Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 25 mai 2011  cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 25 mai 2011 cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 2 iunie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi noţiunile folosite au semnificaţia definitã în conformitate cu prevederile titlului III "Asistenţa medicalã primarã" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 2
    Asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã a colectivitãţilor locale arondate, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicinã de familie, se realizeazã prin intermediul centrelor de permanenţã.
    ART. 3
    Centrele de permanenţã se înfiinţeazã şi funcţioneazã în una dintre urmãtoarele forme de organizare a activitãţii medicale în sistemul sanitar:
    a) centre de permanenţã fixe;
    b) centre de permanenţã mobile.
    ART. 4
    (1) Centrele de permanenţã fixe sunt unitãţi sanitare cu sediul stabil, fãrã personalitate juridicã, în cadrul cãrora se asigurã continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã pentru pacienţii din zona arondatã, dupã cum urmeazã:
    a) la sediul centrelor de permanenţã;
    b) la sediul centrelor de permanenţã, precum şi la domiciliul pacienţilor, în situaţia în care acestea au la dispoziţie autospeciale de consultaţii la domiciliu.
    (2) Centrele de permanenţã mobile sunt forme de organizare a activitãţii medicale în cadrul cãrora se asigurã continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã pentru pacienţii din zona arondatã, prin deplasarea medicului de familie la domiciliul pacientului, cu autospeciale de consultaţii la domiciliu.
    ART. 5
    (1) Centrele de permanenţã funcţioneazã în regim de gardã.
    (2) În zilele lucrãtoare, garda se instituie în centrul de permanenţã între orele 15,00-8,00 şi numai dupã terminarea programului stabilit pentru activitatea curentã a medicilor de familie în cadrul cabinetelor de medicinã de familie din zonele arondate.
    (3) În cazul în care în localitãţile arondate centrului de permanenţã medicii de familie au şi program de dupã-amiazã în contract cu casele de asigurãri de sãnãtate pentru furnizarea de servicii medicale, serviciul de gardã începe la ora 15,00, iar medicii desemnaţi în gardã nu vor avea în aceeaşi zi cu serviciul de gardã program de cabinet de dupã-amiazã. În cadrul contractului cu casele de asigurãri de sãnãtate serviciile acordate sunt numai pentru persoanele înscrise pe lista medicului respectiv, iar serviciile în regim de gardã se acordã tuturor persoanelor din teritoriul arondat centrului de permanenţã, indiferent pe lista cãrui medic de familie sunt înscrise.
    (4) În zilele de sâmbãtã, duminicã şi sãrbãtori legale, precum şi în zilele declarate libere de cãtre Guvernul României, garda începe de la ora 8,00 şi dureazã 24 de ore.
    (5) Zilele de gardã se stabilesc în funcţie de programul fiecãrui medic participant la serviciul de gardã, în timpul sãptãmânii, iar în zilele de sâmbãtã, duminicã şi sãrbãtori legale, garda de 24 de ore se poate împãrţi şi în ture de 12 ore, fiecare.
    ART. 6
    (1) În cadrul centrelor de permanenţã, continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã este asiguratã de medici de familie împreunã cu asistenţi medicali, care îşi exercitã profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Asistenţii medicali care participã la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale în centrele de permanenţã şi formeazã echipele de gardã sunt:
    a) asistenţii medicali angajaţi ai cabinetelor medicale care intrã în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã, derulat cu casele de asigurãri de sãnãtate;
    b) asistenţii medicali angajaţi pe bazã de contract numai pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale în regim de gardã în centrele de permanenţã.
    ART. 7
    Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanenţã sunt urmãtoarele:
    a) asistenţã medicalã în afecţiunile acute şi urgenţele medico-chirurgicale, în limitele competenţei medicului de familie şi posibilitãţilor tehnice, prevãzute în anexa nr. 1;
    b) trimitere cãtre alte specialitãţi în vederea internãrii, în situaţiile prevãzute la lit. a), care depãşesc competenţele medicului de familie;
    c) administrarea medicaţiei necesare tratamentului de urgenţã care se asigurã din trusa de urgenţã a centrului de permanenţã sau a cabinetului medical în cazul în care permanenţa se asigurã la cabinetul medical;
    d) eliberarea unei adeverinţe medicale pentru pacient, cu care se va prezenta a doua zi la medicul sãu de familie pentru prescrierea reţetei; în zilele de sâmbãtã, duminicã şi sãrbãtori legale, medicaţia se asigurã din trusa de urgenţã atât cât va fi necesar pacientului pânã ajunge la medicul sãu de familie.
    ART. 8
    (1) Serviciile medicale prevãzute la art. 7 se acordã tuturor persoanelor care le solicitã, indiferent de statutul de asigurat al acestora.
    (2) Serviciile medicale ulterioare celor acordate prin centrele de permanenţã, prevãzute la art. 7, se suportã din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, cu respectarea condiţiilor acordãrii pachetului de servicii de bazã, pachetului minimal de servicii medicale şi pachetului de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, dupã caz, la cabinetul medicului de familie pe lista cãruia este înscris pacientul sau în serviciile de primire a urgenţelor în cazul în care pacientul primeşte un bilet de trimitere.

    CAP. II
    Înfiinţarea centrelor de permanenţã

    ART. 9
    (1) Pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã se poate înfiinţa un centru de permanenţã prin voinţa liber exprimatã a minimum 2 medici de familie, titulari de cabinete de medicinã de familie, indiferent de forma de organizare, care pot coopta alţi medici de familie sau medici rezidenţi în medicina de familie în anul III de pregãtire, pentru a se constitui un grup de 7 medici.
    (2) În situaţia în care nu se poate respecta condiţia de a se constitui un grup de 7 medici pentru asigurarea serviciului în regim de gardã în centrele de permanenţã, se pot înfiinţa şi centre de permanenţã cu 5 sau 6 medici de familie dacã aceştia pot asigura funcţionalitatea centrului de permanenţã şi sunt de acord sã funcţioneze în aceastã formulã.
    (3) Centrele de permanenţã care sunt organizate şi funcţioneazã cu 5 sau 6 medici de familie vor funcţiona în continuare cu acelaşi numãr de medici dacã nu existã solicitãri de a fi cooptaţi alţi medici pentru efectuarea gãrzilor.
    (4) În situaţia în care un medic de familie, din motive obiective, este nevoit sã pãrãseascã grupul de 7 medici care participã la serviciul în regim de gardã în centrul de permanenţã, convenţia şi, implicit, centrul de permanenţã funcţioneazã în continuare dacã medicii rãmaşi considerã cã pot derula activitatea în centrul de permanenţã.
    (5) Situaţii obiective de pãrãsire a centrului de permanenţã pot fi: pierderea dreptului de practicã medicalã, vânzarea praxisului, îmbolnãvirea medicului, decesul.
    (6) În situaţia în care se doreşte înfiinţarea unui centru de permanenţã, dar numãrul medicilor din zonã este mai mic decât numãrul minim de 5, atunci pot fi cooptaţi medici de familie care nu sunt titulari de cabinet sau medici rezidenţi în medicina de familie în anul III de pregãtire pentru a constitui echipele de gardã necesare funcţionãrii centrului de permanenţã.
    ART. 10
    La constituirea echipelor de gardã pot participa medici de familie care îşi desfãşoarã activitatea:
    a) în zonele arondate centrului de permanenţã;
    b) în unitãţi sanitare care aparţin ministerelor cu reţea sanitarã proprie;
    c) în alte unitãţi administrativ-teritoriale decât cele arondate centrului de permanenţã.
    ART. 11
    (1) Condiţiile constituirii colectivului de medici şi asistenţi care asigurã continuitatea asistenţei medicale în regim de gardã în centrele de permanenţã, potrivit voinţei pãrţilor, sunt cuprinse în convenţia de asociere, încheiatã în formã scrisã şi cu respectarea prezentelor norme metodologice.
    (2) Convenţia de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã, prin centrele de permanenţã, cuprinde urmãtoarele elemente obligatorii:
    a) pãrţile semnatare;
    b) scopul asocierii;
    c) sediul în care îşi vor desfãşura activitatea echipele de gardã;
    d) medicul coordonator desemnat dintre medicii participanţi la serviciul de gardã;
    e) durata convenţiei de asociere şi modalitãţile de încetare a acesteia.
    (3) La stabilirea sediului în care îşi desfãşoarã activitatea echipele de gardã se au în vedere urmãtoarele:
    a) în situaţia în care echipele de gardã care asigurã continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul unui centru de permanenţã mobil, se consemneazã locaţia de la nivelul cãreia fiecare medic de familie participant la asociere asigurã continuitatea asistenţei medicale primare;
    b) în situaţia în care echipele de gardã asigurã continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã în condiţiile prevãzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se consemneazã sediile cabinetelor de medicinã de familie ale medicilor de familie participanţi la serviciul în regim de gardã;
    c) în situaţia în care unul dintre medicii participanţi la convenţia de asociere privind asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã dispune în cadrul cabinetului sãu de spaţiu corespunzãtor, îl poate pune la dispoziţia celorlalte echipe de gardã pentru derularea activitãţii;
    d) în situaţia în care spaţiul necesar activitãţii centrului de permanenţã este asigurat de consiliul local, se consemneazã locaţia respectivã.
    (4) Modelul-tip al convenţiei de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã este prevãzut în anexa nr. 2.
    ART. 12
    (1) Zonele în care se înfiinţeazã centre de permanenţã sunt stabilite de cãtre direcţiile de sãnãtate publicã, cu acordul caselor de asigurãri de sãnãtate şi al consiliilor locale sau la iniţiativa medicilor de familie din zonele respective.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenţã organizate în cadrul ministerelor cu reţea sanitarã proprie, care se înfiinţeazã în zonele stabilite de direcţiile medicale din structura ministerelor respective, cu acordul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, respectiv al Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
    ART. 13
    (1) Actul de înfiinţare a centrului de permanenţã îl constituie decizia de înfiinţare a centrului de permanenţã, emisã de direcţia de sãnãtate publicã.
    (2) Documentele în baza cãrora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţã fixe sunt urmãtoarele:
    a) convenţia de asociere a medicilor de familie;
    b) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmeazã sã funcţioneze centrul de permanenţã, dupã caz, de cãtre consiliile locale sau medicii de familie;
    c) autorizaţia sanitarã de funcţionare a structurii sanitare în care funcţioneazã centrul de permanenţã sau raportul de inspecţie sanitarã solicitate de consiliul local sau medicii de familie, dupã caz, prin care se confirmã îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevãzute de lege;
    d) dupã caz, copii ale contractelor de muncã sau ale contractelor de prestãri de servicii pentru personalul medical care participã la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã;
    e) documente care sã ateste pregãtirea profesionalã a personalului medical şi dreptul acestuia de a profesa, în condiţiile prevãzute de actele normative în vigoare;
    f) dupã caz, acordul serviciului de ambulanţã judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov ori hotãrârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţã a autospecialelor de consultaţii la domiciliu.
    (3) Documentele în baza cãrora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţã mobile sunt urmãtoarele:
    a) convenţia de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã;
    b) acordul serviciului de ambulanţã judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov sau, dupã caz, hotãrârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţã mobil a autospecialelor de consultaţii la domiciliu;
    c) dupã caz, copii ale contractelor de muncã sau ale contractelor de prestãri de servicii pentru personalul medical care participã la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã;
    d) documente care sã ateste pregãtirea profesionalã a personalului medical şi dreptul acestora de a profesa, în condiţiile prevãzute de actele normative în vigoare.
    (4) Direcţiile medicale din structura ministerelor şi instituţiilor din sistemul asigurãrilor de sãnãtate a apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti exercitã aceleaşi atribuţii ca şi cele ale direcţiilor de sãnãtate publicã, prevãzute în prezentele norme, privind centrele de permanenţã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale din reţelele acestor ministere şi instituţii, înfiinţate şi organizate în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2).
    ART. 14
    Decizia de înfiinţare a centrului de permanenţã se autorizeazã de directorul executiv al direcţiei de sãnãtate publicã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, şi cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele elemente:
    a) denumirea centrului de permanenţã;
    b) tipul centrului de permanenţã;
    c) sediul centrului de permanenţã; în situaţia centrelor de permanenţã mobile cu locaţia în cabinetele medicilor de familie ce participã la serviciul de gardã, se va consemna locaţia de la nivelul cãreia medicul de familie va asigura continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã;
    d) zonele arondate centrului de permanenţã;
    e) personalul medical care asigurã continuitatea asistenţei medicale în regim de gardã în cadrul centrului de permanenţã, cu menţionarea gradului profesional al acestuia;
    f) coordonatorul centrului de permanenţã;
    g) data începerii activitãţii centrului de permanenţã.
    ART. 15
    (1) Coordonatorul centrului de permanenţã asigurã coordonarea activitãţii acestuia din punct de vedere administrativ.
    (2) Raporturile dintre coordonatorul centrului de permanenţã şi ceilalţi medici de familie ai centrului de permanenţã nu implicã nicio subordonare în plan profesional, medicii de familie având drept de iniţiativã şi de decizie în exercitarea actului medical şi deplina rãspundere faţã de acesta.
    ART. 16
    Pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã, medicii de familie organizaţi în una dintre formele de exercitare a profesiei, potrivit legii, pot angaja ca salariaţi medici de familie, medici rezidenţi în medicina de familie în anul III de pregãtire, precum şi asistenţi medicali, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, sau pot încheia cu aceştia contracte de prestãri de servicii.

    CAP. III
    Organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţã

    ART. 17
    (1) Centrele de permanenţã pot funcţiona:
    a) într-un spaţiu pus la dispoziţie de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale;
    b) într-un cabinet medical pus la dispoziţie de unul dintre medicii de familie asociaţi, în cazul în care este disponibil un alt spaţiu decât cel destinat activitãţii zilnice derulate în acel cabinet, cu circuite separate;
    c) prin rotaţie, în cabinetele medicale ale medicilor de familie asociaţi.
    (2) În cazul în care centrele de permanenţã funcţioneazã în spaţii puse la dispoziţie de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, acestea trebuie sã îndeplineascã:
    a) normele privind structura funcţionalã a cabinetelor medicale, prevãzute de actele normative în vigoare;
    b) standardele minimale privind dotarea centrelor de permanenţã fixe, prevãzute în anexa nr. 3.
    (3) Existenţa condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale, precum şi a dotãrii minime necesare funcţionãrii centrelor de permanenţã se verificã de cãtre inspectorii direcţiilor de sãnãtate publicã, conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) Centrele de permanenţã care funcţioneazã în spaţii puse la dispoziţie de autoritãţile administraţiei publice locale vor face dovada conformãrii la normele igienico-sanitare şi de sãnãtate publicã, precum şi a dotãrii minime necesare, în baza raportului de inspecţie sanitarã al direcţiilor de sãnãtate publicã.
    ART. 18
    (1) Centrul de permanenţã funcţioneazã cu un numãr de 5-7 medici de familie şi 5-7 asistenţi medicali.
    (2) În cadrul centrului de permanenţã, garda este asiguratã în mod obligatoriu de o echipã medicalã formatã din medic de familie şi asistent medical.
    (3) Echipa medicalã prevãzutã la alin. (2) acordã servicii medicale în regim de gardã tuturor persoanelor din teritoriul arondat centrului de permanenţã, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicinã de familie.
    ART. 19
    (1) În situaţia în care centrul de permanenţã are la dispoziţie o autospecialã de consultaţii la domiciliu, activitatea medicilor de familie în afara acestui centru este coordonatã de cãtre dispeceratul medical de urgenţã dupã cum urmeazã:
    a) în situaţia în care pacientul sau aparţinãtorii acestuia se adreseazã dispeceratului medical de urgenţã prin numãrul unic de apel 112, iar din informaţiile obţinute se apreciazã cã starea pacientului nu este criticã, dispeceratul medical de urgenţã solicitã deplasarea la domiciliu a medicului de familie care efectueazã serviciul în regim de gardã în cadrul centrului de permanenţã;
    b) în situaţia în care pacientul sau aparţinãtorii acestuia se adreseazã direct centrului de permanenţã, solicitând acordarea unei consultaţii la domiciliu, medicul de familie care efectueazã serviciul în regim de gardã în centrul de permanenţã se deplaseazã la domiciliul pacientului numai cu acordul dispeceratului medical de urgenţã.
    (2) În perioada în care medicul de familie se deplaseazã la domiciliul pacientului, la nivelul centrului de permanenţã îşi desfãşoarã activitatea asistentul medical, în limita competenţei sale. Dacã în aceastã situaţie la sediul centrului de permanenţã se prezintã un pacient, acesta va aştepta întoarcerea medicului de familie din misiune, sub supravegherea asistentului medical. În situaţia în care starea pacientului este criticã, asistentul medical anunţã dispeceratul medical de urgenţã prin numãrul unic de apel 112 şi acordã primul ajutor, potrivit competenţelor pe care le deţine, pânã la sosirea echipajului medical de urgenţã.
    ART. 20
    Autospecialele de consultaţii medicale la domiciliu care sunt la dispoziţia centrelor de permanenţã staţioneazã, între deplasãrile la domiciliul pacienţilor, dupã caz, la sediul:
    a) serviciului de ambulanţã judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov, staţiilor ori substaţiilor acestora;
    b) centrelor de permanenţã.
    ART. 21
    Dacã în urma consultaţiei la domiciliul pacientului, acordatã de medicul de familie care asigurã continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã în cadrul centrului de permanenţã, cazul s-a rezolvat, medicul de familie se întoarce la centrul de permanenţã.
    ART. 22
    Autospecialele de consultaţii la domiciliu care sunt puse la dispoziţia centrelor de permanenţã sunt asigurate, dupã caz, de cãtre:
    a) serviciul de ambulanţã judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov;
    b) consiliul local.
    ART. 23
    Autospecialele de consultaţii la domiciliu vor fi conduse numai de cãtre urmãtoarele categorii de personal:
    a) şofer ambulanţier, angajat al serviciului de ambulanţã judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov, în situaţia în care autospeciala este pusã la dispoziţia centrului de permanenţã de cãtre serviciul de ambulanţã judeţean şi al municipiului Bucureşti-Ilfov;
    b) conducãtor auto angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, dacã autospeciala este pusã la dispoziţia centrului de permanenţã de cãtre consiliul local.

    CAP. IV
    Finanţarea activitãţilor desfãşurate în centrele de permanenţã

    ART. 24
    (1) Activitatea desfãşuratã în centrele de permanenţã se finanţeazã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sãnãtãţii, de la capitolul 66.01 "Sãnãtate", titlul 51 "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.11 "Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate".
    (2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizeazã pentru plata medicilor de familie şi asistenţilor medicali care participã la constituirea echipelor de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã în condiţiile prevãzute de prezentele norme metodologice.
    ART. 25
    Costurile aferente medicamentelor şi materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenţã ale centrelor de permanenţã care funcţioneazã în spaţii puse la dispoziţie de consiliile locale se suportã prin bugetul Ministerului Sãnãtãţii, din fondurile alocate Programului de urgenţã prespitaliceascã.
    ART. 26
    Serviciul de ambulanţã judeţean şi al municipiului Bucureşti-Ilfov asigurã:
    a) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi operare a autospecialelor pentru consultaţii la domiciliu, puse la dispoziţia centrelor de permanenţã;
    b) cheltuielile salariale ale şoferilor autosanitarelor/ ambulanţieri care conduc autospecialele puse la dispoziţia centrelor de permanenţã.

    CAP. V
    Documentele necesare desfãşurãrii activitãţii centrelor de permanenţã

    ART. 27
    Documentele medicale utilizate în centrele de permanenţã în care serviciul în regim de gardã se desfãşoarã într-un spaţiu unic sunt urmãtoarele:
    a) registrul de consultaţii;
    b) jurnalul de bord al autospecialelor de consultaţii la domiciliu;
    c) bilete de trimitere, adeverinţe medicale, dupã caz;
    d) fişa de consum a medicamentelor şi materialelor sanitare pe gardã, detaliatã pe tipuri de medicamente şi materiale sanitare, semnatã şi parafatã de medicul de familie care a asigurat garda.
    ART. 28
    Rapoartele de activitate ale centrelor de permanenţã în care serviciul în regim de gardã se desfãşoarã într-un spaţiu unic sunt urmãtoarele:
    a) raportul activitãţii medicale desfãşurate în timpul gãrzii;
    b) raportul lunar al activitãţii medicale desfãşurate în centrul de permanenţã;
    c) raportul lunar al consumurilor de medicamente şi materiale sanitare înregistrate pe centru de permanenţã.
    ART. 29
    Documentele justificative privind prezenţa personalului medical care asigurã continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã în care serviciul în regim de gardã se desfãşoarã într-un spaţiu unic sunt urmãtoarele:
    a) condica de prezenţã pentru activitatea de gardã;
    b) foaia colectivã de prezenţã a personalului medical.

    CAP. VI
    Atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţã

    ART. 30
    Atribuţiile direcţiilor de sãnãtate publicã privind funcţionarea centrelor de permanenţã sunt urmãtoarele:
    a) sã emitã deciziile de înfiinţare a centrelor de permanenţã;
    b) sã realizeze arondarea teritorialã a localitãţilor la centrele de permanenţã;
    c) sã identifice medicii de familie care îşi exprimã opţiunea de a participa la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã;
    d) sã asigure finanţarea prin transfer la serviciile de ambulanţã judeţene şi a municipiului Bucureşti-Ilfov pentru dotarea cu medicamente şi materiale sanitare a truselor de urgenţã ale centrelor de permanenţã, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4, şi sã asigure refacerea stocurilor;
    e) sã asigure instruirea personalului medical cu privire la acordarea asistenţei medicale în urgenţele medico-chirurgicale;
    f) sã realizeze îndrumarea metodologicã a personalului medical care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul centrelor de permanenţã;
    g) sã verifice existenţa condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale, precum şi a dotãrii minime necesare funcţionãrii centrelor de permanenţã şi sã emitã raportul de inspecţie sanitarã prin care se confirmã îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevãzute de lege;
    h) sã efectueze controlul organizãrii şi desfãşurãrii activitãţii în centrele de permanenţã;
    i) sã înmâneze, la momentul efectuãrii controlului, sau, dupã caz, sã comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicinã de familie procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuãrii controalelor în termen de 3 zile lucrãtoare de la data efectuãrii controlului;
    j) sã întocmeascã şi sã transmitã Ministerului Sãnãtãţii, pânã la data de 25 a lunii în curs pentru luna precedentã, raportul activitãţii desfãşurate în cadrul centrelor de permanenţã.
    ART. 31
    Atribuţiile caselor de asigurãri de sãnãtate privind funcţionarea centrelor de permanenţã sunt urmãtoarele:
    a) sã încheie contracte distincte cu cabinetele de medicinã de familie ai cãror titulari/reprezentanţi legali au constituit echipele de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã, în limita sumelor primite prin transferuri din bugetul Ministerului Sãnãtãţii;
    b) sã deconteze cabinetelor de medicinã de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontãrii, contravaloarea orelor de gardã efectuate în centrele de permanenţã, cu sau fãrã cheltuieli de administrare şi funcţionare, dupã caz;
    c) sã efectueze controlul organizãrii şi desfãşurãrii activitãţii în centrele de permanenţã, în colaborare cu direcţiile de sãnãtate publicã, în limita competenţelor;
    d) sã înmâneze la momentul efectuãrii controlului sau, dupã caz, sã comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicinã de familie procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuãrii controalelor în termen de 3 zile lucrãtoare de la data efectuãrii controlului.
    ART. 32
    Atribuţiile serviciilor de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov privind funcţionarea centrelor de permanenţã sunt urmãtoarele:
    a) sã asigure autospecialele necesare centrelor de permanenţã pentru efectuarea consultaţiilor la domiciliu şi, pe bazã de documente justificative, medicamentele şi materialele sanitare din trusele de urgenţã;
    b) sã asigure funcţionarea, întreţinerea şi dotarea autospecialelor de consultaţii la domiciliu;
    c) sã asigure încadrarea şoferilor autosanitarelor/ ambulanţieri pentru autospecialele de consultaţii la domiciliu;
    d) sã evidenţieze distinct activitatea de transport sanitar efectuat de autospecialele de consultaţii la domiciliu în cadrul raportãrii activitãţii cãtre casele de asigurãri de sãnãtate;
    e) sã coordoneze, prin dispeceratul medical de urgenţã, activitatea medicului de familie în afara centrului de permanenţã;
    f) sã întocmeascã graficul de lucru pentru şoferii autosanitarelor/ambulanţieri ai autospecialelor de consultaţii la domiciliu.
    ART. 33
    Atribuţiile consiliilor locale privind funcţionarea centrelor de permanenţã sunt urmãtoarele:
    a) sã asigure spaţiile necesare desfãşurãrii activitãţii centrelor de permanenţã şi autorizarea lor;
    b) sã asigure personalul auxiliar, respectiv: îngrijitoare, paznic, registrator medical, dupã caz, dacã pun la dispoziţie spaţiul şi paza pentru cabinetele care participã la un centru de permanenţã, indiferent de forma de organizare a centrului de permanenţã;
    c) sã asigure dotarea minimalã necesarã funcţionãrii centrelor de permanenţã, dacã pun la dispoziţie spaţiul pentru centrul de permanenţã;
    d) sã asigure utilitãţile necesare funcţionãrii centrelor de permanenţã şi plata acestora, dacã pun la dispoziţie spaţiul pentru centrul de permanenţã.
    ART. 34
    Atribuţiile coordonatorului centrului de permanenţã sunt urmãtoarele:
    a) sã asigure coordonarea activitãţilor administrative şi organizatorice ale centrului de permanenţã;
    b) sã întocmeascã, prin consultarea medicilor de familie care îşi desfãşoarã activitatea în centrul de permanenţã, graficul gãrzilor şi sã îl transmitã casei de asigurãri de sãnãtate, direcţiei de sãnãtate publicã judeţene sau a municipiului Bucureşti, serviciului de ambulanţã judeţean ori al municipiului Bucureşti-Ilfov şi primãriilor unitãţilor administrativ-teritoriale interesate, pânã cel târziu la data de 30 a lunii în curs pentru luna urmãtoare;
    c) sã avizeze, pânã la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentã, foaia colectivã de prezenţã a medicilor de familie şi a asistenţilor medicali, care asigurã continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã în cadrul centrului de permanenţã cu sediu unic;
    d) sã întocmeascã şi sã transmitã direcţiilor de sãnãtate publicã, pânã la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentã, raportul lunar al activitãţii medicale desfãşurate în centrul de permanenţã cu sediul unic; raportul de activitate se va întocmi în baza indicatorilor de activitate ai centrului de permanenţã;
    e) sã întocmeascã şi sã transmitã direcţiilor de sãnãtate publicã, pânã la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentã, raportul lunar al consumurilor de medicamente şi materiale sanitare înregistrate pe centrul de permanenţã cu sediul unic şi sã solicite refacerea stocurilor;
    f) sã asigure repartizarea corectã, pe baza consumurilor înregistrate de medicamente şi materiale sanitare necesare funcţionãrii centrelor de permanenţã cu sediu unic;
    g) sã verifice întreţinerea dotãrilor centrului de permanenţã cu sediu unic şi sã monitorizeze utilizarea corespunzãtoare a acestora, informând direcţia de sãnãtate publicã în cazul apariţiei unor disfuncţionalitãţi;
    h) sã predea la casa de asigurãri de sãnãtate raportãrile privind numãrul de ore de gardã efectuate de tot personalul centrului de permanenţã cu sediu unic, în vederea decontãrii acestor servicii.
    ART. 35
    Obligaţiile cabinetelor medicale sau ale medicilor de familie care asigurã continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrele de permanenţã sunt urmãtoarele:
    a) sã afişeze la cabinetul de medicinã de familie în care îşi desfãşoarã activitatea urmãtoarele date:
    (i) centrul de permanenţã sau, dupã caz, cabinetul de medicinã de familie care asigurã rezolvarea situaţiilor de urgenţã în afara programului de activitate;
    (ii) numãrul de telefon al centrului de permanenţã sau, dupã caz, al cabinetului de medicinã de familie;
    (iii) programul fiecãruia dintre medicii care îşi desfãşoarã activitatea în centrul de permanenţã;
    (iv) numãrul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenţã;
    b) sã respecte programul corespunzãtor graficului de gãrzi întocmit. Schimbarea programului de gardã se poate face numai în situaţii deosebite, cu înştiinţarea coordonatorului centrului de permanenţã şi serviciului de ambulanţã judeţean şi al municipiului Bucureşti-Ilfov;
    c) sã întocmeascã şi sã transmitã coordonatorului centrului de permanenţã, pânã la data de 10 a lunii în curs, pentru luna precedentã, desfãşurãtoarele privind activitatea efectuatã, în cazul centrelor de permanenţã cu sediu unic;
    d) sã ţinã evidenţa consumurilor de medicamente şi materiale sanitare, sã întocmeascã şi sã transmitã coordonatorului centrului de permanenţã, pânã la data de 10 a lunii în curs, pentru luna precedentã, raportul privind consumurile înregistrate, în cazul centrelor de permanenţã cu sediu unic;
    e) sã prezinte casei de asigurãri de sãnãtate, în primele 10 zile lucrãtoare ale lunii urmãtoare, pentru luna precedentã, urmãtoarele documente în vederea decontãrii activitãţii medicale:
    (i) factura cuprinzând contravaloarea orelor de gardã efectuate;
    (ii) borderoul centralizator al activitãţii desfãşurate în centrul de permanenţã, în format electronic şi pe suport hârtie, parafat, ştampilat, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5;
    f) sã acorde necondiţionat serviciile medicale prevãzute la art. 7 tuturor persoanelor care le solicitã, pe toatã durata gãrzii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementeazã activitatea medicalã;
    g) sã asigure consultaţia medicalã la domiciliul pacientului, la solicitarea dispeceratului medical de urgenţã, în situaţia în care centrul de permanenţã are la dispoziţie o autospecialã de consultaţii la domiciliu. În situaţia în care solicitarea de deplasare la domiciliu a medicului de familie este adresatã direct centrului de permanenţã de cãtre pacient sau aparţinãtori, deplasarea se face numai cu acordul dispeceratului medical de urgenţã;
    h) sã solicite, atunci când considerã cã starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgenţã, intervenţia unui echipaj medical de urgenţã pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulanţe de transport cu asistent medical, ambulanţier ori însoţitor, dupã caz;
    i) sã informeze dispeceratul medical de urgenţã imediat dupã rezolvarea cazului pentru obţinerea acordului de a reveni la sediul centrului de permanenţã;
    j) sã completeze documentele şi rapoartele de activitate specifice centrului de permanenţã;
    k) sã respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    CAP. VII
    Condiţii specifice pentru stabilirea relaţiilor contractuale dintre casele de asigurãri de sãnãtate şi cabinetele de medicinã de familie ai cãror titulari/reprezentanţi legali au constituit echipele de gardã ce asigurã continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã

    ART. 36
    (1) Cabinetele de medicinã de familie ai cãror medici de familie titulari/reprezentanţi legali au constituit echipele de gardã ce asigurã continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã încheie contracte distincte cu casele de asigurãri de sãnãtate, în baza urmãtoarelor documente:
    a) cerere semnatã şi ştampilatã de medicul de familie, titular al cabinetului medical/reprezentant legal;
    b) autorizaţie sanitarã de funcţionare sau, dupã caz, raportul de inspecţie eliberatã/eliberat de cãtre direcţia de sãnãtate publicã, prin care se confirmã îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevãzute de lege;
    c) decizia de înfiinţare a centrului de permanenţã;
    d) autorizaţia de liberã practicã pentru personalul mediu sanitar şi/sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru medicii de familie care asigurã serviciul în regim de gardã prin centrele de permanenţã;
    e) copii ale contractelor de muncã sau ale contractelor de prestãri de servicii ale personalului medical care participã la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã;
    f) dovada asigurãrii de rãspundere civilã în domeniul medical, valabilã pe toatã perioada derulãrii contractului pentru tot personalul medical care participã la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţã;
    g) pentru rezidenţii în anul III în medicinã de familie, o adeverinţã de la medicul la care îşi desfãşoarã practica, care atestã nivelul de pregãtire profesionalã şi anul de pregãtire;
    h) cont deschis la Trezoreria Statului sau la o bancã.
    (2) În cazul în care apare o modificare în componenţa echipelor de gardã ce participã la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã, în cadrul unui centru de permanenţã, aşa cum prevede art. 9, modificarea va fi consemnatã printr-un act adiţional.
    ART. 37
    Modelul contractului pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã este prevãzut în anexa nr. 6.
    ART. 38
    (1) Venitul medicilor de familie şi al asistenţilor medicali care participã la constituirea echipelor de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã se constituie din sumele obţinute prin înmulţirea valorii de referinţã a tarifului orar, ajustat corespunzãtor calitãţii de coordonator al centrului de permanenţã şi cu procentul corespunzãtor cheltuielilor de administrare şi funcţionare, dupã caz, cu numãrul de ore de gardã efectuate de cãtre fiecare medic de familie şi asistent, în luna pentru care se face plata.
    (2) Pentru medicul de familie care îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţã, tariful orar se majoreazã cu 15%.
    ART. 39
    (1) Tariful orar pentru medicul de medicinã de familie este de 12,8 lei/orã.
    (2) Medicii de familie care participã la constituirea unui centru de permanenţã asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã, în cabinetul propriu sau prin rotaţie în spaţiul pus la dispoziţie de unul dintre medicii participanţi la convenţia de asociere, suportã şi cheltuielile de administrare şi funcţionare ale cabinetului, precum şi costurile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţã cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar prevãzut la alin. (1) se majoreazã cu 50%, adicã 6,4 lei/orã pentru fiecare medic de familie care îşi desfãşoarã activitatea în acel cabinet, indiferent dacã este titular, asociat sau medic angajat.
    (3) Tariful orar pentru asistenţii medicali care desfãşoarã serviciu în regim de gardã în cadrul centrelor de permanenţã se determinã în funcţie de salariul negociat care cuprinde toate sporurile şi contribuţiile aferente şi nu poate fi mai mic de 8 lei/orã.
    (4) Pentru veniturile realizate se calculeazã şi se vireazã cotele potrivit reglementãrilor legale în vigoare.

    CAP. VIII
    Controlul modului de organizare şi funcţionare a centrelor de permanenţã

    ART. 40
    (1) Controlul privind respectarea asigurãrii continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrele de permanenţã se exercitã de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sãnãtate publicã şi ai casei de asigurãri de sãnãtate, în funcţie de domeniul de competenţã.
    (2) Controlul prevãzut la alin. (1) va urmãri, în principal, urmãtoarele:
    a) respectarea de cãtre personalul medical a obligaţiilor care le revin în cadrul centrului de permanenţã;
    b) identificarea eventualelor disfuncţionalitãţi în activitatea centrului de permanenţã;
    c) verificarea stocurilor de medicamente şi a solicitãrilor de înlocuire pe baza fişelor de consum în centrele de permanenţã pe care le aprovizioneazã cu medicamente direcţiile de sãnãtate publicã.
    (3) Ca urmare a controalelor efectuate, se vor lua mãsurile legale care se impun. În cazul în care reprezentanţii direcţiilor de sãnãtate publicã şi ai caselor de asigurãri de sãnãtate identificã probleme care nu pot fi soluţionate la nivel local, acestea vor fi transmise autoritãţii şi instituţiilor ierarhic superioare, respectiv Ministerului Sãnãtãţii şi/sau Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, potrivit competenţelor legale.

    CAP. IX
    Monitorizarea şi evaluarea activitãţii centrelor de permanenţã

    ART. 41
    (1) La nivel local, monitorizarea şi evaluarea activitãţii centrelor de permanenţã se realizeazã lunar de cãtre direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cuprind, în principal, urmãtoarele elemente:
    a) analiza indicatorilor de activitate realizaţi de centrele de permanenţã;
    b) identificarea, analizarea şi soluţionarea, în limitele competenţelor instituţionale, a problemelor apãrute în cadrul organizãrii şi funcţionãrii centrelor de permanenţã;
    c) adoptarea mãsurilor de îmbunãtãţire a organizãrii şi funcţionãrii centrelor de permanenţã şi implementarea acestora.
    (2) Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a elabora trimestrial un raport privind activitatea tuturor centrelor de permanenţã, pe care îl vor transmite Ministerului Sãnãtãţii pânã cel târziu la data de 30 a lunii urmãtoare încheierii trimestrului.
    ART. 42
    Evaluarea activitãţii centrelor de permanenţã se realizeazã pe baza urmãtorilor indicatori care vor fi raportaţi direcţiilor judeţene de sãnãtate publicã şi a municipiului Bucureşti:
    1. indicatorii de activitate raportaţi de centrul de permanenţã:
    a) numãrul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrul de permanenţã;
    b) numãrul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrul de permanenţã, pe grupe de vârstã;
    c) numãrul de bolnavi pentru care s-a solicitat intervenţia unui echipaj de urgenţã;
    d) numãrul de bolnavi pentru care s-a solicitat ambulanţa de transport;
    e) numãrul de bolnavi pentru care s-a eliberat bilet de trimitere cãtre alte specialitãţi;
    f) numãrul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultaţie în regim de gardã la sediul centrului de permanenţã;
    g) numãrul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultaţie în regim de gardã la domiciliul pacientului;
    h) durata medie de rãspuns pentru solicitãrile în afara centrului de permanenţã;
    2. indicatori raportaţi de direcţiile de sãnãtate publicã:
    a) consumul de medicamente şi cheltuielile aferente;
    b) consumul de materiale sanitare şi cheltuielile aferente;
    c) numãrul personalului medical, pe categorii profesionale, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanenţã;
    3. indicatori raportaţi de cãtre primarul unitãţii administrativ-teritoriale:
    a) numãrul de centre de permanenţã care funcţioneazã în sedii asigurate de cãtre consiliile locale;
    b) numãrul autospecialelor de consultaţii la domiciliu puse la dispoziţia centrelor de permanenţã de cãtre consiliile locale;
    c) cheltuieli efectuate pentru asigurarea utilitãţilor;
    d) cheltuieli efectuate pentru asigurarea personalului auxiliar şi a pazei cabinetelor medicale care participã la constituirea centrelor de permanenţã, indiferent de forma de organizare şi sediu.

    CAP. X
    Dispoziţii finale

    ART. 43
    Centrele de permanenţã care sunt organizate şi funcţioneazã în sistemul de sãnãtate publicã se reorganizeazã în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    ART. 44
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    --------
la normele metodologice
-----------------------

                           LISTA
       cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale (cod verde)
       pentru care se pot acorda consultaţii de urgenţã de
       cãtre medicii de familie în cadrul centrelor de
           permanenţã sau la domiciliul pacienţilor

    1. Obstetricã-ginecologie
    - mai mult de 2 minute între contracţii (prima naştere)
    - mai mult de 5 minute între contracţii (la a II-a, a III-a naştere)
    - sângerare minorã, la sarcinã mai micã de 20 de sãptãmâni
    - crampe menstruale, sarcinã mai micã de 20 de sãptãmâni
    - dureri abdominale şi temperaturã, fãrã sarcinã, fãrã slãbiciuni
    - dureri nespecificate, fãrã sarcinã, fãrã slãbiciune
    - dureri neobişnuite, fãrã sarcinã, fãrã slãbiciune
    2. Boalã nediagnosticatã
    - febrã
    - ameţeli, dar nu slãbiciune
    - simptome neclare, dar nu slãbiciune
    - probleme psiho/sociale
    3. Arsuri termice/electrice
    - arsurã electricã cu electricitate casnicã (220 V), conştient, nu este cunoscut ca fiind cardiac
    - arsuri minore
    - cãdere de la o înãlţime mai micã de 3 m în urma electrocutãrii, conştient, fãrã semne de leziuni grave
    - implicat în accident/incident, fãrã simptome
    4. Accidente de scufundare
    - pacient conştient, fãrã dificultãţi în respiraţie sau alte simptome
    - leziuni minore dupã scufundare
    5. Muşcãturi de animale/Înţepãturi de insecte
    - înţepãturã de insectã de peste o orã, fãrã simptome generale
    - înţepãturã cu reacţie localã puternicã, fãrã reacţie generalã
    - muşcãturã de animal cu leziune tegumentarã
    6. Cãderi şi alte accidente
    - cãdere sub 3 metri (fãrã alte criterii de urgenţã)
    - plãgi şi contuzii, leziuni minore
    - implicat în accident, fãrã simptome
    7. Intoxicaţii la copii
    - ingerarea unor doze subtoxice de substanţe periculoase
    - ingerarea de derivate petroliere, fãrã alte criterii de urgenţã
    8. Leziuni ale capului, feţei şi ale gâtului
    - cãdere de la 3 metri, fãrã alte criterii de urgenţã
    - plãgi, contuzii, leziuni minore
    - implicat în accident, fãrã semne sau leziuni
    9. Hipo/Hipertermia
    - hipotermie uşoarã, fãrã alte simptome
    - expunere la temperaturi extreme - cãldurã sau frig, dar pacientul este bine
    10. Leziuni chimice
    - leziuni minore prin substanţe corosive
    - implicat în accident, fãrã alte simptome sau semne
    11. Accident rutier (Pacientul se aflã la dispensar sau a fost vãzut deja de medic.)
    - plãgi, contuzii, leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat)
    - implicat în accident, fãrã alte simptome sau semne
    - implicat în accident în ultimele 24 de ore, acum acuzã dureri sau vrea sã fie consultat de medic
    12. Violenţã; agresiune
    - leziuni minore neproduse de arme
    - victimã a violenţei, nu sunt leziuni evidente, fãrã reacţie psihicã
    13. Alergii
    - prurit şi eritem
    - reacţie alergicã cu duratã mai mare de 30 de minute dupã expunere
    - îngrijorare în privinţa reacţiei alergice, fãrã simptome în prezent
    14. Sincopã
    - lipotimie, dar acum este bine
    - suspect de sincopã la NTG, dar acum este bine
    - aproape de sincopã, dar acum este bine
    - cunoscut ca fiind epileptic, tendinţã la sincopã, recupereazã
    15. Sângerare
    - sarcinã sub 20 de sãptãmâni, sângerare, dureri asemãnãtoare celor menstruale
    - fãrã sarcinã, sângerare vaginalã anormalã, altfel este bine
    - hematurie
    - epistaxis minor
    - sângerãri repetate la pacienţi aflaţi sub tratament cu anticoagulante, altfel este bine
    16. Dureri toracice
    - durere la respiraţie sau exerciţii, apãrute în plinã sãnãtate
    - aritmie cardiacã, simte cã se pierd bãtãi ale inimii, altfel este bine
    17. Diabet zaharat
    - temperaturã, fãrã alte simptome generale
    - infecţie localizatã, fãrã alte simptome generale
    - pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei, fãrã simptome
    - pacient diabetic, insulino-dependent, alert dupã ingerare de zahãr
    18. Temperaturã
    - gripã sau rãcealã
    - roşu în gât, altfel este bine
    - temperaturã, altfel este bine
    - tuse, altfel este bine
    19. AVC (apoplexie)
    - paralizie dupã semne de AVC, recuperare rapidã
    - paralizie dupã semne de AVC, recuperat acum
    20. Cefalee
    - creştere în intensitate a cefaleei, la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice
    - antecedente de migrenã, cefalee tipicã de migrenã
    - cefalee (concomitent simptome moderate de greaţã, sensibilitate la sunet şi luminã)
    - cefalee, fãrã alte simptome
    - suspect de sinuzitã
    21. Convulsii
    - antecedente de epilepsie, recuperare din crizã epilepticã
    - copil sub 6 ani, antecedente de convulsii febrile, recupereazã
    22. Dureri abdominale sau de spate
    - durere nespecificã, altfel este bine
    - diaree şi vomã, altfel este bine
    - suspect apendicitã, altfel este bine
    - dureri în regiunea abdominalã inferioarã la bãrbat, probleme la urinare
    - temperaturã, dureri de spate în zona inferioarã
    - dureri abdominale care dureazã mai mult de o zi, iar starea pacientului nu se deterioreazã
    - dureri constrictive în abdomen, constipaţie
    - dureri de spate
    23. Psihiatrie/Suicid
    - antecedente de boalã mintalã (problema pentru care se solicitã consultaţie este cunoscutã şi corespunde antecedentelor)
    - gânduri de suicid
    - pacient deprimat, fãrã intenţii de suicid
    - ingestie de substanţe toxice, în dozã minimalã
    - simptome de abstinenţã (sevraj)
    - atac brusc de agitaţie motorie, cu sau fãrã dificultãţi respiratorii
    24. Dispnee (dificultãţi de respiraţie)
    - temperaturã, tuse, sputã de culoare verde-gãlbuie
    - parestezii sau amorţealã în jurul gurii şi a degetelor
    - tuse, altfel este bine
    - suspect de corp strãin în gât, acum fãrã dificultãţi respiratorii
    25. Stare de ebrietate/Intoxicaţie
    - ingestia de substanţã periculoasã în cantitãţi mici, fãrã semne sau simptome
    - simptome de sevraj
    26. Copil bolnav
    - antecedente de convulsii febrile, trezit dupã o crizã recentã
    - gât roşu, altfel este bine
    - temperaturã, altfel este bine
    - tuse, altfel este bine
    - simptomele unei rãceli obişnuite
    - corp strãin în nas sau în ureche
    27. Urechea
    - dureri în ureche
    - secreţii din ureche
    - leziuni minore la ureche
    - ameţealã trecãtoare, fãrã alte simptome
    - suspect de sindrom de hiperventilaţie
    - zgomote în urechi
    - corp strãin în canalul auditiv
    28. Ochiul
    - leziuni izolate minore
    - dureri acute în ochi, fãrã alte simptome
    - conjunctivitã - lãcrimare, usturime la nivelul ochilor
    - ochi dureros dupã privirea unei operaţiuni de sudurã, albeaţã

    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                           - model -
                      CONVENŢIE DE ASOCIERE
              a medicilor de familie pentru asigurarea
              continuitãţii asistenţei medicale primare
            în regim de gardã prin centrele de permanenţã

    Art. 1. - Pãrţile semnatare
    În conformitate cu prevederile art. 60 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-a convenit la asocierea urmãtoarelor pãrţi:
    1. Numele şi prenumele ........................, titular/reprezentant legal al cabinetului de medicinã de familie
    ............................................................
    2. Numele şi prenumele ................, titular/reprezentant legal al cabinetului de medicinã de familie
    ............................................................
    La asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã participã:
    1. Medic de familie:
    Numele: .................., prenumele: ......................
    Din cabinetul de medicinã de familie: .......................
    Cod numeric personal: .......................................
    Gradul profesional: .........................................
    Codul de parafã al medicului: ...............................
    .................................................................................................. ........................................................................
    2. Asistent medical:
    Numele: ................, prenumele: .......................
    Din cabinetul de medicinã de familie: ......................
    Cod numeric personal: ......................................
    Art. 2. - Scopul asocierii
    2.1. Scopul asocierii este constituirea echipelor de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în forma de organizare a activitãţii medicale "centru de permanenţã".
    2.2. Principiile care stau la baza activitãţii echipelor de gardã constituite pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrul de permanenţã sunt urmãtoarele:
    a) principiul independenţei juridice a cabinetelor de medicinã de familie;
    b) principiul independenţei profesionale în exercitarea profesiei de medic a medicilor de familie asociaţi;
    c) principiul rãspunderii individuale pentru actele medicale prestate.
    2.3. Echipele de gardã constituite pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrul de permanenţã îşi desfãşoarã activitatea cu respectarea prevederilor normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã.
    Art. 3. - Denumirea asocierii
    3.1. Asocierea este denumitã .................... (numele pãrţilor semnatare prevãzute la art. 1, urmate de sintagma "echipe de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrul de permanenţã").
    Art. 4. - Sediul asocierii
    4.1. Echipele de gardã constituite pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrul de permanenţã vor funcţiona în sediul/sediile, dupã caz:
    a) ........................................................;
    b) ........................................................;
    c) ....................................................... .
    4.2. Echipele de gardã constituite pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în cadrul centrului de permanenţã mobil va funcţiona în urmãtoarele locaţii, dupã caz:
    a) ........................................................;
    b) ........................................................;
    c) ....................................................... .
    Art. 5. - Durata asocierii
    Asocierea se încheie pe duratã nedeterminatã.
    Art. 6. - Conducerea asocierii
    6.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generalã formatã din titularii/reprezentanţii legali ai cabinetelor de medicinã de familie care au constituit echipele de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrul de permanenţã.
    6.2. Hotãrârile adunãrii generale se iau prin consens.
    6.3. În relaţiile cu terţii, rãspunderea pentru obligaţiile contractuale revine pãrţii care a instituit obligaţia respectivã.
    Art. 7. - Exercitarea profesiei
    7.1. În cadrul asocierii, medicii de familie îşi vor consacra activitatea profesionalã în beneficiul asigurãrii continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrul de permanenţã şi se vor informa reciproc în legãturã cu aceasta.
    7.2. Fiecare medic de familie îşi exercitã profesia în numele cabinetului de medicinã de familie al cãrui titular sau angajat este.
    7.3. În situaţia în care cabinetele medicilor de familie care au constituit echipele de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrul de permanenţã au angajat personal medical pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrul de permanenţã, acesta îşi exercitã profesia în numele cabinetului de medicinã de familie al cãrui angajat este.
    7.4. În situaţia în care medicii de familie au încheiat contracte de muncã sau de prestãri servicii pentru personalul medical care participã la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrul de permanenţã, acesta va fi menţionat într-o anexã la prezenta convenţie de asociere.
    Art. 8. - Prezenta convenţie de asociere înceteazã prin hotãrâre comunã a medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor medicale care participã la constituirea echipelor de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrul de permanenţã.
    Art. 9. - Alte clauze ...........................................
    Art. 10. - Dispoziţii finale
    10.1. Asocierea altor medici de familie la realizarea scopului prezentei convenţii de asociere se face numai cu acordul asociaţilor fondatori.
    10.2. Echipele de gardã constituite pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrul de permanenţã va fi coordonat de cãtre dr. ................ .
    10.3. Prezenta convenţie de asociere, împreunã cu anexa care face parte integrantã din aceasta, reprezintã voinţa pãrţilor şi înlãturã orice altã înţelegere verbalã dintre pãrţi, anterioarã sau ulterioarã încheierii acesteia.
    10.4. Prezenta convenţie de asociere va fi depusã la direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti în vederea emiterii deciziei de înfiinţare a centrului de permanenţã.

    Încheiatã astãzi, ..............., la ............................, în ..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatarã şi unul pentru direcţia de sãnãtate publicã.
    Semnãturile medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali şi ştampila fiecãrui cabinet de medicinã de familie:
    1. ....................................... - cabinet de medicinã de familie;
    2. ....................................... - cabinet de medicinã de familie;
    3. ....................................... - cabinet de medicinã de familie.
    Depusã astãzi, .............., la Direcţia de Sãnãtate Publicã ..........................................
    NOTĂ:
    Un exemplar al prezentei convenţii de asociere se depune şi la primãriile unitãţilor administrativ-teritoriale direct implicate.

    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                       STANDARDE MINIMALE
           privind dotarea centrelor de permanenţã fixe

    1. Mobilier specific:
    a) pat/canapea de consultaţie;
    b) birou pentru medic;
    c) scaune;
    d) mãsuţã pentru instrumentar;
    e) suport perfuzor.
    2. Aparaturã/Echipamente pentru resuscitare-respiraţie:
    a) tuburi staţionare pentru oxigen - minimum 2 x 10 l, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximã de cel puţin 15 l/min. şi robinet de reglare conexiune rapidã;
    b) tuburi portabile pentru oxigen - minimum 5 l, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximã de cel puţin 15 l/min. şi robinet de reglare conexiune rapidã;
    c) balon ventilaţie adult/copil cu mãşti de diferite mãrimi şi rezervor suplimentar pentru oxigen;
    d) pensã McGill de diferite mãrimi.
    3. Aparatura monitorizare-evaluare:
    a) glucometru;
    b) stetoscop;
    c) tensiometru manual;
    d) lampã pentru examinarea pupilelor;
    e) ciocan de reflexe;
    f) termometru;
    g) cântar pentru sugari şi adulţi;
    h) taliometru;
    i) pelvimetru;
    j) apãsãtor de limbã;
    k) deschizãtor de gurã;
    l) canule rectale, uretrale, vaginale;
    m) trusã completã de micã chirurgie;
    n) masã ginecologicã;
    o) valve ginecologice şi pense de col;
    p) seringa Guyon pentru spãlãturi auriculare;
    q) atele Kramer;
    r) sterilizator.
    4. Materiale şi dispozitive auxiliare:
    a) materiale pentru curãţenie şi dezinfecţie;
    b) materiale necesare colectãrii şi neutralizãrii deşeurilor periculoase;
    c) stingãtor de incendiu.

    ANEXA 4
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                        TRUSA DE URGENŢĂ

    1. Materiale sanitare:
    a) sonde de aspiraţie tip Yankauer;
    b) sonde de aspiraţie flexibile endotraheale, inclusiv pediatrice;
    c) seringi de 5 ml şi de 10 ml;
    d) truse pentru perfuzie;
    e) feşe şi pansamente sterile şi nesterile;
    f) truse sondaj urinar/pungi colectoare de urinã;
    g) container materiale ascuţite;
    h) mãnuşi nesterile/consult/de unicã folosinţã;
    i) canule intravenoase periferice, de diferite mãrimi, pentru adulţi/copii.
    2. Medicamente şi soluţii:
    a) soluţii cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucozã 5%, glucozã 10%);
    b) analgezice minore nemorfinice;
    c) aspirinã;
    d) beta 2 mimetice inhalatorii;
    e) adrenalinã;
    f) atropinã;
    g) glucozã 33%;
    h) diazepam;
    i) HCHS;
    j) nitroglicerinã spray;
    k) nitroglicerinã tablete;
    l) xilinã;
    m) antiemetic injectabil;
    n) antiemetice orale;
    o) furosemid;
    p) vitamina B1;
    q) vitamina B6;
    r) miofilin i.v.;
    s) antihipertensive injectabile;
    t) antihipertensive orale;
    u) antispastice injectabile;
    v) antispastice orale;
    w) antibiotice injectabile;
    x) soluţii dezinfectante (alcool, iod, rivanol).

    ANEXA 5
    -------
la normele metodologice
------------------------

    Casa de Asigurãri de Sãnãtate .............................
    Cabinetul de Medicinã de Familie ..........................
    Judeţul ...................................................
    Medic titular/Reprezentant legal ..........................
    Localitatea ...............................................

                    BORDEROUL CENTRALIZATOR
         al activitãţii desfãşurate în centrul de permanenţã

    Luna ..................../anul ..................┌────┬───────┬──────┬─────┬──────────┬─────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │Numele │Numele│Data │Nr. orelor│ Tarif │Contravaloa-│***) 50% │**)Ajustare│Venitul │
│crt.│ şi │ şi │efec-│ de gardã │ orar*) │rea orelor │din tariful│ cu 15% a │cabinetu- │
│ │pre- │pre- │tuã- │efectuate │ lei/orã │de gardã │orar pentru│tarifului │lui de │
│ │numele │numele│rii ├────┬─────┼───────┬─────────┼──────┬─────┤cheltuieli │orar pentru│medicinã │
│ │medicu-│asis- │gãr- │M │As │ M │ As │ M │ As │administra-│medicul │de familie│
│ │lui de │ten- │zii ├────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼─────┤tive │coordonator│ (lei) │
│ │fami- │tului │ │ │ │12,8 │tarif │ │ │ │ │ │
│ │lie │ │ │ │ │lei/orã│negociat,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │dar nu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │mai mic │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │8 lei/orã│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │C10 │ C11 │C12 [C9 + │****) C13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C5 x │C6 x │ │C7 x 15%] │[C9 + C10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ C7 │ C8 │ │ │+ C11 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C12] │
├────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6,4 lei/orã│ │ │
├────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6,4 lei/orã│ │ │
├────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6,4 lei/orã│ │ │
├────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6,4 lei/orã│ │ │
├────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6,4 lei/orã│ │ │
├────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6,4 lei/orã│ │ │
├────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6,4 lei/orã│ │ │
├────┴───────┴──────┴─────┴────┴─────┼───────┴─────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ Total: │ x │ │ │ x │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────┴─────┴───────────┴───────────┴──────────┘
──────────
    *) Tariful orar pentru medicii de familie este de 12,8 lei/orã. Tariful orar pentru asistenţi se stabileşte în funcţie de salariul negociat, dar nu poate fi mai mic de 8 lei/orã.
    **) În situaţia în care medicul de familie îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţã, tariful orar se majoreazã cu 15%.
    ***) Pentru centrele de permanenţã cu sediul pus la dispoziţie de consiliul local cheltuielile administrative sunt suportate de consiliul local respectiv, iar pentru centrele de permanenţã care îşi desfãşoarã activitatea în cabinetele medicilor de familie se acordã 50% din tariful orar al medicului, adicã 6,4 lei/orã, pentru cheltuieli administrative, pentru fiecare medic care activeazã în cadrul centrului de permanenţã, indiferent dacã este medic titular sau medic angajat.
    ****) Coloana C11 se adunã la venitul cabinetului numai dacã activitatea de gardã se deruleazã în cabinetele medicilor de familie, iar coloana C12 se adunã în cazul în care medicul respectiv este medicul coordonator al centrului.

         Rãspunde de realitatea şi exactitatea datelor.
           Medic titular/Reprezentant legal,
          ..................................

    NOTĂ:
    Borderoul se întocmeşte în douã exemplare, dintre care unul rãmâne la medicul titular/reprezentantul legal, iar celãlalt se depune la casa de asigurãri de sãnãtate de cãtre reprezentantul legal al cabinetului de medicinã de familie, în primele 10 zile lucrãtoare ale lunii urmãtoare. Borderoul va fi însoţit de lista CNP-urilor aparţinând persoanelor care au beneficiat de servicii medicale acordate în timpul gãrzilor efectuate în centrul de permanenţã.
    Operarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    ANEXA 6
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                         - model -
                         CONTRACT
       pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale
      primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã

    I. Pãrţile contractante
    Casa de Asigurãri de Sãnãtate ..........., cu sediul în municipiul/oraşul .............., str. ............. nr. ....., judeţul/sectorul ............, telefon/fax ................, reprezentatã prin preşedinte - director general ..................,
    şi
    Cabinetul de medicinã de familie ..............., organizat astfel:
    - cabinetul medical individual ..........,............, reprezentat prin medicul titular .................;
    - cabinetul medical asociat sau grupat ................, reprezentat prin medicul delegat ................;
    - societatea civilã medicalã .........................., reprezentatã prin administratorul ...............;
    - unitatea medico-sanitarã cu personalitate juridicã, înfiinţatã potrivit Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...................., reprezentatã prin .............., având sediul cabinetului de medicinã de familie în municipiul/oraşul/comuna ..........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ......, et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., str. ............ nr. ...., telefon ............, cont nr. ................., deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. deschis la Banca .............., cod numeric personal al reprezentantului legal ............. sau cod unic de înregistrare ............., care participã la constituirea echipelor de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin Centrul de permanenţã ............., înfiinţat prin Decizia Direcţiei de Sãnãtate Publicã ............ nr. ..............
    II. Obiectul contractului
    Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în medicina primarã prin centrele de permanenţã, conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011.
    III. Servicii medicale acordate
    Art. 2. - Serviciile medicale acordate în cadrul centrului de permanenţã sunt cele prevãzute în Normele metodologice cu privire la asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã, respectiv:
    a) asistenţã medicalã în afecţiuni acute şi urgenţele medico-chirurgicale, conform anexei nr. 1 la normele metodologice, în limitele competenţei medicului de familie şi ale posibilitãţilor tehnice, cum ar fi: anamnezã, examen clinic general, diagnostic, tratament;
    b) trimitere cãtre alte specialitãţi în vederea internãrii, în situaţiile prevãzute la lit. a) care depãşesc competenţele medicului de familie;
    c) medicaţia necesarã tratamentului de urgenţã se asigurã de la trusa de urgenţã a centrului de permanenţã sau a cabinetului medical în cazul în care permanenţa se asigurã la cabinetul medical, eliberându-se şi o adeverinţã medicalã pentru pacient care se va prezenta a doua zi la medicul sãu de familie pentru prescrierea reţetei; în zilele de sâmbãtã, duminicã şi sãrbãtori legale, medicaţia se va asigura de la trusa de urgenţã atât cât va fi necesar pacientului sã ajungã la medicul sãu de familie.
    Art. 3. - (1) Serviciile medicale prevãzute la art. 2 se acordã tuturor persoanelor care le solicitã, indiferent de statutul de asigurat al acestora.
    (2) Serviciile medicale ulterioare serviciilor medicale acordate prin centrele de permanenţã prevãzute la art. 2 se suportã din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, cu respectarea condiţiilor acordãrii pachetului de servicii de bazã, pachetului minimal de servicii medicale şi pachetului de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, dupã caz, în cabinetele medicilor de familie pe listele cãrora sunt înscrişi sau la nivelul camerelor de gardã ale serviciilor de primiri urgenţe.
    (3) La asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã participã:
    1. Medic de familie:
    Numele ......................, prenumele ....................
    Cod numeric personal ........................................
    Gradul profesional ..........................................
    Codul de parafã al medicului ................................
    2. Asistent medical:
    Numele ................., prenumele .........................
    Cod numeric personal ........................................
    IV. Durata contractului
    Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii pânã la 31 decembrie 2011.
    V. Obligaţiile pãrţilor
    A. Obligaţiile casei de asigurãri de sãnãtate
    Art. 5. - Casa de asigurãri de sãnãtate are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã încheie contracte distincte cu cabinetele de medicinã de familie ai cãror titulari/reprezentanţi legali au constituit echipele de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale în regim de gardã în centrele de permanenţã;
    b) sã deconteze cabinetelor de medicinã de familie cu care au încheiat contract, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontãrii, contravaloarea aferentã orelor de gardã efectuate în centrele de permanenţã, cu sau fãrã cheltuieli de administrare, dupã caz;
    c) sã efectueze controlul activitãţii desfãşurate în centrele de permanenţã, în colaborare cu direcţiile de sãnãtate publicã;
    d) sã înmâneze la momentul efectuãrii controlului sau, dupã caz, sã comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor care au încheiat contracte pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuãrii controalelor, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data efectuãrii controlului.
    B. Obligaţiile cabinetelor de medicinã de familie ai cãror titulari au constituit echipele de gardã pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale în regim de gardã în centrele de permanenţã
    Art. 6. - Medicul de familie titular/Reprezentantul legal al cabinetului de medicinã de familie care asigurã continuitatea asistenţei medicale în regim de gardã prin centrele de permanenţã are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã afişeze la cabinetul de medicinã de familie în care îşi desfãşoarã activitatea urmãtoarele date:
    - sediul centrului de permanenţã care asigurã rezolvarea situaţiilor de urgenţã în afara programului de activitate;
    - numãrul de telefon al centrului de permanenţã;
    - programul fiecãruia dintre medicii de familie care îşi desfãşoarã activitatea în centrul de permanenţã;
    - numãrul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenţã;
    b) sã respecte programul de lucru corespunzãtor graficului de gãrzi transmis casei de asigurãri de sãnãtate, direcţiei de sãnãtate publicã şi serviciului de ambulanţã. Schimbarea graficului de gardã se poate face numai în situaţii deosebite, cu înştiinţarea coordonatorului centrului de permanenţã, a casei de asigurãri de sãnãtate, a direcţiei de sãnãtate publicã şi a serviciului de ambulanţã;
    c) sã întocmeascã şi sã transmitã coordonatorului centrului de permanenţã, pânã la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentã, desfãşurãtoarele privind activitatea efectuatã;
    d) sã ţinã evidenţa consumurilor de medicamente şi materiale sanitare, sã întocmeascã şi sã transmitã coordonatorului centrului de permanenţã, pânã la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentã, un raport privind consumurile înregistrate;
    e) sã prezinte casei de asigurãri de sãnãtate, în primele 10 zile lucrãtoare ale lunii urmãtoare pentru luna precedentã, urmãtoarele documente în vederea decontãrii:
    - factura cuprinzând contravaloarea orelor de gardã efectuate;
    - foaia colectivã de prezenţã a personalului medical;
    - borderoul centralizator al activitãţii desfãşurate în centrul de permanenţã, în format electronic şi pe suport hârtie, parafat şi ştampilat, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5 la normele metodologice;
    f) sã asigure necondiţionat serviciile medicale prevãzute la art. 2 tuturor persoanelor care le solicitã, la nivelul centrului de permanenţã, pe toatã durata gãrzii, cu respectarea în totalitate a prevederilor legale în vigoare care reglementeazã activitatea medicalã;
    g) sã asigure consultaţia medicalã la domiciliu, la solicitarea dispeceratului medical de urgenţã, în situaţia în care centrul de permanenţã are la dispoziţie o autospecialã de consultaţii la domiciliu. În situaţia în care solicitarea de deplasare la domiciliu a medicului de familie este adresatã direct centrului de permanenţã de cãtre pacient sau aparţinãtori, deplasarea se va face numai cu acordul dispeceratului medical de urgenţã;
    h) sã solicite, atunci când considerã cã starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgenţã, intervenţia unui echipaj medical de urgenţã pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulanţe de transport cu asistent medical, ambulanţier sau însoţitor, dupã caz;
    i) sã informeze dispeceratul medical de urgenţã imediat dupã rezolvarea cazului pentru obţinerea acordului de a reveni la sediul centrului de permanenţã;
    j) sã completeze documentele şi rapoartele de activitate specifice centrului de permanenţã;
    k) sã respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
    VI. Modalitãţi de platã
    Art. 7. - (1) Plata serviciului de gardã se face prin tarif orar separat, atât pentru medicii de familie, cât şi pentru asistenţii medicali.
    (2) Tariful orar pentru medicii de familie titulari de cabinet, precum şi pentru medicii angajaţi este de 12,8 lei/orã.
    (3) Tariful orar pentru asistenţii medicali care desfãşoarã serviciu în regim de gardã în cadrul centrelor de permanenţã se determinã în funcţie de salariul negociat, cu toate sporurile şi contribuţiile aferente, şi nu poate fi mai mic de 8 lei/orã.
    (4) Pentru veniturile realizate se calculeazã şi se vireazã cotele aferente taxelor şi impozitelor potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
    (5) Medicii de familie care participã la constituirea unui centru de permanenţã efectuând serviciul în regim de gardã în cabinetul propriu sau prin rotaţie în spaţiul pus la dispoziţie de unul dintre medicii participanţi la convenţia de asociere suportã şi cheltuieli de administrare şi funcţionare pentru centrul de permanenţã, situaţie în care tariful orar prevãzut la art. 7 alin. (2) se majoreazã cu 50%, adicã 6,4 lei/orã, pentru fiecare medic de familie care îşi desfãşoarã activitatea, indiferent dacã este medic titular, asociat sau angajat.
    Art. 8. - (1) Medicii de familie care asigurã continuitatea asistenţei medicale în regim de gardã în centrele de permanenţã beneficiazã de un venit care se constituie din sumele obţinute prin înmulţirea valorii de referinţã a tarifului orar, ajustate calitãţii de coordonator al centrului de permanenţã, dupã caz, şi cu procentul corespunzãtor cheltuielilor de administrare şi funcţionare, dupã caz, cu numãrul total de ore de gardã efectuate de cãtre fiecare medic de familie în parte, în luna pentru care se face plata.
    (2) Pentru medicul de familie care îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţã tariful orar se majoreazã cu 15%.
    (3) Decontarea activitãţii medicale desfãşurate în cadrul centrului de permanenţã se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la primirea documentelor, la data de ................. .
    (4) În cazul în care un medic lipseşte nemotivat sau fãrã sã anunţe schimbarea gãrzii, va fi sancţionat cu contravaloarea orelor de gardã ce trebuiau efectuate, precum şi cu sumele aferente cheltuielilor, dupã caz.
    VII. Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare şi raportare a activitãţii desfãşurate în cadrul centrelor de permanenţã
    Art. 9. - (1) Controlul privind respectarea normelor în asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã în centrele de permanenţã se exercitã de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sãnãtate publicã şi ai caselor de asigurãri de sãnãtate, în funcţie de domeniul de competenţã.
    (2) Controlul prevãzut la alin. (1) va urmãri, în principal, urmãtoarele:
    a) respectarea de cãtre personalul medical a obligaţiilor ce îi revin în cadrul centrului de permanenţã;
    b) identificarea eventualelor disfuncţionalitãţi în activitatea centrului de permanenţã.
    (3) Ca urmare a controalelor efectuate se vor lua mãsurile legale ce se impun. În cazul în care reprezentanţii direcţiilor de sãnãtate publicã şi ai caselor de asigurãri de sãnãtate identificã probleme ce nu pot fi soluţionate la nivel local, acestea vor fi transmise autoritãţii şi instituţiilor ierarhic superioare, respectiv Ministerului Sãnãtãţii şi/sau Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, potrivit competenţelor conferite de lege.
    VIII. Rãspunderea contractualã
    Art. 10. - În situaţia în care se constatã nerespectarea obligaţiilor contractuale prin abateri repetate, medicul şi/sau asistentul medical vor/va fi sancţionaţi/sancţionat prin excluderea din echipele de gardã şi înlocuiţi/înlocuit cu alte persoane cu nivel de pregãtire corespunzãtor, lucru ce se consemneazã printr-un act adiţional.
    IX. Clauzã specialã
    Art. 11. - Orice împrejurare independentã de voinţa pãrţilor, intervenitã dupã data semnãrii contractului şi care împiedicã executarea acestuia, este consideratã ca forţã majorã şi exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Sunt considerate ca fiind forţã majorã, în sensul acestei clauze, împrejurãri ca: rãzboi, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    Partea care invocã forţa majorã trebuie sã anunţe cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţã majorã şi sã prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentã din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care sã certifice realitatea şi exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    Dacã nu procedeazã la anunţarea, în termenele prevãzute mai sus, a începerii şi încetãrii cazului de forţã majorã, partea care îl invocã suportã toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin neanunţarea în termen.
    X. Încetarea, rezilierea şi suspendarea contractului
    Art. 12. - Contractul de asigurare a continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã înceteazã în urmãtoarele condiţii:
    a) prin desfiinţarea convenţiei de asociere dintre medicii care au organizat echipele de gardã;
    b) prin acordul de voinţã al pãrţilor;
    c) dacã medicul titular al cabinetului de medicinã de familie renunţã sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
    d) prin denunţarea unilateralã a contractului de cãtre reprezentantul legal al cabinetului de medicinã de familie, printr-o notificare scrisã, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea temeiului legal;
    e) dacã a survenit îmbolnãvirea sau decesul titularului cabinetului de medicinã de familie.
    Art. 13. - (1) Contractul de asigurare a continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã se reziliazã de plin drept la data producerii urmãtoarelor situaţii:
    a) dacã medicul nu participã la serviciile în regim de gardã în medicina primarã prin centrele de permanenţã, conform programãrii efectuate de medicul coordonator, cel puţin 3 luni consecutiv;
    b) dacã din motive imputabile medicului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice.
    (2) Contractul pentru asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã se reziliazã de plin drept printr-o notificare scrisã a caselor de asigurãri de sãnãtate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatãrii urmãtoarelor situaţii:
    a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la ridicarea de cãtre organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar ori de la încetarea termenului de valabilitate a acestora;
    b) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele privind activitãţile realizate conform prezentului contract, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a activitãţii realizate, pentru o perioadã de douã luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;
    c) refuzul cabinetului de a pune la dispoziţia organelor de control ale Ministerului Sãnãtãţii, Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, caselor de asigurãri de sãnãtate şi direcţiilor de sãnãtate publicã a actelor privind activitatea desfãşuratã în centrul de permanenţã.
    Art. 14. - Contractul de asigurare a continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã se suspendã cu data la care a intervenit una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar cu condiţia ca furnizorul sã facã dovada demersurilor întreprinse pentru prelungirea acesteia pânã la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioadã de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirãrii acesteia;
    b) pentru cazurile de forţã majorã confirmate de autoritãţile publice competente, pânã la încetarea cazului de forţã majorã, dar nu mai mult de 6 luni sau pânã la data ajungerii la termen a contractului.
    XI. Corespondenţa
    Art. 15. - Corespondenţa legatã de derularea prezentului contract se efectueazã în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul pãrţilor.
    Fiecare parte contractantã este obligatã ca în termen de 3 zile lucrãtoare din momentul în care intervin modificãri ale datelor ce figureazã în prezentul contract sã notifice celeilalte pãrţi contractante schimbarea survenitã.
    XII. Modificarea contractului
    Art. 16. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intrã în vigoare pe durata derulãrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzãtor.
    Art. 17. - Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceastã nulitate.
    Art. 18. - (1) Litigiile nãscute în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilã.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) vor fi aduse la cunoştinţa Ministerului Sãnãtãţii şi Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate spre soluţionare, în caz contrar fiind deduse instanţelor de judecatã.
    Prezentul contract privind asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare în regim de gardã prin centrele de permanenţã a fost încheiat astãzi, ............., în douã exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.
    XIII. Alte clauze*) .................................................................... .......................................................................................................................
─────────────
    *) În cuprinsul contractelor pot fi prevãzute clauze suplimentare, negociate între pãrţile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.

    Casa de Asigurãri de Sãnãtate Cabinet medicinã de familie
    Preşedinte-director general, Reprezentant legal,
    .................... .........................

    Director executiv al Direcţiei economice,
    .........................................

    Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    ...............................................

                         Vizat
                         ------
             Compartiment juridic şi contencios

    NOTĂ:
    Un exemplar al prezentului contract se depune şi la primãriile unitãţilor administrativ-teritoriale direct implicate.

                         ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016