Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME METODOLOGICE din 27 noiembrie 2013 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 27 noiembrie 2013  de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 27 noiembrie 2013 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 5 decembrie 2013

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a garanţiei aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 5.000.000 lei/I.M.M., cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare I.M.M., la obţinerea de credite pentru a finanţa capitalul de lucru, precum şi condiţiile în care acestea pot fi prelungite.
    (2) Costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare programul, se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 3,5% pe an, nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator în toate etapele creditării. Marja nu include prima de garantare şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanţare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.).
    (3) Finanţatorii sunt obligaţi să menţină condiţiile de creditare prevăzute la alin. (2) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.
    (4) Formalităţile de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra conturilor deschise de beneficiar, prevăzută de art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, se efectuează de către finanţatori.
    (5) Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în parteneriat cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiile de credit finanţatoare implementează măsurile reglementate de prezentele norme metodologice pe baza unei convenţii de colaborare.

    CAP. II
    Valoarea şi durata programului

    ART. 2
    (1) Plafonul garanţiilor ce pot fi acordate pe perioada programului este de 2 miliarde lei.
    (2) În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de finanţatori depăşeşte plafonul prevăzut la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. este autorizat, cu acordul prealabil al M.F.P., să efectueze alocări pro rata în cadrul acestuia.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.P.
    (4) Durata programului este de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, perioadă în care pot fi acordate garanţii iniţiale în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013. După expirarea termenului de 36 de luni, nu mai pot fi acordate decât prelungiri ale garanţiilor emise, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013.

    CAP. III
    Descrierea liniei de credit şi a garanţiei

    ART. 3
    (1) Valoarea şi durata liniei de credit se stabilesc de instituţia de credit finanţatoare în conformitate cu normele şi procedurile sale interne de creditare, cu încadrarea în condiţiile programului.
    (2) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanţatorul poate majora valoarea liniei de credit până la valoarea maximă de 5.000.000 lei/I.M.M., cu respectarea scadenţei finale prevăzute iniţial în contractul de credit. În acest caz, solicitarea de majorare a garanţiei este considerată o nouă acordare şi este analizată cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanţiilor în cadrul programului. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează în niciun fel garanţia acordată iniţial.
    (3) Tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale instituţiei de credit. Sumele trase din linia de credit se utilizează exclusiv pentru cheltuielile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013.
    (4) Prelungirea valabilităţii liniei de credit acordate în cadrul programului poate fi realizată o singură dată pe o perioadă de maximum 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial.

    CAP. IV
    Criterii de eligibilitate pentru beneficiari

    ART. 4
    (1) I.M.M. este eligibilă în cadrul programului dacă la data aprobării creditului îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013.
    (2) În sensul prezentelor norme metodologice şi în conformitate cu pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, se consideră că întreprinderea este în dificultate financiară dacă este îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile următoare:
    a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni;
    b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi/acţionari au răspundere nelimitată pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni;
    c) întreprinderea face obiectul procedurilor colective de insolvenţă.
    ART. 5
    (1) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, beneficiarul trebuie să prezinte finanţatorului garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat acordată prin program, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul în care finanţatorul aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia F.N.G.C.I.M.M., trebuie să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M.
    (2) La stabilirea gradului de acoperire cu garanţii nu este luat în calcul contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor prevăzut la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013.
    ART. 6
    Nu pot fi garantate în cadrul programului liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţii din următoarele sectoare/domenii:
    a) intermedieri financiare şi asigurări:
    641 - Intermediere monetară;
    642 - Activităţi ale holdingurilor;
    643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
    649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;
    651 - Activităţi de asigurări;
    652 - Activităţi de reasigurare;
    653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
    661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;
    662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;
    663 - Activităţi de administrare a fondurilor;
    b) tranzacţii imobiliare:
    681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
    682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
    683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract;
    c) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
    d) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
    110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);
    1200 - Fabricarea produselor din tutun;
    2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    2051 - Fabricarea explozivilor;
    4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
    4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;
    4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
    4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
    e) activităţi de închiriere şi leasing:
    771 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule;
    772 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti;
    773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile;
    774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
    f) activităţi de investigare şi protecţie:
    801 - Activităţi de protecţie şi gardă;
    802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
    803 - Activităţi de investigaţii.

    CAP. V
    Implementarea programului

    ART. 7
    (1) Finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente.
    (2) Solicitarea de garantare se transmite de către finanţator împreună cu următoarele documente în copie certificată de către bancă pentru conformitatea cu originalul:
    a) certificatele de atestare fiscală emise de organele fiscale competente şi de autorităţile administrativ-teritoriale, aflate în termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanţe la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. În cazul în care beneficiarul înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, certificatele amintite sunt însoţite de copiile certificate pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate. Certificatele de atestare fiscală cuprind, la solicitarea beneficiarului, informaţiile referitoare la executarea silită, actele prin care s-au acordat înlesniri la plată, suspendarea executării silite etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria I.M.M., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e), g) şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, emisă cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;
    d) rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.), din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;
    e) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit (CRC), din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit;
    f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/extras obţinut de la RECOM Online, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit finanţatoare şi potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme metodologice comunică finanţatorului decizia sa.
    ART. 8
    (1) După aprobarea garanţiei şi achitarea de către beneficiar a comisionului de administrare, precum şi după primirea din partea finanţatorului a copiei ordinului de plată, decontat de către acesta, privind achitarea de către beneficiarul programului a comisionului de risc în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele M.F.P. la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituţiei de credit finanţatoare contractul de garantare, contractul/contractele de fideiusiune şi contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013.
    (2) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, obligaţiile părţilor, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenele de plată ale comisionului de risc şi ale comisionului de administrare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
    (3) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului român, încheie contracte de fideiusiune cu toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de administratori şi asociaţi/acţionari ai beneficiarului, ce deţin cel puţin 50% din părţile sociale/acţiunile acestuia, precum şi cu întreprinzătorul persoană fizică autorizată ce desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz.
    ART. 9
    Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restanţei principalului, în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este directă;
    e) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, realizată în termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare;
    f) acoperă maximum 50% din principal, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit;
    g) valoarea se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.
    ART. 10
    (1) Beneficiarii programului care obţin aprobarea garantării creditului de către F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului, datorează o primă de garantare.
    (2) Prima de garantare plătită de solicitant trebuie să acopere atât riscurile obişnuite, ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale garantării, cât şi finanţarea anuală a capitalului.
    ART. 11
    (1) Finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de prelungire a garanţiei, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de lucru încheiate cu finanţatorul şi este transmisă la F.N.G.C.I.M.M. înainte de scadenţa finanţării pentru care se solicită prelungirea.
    (2) În cazul prelungirii se analizează doar încadrarea în categoria I.M.M. a solicitantului, neîncadrarea acestuia în categoria respectivă conducând la respingerea solicitării de prelungire a liniei de credit.
    (3) Solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite de către finanţator împreună cu documentul prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) şi cu un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanţării.
    (4) Acordarea prelungirii nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă această prelungire şi se respectă în mod corespunzător prevederile art. 8, 13, 14 şi 15.
    (5) În cazul prelungirii garanţiei, comisionul de administrare şi comisionul de risc sunt calculate şi plătite pentru perioada prelungită, la momentul acordării prelungirii.
    ART. 12
    În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit finanţatoare un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere a ipotecii mobiliare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.
    ART. 13
    Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării contractului de garantare, cu condiţia plăţii comisionului de risc, şi este valabilă pe durata finanţării, plus încă 60 de zile calendaristice, calculate de la data scadenţei principalului liniei de credit acordate în cadrul programului.
    ART. 14
    (1) Instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 8 alin. (1).
    (2) În vederea constituirii garanţiei prevăzute la art. 8 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, iar fideiusorul beneficiarului semnează contractul/contractele de fideiusiune transmis/transmise de F.N.G.C.I.M.M. în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1).
    (3) După semnarea contractelor prevăzute la alin. (1) şi (2), instituţia de credit pune la dispoziţia beneficiarului linia de credit acordată în condiţiile programului.
    (4) Operaţiunea de predare/primire a unui exemplar original al contractelor de garantare valabil, semnate potrivit prevederilor alin. (1), respectiv a contractelor de fideiusiune, precum şi a contractelor privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 se efectuează lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal încheiat între instituţia de credit finanţatoare şi F.N.G.C.I.M.M.
    ART. 15
    Beneficiarul creditului efectuează trageri din linia de credit fără să depăşească în niciun moment valoarea liniei de credit aprobate. Instituţia de credit finanţatoare autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013. Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit.
    ART. 16
    F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garanţiile acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit finanţatoare, conform prevederilor contractului de garantare.
    ART. 17
    În cazul în care beneficiarul programului nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, instituţia de credit poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M. Plata valorii de executare a garanţiei se efectuează de M.F.P. din fondul de risc constituit conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013. Recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării garanţiilor acordate în cadrul programului se realizează de organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 18
    (1) Cererea de plată se depune de către instituţia de credit finanţatoare în perioada de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, în intervalul cuprins între 30 de zile şi maximum 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului înregistrată de beneficiar, împreună cu următoarele documente:
    a) documentul/documentele de identitate al/ale reprezentantului beneficiarului şi fideiusorilor; se transmit cele mai recente documente aflate în posesia instituţiei de credit finanţatoare, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
    b) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    c) un exemplar al contractului de garantare, în original;
    d) copia procesului-verbal de predare-primire a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune şi a contractului de ipotecă mobiliară;
    e) dovada plăţii comisionului de risc către M.F.P. pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    f) avizul de înscriere a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, valabil până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
    g) extrasul contului curent la data cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
    h) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
    i) notificarea instituţiei de credit finanţatoare către beneficiarul finanţării garantate conform contractului de credit, cu privire la trecerea la restanţă a finanţării garantate, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 10 zile de la data trecerii integrale la restanţă a liniei de credit;
    j) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e), g) şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, în original, emisă cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;
    k) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în original;
    l) ultimele două situaţii financiare consecutive încheiate din care să rezulte îndeplinirea la data aprobării finanţării a criteriilor prevăzute în art. 3 alin. (1) lit. a), g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, însoţite de dovada depunerii acestora la organele financiare competente, în copii certificate de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul. În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale se vor prezenta ultimele două formulare Declaraţie privind venituri realizate din România/Decizie de impunere emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
    m) declaraţia pe propria răspundere a finanţatorului referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013.
    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în condiţiile prevăzute de art. 11, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de:
    a) declaraţia pe proprie răspundere privind încadrarea în categoria I.M.M., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emisă cu ocazia prelungirii, în original;
    b) graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care se solicită prelungirea, în copie certificată de finanţator pentru conformitatea cu originalul.
    (3) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    ART. 19
    (1) În termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii de către instituţia de credit finanţatoare a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzută la art. 18 în perioada de valabilitate a garanţiei, asumării de către instituţia de credit finanţatoare a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, ale respectării de către finanţator a obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) şi în condiţiile achitării primei de garantare pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzută la art. 18 sau în afara perioadei de valabilitate a garanţiei, neasumării de către instituţia de credit finanţatoare a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, ale nerespectării de către finanţator a obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) şi în condiţiile neachitării în totalitate a primei de garantare aferente întregii perioade de valabilitate a garanţiei.
    (4) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit finanţatoare şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (5) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile de restanţă la plata principalului.
    (6) Plata garanţiei se face de către M.F.P. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă a beneficiarului la plata principalului.
    (7) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc instituţiei de credit finanţatoare de către M.F.P. de la fondul de risc şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţării garantate, în condiţiile legii.
    ART. 20
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se transmite debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1).
    (3) Accesoriile creanţei bugetare, în cazul în care beneficiarul achită cu întârziere creanţa, sunt calculate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    (4) Înscrisul prevăzut la alin. (2) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, însoţit de copia documentului de identitate al fideiusorului, şi contractul de ipotecă mobiliară, însoţit de copia avizului de înscriere a contractului de ipotecă mobiliară în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile legii.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 21
    (1) În termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la alin. (2), finanţatorii transmit F.N.G.C.I.M.M. şi M.F.P. nivelul costurilor totale (marja maximă anuală peste nivelul ROBOR) pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, precum şi, separat, taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanţare, aşa cum sunt prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul programului. Finanţatorii transmit o declaraţie pe propria răspundere semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în marja maximă de 3,5% peste indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M).
    (2) În aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul convenţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, modelul convenţiei prevăzute la art. 1 alin. (5), al contractului de garantare, al contractului de fideiusiune, al contractului de ipotecă mobiliară, precum şi al înscrisului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget.

                        ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016