Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2019  privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2019 privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 636 din 31 iulie 2019
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 524 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 31 iulie 2019.
──────────
    ART. 1
    Stabilirea activelor financiare nete şi a activelor financiare nete care se scad din baza de impozitare a taxei pe active
    (1) Pentru instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe, identificarea activelor financiare nete prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, denumită în continuare „ordonanţă de urgenţă“, se efectuează conform poziţiilor prezentate în formularul F 01.00 - Bilanţ „situaţia poziţiei financiare“, întocmit conform Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare, precizările privind corespondenţa dintre categoriile de active menţionate la art. 86 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă cu poziţiile din acest formular fiind prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 1.
    (2) În scopul identificării activelor financiare incluse în baza impozabilă a taxei pe active, rândul (x) din tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 reprezintă activele financiare clasificate ca deţinute în vederea vânzării, identificate ca extras din cod poziţie 370 „Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării“ din formularul de raportare F 01.01 - Active.
    (3) Pentru instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe, identificarea activelor financiare, existente la sfârşitul semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa pe active, care se scad din baza impozabilă potrivit art. 87 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se efectuează conform poziţiilor prezentate în F 01.00 - Bilanţ „situaţia poziţiei financiare“, F 04.00 - Clasificarea activelor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor şi F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante, întocmite conform Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare, precizările privind corespondenţa dintre categoriile de active menţionate la art. 87 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă şi poziţiile din aceste formulare fiind prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 2.
    (4) În aplicarea prevederilor art. 87 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, expunerile neperformante sunt cele clasificate conform prevederilor pct. 39 din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În situaţia în care există expuneri care se pot încadra simultan în mai multe categorii de active financiare care se scad din baza impozabilă conform prevederilor art. 87 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, acestea se scad din baza de impozitare o singură dată, fiind reţinute, în scop de deducere, la nivelul unei singure categorii de active financiare.
    (6) În aplicarea prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă se au în vedere următoarele:
    a) sectorul neguvernamental cuprinde următoarele sectoare de contrapărţi: instituţii de credit, alte societăţi financiare, societăţi nefinanciare şi gospodării ale populaţiei identificate conform prevederilor pct. 11 din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) administraţia publică centrală reprezintă administraţiile centrale din sectorul „administraţii publice“ identificate conform prevederilor pct. 11 din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) În cazul sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, în scopul determinării taxei pe active, identificarea activelor financiare nete, existente la sfârşitul semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa pe active, respectiv activele financiare care se scad din baza impozabilă, se efectuează potrivit prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Modul de calcul al cotei de piaţă a instituţiilor bancare
    (1) În aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă cota de piaţă reprezintă procentul aferent activelor instituţiei bancare în totalul activelor sistemului bancar.
    (2) Cota de piaţă a unei instituţii bancare se calculează ca raport între totalul activelor contabile nete ale instituţiei bancare şi totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine.
    (3) Informaţiile referitoare la activele necesare calculării cotei de piaţă se regăsesc în următoarele formulare:
    a) în cazul instituţiilor de credit persoane juridice române şi al sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe - formular F 01.01, rd. 380, col. 010 - Total active, valoare netă, completat potrivit Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre - formular F1.1., rd. 380, col. 010 - Total active, valoare netă, completat potrivit Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Informaţiile privind totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar sunt publicate pe site-ul Băncii Naţionale a României.

    ART. 3
    Definirea elementelor specifice mecanismului de reducere a taxei pe active - marja de dobândă şi soldul creditelor
    (1) În aplicarea prevederilor art. 86-88 din ordonanţa de urgenţă se au în vedere următoarele definiţii:
    a) societăţi nefinanciare - are semnificaţia prevăzută la art. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014;
    b) gospodăriile populaţiei - are semnificaţia prevăzută la art. 4 lit. j) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014;
    c) credite - are semnificaţia prevăzută la art. 6 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014;
    d) credite neperformante - are semnificaţia prevăzută la art. 9 lit. ş) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014;
    e) credite destinate restructurării datoriei la rate sub nivelul celor aplicate pe piaţă - are semnificaţia prevăzută la art. 17 lit. h) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014;
    f) credite performante - are semnificaţia prevăzută la art. 6 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014, din care se scad elementele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la art. 9 lit. ş) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014;
    g) credite vândute - îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 lit. l) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 referitoare la transferul proprietăţii creditului;
    h) credite cumpărate - îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 lit. m) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 referitoare la transferul proprietăţii creditului;
    i) depozite - are semnificaţia prevăzută la art. 7 lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014.

    (2) Pentru calculul ratei medii ponderate a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei, în sensul art. 86 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, se au în vedere următoarele:
    a) rata medie ponderată a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei, prevăzută la art. 86 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, la nivelul unui semestru, respectiv an, se exprimă în procente pe an şi se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    r_Ci = rata medie ponderată a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei în luna i a semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa;
    n = numărul de luni din cuprinsul semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa.


    b) pentru calculul ratei medii ponderate a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei se folosesc formulele de calcul prevăzute în anexa nr. II.1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014;
    c) în aplicarea prevederilor art. 86 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se au în vedere următoarele:
    1. în baza de calcul al ratei medii ponderate a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei, prevăzută la art. 86 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, se includ creditele performante vândute de instituţia bancară în cursul lunii de referinţă, ponderarea realizându-se cu ultimul sold bilanţier înainte de vânzarea creditelor performante;
    2. din baza de calcul al ratei medii ponderate a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei, prevăzută la art. 86 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, se exclud creditele performante cumpărate de instituţia bancară în cursul lunii de referinţă;
    3. aceleaşi credite performante vândute şi cumpărate în cursul aceluiaşi an se exclud din baza de calcul al ratei medii ponderate a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei, prevăzută la art. 86 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, determinată pentru anul respectiv.

    d) în baza de calcul al ratei medii ponderate a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei, prevăzută la art. 86 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, nu se includ creditele neperformante şi creditele destinate restructurării datoriei la rate sub nivelul celor aplicate pe piaţă.

    (3) Pentru calculul ratei medii ponderate a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o instituţie bancară de la societăţile nefinanciare şi gospodăriile populaţiei, în sensul art. 86 alin. (2) lit. e) din ordonanţa de urgenţă, se au în vedere următoarele:
    a) rata medie ponderată a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o instituţie bancară de la societăţile nefinanciare şi gospodăriile populaţiei, prevăzută la art. 86 alin. (2) lit. e) din ordonanţa de urgenţă, la nivelul unui semestru, respectiv an, se exprimă în procente pe an şi se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    r_Di = rata medie ponderată a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o instituţie bancară de la societăţile nefinanciare şi gospodăriile populaţiei în luna i a semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa;
    n = numărul de luni din cuprinsul semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa.


    b) pentru calculul ratei medii ponderate a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o instituţie bancară de la societăţile nefinanciare şi gospodăriile populaţiei se folosesc formulele de calcul prevăzute în anexa nr. II.1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014.

    (4) Pentru calculul marjei de dobândă, în sensul art. 86 alin. (2) lit. f) din ordonanţa de urgenţă, se au în vedere următoarele:
    a) marja de dobândă reprezintă diferenţa între rata medie ponderată a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei şi rata medie ponderată a dobânzii la depozite, denominate în lei, atrase de la societăţi nefinanciare şi gospodăriile populaţiei;
    b) marja de dobândă (M) se calculează la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa pe active şi al anului precedent şi se exprimă în puncte procentuale cu ajutorul formulei:
    M = r_C – r_D

    c) marja de dobândă calculată la nivelul anului 2018, utilizată în calculul indicatorului diminuarea marjei de dobândă, se calculează conform formulelor prevăzute la alin. (2), (3) şi lit. a) şi b) ale prezentului alineat.

    (5) În aplicarea prevederilor art. 87 alin. (4) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, diminuarea marjei de dobândă, definită la art. 86 alin. (2) lit. i) din ordonanţa de urgenţă, se exprimă în procente şi se calculează cu formula:
    D = (M_t – M_t-1)/M_t-1 * 100,
    unde:
    D = diminuarea marjei de dobândă;
    M_t = marja de dobândă calculată la nivelul semestrului/anului pentru care se datorează taxa pe active;
    M_t-1 = marja de dobândă calculată la nivelul anului precedent.


    (6) În aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) lit. h) din ordonanţa de urgenţă soldul creditelor acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei se determină conform definiţiei creditelor prevăzute la art. 6 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 în relaţie cu definiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi j) şi art. 9 lit. l), m) şi ş) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014.
    (7) Exemplul de calcul al soldului creditelor pentru calculul marjei de dobândă, precum şi exemplul privind determinarea creşterii soldului creditelor, potrivit prevederilor art. 86 alin. (2) lit. h) coroborate cu prevederile art. 86 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Exemple de credite acordate de instituţiile de credit sectorului neguvernamental purtătoare de garanţii primite din partea administraţiei publice centrale
    În aplicarea prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă, în categoria creditelor acordate de instituţiile de credit sectorului neguvernamental purtătoare de garanţii primite din partea administraţiei publice centrale, se iau în considerare credite, cum ar fi, de exemplu, credite „Prima casă“, alte credite garantate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., de Eximbank - S.A. sau orice alt/altă fond/instituţie de stat, purtătoare de garanţii primite din partea administraţiei publice centrale, indiferent de valoarea acoperită de garanţie.

    ART. 5
    Reguli privind determinarea taxei pe active
    (1) Pentru determinarea taxei pe active la nivelul semestrului, indicatorul creşterea soldului creditelor se compară cu jumătate din nivelul-ţintă de creştere a creditării, iar indicatorul diminuarea marjei de dobândă se compară cu jumătate din nivelul-ţintă de diminuare a marjei de dobândă.
    (2) Cotele de impozitare prevăzute la art. 87 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se aplică pentru calculul taxei pe active atât la nivelul semestrului, cât şi la sfârşitul anului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    Tabelul nr. 1. Active financiare nete

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Cod │
│Active financiare nete - │poziţie │
│conform art. 86 alin. (2) │Formular│
│lit. b) din ordonanţa de │F01.00 -│
│urgenţă - │Bilanţ │
│ │F01.01 -│
│ │Active │
├─────────────────────────────┼────────┤
│A │B │
├─────────────────────────────┼────────┤
│(i) Numerar, solduri de │ │
│numerar la bănci centrale şi │010 │
│alte depozite la vedere │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│(ii) Active financiare │ │
│deţinute în vederea │050 │
│tranzacţionării │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│(iii) Active financiare │ │
│nedestinate tranzacţionării, │ │
│evaluate obligatoriu la │096 │
│valoarea justă prin profit │ │
│sau pierdere │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│(iv) Active financiare │ │
│desemnate ca fiind evaluate │100 │
│la valoarea justă prin profit│ │
│sau pierdere │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│(v) Active financiare │ │
│evaluate la valoarea justă │141 │
│prin alte elemente ale │ │
│rezultatului global │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│(vi) Active financiare │181 │
│evaluate la cost amortizat │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│(vii) Instrumente financiare │ │
│derivate - contabilitatea de │240 │
│acoperire │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│(viii) Modificările de │ │
│valoare justă aferente │ │
│elementelor acoperite în │ │
│cadrul unei operaţiuni de │250 │
│acoperire a unui portofoliu │ │
│împotriva riscului de rată a │ │
│dobânzii │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│(ix) Investiţii în filiale, │ │
│asocieri în participaţie şi │260 │
│entităţi asociate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│(x) Active imobilizate şi │ │
│grupuri destinate cedării, │ex. 370 │
│clasificate drept deţinute în│ │
│vederea vânzării │ │
└─────────────────────────────┴────────┘


    ANEXA 2

    Tabelul nr. 2. Active financiare nete care se scad din baza de impozitare a taxei pe active - modalitate de determinare conform Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017^1, cu modificările şi completările ulterioare
    ^1 Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare.

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│ │Active financiare │ │
│ │nete care se scad │ │
│ │din baza de │ │
│Nr. │impozitare a taxei│Cod poziţie │
│crt.│pe active conform │Formulare │
│ │art. 87 alin. (1) │ │
│ │din ordonanţa de │ │
│ │urgenţă │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │F 01.01, rd. │
│ │ │020, col. 010 │
│ │ │+ ex^2. F │
│ │ │01.01, rd. │
│ │ │370, col. 010 │
│ │ │^2 Sintagma │
│ │ │„ex.“ se │
│ │ │referă la │
│ │ │prezentarea │
│ │ │extrasului din│
│ │ │valoarea │
│1 │a) Numerarul │indicatorilor │
│ │ │raportaţi în │
│ │ │formularele │
│ │ │prevăzute de │
│ │ │Ordinul Băncii│
│ │ │Naţionale a │
│ │ │României nr. 9│
│ │ │/2017, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare. │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │F 01.01, rd. │
│ │ │030, col. 010 │
│ │ │+ ex. F 01.01,│
│ │ │rd. 370, col. │
│ │b) Solduri de │010 – (ex. F │
│ │numerar la bănci │18.00, rd. │
│ │centrale la │080, col. 060 │
│2 │valoare netă, din │+ ex. F 18.00,│
│ │care se exclud │rd. 335, col. │
│ │expunerile │060 + ex. F │
│ │neperformante │18.00, rd. │
│ │ │080, col. 150 │
│ │ │+ ex. F 18.00,│
│ │ │rd. 335, col. │
│ │ │150) │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │F 18.00 (rd. │
│ │ │180 + rd. 201 │
│ │ │+ rd. 231 + │
│ │c) Expuneri │rd. 335), col.│
│3 │neperformante la │060 + F 18.00 │
│ │valoare netă │(rd. 180 + rd.│
│ │ │201 + rd. 231 │
│ │ │+ rd. 335), │
│ │ │col. 150 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │F 18.00 (rd. │
│ │ │030 + rd. 183 │
│ │d) Titluri de │+ rd. 213 + │
│ │datorie emise de │ex. rd. 335), │
│ │administraţii │col. 020 + F │
│4 │publice la valoare│18.00, (rd. │
│ │netă, din care se │030 + rd. 183 │
│ │exclud expunerile │+ ex. rd. │
│ │neperformante │335), col. 140│
│ │ │+ F 04.01, rd.│
│ │ │080, col. 010 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │F 18.00 (rd. │
│ │ │090 + rd. 193 │
│ │e) Credite şi │+ rd. 223 + │
│ │avansuri acordate │ex. rd. 335), │
│ │administraţiilor │col. 020 + F │
│5 │publice la valoare│18.00 (rd. 090│
│ │netă, din care se │+ rd. 193 + │
│ │exclud expunerile │ex. rd. 335), │
│ │neperformante │col. 140 + F │
│ │ │04.01, rd. │
│ │ │140, col. 010 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │F 18.00, ex. │
│ │ │(rd. 100 + rd.│
│ │ │110 + rd. 120 │
│ │ │+ rd. 150 + │
│ │ │rd. 194 + rd. │
│ │ │195 + rd. 196 │
│ │f) Credite │+ rd. 197 + │
│ │acordate de │rd. 224 + rd. │
│ │instituţiile de │225 + rd. 226 │
│ │credit sectorului │+ rd. 227 + │
│ │neguvernamental │ex. rd. 335), │
│ │purtătoare de │col. 020 + F │
│6 │garanţii primite │18.00, ex. │
│ │din partea │(rd. 100 + rd.│
│ │administraţiei │110 + rd. 120 │
│ │publice centrale │+ rd. 150 + │
│ │la valoare netă, │rd. 194 + rd. │
│ │din care se exclud│195 + rd. 196 │
│ │expunerile │+ rd. 197 + │
│ │neperformante │ex. rd. 335), │
│ │ │col. 140 + F │
│ │ │04.01, ex. │
│ │ │(rd. 150 + rd.│
│ │ │160 + rd. 170 │
│ │ │+ rd. 180), │
│ │ │col. 010 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │g) Credite │ │
│ │acordate │ │
│ │instituţiilor de │ │
│ │credit, creanţe │ │
│ │ataşate şi sume de│ │
│ │amortizat, la │ │
│ │valoare netă, din │ │
│ │care se exclud │ │
│ │expunerile │ │
│ │neperformante; │F 18.00, ex. │
│ │depozite la │(rd. 100 + rd.│
│ │instituţii de │194 + rd. 224 │
│ │credit, creanţe │+ ex. rd. │
│ │ataşate şi sume de│335), col. 020│
│ │amortizat, la │+ ex. F 18.00 │
│ │valoare netă, din │(rd. 100 + rd.│
│ │care se exclud │194 + ex. rd. │
│ │expunerile │335), col. 140│
│7 │neperformante; │+ F 18.00, ex.│
│ │conturi de │(rd. 080 + rd.│
│ │corespondent la │192 + rd. 222 │
│ │instituţii de │+ ex. rd. │
│ │credit (nostro) şi│335), col. 020│
│ │creanţe ataşate, │+ F 18.00, ex.│
│ │la valoare netă, │(rd. 080 + rd.│
│ │din care se exclud│192 + ex. rd. │
│ │expunerile │335), col. 140│
│ │neperformante; │ │
│ │operaţiuni reverse│ │
│ │repo şi titluri │ │
│ │luate cu împrumut,│ │
│ │creanţe ataşate şi│ │
│ │sume de amortizat,│ │
│ │la valoare netă, │ │
│ │din care se exclud│ │
│ │expunerile │ │
│ │neperformante │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3

    Exemplu de calcul al soldului creditelor pentru calculul marjei de dobândă,
    precum şi exemplu privind determinarea creşterii soldului creditelor potrivit prevederilor art. 86 alin. (2) lit. h)
    coroborate cu prevederile art. 86 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă
    1. Exemplu de calcul al soldului creditelor pentru calculul marjei de dobândă
    La data de 31 ianuarie 2019, instituţia de credit A prezintă următoarea situaţie:

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ │Rata │
│ │ │ │medie │
│Nr. │Denumirea │Soldul │ponderată│
│crt.│indicatorului│(lei) │a │
│ │ │ │dobânzii │
│ │ │ │(%) │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Total credite│ │ │
│ │existente în │ │ │
│1 │sold (rd. 2 +│1.600.000.000│11,44 │
│ │rd. 3), din │ │ │
│ │care: │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│2 │Societăţi │400.000.000 │8,25 │
│ │nefinanciare │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│3 │Gospodăriile │1.200.000.000│12,50 │
│ │populaţiei │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Credite │ │ │
│4 │vândute în │15.000.000 │9,25 │
│ │luna ianuarie│ │ │
│ │2019 │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Credite │ │ │
│5 │cumpărate în │10.000.000 │8,75 │
│ │luna ianuarie│ │ │
│ │2019 │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Total credite│ │ │
│6 │(rd. 1 + rd. │1.605.000.000│11,43 │
│ │4 – rd. 5) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│7 │Total │2.000.000.000│2,56 │
│ │depozite │ │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────┘    2. Exemplu privind determinarea creşterii soldului creditelor, potrivit prevederilor art. 86 alin. (2) lit. h) coroborate cu prevederile art. 86 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă    La data de 30 iunie 2019, instituţia de credit A prezintă următoarea situaţie:

┌─────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │Valoarea │
│Perioada │Denumirea │contabilă │
│ │ │brută │
│ │ │(lei) │
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│31 │Societăţi │ │
│decembrie│nefinanciare │425.000.000 │
│2018 │ │ │
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Gospodăriile │1.220.000.000│
│ │populaţiei │ │
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Total │1.645.000.000│
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│30 iunie │Societăţi │424.500.000 │
│2019 │nefinanciare │ │
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Gospodăriile │1.290.000.000│
│ │populaţiei │ │
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Total │1.714.500.000│
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Credite │ │
│ │performante │ │
│ │vândute în │ │
│ │perioada 1 │15.000.000 │
│ │ianuarie │ │
│ │2019-30 iunie │ │
│ │2019 │ │
├─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Credite │ │
│ │performante │ │
│ │cumpărate în │ │
│ │perioada 1 │10.000.000 │
│ │ianuarie │ │
│ │2019-30 iunie │ │
│ │2019 │ │
└─────────┴──────────────┴─────────────┘
    Determinarea indicatorului „creşterea soldului creditelor“:
 (a se vedea imaginea asociată)
    Având în vedere faptul că, la 30 iunie 2019, indicatorul „creşterea soldului creditelor“ este peste jumătate din nivelul-ţintă de creştere a creditării, respectiv 4%, potrivit art. 87 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, taxa pe active nu se datorează şi nu se plăteşte pentru semestrul I 2019.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016