Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2018  privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 36 bis din 14 ianuarie 2019
──────────
        Aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 36 din 14 ianuarie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezentele norme metodologice stabilesc condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.

    ART. 2
        În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Program - un ansamblu coerent de acţiuni de o amploare suficientă pentru a contribui în statele membre ale Uniunii Europene la informarea consumatorilor cu privire la consumul responsabil de vin şi riscul asociat consumului nociv de alcool, precum şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, iar în ţările terţe la îmbunătăţirea competitivităţii şi a exportului vinurilor cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., şi indicaţie geografică, denumită în continuare I.G., sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
    b) măsura de promovare a vinurilor - măsură specifică de sprijin acordat acţiunilor de informare în statele membre ale Uniunii Europene cu privire la consumul responsabil de vin şi riscul asociat consumului nociv de alcool şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi acţiunilor de promovare în ţările terţe pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi a exportului vinurilor cu D.O.C., I.G., sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
    c) ţări terţe - ţări, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., unde pot fi realizate acţiuni de promovare;
    d) solicitanţi - producători din sectorul vitivinicol - persoane juridice, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol, inclusiv asociaţiile temporare formate din doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale din sectorul vitivinicol şi/sau organisme de drept public, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019 - 2023.
        Societăţile producătoare de vinuri cu D.O.C., I.G., sau pentru care se indică soiul viţei-de-vie pot fi solicitanţi ai măsurii de promovare în ţări terţe;

    e) beneficiarii sprijinului financiar pentru promovarea vinurilor - solicitanţii definiţi la lit. d) ale căror programe au fost aprobate şi care au încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., contracte de punere în aplicare a programelor aprobate;
    f) organisme de punere în aplicare - agenţii şi firme specializate în comunicare, relaţii publice şi publicitate, evaluare, cărora li se poate încredinţa de către solicitanţi execuţia integrală sau parţială a acţiunilor cuprinse în programul de informare sau de promovare;
    g) cerere de plată - solicitarea scrisă însoţită de documentele justificative adecvate, pe care beneficiarul o depune la A.P.I.A. în termenele precizate în prezentul ordin, pentru obţinerea sprijinului financiar nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării programului;
    h) post bugetar - alocarea financiară aferentă derulării unei acţiuni.


    CAP. II
    Acţiuni şi cheltuieli eligibile, finanţarea programelor
    ART. 3
    (1) Acţiunile de informare pe teritoriul statelor membre pot fi efectuate prin campanii de informare şi prin participarea la evenimente, târguri şi expoziţii importante la nivel naţional sau la nivelul U.E.
    (2) Informaţiile destinate consumatorilor se referă la:
    a) consumul responsabil de vin şi riscul asociat consumului nociv de alcool;
    b) schema de denumiri de origine controlate şi indicaţii geografice a U.E., în special condiţiile şi efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputaţia sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale.

    (3) Informaţiile diseminate se bazează pe calităţile intrinsece ale vinului sau pe caracteristicile acestuia şi nu trebuie să fie orientate spre o anumită marcă sau să încurajeze consumul de vin pe motivul originii sale specifice, chiar dacă originea acestuia poate fi indicată ca parte a acţiunii de informare.
    (4) Toate informaţiile privind efectele consumului de vin asupra sănătăţii şi comportamentului se bazează pe date ştiinţifice general recunoscute şi trebuie să fie compatibile cu abordarea autorităţii naţionale responsabilă pentru sănătatea publică în statul membru în care sunt puse în aplicare acţiunile.

    ART. 4
    (1) Acţiunile de promovare eligibile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul programelor de promovare a vinurilor în ţări terţe sunt:
    a) relaţii publice, acţiuni de promovare sau de publicitate, care vizează în mod special standardele înalte ale produselor din U.E., în mod deosebit în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa alimentară sau mediul;
    b) participarea la evenimente, târguri sau expoziţii de importanţă internaţională;
    c) campanii de informare, în special privind sistemele U.E. referitoare la denumirile de origine, indicaţiile geografice şi producţia ecologică;
    d) studii ale noilor pieţe, necesare pentru extinderea pieţelor de desfacere;
    e) studii de evaluare a rezultatelor acţiunilor de informare şi promovare.

    (2) Acţiunile menţionate la alin. (1) vizează produsele de calitate, destinate consumului direct, pentru care există oportunităţi privind exportul sau posibilitatea unor noi pieţe de desfacere şi care aparţin următoarelor categorii:
    a) vinuri cu D.O.C.;
    b) vinuri cu I.G.;
    c) vinuri pentru care se indică soiul viţei de vie.

    (3) În cadrul acţiunilor menţionate la alin. (1) originea produselor poate fi menţionată, iar mesajele transmise trebuie să se bazeze pe calităţile intrinsece ale vinului şi să respecte legislaţia în vigoare în ţările terţe vizate.

    ART. 5
    (1) Cheltuielile eligibile sunt cele menţionate la alin (2) şi (3), încadrate pe categorii de cheltuială conform celor menţionate în secţiunea B a anexei nr. 3 la modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, indicat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (2) Acţiunile de informare în statele membre cuprind următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:
    a) cheltuieli privind participarea la evenimente, târguri sau expoziţii importante la nivel naţional sau la nivelul U.E., ce includ:
    i. taxele de participare;
    ii. mostre de produse;
    iii. elaborare (concepţie, producţie), transport materiale de informare;
    iv. costurile pentru transportul, asigurarea şi manipularea mostrelor şi materialelor promoţionale;
    v. costurile înscrierii beneficiarului în catalogul expoziţiei;
    vi. închirierea spaţiilor şi a standurilor;
    vii. costurile aferente elaborării proiectului de execuţie, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente;
    viii. costuri aferente instalării şi demontării standului;
    ix. costuri de funcţionare în cadrul evenimentului: apă, electricitate, echipament personal stand, costuri aferente creării unei baze de date şi organizării unor evenimente pe parcursul acţiunii, întâlniri cu grupurile ţintă, asociate cu dineuri tematice, prezentări/degustări de vinuri, seminare de mică şi mare anvergură.

    b) cheltuieli privind campanii de informare, respectiv diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice şi a informaţiilor referitoare la sistemele U.E. privind denumirile de origine, indicaţiile geografice, asociate după caz, cu vizite la locul de producţie şi degustări pentru ilustrarea calităţii, reputaţiei sau altor caracteristici specifice ale vinului datorate mediului geografic specific sau originii acestuia, sau cheltuieli privind campanii de informare, respectiv diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice şi a informaţiilor referitoare la consumul responsabil de vin şi riscul asociat consumului nociv de alcool;
    c) cheltuieli de personal, cheltuieli de transport, cazare, diurnă necesare pentru punerea în aplicare a acţiunilor, inclusiv în legătură cu evaluarea rezultatelor acţiunilor de informare;
    d) cheltuieli generale suportate de beneficiar în legătură cu pregătirea, punerea în aplicare sau urmărirea punerii în aplicare a programului, inclusiv pentru contabilitatea aferentă acestuia şi cheltuielile cu auditurile externe.

    (3) Acţiunile de promovare a vinurilor în ţări terţe cuprind următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:
    a) cheltuieli privind participarea la evenimente, târguri sau expoziţii de importanţă internaţională, ce includ:
    i. taxele de participare;
    ii. mostre de produse;
    iii. elaborare (concepţie, producţie), transport materiale de informare;
    iv. costurile pentru transportul, asigurarea şi manipularea mostrelor şi materialelor promoţionale, formalităţile vamale aferente acestora;
    v. costurile înscrierii beneficiarului în catalogul expoziţiei;
    vi. închirierea spaţiilor şi a standurilor;
    vii. costurile aferente elaborării proiectului de execuţie, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente;
    viii. costuri aferente instalării şi demontării standului;
    ix. costuri de funcţionare în cadrul evenimentului: apă, electricitate, echipament personal stand; costuri aferente creării unei baze de date şi organizării unor evenimente pe parcursul acţiunii, întâlniri cu potenţiali importatori asociate cu dineuri tematice, prezentări/degustări de vinuri, seminare de mică şi mare anvergură;
    x. costuri aferente participării la concursuri desfaşurate în cadrul unui târg sau expoziţii de importanţă internaţională;

    b) cheltuieli privind relaţii publice, acţiuni de promovare sau de publicitate, ce includ:
    i. costuri aferente publicaţiilor tipărite şi electronice: spoturi prezentate în media electronică, la radio sau televiziune, bannere, plachete, broşuri, materiale de informare etc., respectiv realizare, traduceri, fabricare, expediere;
    ii. costurile aferente utilizării reţelelor de socializare, blogurilor, site-urilor internet, respectiv creare, actualizare, traduceri, optimizare pe motoare de căutare;
    iii. costuri aferente anunţurilor privind organizarea şi desfăşurarea evenimentelor din cadrul programelor (presă, TV, radio, internet);
    iv. costuri aferente organizării evenimentelor în cadrul punctelor de vânzare, respectiv închirierea spaţiului şi standul, degustări şi materiale necesare degustării, organizării evenimentelor de presă însoţite de degustări şi asocierea vinurilor cu diferite preparate culinare;
    v. costuri aferente materialelor promoţionale;

    c) cheltuieli privind campanii de informare şi promovare, inclusiv costurile aferente materialelor promoţionale, diseminarea informaţiilor referitoare la sistemele U.E. privind denumirile de origine, indicaţiile geografice şi producţia ecologică şi vizite la locul de producţie, degustări şi costurile aferente organizării seminarelor;
    d) cheltuieli privind realizarea studiilor noilor pieţe, necesare pentru extinderea pieţelor de desfacere;
    e) cheltuieli privind realizarea studiilor de evaluare a rezultatelor acţiunilor de informare şi promovare;
    f) cheltuieli de personal, cheltuieli de transport, cazare, diurnă necesare pentru punerea în aplicare a acţiunilor, inclusiv în legătură cu evaluarea rezultatelor acţiunilor de informare şi promovare;
    g) cheltuieli generale suportate de beneficiar în legătură cu pregătirea, punerea în aplicare sau urmărirea punerii în aplicare a programului, inclusiv pentru contabilitatea aferentă acestuia şi cheltuielile cu auditurile externe.


    ART. 6
        Contribuţia U.E. pentru măsura de promovare a vinurilor este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

    CAP. III
    Durata programelor şi depunerea acestora
    ART. 7
    (1) Durata unui program este de minimum un an şi de cel mult trei ani.
    (2) Prelungirea unui program poate fi aprobată o singură dată, pe o perioadă de maximum doi ani sau de două ori pentru maximum un an pentru fiecare prelungire, pe baza rezultatelor obţinute în urma implementării programului pentru care se solicită prelungirea.

    ART. 8
    (1) Programele se întocmesc cu respectarea cerinţelor şi formatului din Ghidul solicitantului - Măsura de promovare a vinurilor, elaborat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., aprobat de conducerea M.A.D.R. şi publicat pe site-ul acestuia.
    (2) Programele de promovare a vinurilor se depun, în sesiune continuă, până la data de 15 iunie 2023, la sediul M.A.D.R. din municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, cod poştal 030163, sau prin poştă.

    CAP. IV
    Selecţia programelor şi a organismelor de punere în aplicare
    ART. 9
    (1) Programele se evaluează şi se selectează de către o comisie ale cărei atribuţii şi componenţă sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) Programele sunt evaluate şi selectate având în vedere tipul programului, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite la art. 6, 7, 9 şi 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2016/1.149 şi a cheltuielilor eligibile menţionate la art. 5 din prezentul ordin.
    (3) În cazul în care documentaţia programului este incompletă, comisia de evaluare şi selecţie a programelor de promovare înştiinţează solicitantul, în scris (poştă, fax, e-mail), în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, cu privire la completarea acesteia. Solicitantul trebuie să prezinte documentaţia indicată cel târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării de completare.
    (4) În cazul în care nu există suficiente resurse financiare pentru finanţarea tuturor programelor evaluate şi selectate, se acordă prioritate programelor care vizează:
    a) acţiuni de informare:
    - mai multe state membre - pondere 30%;
    – mai multe regiuni vitivinicole - pondere 30%;
    – mai multe denumiri de origine controlată sau indicaţii geografice - pondere 20%;
    – consumul responsabil de vin, precum şi sistemele U.E. care reglementează denumirile de origine controlată şi indicaţiile geografice - pondere 20%.

    b) acţiuni de promovare în ţări terţe:
    - noi beneficiari care nu au primit anterior sprijinul prevăzut la art. 45 alin. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 - pondere 50%;
    – beneficiari care vizează o ţară terţă nouă sau o piaţă nouă a unei ţări terţe pentru care nu au primit anterior sprijinul prevăzut la art. 45 alin. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 - pondere 50%.


    (5) Atunci când se aplică criteriile de prioritate, programelor eligibile li se atribuie un punctaj calculat pe baza ponderii specifice atribuite fiecărui criteriu, programele fiind selectate în ordine descrescătoare, până la epuizarea bugetului disponibil.
    (6) Propunerile de programe pentru care nu sunt îndeplinite cerinţele tehnice şi administrative prevăzute în prezentele norme metodologice şi în Ghidul solicitantului - Măsura de promovare a vinurilor sunt respinse.
    (7) M.A.D.R. va comunica solicitanţilor rezultatul selecţiei în termen de două luni de la depunerea programelor de promovare, în scris.
    (8) M.A.D.R. va transmite la A.P.I.A., în termen de două luni de la depunerea programelor de promovare, rezultatul selecţiei programelor de promovare, avizat de conducerea M.A.D.R., precum şi originalul documentaţiilor programelor selectate, numerotate şi vizate de funcţionarul public abilitat pentru aceasta.
    (9) A.P.I.A. încheie cu beneficiarul contractul privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor, în termen de 120 de zile de la data primirii comunicării de aprobare a programului de promovare din partea M.A.D.R.
    (10) După acest termen, beneficiarul poate încheia contractul de punere în aplicare a programului cu A.P.I.A. doar cu acordul prealabil al M.A.D.R.

    ART. 10
    (1) Beneficiarii sprijinului pot pune în aplicare integral sau parţial acţiunile din programele de informare şi promovare a vinurilor sau selectează, în acest scop, organisme de punere în aplicare.
    (2) Organismele de punere în aplicare sunt entităţi independente de beneficiari.
    (3) Selecţia organismelor de punere în aplicare şi atribuirea de către beneficiari a contractelor de prestări servicii se fac printr-o procedură concurenţială, verificată de către M.A.D.R., care să asigure respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei şi respectarea criteriilor de atribuire.
    (4) Următoarele cerinţe trebuie respectate:
    a) să existe un grad de publicitate adecvat;
    b) să existe suficient timp pentru a primi ofertele furnizate;
    c) evaluarea ofertelor să fie obiectivă şi nediscriminatorie;
    d) absenţa oricărui conflict de interese.

    (5) În situaţia în care nu a fost aleasă oferta financiară cea mai avantajoasă şi dacă diferenţa între oferta cea mai scăzută şi cea acceptată este semnificativă, trebuie furnizată o justificare corespunzătoare.
    (6) M.A.D.R. comunică în scris A.P.I.A. rezultatul verificării procedurii de selecţie a organismului de punere în aplicare a programului şi transmite A.P.I.A. copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale documentaţiei privind selecţia organismului de punere în aplicare a programului.
    (7) În cazul în care, pe parcursul derulării programului, beneficiarul intenţionează să schimbe organismul de punere în aplicare, se adresează M.A.D.R. pentru evaluarea şi validarea procedurii de selecţie.
    (8) Este în responsabilitatea beneficiarului ca prevederile contractelor încheiate cu organismul/organismele de punere în aplicare, precum şi ale acestuia (acestora) cu eventualii subcontractanţi şi experţi să respecte clauzele contractului, încheiat cu A.P.I.A., şi să includă clauza în temeiul căreia M.A.D.R., A.P.I.A., Comisia Europeană, Curtea de Conturi, precum şi alte autorităţi cu competenţe de control pot să exercite aceleaşi drepturi şi să beneficieze de aceleaşi garanţii şi posibilităţi de control în raport cu organismele de punere în aplicare şi subcontractanţii acestora ca şi în relaţia cu beneficiarul însuşi.

    CAP. V
    Încheierea şi modificarea contractelor
    ART. 11
    (1) Beneficiarul trebuie să prezinte, după caz, înainte de încheierea contractului cu A.P.I.A., contractul/contractele încheiat/încheiate cu organismul/organismele de punere în aplicare şi calendarul acţiunilor pentru perioada de punere în aplicare a programului.
    (2) Beneficiarul retransmite la A.P.I.A., cu 30 de zile calendaristice înainte de începutul fiecărui trimestru contractual, calendarul detaliat al acţiunilor pentru următorul trimestru. Atunci când intervin modificări în raport cu acest calendar provizoriu, beneficiarul transmite, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, o estimare a datelor sau perioadelor de realizare a acţiunilor prevăzute în program. În absenţa comunicării acestor informaţii, costurile acţiunilor respective pot fi considerate neeligibile.
    (3) A.P.I.A. transmite M.A.D.R. copii ale contractelor în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora.

    ART. 12
    (1) După încheierea contractelor de finanţare, solicitarea de modificare a programelor se poate realiza cel mai târziu înainte de depunerea cererii finale de plată.
    (2) Propunerile de modificare nu trebuie să afecteze obiectivele globale ale programelor, să fie justificate în mod corespunzător şi să nu se depăşească valoarea totală aprobată a sprijinului.
    (3) Propunerea de modificare a programelor se aprobă sau se respinge, după caz, de către A.P.I.A., în termen de 15 zile de la solicitare.
    (4) Sunt acceptate în mod automat modificările minore, aşa cum sunt menţionate în Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, respectiv:
    a) variaţii în repartizarea cheltuielilor în limita a 20% a costurilor aprobate iniţial pentru fiecare acţiune, cu condiţia ca valoarea totală a sprijinului aprobat pentru program să nu fie depăşită;
    b) schimbarea locului de realizare a evenimentelor care se realizează în aceeaşi regiune;
    c) înlocuirea unui eveniment/târg/expoziţie aprobate cu altele similare în limita sumei maxime aprobate pentru evenimentul iniţial;
    d) înlocuirea materialelor de informare şi promoţionale cu altele de acelaşi tip sau similare (tirbuşoane cu picurătoare, tricouri cu şorţuri, cataloage cu fişe sau broşuri etc);
    e) înlocuirea/modificarea mijloacelor de diseminare a informaţiei (canale TV, reviste etc.);

    (5) Acceptarea modificărilor majore, care nu se încadrează în categoria modificărilor minore, necesită aprobarea A.P.I.A. prin încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare.
    (6) Beneficiarii notifică A.P.I.A. privind schimbările majore cu cel puţin 15 zile înainte de realizarea acţiunii, pentru asigurarea timpului necesar încheierii actului adiţional.

    CAP. VI
    Depunerea cererilor de plată şi autorizarea plăţilor
    ART. 13
    (1) Plata sprijinului financiar U.E. se poate efectua după cum urmează: plată în avans, plată intermediară şi a soldului, pe baza cererii de plată depuse la A.P.I.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, însoţită de documentele justificative.
    (2) Cererea de plată poate fi modificată în orice moment după prezentarea sa, în cazul unor erori evidente recunoscute de A.P.I.A., situaţie în care beneficiarul va transmite la A.P.I.A. cererea de plată corectată.
    (3) A.P.I.A. poate să respingă cheltuielile propuse în baza caracterului excesiv sau să le plafoneze la un nivel inferior faţă de propunerea iniţială a beneficiarului.
    (4) Plata sprijinului financiar U.E. se poate efectua în avans pe baza cererii de plată şi numai după constituirea la dispoziţia A.P.I.A. a garanţiei stabilită conform prevederilor alin. (3) art. 26 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150, în valoare de 110% din suma a cărei plată se cere în avans. Dovada constituirii garanţiei trebuie depusă la A.P.I.A. împreună cu cererea de plată în avans, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (5) În cursul anului contractual beneficiarul poate depune una sau mai multe cereri de plată în avans, iar fiecare cerere de plată în avans poate fi depusă înainte de realizarea oricărei acţiuni. Valoarea maximă totală anuală a avansului este de 30% din valoarea sprijinului financiar anual al contribuţiei U.E. şi se acordă pentru fiecare etapă contractuală.
    (6) Justificarea avansului se poate face de beneficiar pe parcursul întregului an contractual şi cel mai târziu, la data depunerii cererii de plată a soldului anual.
    (7) Anual, până la data de 15 noiembrie, fiecare beneficiar care a primit avans este obligat să depună la A.P.I.A. următoarele informaţii pentru fiecare program:
    - declaraţiile de cheltuieli care justifică utilizarea avansurilor până la 15 octombrie, împreună cu documentele justificative aferente;
    – o confirmare a soldului corespunzător avansurilor rămase neutilizate la 15 octombrie.

    (8) Garanţia aferentă sumelor acordate în avans se restituie beneficiarului, la cererea acestuia, după stabilirea dreptului definitiv la sprijinul financiar din partea U.E. primit în avans, atunci când A.P.I.A. constată că valoarea cheltuielilor reale care corespund contribuţiei din partea U.E. depăşeşte valoarea avansului, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150, ale art. 26 şi art. 27 din secţiunea 4: Garanţiile legate de avansuri din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014.
    (9) În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul poate depune la A.P.I.A. cereri de plată intermediară a contribuţiei U.E. până la sfârşitul lunii calendaristice care urmează după fiecare trimestru al anului contractual, însoţită de documente justificative. Dosarul cererii de plată este însoţit de documente justificative şi de dovada efectuării plăţii de către beneficiar către organismul de punere în aplicare şi/sau către furnizorii de servicii până la data depunerii cererii de plată. Depunerea cererii de plată intermediară este opţională. Cererea de plată intermediară vizează acţiunile realizate de către beneficiar, inclusiv de organismul de punere în aplicare şi subcontractanţi, în trimestrul de referinţă şi/sau în trimestrele anterioare, pentru care A.P.I.A. nu a rambursat cheltuieli.
    (10) Cererea de plată intermediară reprezintă solicitarea la rambursare a sprijinului financiar aferent acţiunilor realizate şi plătite de beneficiar, evidenţiate prin extrasul de cont, către toţi subcontractanţii/angajaţii, inclusiv cheltuielile generale, de personal, transport, cazare, diurnă până la data depunerii cererii de plată intermediară. Dacă acţiunile sunt realizate de un organism de punere în aplicare, beneficiarul prezintă în susţinerea cererii de plată intermediară şi toate documentele justificative care confirmă realizarea acţiunilor şi efectuarea plăţilor evidenţiate ca plătite în extrasul de cont, de către organismul de punere în aplicare către toţi subcontractanţii/angajaţii.
    (11) Dacă cererea de plată intermediară însoţită de documente justificative nu respectă în totalitate condiţiile precizate, A.P.I.A. va rambursa numai sprijinul financiar aferent cheltuielilor eligibile justificate corespunzător, cheltuielile nejustificate putând fi solicitate la următoarea cerere de plată sau cel târziu la sold. Împreună cu cererea de plată intermediară, beneficiarul depune în cadrul documentelor justificative şi un raport în care descrie acţiunile realizate şi menţionează cheltuielile care justifică plăţile pentru acţiunile realizate.
    (12) În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul depune la A.P.I.A. o cerere de plată a soldului, însoţită de documente justificative, în termen de maximum patru luni de la data finalizării acţiunilor anuale. Aceasta vizează acţiunile realizate în cadrul anului contractual şi plătite de beneficiar, respectiv de către organismul de punere în aplicare către subcontractanţi/angajaţi, până la data depunerii cererii de plată a soldului, evidenţiate în extrasul de cont, pentru care A.P.I.A. nu a rambursat sprijin financiar. Cu toate acestea, evaluarea anuală poate fi finalizată şi plătită până la data depunerii cererii de plată a soldului anual.
    (13) Depunerea cererii de plată a soldului anual însoţită de documente justificative este obligatorie, cu excepţia unei situaţii de forţă majoră, a unor circumstanţe excepţionale şi în cazurile prevăzute de art. 64 alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, dovedite cu documente justificative, sub sancţiunea considerării ca plăţi necuvenite a plăţilor efectuate în cadrul contractului, care se recuperează de către A.P.I.A. de la beneficiar conform prevederilor art. 40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150 şi a legislaţiei naţionale incidente.

    ART. 14
    (1) Termenele de plată pentru plăţile intermediare, avansuri şi solduri anuale sunt de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri corecte şi complete, însoţită de documentele justificative corespunzătoare. Cu toate acestea, termenul de plată a soldului poate fi suspendat, în orice moment al perioadei de 45 de zile lucrătoare pentru efectuarea plăţii, prin notificare adresată de A.P.I.A. beneficiarului de program, privind faptul că cererea acestuia nu este admisibilă, fie pentru că cererea nu este susţinută de documentele justificative solicitate, fie pentru că A.P.I.A. estimează ca fiind necesar să primească informaţii suplimentare sau să procedeze la efectuarea de verificări. Termenul începe să curgă din nou, de la data primirii informaţiilor solicitate, sau de la data verificărilor efectuate, care trebuie trimise sau, respectiv, efectuate în termen de 30 de zile de la data notificării, cu excepţia controalelor care vizează potenţiale nereguli sau fraude, situaţie în care termenul de suspendare a plăţii se prelungeşte conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    (2) Plata sprijinului financiar U.E se realizează către beneficiar, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea U.E. pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019 - 2023, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul U.E., precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, din bugetul M.A.D.R., de la cadrul capitolului 83.01 "Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", art. 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (F.E.G.A.)".
    (3) Beneficiarul deschide pe numele său un cont special, care se utilizează exclusiv pentru operaţiunile financiare legate de derularea programului şi care se alimentează cu sumele reprezentând sprijinul financiar U.E. şi cu sumele care reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului.
    (4) Creanţele părţilor, respectiv ale A.P.I.A. şi ale beneficiarului, care rezultă din executarea contractului pentru punerea în aplicare a programului nu pot fi compensate pe durata executării contractului cu alte creanţe ale aceloraşi părţi şi nu fac obiectul cesiunii de creanţă.
    (5) Cursurile de schimb utilizate de beneficiar şi A.P.I.A. pe parcursul derulării programului sunt cele precizate în anexa nr. 2 la ordin.
    (6) În caz de plată necuvenită, beneficiarul rambursează sumele primite drept sprijin plus dobânzile aferente calculate conform art. 40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150, cu modificările şi completările ulterioare şi ale legislaţiei naţionale incidente. Dobânda se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru beneficiar, termen care este indicat în ordinul de recuperare şi care nu poate depăşi 60 de zile, şi data rambursării sau a deducerii.
    (7) Valoarea dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere se calculează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În caz de fraudă sau de neglijenţe grave, beneficiarul rambursează diferenţa dublă dintre suma plătită iniţial şi suma datorată efectiv.
    (9) Sumele recuperate, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, se plătesc în contul A.P.I.A. şi sunt deduse de aceasta, în cadrul exerciţiului financiar, din cheltuielile finanţate de Fondul European de Garantare Agricolă, proporţional cu participarea financiară a U.E.

    CAP. VII
    Evitarea dublei finanţări
    ART. 15
        Pentru acelaşi beneficiar, aceeaşi ţară/piaţă vizată de program şi aceleaşi acţiuni ce se desfăşoară în aceeaşi perioadă de implementare, nu se acordă sprijin financiar unei acţiuni care beneficiază de sprijin în baza art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi de promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008.

    ART. 16
        Personalul M.A.D.R. şi A.P.I.A cu atribuţii în selectarea programelor, autorizarea plăţii sprijinului financiar şi controlul modului de realizare a acţiunilor efectuează verificările necesare pentru evitarea dublei finanţări, în etapele de selecţie, contractare şi implementare a programelor.

    CAP. VIII
    Dispoziţii privind controlul
    ART. 17
    (1) Controlul modului de realizare a acţiunilor pe durata programului, pentru acţiunile care au loc pe teritoriul României, se realizează de către personalul A.P.I.A. cu atribuţii în acest sens.
    (2) Pentru acţiunile derulate în România şi în exteriorul teritoriului naţional, A.P.I.A. va avea în vedere orice element care confirmă realizarea acţiunii: fotografii, articole şi comunicate de presă, spoturi publicitare difuzate prin reţele TV locale, infograme transmise pe bază de protocol de reprezentanţii birourilor de promovare comercială şi economică ale României din cadrul ambasadelor şi consulatelor în ţările vizate de programe, facturi achitate, extrase din presa locală, confirmări din partea organizatorilor de târguri şi expoziţii, lanţuri de magazine sau restaurante unde se desfăşoară acţiuni de informare şi promovare, rapoarte trimestriale/anuale comunicate de beneficiar, rapoarte de evaluare externă.

    ART. 18
    (1) Beneficiarul şi, după caz, organismul/organismele de punere în aplicare ţin o evidenţă contabilă analitică ce permite identificarea veniturilor şi cheltuielilor aferente executării acţiunilor prevăzute în program. Acesta este obligat să faciliteze efectuarea controalelor în orice moment, să nu le obstrucţioneze în niciun fel şi să pună la dispoziţia Comisiei Europene, A.P.I.A. sau a organismului împuternicit de aceasta prin cerere de asistenţă administrativă, precum şi a M.A.D.R. toate informaţiile şi documentele necesare pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor care le revin în realizarea programului de promovare.
    (2) Funcţionarii desemnaţi de Comisia Europeană, M.A.D.R., A.P.I.A. sau de organismul împuternicit de aceasta prin cerere de asistenţă administrativă pot să efectueze, în orice moment, controale tehnice şi contabile care să permită urmărirea evoluţiei realizării acţiunilor prevăzute în program, în cadrul cărora pot studia datele contabile şi alte documente utilizate în timpul procedurilor de control şi să realizeze copii sau extrase din acestea.
    (3) Persoanele desemnate de A.P.I.A., M.A.D.R., agenţii mandataţi ai Comisiei Europene şi Curţii de Conturi au, în egală măsură, acces la registre şi la orice alte documente referitoare la plăţile efectuate în cadrul contractului încheiat între beneficiar şi A.P.I.A, de la momentul semnării acestuia şi până la expirarea unei perioade de 5 ani de la finele anului în care a luat sfârşit programul.
    (4) Comisia Europeană poate în orice moment să ia parte la controalele organizate de autorităţile naţionale competente şi poate efectua orice control suplimentar pe care îl consideră necesar.
    (5) Controlul ex-post se realizează conform legislaţiei şi procedurilor specifice de structura de specialitate din cadrul M.A.D.R.

    CAP. IX
    Monitorizare şi comunicări către Comisia Europeană
    ART. 19
        În vederea evaluării impactului programelor de promovare a vinurilor se acceptă rapoartele de evaluare întocmite de către beneficiarul sprijinului financiar sau de un organism extern independent cu expertiză în domeniu, selectat printr-o procedură concurenţială. Cerinţele minime ale raportului de evaluare sunt precizate în Ghidul solicitantului - Măsura de promovare a vinurilor.

    ART. 20
    (1) Monitorizarea programelor se realizează în cadrul grupurilor de monitorizare a programelor, constituite de M.A.D.R. din reprezentanţi ai M.A.D.R., A.P.I.A. şi beneficiarilor, care se reunesc periodic pentru a monitoriza stadiul de execuţie a programelor.
    (2) A.P.I.A. furnizează grupului de monitorizare, pentru fiecare program, calendarul acţiunilor prevăzute, copii ale rapoartelor intermediare şi anuale primite de la beneficiari, copii ale documentelor privind controalele efectuate, copii ale documentelor de aplicare a sancţiunilor, dacă este cazul, etc.

    ART. 21
        Comunicările către Comisia Europeană privind previziunile şi executarea programelor de promovare vor fi făcute de M.A.D.R. şi A.P.I.A în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 cu completările ulterioare şi ale Regulamentului (UE) nr. 2016/1.150 cu modificările şi completările ulterioare, prin persoanele desemnate în acest sens.


                                        -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Petre Larisa
21 Februarie 2019
Norme metodologice
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016