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│11. Seif/posibilitãţi de depozitare a valorilor: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- la recepţie │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- în camerã sau încãpere dotatã cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│seifuri pentru fiecare camerã │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│12. Telefax la recepţie │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│13. Încasarea contravalorii serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi prin mijloace electronice de platã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(carduri) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│14. Spaţiu pentru alimentaţie: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- restaurant amplasat în structura de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│primire turistica │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- spaţiu amenajat pentru prepararea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi servirea micului dejun - la structurile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de cazare care nu dispun de nicio unitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de alimentaţie │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- bucãtãrie complet echipatã în apartament│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(sau restaurant care asigura serviciu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│room-service permanent) │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│15. Bar de zi │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│16. Spaţii pentru organizare de întâlniri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de afaceri, congrese, recepţii, conferinţe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etc. la hotelurile cu peste 100 de camere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cel putin o salã, cu o capacitate minimã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│egalã cu numãrul de camere) │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│17. Servicii de agrement/relaxare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- minim trei servicii │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│18. Spaţiu amenajat cu computer şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conexiuni pentru acces internet │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤
│19. Servicii minime oferite turiştilor, cu platã sau fãrã platã: │
├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤
│- servicii poştale │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- servicii telefonice locale, interurbane,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale, cu plata tarifului şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisionului │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- vânzãri de mãrfuri şi de articole de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│strictã necesitate, suveniruri, ziare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vederi etc. │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- room-service │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- servirea micului dejun │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- informaţii turistice şi culturale │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- pãstrarea obiectelor de valoare ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turiştilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- serviciul pentru transportul bagajelor │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- serviciul comisionar-curier │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- acordarea de prim ajutor în caz de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│urgenţã (trusã medicalã) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- trezirea clienţilor la cerere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- primirea şi transmiterea mesajelor şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corespondenţei pentru turişti │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- rezervarea de bilete pe mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transport │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- primirea şi transmiterea mesajelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a corespondenţei pentru turişti │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│Spalatorie /curatatorie │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│20. Alte criterii: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│- personalul care deserveşte turiştii sã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cunoascã cel putin o limbã strãinã de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│circulaţie internaţionalã, în proporţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de - % din personalul de servire pe ecuson│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│se va înscrie limba vorbitã │75 % │ 50 % │ 25 %│ - │ - │ 50 %│25 % │ - │ - │25 %│ - │ - │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│21. Criterii suplimentare de evaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│[anexa nr. 1.1.1] - puncte │ 170 │ 140 │ 80 │ 40 │ - │ 120 │ 80 │ 50 │ 25 │ - │ - │ - │
└──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┘
     ANEXA 1.1


            Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor
             de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip
                        hotel şi hotel apartament┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ Criterii suplimentare*) │ Puncte │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│1. Construcţii/Instalaţii/ Dotãri │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│Restaurant │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Bar │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Spatiu amenajat pentru prepararea si servirea micului dejun │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cofetãrie │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Instalaţii de parfumare şi împrospãtare a aerului în spaţiile comune │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Climatizare în spaţiile de cazare │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Înstalatie de aer condiţionat în alte spaţiile de cazare │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Climatizare în sãli de seminarii şi conferinţe │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Înstalatie de aer condiţionat în sãli de seminarii şi conferinţe │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Climatizare în alte spaţii │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Înstalatie de aer condiţionat în alte spaţii │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Garaje pentru minimum 20% din numãrul camerelor │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Parcaj auto propriu, cu pazã, pentru minimum 30% din numãrul │ │
│camerelor │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ferestre antifonice │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Salon pentru micul dejun/spatiu special amenajat pentru prepararea si│ │
│servirea micului dejun │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Camere adecvate pentru persoane cu disabilitãti locomotorii (mai mult│ │
│de 1 camerã din totalul spatiilor de cazare) │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Maşinã pentru curãţat încãlţãminte, la receptie si pe fiecare nivel │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ascensor │ 20 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Recepţie TV prin satelit/cablu în camerã │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cadã cu jacuzzi în camera de baie, pentru minimum 30% din camere │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cabinã duş cu hidromasaj în camera de baie, pentru minimum 30% din │ │
│camere │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Spaţii comerciale gen butique │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Instalatii de energie alternativã (panouri solare, eolianã, etc.) │ 30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Derivaţie de telefon sau sistem cordless │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│2. Servicii suplimentare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Spãlãtorie/curãţãtorie proprie │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Salon de cosmeticã şi/sau de frizerie şi coafurã │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Robot-telefon în camerã │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Telefon în camerã la hoteluri de 2 stele şi 1 stea │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Încãlzitor de prosoape, oglindã de machiaj, cântar de persoane, │ │
│maşinã de cãlcat, halat de baie (dacã se întrunesc 3 criterii, │ │
│se acordã) │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Închirieri de maşini - servicii de agenţie │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Reviste şi ziare, gratuite, pe hol, la dispoziţia turiştilor │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Hãrţi cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul zonei │ │
│sau al localitãţii │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Chestionare pentru testarea opiniei turiştilor cu privire la │ │
│calitatea serviciilor oferite │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Vânzare sau ofertã de obiecte igienice: periuţã de dinţi, pastã de │ │
│dinţi, aparat de ras de unicã folosinţã, spumã de ras, pilã de │ │
│unghii, şlapi de baie (dacã se întrunesc 4 criterii, se acordã) │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Cafetierã, cafea solubilã, ceai, zahãr la pliculeţe, in toate │ │
│camerele │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Perie/burete de pantofi, perie de haine, în toate camerele │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Trusã ac cu aţã, în toate camerele │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Serviciu de birou, in toate camerele │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Puişor pernã înfãţatã, in toate camerele │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Rezervare de bilete la recepţie (spectacole, teatru, film) │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Autoturism pentru transferuri │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Asigurarea cu umbrele în caz de ploaie │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│3. Spaţii de agrement şi fitness │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│Piscinã acoperitã │ 30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Piscinã în aer liber │ 25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Baie cu abur │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Salã de tenis │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Saunã │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Hol de relaxare (cu şezlonguri) │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Solar │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Popice │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Bowling │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Teren de tenis │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Teren de volei │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Teren de badminton │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Animator │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Profesor de sport │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ghid de turism │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Servicii de masaj │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Salã de forţã (fitness-body building, minimum 4 aparate) │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Gimnasticã medicalã │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Baby sitter │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Spaţii de joacã pentru copii (interior sau exterior) │ 8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Spaţiu verde de odihnã/ştrand │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Minigolf │ 8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Închirieri de obiecte sportive (schi, bãrci, biciclete) │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Tenis de masã │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Biliard │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│4. Posibilitãţi de organizare de recepţii, conferinţe, banchete, │
│centre de afaceri │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│Salon pentru organizare de recepţii, banchete, pentru minimum 100 de │ │
│persoane │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│Sãli pentru organizare de conferinţe, centre de afaceri, dupã mãrime │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│- pânã la 100 mp │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- pânã la 250 mp │ 20 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- pânã la 500 mp │ 25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Camerã de computere cu acces internet │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Închiriere laptop │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Instalaţii de sonorizare │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ecran de proiecţie │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Perete pentru afişaj │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Retroproiector │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Videoproiector multimedia │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ecran retractabil acţionat electric │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Camerã video │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Unitãţi TV, LCD cu diagonalã minim 66 cm │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Sistem complet (emiţãtori, receptori, cabine) pentru traducere │ │
│simultanã │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Telefon mobil │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Telefon/fax │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Copiator pentru uzul spaţiilor de reuniuni │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Reportofon │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Conexiuni pe cablu sau wireless internet în spaţiile de reuniuni │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Pupitru orator │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│CD player, DVD player │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Implementarea unui sistem de management al calitãţii │ 25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Obţinerea etichetei ecologice │ 25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Total punctaj realizat │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘---------------
    *) Se puncteazã numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru categoria respectivã.     ANEXA 1.1.1.


              Lista orientativã a serviciilor suplimentare
                   ce pot fi prestate în structuri de
               primire turistice cu funcţiuni de cazare

    1. Servicii de poştã, telecomunicaţii şi publicitate:
    - convorbiri telefonice;
    - acces internet;
    - fax;
    - antenã satelit;
    - program video intern,
    - TV cablu;
    - vânzãri de cãrţi poştale, ilustrate, timbre poştale, reviste;
    - vânzãri de materiale de promovare turisticã (CD-uri, DVD-uri, albume, ghiduri, pliante).
    2. Servicii personale:
    - frizerie;
    - coafurã;
    - cosmeticã;
    - manichiurã;
    - pedichiurã;
    - gimnasticã de întreţinere;
    - exerciţii fizice şi curã pentru slãbire;
    - spãlãtorie şi curãţãtorie;
    - curãţat încãlţãminte.
    3. Închirieri de:
    - CD-uri, DVD-uri
    - laptopuri
    - frigidere;
    - televizoare;
    - pãturi suplimentare;
    - jocuri distractive (rummy, table, şah);
    - echipament şi materiale sportive;
    - sãli de recepţie, simpozioane etc.;
    - birouri pentru firme;
    - birouri pentru oameni de afaceri;
    - instalaţii pentru traducere simultanã;
    - locuinţe pentru reprezentanţi de firme;
    - locuri de garaj;
    - biciclete şi triciclete;
    - ambarcaţiuni (şalupe, bãrci);
    - articole de ştrand şi plajã (umbrele, şezlonguri, cearceafuri);
    - autoturisme cu/fãrã şofer (rent-a-car);
    - terenuri de sport;
    - articole de uz gospodãresc pentru campinguri;
    - inventar suplimentar (pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc.) în campinguri;
    - maşini de cãlcat;
    - maşini automate de spãlat rufe în campinguri.
    4. Servicii de educaţie fizicã şi sport:
    - înot;
    - patinaj;
    - schi;
    - echitaţie;
    - popice;
    - gimnasticã;
    - alpinism;
    - tenis de câmp;
    - tenis de masã;
    - tir cu arcul;
    - schi nautic;
    - şcoli pentru schi, patinaj, înot, tenis etc.
    5. Servicii de culturã şi artã:
    - organizare directã şi procurare de bilete pentru:
    - spectacole de teatru;
    - concerte;
    - carnavaluri.
    6. Diverse alte servicii:
    - room-service;
    - spãlat şi cãlcat lenjerie;
    - spãlat, cãlcat, curãţat obiectele turiştilor;
    - comisionar-curier;
    - lucrãri de secretariat;
    - multiplicãri de documente;
    - rezervãri de locuri la hoteluri în alte localitãţi;
    - rezervãri de locuri în unitãţi de alimentaţie;
    - parcare auto;
    - supraveghere copii, bãtrâni;
    - grãdiniţã pentru copii;
    - procurãri bilete de tren, avion;
    - transport hotel - aeroport;
    - piscinã, saunã;
    - salã de fitness;
    - solar;
    - masaj;
    - organizare de banchete, recepţii, mese oficiale, nunţi;
    - ghid de turism autorizat;
    - tratamente geriatrice şi reumatismale;
    - tratamente prin metode româneşti (Gerovital, Amar etc.) şi strãine;
    - asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu;
    - organizarea de partide de pescuit;
    - abonamente la mijloacele de transport pe cablu;
    - bilete pentru mijloacele de transport în comun;
    - plimbãri cu cãruţa, trãsura, sania etc.;
    - schimb valutar;
    - vânzãri de mãrfuri - puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri, ziare, flori etc.);
    - vânzãri de excursii pe trasee interne şi externe;
    - vânzãri de locuri la diferite acţiuni specifice (festivaluri, seri folclorice, degustãri de vinuri etc.).
    7. Servicii gratuite:
    - informaţii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii;
    - încãrcarea, descãrcarea şi transportul bagajelor;
    - trezirea turiştilor la ora solicitatã;
    - obţinerea legãturilor telefonice;
    - pãstrarea obiectelor de valoare;
    - transmiterea de mesaje;
    - predarea corespondenţei turiştilor;
    - expedierea corespondenţei turiştilor;
    - asigurarea de ziare, reviste în holuri;
    - acordarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente;
    - pãstrarea obiectelor uitate şi anunţarea turiştilor;
    - pãstrarea bagajelor;
    - comenzi pentru taximetre;
    - expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite dupã plecarea turiştilor;
    - facilitarea cazãrii pasagerilor în alte spaţii de cazare din localitate;
    - oferirea de materiale de promovare şi informare turisticã;
    - servicii de parcare şi garare.


     ANEXA 1.2.


          Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor
         de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hostel

    Hostelurile sunt structuri de primire turistice cu o capacitate minimã de 3 camere, garsoniere, sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, în spaţii amenajate, de regulã, în clãdiri cu altã destinaţie iniţialã decât cea de cazare turisticã.
    Structurile de primire turistice clasificate anterior datei de 12.05.2008 ca " hotel pentru tineret" vor fi clasificate "hostel".┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │ Hosteluri │
│ ├────────────────────┤
│ Criterii │ stele │
│ ├──────┬──────┬──────┤
│ │ 3 │ 2 │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│1. Criterii generale: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- firmã cu denumirea unitãţii şi însemne distinctive │ │ │ │
│privind categoria │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│Deţinerea avizului de specialitate emis de autoritatea │ │ │ │
│administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul │ │ │ │
│turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea │ │ │ │
│obiectivului*) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│*) În cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care │
│ se solicitã introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul │
│ structurilor de primire turistice supuse lucrãrilor de modernizare, │
│ reamenajare, extinderi sau altor lucrãri care modificã funcţia turisticã a │
│ acestora │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- parcare pentru biciclete │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│2. Organizarea spaţiilor şi serviciilor: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- numãrul minim al spaţiilor de cazare (camere sau │ │ │ │
│apartamente) │ 5 │ 4 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- hol de primire │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- spaţiu pentru administraţie │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- serviciu de recepţie, cu program fracţionat în funcţie │ │ │ │
│de fluxul turistic │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│3. Instalaţii: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- încãlzire centralã (unitãţile cu activitate sezonierã │ │ │ │
│estivalã sunt exceptate) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- la unitãţile de categoria 1 şi 2 stele se vor accepta │ │ │ │
│şi sobe de teracotã │ - │ x │ x │
├─────────────────────┬───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- iluminatul electric│- o sursã principalã │ x │ x │ x │
│ în camerã: ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │- o sursã individualã la capãtul │ │ │ │
│ │patului (veioza sau aplice) │ x │ x │ x │
├─────────────────────┴───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4. Suprafaţa camerelor sã fie corelatã cu numãrul de │ │ │ │
│paturi, inclusiv cele suprapuse, cu condiţia asigurãrii │ │ │ │
│unui volum minim de aer de 12 mc/persoanã. │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│5. Înãlţimea minimã a spaţiilor de cazare │ │ │ │
│În cazul structurilor de primire turistice clasificate │ │ │ │
│şi construite anterior datei de 12.05.2008 se admite o │ │ │ │
│reducere de pânã la 10%. │ 2,7 │ 2,6 │ 2,6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│6. Numãrul maxim de paturi/locuri într-o camerã │ 4 │ 10 │peste │
│ │ │ │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│7. Echipare sanitarã: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- camerele dispun de grup sanitar propriu (cadã sau cuvã │ │ │ │
│cu duş, lavoar şi WC) │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│- grup sanitar comun, separat pe sexe, astfel: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- minimum 1 WC pentru 10 persoane │ - │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- minimum 1 lavoar pentru 10 persoane │ - │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- un duş pentru 10 persoane │ - │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│8. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) camere: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- pardoseli simple şi uşor lavabile │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- mochetã, covoare sau carpete │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- pat cu somierã sau cu saltea tip relaxa (patul la │ │ │ │
│hosteluri va avea minimum 80 x 190 cm, iar distanţa │ │ │ │
│dintre paturi va fi de minimum 75 cm) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- salteluţã/husã de protecţie (realizatã din material │ │ │ │
│textil, lavabil şi hidroabsorbant) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- dulap pentru haine, sau spaţiu amenajat pentru │ │ │ │
│lenjerie şi haine, cu umeraşe*) │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│*) Dulapul sau spaţiul amenajat pentru lenjerie şi haine poate fi şi în afara │
│camerei. │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- suport sau spaţii pentru bagaje │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- cuier pentru haine │ - │ - │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- scaune, taburete sau banchete care pot fi în console │ │ │ │
│rabatabile │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- masã/mãsuţã │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- noptiere/etajere │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- lenjerie de pat │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- draperii sau alte mijloace obturante │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- mijloace de protectie împotriva insectelor │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- coş pentru gunoi │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- prosop pluşat pentru faţã │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- prosop pluşat pentru baie │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- pahare pentru apã │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- sãpun pentru turişti sau dozator │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- hârtie igienicã │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│b) salonul din apartamente şi garsoniere: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- masã/mãsuţã │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- fotolii, demifotolii │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- canapea pentru 2 - 3 persoane (la garsoniere este │ │ │ │
│facultativ) │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- corpuri de iluminat adecvate │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- vazã de flori sau aranjament floral │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- televizor │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- frigider sau minibar frigorific │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│c) grupuri sanitare comune: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- însemn pentru marcarea pe sexe │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- cuier pentru haine (ferit de stropire) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- anou, portprosop │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- oglindã │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- coş pentru gunoi şi saci menajeri │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- dozator pentru sãpun lichid │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- prosop-rolã, sau uscãtor de mâini │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- hârtie igienicã │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│9. Seif/posibilitãţi pentru pãstrarea valorilor │ │ │ │
│turiştilor, la recepţie sau la administraţie │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│10. Telefon în holul de primire │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│11. Încasarea contravalorii serviciilor şi prin mijloace │ │ │ │
│electronice de platã (carduri) │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│12. Spaţiu pentru prepararea şi servirea micului dejun │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│13. Spaţiu amenajat pentru întâlniri ale oaspeţilor │ │ │ │
│(poate fi şi în aer liber) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│14. Servicii minime oferite turiştilor: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- spãlat, cãlcat lenjerie │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- serviciu de recepţie cu personal instruit, cunoscãtor │ │ │ │
│a cel puţin unei limbi strãine │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- informaţii turistice în limba românã şi în cel puţin o │ │ │ │
│limbã de circulaţie internaţionalã │ x │ x │ - │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘
     ANEXA 1.3.


           Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de
       primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip cabanã turisticã

    Cabanele turistice sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusã, funcţionând în clãdiri independente, cu arhitecturã specificã, care asigurã cazarea, alimentaţia şi alte servicii specifice, necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnã în zone montane, rezervaţii naturale, în apropierea staţiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic.┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │ Cabane turistice │
│ ├────────────────────┤
│ Criterii │ stele │
│ ├──────┬──────┬──────┤
│ │ 3 │ 2 │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│1. Criterii generale: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- firmã la intrarea în cabanã (cabanã turisticã, cabanã │ │ │ │
│de vânãtoare, de pescuit), cu indicarea categoriei, a │ │ │ │
│denumirii masivului şi a altitudinii │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│Deţinerea avizului de specialitate emis de autoritatea │ │ │ │
│administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul │ │ │ │
│turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea │ │ │ │
│obiectivului*) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│*) În cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care │
│ se solicitã introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul │
│ structurilor de primire turistice supuse lucrãrilor de modernizare, │
│ reamenajare, extinderi sau altor lucrãri care modificã funcţia turisticã a │
│ acestora │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- parcaj la unitãţile cu acces auto │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- intrare separatã pentru primirea mãrfurilor │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│2. Organizarea spaţiilor: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- hol de primire │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- recepţie amenajatã în sala de mese │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- garderobã pentru echipament sportiv la unitãţile │ │ │ │
│situate în zone unde pot fi practicate sporturi de iarnã │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- spaţiu pentru administraţie şi pentru pãstrarea │ │ │ │
│valorilor turiştilor │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- spaţiu pentru pãstrarea bagajelor turiştilor │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- camere pentru cazarea personalului, separate pe sexe │ │ │ │
│(la cabanele izolate) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- oficiu pentru cameriste (unul pentru maximum 60 de │ │ │ │
│locuri) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- magazie pentru pãstrarea lenjeriei şi a obiectelor de │ │ │ │
│inventar │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│3. Instalaţii de: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- încãlzire cu sobe sau cu alte mijloace admise de │ │ │ │
│normele P.S.I. │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- iluminat propriu (din reţeaua publicã, generator sau │ │ │ │
│alte mijloace admise de normele P.S.I.) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- sistem de avertizare luminoasã (girofar) la cabane │ │ │ │
│situate în locuri greu accesibile. Marcaje │ │ │ │
│reflectorizante pe trasee, într-un perimetru de minimum │ │ │ │
│100 m │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│4. Suprafaţa minimã (în mp) pentru cel puţin 75% din numãrul de camere: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- camere cu 1 un loc │ 9 │ 8 │ 7 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- camere cu 2 douã locuri │ 11 │ 10 │ 9 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- camere cu 3 trei locuri │ 15 │ 14 │ 12 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- camere cu peste 3 locuri (se vor asigura minimum │ │ │ │
│4 mp/loc) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi asigurat în toate │ │ │ │
│camerele │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│6. Numãrul maxim de locuri într-o camerã: │ 4 │ 8 │peste │
│ │ │ │ 8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│7. Echipare sanitarã: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- camerele dispun de baie (cuvã cu duş, lavoar şi WC) în │ │ │ │
│proporţie de minimum ... % │ 25 │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│- grup sanitar comun în incinta cabanei, separat pe sexe, compus din: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- 1 cabinã duş cu apã caldã/rece la 15 locuri │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- 1 cabinã WC la 10 locuri (separate de cele care │ │ │ │
│deservesc unitatea de alimentaţie publicã) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- 1 spãlãtor cu lavoar cu apã curentã, caldã/rece la 10 │ │ │ │
│locuri │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│- dotarea bãilor din camere: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- oglindã │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- sãpun sau dozator cu sãpun │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- coş pentru gunoi │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- anou pentru prosoape │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- prosop pentru faţã │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- prosop pentru baie │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│- dotarea grupurilor sanitare comune: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- însemne pentru marcarea pe sexe │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- cuier haine │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- oglindã │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- portprosop │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- coş de gunoi │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- dozator cu sãpun │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│La unitãţile de categoria 1 stea se admit şi WC uscate şi spãlãtoare │
│exterioare, alimentate de la surse naturale sau rezervoare. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte în camere: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- pat cu saltea si salteluţã de protecţie (paturile pot │ │ │ │
│fi şi suprapuse) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- noptierã sau alte piese similare │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- scaun sau taburet │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- veiozã sau aplicã la capãtul patului │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- dulap sau spaţiu amenajat pentru haine, cu umeraşe │ │ │ │
│(3 bucãţi/loc) │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- cuier de perete │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- masã │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- oglindã │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- lampã, plafonierã sau aplicã │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- pahare (câte unul pentru fiecare turist) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- perdele sau alte mijloace obturante (jaluzele, │ │ │ │
│transperante etc.) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- mijloace de protectie impotriva insectelor │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- pled sau pãturã sau alte mijloace (2 bucãţi/loc) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- pernã înfãţatã │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- cearşaf de pat │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- prosop pentru faţã, prosop de baie │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- canapea pentru 2 - 3 persoane │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- fotolii/demifotolii │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- masã/mãsuţã │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- frigider │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- televizor │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- draperii sau alte mijloace obturante │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│10. Serviciul telefonic disponibil: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- telefon la recepţie, la dispoziţia turiştilor │ │ │ │
│La cabanele de creastã se admit şi staţii radio de │ │ │ │
│emisie-recepţie sau telefoane mobile, dupã caz. │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│11. Facilitãţi pentru organizarea activitãţilor de │ │ │ │
│agrement şi sportive (schi, patinaj, terenuri de sport, │ │ │ │
│piscinã, saunã, salã de gimnasticã, monitor pentru │ │ │ │
│diverse activitãţi de agrement sau sportive etc.): │ │ │ │
│- asigurarea a cel puţin ... activitãţi │ 3 │ 2 │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│12. Unitate de alimentaţie publicã │ │ │ │
│- la cabanele de 1 stea, situate în zone greu accesibile,│ │ │ │
│se admit şi puncte de preparare şi servire a mesei │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│13. Televizor în spaţii comune, la dispoziţia turiştilor │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│14. Trusã cu medicamente şi materiale necesare acordãrii │ │ │ │
│primului ajutor medical │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│15. Panou-hartã privind traseele turistice din zonã, cu │ │ │ │
│indicarea marcajelor, a duratelor de parcurs, a gradului │ │ │ │
│de dificultate etc. │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│16. Servicii minime oferite turiştilor, cu sau fãrã platã, astfel: │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤
│- vânzare de mãrfuri de strictã necesitate (cosmetice, │ │ │ │
│ilustrate, hãrţi turistice, timbre, etc.) la recepţie │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- informaţii turistice asupra traseelor, obiectivelor, │ │ │ │
│marcajelor, orarului mijloacelor de transport, situaţiei │ │ │ │
│şi prognozei condiţiilor meteorologice │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- pãstrarea obiectelor de valoare ale turiştilor │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- închiriere de jocuri, echipament şi material sportiv │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│17. Alte criterii: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- magaziile şi celelalte construcţii gospodãreşti vor fi │ │ │ │
│mascate prin mijloace estetice (de regulã, garduri vii) │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- grajdurile şi coteţele pentru creşterea animalelor şi │ │ │ │
│pãsãrilor vor fi amplasate la o distanţã corespunzãtoare │ │ │ │
│de spaţiile de cazare şi de alimentaţie, astfel încât │ │ │ │
│turiştii sã nu fie deranjaţi de noxele emanate de acestea│ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- perimetrul cabanei va fi delimitat prin garduri vii sau│ │ │ │
│alte elemente estetice şi eficiente │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- WC-urile uscate vor avea pereţii vãruiţi cel puţin o │ │ │ │
│datã pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie │ - │ - │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- registru pentru declararea traseului turistic de cãtre │ │ │ │
│turişti la cabanele turistice izolate │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- spaţiu amenajat pentru adãpostirea câinilor de │ │ │ │
│vânãtoare, pentru cabanele turistice care oferã │ │ │ │
│facilitãţi de vânãtoare şi/sau pescuit │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- spaţiu special prevãzut cu sistem de siguranţã, pentru │ │ │ │
│pãstrarea echipamentelor specifice de vânãtoare, pentru │ │ │ │
│cabanele turistice care oferã facilitãţi de vânãtoare │ x │ x │ x │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

     ANEXA 1.4.


         Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de
     primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip vilã şi bungalow

    Vilele sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusã, funcţionând în clãdiri independente, cu arhitecturã specificã, situate în staţiuni turistice sau în alte zone şi localitãţi de interes turistic, care asigurã cazarea turiştilor şi prestarea unor servicii specifice.
    Bungalourile sunt structuri de primire turistice de capacitate redusã, realizate, de regulã, din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicatã (munte, mare) acestea pot fi construite şi din zidãrie. Sunt amplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacanţã, ca unitãţi independente situate în staţiuni turistice sau zone turistice, ori ca spaţii complementare pe lângã alte structuri de primire turistice. Asigurã cazarea turiştilor, precum şi celelalte servicii prestate de unitatea de bazã, dupã caz. Funcţioneazã, de regulã, cu activitate sezonierã.
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┐
│ │ Vile │Bungalouri │
│ ├───────────────────┼────────────┤
│ Criterii │ stele │ stele │
│ ├───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬────┤
│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 3 │ 2 │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│1. Criterii generale: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│ - firmã cu denumirea unitãţii şi însemne distinctive │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
│privind categoria unitãţii (la categoria 4 şi 5 stele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│firmele vor fi luminoase) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│Deţinerea avizului de specialitate emis de autoritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectivului*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│*) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care se solicitã │
│ introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice │
│ supuse lucrãrilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrãri care modificã │
│ funcţia turisticã a acestora │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│- parcare auto pentru minimum 30% din numãrul locurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazare │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│2. Organizarea spatiilor: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│- numarul maxim de camere │10 │15 │25 │35 │40 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- vestibul │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- salon │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- sufragerie pentru servirea mesei │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- spaţiu pentru pregãtirea mesei, dotat corespunzãtor │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- grup sanitar comun, pentru camerele care nu dispun de grup│ │ │ │ │ │ │ │ │
│sanitar propriu, separat pe sexe │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- oficiu pentru cameristã (unul pentru maximum 10 camere) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│3. Instalaţii: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│- sistem de climatizare/instalaţie de aer condiţionat │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- încãlzire centralã sau cu sobe de teracotã, mai puţin la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unitãţile sezoniere estivale │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│- iluminatul electric în camerã: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│- o sursã principalã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- o sursã individualã pentru fiecare loc │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│4. Suprafaţa minimã (mp) a camerelor (fãrã grup sanitar) **) │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│- camere cu un loc │ 16│ 15│ 12│ 10│ 10│ 12│ 10│ 9 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- camere cu douã locuri │ 20│ 18│ 12│ 12│ 11│ 14│ 12│ 10 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- camere cu trei locuri │ - │ - │ - │ 18│ 15│ - │ 16│ 14 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- camere cu patru locuri │ - │ - │ - │ - │ 20│ - │ - │ 18 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- salonul din apartament │ 20│ 18│ 12│ 10│ 10│ 14│ 12│ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- dormitorul din apartament │ 20│ 18│ 12│ 10│ 10│ 14│ 12│ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│**)În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei de │
│ 12.05.2010, suprafaţa camerelor se reduce cu 15% │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│5. Numãrul maxim de paturi într-o camerã │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│6. Echipare sanitarã: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│- camerele dispun de grup sanitar propriu (cadã sau cuvã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu duş, lavoar şi WC) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│Vilele de categoriile 4, 3, 2 stele şi 1 stea, în care spaţiul este compus dintr-un singur │
│apartament (maxim 5 dormitoare), vor avea minimum un grup sanitar propriu la 4 locuri │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de grup sanitar │
│propriu, astfel: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│- o cabinã de duş pentru maximum 15 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- o cabinã WC pentru maximum 10 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│- la bungalourile de 1 stea, grupul sanitar comun poate fi amplasat într-o clãdire apropiatã,│
│la maximum 50 m distanţã │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│- lavoare cu apã curentã, caldã/rece în camere fãrã grup │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sanitar propriu │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│9. Dotare cu mobilier, lenjerie şi alte obiecte de inventar: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- dotarea spaţiilor de cazare şi a grupurilor sanitare aferente acestora, va fi similarã cu │
│cea a hotelurilor - pentru vile (cu excepţia telefoanelor la categoria 3 stele) şi cu cea a │
│motelurilor - pentru bungalouri, de aceeaşi categorie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dotarea sufrageriei pentru servirea mesei: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│- masã şi scaune │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- servantã-bar pentru pahare şi veselã │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- televizor │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│Dotarea salonului: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│- fotolii sau demifotolii │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- mãsuţe │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- canapea │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│- televizor │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤
│10. Servicii cuprinse în tarif sau contra cost, oferite turiştilor: │
│Lista este similarã cu cea de la hoteluri, în cazul vilelor, şi de la moteluri, în cazul │
│bungalourilor, de aceeaşi categorie. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤
│11. Telefon în camerã sau apartament/garsonierã │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│12. Facilitãţi pentru organizarea de activitãţi de agrement │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sportive (piscinã, saunã, salã fitness, jocuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│distractive, terenuri de sport etc. - cel puţin douã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activitãţi) │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘
     ANEXA 1.5.


             Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor
               de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip
                  pensiune turisticã şi pensiune agroturisticã

    1. Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de pânã la 15 camere, totalizând maximum 60 locuri, funcţionând în locuinţele cetãţenilor sau în clãdiri independente, care asigurã în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de pregãtire şi de servire a mesei.
    2. Amplasarea pensiunilor turistice din mediul rural trebuie realizatã pe o suprafaţã de minimum 1000 mp, exclusiv spaţii verzi şi spaţii de parcare.
    3. Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de pânã la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetãţenilor sau în clãdiri independente, care asigurã în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregãtire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participãrii la activitãţi gospodãreşti sau meşteşugãreşti.
    4. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparatã din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producãtori autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupã direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.
    5. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfãşoarã cel puţin o activitate legatã de agriculturã, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfãşoarã o activitate meşteşugãreascã, cu un atelier de lucru, din care rezultã diferite articole de artizanat. Activitãţile în cauzã trebuie sã se desfãşoare în mod continuu sau, în funcţie de specific şi sezonalitate, sã aibã caracter de repetabilitate.
    6. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizatã pe o suprafaţã de minimum 2000 mp, exclusiv spaţii verzi şi spaţii de parcare, în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sãnãtatea sau viaţa turiştilor.
    7. Dotãrile din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în exclusivitate la dispoziţia acestora. În interiorul spaţiilor de cazare nu se admit lucruri personale ale locatorului (articole de îmbrãcãminte şi încãlţãminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea stânjeni turiştii).
    8. În cazul în care spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei sunt destinate şi pentru consumatori din afarã iar numãrul locurilor la mese este mai mare decât al celor de cazare, dar nu mai mic de 40 de locuri la mese, spaţiile în cauzã se clasificã drept unitãţi de alimentaţie publicã, potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, conform anexei nr. 2.
    9. Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta, pentru montarea corturilor şi rulotelor, criteriile privind echiparea sanitarã şi dimensiunea parcelelor, potrivit anexei nr. 1.6.
    10. Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinatã de îndeplinirea criteriilor prevãzute în prezenta anexã şi de realizarea punctajului minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevãzute în anexa 1.5.1. la prezentele norme metodologice.
    11. Se excepteazã de la îndeplinirea criteriilor prevãzute în Anexa 1.5 la pct. 2 şi 6, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de pensiuni turistice şi agroturistice care au obţinut avizul de specialitate emis de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului, precum şi certificatul de clasificare, anterior intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.
    12. Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este urmãtorul:
    - de 5 stele /flori 160 puncte
    - de 4 stele/flori 130 puncte
    - de 3 stele/flori 90 puncte
    - de 2 stele /flori 50 puncte


┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ Pensiuni │
│ ├───────────────────┬───────────────────┤
│ │ TURISTICE │ AGROTURISTICE │
│ Criterii ├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ stele / │ flori (margarete) │
│ │ flori (margarete) │ │
│ ├───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│1. Starea generalã a clãdirii (exterior, interior): │
├────────┬────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│-aspect │foarte bun │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │bun │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │
├────────┴────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Deţinerea avizului de specialitate emis de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autoritatea administraţiei publice centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│responsabilã în domeniul turismului, privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│*) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care se solicitã │
│introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice │
│supuse lucrãrilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrãri care modificã │
│funcţia turisticã a acestora │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- firma luminoasã privind însemnele distinctive cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipul, denumirea şi categoria de clasificare a │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
│unitãţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- însemnele distinctive privind tipul, denumirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categoria de clasificare a unitãţii │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- clãdirile, inclusiv anexele gospodãreşti, sã fie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│curate şi bine întreţinute │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- sã se încadreze în stilul arhitectural cu specific │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ local │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- cãile de acces proprii şi spaţiile înconjurãtoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sã fie bine întreţinute │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- curte proprie, cu spaţii verzi │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- amenajãri în aer liber pentru odihnã şi relaxare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(chioşcuri, pavilioane, terase acoperite, etc.) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- garaj sau adãpost acoperit │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- parcare proprie │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│2. Organizarea spaţiilor: │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- accesul în camerele de dormit şi în grupurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sanitare sã fie direct, fãrã a se trece prin alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│camere folosite pentru dormit │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- spaţii corespunzãtoare şi igienice, pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prepararea mesei, dotate cu echipamente de preparare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi conservare a alimentelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- sufragerie dotatã cu mobilier adecvat, de calitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│superioarã şi cu inventar de servire de calitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- salon cu suprafaţa minimã de ... mp │ 20│ - │ - │ - │ - │ 20│ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Suprafaţa minimã a camerelor (mp) │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- camerã cu 1 loc │ 16│ 15│ 10│ 9│ 8│ 16│ 15│ 10│ 9│ 8│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- camerã cu 2 locuri │ 20│ 18│ 13│ 12│ 11│ 20│ 18│ 13│ 12│ 11│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- camerã cu 3 locuri │ - │ - │ 17│ 15│ 13│ - │ - │ 17│ 15│ 13│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- camerã cu 4 locuri │ - │ - │ - │ - │ 16│ - │ - │ - │ - │ 16│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- dormitorul din apartament │ 20│ 18│ 13│ 12│ 11│ 20│ 18│ 13│ 12│ 11│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- salonul din apartament │ 20│ 18│ 14│ 12│ 11│ 20│ 18│ 14│ 12│ 11│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- spaţiu pentru servirea mesei, dotat cu mobilier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mese, scaune, banchete) şi inventar de servire │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- camere cu grup sanitar propriu │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- grup sanitar comun*) │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│*) la pensiunile turistice / agroturistice de 1 stea/1floare se admit în WC uscate şi │
│spãlãtoare exterioare alimentate la surse naturale din rezervoare) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Instalaţii: │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- încãlzire centralã sau cu gaze la sobã de teracotã,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mai puţin la unitãţile sezoniere estivale │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- încãlzire cu sobã de teracotã sau cu alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente admise de normele P.S.I. │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- sursã de încãlzire în camerele de baie │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- instalaţie de apã curentã caldã/rece la bucãtãrie │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- instalaţie de apã curentã rece la bucãtãrie │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- aer condiţionat - exclusiv pentru pensiunile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turistice aflate pe litoral şi în Delta Dunãrii │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- racord la reţeaua publicã de canalizare sau la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijloace proprii de colectare şi epurare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- clãdirea sã fie racordatã la reţeaua electricã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│4. Numãr maxim de locuri într-o camerã │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│5. Echipare sanitarã: │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- camerele dispun de grup sanitar propriu (cadã sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cuvã cu duş, lavoar şi WC) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Grup sanitar comun compus din: │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- 1 cabinã WC la 10 locuri*) │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- 1 spãlãtor cu un lavoar cu apã curentã caldã/rece │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la 10 locuri**) │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- 1 cabinã duş cu apã caldã/rece la 10 locuri/separat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe sexe │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│*) La pensiunile turistice si pensiunile agroturistice din mediu rural de o stea/floare poate│
│ exista şi WC uscat. │
│**) Spãlãtorul poate fi şi în aer liber. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Dotarea camerelor: │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- mobilier uniform ca stil şi de calitate │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- pat cu saltea şi salteluţã de protecţie │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- plapumã, pled sau pãturi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- perne mari │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- cearşaf pentru pat şi cearşaf pentru pled, pãturã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau plapumã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- cuverturã de pat │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- masã şi scaune │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- dulap sau spaţii amenajate pentru haine, cu umeraşe│ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- cuier │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- oglindã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- veiozã sau aplicã la capãtul patului │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- prosoape pentru faţã (1 bucatã/persoanã) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- prosoape pluşate pentru baie (1 bucatã/persoanã) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- perdele şi draperii/alte mijloace de obturare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│luminii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- mijloace de protecţie impotriva insectelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- pahare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- vazã pentru flori sau aranjament floral │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- televizor în camerã cu recepţie canale tv │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- televizor în spaţii comune cu recepţie canale tv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- posibilitate conexiune internet în salon │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Garsonierele şi apartamentele vor avea în plus: │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- canapea de 2 sau 3 persoane │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- fotolii sau demifotolii │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- scaune │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- masã sau mãsuţã │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- frigider │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- set de pahare pentru apã, vin, coniac │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- perdele şi draperii/alte mijloace de obturare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│luminii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│7. Dotarea bucãtãriilor: │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- plitã electricã sau cu gaze │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- maşinã de gãtit sau reşou electric cu minim douã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ochiuri │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- cuptor cu microunde, cafetierã │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- vase şi ustensile de bucãtãrie din inox │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- vase şi ustensile de bucãtãrie │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- echipamente pentru pãstrarea prin frig a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alimentelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│8. Telefon la dispoziţia turiştilor (minimum un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│telefon mobil sau fix) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│9. Alte criterii: │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- anexele gospodãreşti pentru creşterea animalelor şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pãsãrilor vor fi amplasate şi întreţinute astfel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încât sã nu creeze disconfort pentru turişti │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- animalele de la care provin lactatele sã fie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│atestate ca sãnãtoase, iar produsele din carne sã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fie examinate sanitar-veterinar │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- alimentele sã provinã de la producãtori locali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autorizaţi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- minimum o persoanã sã fie absolventã a unui curs de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│formare în domeniu cel puţin administrator pensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turisticã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
└─────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
     ANEXA 1.5.1


       Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire
                    turistice cu funcţiuni de cazare de tip
                  pensiune turisticã şi pensiune agroturisticã


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ Criterii suplimentare*) │ Puncte │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│1. Construcţii, aspect general şi echipare exterioarã │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│- drum carosabil pânã la poarta pensiunii │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- semnalizare de la şoseaua principalã │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- situarea într-o zonã nepoluatã fonic, vizual sau olfactiv │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- iluminat exterior │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- izolarea fonicã a clãdirii │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│- ambianţa generalã a exteriorului: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│ ● aspectul foarte bun al construcţiilor │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ ● aspectul foarte bun al anexelor gospodãreşti │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ ● amenajarea corespunzãtoare a spaţiilor exterioare (curte, │ │
│ grãdinã, livadã, spaţii amenajate în aer liber pentru │ │
│ divertisment) │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│2. Dotarea spaţiilor şi alte amenajãri │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│- izolarea fonicã între camere şi spaţiile comune │ 8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- salon de primire - living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, │ │
│ lecturare, conversaţie │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- televizor în toate camerele │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- şemineu │ 9 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- bibliotecã (cãrţi, reviste, ziare, albume etc.) │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- dotare cu jocuri de societate (şah, table, remy, cãrţi de joc, etc)│ 4 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- biliard │ 8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- tenis de masã │ 8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- aer condiţionat │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- telefon în fiecare camerã │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- decorarea de ansamblu a interiorului │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- calitatea mobilierului, armonia culorilor │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- posibilitate conexiune internet │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- masã şi fier de cãlcat │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- salon de primire - living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, │ │
│ lecturare, conversaţie │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- maşinã automatã de spãlat rufe │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- uscator de pãr │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- grãtar în aer liber │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- locuri de joacã amenajate pentru copii │ 7 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- salã de fitness │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- saunã │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- piscinã în aer liber │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- piscinã acoperitã │ 15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- terenuri de sport proprii sau intermediare la terţi │ 12 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, │ │
│ sãnii, biciclete, ambarcaţiuni, etc.) │ 8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- aparat CD, DVD │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- antenã TV satelit sau cablu │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- posibilitãţi de participare ca divertisment la unele activitãţi │ │
│ gospodãreşti │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- acces computer │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│3. Dotarea bucãtãriilor │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│- adaptarea suprafeţei şi a dotãrilor la numãrul camerelor │ 8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- vase de bucatarie din inox │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│- veselã şi ustensile de bucãtãrie de bunã calitate, nedesperechiate,│ │
│ în numãr corespunzãtor capacitãţii de cazare │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│- aparaturã electricã: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│ ● robot-mixer │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ ● cafetierã │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ ● cuptor cu microunde │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ ● hotã │ 8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ ● maşinã de spãlat vase │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ ● toaster (prãjitor pâine) │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Total punctaj realizat │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘-------
    *)Se puncteazã numai criteriile care nu sunt obligatorii pentru categoria respectivã.


     ANEXA 1.6.


         Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor
       de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip camping,
          sat de vacanţã, popas turistic şi cãsuţã tip camping

    Campingurile sunt structuri de primire turistice destinate sã asigure cazarea turiştilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât sã permitã acestora sã parcheze mijloacele de transport, sã îşi pregãteascã masa şi sã beneficieze de celelalte servicii specifice acestor tipuri de unitãţi.
    1. Amplasarea campingului trebuie sã fie fãcutã în locuri de interes turistic ferite de zgomot sau alte surse de poluare, precum şi de elemente periculoase pentru sãnãtatea şi securitatea turiştilor.
    2. Elementul de bazã al campingului este parcela de campare, aceasta reprezentând o suprafaţã de teren bine delimitatã şi marcatã, unde se poate parca mijlocul de transport şi instala cortul sau rulota, asigurându-se totodatã suprafaţa liberã necesarã pentru mişcarea şi odihna a 4 turişti.
    Totalitatea parcelelor de campare reprezintã suprafaţa de campare amenajatã.
    Capacitatea campingului se exprimã în numãr de locuri de campare şi se determinã prin înmulţirea cu 4 a numãrului parcelelor de campare, la care se adaugã eventualele locuri de cazare în cãsuţe tip camping şi/sau în bungalouri amplasate în incinta unitãţii.

    Cãsuţele tip camping sunt spaţii de cazare de dimensiuni reduse, realizate din lemn sau alte materiale similare, compuse, de regulã, dintr-o camerã şi un mic antreu sau terasã şi, uneori, dotate şi cu grup sanitar propriu.
    Distanţa între douã cãsuţe nu poate fi mai micã de 3 m, asigurându-se totodatã spaţiul pentru parcarea unei maşini.
    Bungalourile amplasate în interiorul campingurilor se clasificã odatã cu acestea, potrivit criteriilor specifice din prezentele norme.
    La dimensionarea dotãrilor şi a instalaţiilor din campinguri se va avea în vedere capacitatea totalã de cazare a campingului.
    Cel puţin 15% din suprafaţa campingului trebuie sã fie plantatã cu arbori sau arbuşti. La campingurile de 3 şi 4 stele, vegetaţia trebuie sã fie suficient de abundentã pentru a da o umbrã confortabilã şi o ambianţã agreabilã.
    Accesul la camping trebuie sã fie astfel conceput încât sã previnã accidentele de circulaţie în momentul intrãrii şi ieşirii vehiculelor.
    La campingurile de 3 şi 4 stele, cãile de acces trebuie sã permitã circulaţia în ambele sensuri.
    Reţeaua de alei trebuie sã permitã legãtura dintre spaţiile de campare-cazare şi toate celelalte amenajãri care asigurã servicii (inclusiv cu terenurile pentru agrement).
    3. Mãrimea campingurilor, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie sã aducã nici un fel de prejudicii peisajului sau mediului înconjurãtor.
    Toate campingurile trebuie sã aibã o împrejmuire care sã nu permitã accesul în camping decât prin intrãrile stabilite pentru turişti. Campingurile vor avea pazã ziua şi noaptea.
    4. Alimentarea cu apã potabilã trebuie asiguratã prin racordarea la reţeaua publicã, iar în lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte lucrãri de captare a unor izvoare din zonã. Nu este permisã alimentarea cu apã din fântânã neacoperitã din care apa se scoate cu gãleata sau cu alt mijloc similar.
    Distanţa dintre gurile de apã amplasate pe suprafaţa de campare nu trebuie sã fie mai mare de 100 m.
    5. Grupurile sanitare comune trebuie sã fie amplasate cât mai central posibil, dar nu mai aproape de 20 m de cel mai apropiat spaţiu de cazare (parcelã, cãsuţã sau bungalou) şi nu mai departe de 100 m de cel mai îndepãrtat spaţiu de campare-cazare.
    Pardoseala la grupurile sanitare şi din spaţiile amenajate pentru spãlatul lenjeriei şi, respectiv, pentru pregãtirea mesei trebuie sã fie cel puţin mozaicatã, cu pantã de scurgere corespunzãtoare, pentru a fi uşor de întreţinut.

    La campingurile de 4 stele compartimentul lavoarelor şi al duşurilor trebuie sã fie separat de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabinã de duş va trebui sã cuprindã, separat de duşul propriu-zis, un compartiment pentru dezbrãcare-îmbrãcare, echipat cu scaun, oglindã, policioarã şi cuier.
    6. La toate clãdirile existente ferestrele vor trebui sã fie astfel construite încât sã poatã fi deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel realizate încât sã permitã montarea cu uşurinţã a unor plase împotriva insectelor, sau alte dotãri cu funcţiuni similare la cererea turiştilor.
    7. Turiştii cazaţi în cãsuţe şi bungalouri beneficiazã de toate dotãrile şi instalaţiile comune din cadrul campingurilor.
    8. Cãsuţele amplasate pe terenuri care nu permit şi amenajarea unor spaţii de campare (pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate cãsuţe tip camping şi vor dispune de dotãri şi servicii identice cu cãsuţele situate în campingurile de aceeaşi categorie.
    9. Cãsuţele tip camping amplasate pe lângã alte unitãţi de cazare sau de alimentaţie publicã, ca spaţii complementare, vor dispune de grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisã cuprinzând:
    - un lavoar la 30 de locuri;
    - o cabinã duş la 50 de locuri;
    - o cabinã WC la 30 de locuri.
    10. Satul de vacanţã este un ansamblu de clãdiri, de regulã vile sau bungalouri, amplasat într-un perimetru bine delimitat, care asigurã turiştilor servicii de cazare, de alimentaţie şi o gamã largã de prestaţii turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.).
    Amplasamentul trebuie sã asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de poluare (zgomot, noxe etc.) şi de alte elemente care ar putea pune în pericol securitatea şi sãnãtatea turiştilor.
    Mãrimea satului de vacanţã, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie sã aducã nici un fel de prejudicii peisajului şi mediului înconjurãtor.
    Toate satele de vacanţã vor avea o împrejmuire, accesul fiind dirijat şi controlat.
    La unitãţile de 3 stele vegetaţia trebuie sã fie abundentã pentru a crea o ambianţã agreabilã.
    Suprafaţa spaţiilor verzi şi a celor destinate pentru agrement şi odihnã reprezintã minimum 25% din suprafaţa totalã a satului de vacanţã.
    Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar şi elemente constructive şi funcţionale a structurilor de primire turistice din incinta satului de vacanţã se realizeazã potrivit criteriilor specifice stabilite prin prezentele norme pentru unitãţile respective, ţinându-se seama de amplasamentul şi de perioada de funcţionare a acestora (permanente sau sezoniere).
    Majoritatea vilelor şi a bungalourilor din satele de vacanţã de 3 stele trebuie sã fie încadrate cel puţin la aceastã categorie.
    11. Popasul turistic reprezintã o structurã de primire turisticã de capacitate redusã, formatã din cãsuţe şi/sau bungalouri amplasate într-un perimetru bine delimitat, care asigurã servicii de cazare şi alimentaţie, precum şi posibilitãţi de parcare auto.
    Dotarea şi serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeaşi categorie, cu excepţia faptului cã popasurile turistice nu dispun de teren de campare pentru amplasarea corturilor şi/sau a rulotelor.
    12. Spaţiile de campare în gospodãriile populaţiei sunt structuri de primire turistice constând din una sau mai multe (nu mai mult de 10) parcele de campare amplasate pe un teren bine delimitat în incinta curţii sau grãdinii aferente unei proprietãţi din mediul urban sau rural. Mãrimea parcelelor şi echiparea sanitarã sunt identice cu cea a campingurilor din aceeaşi categorie cu specificarea cã, pentru capacitãţile de pânã la 5 parcele grupul sanitar poate fi comun cu al gospodãriei respective, fiind admise totodatã lavoare sau duşuri în aer liber şi wc uscate, restul dotãrilor şi serviciilor sunt facultative.┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────┐
│ │ Campinguri │Sate de│
│ │ │vacanţã│
│ Criterii ├───────────────┼───────┤
│ │ stele │ stele │
│ ├───┬───┬───┬───┼───┬───┤
│ │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 3 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│I. Criterii generale │
├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1. Firmã: │ │ │ │ │ │ │
│─ la intrare, din care sã rezulte tipul, denumirea şi │ │ │ │ │ │ │
│categoria unitãţii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Deţinerea avizului de specialitate emis de │ │ │ │ │ │ │
│autoritatea administraţiei publice centrale │ │ │ │ │ │ │
│responsabilã în domeniul turismului, privind │ │ │ │ │ │ │
│amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│ *) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care│
│se solicitã introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structu- │
│rilor de primire turistice supuse lucrãrilor de modernizare, reamenajare, │
│extinderi sau altor lucrãri care modificã funcţia turisticã a acestora │
├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- luminoasã │ x │ - │ - │ - │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2. Panouri cu schema campingului sau a satului de │ │ │ │ │ │ │
│vacanţã şi a regulamentului de ordine interioarã │ │ │ │ │ │ │
│amplasate la loc vizibil │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3. Cutie poştalã la intrare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│4. Amenajarea terenurilor: │ │ │ │ │ │ │
│- cât mai plane posibil, bine nivelate, acoperite │ │ │ │ │ │ │
│cu gazon şi care sã permitã o drenare rapidã a apelor │ │ │ │ │ │ │
│rezultate din ploi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│5. Drumurile carosabile de acces la spaţiile de cazare, parcele de campare, │
│unitãţi de alimentaţie etc.: │
├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- asfaltate sau cu dale │ x │ x │ - │ - │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- pietruite │ - │ - │ x │ x │ - │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│6. Alei amenajate între spaţiile de cazare şi cele de folosinţã comunã: │
├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- asfaltate, cu dale sau pietruite │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7. Iluminarea electricã cu intensitate: │ │ │ │ │ │ │
│- corespunzãtoare în spaţiile de cazare de folosinţã │ │ │ │ │ │ │
│comunã, inclusiv a parcelelor şi a cãilor de acces │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│8. Prize pentru racordarea rulotelor la reţeaua de │ │ │ │ │ │ │
│alimentare cu energie electricã la ... % din parcele │ 20│ 10│ 10│ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│9. Capacitatea de cazare sã fie de cel puţin...locuri │ 80│ 60│ 20│ 12│100│ 70│
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│10. Suprafaţa minimã a fiecãrei parcele de campare(mp)│100│ 80│ 80│ 80│ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- numãrul maxim de locuri la 1.000 mp suprafaţã totalã│ │ │ │ │ │ │
│(parcele + alei + spaţii verzi, agrement, clãdiri etc)│ 20│ 24│ 28│ 32│ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│11. Ponderea minimã din suprafaţa totalã a spaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│destinate drumurilor şi aleilor interioare, zonelor de│ 25│ 20│ 15│ 10│ 25│ 15│
│linişte şi recreere, terenurilor de sport şi agrement │ % │ % │ % │ % │ % │ % │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│12. Parcelele de campare sã fie: │ │ │ │ │ │ │
│- numerotate, ecranate cu garduri verzi sau alte │ │ │ │ │ │ │
│materiale care asigurã o delimitare eficientã şi │ │ │ │ │ │ │
│esteticã │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│13. Terenuri şi sãli pentru sport şi agrement (tenis, │ │ │ │ │ │ │
│minigolf, volei, fitness, piscinã, inclusiv bazine │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii), cel puţin un numãr de ...pentru │ │ │ │ │ │ │
│fiecare categorie │ 6 │ 4 │ 3 │ 2 │ 6 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│14. Grãdiniţe cu spaţii de joacã pentru copii │ x │ x │ x │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│15. Spaţii independente sau în incinta spaţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│cazare pentru depozitarea şi închirierea echipamen- │ │ │ │ │ │ │
│telor, a materialelor sportive şi de agrement │ x │ x │ x │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│16. Spaţiu pentru recepţie │ x │ x │ x │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│17. Spaţii pentru administraţie şi de pãstrare a │ │ │ │ │ │ │
│valorilor, inclusiv a celor predate de turişti spre │ │ │ │ │ │ │
│pãstrare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│18. Hol de primire │ x │ - │ - │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│19. Magazii pentru lenjerie şi materiale de │ │ │ │ │ │ │
│întreţinere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│20. Oficiu pentru cameriste │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│21. Spaţiu amenajat şi dotat corespunzãtor pentru │ │ │ │ │ │ │
│spãlatul şi cãlcatul lenjeriei, accesibil şi de │ │ │ │ │ │ │
│cãtre turişti │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│22. Punct de prim ajutor, punct farmaceutic şi spaţiu │ │ │ │ │ │ │
│pentru izolarea bolnavilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│23. Spaţii comerciale pentru vânzarea produselor │ │ │ │ │ │ │
│alimentare, a legumelor, fructelor şi a produselor │ │ │ │ │ │ │
│nealimentare (cosmetice, obiecte de artizanat, timbre,│ │ │ │ │ │ │
│efecte poştale, ziare, reviste, articole sportive │ │ │ │ │ │ │
│etc.) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│24. Una sau mai multe unitãţi de alimentaţie │ x │ x │ - │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│25. Racord la reţeaua publicã de canalizare sau la │ │ │ │ │ │ │
│mijloacele proprii de colectare şi epurare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│26. Pubele acoperite, lavabile, amplasate în locuri │ │ │ │ │ │ │
│fixe adãpostite (evacuarea zilnicã a resturilor │ │ │ │ │ │ │
│menajere) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│II. Alte criterii │
├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- Persoana care asigurã conducerea operativã a │ │ │ │ │ │ │
│campingului sau satului de vacanţã sã îndeplineascã │ │ │ │ │ │ │
│criteriile privind pregãtirea profesionalã, specifice │ │ │ │ │ │ │
│funcţiei, conform prevederilor anexei nr. 7 la │ │ │ │ │ │ │
│prezentele Norme metodologice - la cele cu mai mult │ │ │ │ │ │ │
│de 100 de locuri de cazare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- Personalul de la recepţie sã fie calificat şi sã │ │ │ │ │ │ │
│cunoascã cel puţin o limbã de circulaţie internaţio- │ │ │ │ │ │ │
│nalã (pe ecuson se va înscrie limba vorbitã sau │ │ │ │ │ │ │
│drapelul tarii respective) │ x │ x │ x │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Servicii: │
├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- Telefon la dispoziţia turiştilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- Acces internet la recepţie │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Echipamente sanitare: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisã, │
│cuprinzând: │
├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- un lavoar la .... locuri, cu oglinzi şi policioare │ 10│ 20│ 25│ 30│ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- o cabinã de duş (închisã) la .... persoane │ 10│ 20│ 25│ 30│ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- o cabinã WC cu apã curentã la .. locuri │ 20│ 20│ 30│ 30│ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- spãlãtoare pentru picioare, câte unul la fiecare │ │ │ │ │ │ │
│grup sanitar │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- un lavoar şi un WC special pentru copii │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- un lavoar şi un WC pentru persoane cu handicap │ │ │ │ │ │ │
│(la cele de peste 400 de locuri) │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Dotarea cãsuţelor tip camping: │
├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- pat cu saltea, husã de protecţie, cearşaf de pat, │ │ │ │ │ │ │
│pleduri cu cearşaf plic şi pernã înfãţatã │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- plase de protectie impotriva insectelor │ x │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- aplicã în perete │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- oglindã │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- cuier de perete │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- mãsuţã │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
     ANEXA 1.7.


         Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor
           de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip
            apartamente de închiriat şi camere de închiriat

    Apartamentele sau camerele de închiriat sunt structuri de primire turistice constând într-un numãr limitat de spaţii, care oferã servicii de cazare şi posibilitatea preparãrii hranei în bucãtãria folositã exclusiv de turişti. Se pot organiza şi spaţii special amenajate pentru prepararea hranei destinate exclusiv turiştilor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │Apartamente│
│ │ sau │
│ │ camere de │
│ Criterii │ închiriat │
│ ├───────────┤
│ │ stele │
│ ├───┬───┬───┤
│ │ 3 │ 2 │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤
│1. Criterii generale: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤
│- clãdirea sã fie în stare bunã, cu aspect corespunzãtor │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- deţinerea avizului de specialitate emis de autoritatea adminis- │ │ │ │
│traţiei publice centrale responsabilã în domeniul turismului, │ │ │ │
│privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului*) │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤
│ *) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care│
│se solicitã introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structuri- │
│lor de primire turistice supuse lucrãrilor de modernizare, reamenajare, │
│extinderi sau altor lucrãri care modificã funcţia turisticã a acestora │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤
│- cãile de acces şi spaţiile înconjurãtoare sã fie întreţinute │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- posibilitãţi de parcare auto │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤
│2. Organizarea spaţiilor: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤
│- camerele de dormit sã aibã intrare separatã │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- camere cu grup sanitar propriu │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- grup sanitar comun, exclusiv pentru turişti │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤
│3. Instalaţii: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤
│- instalaţii de apã caldã/rece la grupurile sanitare │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- instalaţii de încãlzire admise de normele P.S.I. │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- locuinţa sã dispunã de instalaţie electricã │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- camerele aflate mai sus de etajul 4 sã fie deservite de lift │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤
│4. Suprafaţa minima (mp) a camerelor: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤
│- camere cu 1 pat │ 10│ 10│ 10│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- camere cu 2 paturi │ 12│ 12│ 12│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│5. Numãr maxim de paturi într-o camerã │ 2 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤
│6. Echipare sanitarã: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤
│- camerele dispun de baie (cadã sau cuvã cu duş, lavoar şi WC) │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- grup sanitar comun, exclusiv pentru turişti (minimum o cabinã │ │ │ │
│WC, cadã sau duş, lavoar la 8 locuri) │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤
│7. Dotarea camerelor: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤
│- pat cu saltea şi salteluţã de protecţie │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- masã şi scaune │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- dulap sau spaţiu amenajat pentru haine şi lenjerie în folosinţã │ │ │ │
│exclusivã a turiştilor │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- oglindã │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- plapumã sau pled │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- cearşaf pentru pat, cearşaf plic pentru pled, pãturã sau plapumã│ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- perne mari înfãţate │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- prosoape de faţã şi de baie │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- perdele, draperii/mijloace obturante │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- plase de protectie impotriva insectelor │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- frigider (la categoria 3 stele, în exclusivitate pentru turişti)│ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- televizor │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤
│Dotarea sufrageriei din apartament │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤
│- canapea pentru 2-3 persoane │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- masã, mãsuţã │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- fotolii/demifotolii │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- scaune │ - │ - │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- frigider │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- televizor │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
│- tablou │ x │ x │ - │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┘
     ANEXA 1.8.       Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire
     turisticã cu funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale


    Navele maritime şi fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru cazarea turiştilor pe durata cãlãtoriei sau ca hoteluri plutitoare ancorate în porturi, se clasificã pe stele (de la 1 la 5) în funcţie de calitatea dotãrilor şi a serviciilor pe care le oferã.
    Criteriile de clasificare pentru hoteluri se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul spaţiilor de cazare de pe nave şi pontoane, cu excepţia celor referitoare la:
    - dimensiunile spaţiilor de cazare, care pot fi reduse cu pânã la 50% faţã de cele din hotelurile de aceeaşi categorie;
    - dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale şi 1,20/2,00 m la cele duble;
    - dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi în limita spaţiului, cu condiţia asigurãrii unei funcţionalitãţi şi utilizãri cât mai confortabile a spaţiului de cazare. Se admit şi dotãri cu piese de mobilier rabatabile. La categoriile 1 şi 2 stele se pot utiliza şi paturi suprapuse.
    Structura spaţiilor de cazare de pe nave este similarã cu cea din hoteluri.
    Spaţiile de alimentaţie pentru servirea turiştilor se clasificã separat, potrivit criteriilor specifice unitãţilor de acelaşi profil.
    La navele de categorie superioarã (4 şi 5 stele) este obligatorie asigurarea posibilitãţilor pentru agrement, sport şi banchete, festivitãţi, etc.


    ANEXA 2


             Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor
            de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicã

    1. Restaurant: este local public care îmbinã activitatea de producţie cu cea de servire la masa, punând la dispoziţie clienţilor o gamã diversificatã de preparate culinare, produse de cofetãrie-patiserie, bãuturi şi unele produse pentru fumãtori.
    1.1. Restaurant clasic: este local public cu profil gastronomic, în care se serveşte un larg sortiment de preparate culinare (gustãri calde şi reci, preparate lichide calde, mâncãruri, minuturi, salate, dulciuri de bucãtãrie), produse de cofetãrie, patiserie, îngheţatã, fructe, bãuturi nealcoolice şi alcoolice, produse din tutun etc. Pentru crearea unei atmosfere animate-distractive poate dispune de formaţie muzical-artisticã. Organizeazã servicii suplimentare: banchete, recepţii etc.
    1.2. Restaurant specializat: serveşte un sortiment specific de preparate culinare şi bãuturi care se aflã permanent în lista de meniu, în condiţiile unor amenajãri şi dotãri clasice sau adecvate structurii sortimentale (pescãresc, vânãtoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-vegetarian etc.) care formeazã obiectul specializãrii.
    1.2.1. Restaurant pescãresc: este o unitate gastronomicã care se caracterizeazã prin desfacerea, în principal, a unui sortiment variat de preparate culinare din peşte. Este decorat cu obiecte sugestive din activitatea de pescuit şi de prelucrare a peştelui.
    1.2.2. Restaurant vânãtoresc: este o unitate gastronomicã specializatã în producerea şi servirea de preparate culinare din vânat (iepure, cãprioarã, porc mistreţ, urs, gâşte, raţe sãlbatice etc.), care este organizatã şi funcţioneazã pe principii similare restaurantului clasic, având însã prin amenajare, dotare şi prezentarea personalului elemente specifice, particulare.
    1.2.3. Rotiserie: este un restaurant de capacitate micã (20 - 50 de locuri la mese), în care consumatorii sunt serviţi cu produse din carne la frigare - rotisor (pui, muşchi de vacã şi porc, specialitãţi din carne etc.), chebab cu garnituri, unele gustãri reci (pe bazã de ouã, brânzã, legume etc.), salate, deserturi, precum şi bãuturi rãcoritoare, cafea, vin (în special vin roşu servit în carafe), un sortiment redus de bãuturi alcoolice fine.
    Spaţiul de producţie se aflã chiar în interiorul sãlii de consumaţie şi este dotat cu rotisor sau frigãrui şi cu vitrinã frigorificã în care se aflã expuşi pui şi alte specialitãţi din carne pentru fript în faţa consumatorilor.
    1.2.4. Restaurant-zahana: este o unitate gastronomicã în care se servesc, la comandã, în tot timpul zilei, produse (specialitãţi din carne de porc, vacã, batal, miel) şi subproduse din carne neporţionatã (ficat, rinichi, inimã, splinã, momiţe, mãduvioare etc.), mici, cârnaţi etc., pregãtite la grãtar şi alese de consumatori din vitrine de expunere sau din platourile prezentate de ospãtari la masã. Mai poate oferi: ciorbã de burtã, ciorbã de ciocãnele, tuslama, tochiturã, salate combinate de sezon, murãturi, dulciuri de bucãtãrie, bãuturi alcoolice (aperitive şi vinuri).
    1.2.5. Restaurant dietetic/lacto-vegetarian: este o unitate gastronomicã în care se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bazã de lapte şi produse lactate, ouã, paste fãinoase, orez, salate din legume, precum şi dulciuri de bucãtãrie, lactate proaspete, produse de patiserie, îngheţatã şi bãuturi nealcoolice calde şi reci; restaurantul dietetic oferã preparatele sub îndrumarea unui cadru medical.
    1.2.6. Restaurant familial sau restaurant pensiune: este o unitate cu profil gastronomic care oferã, în mai multe variante, meniuri complete la preţ accesibil. Preparatele şi specialitãţile solicitate în afara meniurilor se servesc conform preţurilor stabilite în listele de meniu. Bãuturile alcoolice, rãcoritoare, apã mineralã şi bere sunt limitate la un numar redus de sortimente. Poate funcţiona şi pe bazã de abonament. La nevoie se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic.
    De regulã, asemenea unitãţi se organizeazã în staţiuni turistice sau în pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice.
    1.3. Restaurant cu specific: este o unitate de alimentaţie pentru recreere şi divertisment, care, prin dotare, profil, ţinuta lucrãtorilor, momente recreative şi structurã sortimentalã, trebuie sã reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau naţionale, tradiţionale şi specifice diferitelor zone.
    1.3.1. Cramã: desface o gamã largã de vinuri. Acestea se pot servi atât îmbuteliate, cât şi neîmbuteliate. Se realizeazã şi se desface o gamã specificã de preparate culinare: tochiturã, preparate din carne la grãtar sau trase la tigaie. Vinurile se servesc în carafe sau cãni din ceramicã. Este dotatã cu mobilier din lemn masiv, iar pereţii sunt decoraţi cu scoarţe, ştergare etc. Poate avea program muzical, tarafuri de muzicã popularã. Se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic.
    1.3.2. Restaurant cu specific local: pune în valoare bucãtãria specificã unor zone geografice din ţarã sau a unor tipuri tradiţionale de unitãţi (crame, colibe, şuri etc.).
    Sunt servite vinuri şi alte bãuturi din regiunea respectivã, utilizându-se ulcioare, carafe, cãni etc. Efectul original al acestor unitãţi este realizat prin îmbinarea cadrului natural cu cel arhitectural al sistemului constructiv, al finisajelor inspirate dupã modelul popular, al elementelor de decoraţie, al mobilierului şi obiectelor de inventar de concepţie deosebitã, de gama sortimentalã a mâncãrurilor pregãtite şi prezentarea personalului. La construirea unitãţilor se utilizeazã materiale prelucrate sumar, specifice regiunii respective, cum sunt: piatrã, bolovani de râu, lemn (brut sau prelucrat), cãrãmidã, trestie, stuf, rãchitã etc.. Ospãtarii au uniforma confecţionatã în concordanţã cu specificul unitãţii (costume de daci, de romani, ciobãneşti etc.).
    1.3.3. Restaurant cu specific naţional: pune în valoare tradiţiile culinare ale unor naţiuni (chinezesc, arãbesc, mexican etc.), servind o gamã diversificatã de preparate culinare, bãuturi alcoolice şi nealcoolice specifice. Ambianţa interioarã şi exterioarã a saloanelor, programul muzical, uniformele personalului de servire şi celelalte sunt specifice ţãrii respective.
    1.4. Restaurant cu program artistic: este o unitate de alimentaţie pentru turişti care prin dotare şi amenajare asigurã şi derularea unor programe de divertisment gen spectacol (muzicã, balet, circ, recitaluri, scheciuri, programe specifice barurilor de noapte etc.).
    1.5. Braserie sau bistrou: asigurã în tot cursul zilei servirea consumatorilor, în principal cu preparate reci, minuturi, un sortiment restrâns de mâncãruri, specialitãţi de cofetãrie-patiserie, bãuturi nealcoolice calde şi reci, bãuturi alcoolice de calitate superioarã, un bogat sortiment de bere.
    1.6. Berãrie: este o unitate specificã pentru desfacerea berii de mai multe sortimente, în recipiente specifice (ţap, halbã, canã) de diferite capacitãţi şi a unor produse şi preparate care se asociazã în consum cu acestea (crenvurşti cu hrean, mititei, cârnaţi, chifteluţe, foetaje, covrigei, migdale, alune etc.), precum şi brânzeturi, gustãri calde şi reci, minuturi (din ouã, legume), specialitãţi de zahana (1 - 2 preparate), precum şi bãuturi alcoolice (coniac, rom, sortiment restrâns de vinuri şi bãuturi nealcoolice).
    1.7. Grãdinã de varã: este o unitate amenajatã în aer liber, inconjurata de arbori si arbusti, dotatã cu mobilier specific "de grãdinã" şi decoratã în mod adecvat. Oferã un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grãtar, salate, dulciuri de bucãtãrie şi cofetãrie-patiserie, un larg sortiment de bãuturi alcoolice (vinuri selecţionate de regiune, îmbuteliate sau neîmbuteliate, bãuturi spirtoase etc.) şi nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun.
    1.8. Terasa: este o unitate independenta, amenajatã în aer liber, dotatã cu mobilier specific sezonului estival şi decoratã în mod adecvat. Oferã un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grãtar, salate, dulciuri de bucãtãrie şi cofetãrie-patiserie, un larg sortiment de bãuturi alcoolice (vinuri, bãuturi spirtoase, bere etc.) şi nealcoolice, cafea, fructe.

    2. Bar: este o unitate de alimentaţie cu program de zi sau de noapte, în care se serveşte un sortiment diversificat de bãuturi alcoolice şi nealcoolice şi o gamã restrânsã de produse culinare.
    Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiţii muzicale, video, TV.
    2.1. Bar de noapte: este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care prezintã un program variat de divertisment, de music-hall şi dans pentru consumatori şi oferã o gamã variatã de bãuturi alcoolice fine, amestecuri de bãuturi de bar, bãuturi nealcoolice, specialitãţi de cofetãrie şi îngheţatã asortate, roast-beef, fripturi reci etc., fructe şi salate de fructe (proaspete şi din compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese. De obicei este realizat în amfiteatru, pentru ca de la toate mesele sã se poatã viziona programul artistic muzical. Este dotat cu instalaţii de amplificare a sunetului, orgã de lumini, instalaţii de proiecţie a unor filme.
    2.2. Bar de zi: este o unitate care funcţioneazã, de regulã, în cadrul hotelurilor şi restaurantelor sau ca unitate independentã. Oferã consumatorilor o gamã variatã de bãuturi alcoolice şi nealcoolice, simple sau în amestec, şi gustãri în sortiment restrâns, tartine, foetaje, specialitãţi de cofetãrie şi îngheţatã, produse din tutun (ţigãri) şi posibilitãţi de distracţie (muzicã discretã, televizor, jocuri mecanice etc.). În salonul de servire se aflã tejgheaua-bar cu scaune înalte, un numãr restrâns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective.
    2.3. Cafe-bar sau cafenea: este o unitate care îmbinã activitatea de desfacere a cafelei cu cea recreativã; oferã consumatorilor şi gustãri calde şi reci, minuturi, produse de cofetãrie-patiserie, îngheţatã, bãuturi nealcoolice calde (cafea filtru, şvarţ, cafea cu lapte, ciocolatã, ceai etc.), bãuturi alcoolice fine (lichior, coniac, vermut etc.).
    2.4. Disco-bar (discotecã-videotecã): este o unitate cu profil de divertisment pentru tineret, activitatea comercialã fiind axatã pe desfacerea de gustãri, produse de cofetãrie-patiserie, îngheţatã şi, în special, amestecuri de bãuturi alcoolice şi nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiţie şi de dans, înregistratã şi difuzatã prin instalaţii speciale şi prin disc-jockey, care asigurã organizarea şi desfãşurarea întregii activitãţi. Videoteca este o încãpere special amenajatã cu instalaţii electronice de redare şi vizionare în care se prezintã videoprograme şi filme.
    2.5. Bufet-bar: oferã un sortiment restrâns de preparate calde şi reci (gustãri, sandviciuri, minuturi, mâncãruri, produse de patiserie) pregãtite în bucãtãria proprie sau aduse din afarã, bãuturi nealcoolice calde şi reci, bãuturi alcoolice (aperitive), bere, vinuri, la pahar.

    3. Unitãţi tip fast-food
    3.1. Restaurant-autoservire: este o unitate cu desfacere rapidã în care consumatorii îşi aleg şi se servesc singuri cu preparatele culinare calde şi reci (gustãri, produse lactate, bãuturi calde nealcoolice, supe-ciorbe-creme, preparate din peşte, antreuri, preparate de bazã, salate, deserturi, fructe) şi bãuturi alcoolice (bere) şi nealcoolice, la sticlã, aşezate în linii de autoservire cu flux dirijat şi cu plata dupã alegerea produselor.
    3.2. Bufet tip expres: este o unitate cu desfacere rapidã, în care fluxul consumatorilor nu este dirijat, servirea se face de cãtre vânzãtor, iar plata se face anticipat. Unitatea este dotatã cu mese tip "expres".
    3.3. Pizzerie: este o unitate specializatã în desfacerea sortimentelor de pizza. Se mai pot desface gustãri, minuturi, salate, produse de patiserie, rãcoritoare, bere, vin la pahar sau bãuturi slab alcoolizate.
    3.4. Snack-bar: este o unitate caracterizatã prin existenţa unei tejghele-bar, cu un front de servire care sã permitã accesul unui numãr mare de consumatori, serviţi direct cu sortimente pregãtite total sau parţial în faţa lor. Oferã în tot timpul zilei o gamã diversificatã de preparate culinare (crenvurşti, pui fripţi, sandviciuri, cârnãciori, unele preparate cu specific), precum şi bãuturi nealcoolice calde şi reci şi bãuturi alcoolice în sortiment redus.


         Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor
        de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicã┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ Restaurante │ Baruri │
│ Criterii ├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ stele │ stele │
│ ├───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│1. Descriere generalã a clãdirii: │
├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- firmã luminoasã pentru unitãţi independente │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- firmã │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- însemne distinctive privind tipul şi categoria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unitãţilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- acces pentru aprovizionare cu mãrfuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│circulaţia personalului, separat de intrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principalã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│-parcaj auto propriu pentru unitãţile independente│ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- acces auto la intrare │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Deţinerea avizului de specialitate emis de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autoritatea administraţiei publice centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│responsabilã în domeniul turismului, privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│ *) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care se │
│solicitã introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire │
│turistice supuse lucrãrilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrãri care │
│modificã funcţia turisticã a acestora │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Organizarea spaţiilor: │
├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- windfang, uşi rotative sau perdea de aer la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intrare (unitãţi cu acces direct din afarã) │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- hol de primire şi de aşteptare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consumatori │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- garderobã (unitãţile de varã şi cele cu o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│capacitate sub 100 de locuri se excepteazã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestea dispunând de cuier în incintã) │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- saloanele sunt dimensionate corespunzãtor, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţie de numãrul de locuri şi de indicele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suprafaţã ... mp/loc masã │1,6│1,5│1,3│1,0│1,0│1,2│1,2│1,1│1,0│1,0│
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- saloanele cu o capacitate mai mare de 150 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locuri se compartimenteazã sau se intimizeaza cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│diverse mijloace estetice │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- oficiu pentru ospãtari sau spaţiu de distribuţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(restaurantele de capacitate micã sub 50 de locuri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi familiale, precum si restaurantele pensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pot fi exceptate) │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- acces între oficiu şi salon prin uşi batante │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- grup sanitar cu apã curentã caldã si rece, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│separat pe sexe, o cabinã la ... locuri │ 30│ 40│ - │ - │ - │ 30│ 40│ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- grup sanitar cu apã caldã şi rece │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- bucãtãria echipatã şi compartimentatã în funcţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de specificul preparatelor calde sau reci reali- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zate şi a structurii materiilor prime cu respec- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tarea normelor sanitar-veterinare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- secţie-bar │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- spãlãtor de veselã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- spãlãtor de vase │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- spãlãtor de pahare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- depozit pentru alimente şi bãuturi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- camerã pentru lenjerie │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- birou al şefului de unitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- birou al bucãtarului-şef │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- grup social pentru personal, care sã cuprindã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vestiare + duşuri + WC │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- spaţiu pentru depozitarea ambalajelor/resturilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menajere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│3. Instalaţii: │
├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- sisteme de climatizare (spaţii de servire, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producţie şi grupuri sanitare) │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- ventilaţie mecanicã în spaţii de servire şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producţie │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- Instalatie de aer conditionat in spatii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│servire si producţie │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- ventilaţie naturalã │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- încãlzire centralã sau alte surse de încãlzire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise de normele P.S.I., mai puţin pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unitãţile sezoniere estivale │ - │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- instalaţie curentã de apã caldã/rece │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- iluminat în toate spaţiile de servire, producţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi anexe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- ascensor pentru mãrfuri şi preparate (când │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bucãtãria este amplasatã la alt nivel decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│salonul de servire) │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparaturã de control, aparate şi dispozitive necesare în │
│secţiile de producţie ale bucãtãriei │
├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- utilaje tehnice*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│ *) Dotarea se face în funcţie de profilul şi de capacitatea unitãţii, cu respectarea │
│liniei tehnologice şi a normelor sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. şi protecţia muncii.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Amenajãri şi dotãri interioare în saloane: │
├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- pardosealã din ceramicã sau alte materiale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calitate superioarã │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- pereţi tapisaţi (material textil), placaţi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│furnir de bunã calitate sau cu zugrãveli moderne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│deosebite │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- pereţi tapetaţi cu materiale de calitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│superioarã sau cu zugrãveli deosebite │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- zugrãveli şi vopsitorii obişnuite │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- plase de protectie impotriva insectelor la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│spatiile de productie si depozitare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- decoraţiuni interioare adecvate specificului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unitãţii │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- mobilier uniform ca stil │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- feţe de masã sau alte mijloace igienice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│estetice │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- feţe de masã pentru banchete │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- şervete de masã din material textil de calitate │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- listã meniu în care vor fi mentionate preparatele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│culinare cu denumirea şi componenţa lor, în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│românã şi în douã limbi de circulaţie internaţio- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nalã, precum şi gramajul acestora │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- listã tipãritã pentru preparate culinare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bãuturi │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ - lista meniu pentru bauturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│6. Dotarea cu inventar de servire: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) sticlãrie (cristal, semicristal, sticlã): │
├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- cupe de şampanie, carafe,pahare,sonde, cãni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│halbe, cilindri etc.în funcţie de specificul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bãuturilor şi profilului structurii unitãţii │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- solniţe │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- presãrãtori │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- oliviere │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- muştarierã │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- compotierã │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- clopot pentru pateuri │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- doze pentru mujdei │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- scrumiere (unde este cazul) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- bol pentru clãtirea degetelor │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- fructierã │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│b) porţelan: │
├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│- ceşti cu farfurioarã pentru cafea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- ceşti cu farfurioarã pentru ceai │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- ceşti/boluri/farfurii pentru preparate lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calde │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- cãni cu farfurioarã pentru lapte │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- cafetiere │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- zaharniţe │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- ceainice │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- supiere │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- castroane │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- farfurii suport │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- farfurii desert │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- farfurii întinse mari │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│- farfurii adânci │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────^