Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2017 pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2017  pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996     Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2017 pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017

──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 1.238 din 27 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 793 din 6 octombrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Organizarea evidenţei specifice
    SECŢIUNEA A
    Organizarea evidenţei specifice în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
    ART. 1
    La nivelul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prin intermediul agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului subordonate, se organizează evidenţa specifică privind ajutoarele individuale şi alocările specifice în baza schemelor de ajutor de stat/de minimis al căror furnizor este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

    ART. 2
    Evidenţa se organizează pe fiecare operator economic beneficiar de ajutor de stat, la fiecare beneficiar evidenţiindu-se actele normative în baza cărora a beneficiat de măsuri de ajutor de stat. Datele şi informaţiile necesare organizării evidenţei specifice se colectează de la operatorii economici beneficiari, prin note de constatare, conform art. 25 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

    ART. 3
    Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului transmit periodic direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, după caz, informaţii privind:
    a) ajutoarele de stat/de minimis pentru care s-a emis decizie de recuperare, precum şi condiţiile care au stat la baza autorizării acestora;
    b) ajutoarele de stat/de minimis exceptate de la obligaţia notificării, precum şi condiţiile care au stat la baza acordării acestora;
    c) modificările intervenite în legătură cu ajutoarele acordate.


    ART. 4
    Evidenţa specifică organizată la nivelul agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, subordonate Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea operatorului economic beneficiar şi elementele de identificare;
    b) domiciliul fiscal;
    c) sectorul de activitate exprimat prin clasificarea CAEN;
    d) cifra de afaceri, pe ani de activitate, de la data acordării ajutorului de stat/de minimis;
    e) numărul de angajaţi, pe ani de activitate;
    f) structura acţionariatului;
    g) actul normativ/administrativ în temeiul căruia primeşte ajutor de stat/de minimis;
    h) cuantumul ajutorului de stat primit, defalcat pe ani;
    i) modalitatea de acordare a ajutorului de stat;
    j) decizia de autorizare, după caz.


    ART. 5
    Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, subordonate Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, au obligaţia de a actualiza permanent evidenţa specifică şi de a transmite informaţii direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, la solicitarea acesteia.

    SECŢIUNEA B
    Organizarea evidenţei specifice în cadrul direcţiei de specialitate
    ART. 6
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat urmăresc modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat/de minimis.

    ART. 7
    Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat transmite Consiliului Concurenţei, la solicitarea acestuia, datele şi informaţiile necesare monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 8
    La nivelul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat se constituie baze de date referitoare la:
    a) ajutoarele de stat/de minimis pentru care s-a emis decizie de recuperare, precum şi condiţiile care au stat la baza autorizării acestora;
    b) ajutoarele de stat/de minimis exceptate de la obligaţia notificării, precum şi condiţiile care au stat la baza acordării acestora;
    c) modificările intervenite în legătură cu ajutoarele acordate.


    CAP. II
    Stoparea şi recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis
    ART. 9
    În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, subordonate Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, dispun măsuri în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor de stat/de minimis aflate în derulare la operatorii economici beneficiari şi emit decizii prin care dispun recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis acordate, aceste decizii având caracter de titlu executoriu.

    ART. 10
    Prevederile privind stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis, reglementate de prezentele norme metodologice, se aplică tuturor beneficiarilor de ajutoare de stat/de minimis pentru care furnizorul este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în cazul în care se constată că aceştia nu respectă:
    a) condiţiile prevăzute în schemele de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis;
    b) condiţiile prevăzute în deciziile de autorizare a schemei sau a ajutorului individual;
    c) criteriile prevăzute de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/de minimis;
    d) condiţiile prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, referitoare la ajutoarele de stat/de minimis acordate operatorilor economici din zonele defavorizate şi libere.


    ART. 11
    Propunerile privind măsurile de stopare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis sau de recuperare a acestora sunt elaborate de agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere investiţii şi promovare a exportului, în urma acţiunilor de supraveghere şi control derulate prin şi pe baza informaţiilor primite de la compartimentele de specialitate din cadrul agenţiei, în toate cazurile indicate la art. 10.

    ART. 12
    Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului au obligaţia să informeze dacă la beneficiarii verificaţi se constată premise ale nerespectării prevederilor art. 10.

    SECŢIUNEA A
    Mecanismul de stopare a ajutoarelor de stat
    ART. 13
    Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului au obligaţia să informeze direcţia de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat dacă operatorul economic se află în situaţia atingerii intensităţii maxime a ajutorului de stat/de minimis prevăzute de legislaţie, printr-o adresă semnată de directorul executiv al agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului.

    ART. 14
    Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului întocmesc o notă de stabilire a creanţei bugetare datorate, elaborând în acest sens şi decizia de recuperare a ajutorului de stat - formularul nr 3 la prezentele norme metodologice.

    ART. 15
    Nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat/de minimis şi decizia de recuperare a ajutorului de stat/de minimis, avizate de responsabilii compartimentelor de specialitate, se înaintează spre aprobare directorului executiv al agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului.

    ART. 16
    Decizia prin care se dispune stoparea ajutorului de stat/de minimis acordat trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) emitentul deciziei, sediul social şi codul de identificare ale acestuia;
    b) numărul şi data deciziei;
    c) denumirea operatorului economic;
    d) codul unic de înregistrare;
    e) domiciliul fiscal;
    f) obiectul deciziei;
    g) motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei;
    h) temeiul legal şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis;
    i) cuantumul ajutorului de stat/de minimis de care are dreptul să beneficieze;
    j) temeiul legal în baza căruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat/de minimis;
    k) data la care se realizează stoparea acordării ajutorului de stat;
    l) temeiul legal al puterii executorii a deciziei;
    m) organul la care se depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia;
    n) data la care îşi produce efectele decizia;
    o) numele şi semnătura directorului executiv al agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului sau ale persoanei înlocuitoare de drept şi ştampila instituţiei publice.


    ART. 17
    Decizia de stopare a ajutorului de stat acordat semnată de directorul executiv al agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului se transmite operatorului economic beneficiar, instituţiei bancare partenere dacă este cazul şi, spre informare, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Consiliului Concurenţei.

    SECŢIUNEA B
    Mecanismul de recuperare a ajutoarelor de stat
    ART. 18
    Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului au obligaţia să informeze Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat dacă operatorul economic se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 10, printr-o adresă semnată de directorul executiv al agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului.

    ART. 19
    Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, prin compartimentele de specialitate, efectuează verificări şi controale la beneficiarii ajutoarelor de stat.

    ART. 20
    Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului au obligaţia de a demara procedura de recuperare a ajutorului de stat dacă se constată una dintre următoarele situaţii:
    - în urma vizitei la sediul/punctul de lucru al beneficiarului în vederea certificării cheltuielilor efectuate de beneficiari sau a monitorizării acestora timp de 3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat/de minimis, constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutor financiar nerambursabil, au schimbat destinaţia ajutorului financiar nerambursabil sau nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract, precum şi cele din procedura de implementare a schemei de ajutor de stat/ de minimis;
    – beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – nu s-au efectuat cheltuielile pentru care administratorul incubatorului de afaceri a primit aprobare cu privire la:
    a) extinderea/reabilitarea/reamenajarea spaţiilor;
    b) achiziţionarea echipamentelor IT şi mobilier;
    c) firma incubată, beneficiară de ajutor financiar nerambursabil;

    – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat sau agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului înregistrează o sesizare din partea instituţiilor statului cu privire la nerespectarea condiţiilor de eligibilitate în baza cărora beneficiarii au primit ajutorul de stat.


    ART. 21
    În cazul în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la art. 20, aceasta va fi consemnată de către unitatea de monitorizare, control şi raportare, într-un proces-verbal de constatare a neconformităţilor - formularul nr. 1 la prezentele norme metodologice. Procesul-verbal de constatare a neconformităţilor va fi transmis la unitatea de plată din cadrul agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului competentă. Unitatea de plată va întocmi nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat - formularul nr. 2 la prezentele norme metodologice, precum şi cuantumul sumei datorate de beneficiarul ajutorului de stat, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE. Aceste calcule vor fi exprimate în moneda naţională.

    ART. 22
    Unitatea de plată va înştiinţa şi va propune ordonatorului terţiar de credite al fiecărei agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului recuperarea totală sau parţială a ajutorului financiar nerambursabil şi va anunţa Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat.

    ART. 23
    Nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat şi decizia de recuperare a ajutorului de stat, avizate de responsabilii compartimentelor de specialitate, se înaintează spre aprobare directorului executiv al agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului.

    ART. 24
    Decizia prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat acordat ilegal trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) emitentul deciziei, sediul social şi codul de identificare ale acestuia;
    b) numărul şi data deciziei;
    c) denumirea operatorului economic;
    d) codul unic de înregistrare;
    e) domiciliul fiscal;
    f) obiectul deciziei;
    g) motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei;
    h) data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului;
    i) data până la care s-a calculat dobânda de recuperare;
    j) cuantumul ajutorului de stat acordat ilegal, precum şi al dobânzii ce trebuie recuperată;
    k) rata dobânzii utilizate pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat;
    l) temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat, precum şi a dobânzilor aferente;
    m) temeiul legal al puterii executorii a deciziei;
    n) organul la care poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia;
    o) data de la care îşi produce efectele decizia;
    p) numele şi semnătura directorului executiv al agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului sau ale persoanei înlocuitoare de drept şi ştampila instituţiei publice.


    ART. 25
    Decizia de recuperare a ajutorului de stat acordat ilegal, semnată de directorul executiv al agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, se transmite:
    - operatorului economic beneficiar, pentru executarea voluntară;
    – pentru informarea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.


    SECŢIUNEA C
    Calcularea sumei datorate, rezultată din nereguli
    ART. 26
    Calculul sumelor datorate, cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către unitatea de plată din cadrul agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului în termen de 30 de zile de la data pierderii calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant sau de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului şi până la data recuperării sale.

    ART. 27
    Suma datorată de către beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil necuvenit, acordată în cadrul programelor derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, se calculează de către unitatea de plată, astfel:
    suma datorată = suma constatată ca acordată necuvenit + dobânda calculată începând cu data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sale, conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004.


    ART. 28
    Conform Regulamentului (CE) nr. 794/2004, rata dobânzii ce urmează să se aplice este rata în vigoare la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată.

    ART. 29
    Rata dobânzii se aplică pe o bază compusă până la data recuperării ajutorului de stat. Dobânzile cumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.

    ART. 30
    Rata dobânzii prevăzute la art. 28 se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trec mai mult de 5 ani de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de 5 ani, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.

    ART. 31
    Ratele dobânzilor aplicabile recuperării ajutorului de stat, în vigoare şi anterioare, sunt publicate de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe internet.

    ART. 32
    Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu se fac venit la acelaşi buget în care se virează şi creanţa bugetară rezultată din nereguli.

    ART. 33
    Creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate li se aplică toate prevederile aplicabile creanţelor bugetare rezultate din nereguli.

    CAP. III
    Emiterea Deciziei de recuperare a ajutorului de stat, căi de atac şi executarea silită
    SECŢIUNEA A
    Transmiterea Deciziei de recuperare a ajutorului de stat şi contestarea acesteia
    ART. 34
    Unitatea de plată va transmite Compartimentului juridic din cadrul agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului procesul-verbal de constatare a neconformităţilor şi nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat, în vederea întocmirii Deciziei de recuperare a ajutorului de stat - formularul nr. 3 la prezentele norme metodologice - care constituie titlu executoriu.

    ART. 35
    Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului au obligaţia ca, în termen de 15 zile, să transmită beneficiarului de ajutor financiar nerambursabil Decizia de recuperare a ajutorului de stat. Decizia de recuperare a ajutorului de stat se comunică debitorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/fax/e-mail, precum şi prin afişare la sediul instituţiei, întocmindu-se un proces-verbal de afişare în acest sens.

    ART. 36
    Beneficiarul ajutorului de stat are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării şi afişării Deciziei de recuperare a ajutorului stat, în contul indicat în cuprinsul acesteia.

    ART. 37
    Împotriva titlului executoriu se poate formula contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 38
    Contestaţia este o cale administrativă de atac, care se formulează în scris, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data comunicării titlului executoriu, şi trebuie să conţină următoarele elemente:
    - datele de identificare a contestatorului;
    – obiectul contestaţiei - îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite înscrise în Decizia de recuperare a ajutorului de stat, care reprezintă titlul executoriu;
    – motivele de fapt şi de drept;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia.
    Dovada calităţii de împuternicit a contestatorului se face potrivit legii.    ART. 39
    Contestaţia administrativă se va depune la agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului competentă din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, care are obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.

    ART. 40
    Introducerea contestaţiei pe cale administrativă nu suspendă executarea titlului executoriu.

    ART. 41
    Titlul executoriu poate fi atacat de către contestator la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA B
    Executarea silită de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    ART. 42
    În situaţia în care debitorul nu rambursează suma datorată, conform titlului executoriu, agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, vor transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală documentaţia aferentă recuperării ajutorului de stat acordat ilegal, respectiv nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat - formularul nr. 2 la prezentele norme metodologice - Decizia de recuperare a ajutorului de stat - formularul nr. 3 la prezentele norme metodologice, şi dovada comunicării acestora debitorului, în vederea înscrierii debitului în evidenţă după expirarea termenului de contestare, pentru titlurile executorii necontestate, sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

    ART. 43
    Organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii:
    - de la data primirii la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a documentaţiei aferente recuperării ajutorului de stat, transmisă de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, pentru titlurile executorii necontestate;
    – de la data rămânerii definitive a acestora în sistemul căilor administrative de atac;
    – de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti şi până la data stingerii integrale a sumelor prevăzute de aceasta.


    ART. 44
    În cazul debitorilor pentru care instanţa dispune deschiderea procedurii insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute mai sus se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate.

    ART. 45
    Stingerea creanţelor principale şi dobânzile individualizate în titlurile executorii se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau de către organele fiscale competente, potrivit art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


    Formularul nr. 1 la normele metodologice
    MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT
    Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului .....................
    PROCES-VERBAL
    de constatare a neconformităţilor Încheiat astăzi, .........
    Referitor: Necesitatea recuperării totale/parţiale a A.F.N.-ului acordat Beneficiarului ............................
    Temei legal:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi prevederile procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat/de minimis
    – Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobate prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr 1.238/2017


    ┌────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┐
    │Nr. │ │ │
    │crt.│ Neconformitatea constatată │ Observaţii │
    ├────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
    │ │ │ │
    └────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────┘

         Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
        semnătura membrului UMCR: semnătura beneficiarului:
       ........................... .........................


    Prezentul proces-verbal de constatare a neconformităţilor s-a întocmit în două exemplare originale, cu anexele aferente în copie, unul rămânând la beneficiar.

    Formularul nr. 2 la normele metodologice
    MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT
    Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului ..........................
    NOTĂ
    de stabilire a creanţei bugetare datorate,
    rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de stat
    Întocmită astăzi, ............., în baza Procesului-verbal de constatare a neconformităţilor nr. ........./........

    ┌────┬───────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────────┬──────────┐
    │Nr. │Valoarea ajutorului│ Data │Dobânda *1)│ Dobânda │Cuantumul sumei│Observaţii│
    │crt.│ de stat │acordării│ │datorată *2)│ datorate │ │
    ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
    │ 1. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
    │ 2. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
    │... │ │ │ │ │ │ │
    └────┴───────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴──────────┘

        Unitate de plată:
        Numele şi prenumele: Semnătura:
        Numele şi prenumele: Semnătura:


──────────
    *1) Rata dobânzii aplicabile recuperării ajutorului de stat este cea publicată de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată.
    *2) Dobânda aferentă ajutorului datorată de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului şi până la data recuperării sale.
──────────

    Formularul nr. 3 la normele metodologice
    Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului ................, cu sediul în str. ................ nr. ...., localitatea ..............., reprezentată legal de doamna/domnul .............., director executiv, în calitate de ordonator terţiar de credite, numit prin ................. nr. ......... din data de ...........
    Directorul executiv al Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului ............... emite prezenta
    DECIZIE
    de recuperare a ajutorului de stat nr. ..... din ................
    ART. 1
    Denumirea şi datele de identificare ale debitorului:
    a) denumirea/numele şi prenumele .....................;
    b) sediul/domiciliul ...................................;
    c) codul unic de înregistrare/codul numeric personal .......................;
    d) domiciliul fiscal ........................................;
    e) reprezentantul legal ......................... .


    ART. 2
    Motivele de fapt ................................ .

    ART. 3
    Temeiul de drept (se porneşte de la stabilirea principiilor încălcate - eficienţa utilizării fondurilor - şi se detaliază prevederea încălcată).

    ART. 4
    Baza legală prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat, precum şi a dobânzilor aferente:
    a) prevederile ........... nr. .......... din data de .......... privind Procedura de implementare a Programului ............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ..... din .............;
    b) prevederile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE;
    c) Procesul-verbal nr. ............ din data ........... al Unităţii monitorizare, raportare şi control din cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului ............., privind vizita la faţa locului, conform Procedurii de implementare a programului ..............;
    d) Procesul-verbal de constatare a neconformităţilor nr. ............ din data de .............. al Unităţii de monitorizare, raportare şi control din cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului .....................;
    e) Nota de stabilire a creanţei bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate şi dobânda aferentă ajutorului de minimis nr. ........ din data ............. a Unităţii de plată din cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului .......... .


    ART. 5
    Cuantumul creanţei fiscale:
    (1) Debitorul ................................. datorează .............. un debit în valoare de ................. lei, la care se adaugă dobânda în cuantum de ................ lei, calculată începând cu data acordării ajutorului de stat şi până la data recuperării.
    (2) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004, dobânda se datorează de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului, respectiv ...................., dată la care a fost încheiat Contractul de finanţare credit şi AFN/credit nr. ..... între Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului/instituţia de credit ...................... şi ......................... .
    (3) Rata dobânzii aplicabile recuperării ajutorului de stat este cea publicată de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


    ART. 6
    Termen de plată:
    (1) Prezenta decizie privind recuperarea ajutorului de stat constituie titlu executoriu, conform art./pct./subpct. ........... din Procedura de implementare a Programului .............. .
    (2) În conformitate cu prevederile art./pct./subpct. ............. din Procedura de implementare a Programului ............, scadenţa creanţei fiscale este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu executoriu debitorului.
    (3) În temeiul art./pct./subpct. ......... din Procedura de implementare a Programului ............, prezenta decizie constituie titlu executoriu la expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (2).


    ART. 7
    Contul bancar al Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului .........................., în care urmează să se recupereze debitul prevăzut la art. 5 alin. (1), este .........................., deschis la Trezoreria ............................, cod fiscal ....................... .

    ART. 8
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu executoriu se poate formula contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la autoritatea publică emitentă a titlului executoriu.

    ART. 9
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ....................... din cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului ....................... va comunica prezenta decizie .................................., cu confirmare de primire.
     (denumirea debitorului)
    Compartimentul juridic,
    .................................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    Directorul executiv al Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului ..............,
    .................................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016